november 2006

      Klant in beeld • Medewerker in beeld • Samenwerking SITA en BVNL • Kostenstijging afvalbranche •...
SAMENWERKING SITA EN BVNL
Zoals u weet is op 1 januari 2006 het     een informatiesysteem gaan ontwikkelen   venti...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nieuwsbrief Sita

490 views

Published on

Sita (Zeylmaker & Partners)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nieuwsbrief Sita

 1. 1. november 2006 Klant in beeld • Medewerker in beeld • Samenwerking SITA en BVNL • Kostenstijging afvalbranche • Actie: SITA afvalscan KLANT IN BEELD SITA werkt samen met Elysium sinds Van Dijk daar aan het roer staat. Hij is bijzonder tevreden over de samenwerking. “SITA had destijds de aantrekkelijkste offerte en komt ook tijdens de periodieke marktverkenning steeds als beste uit de ‘SITA biedt de nodige flexibiliteit’ bus.” Bovendien biedt SITA volgens hem de nodige flexibiliteit. “Als hier een contai- Maarten van Dijk ner weggehaald moet worden, gebeurt dat direct.” Tien jaar geleden was het een gemeentelijk zwembad, nu is het het grootste sauna- Behalve de huidige afvalstroom, die onder & beautyresort van de Benelux. Elysium is een relaxoord aan de rand van Bleiswijk andere uit glas, bedrijfsafval, papier en dat zijn weerga niet kent met sauna’s, stoombassins, restaurants en rustruimten. bouwafval bestaat, overweegt Van Dijk om Plus een fors zoutwaterbad. vier vetputten van de restaurants onder de verantwoordelijkheid van SITA te laten Directeur Maarten van Dijk heeft sinds Dijk wil elders in Nederland nog twee vallen. 1998 de leiding in dit Centre for well- vergelijkbare schoonheidscentra starten. De toekomst? Die ziet Van Dijk met veel being. Hij realiseerde inmiddels diverse Bij Elysium in Bleiswijk werken nu 280 vertrouwen tegemoet. Want de consument uitbreidingen. “Toen ik hier begon, ston- werknemers, van masseurs en hostes- is individualistisch, durft meer om zijn den er dagelijks slechts vijftien gasten op ses tot basisartsen en horecapersoneel. lijf te geven, heeft meer vrije tijd én geeft de stoep, nu verwelkomen we dagelijks “Ze zijn allemaal gespecialiseerd in het meer geld uit aan vrijetijdsbesteding. honderden gasten.” product aandacht. Dat is wat wij bieden; “En in dat rijtje passen wij prima.” Het relaxoord wil doorgroeien naar een aandacht voor het lichaam en aandacht capaciteit van 1500 gasten per dag. Van voor de geest”, aldus Van Dijk. MEDEWERKER IN BEELD Als acceptant vervult Wim Platenkamp (53) een spilfunctie in de logistieke afhandeling van afvalstromen op het Districtskantoor van SITA Recycling Services in Hengelo. In deze rubriek vertelt hij over het belang van het hergebruik van afval. Wim Platenkamp is een ‘SITA-man’ in De afwisseling en het directe contact hart en nieren. Hij werkt al meer dan 28 met de klant maken het werk voor Wim jaar bij SITA. Hij heeft diverse functies vervuld en is nu acceptant op het terrein ‘Materialen proberen we van SITA Recycling Services aan het zoveel mogelijk te herge- Twentekanaal in Hengelo. bruiken’ Wim vertelt dat het een veelzijdige baan Wim Platenkamp is waarbij hij onder meer klanten ontvangt en aangeleverde afvalstromen controleert. interessant. We lopen met hem door verharding van wegen en kunststoffen Als we met hem spreken, vertelt hij dat de nieuwe overslaghal, hét spilpunt in worden gerecycled.” de vrachtwagens van SITA Transport en de logistieke afhandeling in Hengelo. Bijna tachtig procent van de ingezamelde van andere bedrijven af en aan rijden. “Er “Afvalstromen worden hier soort bij afvalstromen wordt opnieuw gebruikt. Dat komen hier op een dag veertig tot vijftig soort verzameld en gescheiden. Mate- (be)spaart milieu en kosten, onderstreept wagens met niet-gevaarlijk afval, grof vuil rialen proberen we zoveel mogelijk voor Wim Platenkamp. “Maar weinig mensen en huisvuil. Ik werk altijd erg secuur. Dat hergebruik in te zetten. Hout wordt onder realiseren zich dat we nog zoveel goede is belangrijk voor de veiligheid en alles meer gebruikt om snippers van te maken dingen kunnen doen met het afval.” dient volgens wetten en regels te worden voor energiecentrales en de spaanpla- aangeleverd.” tenindustrie. Puin wordt gebruikt voor de
