Doelbewust Gezond & Fit

1,190 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,190
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Doelbewust Gezond & Fit

 1. 1. u Het is weer u De strijd tegen te u Dans de winterkilo’s eraf met Zumba Pagina 7 hooikoortstijd! Pagina 3 veel zout! Pagina 5 u Doe je voordeel met fruit Pagina 7u Voorkomen is beter dan u Aantal kinderen met genezen Pagina 3 overgewicht binnen tien jaar llergie Do e de A eck verdubbeld Pagina 9 Ch Risico Over héél bijzondere kinderen Gezond & Fit Maart 2010 Juli 2009 Doelbewust Gezond & Fitkrant is een speciale landelijke editie van Aristo Uitgeverij (www.aristouitgeverij.nl) een onafhankelijke krant voor iedereen die zich inzet voor een betere wereld. Aantal mensen met hooikoorts stijgt Door verandering in het Ne- derlandse klimaat komen er steeds meer hooikoortspatiën- ten bij. In 1980 had nog maar vijf procent van de Nederlan- ders hooikoorts, tegenwoor- dig is dat al vijftien procent. Dat zijn maar liefst 2,7 mil- joen mensen. Mensen die last hebben van hooikoorts hebben er ook steeds langer last van. Traditio- neel is juni de hooikoortsmaand, maar nu het steeds vochtiger enGezond warmer wordt, breidt het hooi- koortsseizoen zich steeds verder uit. De pollen vliegen inmiddels& Fit van februari tot oktober door de lucht. Op pagina 3 kunt u meer lezen over hooikoorts en vindt u We willen allemaal gezond handige tips om het komend sei- en lang leven. Dat is in deze zoen ‘snottervrij’ door te komen. hectische tijd niet altijd ge- makkelijk. We zijn druk met u LEES VERDER Pagina 3 ons werk, onze kinderen en Dik zijn zit tussen je oren Ook weinig beweging helpt we zijn ons niet altijd be- wust van lichaam en geest. Toch hoeft u uw leefpatroon niet helemaal om te gooien Onderzoek door de Universi- bij overgewicht jongeren Ongeveer de helft van de Neder- om gezond te leven. Doel- teit van Maastricht heeft uit- landers is te dik. Zo’n veertig pro- Overgewicht is een grote be- Niet alleen de kans op diabetes bewust Gezond & Fit biedt u gewezen dat zwaarlijvigheid cent heeft met een BMI van tus- dreiging voor de gezondheid neemt dan af, ook de hoeveel- handvatten voor een gezond een gedragsprobleem is. Of- sen de 25 en 30 overgewicht en van jongeren. Ongeveer een heid vet rond de darmen en in en fit lichaam en informeert wel: het zit tussen je oren. De elf procent is met een BMI boven op de vijf jongeren in Europa de lever vermindert. Overigens u over de nieuwste ontwik- onderzoekers vinden dat obe- de dertig obees. De helft van de is te dik. Zij hebben een extra is krachttraining minder effi- kelingen op het gebied van sitas daarom door de Geeste- mensen met obesitas is in meer of grote kans op onder meer dia- ciënt dan hardlopen en fietsen. welzijn en gezondheid. Doe lijke Gezondheidszorg (GGZ) mindere mate depressief, omdat betes. Uit onderzoek blijkt nu De spierkracht en -massa van moet worden behandeld. ze lijden onder hun gewicht en dat ze die kans kunnen verklei- de jongeren nam met kracht- er uw voordeel mee en leef zich schamen voor hun lichaam. nen met vrij weinig beweging. training weliswaar toe, maar de Doelbewust Gezond Dit heeft meestal als gevolg dat ze hoeveelheid vet en de kans op & Fit! nog meer gaan eten. Bovendien Zelfs als ze weinig bewegen diabetes namen niet af. zijn mensen met obesitas vaak hebben jongeren met overge- impulsief en uiterst gevoelig voor wicht er baat bij. Vier keer per onmiddellijke beloning, in het bij- week slechts een half uurtje zonder voor vet en hoogcalorisch bewegen verkleint de kans op voedsel. Tegelijkertijd zijn ze rela- diabetes aanzienlijk, zo blijkt uit tief ongevoelig voor de negatieve onderzoek van Gert-Jan van der gevolgen van hun overgewicht. Heijden van de Rijksuniversi- teit Groningen. Volgens Van der Op dit moment staan deze men- Heijden is een aantal keren per sen vooral onder behandeling van week een half uurtje hardlopen diëtisten en artsen, de onderzoe- of fietsen al genoeg om gezon- kers pleiten echter voor behande- der te worden, zonder het eetpa- ling door de GGZ. troon aan te passen. (advertenties) Waar moet ik heen met vragen over mijn hooikoorts? KiesBeter.nl is een initiatief van ministerie van VWS. Onafhankelijk dus betrouwbaar.
