Doelbewust Pink 2009

890 views

Published on

Uitgave over Pink Ribbon (Aristo Uitgeverij)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
890
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Doelbewust Pink 2009

 1. 1. e Borstkanker-de feiten e Borstkanker-de feiten e Borstkanker-de feiten en cijfers Pagina 3 en cijfers Pagina 3 en cijfers Pagina 3 e Borstkanker-de feiten e Borstkanker-de feiten e Borstkanker-de feiten en cijfers Pagina 3 en cijfers Pagina 3 en cijfers Pagina 3 Over Doel- bewust Borstkankermaand succesvol Pink De Borstkankermaand is ook dit jaar weer succesvol afgeslo- ten. Diverse initiatieven, zowel De maand oktober stond in van bedrijven als particulieren, het teken van Borstkanker brachten veel geld op. en Stichting Pink Ribbon speelde daarin een van de In oktober steunden veel orga- hoofdrollen. Met diverse nisaties Stichting Pink Ribbon evenementen en acties is bij het vragen van aandacht voor de gehele maand intensief borstkanker. Zo heeft Sanoma aandacht gevraagd voor Uitgevers alweer de zesde editie deze ziekte. Er werd geïn- van het bekende Pink Ribbon formeerd, geld ingezameld Magazine uitgegeven. Honderd en een speciaal magazine procent van de opbrengst van uitgebracht. Maar de strijd het magazine gaat naar Stichting tegen borstkanker blijft Pink Ribbon. Vorig jaar was dat hoog op de agenda, ook ruim €900.000,. “Als multime- na oktober, vandaar deze diaconcern waar veel vrouwen Doelbewust Pink. werken, vinden we het belangrijk ons steentje bij te dragen”, zegt Doelbewust Pink informeert. Dick Molman, CEO van Sanoma Over de risicofactoren van Uitgevers. “Bovendien hebben wij borstkanker, het behandelen veel kennis over vrouwen in huis. van borstkanker, over patiën- Ik ben geweldig trots op de pres- ten en hun naasten maar ook tatie die zoveel mensen, ook in over wat ú kunt doen. Behalve deze tijd van recessie, belangeloos het financieel steunen van or- hebben geleverd.” ganisaties als Stichting Pink Ribbon kunt u ook zélf actie e LEES VERDER OP PAGINA 7 ondernemen. Vele anderen gingen u voor en ook over hen kunt u lezen in deze uitgave. “Hier gebeurt echt iets moois” Helaas krijgt een op de acht vrouwen in haar leven borst- kanker. Anderen raakt het in- Borstcentrum Máxima opent de deuren direct, zodat vrijwel iedereen Borstcentrum Máxima heeft “Hier gebeurt echt iets moois”, met borstkanker te maken zojuist de deuren geopend. zegt internist-oncoloog (kanker- krijgt. Het aantal mensen met Dit borstcentrum is uniek in deskundige) Wouter Dercksen borstkanker moet verminde- Nederland. Alle zorg rondom van het Borstcentrum. “Een en- ren en de zorg voor patiënten borstkanker is hier op één plek thousiaste groep specialisten die en hun naasten moet verbe- geconcentreerd. met één specifieke patiëntengroep terd worden. Help mee! bezig is in één kliniek is heel bij- Dit nieuwe centrum is onderdeel zonder.” van Máxima Medisch Centrum Koop het Pink in Eindhoven. Alle zorg voor Naast borstkanker kunnen ook Ribbon magazine! vrouwen en mannen met (of ver- denking op) borstkanker wordt vrouwen terecht met andere borstproblemen zoals mastopa- geconcentreerd achter één loket. thie (goedaardige pijnlijke aan- doeningen) of erfelijkheidsonder- Dit is momenteel bij geen enkele zoek. andere mammapolikliniek (borst- polikliniek) in Nederland het ge- Meer weten? val. Daar is de zorg vaak versnip- Bel dan (040) 888 61 50. perd door het hele ziekenhuis. ROCHE
 2. 2. Stichting Pink Ribbon richt zich op hele samenleving “Iedereen krijgt met borstkanker te maken” Stichting Pink Ribbon zet Vernieuwende manier toegenomen en er worden we- zich sinds 2003 in om het aan- Stichting Pink Ribbon is met tenschappelijke onderzoeken en tal mensen met borstkanker haar voor Nederland vernieu- projecten gefinancierd die zich te verminderen, vroege ont- wende manier van fondsen- onder meer richten op het ver- dekking van borstkanker te werving binnen zes jaar tijd beteren van de zorg voor borst- bevorderen en de zorg voor uitgegroeid van een kleine club kankerpatiënten”, legt directeur borstkankerpatiënten en hun vrijwilligers tot een stichting Ida van Belle uit. “Dankzij een naasten te verbeteren. Dat doet van naam. groot aantal initiatieven van de stichting door het geven van bedrijven en particulieren zijn voorlichting over de risicofac- Anno 2009 mag Stichting Pink de donaties tot nu toe elk jaar toren van borstkanker, het fi- Ribbon zich verheugen in een gestegen: in 2007 ontving de nancieren van wetenschappe- toenemende bekendheid en stichting 2,6 miljoen euro en lijk onderzoek dat gericht is op worden enorm veel vrouwen in 2008 was dat ruim 3 miljoen het voorkomen en vroeg ont- bereikt met haar bewustwor- euro.” dekken van borstkanker en het dingcampagnes. In een relatief financieren van projecten die korte tijd heeft Pink Ribbon Stichting Pink Ribbon heeft in gericht zijn op verbetering van eraan bijgedragen dat borstkan- 2008 een totaalbedrag aan 3,7 zorg en kwaliteit van leven voor ker in Nederland op de kaart miljoen euro kunnen toezeg- borstkankerpatiënten en hun werd gezet en bespreekbaar is gen aan een groot aantal we- naasten. Stichting Pink Ribbon geworden. tenschappelijke onderzoeken en kan dat doen dankzij de steun projecten die de zorg voor borst- van vele bedrijven, evenemen- “De kennis onder vrouwen over kankerpatiënten verbeteren. ten en particulieren. de risicofactoren is significant Borstkanker: de cijfers en feiten “Kanker slaat alles Eén op de acht vrouwen krijgt in haar leven borstkanker. Dat onder je voeten weg” is een schrikbarend cijfer. En ondanks dat er steeds meer be- handelingen zijn, overlijden er nog veel patiënten aan deze dag stierf hij en tegelijkertijd kreeg ik ziekte. Elk jaar zijn dat er zo’n 3.500. een telefoontje dat ik met de chemo kon beginnen. Hoe ernstig mijn situ- Jaarlijks wordt circa een miljoen vrouwen uitgenodigd voor het atie ook was, ik wilde eerst op een zogenoemde Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Gemiddeld geeft nette manier mijn vader begraven. tachtig