 2. 2. SAMENWERKING SITA EN BVNL Zoals u weet is op 1 januari 2006 het een informatiesysteem gaan ontwikkelen ventie en afvalscheiding. SITA zal in nieuwe Besluit Verpakkingen in werking voor de registratie en monitoring van de het kader van deze samenwerking haar getreden. De producenten en importeurs hoeveelheid ingezamelde bedrijfsverpak- kennis en ervaring op het gebied van die consumenten- en/of bedrijfsverpak- kingen. Als klant van SITA heeft u bij afvalmanagement ter beschikking stellen kingen op de Nederlandse markt bren- aanvang reeds een voorsprong. Door dit aan haar klanten en de bedrijven die zich gen, zijn voortaan zelf verantwoordelijk registratiesysteem kunnen SITA-klanten hebben aangesloten bij BVNL. voor de inzameling en recycling van hun en BVNL-leden hun administratieve verpakkingsmateriaal. lasten aanzienlijk verminderen en op een kostenefficiënte manier voldoen aan de In het kader van dit Besluit hebben SITA verplichtingen uit het Besluit. en de Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland (BVNL) onlangs een inten- Naast een goede registratie en monitoring tieverklaring tot samenwerking onder- dienen bedrijven ook actief maatregelen Voor meer informatie kijk op: tekend. Dit houdt in dat SITA en BVNL te nemen op het gebied van afvalpre- www.bedrijfsverpakkingen.nl KOSTENSTIJGING AFVALBRANCHE Ondanks forse kostenstijgingen heeft SITA branden van bedrijfsafval in Nederland. voertuigen en materieel in besloten Nederland de afgelopen periode geen ta- Dit is het gevolg van de invoering van ruimten en binnensteden verplicht riefswijziging hoeven door te voeren. Door het stortverbod in Duitsland. gesteld; interne efficiencymaatregelen hebben wij – lastenverzwaring als gevolg van tot op heden de kostenstijgingen kunnen • Forse gemiddelde stijging brand- ziektekostenbijdrage en extra ad- compenseren in onze organisatie. Omdat stofkosten. ministratieve kosten als gevolg van de kosten de afgelopen tijd meer dan aanvullende maatregelen aangaande gemiddeld zijn gestegen, zijn wij genood- • Onderhouds- en materiaalkosten zijn Milieuwetgeving. zaakt om de tarieven per 1 november gestegen voor voertuigen en 2006 aan te passen om de kwaliteit van containers. • Toenemende verkeersdrukte, waardoor onze dienstverlening op het niveau te SITA hinder ondervindt bij de uitvoering houden. • Strengere milieu- en veiligheidsnormen: van haar werkzaamheden. – de industrie en de afvalbranche Waarom stijgen de prijzen van de afvalin- moeten voldoen aan de nieuwe zameling en -verwerking? ATEX-richtlijn voor stof en ontplof- fingsgevaar rond machines; • De prijzen voor afvalverwerking stijgen – om de uitstoot van schadelijke stof- door het capaciteitstekort voor het ver- fen te beperken, zijn roetfilters op ACTIE: BINNEN EEN HALF UUR EEN BESPARINGS- ADVIES MET DE SITA AFVALSCAN Heeft u zich wel eens gerealiseerd dat kunnen worden. SITA heeft een gespeci- Stuur de antwoordkaart retour (geen u door een betere afvalscheiding SITA aliseerd team van adviseurs in dienst die verzendkosten) en één van onze advi- in staat stelt het afval te recyclen? Dit is graag uw totale afvalsituatie analyseren. seurs zal dan zo snel mogelijk contact niet alleen beter voor het milieu, maar Interessant? Vaak weet u binnen een half met u opnemen voor het maken van een kan ook kostenvoordeel opleveren voor uur al of en zo ja hoe u uw afval beter afspraak. uw organisatie. SITA biedt u een Afval- kunt scheiden en wat u hiermee mogelijk scan aan, om samen met u te bepalen kunt besparen. of uw afvalstromen nog beter gescheiden SITA NEDERLAND Tel. 0900-8444 - info@sita.nl - www.sita.nl

×