‫فصل پنجم‬‫فصل پنجم‬                 ‫آشنايي با‬             ‫0102 ‪AutoCAD Civil 3D‬‬‫آشنايي...
‫فصل پنجم‬                               ‫هدف‌هاي رفتاري‬             ‫پس از پا...
‫آشنايي با 0102 ‪AutoCAD Civil 3D‬‬‫فصل پنجم‬                                       ...
‫فصل پنجم‬‫تفاوت محيط كاري اين نرم افزار با 0102 ‪ AutoCAD‬در منوها و روبا ‌هاي آن است هرچند كه از امكانات‬        ...
‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬  ‫فصل پنجم‬‫19‬
‫پنجره تنظيمات داراي پنج سربرگ است در صفحه تنظيم واحدها و مناطق ( ‪ ) Unit and Zone‬مطابق شكل‬              ...
‫براي تنظيم ديگر واحدها و پارامتر ها در صفحه تنظيم پارامت ‌ها ( ‪ ) Ambinet Settings‬مانند شكل براي مثال‬         ...
‫فصل پنجم‬                                                     ‫آشناي...
‫فصل پنجم‬                         ‫اكنون فايل باال كه با پسوند ‪ prn‬ذخيره شده است را م ‌توان به ...
‫م ‌توان اين عمل را از طريق انتخاب آيكن ‪ Points‬از روبان ‪ Home‬و كليك روي گزينه ‪Point Creation‬‬            ...
‫پس از ورود نقاط ممكن است آ ‌ها را در صفحه ترسيم مشاهده ننمايي ‌، دكمه ‪ Pan‬را انتخاب و در قسمت‬             ...
‫پنجره زير باز م ‌شو ‌. مطابق شكل در قسمت ‪ Point style‬كليك كرده تا پنجره آن باز شود در اين پنجره‬            ...
‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬  ‫فصل پنجم‬‫99‬
‫تغييرات انجام شده را مشاهده خواهيم كر ‌.‬                                ‫د‬       ...
‫فصل پنجم‬           ‫به همين ترتيب ديگر خطوط را به يكديگر وصل كرده و دايره با استفاده از روش ترسيم دايره با سه ...
‫ترسيم منحني تراز در ‪: Civil 3D‬‬                                            ...
‫براي ترسيم منحني تراز به يكي از سه روش زير ابتدا سطح منحني تراز را ايجاد م ‌نمايي ‌.‬                  ...
‫در مرحله بعد از پنجره ‪ Toolspace‬مانند شكل، از مسير ‪Surface – S1- Definition – Point Groups‬‬             ...
‫تنظيمات منحني ترا ‌:‬                                                 ‫ز‬...
‫پنجره ‪ Surface Style‬باز م ‌شو ‌. اين پنجره داراي ده سربرگ است كه دو قسمت آن را توضيح م ‌دهي ‌.‬  ‫ي م‬        ...
‫در برگه ‪ Contours‬مي توانيد فاصله منحني هاي تراز و ميزان نرمي آنها را معين نماييد . در مثال مطرح شده‬‫فصل پنجم‬     ...
‫فصل پنجم‬‫پس از انجام تنظيمات دكمه هاي ‪ Apply‬و ‪ Ok‬را كليك كرده و به پنجره قبلي بر م ‌گرديم و در اين پنجره نيز‬    ...
‫در اين شكل منحني ترازهايي خارج از محدوده زمين نيز ترسيم شده كه بايد حذف شود ونيز ممكن است در‬‫فصل پنجم‬         ...
‫فصل پنجم‬‫در پنجره ايجاد شده ابتدا نامي براي آن م ‌نويسيم سپس نوع محدوده را انتخاب م ‌كنيم ‌براي محدوده اطراف‬      ...
‫براي خطوط شكستگي ‌‪ ) Breaklines‬مثل آبراه ها و يا ‌ه‌، مانند خطوط محدوده ‪ Boundaries‬عمل م ‌شود‬            ...
‫فصل پنجم‬           ‫ً‬‫پس از تهيه فايل در ‪ Civil 3D‬ابتدا خطي به طول مسير پروفيل ترسيم م ‌نماييم . ( مثال بر...
‫فصل پنجم‬              ‫مسير مشخص شده به صورت زير مشاهده خواهد ش ‌.‬              ‫د‬‫آشنايي ب...
‫پس از مشاهده مسير بايد فايل پروفيل به نرم افزار منتقل شود براي اين كار از آيكن ‪ Profile‬در روبان ‪Home‬‬        ...