procent van de vrouwen gehoor aan de oproep. Dat bete- kent dat elk jaar zo’n 800.000 vrouwen onderzocht worden via dit Uiteindelijk begon op 23 januari bevolkingsonderzoek. Van deze groep wordt gemiddeld 1,4 procent 2009 voor mij de chemo. Ik koos doorverwezen voor nader onderzoek in het ziekenhuis. Ongeveer de voor de zogenoemde coolcapme- helft van de doorverwezen vrouwen blijkt daadwerkelijk borstkanker thode. Mijn hoofd werd tijdens de te hebben. chemo vijf graden onder nul bevro- ren, waardoor ik niet kaal werd. Meest voorkomende kankersoort Omdat ik lichamelijk sterk wilde Borstkanker is de meest voorkomende soort kanker in Nederland. blijven, heb ik me in die tijd aan- Per jaar wordt er bij ruim 12.500 mensen borstkanker geconsta- gemeld bij vrouwenfitness Curves. teerd. Bij mannen is borstkanker een zeldzame ziekte, maar het aan- Door de goede begeleiding tijdens het tal mannen met borstkanker neemt wel toe. Evenals vrouwen kun- trainen, heb ik me daar heel sterk nen mannen op elke leeftijd borstkanker krijgen. Het grootste aantal kunnen maken. Ondertussen kreeg komt echter voor tussen de zestig en tachtig jaar. Bij jonge mannen ik om de drie weken chemo. De tu- is borstkanker nog zeldzamer: slechts enkele gevallen per jaar. mor onder mijn arm slonk gelukkig. Omdat mijn borst al helemaal door De overlevingskans van borstkankerpatiënten is vijf jaar na ontdek- kanker aangetast was, kreeg ik na king van borstkanker ongeveer 75 à 85 procent. Wanneer de tumor de chemo direct een borstamputatie niet groter is dan twee centimeter en er geen uitzaaiingen zijn, is dit en werd ik vijf weken achter elkaar ongeveer 80 à 95 procent. bestraald. Mijn lichaam was uitge- (Bron: Bevolkingsonderzoek Borstkanker en BorstkankerVereniging Nederland) put van dat alles. Afgelopen mei kreeg ik te horen dat Eigenlijk is het een wonder dat ik dit zelfde dag allerlei onderzoeken doen. ik eind juli een borstreconstructie zit te schrijven. Het had zo anders ‘s Middags kregen we direct de uit- kon ondergaan: de zogenoemde diep- kunnen lopen. Eind 2006 consta- slag: foute boel! Ik had borstkanker flapmethode, waarbij van buikweef- teerde ik een klein knobbeltje in mijn met uitzaaiingen. Hij noemde mijn sel een nieuwe borst wordt gemaakt. oksel. Ik kon gelijk bij mijn huisarts vorm ‘de sluipmoordenaar’, een Een hele zware, tien uur durende terecht. Hij dacht aanvankelijk dat moeilijk vast te stellen vorm van operatie. Ik ging gelijk enorm hard het een lymfeklierontsteking was, die kanker en gaf me nog drie maanden. trainen bij Curves om mijn energie vanzelf over zou gaan… zo op te krikken dat ik de operatie De bodem leek onder mijn voeten aankon. En dat is gelukt!! Ik ben er Een week later trouwde ik en op hu- weggeslagen. Er ging van alles door heel sterk ingegaan. In mijn herstel- welijkreis constateerde ik een bult on- me heen: angst, verdriet, wanhoop, proces bij kanker heeft sporten mij der mijn arm zo groot als een kiwi. boosheid... Ik was net getrouwd, zeker geholpen. Hoe vreselijk kanker Ik kon hem nauwelijks nog bewegen. hoe moest dit nu verder? De chi- ook is, ik heb altijd vertrouwen ge- Bij thuiskomst werd ik direct doorge- rurg wilde nog wel behandelen. Ik had het te halen. Kanker heeft mij stuurd naar de chirurg zodat hij de zou zo snel mogelijk zware chemo’s geleerd dat ik een vechtster ben. bult ‘even kon doorprikken’. Maar krijgen. Op dat moment was mijn daar aangekomen wilde hij nog die- vader zeer ernstig ziek. De volgende Cora van Tilburg
 3. 3. Kan ik de kans op borstkanker verminderen? Het roze lintje - Het hebben van weinig of geen Wie aan Pink Ribbon denkt, kinderen denkt aan het roze lintje: hét - Het krijgen van het eerste kind symbool voor borstkanker. Wist op latere leeftijd je dat er tot nu toe wereldwijd - Het kort of helemaal geen borst- maar liefst meer dan 65 miljoen voeding geven van zijn verspreid? - Overgewicht (voor borstkanker na de menopauze) De ‘Pink Ribbon’ al jaren hét - Het (langdurig, 2 tot 3 jaar) ge- symbool van de strijd tegen bruik van hormoonpreparaten borstkanker, werd vanaf begin om overgangsklachten tegen te jaren negentig in Amerika ge- gaan bruikt door verschillende partij- en, waaronder Susan G. Komen Wat kun je zelf doen? Breast Cancer Foundation die Bewegen! Bewegen is goed voor roze strikjes uitdeelde tijdens de je en hoe eerder je ermee begint, door hun georganiseerde ‘Race hoe beter het is. Ook op jongere for the Cure’, Evelyn H. Lauder, leeftijd bewegen verkleint het ri- Senior Corporate Vice President sico op borstkanker na de over- van The Estée Lauder Companies gang. Dit kan te maken hebben en Alexandra Penney, destijds de met de hormoonhuishouding in hoofdredacteur van Self Magazi- het lichaam. Een actieve leefstijl ne. Alexandra wilde een roze lint verlaagt mogelijk het gehalte aan op de cover van een special over vrouwelijke geslachtshormonen borstkanker plakken, de National en vermindert daarmee de kans Breast Cancer Awareness Month op borstkanker. Een actieve leef- issue, maar dat was veel te duur. stijl hoeft helemaal niet alleen uit Daarop bood Evelyn aan om de sport te bestaan, alleen al met roze linten te verspreiden via alle ‘stevig’ huishoudelijk werk of Estée Lauder verkooppunten, tuinieren kun je de hoeveelheid gratis en zonder voorwaarden. beweging per dag uitbreiden. De Pink Ribbon was een feit. Meer bewegen is makkelijker dan je denkt: neem de trap in plaats Toewijding van de lift, doe vaker op de fiets “De strijd tegen borstkanker is of lopend de boodschappen, loop nog niet gewonnen”, aldus Eve- Borstkanker bij vrouwen, zowel is bekend dat naast de bekende Risicofactoren langs bij een collega in plaats van lyn Lauder. “Maar we komen in jong als oud, is de meest voor- risicofactoren voor borstkanker Erfelijkheid kan een rol spelen, te e-mailen enzovoort. de buurt. Ik ben de merken van komende vorm van kanker. ook leefgewoonten van invloed echter slechts bij vijf procent van ons bedrijf, onze werknemers De kans dat een vrouw ooit in zijn op het risico om