 2. 2. Gezond Fit Naam 1/8 Naam 1/4 Naam 1/8 Naam 1/2
 3. 3. Gezond Fit Het is weer hooikoortstijd Tips bij hooikoortsIn de maanden februari toten met september kampenmiljoenen Nederlanders methooikoorts. Ze niezen, heb-ben een droge keel, loopneus, Hooikoorts is helaas niet tejeuk in neus en ogen, opgezet- genezen. Wel kunt u voor-te rode ogen of een verstopte zorgsmaatregelen nemen omneus. Sommigen hebben zelfs de klachten te voorkomen of temoeilijkheden met ademha- verminderen.len. Maar wat is hooikoortseigenlijk en wat kunnen we er • Volg de hooikoortsberichten optegen doen? radio, tv en internet. • Vermijd zoveel mogelijk deHooikoorts, de naam zegt hetal, komt vooral in de hooimaand stoffen waar u allergisch voorjuni voor. Maar omdat ons kli- bent.maat verandert en het steeds • Als u naar buiten wilt, ga danwarmer en vochtiger wordt, in de ochtend. Dan is de con-duurt het hooikoortsseizoen ook centratie stuifmeel het laagst.steeds langer. De pollen vliegen • Zorg in huis voor een lucht-inmiddels van februari tot okto- vochtigheid tussen de veertigber door de lucht. En juist deze en zestig procent.pollen zorgen voor de vervelen- • Houd op warme, winderige da-de symptomen van hooikoorts. gen deuren en ramen gesloten.Hooikoorts is een allergische re- • Plaats horren voor ramen enactie op het stuifmeel van bloei- deuren.ende grassen, struiken en bomen.Het afweermechanisme van uw • Draag buiten een zonnebril.lichaam raakt door de pollen van • Droog wasgoed liever nietslag, waardoor er histamine vrij- een verkoudheid. Typische klach- sommige gevallen kan daar ook pen de klachten te verminderen buiten.komt die de hooikoortsklachten ten zijn een loopneus en wat later koorts bijkomen en ook een bij- of zelfs doen verdwijnen. Sommi- • Vermijd vakantiebestemmin-veroorzaakt. juist een verstopte neus, nies- holteontsteking is mogelijk. Door ge zijn vrij te verkrijgen, andere gen op het platteland. In de buien, kriebelhoest, jeukende, al deze klachten voelt u zich dan alleen op recept. stad hebt u minder last vanSymptomen branderige en tranende ogen, ge- ook vaak moe en prikkelbaar. hooikoorts.De verschijnselen en symptomen zwollen en rode ogen, branderige Kijk voor meer informatie opvan hooikoorts lijken op die van keel, keelpijn en hoofdpijn. In Er zijn diverse middelen die hel- www.hooikoorts.info. Voorkomen is beter dan genezen Doe de Allergie Risico Check Gewoon verkouden of toch hooikoorts? Doe de Allergie Risico Check op Nog voor er pollen in de lucht dat de hooikoorts toeslaat. Sinds lergeenoplossing aan het lichaam www.stophooikoorts.nu. komen, kunt u zorgen voor be- enige tijd is er ook een middel toegediend, waardoor gewenning U vult enkele vragen in en krijgt direct de scherming. Dit heeft een beter dat de oorzaak van de hooikoorts optreedt. Het afweersysteem resultaat dan het bestrijden aanpakt: immunotherapie. Immu- wordt zo als het ware opnieuw uitslag en een advies op maat. van de symptomen. Want als notherapie is een behandeling die geprogrammeerd, zodat er geen een allergische reactie een- niet alleen de klachten bestrijdt, of vrijwel geen allergische reac- Wilt u helemaal zeker zijn, breng dan een bezoek maal is ingezet, is deze veel maar ook de onderliggende oor- ties meer optreden. De ervaring aan uw huisarts. Die kan door middel van onderzoek moeilijker te bestrijden dan zaak van de hooikoorts aanpakt. leert dat met immunotherapie de vaststellen of u daadwerkelijk allergisch bent. wanneer het lichaam op de Bij deze behandelingsvorm kan hooikoortsverschijnselen al in het aanval is voorbereid. een hooikoortspatiënt ongevoe- eerste jaar van behandelen veel lig worden gemaakt voor de pol- minder zijn. Voor een langdurig En als dat het geval is, kan uw huisarts een goed advies Veel mensen grijpen pas naar hun len waar hij gevoelig voor is. Er effect is echter een therapie van geven over de behandeling van uw klachten. spray of tabletten in de periode wordt een kleine hoeveelheid al- ten minste drie jaar vereist.