‫در پايان با ماوس نقط ‌اي را براي ترسيم در محيط ترسيم كليك كرده تا پروفيل ترسيم شده مشاهده گرد ‌.‬            ...
‫تمرين :‬                                                      ‫فصل پ...
‫3 - ابعاد شبكه زير 05 متري م ‌باشد . مختصات نقاط آ ‌را تنظيم و سپس به ‪ Civil 3D‬انتقال داده و منحن ‌هاي‬        ...
‫5- در جداول زير كيلو متراژ و ارتفاع نقاط درج شده است . براي هريك پروفيل طولي ترسيم نمايي ‌.‬ ‫د‬             ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Auto cad civil 3d 2010

2,210 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,210
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
55
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Auto cad civil 3d 2010

 1. 1. ‫فصل پنجم‬‫فصل پنجم‬ ‫آشنايي با‬ ‫0102 ‪AutoCAD Civil 3D‬‬‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬ ‫78‬
 2. 2. ‫فصل پنجم‬ ‫هدف‌هاي رفتاري‬ ‫پس از پايان اين فصل هنرجو بايد در ‪ Civil 3D‬بتواند :‬ ‫1- قسمتهاي مختلف محيط كار ‪ Civil 3D‬را بشناسد .‬ ‫2- با كاربرد روبا ‌هاي مختلف آشنايي كلي داشته باشد .‬ ‫ن‬ ‫3- تنظيمات اوليه ضروري را انجام دهد.‬ ‫4- مختصات نقاط را فراخواني نمايد.‬ ‫5- ترسيمات نقشه را انجام دهد.‬ ‫6- منحني تراز ترسيم كند و آ ‌ها را ويرايش نمايد.‬ ‫ن‬ ‫7- پروفيل طولي يك مسير را ترسيم كند.‬ ‫قبل از مطالعه اين فصل از فراگيرنده انتظار م ‌رود با مطالب زير آشنا باشد.‬ ‫ي‬ ‫1- آشنايي كلي با نرم افزار 0102 ‪AutoCAD‬‬ ‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬‫2- آشنايي با ترسيمات پروفيل طولي و منحن ‌تراز (آموخت ‌هاي كتاب محاسبه و ترسيم2)‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫مطالب پيش‌نياز‬ ‫88‬
 3. 3. ‫آشنايي با 0102 ‪AutoCAD Civil 3D‬‬‫فصل پنجم‬ ‫از مسير شكل زير به نرم افزار وارد م ‌شوي ‌.‬ ‫ي م‬ ‫پس از ورود به نرم افزار ابتدا پنجر ‌اي براي راهنمايي باز م  شود كه با انتخاب هر قسمت م ‌توانيد به صورت‬ ‫ي‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫فيلم يا متن براي يادگيري از آن بهر ‌مند شوي ‌.‬ ‫د‬ ‫ه‬‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬ ‫98‬
 4. 4. ‫فصل پنجم‬‫تفاوت محيط كاري اين نرم افزار با 0102 ‪ AutoCAD‬در منوها و روبا ‌هاي آن است هرچند كه از امكانات‬ ‫ن‬ ‫آن نرم افزار نيز استفاده م ‌كن ‌.‬ ‫ي د‬ ‫تنظيمات اوليه :‬‫يكي از مهمترين پنجر ‌اي كه در اين نرم افزار وجود دار ‌، پنجره فضاي ابزار ‌‪ ) Toolspace‬اس ‌. كه تمام‬ ‫ت‬ ‫(‬ ‫د‬ ‫ه‬‫تنظيمات و عمليات محيط ترسيم در آن مديريت م ‌شو ‌، روي آيكن آن در روبان ‪ Home‬كليك نماييد تا پنجره‬ ‫ي د‬‫آن باز شو ‌. اين پنجره شامل دو قسمت يا دو سربرگ با نام هاي ‪ Prospector‬براي ايجاد و ويرايش فعالي ‌هاي‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫نقشه برداري و ‪ Settings‬براي تنظيمات اجراي پروژه اس ‌.‬ ‫ت‬ ‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬‫براي تنظيمات اوليه ابتدا از سربرگ ‪ Settings‬پنجره ‪ Toolspace‬روي قسمت 1‪ Drawing‬راست كليك‬ ‫كرده سپس گزينه ‪ Edit Drawing Settings‬را انتخاب م ‌نماييم تا پنجره تنظيمات باز شو ‌.‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫09‬
