Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kansen voor StartersOm starters op de woningmarkt een kans te geven zijn er    De starterslening wordt namens gemeente...
Klant aan het woord: Bert-Jan Verschuure“Er werd echt met ons meegedacht”Als je nooit eerder een hypotheek hebt afgesloten...
Klant aan het woord: Leo Langenberg “Een ware verademing”                         Met alle hypoth...
Belastingdienst:                                          Belastingdienst: Aftr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

T Zeeuwse Hypotheek Huys

739 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

T Zeeuwse Hypotheek Huys

 1. 1. Kansen voor StartersOm starters op de woningmarkt een kans te geven zijn er De starterslening wordt namens gemeenten verstrekt enallerlei stimulerende regelingen. Daarnaast is de hui- is een aanvulling op de eerste hypothecaire lening van dedige crisis een extra kans voor starters. De huizenprijzen woning. Koopsubsidie is een stimuleringsmaatregel van destaan immers onder druk, zodat er meer huis voor minder Rijksoverheid is een maandelijkse bijdrage in de hypo-geld kan worden verkregen. theeklasten. De hypothecaire lening moet worden verschaft onder de Nationale Hypotheek Garantie voorwaarden.De huizenprijzen zijn hoog en starters hebben vaak nietde financiële middelen om een eigen woning te kunnen Maak nu een afspraak met uw Onafhankelijke Hypotheekbetalen. Er zijn stimulerende regelingen in het leven geroe- Adviseur.pen die de financiering van een eigen woning door starter Telefoonnummer: 0113- 57 05 00mogelijk maken. Wim Remeëus Te jong voor je eigen huis?Meer mogelijkheden voor starters De voorwaarden voor eenVoor jonge mensen was het tot voor kort moeilijk een huis te kopen. Je moet immers over een goed salaris beschikken,wil je een hypotheek kunnen krijgen. Tegenwoordig zijn er steeds meer mogelijkheden voor starters. Starterslening De prijzen van huurwoningen zijn momenteel behoorlijk hoog. En het ziet er - De verwervingskosten mogen in totaal niet hoger niet naar uit dat dit verandert. Voor jonge mensen kan het daarom interessant zijn dan € 175.000,- tot € 190.000,-, afhankelijk zijn een eigen huis te kopen. Maar dat is niet altijd gemakkelijk. Daarom van de gemeente. kennen veel gemeenten tegenwoordig speciale regelingen, waardoor het voor - Onder de wervingskosten wordt verstaan de koop/ starters eenvoudiger wordt een eigen huis te kopen. Sommige gemeenten aanneemsom met daar bovenop de bijkomende maken gebruik van de zogenoemde Starterslening, waarbij tegen een lage kosten zoals overdrachtsbelasting, renteverlies rente een deel van het huis gefinancierd kan worden. tijdens bouw, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening. Bij bestaande bouw AAnVrAgen? wordt hier 12% van de koopsom en de eventuele Die Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom verbouwingskosten gerekend en bij nieuwbouw van de woning en het maximale bedrag dat de starter kan lenen bij 8% over de koop/aanneemsom inclusief eventueel de bank. De lening is van toepassing op zowel bestaande bouw als meerwerk. nieuwbouw. Als aanvrager moet je wel in de gemeente woonachtig - Zowel de eerste als de tweede hypotheek dient te en verblijfsgerechtigd zijn en tussen de 18 worden verstrekt onder Nationale Hypotheek en 35 jaar oud zijn. Op het moment van de Garantie (NHG). aanvraag moet je bovendien minimaal één - Maximale hoogte van de starterlening bedraagt jaar zelfstandig een huurwoning bewonen of 20% van de wervingskosten met een maximum in de voorgaande tien jaar minimaal zes jaar van € 35.000,- tot € 38.000,- in de gemeente hebben gewoond. Kijk voor het complete actuele aanbod op www.neeskens.com
