ระบบของอวัยวะในร่างกาย (ชัยณรงค์)

13,448 views

Published on

ระบบของอวัยวะในร่างกาย (ชัยณรงค์)

 1. 1. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป . 6 ชัยณรงค์ ทองยศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง อำเภอนาดูน ระบบอวัยวะในร่างกาย
 2. 2. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป . 6 สาระสำคัญ ร่างกายของคนเราประกอบไปด้วยอวัยวะสำคัญหลายๆ ส่วน ทำงานร่วมกัน อย่างเป็นระบบ เช่น ระบบผิวหนัง ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย ถ้าการทำงานของอวัยวะระบบต่างๆ เป็นปกติจะทำให้มีสุขภาพที่ดี แต่ถ้าระบบใดระบบหนึ่งเกิดความผิดปกติ จะส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะในระบบนั้นด้วย มนุษย์เราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ระบบต่างๆ ในร่างกาย เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดูแล ป้องกันและบำรุงรักษาอวัยวะของระบบต่างๆได้อย่างถูกวิธี ก
 3. 3. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป . 6 1. รู้และเข้าใจการทำงานของระบบอวัยวะที่สำคัญในร่างกาย 2. อธิบายการทำงานของระบบอวัยวะในร่างกายได้ถูกต้อง 3. ดูแลรักษาระบบต่างๆ ของร่างกายได้ถูกวิธี 4. เห็นความสำคัญของระบบอวัยวะในร่างกายที่มีผลต่อสุขภาพและการเจริญเติบโต จุดประสงค์การเรียนรู้ ข
 4. 4. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป . 6 สารบัญ ระบบของอวัยวะในร่างกาย แบบทดสอบหลังเรียน บรรณานุกรม 14 39 26 จุดประสงค์การเรียนรู้ ข สาระสำคัญ ก
 5. 5. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป . 6 ระบบของอวัยวะในร่างกาย ระบบผิวหนัง ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบประสาท
 6. 6. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป . 6 ระบบผิวหนัง - ผิวหนังเป็นอวัยวะส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุด ที่ห่อหุ้มร่างกายของคนเรา หน้าที่ของผิวหนัง มีดังนี้ 1. ป้องกันอวัยวะต่างๆ ที่อยู่ภายในร่างกาย 2. ขับของเสียออกจากร่างกายโดยต่อมเหงื่อ 3. ควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่ 4. รับความรู้สึก เช่น เจ็บ ร้อน หนาว เย็น ฯ
 7. 7. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป . 6 ผิวหนังแบ่งเป็น 2 ชั้น คือ ชั้นหนังกำพร้า ชั้นหนังแท้ โครงสร้างของผิวหนัง 1. ชั้นหนังกำพร้า เป็นผิวหนังชั้นนอกมีลักษณะบางประกอบด้วยเซลล์เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ชั้นบนสุดจะหลุด เป็นขี้ไคลแล้วสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นแทน ผิวหนังของแต่ละคนมีสีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเซลล์สีเรียกว่า “เมลานิล” 2. ชั้นหนังแท้ ผิวหนังชั้นนี้หนากว่าหนังกำพร้ามาก มีส่วนประกอบ คือ หลอดเลือดฝอย เส้นประสาท รับความรู้สึก ต่อมเหงื่อ ต่อมไขมัน รากผมหรือขน ส่วนประกอบเหล่านี้ มีเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน คอยยึดส่วนประกอบของผิวหนังไว้
 8. 8. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป . 6 การดูแลรักษาผิวหนัง 1. อาบน้ำฟอกสบู่ให้สะอาดทุกวัน 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 3. ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ 4. ไม่ควรทำงานอยู่กลางแดดร้อนจัดเป็นเวลานาน 5. สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด
 9. 9. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป . 6 ระบบหายใจ ระบบหายใจเป็นระบบที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างโลหิตกับอากาศภายนอก คือ หายใจเข้าเอาก๊าซออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน และถ่ายเทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย
 10. 10. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป . 6 อวัยวะในระบบหายใจ 1. จมูก ช่องในมีโพรงจมูกเป็นทางผ่านของอากาศ ขนจมูกช่วยกรองฝุ่นละอองและเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศ 2. ท่อทางเดินอากาศ เป็นทางผ่านอากาศเข้าและออกจากร่างกาย ได้แก่ คอหอย กล่องเสียง หลอดคอ และหลอดลมโดยปลายทั้งสองข้างจะเชื่อมกับปอดทั้งสองข้าง 3. ปอด เป็นอวัยวะมีรูพรุนลักษณะคล้ายฟองน้ำ มี 2 ข้าง อยู่บริเวณช่องอกด้านบนทั้งด้านซ้ายและขวา มี เยื่อหุ้มปอด เพื่อป้องกันไม่ให้ปอดได้รับอันตราย ภายในปอดมี ถุงลมเล็กๆ อยู่จำนวนมากซึ่งเป็นบริเวณที่แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนให้กับเลือด