 5. 5. ‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬ ‫فصل پنجم‬‫19‬
 6. 6. ‫پنجره تنظيمات داراي پنج سربرگ است در صفحه تنظيم واحدها و مناطق ( ‪ ) Unit and Zone‬مطابق شكل‬ ‫فصل پنجم‬‫واح ‌هاي طول و زاويه و نيز مقياس را تنظيم كرده و در قسمت مناطق ( قاچ هاي زمين ) چون براي نقشه برداري‬ ‫د‬ ‫مناطق محدود با مختصات محلي م ‌خواهيم استفاده نماييم بدون انتخاب قاچ مانند شكل زير تنظيم م ‌نماي ‌.‬ ‫ي م‬ ‫ي‬ ‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬ ‫(( گلبرگ‌ها ))‬ ‫طالب چشمه خورشيد درخشان نشود‬ ‫ذره را تا نبود همت عالي حافظ‬ ‫29‬
 7. 7. ‫براي تنظيم ديگر واحدها و پارامتر ها در صفحه تنظيم پارامت ‌ها ( ‪ ) Ambinet Settings‬مانند شكل براي مثال‬ ‫ر‬‫فصل پنجم‬ ‫تنظيم واحد مساحت اقدام م ‌نمايي ‌.‬ ‫ي م‬ ‫ورود نقاط به نرم افزار و ترسيمات ساده :‬ ‫نقاط را به شكل هاي مختلفي م ‌توان به اين نرم افزار وارد نمود يكي از شكلها به نام‬ ‫ي‬ ‫(‪ PENZD(space delimited‬مي باشد . ( ‪ P‬شماره نقطه – ‪ E‬مقدار ‪ X‬نقطه – ‪ N‬مقدار ‪ Y‬نقطه - ‪ Z‬مقدار‬ ‫ارتفاع نقطه – ‪ D‬كد يا توضيحات نقاط و ‪ space delimited‬يعني با فاصله اين پارامتر ها از يكديگر جدا‬ ‫‌‬‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬ ‫م ‌شوند‌)‬ ‫.‬ ‫ي‬ ‫در نقشه برداري معموال به كمك توتال استيشن مختصات نقاط را برداشت م ‌نماييم و يا به رو ‌هاي ديگري‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫مانند پيمايش با برداشت طول و زاويه و يا تاكئومتري، اطالعات در ‪ Excel‬وارد شده و پس از محاسبا ‌،‬ ‫ت‬ ‫مختصات بدست م ‌آي ‌. اين مختصات را م ‌توان به صورت زير به ‪ Civil 3D‬وارد نمود .‬ ‫ي‬ ‫ي د‬ ‫كروكي شكل زير و مختصات نقاط آ ‌را در ‪ Excel‬در نظر بگيري ‌.‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫39‬
 8. 8. ‫فصل پنجم‬ ‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬‫مختصات را در ‪ Excel‬در چهار ستون مانند شكل نوشته سپس آنها را چپ چين كرده و فاصله ستو ‌ها را طوري‬ ‫ن‬‫تنظيم م ‌كنيم كه در هر سطر بين نوشت ‌هاي خان ‌ها فاصله وجود داشته باش ‌. سپس به روش زير ذخيره م ‌نماييم‬ ‫ي‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ي‬‫ابتدا از طريق دكمه ‪ Office‬گزينه ‪ Save As‬را انتخاب كرده و مانند شكل مسير ذخيره سازي و نام فايل را‬‫نوشته و در قسمت ‪ Save as type‬گزينه (‪ Formatted Text (Space delimited‬انتخاب كرده و در‬‫پايان دكمه ‪ Save‬را كليك م ‌نمايي ‌. در مقابل پنجره بعدي ايجاد شده دكمه ‪ Yes‬را زده و ‪ Excel‬را ببنديد و‬ ‫ي م‬ ‫در مقابل سوال بعدي ‪ No‬را انتخاب كني ‌.‬ ‫د‬ ‫49‬