borstkanker de borstkankerpatiënten is erfe- Bij twijfel naar de dokter en onze vele partners bijzonder haar leven borstkanker krijgt is te krijgen. Vrouwen die voldoen- lijkheid de belangrijkste oorzaak. Wees alert op voelbare en/of dankbaar. Vijftien jaar lang zijn 1 op 8. Deze kans ligt op jonge de lichamelijk actief zijn hebben zichtbare veranderingen in je ze in deze strijd niet van onze zij- leeftijd aanzienlijk lager. Het twintig tot veertig procent minder De meest bekende risicofactoren borsten. Jij kent jouw borsten de geweken. Hun betrokkenheid grootste aantal vrouwen met kans op het krijgen van borstkan- voor het krijgen van borstkanker het beste. Als je twijfelt moet je en toewijding heeft veel vrouwen borstkanker komt voor in de ker. Op basis van wetenschap- zijn: altijd naar je huisarts gaan. Blijf en hun familieleden jaar na jaar leeftijdscategorie 45 tot 75 jaar. pelijk onderzoek verwacht men - Gebrek aan lichaamsbeweging je twijfelen ga dan wéér naar de geholpen deze ziekte te overwin- dat duizend tot vijftienhonderd - Erfelijkheid huisarts. Bedenk dat de meeste nen en heeft gezorgd voor de fi- Een wijze van leven die borstkan- gevallen van borstkanker zouden - (Overmatig) alcoholgebruik borstafwijkingen onschuldig en nanciering van topresearch naar ker voorkomt is er helaas niet. Wel kunnen worden voorkomen als - Vroege leeftijd van de eerste goedaardig zijn. voorkoming en genezing van is bekend dat je zelf iets kunt doen alle vrouwen voldoende zouden menstruatie borstkanker.” om het risico te verminderen. Het bewegen. - Late menopauze (Bron: www.pinkribbon.nl) Om het roze lint als symbool voor de strijd tegen borstkanker in “Ik ben trots op alles dat we al hebben bereikt” Nederland op de kaart te zetten richtte BorstkankerVereniging Nederland in 2003 in samen- Een paar jaar geleden kreeg ik borst- Dat is namelijk erg lastig: soms is een werking met Estée Lauder en the kanker. Dat was schrikken, vooral kankerpatiënt een tijdje lang erg fit American Women’s Club in Den omdat ik kort daarvoor een nichtje en lijkt het alsof je de wereld weer aan Haag Stichting Pink Ribbon op. had verloren aan deze ziekte. Na de kunt. Maar een paar maanden later Pink Ribbon weet in samenwer- eerste onderzoeken leek er niets aan kun je dan weer helemaal gevloerd king met haar partners, waaron- de hand te zijn, maar een half jaar zijn door die peilloze vermoeidheid. der KWF Kankerbestrijding en later was het echt mis. Toch was ik Dan is het lastig voor instanties om een groot deel van het Neder- niet bang om dood te gaan; ik heb een een objectieve beoordeling te maken landse bedrijfsleven, het roze vechtersmentaliteit. over iemands arbeidsgeschiktheid. lintje bekendheid te geven en Nederland in de oktobermaand Ik ben me meteen gaan verdiepen in Inmiddels ben ik gestopt met mijn roze te kleuren en aandacht te de materie. Wat hield het allemaal vrijwilligerswerk, omdat ik het erg vragen voor borstkanker. in? En wat kon ik verwachten? Ik druk heb met mijn reguliere werk. heb veel gehad aan de verschillende Dat stoppen was een verschrikkelijk websites met informatie. Uiteindelijk moeilijke stap, maar gelukkig had- moest ik twee operaties ondergaan. den we op dat moment al veel bereikt Eerst werd een klein stukje uit mijn en heb ik echt het gevoel dat ik daar borst verwijderd, maar dat bleek niet kerVereniging Nederland en Stich- BorstkankerVereniging Nederland een zinvolle bijdrage aan heb gele- afdoende. Er zaten langs de randen ting Pink Ribbon kwam toen net dat het best aansloot bij mijn beroep. verd. Zodra er weer een beetje lucht van dat stukje nog steeds slechte cel- onder haar vleugels van de grond. Als trekker van de werkgroep WAO/ is in mijn planning, wil ik me weer len. Daarom moest in een tweede Ik kwam er al snel achter wat een WIA en Verzekeringen heb ik onder gaan inzetten voor kankerpatiënten. operatie mijn borst worden geampu- enorm belangrijke functie zo’n pa- meer in het platform Werk en Inko- Inmiddels is Stichting Pink Ribbon teerd. Dat is ongelofelijk ingrijpend. tiëntenvereniging heeft. Niet alleen men van de Nederlandse Federatie ‘volwassen’ geworden en losgekop- Ondanks dat ik nu gezond ben, voel vanwege het contact met lotgenoten, van Kankerpatiënten meegewerkt peld van de BorstkankerVereniging, ik me nog steeds verminkt. maar ook als belangenbehartiger, bij- aan de bewustwording en kennisver- dus het zal nog een lastige keuze voorbeeld door lobby bij de overheid. groting over borstkanker bij werkge- worden bij wie ik me dan meld. Door mijn onderzoek op internet Ik besloot me daarom aan te sluiten vers, verzekerings- en uitkeringsin- kwam ik in contact met Borstkan- als vrijwilliger bij een onderdeel van stanties. Ingrid Mulder
 4. 4. e Vervolg pag. 1 Borstkankermaand succesvol Even voorstellen: Quinty Trustfull Pink Ribbon telefoonpakket Ook KPN en Samsung zetten Girls Night In Net als vorig jaar, besteedde fit- “Mijn moeder is een enorme drijfveer” zich dit jaar wederom in door nessfranchiseketen Curves veel een gezamenlijke actie waarbij aandacht aan borstkanker. Onder limited edition Pink Ribbon tele- meer tijdens de Girls Night In in foonpakketten worden verkocht. Hilversum, waar Quinty Trust- Van elke verkochte telefoon full, ambassadeur van Stichting gaat €10,- naar de stichting. In Pink Ribbon, het startsein gaf een groot aantal win- k e l s voor een grote inza- wordt volop aandacht melingsactie. In alle gevraagd voor de te- clubs gingen roze lefoons en na- ballonnen de lucht tuurlijk voor in en daarnaast Stichting Pink was er de donatie- Ribbon. Dankzij muur. Quin- Samsung en KPN ty prikte kon Stichting in Curves Pink Ribbon op 1 Hilversum oktober lintjes uit- het eerste delen aan mensen certificaat op de en organisaties die elk op muur. Vorig jaar brach- hun eigen manier aandacht ten de acties van Curves vragen voor borstkanker. ruim € 56.000,- op. Hoeveel het dit jaar is geworden, wordt in de- Etos vindt dat persoonlijke ver- cember bekendgemaakt. zorging en gezond- heid hand in hand Ook