 4. 4. Gezond Fit Naam 1/8 Naam 1/4 Naam 1/8 Naam 1/2
 5. 5. Gezond Fit Ik Kies Bewust-logo motiveert producenten om zout uit voeding te halenDe strijd tegen te veel zout Wat is zout?De strijd tegen te veel zout is Dat is pure gezondheidswinstvolop aan de gang. Levens- want dat zout komt dus niet meermiddelenproducten, bakkers, in ons lichaam terecht! Dat hetcateringbedrijven en super- helpt om in je dagmenu te kiezenmarkten ondernemen acties voor Ik Kies Bewust-producten, Zout heb je in veel ver-om het zoutgehalte in hun pro- blijkt uit een onderzoek van de schillende soorten. Deducten te minderen. En niet Vrije Universiteit in Amsterdam. bekendste is keuken-voor niets. Dat vergeleek een normaal dag- zout. Dit is een combi- natie van de elemen- Dankzij het gebruik van smaakversterkers ten Natrium en Chloor, NaCl. In 1 gram zout zit gaat het niet ten koste van de smaak 400 mg natrium en 600 mg Chloor. NatriumNederlanders krijgen te veel zout menu met producten zonder logo is onmisbaar voor hetbinnen. Het dagelijkse gemiddel- met een dagmenu van producten functioneren van onsde zit op zo’n 10 á 12 gram. Om je met het logo. Daaruit blijkt dat lichaam. Het is samenlichaam goed te laten functioneren het Ik Kies Bewust-menu liefst 23is 5 á 6 gram acceptabel. Volgens procent minder zout bevat. “Het is met kalium nodig voorrecent onderzoek zou een zoutin- een geweldig systeem”, zegt Clé- een goede vochtbalansname die een kwart tot een derde mence Ross, voorzitter van Stich- in het lichaam. Hierbijlager is dan nu, ook een kwart tot ting Ik Kies Bewust. “Dankzij het is de verhouding tus-eenderde van de aandoeningen logo kun je in één oogopslag zien sen natrium en kaliumaan hart- en bloedvaten kunnen welk product minder zout bevat. belangrijk.voorkomen. Wereldwijd kamptnaar schatting nu al een kwart van Wij gaan die strijd met de zoutin- Te veel natriumde mensen met een te hoge bloed- name graag aan. En producenten in het lichaamdruk. Niet voor niets richt Stich- bewijzen dat het kan. Door bij- door eenting Ik Kies Bewust zich vanaf de voorbeeld andere smaakverster- hoge zoutin-start van het initiatief op het ver- kers te gebruiken, zoals kruiden, name, leidtminderen van het zoutgehalte in hoeft het niet ten koste te gaan van tot een hogeproducten. Eten en drinken mag de smaak. Want eten moet natuur-alleen het Ik Kies Bewust-logo lijk ook gewoon lekker zijn.” Ove- bloeddruk.voeren als het zoutgehalte voldoet rigens wijst hetzelfde onderzoek En een hogeaan de internationale richtlijnen van de Vrije Universiteit uit dat je bloeddruk is on-van de wereldgezondheidsorgani- met het Ik Kies Bewust-menu ook gezond voor onssatie WHO. Het zorgde er al voor 40 procent minder verzadigd vet hart en bloedvaten.dat talloze producenten vele ton- en 36 procent minder suiker bin-nen zout uit producten haalden. nenkrijgt.Steeds meer bakkers verkopen Hier zie je wat je meer en minder binnenkrijgtIk Kies Bewust-brood bij een gemiddeld dagmenu met uitsluitend Ik Kies Bewust-producten: MINDER: MEER: Verzadigd vet .................. -0% Vezels ............................... +28%De bakkerijsector zit ook niet Brood valt in de productgroep Suiker ................................ -36% Calcium ............................. +17%stil als het gaat om de strijd basisvoedingsmiddelen en Ik Kies Zout ................................... -23% IJzer .................................... +1%tegen zout. Het aantal broden Bewust-brood moet aan bepaaldedat het Ik Kies Bewust-logo criteria voldoen. Bovendien heeftmag voeren is de laatste tijd Stichting Ik Kies Bewust teza-flink toegenomen. In totaal men met deelnemende partijen Wat is Ik Kies Bewust? mayo met minder verzadigdezijn er momenteel 10 bakke- uit de bakkerijsector een aantal Ik Kies Bewust is een bekend vetten. Stichting Ik Kies Bewustrijorganisaties aangesloten bij afspraken gemaakt. Zo worden logo dat op verpakkingen staat in wil dat iedereen in zijn completeStichting Ik Kies Bewust. Al de broodmixen getoetst onder de supermarkt en in de catering dagelijkse voeding een gezonderebijna 100 broodsoorten vol- de productcriteria voor brood, (bijvoorbeeld in kantines en op keuze kan maken. Het gaat omdoen aan de eisen van het logo. uitgaande van de bereiding vol- NS-stations). Het logo betekent de gezondere variant binnen eenVan Waldkorn brood tot boe- gens de voorschriften. Er mogen dat het product is getoetst aan bepaalde categorie.renmaïsbrood. Broden met dus geen extra (buiten de ge- voedingskundige criteria. In-het Ik Kies Bewust-logo be- toetste receptuur) toevoegingen middels zijn er tonnen suiker,vatten meer vezels en minder van zout, (amandel)spijs of pitten verzadigde vetten en zout uitzout en verzadigde (slechte) plaatsvinden. producten gehaald. Het is eenvetten. initiatief van de voedingsindu- strie en wordt gesteund door hetHet is te prijzen dat de bakkerij- “Het is te prijzen dat de bakkerijsector Voedingscentrum.sector inspeelt op de vraag vande consument naar gezondere inspeelt op de vraag van de consument Waarom staat het ook opproducten. “Het is goed als er naar gezondere producten” mayonaise en ijsjes?op de winkelvloer keuze is’’, zegt Iedereen eet wel eens een ijsjeLouis van Nieuwland, secretaris of gebruikt mayonaise. Het isvan Stichting Ik Kies Bewust. “Er kening met de maatschappelijke Wilt u weten of uw bakker Ik dus belangrijk om ook die pro-zijn steeds meer lekkere broden te gezondheidstrend. Klanten stel- Kies Bewust-brood verkoopt? ducten te toetsen. Dankzij hetkoop waar beduidend minder zout len het erg op prijs als er een ge- Vraag het in de winkel of kijk logo kun je makkelijker een ijsjeen meer vezel in zit. De bakkers zondere keuze is. Een bakker kan op www.ikkiesbewust.nl met minder suiker kiezen en eeninnoveren en houden hiermee re- er goodwill mee kweken.”