 2. 2. Klant aan het woord: Bert-Jan Verschuure“Er werd echt met ons meegedacht”Als je nooit eerder een hypotheek hebt afgesloten, is het best moeilijk te kiezen voor de Nationale Hypotheek Garantiede juiste geldverstrekker. Bert-Jan Verschuure en zijn vriendin kregen advies van hun voor extra zekerheid en ook werdfamilie om eens met ’t Zeeuwse Hypotheek Huys te gaan praten. Daar werd in korte een overlijdensrisicoverzekeringtijd de juiste hypotheek voor ze gevonden. afgesloten. Bovendien waren de maandlasten zeer voordelig. En“Ik wist eigenlijk niet veel over hypotheken”, legt Bert-Jan uit. “’t Zeeuwse Hypotheek na het tekenen van de offerte wasHuys heeft een vestiging bij mij in de buurt en zij hadden voor mijn broers en zussen al alles binnen een week geregeld.eerder hypotheken verzorgd. Mijn familie was daar goed over te spreken, dus ik besloot Goed, snel en goedkoop dus.er zelf naar toe te gaan voor advies. En dat klikte meteen. Het contact was zakelijk, Meer kun je toch niet wensen?”maar er was ook een gemoedelijke sfeer. Ze waren oprechtgeïnteresseerd in ons en ons nieuwe huis. Dat gaf meteenvertrouwen.”exTrA ZeKerHeiD“De uitleg was heel duidelijk en met name dat vond ik prettig.Ik had zelf geen idee welke hypotheek het best bij ons zoupassen. Omdat de adviseur de tijd nam om uit te leggen watiedere hypotheeksoort precies inhoudt, kregen we snel eengoed beeld van wat er mogelijk was. Vervolgens werd naaronze huidige financiële situatiegekeken, maar ook naar detoekomst. Wat gebeurt er alswe meer gaan verdienen? Ofjuist andersom: als we delasten niet meer kunnenopbrengen? Alle scenario’swerden doorgenomen ener werd echt met onsmeegedacht. We beslotengebruik te maken vanHeefT U De BeSTe HypOTHeeKOfferTe?Laat uw offerte gratis en vrijblijvend door ons Bekijken. Bel nu naar: 0113- 57 05 00Uw eigen woning komt dichterbij met KoopsubsidieSoms lijkt een eigen huis door de hoge lasten ver weg. Maar door een wijziging in de Wet Bevordering eigenWoning-bezicht (Wbe), ook wel Koopsubsidie genoemd, komt een eigen huis voor veel meer mensen dichterbij. Hoe weet u of uhiervoor in aanmerking komt?Koopsubsidie wordt soms wel startershypotheek MOgeliJKHeDengenoemd, omdat het alleen kan worden gebruikt door Het is echter niet voor iedereen bedoeld. De subsidie isstarters op de woningmarkt. Het heeft als doel dat meer afhankelijk van het toetsinkomen, koopsom, hypothecaire De voorwaarden voormensen met lagere of gemiddelde inkomens een eigenwoning kunnen kopen en bestaat uit een maandelijkse leensom en leeftijd. Het toetsinkomen wordt bepaald aan de hand van het bruto jaarinkomen plus dat van een Koopsubsidie Startersleningbelastingvrije bijdrage in de hypotheeklasten. Zo wordt het eventuele medebewoner. Er is geen maximum gesteld aan - U bent 18 jaar of ouder op de eerste dag van de maandaantrekkelijker een eigen het inkomen voor de Koopsubsidie, maar naarmate men die volgt op de datum waarop uw woning eigendomwoning te kopen, ook voor meer verdient, wordt de subsidie minder. Dit is echter wordt.mensen die voorheen dachten ook afhankelijk van de hoogte van de hypotheeksom. Het - U bent geen eigenaar en bewoner geweest van eendit niet te kunnen betalen. is daardoor mogelijk dat het uiteindelijke bedrag aan koopwoning in de drie jaar die voorafgaan aan de eer- subsidie op nul wordt vastgesteld. Wilt u weten of ste dag van de maand die volgt op de datum waarop de u in aanmerking komt? Vraag ons dan gerust naar woning uw eigendom wordt. de mogelijkheden. - U gaat de woning zelf bewonen. - Uw vermogen is niet hoger dan € 19.698,- (en niet hoger dan € 39.396,- wanneer u een fiscale partner heeft). - De koopsom mag niet meer bedragen dan € 158.850,-. - De hypotheek mag niet meer bedragen dan € 171.558,-. - U moet Nationale Hypotheek Garantie aanvragen. - De hypotheek heeft een rentevaste periode van ten minste tien jaar.10 Kijk voor het complete actuele aanbod op www.neeskens.com