Intratuin had bijzondere gaan en helpt daar- acties. “We hebben de gehele om stijlvol mee. maand oktober een speci- “Wij hebben in de ale orchidee verkocht”, maand oktober spe- vertelt Lex van Horssen ciale Pink Rib- van Intratuin. “Van elke bon producten verkochte orchidee, die verkocht”, ver- voorzien is van een speci- telt Ilona Zijl- aal label, ging twee euro stra van Etos. naar Stichting Pink Rib- “Daarbij kun je bon. Ook hebben we een denken aan de deel van de opbrengst van Pink Ribbon ge- bijbehorende pot en planten- luksarmband, steker afgedragen. In de twee- de parelarm- de helft van oktober hebben band, tashanger we ook nog een euro overge- en Ultra Shiny maakt voor elke verkochte bos Lipgloss. (Zie de rozen. Stichting Pink Rib- foto van Quinty bon maakt belangrijke op deze pagina). projecten en weten- Het grootste schappelijk onderzoek gedeelte van de mogelijk en daar willen opbrengst done- we graag ons steentje aan Vijf jaar geleden werd Quin- “Ik mis haar energie het meest”, Dan duikt ze ineens op in mijn ren wij aan Pink bijdragen.” ty Trustfull ambassadeur zegt Quinty over haar moeder. gedachten. Ik ben net als mijn Ribbon.” van Stichting Pink Ribbon “Na haar dood was het ineens moeder heel open en vrolijk en en sindsdien zet ze zich met oorverdovend stil. Er gaat dan vol energie. hart en ziel in voor de stich- ook geen dag voorbij dat ik niet ting. Het is een eerbetoon aan aan haar denk. Ik heb het idee Ik weet zeker dat mijn moeder COLOFON Aan dit nummer werkten o.a. mee: haar moeder, die vijf jaar ge- dat ze altijd bij me is. zich had ingezet voor Stichting Doelbewust is een gezamenlijke uitgave Stichting Pink Ribbon, leden op 59-jarige leeftijd aan Pink Ribbon als ze de kans had van Lenthe Publishers (www.lenthe.nl) Sigrid Koeleman-Lamers borstkanker overleed. Met Dat komt misschien deels door gekregen. Nu doe ik dat als het en Aristo Uitgeverij (www.aristouitge- Vormgeving: haar werk voor Stichting Pink mijn werk voor Stichting Rib- ware voor haar. Zij kan het niet vrij.nl). Doelbewust® is de naam van een Aristo Uitgeverij, Cees Ruijter Ribbon houdt ze de herinne- bon, maar het gebeurt ook onbe- meer, ik nog wel. Ze is dan ook krant en een website (www.doelbewust. Directie: E. Donkervoort, W. Kao ring aan haar moeder levend. wust dat ik aan haar terugdenk. een enorme drijfveer.” net) waarin onafhankelijke informatie over (schenken aan) goede doelen wordt Wilt u reageren naar aanleiding van gegeven. De gratis kranten worden huis deze krant: www.doelbewust.net aan huis verspreid in tientallen regio’s Aristo Uitgeverij Pink Ribbon Magazine: Pink Ribbon Magazine 2009 heeft als thema Circle of Life in Nederland dankzij de steun van hon- Annelies van der Lans ‘Circle of Life’. Maximaal genieten van de men- derden lokale ondernemers en bedrijven T 0512 584 111 sen en de dingen om je heen. Het optimale uit die als sponsoradverteerder optreden. E info@aristouitgeverij.nl je leven halen, een leven met Hoewel de redactie van Doelbewust alle I www.aristouitgeverij.nl Pink Ribbon Magazine wordt hoogte- en dieptepunten. zorgvuldigheid betracht bij het samen- dit jaar alweer voor de zesde Jouw kracht, jouw ener- stellen van haar kranten en websites, is Vestigingen: keer uitgegeven door Sanoma gie, jouw kleinheid, jouw zij niet aansprakelijk voor enige schade Paalbergweg 26-36 Uitgevers. Dit keer heeft de grootsheid, kun je delen die kan voortkomen uit de inhoud ervan. 1105 BV Amsterdam Zuidoost ‘charity glossy’ als thema Circle met en doorgeven aan an- T 020 896 99 50 / F 020 896 99 69 of Life. deren. Dát is de cirkel van Deze speciale editie DOELBEWUST het leven! In het blad vind PINK werd samengesteld in sa- De Opgang 2, 9203 GD Drachten Elk jaar wordt er een nieuwe een- je naast bijzondere en menwerking met de Stichting Pink Postbus 104, 9200 AC Drachten malige redactie gevormd van profes- persoonlijke interviews, Ribbon (www.pinkribbon.nl). T 0512 584 100 / F 0512 584 104 sionals van verschillende tijdschriften ook mode, beauty, rei- van Sanoma Uitgevers. De gehele op- zen, culinair, cultuur Doelbewust® Hambakenwetering 10 brengst (advertentie-inkomsten en de en meer. Het magazine Coördinatie redactie: - 5231 DC Den Bosch totale opbrengst van de verkoop van ‘Circle of life’ ligt nog Kirsten Karmiggelt T 073 6131 311 / F 073 6130 507 het blad) wordt gedoneerd aan Stich- steeds in de winkel. Coördinatie sponsorwerving: ting Pink Ribbon. Kopen dus! Annelies van der Lans
 5. 5. LET OP! WIJ ZIJN VERHUISD!! smoorstraat 24 - roosendaal NL IMPORTAUTOS.NL www.importautos.nl OBLE HONDA Salarisadministratie die loont! www.hofstee-kruisinga.nl MBP SANOFI AVENTIS
 6. 6. 11 Vraag Antwoord “Er ging van alles e door mijn hoofd” Ida van Bell Ida van Belle (50) is directeur van Stichting Pink Ribbon. Toen ik hoorde dat mijn moe- der borstkanker had, zat ik in Na die schooldag zijn m’n vader groep 6 van de basisschool. en ik meteen naar het ziekenhuis Inmiddels ben ik zestien, gegaan. De operatie was voorbij 1. Hoe ben je bij Stichting Pink Ribbon maar ik weet nog precies hoe en gelukkig was het goed gegaan. terechtgekomen? ik me toen voelde. Ik was met Toen m’n moeder eenmaal weer “Ik heb ruim twintig jaar in het bedrijfsleven mijn ouders op vakantie in thuis was, waren de moeilijke gewerkt. Toen ik geconfronteerd werd met een ons huis in Griekenland. Het tijden voor haar nog lang niet reorganisatie ben ik me gaan afvragen wat ik ei- was februari en erg koud, dus voorbij. Ze had altijd hele leuke genlijk écht wilde doen. Ik besloot dat ik wilde we hadden onze bedden voor shirtjes en helaas moest ze die al- werken bij een organisatie die er meer toe doet. de gezelligheid naar beneden lemaal weggooien omdat ze die Toen een headhunter me belde over deze func- gehaald om lekker samen te niet meer aan kon. Dit kwam tie, was dat precies wat ik zocht. Ik heb meteen kunnen slapen bij de open doordat de shirtjes bijvoorbeeld ja gezegd, omdat ik me kan vinden in de doel- haard. Mijn moeder en ik la- dunne bandjes hadden en haar stellingen