 6. 6. Gezond Fit Naam 1/8 Naam 1/4 Naam 1/8 Naam 1/2
 7. 7. Gezond Fit Dans de winterkilo’s eraf met ZumbaEén nadeel van het nieuwe Voor iedereenseizoen is de erfenis van de Iedereen kan meedoen aan Zum-winter: extra kilo’s. Wie re- ba, van kinderen tot senioren. Ugelmatig sport zal er niet veel hoeft niet over een uitstekendelast van hebben, maar voor conditie te beschikken, niet lenigbankzitters kunnen die kilo’s te zijn en u kunt vrijwel alle pas-een probleem worden. Met de sen aanleren. En er zijn nog meernieuwe dans/workout Zumba voordelen:zijn ze er zo weer af. - U bouwt conditie op door ont- spanning en plezier.Voor mensen die niet van sporten - U verbrandt veel calorieën enhouden maar wel van dansen, is verliest gewicht.Zumba een geweldige manier om - Het vermindert cellulitis bijgezond en fit te blijven. Zumba vrouwen.bestaat namelijk uit een mix van - U kunt Zumba ook gemakkelijkZuid-Amerikaanse dansstijlen zo- thuis beoefenen.als de Cumbia, Merengue, Salsa, - De workout is niet zwaar.Cha Cha, Mambo, Rumba en - Zumba geeft extra energie.Calypso en staat dus garant voor - U hebt geen speciale outfitveel plezier. En terwijl u plezier nodig.hebt, verbrandt u maar liefst ge-middeld achthonderd calorieënper uur. Probeer dat maar eens tebereiken met een dieet.EenvoudigDe basispassen van Zumba zijn Het Zumba programma heefterg eenvoudig en niet moeilijk zich verspreid over 75 landente leren. Dat maakt de workout en wordt aangeboden op meereen heerlijke ontspanning na een dan veertigduizend locaties.drukke werkdag. U hoeft er niet Ondertussen zijn miljoenenbij na te denken en laadt uzelf DVD’s verkocht en heeft hettijdens het dansen weer helemaal programma de levens veran-op. En u hebt er geen partner derd van meer dan vijf mil-voor nodig, dus u bent van nie- joen actieve Zumbafans diemand afhankelijk. elke week Zumbales nemen. Help ik ben aan- Doe je voordeel met fruit gekomen! Dat fruit gezond is, is algemeen bekend. Maar wist u dat fruit per honderd gram. Bovendien be- vat fruit organische zuren die de eten als u op uw gewicht wilt let- ten. Maar als u toch een tussen- voor een groot deel voorziet in afscheiding van spijsverterings- doortje neemt, kies dan voor fruit U kent het vast wel: u hebt onze dagelijkse behoefte aan sappen bevorderen. Ook koolhy- in plaats van voor bijvoorbeeld veel gesport en u bent be- vocht, vitamine C, mineralen, draten zijn in fruit aanwezig in de een koekje. In een biscuitje zit- nieuwd hoeveel u bent af- calcium, fosfor, ijzer, kalium vorm van pectine suikers en cel- ten gemiddeld vijftig calorieën en gevallen. Als u op de weeg- en voedingsvezels? En dat fruit lulose. een mandarijntje heeft er maar nauwelijks calorieën bevat? 23. Fruit kan overigens prima ge- schaal gaat staan volgt Afvallen met fruit combineerd worden met andere een schok: u bent aange- Omdat fruit vooral uit water be- Dat betekent niet dat het slim is voedingsmiddelen. Sommige dië- komen. Voor veel mensen staat, scoren vrijwel alle soorten onbeperkt fruit te ten stellen dat fruit het best apart is dit een grote teleurstel- erg laag als het gaat om de gegeten kan worden, omdat het ling, maar het is goed te hoeveelheid calorieën. anders gaat gisten in de maag. weten dat dit juist een Over het algemeen loopt Dit is echter nooit weten- goed teken is. Uw vetmas- de hoeveelheid calo- schappelijk aangetoond. sa maakt door het sporten rieën uiteen van plaats voor spiermassa en slechts veertig spieren zijn zwaarder dan tot zeventig vet. Wilt u echt weten of calorieën u resultaat hebt geboekt, meet dan vóór u met spor- ten begint de omtrek van de bovenarm, buik, taille en bovenbeen. Ga na het sporten niet op de weeg- schaal staan, maar doe dezelfde meting. Als het goed is bent u dan geen kilo’s kwijt, maar cen- timeters. En ook dat is goed nieuws!