 9. 9. ‫فصل پنجم‬ ‫اكنون فايل باال كه با پسوند ‪ prn‬ذخيره شده است را م ‌توان به ‪ Civil‬وارد كر ‌.‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫براي ورود اين نقاط چند روش وجود دارد از جمله : از سر برگ ‪ Prospector‬پنجره ‪ Toolspace‬روي گزينه‬ ‫‪ Point‬راست كليك كرده و از پنجره ايجاد شده دكمه ورود نقاط (‪ )Import Points‬را انتخاب م ‌كني ‌.‬ ‫ي م‬‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬ ‫59‬
 10. 10. ‫م ‌توان اين عمل را از طريق انتخاب آيكن ‪ Points‬از روبان ‪ Home‬و كليك روي گزينه ‪Point Creation‬‬ ‫ي‬ ‫فصل پنجم‬‫‪ Tools‬يا از طريق منوي ‪ Points‬و انتخاب گزين ‌هاي ‪ import/Export Points‬و ‪Import Points‬‬ ‫ه‬ ‫انجام داد.‬‫پس از انتخاب يكي از روشهاي باال پنجره ‪ import Points‬باز م ‌شو ‌. ابتدا در قسمت ‪ Format‬گزينه‬ ‫ي د‬‫را كليك كرده تا پنجره انتخاب فايل باز شود، در‬ ‫(‪ PENZD(space delimited‬را انتخاب كرده و دكمه‬‫اين پنجره، مسير و نام فايل را انتخاب و دكمه ‪ Open‬را كليك م ‌نماييم آنگاه فايل به پنجره قبلي منتقل م ‌گردد‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫سپس با انتخاب آن دكمه ‪ Ok‬را زده تا نقاط به نرم افزار منتقل گردن ‌.‬ ‫د‬ ‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬ ‫69‬
 11. 11. ‫پس از ورود نقاط ممكن است آ ‌ها را در صفحه ترسيم مشاهده ننمايي ‌، دكمه ‪ Pan‬را انتخاب و در قسمت‬ ‫د‬ ‫ن‬‫فصل پنجم‬ ‫ترسيم راست كليك كرده و گزينه ‪ Zoom Extents‬را كليك نمايي ‌.‬ ‫د‬ ‫پس از ورود نقا ‌، تنظيمات نقاط را بايد انجام دا ‌. براي اين كار مطابق شكل روي گزينه ‪ All Points‬از سربرگ‬ ‫د‬ ‫ط‬ ‫‪ Prospector‬راست كليك كرده و گزينه ‪ Properties‬را انتخاب م ‌نمايي ‌.‬ ‫ي م‬‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬ ‫79‬
 12. 12. ‫پنجره زير باز م ‌شو ‌. مطابق شكل در قسمت ‪ Point style‬كليك كرده تا پنجره آن باز شود در اين پنجره‬ ‫ي د‬ ‫فصل پنجم‬‫در صفحه ‪ Marker‬شكل نمايش نقطه را انتخاب م ‌نماييم و در صفحه ‪ Display‬رنگ آ ‌را انتخاب كرده و‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫دكم ‌هاي ‪ ‌Apply‬و ‪ ok‬را كليك م ‌كني ‌.‬ ‫ي م‬ ‫ه‬ ‫سپس قسمت شكل برچسب( نوشته ) نقطه ‪ Point label style‬را مانند شكل تنظيم م ‌نمايي ‌.‬ ‫ي م‬‫از آنجا كه براي ترسيم نقشه فقط به شماره نقطه نياز است گزينه شماره نقطه را انتخاب م ‌نمايي ‌. و در پنجره‬ ‫ي م‬ ‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬ ‫بعدي ديگر تنظيمات از جمله ارتفاع نوشته تنظيم مي گردد.‬ ‫پس از انجام تنظيمات دكمه هاي ‪ ‌Apply‬و ‪ ok‬را كليك م ‌كني ‌.‬ ‫ي م‬ ‫89‬
 13. 13. ‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬ ‫فصل پنجم‬‫99‬
 14. 14. ‫تغييرات انجام شده را مشاهده خواهيم كر ‌.‬ ‫د‬ ‫فصل پنجم‬ ‫ترسيم :‬ ‫براي ترسيم از آموخت ‌هاي فصل قبلي با كمي تفاوت بهره م ‌گيريم.‬ ‫ي‬ ‫ه‬‫براي ترسيم خط، از آنجا كه مطابق كروكي برخي از خطوط بايد به ترتيب پشت سرهم به يكديگر وصل شون ‌،‬ ‫د‬‫آيكن خط (‪ ) Line‬از روبان ‪ Home‬كليك كرده و گزينه ايجاد خط با شماره نقطه و ترتيب آ ‌را انتخاب‬ ‫ن‬ ‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬‫م ‌نماييم سپس براي ترسيم خط از نقطه 1 به ترتيب تا نقطه 4 م ‌نويسيم 4 - 1 و اينتر م ‌نماييم و براي ترسيم‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫خطو ‌، به ترتيب از نقطه 5 تا 01 و سپس به 5 م ‌نويسيم 5 , 01 - 5‬ ‫ي‬ ‫ط‬ ‫001‬