en werkwijze van Pink Ribbon. De gen al toen mijn vader voor bh’s erg dikke, of doordat ze te stichting hanteert een vernieuwende manier van de lol op de bedden sprong laag waren. Dit was erg moeilijk fondsenwerving en werkt met een klein team. en per ongeluk mijn moeders voor haar. Gelukkig is ze hier he- Een verademing in vergelijking met de grote be- borst aanraakte. Mijn moe- lemaal overheen gekomen en zijn drijven waar ik eerst voor werkte. Veel mensen der schreeuwde van de pijn er nu ook bh’s waardoor ze wel weten dat trouwens niet, dat we hier maar acht en we schrokken ons rot. Dat weer leuke shirtjes aan kan! vaste medewerkers hebben. De fondsenwerving ze kanker had, wisten we niet. wordt voornamelijk door derden gedaan en daar- Ze had me wel verteld dat naast hebben we zo’n zestig vrijwillige ambassa- ze iets in haar borst voelde, deurs. Zonder hen zou het echt niet lukken.” maar meer niet. Na de vakan- tie heeft mijn moeder meteen 2. Waar haal je de meeste voldoening uit in je onderzoeken laten doen. Er werk? bleek dat er inderdaad iets “Afgelopen zomer hebben we het CBF-keurmerk aan de hand was. Het rare was voor goede doelen gekregen, een mijlpaal voor dat dit in haar andere borst onze stichting en weer een stap verder in onze was dan waar zij iets had ge- professionalisering. Maar de grootste voldoe- gelijkheden er zijn voor borstkankerpatiënten voeld. Het bleek kanker te zijn ning haal ik uit de projecten die we financieren en met een kinderwens. Na chemotherapie kan er en ze hebben meteen een klier de resultaten daarvan die ten goede komen aan schade aan de eierstokken ontstaan, maar borst- onder haar oksel verwijderd borstkankerpatiënten. Zo zat ik onlangs bij een kanker en zwangerschap zijn geen onmogelijke waar de kanker in zat. bijeenkomst met vertegenwoordigers van negen combinatie. Een project dat inmiddels is afge- ziekenhuizen waarvan we projecten financieren. rond, is de website van BorstkankerVereniging Daarmee was het niet afgelopen, Het zijn projecten die gericht zijn op verbetering Nederland, www.borstkanker.nl. Veel patiënten, want na een paar controles bleek van psychosociale zorg, dat wil zeggen zorg op familie en vrienden hebben steun aan deze site. dat de kanker was uitgezaaid het gebied van psychische en emotionele pro- Een overzicht van al onze projecten is trouwens over haar hele borst en kregen Na de operatie moest ze nog een blemen. Die mensen hebben een enorme drive te vinden op www.pinkribbon.nl.” we te horen dat haar borst eraf aantal jaren terugkomen voor en vertelden met zoveel enthousiasme over hun moest. Dit was natuurlijk een controle. Het gaat nu zelfs zo projecten; dat geeft me heel veel voldoening. Ze 4. Wat is jouw boodschap aan de lezers van super shock, want dit hadden we goed, dat die controles niet meer zijn uitermate content met de financiering en Doelbewust Pink? niet zien aankomen. Ik herinner nodig zijn. Mijn moeder vindt het zien dat patiënten er veel aan hebben. Met die “Wees je bewust van de risicofactoren voor het me nog dat ik op de dag van de nog steeds erg moeilijk om erover projecten maken we echt een verschil.” krijgen van borstkanker en wees alert op veran- operatie een spreekbeurt had. te praten, maar ik vind dat ze er deringen in je borsten. Ook al twijfel je, ga dan Die ging gelukkig goed. Ik kreeg echt super goed over kan praten. 3. Welke projecten financieren jullie? toch naar de huisarts. En blijf doorvragen als je er zelfs een 9 voor. Mijn leraren Ze was ook erg sterk in deze peri- “We financieren een groot aantal projecten. Ik de diagnose niet vertrouwt. Jij kent je lichaam en klasgenootjes waren trouwens ode en dat respecteer ik echt heel noem enkele voorbeelden. Naast de verbetering het best en als iets niet goed voelt, laat je dan heel lief voor me, daar heb ik veel erg. Ik zou namelijk niet weten van psychosociale zorg, waar ik het net over had, niet afschepen en vraag om een second opinion. aan gehad. Dat neemt niet weg wat ik zonder haar zou moeten! financieren we een door het Erasmus Medisch Hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans op dat ik me die dag heel raar voel- Centrum georganiseerd project waarbij chirur- herstel. Vertrouw op je intuïtie.” de. Ik was ontzettend zenuwach- Phylicia Akkermans gen cursussen oncoplastische chirurgie krijgen. tig en bang en er ging van alles Bij deze manier van opereren wordt niet alleen 5. Tot slot: wat is jouw motto? door m’n hoofd. de tumor verwijderd, maar maakt de chirurg ook “Het leven is een feest, maar je moet wel je eigen een mooie reconstructie van de borst. Daarnaast slingers ophangen. richten we ons op behoud van vruchtbaarheid (fertiliteitspreservatie) bij jonge vrouwen met Ofwel: haal eruit wat erin zit!” borstkanker. We willen onderzoeken welke mo- Ambassadeur Jolanda van Dorp “Ik wilde iets positiefs met mijn ervaring doen” Vier jaar geleden kreeg ik borst- een cheque in ontvangst. Verder kanker. Een heftige gebeurtenis, sta ik af en toe op beurzen en geef waaruit ik zoveel mogelijk positi- ik voorlichting over de activiteiten viteit wilde halen. en doelen van Pink Ribbon. Dit doe ik onder meer door een Het is niet alleen erg dankbaar steentje bij te dragen aan het werk, maar je komt ook op plek- werk van Pink Ribbon. Zo ga ik ken waar je anders niet zo snel naar evenementen of bijeenkom- zou komen. Bovendien ontmoet sten waar mensen, organisaties of je daar allerlei soorten, vaak hele verenigingen geld hebben ingeza- warme en enthousiaste, mensen. meld voor Pink Ribbon en neem daar namens Pink Ribbon het Jolanda van Dorp (42) ingezamelde geld in de vorm van