 3. 3. Klant aan het woord: Leo Langenberg “Een ware verademing” Met alle hypotheekvormen en –aanbieders die er zijn zie je soms door de bomen het bos niet meer. Op zo’n moment is het prettig als uw adviseur niet alleen kennis van zaken heeft, maar u ook wegwijs kan maken in hypotheekland. ’t Zeeuwse Hypotheek Huys deed dat voor de familie langenberg.“We hadden al eerder ervaringen met het afsluiten van hypotheken”, legt Leo Langenberg DUiDeliJKe UiTleguit. “Dat pakte achteraf niet zo goed uit, omdat deze hypotheekverstrekkers vooral keken “Die onafhankelijkheid van de adviseurs bij ’t Zeeuwse Hypotheek Huys is zeer belangrijk,naar hun eigen gewin en niet onafhankelijk waren. Door die slechte ervaringen word je erg omdat je weet dat het product helemaal is afgestemd op jouw wensen en financiëlekritisch. Via makelaardij Neeskens kwamen we bij ’t Zeeuwse Hypotheek Huys terecht, situatie. Maar ik vond het ook erg prettig om te zien dat ze echt wisten waar ze het overwaar we onze beleggingshypotheek wilden laten oversluiten. Hun aanpak was een ware hadden. We kregen bovendien in alle rust duidelijke uitleg. Zelf werk ik als projectmanagerverademing. Hier werd niet gekeken naar het product, maar naar onze persoonlijke regelmatig met financiële cijfers, maar voor mensen die daar niet vaak mee te makensituatie. En met die informatie werd een hypotheek gezocht die bij ons paste.” hebben is het belangrijk dat goed wordt uitgelegd wat alles inhoudt. Het is immers niet altijd simpel. Toen we een ander huis gingen kopen, was het dan ook snel duidelijk waar we naar toe zouden gaan voor de hypotheek. En ik kan iedereen hetzelfde aanraden.”Veilig en verantwoord lenen met Klant aan het woord: Mark van Erpde nationale Hypotheek garantie “’t Zeeuwse Hypotheek HuysDe nationale Hypotheek garantie (nHg) kunt u krijgen bij het afsluiten van een lening bleek het voordeligst”als u een woning koopt of gaat verbouwen. De garantie wordt verstrekt door de een huis kopen is een spannende gebeurtenis. Maar zo’n nieuwe woning moet ookStichting Waarborgfonds eigen Woningen, die borg staat voor de terugbetaling van uw gefinancierd worden. Waar moet je dan naar toe? ’t Zeeuwse Hypotheek Huys washypotheeklasten aan de geldverstrekker. Dat slaapt dus een stuk prettiger. als onafhankelijk hypotheekadviseur de juiste keuze voor Mark van erp.Als u een woning koopt, maakt u uiteraard goede afspraken over de betaling van uw “Ik had een huis op het oog dat bij makelaardij Neeskens te koop stond en zij gavenwoonlasten. U leent niet te veel en u zorgt ervoor dat u uw afspraken kunt nakomen. Toch me het advies eens te gaan informeren bij ’t Zeeuws Hypotheek Huys voor de juistekunnen er zich situaties voordoen waardoor het aflossen van de lening niet meer mogelijk financiering. Ik had vooraf wel wat onderzoek gedaan en wist al dat ik voor eenis. Denk maar aan het verlies van uw baan of arbeidsongeschiktheid. Het kan voorkomen spaarhypotheek wilde kiezen. Daarom was het voor mij alleen nog de vraag wie dat kondat u in zo’n geval uw woning moet verkopen en dat de opbrengst van de woning lager is regelen.”dan het bedrag dat u nog moet terugbetalen. Dan ontstaat er een restantschuld. Met de NHG hoeft u zich echter VOOrDelig geen zorgen te maken, Mark verdiepte zich in verschillende aanbieders. “Het werd me snel duidelijk dat want de schuld wordt door banken kijken naar het product dat ze graag willen verkopen, zonder er rekening het Waarborgfonds aan de mee te houden of het wel bij je past. Bij ’t Zeeuwse Hypotheek Huys deden ze dat net geldverstrekker terugbetaald. andersom en brachten ze eerst mijn persoonlijke situatie in kaart. Een spaarhypotheek bleek toen een prima oplossing en ik bleek bij ’t Zeeuwse Hypotheek Huys nog het voordeligst uit te zijn ook.” Inmiddels woont Mark in zijn nieuwe huis. “Alles is zeer snel en voorspoedig verlopen, mede dankzij de duidelijke uitleg die ik kreeg. Alles werd voorgerekend, van de maandlasten tot en met de belastingteruggave, zodat ik precies wist waar ik aan toe was. Bovendien had ik door mijn werk niet altijd tijd en vonden ze het bij ’t Zeeuwse Hypotheek Huys geen enkel probleem om ’s avonds een afspraak te maken. Ook dat geeft veel rust. Kortom, ik kijk terug op een prettige samenwerking.” Kijk voor het complete actuele aanbod op www.neeskens.com 11