 8. 8. Gezond Fit Naam 1/8 Naam 1/4 Naam 1/8 Naam 1/2
 9. 9. Gezond Fit Aantal kinderen met overgewichtbinnen tien jaar verdubbeld verdubbeldKinderen zijn minder actief gen. Maak daarom ook afsprakendan vroeger. Waar we vroe- over hoe lang uw kind televisieger lekker buiten speelden, mag kijken of computeren. Tele-zitten kinderen nu vaker visie kijken is prima, maar wisselbinnen achter de computer het af met gezonde beweging.of bij de televisie. Boven-dien speelt eten een steeds De juiste voedingbelangrijker rol. Het gevolg: Ook het eetpatroon is de laatsteéén op de zeven kinderen is tien jaar veranderd. Kinderen zijnte zwaar. Dat is een verdub- niet meer gaan eten, maar wel an-beling ten opzichte van tien ders en vooral vaker. Een gezondjaar geleden. eetpatroon bestaat uit drie vaste maaltijden (ontbijt, lunch enOnze kinderen worden met de warme maaltijd) met twee à drieauto naar school gebracht, kun- tussendoortjes. Vooral met dienen door het drukke verkeer tussendoortjes loopt het tegen-nauwelijks meer buitenspelen en woordig uit de hand. Ze bevattenhebben minder interesse in sport. vaak veel vet en suiker en zorgenOok snoep, chips, zoete frisdran- voor een vol gevoel. Hierdoor eetken en hamburgerketens laten uw kind minder tijdens de gewonehun sporen na. Overgewicht op maaltijden met als gevolg dat hijjonge leeftijd is een groot pro- even later weer honger heeft. Zobleem. belandt u in een vicieuze cirkel.Gezondheidsrisico’s Wat te doen?Dik zijn heeft grote gevolgen voor Begin met het geven van hetde gezondheid. Kinderen die te hebben een verhoogde sterfte- ontbijt. Zorg vervolgens dat er goede voorbeeld. Eet gevarieerdzwaar zijn kunnen klachten aan kans. Bovendien heeft dik zijn ook gedurende de dag niet te veel en Overgewicht op en gezond en laat zien dat er ookvoeten, knieën, benen en rug krij- gevolgen voor het sociale leven. niet te vet wordt gegeten. Alle ca- groenten gegeten moeten wordengen vanwege overbelasting. Ande- Een dik kind dat niet goed mee- lorieën die uw kind binnenkrijgt, jonge leeftijd is een die minder lekker zijn. Zorg voorre klachten die ontstaan zijn kort- komt, valt vaak buiten de groep. moeten immers weer verbrand drie maaltijden per dag waarinademigheid, snurken, hoofdpijn, Dikke kinderen zijn daarom vaak worden. Dat doet u bijvoorbeeld groot probleem. alle bouwstoffen, vitamines enslaapstoornissen, huidinfecties en somberder. door naar school te lopen of te mineralen zijn vertegenwoordigdeen verhoging van het cholesterol. fietsen. Door niet met de auto vaak invloed op het gedrag van en kijk uit met tussendoortjes enOp de lange termijn zijn de risi- Hoe kunt u ervoor zorgen dat naar de winkel te gaan, maar met uw kind. En net als een volwasse- snacks. Daarnaast is het van grootco’s nog veel groter. Volwassenen uw kind gezond blijft? de benenwagen. Als u zelf het ne, zou een kind per dag minstens belang te gaan bewegen. Geef ookdie als kind overgewicht hadden, Begin de dag altijd met een goed goede voorbeeld geeft, heeft dat een half uur flink moeten bewe- daarin zelf het goede voorbeeld.Heeft mijn kind Bewegen helpt, ook als je ziek bentovergewicht? Ouderen of mensen die chronisch ziek zijn, zoals hart- en Enkele feiten over bewegen: longpatiënten, hebben soms moeite voldoende te bewegen. · Hart- en vaatziektepatiënten die Toch blijkt dat ze door beweging minder snel terugvallen en voldoende bewegen, laten veel soms zelfs hun medicijngebruik kunnen terugbrengen als ze minder terugval zien dan lotge-Voor een gezond gewicht is het vooral van belang dat lengte in goede conditie zijn. noten die inactief zijn.en gewicht met elkaar in verhouding zijn. Een goede manier · Mensen met astma of COPDom erachter te komen of uw kind te