 11. 11. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป . 6 การดูแลระบบหายใจ 1. อยู่ในสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ 2. ไม่สูบบุหรี่และไม่อยู่ในบริเวณที่มีผู้สูบบุหรี่ 3. ออกกำลังกายอย่างเพียงพอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ 4. รักษาความอบอุ่นของร่างกายอยู่เสมอ 5. ถ้าอยู่ในที่มีฝุ่นละอองหรือควันบุหรี่ ควรใช้ผ้าปิดปาก และปิดจมูก 6. เวลาไอ จาม หรือคลุกคลีกับผู้ป่วย ควรใช้ผ้าปิดปาก และปิดจมูก 7. เมื่อเกิดความผิดปรกติของระบบหายใจควรรีบไปพบแพทย์ทันที
 12. 12. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป . 6 ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบนี้เปรียบเหมือนระบบขนส่งของร่างกาย โดยการส่งสารอาหาร ก๊าซออกซิเจน น้ำ และสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ไปให้ทุกเซลล์ของร่างกาย แล้วนำของเสียจากเซลล์ไปยังส่วนที่มีหน้าที่ขับถ่าย
 13. 13. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป . 6 อวัยวะระบบไหลเวียนโลหิต 1. โลหิตหรือเลือด เป็นของเหลวที่มีเซลล์พิเศษมีสารเคมี ที่สำคัญอยู่มากมาย เซลล์สีแดงหรือ เซลล์เม็ดโลหิตแดง ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่ง ทั่วร่างกายมี 25 ล้านเซลล์ ไหลเวียนไปตามหลอดโลหิต ซึ่งแต่ละเซลล์มีอายุไม่เกิน 4 เดือน ** เซลล์เม็ดโลหิตแดง จะผลิตจากไขกระดูก ถ้าหาก ไขกระดูกถูกทำลายไป ตับและม้าม จะรับหน้าที่สร้างเซลล์เม็ดโลหิตแดงใหม่
 14. 14. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป . 6 อวัยวะระบบไหลเวียนโลหิต 2. หลอดเลือดหรือเส้นเลือด เป็นอวัยวะที่มีอยู่ทั่วร่างกาย แบ่งเป็น 3 ชนิด 1. เส้นเลือดแดง เป็นเส้นเลือดที่มีลักษณะรูปทรงกระบอกทำหน้าที่ลำเลียงเลือดออกจากหัวใจไปยังเส้นเลือดฝอย เพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย 2. เส้นเลือดดำ เป็นเส้นเลือดที่มีลักษณะรูปทรงกระบอก ทำหน้าที่ลำเลียงเลือดดำกลับสู่หัวใจ 3. เส้นเลือดฝอย เป็นเส้นเลือดขนาดเล็ก หน้าที่ลำเลียงเลือดจากหลอดเลือดแดงไปส่วนต่างๆ ของร่างกาย และนำเลือดดำไปยังเส้นเลือดดำ
 15. 15. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป . 6 อวัยวะระบบไหลเวียนโลหิต 3. หัวใจ เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบไหลเวียนโลหิต ทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย กล้ามเนื้อหัวใจเป็นลักษณะพิเศษทำงานนอกเหนืออำนาจจิตใจ หัวใจ มี 4 ห้อง ทำหน้าที่แตกต่างกันแต่ทำงานสัมพันธ์กันตลอดเวลา 1) หัวใจห้องบนขวา รับเลือดที่มีออกซิเจนน้อยเข้ามา 2) หัวใจห้องล่างขวา รับเลือดจากหัวใจห้องบนขวา แล้วส่งไปฟอกยังปอด 3) หัวใจห้องบนซ้าย รับเลือดที่มีออกซิเจนมากมาจากปอดส่งไปยังหัวใจห้องล่างซ้าย 4) หัวใจห้องล่างซ้าย รับเลือดจากหัวใจห้องบนซ้ายแล้วส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย
 16. 16. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป . 6 การดูแลระบบไหลเวียนโลหิต 1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 2. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพอเหมาะ กับร่างกายและวัย 3. พักผ่อนให้เพียงพอกับวัยและสภาพร่างกาย 4. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส 5. ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี 6. ไม่ดื่มเครื่องดื่มมึนเมา 7. ไม่สูบบุหรี่
 17. 17. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป . 6 แบบทดสอบหลังเรียน
 18. 18. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป . 6 แบบทดสอบหลังเรียน ข้อ 1 ข้อใดเป็นหน้าที่ของผิวหนัง Timer ก . รับความร้อนเข้าสู่ร่างกาย ข . ขับของเสียออก จากร่างกายในรูปของเหงื่อ ค . ดูดซับน้ำภายนอกเข้าสู่ร่างกาย ง . ไม่มีข้อถูก
 19. 19. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป . 6 ข้อ 2 ผิวหนังชั้นใดที่มีระบบประสาท ต่อมเหงื่อ และรากผมหรือขน Timer ก . ชั้นของหนังแท้ ข . ชั้นของหนังกำพร้า ค . มีในทุกชั้นของผิวหนัง ง . ไม่มีระบบที่กล่าวในชั้น ของผิวหนัง
 20. 20. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป . 6 ข้อ 3 ข้อใดไม่ใช่อวัยวะในระบบหายใจ Timer ก . ปอด ข . หลอดลม ค . หัวใจ ง . จมูก
 21. 21. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป . 6 ข้อ 4 กระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนให้กับโลหิตเกิดขึ้นที่ใด Timer ก . แลกเปลี่ยนที่จมูกหายใจเข้า - ออก ข . แลกเปลี่ยนที่หลอดลมซึ่งเป็นทางผ่านของก๊าซ ค . แลกเปลี่ยนที่ขั้วปอด ง . แลกเปลี่ยนที่ถุงลมภายในปอด
 22. 22. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป . 6 ข้อ 5 ระบบไหลเวียนโลหิตสัมพันธ์กับระบบใดมากที่สุด Timer ก . ระบบย่อยอาหาร ข . ระบบหายใจ ค . ระบบขับถ่ายของเสีย ง . ระบบผิวหนัง
 23. 23. <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>

×