Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brochure Atropos

2,141 views

Published on

Atropos (Adapt Communicatie)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brochure Atropos

 1. 1. Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen
 2. 2. 2 Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Over Atropos 6 Persoonlijke aandacht en begeleiding 8 Wat te doen bij een sterfgeval? 11 Een tastbare herinnering 12 Na de uitvaart 14 Rouwverwerking 15 Beslis nu over later 16 Tot slot
 3. 3. 3 Voorwoord In ons haastige leven staan we zelden stil U kunt uw nabestaanden veel werk bij de dood. En dat terwijl jaarlijks heel uit handen nemen door nu alvast uw veel mensen te maken krijgen met een wensen vast te leggen. Daarbij kunnen de rouwproces. Dood hoort bij ons leven, maar medewerkers van onze uitvaartverzorging we praten er liever niet over. Toch is het u helpen. raadzaam dat wel te doen. Stelt u zich eens voor wat er allemaal op uw nabestaanden Met deze brochure bijvoorbeeld, waarin u afkomt als u komt te overlijden. Heeft u hen alles vindt over de uitvaart en wat daarbij wel geïnformeerd over uw wensen? komt kijken. Ook kan dit boekje u helpen als u een dierbare heeft verloren. Heeft u na het lezen van dit boekje nog vragen, dan kunt u te allen tijde bij ons terecht. Uitvaartverzorging Atropos
 4. 4. 4 Over Atropos De tijd dat de verzorging van een begrafenis werd gerekend onder burenplicht, ligt achter ons. De verzorging van een begrafenis of crematie vraagt tegenwoordig om professionele begeleiding. Die begeleiding biedt Atropos. Bovendien is elk afscheid een persoonlijk iets, door elke achterblijvende familie op een eigen manier ingevuld. Atropos biedt ruimte aan elke individuele keuze. Atropos is een echt familiebedrijf. Willem over voldoende ruimte beschikten. Zoals Spaans richtte het bedrijf op in 1920. In toen gebruikelijk, werd er met schermen 1970 werd het bedrijf overgenomen door een rouwkamer ingericht. Willem Spaans zijn schoonzoon en dochter. Zijn kleinzoon, stelde de ruimte achter zijn kantoor de heer Boelkens, is de huidige directeur. hiervoor beschikbaar. Na de Tweede Hij werkt al sinds 1973 in het bedrijf en Wereldoorlog vestigde het bedrijf zich aan nam het in 1992 over. Atropos hecht nog de Van Boetzelaerlaan 292. Hier werd een steeds veel waarde aan de kleinschaligheid permanente rouwkamer ingericht. van het familiebedrijf en heeft daarom medewerkers in dienst die zich binnen een Het idee dat de rouwkamer een vervanging dergelijke organisatie thuis voelen. Een kan zijn voor de eigen woning is heden hecht team dat uw familie kan bijstaan in ten dage nog steeds terug te vinden in moeilijke tijden. het karakter van deze kamer bij Atropos. Tijdens de uitvaart heeft de familie de Rouwkamer beschikking over ruimtes gelegen op de Willem Spaans richtte al voor de oorlog begane grond en heeft u tevens veel privacy een deel van zijn eigen woning in voor door het ontbreken van gecombineerde familieleden van overledenen, die zelf niet bezoekuren. De bezoekuren zijn daarom per
 5. 5. 5 Foto godin Atropos resolutie te laag, opnieuw aanleveren familie vastgesteld. Tijdens de bezoekuren Atropos kunnen er consumpties worden geserveerd Atropos is de naam van de Griekse in de ontvangkamer. Na de uitvaart bestaat schikgodin die beschikt over het afsnijden er de mogelijkheid van een koffietafel, van de levensdraden. Later heeft het woord aangeboden in verschillende varianten. de betekenis gekregen van ‘onafwendbaar’ Uiteraard behoort ook het opbaren in met een duidelijke verwijzing naar de dood. de eigen woning tot de mogelijkheden. Atropos kan tevens gebruikmaken van diverse rouwcentra in de regio. zelfstandig en onafhankelijk bedrijf te blijven. Dat doen we door onze service en Onze visie accommodatie te verbeteren en vernieuwen. We hebben nieuwe ontwikkelingen Maar ook door onze uitvaartverzorgers altijd gevolgd en staan open voor deze regelmatig cursussen te laten volgen. ontwikkelingen. Atropos ziet het als een uitdaging om voor zover mogelijk vragen van nabestaanden te honoreren. We willen echter geen trendsetter zijn en families niets opdringen. Atropos hoopt lang een