zwaar is, is het meten van kunnen door regelmatig te be-de Body Mass Index (BMI). De BMI wordt berekend door het wegen hun conditie versterkenlichaamsgewicht te delen door de lichaamslengte in het kwa- en medicijngebruik terugdrin-draat. Omdat dit bij kinderen iets anders ligt, heeft de Faculteit gen.der Psychologie in Maastricht het volgende staatje ontwikkeld: · Diabetici kunnen met bewegen, afhankelijk van het stadium van Leeftijd Overgewicht vanaf: hun ziekte, winst behalen. Met BMI meisjes BMI jongens een licht verhoogde bloedsuiker- 2 jaar 18,02 18,41 waarde kan door sporten en be- wegen medicijngebruik worden 3 jaar 17,56 17,89 uitgesteld. 4 jaar 17,28 17,55 · Mensen die lijden aan artrose 5 jaar 17,15 17,42 en reumatische aandoeningen 6 jaar 17,34 17,55 kunnen door te sporten het ziek- teproces stabiliseren en de ge- 7 jaar 17,75 17,92 wrichten sterker maken. 8 jaar 18,35 18,44 9 jaar 19,07 19,10 Senioren 10 jaar 19,86 19,84 Tot slot is ook voor senioren voldoende beweging van groot 11 jaar 20,74 20,55 belang. Door goed te bewegen 12 jaar 21,68 21,22 blijven ze niet alleen langer fit en goed ter been, ze zijn ook beter inVoorbeeld: staat hun evenwicht te behouden.Uw dochter is acht jaar, 130 Met een BMI van 17,75 heeft uw Hierdoor neemt de kans op vallencentimeter lang en weegt der- dochter een gezond gewicht. aanzienlijk af. Bovendien heefttig kilo: 30 : (130 x 130) = 17,75 bewegen een positieve invloed op spieren en botten.
 10. 10. 10 Gezond Fit Naam 1/8 Naam 1/4 Naam 1/8 Naam 1/2
 11. 11. Gezond Fit 11Lightproducten nietaltijd calorieloosNederlanders drinken bijna chips wordt het vet bijvoorbeeld meer van eet of drinkt, waardoordriekwart meer light fris- vervangen door koolhydraten en u uiteindelijk toch weer evenveeldrank dan in 2000. Frisdrank eiwitten die ook energie bevat- calorieën binnenkrijgt.met suiker daalt in populari- ten. Het blijft dus oppassen ge-teit. Dit blijkt uit cijfers van blazen met light producten, ook Check het etikethet CBS. Het Voedingscen- al omdat de kans bestaat dat u er Voorheen werd de term lighttrum waarschuwt echter vrijwel alleen gebrui-dat light niet kt voor calorielozealtijd calorie- frisdranken. Nu ko-loos is. men er steeds meer Afvallers haken af light frisdranken opEen lightproduct de markt die wel calo-is een product dat rieën bevatten. Vaak isten opzichte van dan alleen een deel vanhet gewone prod- de suiker door zoetst- Tweederde van de afslankers procent van de ondervraagden wiluct minimaal dertig offen vervangen. Een weet niet meer hoe vaak ze het gaan proberen met gezonderprocent minder en- blikje levert soms tien- al een dieetpoging hebben eten en meer bewegen. Specifiekeergie, vet of suikers tallen kilocalorieën en gedaan. Dit blijkt uit een dieetmethoden, zoals Weightbevat. Light fris- veel mensen weten dit enquête van Valtaf.nl Watchers of Atkins, zijn nauwelijksdranken hebben dus niet. Keurmerken zoals onder bijna zevenhonderd meer populair. Op gewicht blijvenminimaal dertig pro- het Ik kies Bewust logo bezoekers. is het lastigst. Maar liefst 94cent minder suikers, of het Gezonde Kla- procent is weer aangekomen nalight chips minimaal vertje van Albert Heijn Gebrek aan motivatie wordt hun vorige dieetpoging. Volgensdertig procent minder betekenen ook niet dat vaak genoemd als reden van het voedingsdeskundige Freyavet. Op het product een drankje geen of nau- mislukken. Een derde heeft geen Zuidervaart ligt dit aan de ideeënmoet staan op welk as- welijks calorieën bevat. idee waarom ze hun dieet niet die de afslankers hebben van eenpect het ‘light’ van to- Het is dus slim om de hebben volgehouden. Toch blijven dieet. “Mensen beseffen niet datepassing is. Light betek- hoeveelheid calorieën op de afvallers