 7. 7. 1 Help mee! BVN geeft al dertig jaar stem aan borstkankerpatiënten “Ons ledental moet sterk groeien” Wil je Stichting Pink Ribbon steunen? Help dan mee bij het vragen van aandacht voor borstkanker. Dat kan op verschillende manieren. We geven je enkele voorbeelden. Word vriend(in) Het werk van Stichting Pink Ribbon is alleen mogelijk dankzij do- te gebruiken”, vervolgt ze. “In het naties. Elke bijdrage is dus van groot belang. Word Vriend(in) van krachtenveld van zorgverleners, Pink Ribbon via de website www.pinkribbon.nl en ontvang een financiers en farmaceuten, is het aantal keren per jaar de digitale nieuwsbrief. Bovendien ben je als onze taak de ervaringsdeskundig- Vriend(in) altijd als eerste op de hoogte van alle activiteiten. heid van onze leden te bundelen en die gevraagd en ongevraagd Organiseer een evenement in te zetten voor betere borstkan- Als je er even voor gaat zitten, kun je legio ideeën bedenken kerzorg. Bovendien kunnen wij voor het inzamelen van geld. Zo kun je betrekkelijk eenvou- door onze verworven positie als dig een sportief, cultureel, of culinair evenement organiseren. kennisbaak en omvang van onze Of bijvoorbeeld voor je verjaardagsfeest geen cadeau vragen, doelgroep, een voortrekkersrol maar een bijdrage vragen voor Stichting Pink Ribbon. Het or- spelen en meehelpen het pad te ganiseren van een actie doe je zelf, maar Pink Ribbon helpt je banen voor andere patiëntenor- graag met de inhoud en uitvoering. Kijk voor voorbeelden van ganisaties.“ evenementen die je kunt organiseren op www.pinkribbon.nl. We zijn er dus nog lang niet. “Om Word ambassadeur de stem van borstkankerpatiënten Pink Ribbon is altijd op zoek naar ambassadeurs die stands be- te versterken, is het belangrijk dat mannen tijdens evenementen en activiteiten in het land. Daarnaast Eén op de acht vrouwen krijgt is borstkanker een maatschap- het ledental van BVN de komende zoekt de stichting ook ambassadeurs met andere specialiteiten, borstkanker, een aantal dat pelijk probleem geworden. Mede jaren sterk groeit”, aldus Sandra. zoals het organiseren van een evenement, het in ontvangst nemen naar verwachting nog verder door Stichting Pink Ribbon heeft “Niet alleen vrouwen en mannen van een donatie(cheque) en/of het geven van een presentatie na- zal toenemen. Borstkanker- borstkanker de afgelopen decen- met borstkanker, maar iedereen mens Stichting Pink Ribbon. Heb je interesse om ambassadeur van Vereniging Nederland (BVN) nia steeds meer aandacht gekre- zou lid moeten worden. Uit em- Stichting Pink Ribbon te worden en ben je 21 jaar of ouder? Regi- speelt al dertig jaar lang een gen en heeft BVN belangrijke pathie, uit solidariteit. En ook uit streer je dan via het formulier op de website www.pinkribbon.nl. belangrijke rol in het verbe- bijdragen kunnen leveren aan het dankbaarheid dat de ziekte je tot teren van de kwaliteit van de verbeteren van borstkankerzorg nu toe bespaard is gebleven. Een Help door middel van een schenking borstkankerzorg. Als patiën- in Nederland. Sandra Kloezen: sterke patiëntenorganisatie geeft Je kunt een schenking doen op bankrekeningnummer 1418.24.271 tenorganisatie is BVN de stem “Maar de enorme vooruitgang immers kracht. Niet alleen in het ten name van Stichting Pink Ribbon. Met jouw geld worden onder- van deze grote groep vrouwen, op het gebied van bewustwor- licht van belangenbehartiging, zoeksprojecten gefinancierd die hard nodig zijn. Een schenking kun maar ook van de bijna hon- ding rondom borstkanker maakt maar ook individueel. Mensen je op verschillende en fiscaal voordelige manieren doen. derd mannen per jaar die met de heftigheid van de confrontatie voelen zich gesteund. Daarom borstkanker geconfronteerd met deze levensbedreigende ziek- roepen we iedereen op lid te wor- Nalaten worden. Een gesprek met di- te er niet minder om.” den: liefst vandaag nog.” Als je wilt bepalen wat er met je nalatenschap gebeurt, kun je de nota- recteur Sandra Kloezen. “Ie- ris een testament laten opstellen. Je bepaalt dan aan wie en wat je wilt dereen moet lid worden.” Voortrekkersrol Voor meer informatie over Borst- nalaten. Zo kun je ook Stichting Pink Ribbon in je testament opnemen. “Daarom is het belangrijk de er- kankerVereniging Nederland kun Door de toename van het aantal varingen van borstkankerpatiën- je terecht op www.borstkanker. Sponsor mensen dat er mee te maken krijgt, ten en hun naasten te horen en nl. Een manier om geld in te zamelen tijdens een evenement is door je te laten sponsoren door bijvoorbeeld vrienden en familie. Tal van sportieve evenementen worden georganiseerd in Nederland. Door Ambassadeur Sanne van Veelen mee te doen kun je de stichting op een sportieve manier financieel steunen. Pink Ribbon heeft hiervoor een speciaal sponsorformulier “Het geeft veel positieve energie” ontwikkeld, dat je op de website www.pinkribbon.nl kunt vinden. Ik liep al een tijdje met het idee Ook sta ik als ambassadeur op deze financiële steun. Ik hoop dan dat ik iets wilde doen voor een beurzen. Het is iedere keer weer ook dat iedereen nu gemotiveerd stichting waarbij ik me betrokken bijzonder om te zien met hoeveel is zelf een actie te bedenken. Alle voelde. Omdat ik een familielid enthousiasme particulieren en initiatieven zijn welkom en ik kan aan borstkanker verloor, besloot bedrijven deze evenementen or- je verzekeren dat het je veel posi- ik dat het Pink Ribbon moest ganiseren. Het geeft mij voldoe- tieve energie zal geven! worden. Die stichting kende ik ning om mensen hiervoor te kun- van de acties en de Borstkanker- nen bedanken. Het werk van Pink Sanne van Veelen (32) uit Utrecht maand en in 2008 heb ik me aan- Ribbon is alleen mogelijk dankzij gemeld. Pink Ribbon spreekt me aan door haar uitstraling en de manier waarop borstkanker on- der de aandacht wordt gebracht. Ondanks dat het onderwerp bela- den is en het niet prettig is over deze ziekte te praten, zorgt Pink Ribbon voor een frisse en posi- tieve boodschap waarbij zij zich richt tot de hele samenleving en Behalve Sanne zijn niet alleen tot patiënten. er in het gehele land Diverse bedrijven en particulieren nog zeventig andere organiseren het gehele jaar door ambassadeurs voor evenementen en acties, waarbij de Stichting Pink Ribbon opbrengst aan Pink Ribbon wordt in touw. Wil je ook gedoneerd. Voor al die acties pro- beert de stichting ambassadeurs meehelpen? Kijk dan te vinden die de donaties in ont- op www.pinkribbon.nl vangst kunnen nemen.