 15. 15. ‫فصل پنجم‬ ‫به همين ترتيب ديگر خطوط را به يكديگر وصل كرده و دايره با استفاده از روش ترسيم دايره با سه نقط ‌،‬ ‫ه‬ ‫هما ‌گونه كه در ‪ AutoCAD‬توضيح داده ش ‌، رسم م ‌شو ‌.‬ ‫ي د‬ ‫د‬ ‫ن‬‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬ ‫101‬
 16. 16. ‫ترسيم منحني تراز در ‪: Civil 3D‬‬ ‫فصل پنجم‬‫منطق ‌اي مطابق شكل زير شبكه بندي 01متري و ترازيابي شده اس ‌. و جدول نهايي آن به صورت ليستي شامل‬ ‫ت‬ ‫ه‬‫‌شماره نقطه – ‪ – X – Y – Z‬كد نقطه ‌، تنظيم گرديد ‌. ابتدا نقاط را به ‪ Excel‬وارد نموده و از آن فايل ‪prn‬‬ ‫ه‬ ‫»‬ ‫«‬ ‫تهيه كرده و سپس به ‪ Civil 3D‬منتقل نمايي ‌.‬ ‫د‬ ‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬ ‫201‬
 17. 17. ‫براي ترسيم منحني تراز به يكي از سه روش زير ابتدا سطح منحني تراز را ايجاد م ‌نمايي ‌.‬ ‫ي م‬‫فصل پنجم‬ ‫پس از انتخاب يكي از رو ‌ها پنجره زير باز م ‌شو ‌. در اين پنجره در قسمت ‪ Type‬گزينه ‪ TINsurface‬را‬ ‫ي د‬ ‫ش‬ ‫انتخاب كرده سپس با كليك روي قسمت نام سط ‌، نامي براي آن تايپ كرده و دكمه ‪ Ok‬را م ‌زني ‌.‬ ‫ي م‬ ‫ح‬‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬ ‫301‬
 18. 18. ‫در مرحله بعد از پنجره ‪ Toolspace‬مانند شكل، از مسير ‪Surface – S1- Definition – Point Groups‬‬ ‫فصل پنجم‬ ‫گروه نقاط را اضافه كرده تا منحن ‌ها ترسيم شون ‌.‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫(( گلبرگ‌ها ))‬ ‫«آنان كه وقتشان پايان يافت مهل ‌م  خواهند، و آنان كه مهلت دارند كوتاهي م ‌ورزن ‌.»‬ ‫ي د‬ ‫تی‬ ‫« نهج البالغه / حكمت 582 »‬ ‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬ ‫هر لحظه گنج بزرگي اس ‌. گنجتان را به آساني از دست ندهي ‌.‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫«كه زمان به خاطر هيچ كس منتظر نم ‌ماند.»‬ ‫ي‬ ‫401‬
 19. 19. ‫تنظيمات منحني ترا ‌:‬ ‫ز‬‫فصل پنجم‬ ‫براي انجام تنظيمات در پنجره ‪ Toolspace‬روي نام سطح راست كليك كرده و گزينه ‪Surface Properties‬‬ ‫را انتخاب م ‌نماييم يا مانند شكل روبان ‪ Surface‬را ايجاد كرده و از آن آيكن ‪ Surface Properties‬را‬ ‫ي‬ ‫انتخاب ميكني ‌.‬ ‫م‬ ‫پنجره زير باز م ‌شو ‌. قسمت مشخص شده در شكل را كليك نمايي ‌.‬ ‫د‬ ‫ي د‬‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬ ‫501‬
 20. 20. ‫پنجره ‪ Surface Style‬باز م ‌شو ‌. اين پنجره داراي ده سربرگ است كه دو قسمت آن را توضيح م ‌دهي ‌.‬ ‫ي م‬ ‫ي د‬ ‫فصل پنجم‬‫در برگه ‪ Display‬م ‌توان مشخص نمود چه مواردي با چه رنگي نمايش داده شو ‌. اين موارد شامل نمايش‬ ‫د‬ ‫ي‬‫نقا ‌، مثلث بند ‌، خط محدود ‌، منحني هاي فرعي و اصلي و .... م ‌باش ‌. مطابق شكل م ‌توانيد تنظيمات الزم‬ ‫ي‬ ‫ي د‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ط‬ ‫را انجام دهيد .