optimistisch en zijn ze gezonder eten en bewegen voorent namelijk niet altijd het etiket even te check- er van overtuigd dat hun volgende de rest van je leven is”, aldusminder calorieën. In light en. (Bron: Voedingscentrum) poging wel gaat lukken. Zeventig Zuidervaart. (Bron: Valtaf.nl) PUZZEL x EERSTE PRIJS: Nomonro dress clips Doelbewust Gezond Fit is een landelijke uitgave van Aristo Uitgeverij (www.aristouit- Dubbel Feest met NOMONRO. Geen opwaaiende zomerjurken meer geverij.nl). Doelbewust Gezond Fit is de en “OEPS” momenten tijdens je dagelijkse fietstochtjes! Met deze clip naam van een krant waarin onafhankelijke baken vrouwe- van Toscaans leer stap je met een relaxed gevoel op je fiets EN kan je informatie over goede doelen wordt gegeven. pl. in witjes water- lijk dier geslacht deel Japan plantje De gratis kranten worden huis aan huis v.e. ei begin nog lekker bewegen ook! En als de bestemming is bereikt? Dan houdt verspreid in tientallen regio’s in Nederland 2 noodsein de clip het iPod-snoertje op zijn plaats, of fleurt het je tas, sjaal of outfit dankzij de steun van onze adverteerders. tuinhuis op. Vier de lente! www.nomonro.com De minimale oplage is 700.000 exempla- ratel- voorkeur 9 ren. Hoewel de redactie van deze krant alle populier ver- zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen strooiing vis van de krant, is zij niet aansprakelijk voor 11 5 bedekte enige schade die kan voortkomen uit de spot inhoud ervan. Egypt. staat in radio- godheid Doelbewust Gezond Fit Amerika lamp keelaan- doening Eindredactie: 7 naarling Kirsten Karmiggelt zeur Coördinatie: Annelies van der Lans plag 4 bezitt. vnw. edelgas 15 woeste- 10x TWEEDE PRIJS: Gezond slank met Dr. Frank Aquisitie: Hans Dekker ling patroon Vormgeving: Cees Ruijter 14 Directie: W. Kao, E. Donkervoort groot hert Gezond slank met Dr. Frank is Wilt u reageren naar aanleiding 12 3 een praktisch kookboek boorde- van deze krant: zuurdeeg vogel- rivier (Spaans) vol heerlijke recepten voor het Aristo Uitgeverij verblijf hemel- eiwitrijke koolhydraatarme dieet. Annelies van der Lans geest Het succes van dit dieet is mede T 0512 584 100 spraak- E info@aristouitgeverij.nl orgaan te verklaren door de verzadigende 10 teken- zegeteken te zijner Engelse enige werking van eiwitten, onverzadig- Wilt u informatie over adverteren gerei plaatse titel de vetzuren en vezels en of redactionele artikelen: ver- Hans Dekker wonding het uitblijven van het riv. in T 06 15863484 Rusland beruchte jojo-effect. E h.dekker@aristouitgeverij.nl radon profeet 13 (a .) put- I www.aristouitgeverij.nl assistent- ijshut emmer riv. in Italië econoom Aristo Uitgeverij vestigingen: 6 wereld- deel De Opgang 2, 9203 GD Drachten etcetera Postbus 104, 9200 AC Drachten tover- godin motor- 17 zot 16 Xx DERDE PRIJS: Films op dvd T 0512 584 100 / F 0512 584 104 hoofd- races ibidem deksel (a .) Paalbergweg 26-36 1105 BV Amsterdam Zuidoost leest T 020 896 99 50 / F 020 896 99 69 1 8 Hambakenwetering 10 werke- lijk agrariër 5231 DC Den Bosch T 073 6131 311 / F 073 6130 507 © www.puzzelpro.nl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 In 2010 worden verder de volgende thema’s in Doelbewust Gezond fit behandeld: Juni veilig zonnen September gezond de winter in / U kunt de oplossing opsturen naar Aristo Uitgeverij, Postbus 104, vakantiekilo’s 9200 AC Drachten of mailen naar oplossingpuzzel@aristouitgeverij.nl. December goede voornemens sporten / Onderwerp: Oplossing puzzel Gezond Fitkrant 1/2010. Oplossingen lijnen / gezond eten Colofon kunnen tot eind januari 2010 worden opgestuurd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. De prijswinnaars ontvangen per post bericht.
 12. 12. 1 Gezond Fit Naam 1/8 Naam 1/1

×