 8. 8. 1 Marjanne Swanenburg van Curves “Het is soms erg confronterend” Uit diverse onderzoeken blijkt mijn club komen “Iedere vrouw gaat op haar ei- dat bewegen de kans op borst- vrouwen die net gen manier om met de ziekte. Zo Rechts een meisje, links een vrouw. kanker kan verminderen. genezen zijn van was er een patiënt die haar abon- Toch vinden veel vrouwen het borstkanker, nement op ‘medical hold’ wilde Eén borst minder, wat geeft dat nou? moeilijk een sportschool bin- maar ook vrou- zetten vanwege een borstcon- Kijk maar naar de statistieken. nen te stappen. Curves heeft wen waarbij structie. Ik hield via kaartjes dat veranderd, door vrouwen ik het hele contact, wat het moment Er zijn er een heleboel zoals jij. in slechts dertig minuten hun proces van van terugkomen bij- hele lichaam te laten trainen dichtbij zonder maakte. Maar op een plek waar ze zich thuis mee- een andere vrouw Toch probeer je ‘t te verstoppen. voelen. die de diagnose Door iets in je BH te proppen. borstkanker Met meer dan tienduizend locaties kreeg, kon het En sta je toevallig naakt voor de spiegel wereldwijd is Curves ‘s werelds niet persoonlijk is je dag weer naar de knoppen. grootste fitnessfranchiseorganisa- maak. vertellen. Die deed tie. “Zeker voor vrouwen die met Dat zijn dat uiteindelijk via onze borstkanker te maken hebben of hele emoti- hyvessite.” Want de ‘perfecte’ maatschappij hebben gehad, is Curves de ideale onele maar trainingplek”, vertelt Marjanne ook mooie Girls Night In is niet gemaakt voor vrouwen zoals jij. Swanenburg, franchiseneemster momenten. Op 7 oktober was de jaar- Maar laat hen maar een oordeel vellen. in Westervoort . “Vrouwen voelen Zeker vrou- lijkse Girls Night In van zich hier prettig, want hier tref je wen die net Curves, waar weer veel Je leeft nog, dus wees blij. geen mannen, machogedrag en een borst- geld werd ingezameld voor strakke pakjes. De gezelligheid, amputatie Stichting Pink Ribbon. aanmoediging en begeleiding die hebben ge- Marjanne deed het ope- Je bent moedig en heel strijdbaar. je bij ons vindt, vind je in geen en- kregen, vinden ningswoord. “Terwijl ik praat- Je hebt geen of heel kort haar. kele andere sportschool.” sporten vaak te, keek ik recht in de ogen van moeilijk. Als ik vier leden die strijden tegen Maar enkel aan moed en wilskracht Emotionele momenten ze dan vertel de ziekte. Dat is heel confron- daaraan herkennen wij elkaar. Bij Curves Westervoort trainen dat er nog een terend, maar daardoor weet je vierhonderd vrouwen. Twaalf van aantal leden met wel precies waarvoor je het al- hen zijn (ex)borstkankerpatiënte één borst bij ons lemaal doet.” n. “Dat zijn er veel”, zegt Marjan- sport, maakt dat ne. “Te veel, vind ik zelf. En dan de stap naar be- zijn er ook nog diverse leden die wegen een stukje hun moeder, zus of vriendin heb- eenvoudiger.” ben verloren aan deze ziekte. In Advertentie Pink Ribbon
 9. 9. 1 Even voorstellen: A Sister’s Hope “Iemand met borstkanker heeft geen keus” Eén van de organisaties die betrouwbare manier diagnoses Het is een prachtige route! De zijkant van het leven te blijven veel geld inzamelen voor on- kunnen vaststellen. De naam route is geschikt voor alle typen staan en naar anderen te kijken derzoek naar borstkanker, is van onze stichting staat voor de wandelaars, ook voor Nordic die grote uitdagingen aangaan. A Sister’s Hope. Deze stich- hoop op genezing van borstkan- Walkers. Met deze wandeling Maar als iemand borstkanker ting is opgericht in 2006 door ker voor iedereen, de hoop dat kunnen deelnemers €1.500,- bij krijgt is er geen keus. De risico’s Cathy Seabaugh en organi- niemand van je familie of vrien- elkaar lopen door sponsoring. En en uitdagingen die dan om de seert jaarlijks verschillende den ooit borstkanker krijgt en dat dit lukt, bewijzen voorgaande hoek komen kijken zijn eng, ver- evenementen. de hoop dat alle vrouwen samen jaren. Zo haalden de deelnemers drietig en onzeker. Al hun ener- strijden tegen borstkanker.” in 2008 maar liefst €640.000,- gie is gericht op hun strijd tegen “Met onze acties zamelen we op. En ook dit jaar is er weer veel borstkanker. En de enige stem geld in”, legt Martje Hoekmeijer A Sister’s Hope 60K-Walk geld bij elkaar gewandeld en een waar ze naar luisteren is: Ja, ik uit. “Dat geld is bedoeld voor Eén van de initiatieven van A cheque met een heel mooi be- kan het! Die boodschap probe- onderzoek naar borstkanker, om Sister’s Hope is de jaarlijkse A drag overhandigd aan Stichting ren wij over te dragen.” goede voorzieningen te creëren Sister’s Hope 60K-Walk. “Dat Pink Ribbon.” voor een ieder met borstkanker is een tweedaagse wandeling van Wil je meer weten over A Sister’s en programma’s te ontwikke- Amersfoort naar Amsterdam. Martje: “Onze filosofie is dat Hope? Kijk dan op len en te verbeteren die op een het altijd makkelijk is om aan de www.asistershope.nl. Even voorstellen: de Amazones Ambassadeur Sylvia Geurdes “We zijn een informatiebron en trefpunt voor lotgenoten” “Het geeft een goed gevoel Dit najaar viert de website van tie en ervaringen van individuele en worden activiteiten georgani- er iets aan te doen” Stichting Amazones haar vijf- jarig bestaan. De website van de