‬ ‫(( گلبرگ‌ها ))‬ ‫براي كسب موفقيت واقعي در زندگي، بايد با توكل به خدا و ايمان راسخ به او، هم در زبان و هم در عمل‬ ‫با مطالعه و تمرين، توانمند ‌هاي خود را در مديري ‌ها باال ببري ‌. اين مديري ‌ها عبارتند از:‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬ ‫* مديريت زمان‬ ‫* مديريت هيجانات‬ ‫* مديريت افكارمزاحم‬ ‫* مديريت ارتباط و مهار ‌هاي دوس ‌يابي‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫* مديريت حواس پنجگانه‬ ‫* و...‬ ‫601‬
 21. 21. ‫در برگه ‪ Contours‬مي توانيد فاصله منحني هاي تراز و ميزان نرمي آنها را معين نماييد . در مثال مطرح شده‬‫فصل پنجم‬ ‫اگر بخواهيم فاصله منحني ها را 02 سانتيمتري ( 2/0 متري ) نماييم مانند شكل اين فاصله را از 2 متر به 2/0‬ ‫متري تبديل مي كنيم .‬ ‫(( گلبرگ‌ها ))‬ ‫مديريت هيجانات :‬ ‫در زندگي روزمر ‌ي خو ‌، همواره با حوادث و اتفاقات مختلفي مواجه و يا از وقوع آ ‌ها مطلع م ‌شويم‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫كه هر يك از آ ‌ها احساسات يا هيجاناتي را در ما پديد م ‌آورند كه در شكل دادن رفتارهاي ما تاثير‬ ‫ي‬ ‫ن‬‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬ ‫گذارند. مهارت مديريت هيجانا ‌، فرد را قادر م ‌سازد تا هيجا ‌ها را در خود و ديگران تشخيص داد ‌،‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫نحو ‌ي تاثير آ ‌ها را بر رفتار بداند و بتواند واكنش مناسبي به هيجا ‌هاي مختلف نشان ده ‌. از ويژگي‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫پاس ‌هاي هيجاني آن است كه سريعتر از پاس ‌هاي عقلي عمل م ‌كنن ‌، ولي از دقت كافي برخوردار‬ ‫ي د‬ ‫خ‬ ‫خ‬ ‫نيستن ‌. پس در حاالت هيجاني شديد نياز است كه تصميم نگيريم چون تابع احساسات منفي خواهيم شد‬ ‫د‬ ‫چنانچه حضرت علي ( ع ) نيز در غررالحكم م ‌فرمايند :‬ ‫ي‬ ‫وصبور باشيم .‬ ‫« صبر مايه كمك و مدد در هر كاري است و سعه صدر ( صبر و تحمل ) ابزار رياست اس ‌. »‬ ‫ت‬ ‫701‬
 22. 22. ‫فصل پنجم‬‫پس از انجام تنظيمات دكمه هاي ‪ Apply‬و ‪ Ok‬را كليك كرده و به پنجره قبلي بر م ‌گرديم و در اين پنجره نيز‬ ‫ي‬ ‫آن دكم ‌ها را كليك كرده تا تغييرات انجام شده مشاهده گرد ‌.‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬ ‫801‬
 23. 23. ‫در اين شكل منحني ترازهايي خارج از محدوده زمين نيز ترسيم شده كه بايد حذف شود ونيز ممكن است در‬‫فصل پنجم‬ ‫داخل محدوده نيز ساختماني وجود داشته باشد كه بايد منحني هاي داخل آن پاك شو ‌. و همچنين اگر خطوط‬ ‫د‬ ‫آبراه يا يال و يا هر نوع شكستگي در منطقه داشته باشيم بايد ويراي ‌هاي الزم را انجام دهي ‌.‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫به اين منظور ابتدا با استفاده از ابزار ترسيم پلي الين( ‪ ) Polyline‬خطوط و محدود ‌هاي باال را مانند شكل‬ ‫ه‬ ‫ترسيم م ‌نمايي ‌.‬ ‫ي م‬ ‫براي ويرايش منحني تراز منطق ‌، ابتدا از پنجره ‪ Toolspace‬و يا روبان ‪ Surface‬گزينه محدوده يا ‪Boundaries‬‬ ‫ه‬ ‫انتخاب م  کنیم تا پنجره مربوطه باز شو ‌.‬ ‫د‬ ‫ی‬‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬ ‫901‬