 4. 4. Belastingdienst: Belastingdienst: Aftrekbaar Niet aftrekbaar • Rente over en kosten voor de eigenwoning schuld voor uw eigen woning; Eventuele • Aflossing van de eigenwoningschuld; rente die u ontvangt over bedragen die u een bouwdepot stort, moet u in mindering • Overdrachtbelasting en omzetbelasting; brengen op de betaalde rente; • Notariskosten en kadastrale rechten voor de koopakte; • Notariskosten en de kadastrale rechten voor de hypotheekakte; • Bouwrente die betrekking heeft op de periode voordat de voorlopige • Bouwrente die betrekking heeft op de periode nadat de voorlopige koopovereenkomst wordt gesloten; koopovereenkomst is gesloten; • Kosten van onderhoud en verbetering; • Afsluitprovisie; • Rente van leningen die u bent aangegaan om aftrekbare rente en kosten van • Taxatiekosten (alleen voor het verkrijgen van een lening) geldleningen te betalen (bijvoorbeeld een lening om de boeterente of bouwrente te • Bemiddelingskosten en de kosten van de aanvraag van Nationale Hypotheek betalen) Garantie (NHG) • Rente van schulden voor de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming; Bron: de Belastingdienst. • Rente van leningen voor financiering van kosten die samenhangen met de koop, verbetering of het onderhoud van uw woning, bijvoorbeeld notariskosten en afsluitprovisie; • Betaalde boeterente. De 20 meest gestelde vragen over hypothekenOver hypotheken valt heel wat te vragen. Hieronder vindtu een overzicht van de twintig meest gestelde vragen.1. is het oversluiten van mijn hypotheek voor mij Bent u nieuwsgierig naar de interesant? antwoorden op de vragen?2. Waarom kiest 80% van de nederlanders nog steeds Bel dan naar ‘t Zeeuwse voor een hypotheekadviseur? Hypotheek Huys, 0113- 57 053. is een variabele rente verstandig? 00 en vraag onze uitgebreide4. Waarom zou ik kiezen voor ’t Zeeuwse Hypotheek hypotheekbrochure aan Huys? (uiteraard gratis en vrijblijvend).5. Wat is nationale Hypotheek garantie?6. Wat zijn de voordelen van nationale Hypotheek garantie?7. Kom ik ook in aanmerking voor de nationale Hypotheek garantie?8. Kan ik de overwaarde in mijn huis gebruiken voor pensioenaanvulling?9. Hoe lang is mijn hypotheekofferte geldig?10. Wat is een overbruggingshypotheek?11. Kan ik de hypotheekrente ook 30 jaar vastzetten?12. Hoe betaal ik mijn maandlasten als ik arbeidsongeschikt of werkloos wordt?13. Hoeveel kan ik maximaal lenen?14. Kan ik voor hypotheekadvies niet beter naar mijn eigen bank?15. Hoe kan ik nu alvast sparen voor mijn huis later? HypOTHeeK nODig?16. Welke stuken zijn er nodig voor een hypotheek? Als onafhankelijk adviseur zijn wij op geen enkele17. Hoelang mag ik de hypotheekrente aftrekken? wijze verbonden aan een bank of een andere18. Wat is en bijleenregeling? financiële instelling. Dit betekent Dat wij u spaar-19. Het advies van ’t Zeeuwse Hypotheek Huys is gratis. en hypotheekvormen kunnen bieden van nagenoeg Hoe kan dat? elke bank of verzekeraar in Nederland.20. Hoe kom ik aan een hypotheekberekening? AnTWOOrDKAArT WAArDeBOn U besluit uw hypotheek compleet te laten verzorgen Ja, ik wil graag gebruik maken van de gespecialiseerde kennis op hypotheekgebied. ik geef hieronder vast enkele persoonlijke gegevens op. door hypotheekshop ‘t Zeeuwse Hypotheekhuys E 250,- Wilt u contact met mij opnemen voor het maken van een afspraak? KOrTing Op nOTAriSTArief Of TAxATieKOSTen Of Naam en voorletters …………………………...............……………………………………………….M/V* AAnKOOpMAKelAAr T.W.V. Adres en huisnummer ………………………………………................……………………………………… Postcode en woonplaats ………………………............…………Mobiel ………………………………… Telefoon overdag ………………………………………..E-mail ………...............…………………………. Geboortedatum …………………………..………………. alleenstaand/samenwonend/gehuwd* WAArDeBOn U besluit uw hypotheek compleet te laten verzorgen door hypotheekshop ‘t Zeeuwse Hypotheekhuys E 250,- Toelichting of vraag …………………………………………..…………................…………………………… grATiS ADVieSgeSpreK ……………………………………..............................……………………………… Antwoordkaart ingevuld en zonder postzegel terugzenden naar: (MAxiMAAl 2 UUr) T.W.V. ’t Zeeuwse Hypotheek Huys, Antwoordnummer 5024, 4400 VB Yerseke 12 Kijk voor het complete actuele aanbod op www.neeskens.com

×