organisatie richt zich naast vrouwen. We hebben niet tot doel medisch advies te geven, maar we willen een informatiebron en tref- seerd. Hierbij is er volop ruimte voor uitwisseling van ervaringen, maar vooral ook voor ontspan- Eind september 2007 ontdek- Dit gebeurt bijvoorbeeld op beur- informatieverstrekking, onder- punt zijn voor lotgenoten, een plek ning. te ik een knobbeltje in mijn zen met een stand waar Pink Rib- steuning en het bieden van ac- waar ervaringen kunnen worden borst. Borstkanker in het be- bon artikelen worden verkocht. tiviteiten vooral op het facilite- uitgewisseld.” Wil je hier meer over weten? ginstadium was de diagnose. Daarnaast worden we geregeld ren van een ontmoetingsplaats Kijk dan op www.de-amazones.nl. Je wereld staat van de ene op gevraagd om ergens een cheque voor jonge vrouwen met borst- Behalve online lotgenotencontact de andere dag op zijn kop. Je in ontvangst te nemen of een pre- kanker. Het forum op www.de- vinden er ook ontmoetingen plaats (Foto: Mark van den Brink) beseft dat je toekomst ineens sentatie te verzorgen. Het contact amazones.nl wordt dagelijks onzeker wordt en dat niets met de doelgroep is heel erg leuk, druk bezocht. meer vanzelfsprekend is. Na ondanks de nare ervaringen die je twee borstsparende operaties te horen krijgt. Je beseft dan ook “We richten ons vooral op jonge en 28 bestralingen kan ik zeg- iedere keer weer dat je zelf heel vrouwen”, legt voorzitter Kimja gen dat ik borstkanker heb ge- veel geluk hebt gehad. Voor mij is Schouten uit. “De meeste infor- had. Ondanks dat ben ik nog vooral het gevoel dat ik er iets aan matie die vijf jaar geleden voorhan- steeds heel erg gespannen bij doe, een heel goed gevoel. den was, was gericht op de grootste iedere controleafspraak. groep patiënten en die bestaat uit Sylvia Geurdes vrouwen tussen de vijftig en zeven- Na de laatste behandeling in fe- tig jaar. Onze ervaring is dat jonge bruari 2008 bleef ik zitten met borstkankerpatiënten meestal an- het gevoel dat ik iets moest gaan dere vragen en problemen hebben. doen met alle ervaringen van de Denk bijvoorbeeld aan vragen over laatste maanden. Natuurlijk had een jong gezin, relaties, borstre- ik al wel van de Stichting Pink constructie en carrière. Door de Ribbon gehoord, maar toen ik behandeling worden vrouwen vaak ineens persoonlijk met borstkan- bewust in de overgang gebracht. ker werd geconfronteerd, had ik Hierdoor wordt een eventuele kin- sterk de behoefte er alles van te derwens vaak onmogelijk.” weten. Het werk van Pink Ribbon sprak me heel erg aan. Vooral om- Trefpunt dat Pink Ribbon, ondanks dat het De inmiddels vijf bestuursleden gaat over een afschuwelijke ziekte, van de stichting hebben allemaal een positieve uitstraling heeft. op jonge leeftijd borstkanker ge- kregen of er veel mee te maken Als ambassadeur help je vooral bij gehad. Ze weten dus waar ze over fondsenwerving en het geven van praten. Kimja: “Onze site bevat informatie. een grote hoeveelheid informa-
 10. 10. 18 Ambassadeur Leon Beusen [Advertorial] “Een moeder is in een Na de borstreconstructie: gezin onmisbaar” tepeltatoeage Borstkankerpatiënten die een Ik ben op jonge leeftijd bij loten te verkopen op de tandarts- borst verliezen, kunnen, als ze borstkanker betrokken. Mijn en Libellebeurs. Daarnaast heb daaraan toe zijn, kiezen voor vrouw kreeg op haar 41e borst- ik diverse golf - en tennisclubs een borstreconstructie. Daar- kanker en heeft daar acht jaar bezocht waar toernooien werden bij kan soms een deel van de lang tegen gestreden. Helaas gespeeld. Daar bemande ik een gezonde tepel worden getrans- overleed ze op de dag dat ze stand waar ik artikelen verkocht planteerd naar de gereconstru- vijftig werd. Samen met mijn voor Pink Ribbon. Op die mo- eerde borst. Maar een tepelhof drie kinderen heb ik een fan- menten merk je dat Pink Rib- ontbreekt. In dat geval kan voor tastische tijd met haar gehad, bon het heel goed doet. Iedereen een zogenoemde tepeltatoeage ondanks het grote verdriet steunt ons, van jong tot oud. Dat worden gekozen. Marieke van Een moeder is in een gezin komt vooral om dat het team van Egten, huidtherapeut bij Der- onmisbaar, vooral wanneer je Pink Ribbon zo enthousiast is dat macos in Hoorn, heeft er goede dochters gaan trouwen en kin- de vonk overslaat op alle ambas- resultaten mee geboekt. deren krijgen. sadeurs. Bovendien is het een transparante organisatie en dat “Een borstreconstructie is een grote stap”, legt Marieke uit. “Maar Via een kennis kwam ik bij Pink vind ik heel belangrijk. als de ingreep achter de rug is, voelt een vrouw zich vaak weer he- Ribbon terecht en nu ben ik er lemaal compleet. Wel ontbreekt vaak nog een tepelhof rondom ambassadeur. Ik zet mij in om Leon Beusen (67) uit St.Pancras de getransplanteerde tepel. Daar kan een tepeltatoeage uitkomst bieden. We kiezen en mengen zorgvuldig de kleuren die in de huid worden gebracht. Tussen de behandelingen zit steeds een aantal weken pauze, zodat we kunnen zien hoe de kleuren zich uitein- delijk gedragen in de huid. Na vier behandelingen is het gewenste resultaat bereikt en is de borst weer prachtig om te zien.” Meer weten? Kijk dan op www.dermacos.nl Puzzel?

×