 24. 24. ‫فصل پنجم‬‫در پنجره ايجاد شده ابتدا نامي براي آن م ‌نويسيم سپس نوع محدوده را انتخاب م ‌كنيم ‌براي محدوده اطراف‬ ‫(‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫گزينه ‪ Outer‬و براي محدوده ساختمانها يا محدوده بدون منحني تراز گزينه ‪ Hide‬انتخاب م ‌شود ) و پنجره را‬ ‫ي‬ ‫‪ Ok‬م ‌نمايي ‌، سپس با ماوس روي خطوط موضوع كليك و اينتر م ‌كني ‌. تغييرات الزم انجام م ‌پذيرد.‬ ‫ي‬ ‫ي م‬ ‫ي م‬ ‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬ ‫011‬
 25. 25. ‫براي خطوط شكستگي ‌‪ ) Breaklines‬مثل آبراه ها و يا ‌ه‌، مانند خطوط محدوده ‪ Boundaries‬عمل م ‌شود‬ ‫ي‬ ‫لا‬ ‫(‬‫فصل پنجم‬ ‫با اين تفاوت كه به جاي گزينه ‪ Boundaries‬گزينه ‪ Breaklines‬انتخاب م ‌گرد ‌.‬ ‫ي د‬ ‫براي نمايش ارتفاع منحن ‌ها از روبان ‪ Surface‬و آيكن ‪ Add Labels‬گزينه‍‪ Contour – Single‬را انتخاب‬ ‫ي‬ ‫و سپس روي منحن ‌هاي اصلي در مح ‌هاي مناسب كليك نمايي ‌.‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ترسيم پروفيل طولي :‬‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬ ‫در ‪ Excel‬براي ترسيم پروفيل طولي نياز به دو ستون كيلومتراژ و ارتفاع نقاط بو ‌. يكي از رو ‌هاي ترسيم‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫پروفيل طولي در ‪ Civil 3D‬ترسيم از روي فايل نقاط است براي اين روش بايد ابتدا در نرم افزار ‪Notepad‬‬ ‫كيلو متراژ و ارتفاع هر نقطه را در يك سطر با فاصله نوشت و آنرا ذخيره كر ‌. اگر ترازيابي در ‪ Excel‬حل شده‬ ‫د‬ ‫باشد ابتدا در يك صفحه آ ‌، در دو ستون كيلو متراژ و ارتفاع را نوشته سپس فايل ‪ prn‬تهيه نماييد اين فايل را‬ ‫ن‬ ‫مي توانيد در ‪ Notepad‬باز كنید و مجددا ً با فرمت ‪ txt‬با نامي ديگر ذخيره نمایی ‌.‬ ‫د‬ ‫111‬
 26. 26. ‫فصل پنجم‬ ‫ً‬‫پس از تهيه فايل در ‪ Civil 3D‬ابتدا خطي به طول مسير پروفيل ترسيم م ‌نماييم . ( مثال براي پروفيل 1 به طول‬ ‫ي‬‫051 متر و براي پروفيل 3 به طول 001 متر ‌. سپس خط ترسيم شده را بايد به عنوان مسير معرفي كر ‌، براي اين‬ ‫د‬ ‫)‬‫منظور از آيكن ‪ Alignment‬در روبان ‪ Home‬گزينه ‪ Create Alignment From Objects‬را كليك‬ ‫ميكنيم و يا از منوي ‪Alignment‬گزينه ‪ Create Alignment From Polyline‬انتخاب م ‌شو ‌.‬ ‫ي د‬ ‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬‫پس از آن خط ترسيم شده را انتخاب و دو بار اينتر م ‌نمايي ‌. تا پنجره بعدي باز شو ‌. در اين پنجره نامي براي‬ ‫د‬ ‫ي م‬ ‫مسير انتخاب كرده و آنرا ‪ Ok‬م ‌نمايي ‌.‬ ‫ي م‬ ‫211‬
 27. 27. ‫فصل پنجم‬ ‫مسير مشخص شده به صورت زير مشاهده خواهد ش ‌.‬ ‫د‬‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬ ‫311‬
 28. 28. ‫پس از مشاهده مسير بايد فايل پروفيل به نرم افزار منتقل شود براي اين كار از آيكن ‪ Profile‬در روبان ‪Home‬‬ ‫فصل پنجم‬‫گزينه ‪ Create Profile from file‬را كليك، سپس مسير و نام فايل را مشخص و دكمه ‪ Open‬را كليك‬ ‫م ‌نمايي ‌.‬ ‫ي م‬‫اكنون براي ترسيم پروفيل اين مسير از آيكن ‪ Profile View‬در روبان ‪ Home‬گزينه ‪Creat Profile View‬‬‫را كليك كرده و در پنجره ايجاد شده نامي براي آن نوشت ‌، سپس دكمه ‪ Creat Profile View‬را كليك‬ ‫ه‬ ‫م ‌نمايي ‌.‬ ‫ي م‬ ‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬ ‫411‬
 29. 29. ‫در پايان با ماوس نقط ‌اي را براي ترسيم در محيط ترسيم كليك كرده تا پروفيل ترسيم شده مشاهده گرد ‌.‬ ‫د‬ ‫ه‬‫فصل پنجم‬‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬ ‫511‬
 30. 30. ‫تمرين :‬ ‫فصل پنجم‬ ‫1- مختصات كروكي زير را به ‪ civil 3D‬منتقل كرده سپس آ ‌را ترسيم نماييد .‬ ‫ن‬‫2- ابعاد شبكه زير 02 متري م ‌باشد . مختصات نقاط آ ‌را تنظيم و سپس به ‪ Civil 3D‬انتقال داده و منحن ‌هاي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ي‬‫يك متري آنرا ترسيم نمايي ‌.(راهنمايي: ابتدا براي يكي از نقاط مختصاتي به دلخواه در نظر گرفته و سپس باتوجه‬ ‫د‬ ‫به ابعاد شبكه مختصات نقاط ديگر را ب ‌دست آوريد.)‬ ‫ه‬ ‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬ ‫611‬
 31. 31. ‫3 - ابعاد شبكه زير 05 متري م ‌باشد . مختصات نقاط آ ‌را تنظيم و سپس به ‪ Civil 3D‬انتقال داده و منحن ‌هاي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ي‬‫فصل پنجم‬ ‫يك متري آ ‌را ترسيم نمايي ‌.‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫4- منحني تراز يك متري نقاط زير را ترسيم نماييد سپس محدوده ها و آبرا ‌هايي براي آن به دلخواه ترسيم نموده‬ ‫ه‬ ‫و ويرايش الزم را انجام دهي ‌.‬ ‫د‬‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬ ‫711‬
 32. 32. ‫5- در جداول زير كيلو متراژ و ارتفاع نقاط درج شده است . براي هريك پروفيل طولي ترسيم نمايي ‌.‬ ‫د‬ ‫فصل پنجم‬ ‫(( گلبرگ‌ها ))‬ ‫مديريت افكار مزاحم :‬‫گاهي اوقا ‌، اتفاق م ‌افتد كه شما در حال مطالعه يا انجام تكليفي هستيد كه نياز به تمركز‬ ‫ي‬ ‫ت‬‫دارد ولي مرت ‌، افكار و تصاوير مزاحم به سرا ‌تان م ‌آيند و مانع تمركز شما م ‌شون ‌. شما‬ ‫ي د‬ ‫غ ي‬ ‫ب‬‫تالش فراواني م ‌كنيد كه آ ‌ها را از ذهن خود بيرون كنيد ولي موفق به رها شدن از آ ‌ها‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ي‬‫نم ‌شوي ‌. چرا كه افكار مزاح ‌، در اثر فرار و مقاومت ذهن م‌، تقويت م ‌شوند و بيشتر به‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ي د‬‫ما هجوم م ‌آورن ‌. در اين مواق ‌، پيشنهاد م ‌شود كه از روش "زمان مواجهه" استفاده كني ‌.‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫ي د‬‫منظور از زمان مواجه ‌، اختصاص دادن زماني براي مواجه شدن با افكاري است كه گاه به‬ ‫ه‬‫گاه به سرا ‌تان م ‌آيند و تمركزتان را به هم م ‌زنن ‌. اين روش به شما پيشنهاد م ‌كند جهت‬ ‫ي‬ ‫ي د‬ ‫غ ي‬‫مديريت و كنترل افكار مزاح ‌، آ ‌ها را يادداشت كرده و به آ ‌ها وقت دهيد و فقط در همان‬ ‫ن‬ ‫م ن‬‫چارچوب زماني خاص به آ ‌ها رسيدگي كرده و اجازه ندهيد در زما ‌هاي ديگر آن افكار‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫آشنايي با ‪Civil 3D‬‬ ‫مزاحم، شما را مديريت كنن ‌.‬ ‫د‬ ‫كه محصول فكرم دعاي تو باشد‬ ‫الهي به فكرم عطا ك ‌، تو نوري‬ ‫ن‬ ‫811‬

×