 6. 6. 6 Persoonlijke aandacht en beg Elke uitvaart is een persoonlijk afscheid en geen enkel afscheid is gelijk. Dat maakt de rol van de uitvaartverzorger zo belangrijk. Onderstaand vertellen we u iets meer over onze werkwijze. Als we van een overlijden in kennis worden Details gesteld maken we een afspraak voor een Vervolgens wordt samen met de familie gesprek. In dat gesprek worden de meest gesproken over details rond de uitvaart. urgente zaken besproken en wordt de Vragen die daarbij aan de orde komen uitvaart geregeld. We stellen samen de richten zich voornamelijk op persoonlijke datum en het tijdstip van de uitvaart vast en wensen van de nabestaanden, zoals het we maken afspraken met de begraafplaats vervoer van de overledene en eventueel of het crematorium en eventueel met een gebruik van volgauto’s in de rouwstoet. pastoraal medewerker van een kerkelijke Rouwauto’s en volgauto’s zijn eventueel gemeente of een andere spreker. in andere kleuren dan zwart te leveren. Indien gewenst kan de overledene door middel van een door paarden getrokken rouwkoets worden vervoerd. Tevens is er de mogelijkheid de kist per fietsaanhanger te vervoeren. Bevinden er zich minder validen in het gezelschap, dan stelt Atropos hiervoor een aangepaste auto ter beschikking.
 7. 7. 7 geleiding Maar ook specifieke wensen komen aan Atropos verzorgt haar dienstverlening voor de orde, zoals de muziek, de sprekers en de vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen koffietafel. en alle gezindten. Of het nu gaat om een Het begint natuurlijk met de vraag: eenvoudige vorm van een waardig afscheid begraven of cremeren. Dat geldt ook of een afscheid met een uitgebreide voor de rouwbrieven. In tegenstelling tot vormgeving, Atropos staat u terzijde. vroeger is er veel keus. De uitvoering van de rouwbrief wordt steeds persoonlijker: een kleurtje, een tekening, een foto, veel kan. Ook met de muziek kunt u diverse kanten op. U kunt gebruikmaken van muziek aanwezig op de begraafplaats of in het crematorium, maar ook live muziek is mogelijk.
 8. 8. 8 Wat te doen bij een sterfgeval Ook al komt niet ieder sterfgeval onverwacht, toch is het afscheid vrijwel nooit tot in de puntjes voorbereid. En dat terwijl er toch zoveel te regelen valt. Maar ook daarin staat Atropos u met raad en daad terzijde. Bij een sterfgeval schakelt u allereerst een Moet er een geestelijke worden benaderd? arts in; deze moet de dood constateren. Moeten rouwadvertentie(s) in bijvoorbeeld Hierna kunt u ons bellen om een afspraak te dagbladen worden geplaatst? Komen er maken de uitvaart verder met u te regelen. wel of juist geen bloemen bij de uitvaart? Het is niet eenvoudig concrete ideeën over Atropos helpt u bij deze vragen. een uitvaart te vormen, terwijl het toch van wezenlijk belang kan zijn daarover Ook kan het belangrijk zijn met elkaar te een goed en duidelijk beeld te krijgen. praten over welk aandeel nabestaanden Vaak is het zinvol met familieleden over hebben tijdens de uitvaart. Zo kan enkele aspecten na te denken. Vragen bijvoorbeeld de kist door familie, vrienden die daarbij kunnen worden gesteld zijn: of nabestaanden gedragen of begeleid welke kleding moet de overledene aan? worden. Wordt er ruimte gegeven voor Wie zijn verantwoordelijk voor de laatste een persoonlijk woord in de vorm van een verzorging? Waar moet worden opgebaard? levensloop tijdens de afscheidsplechtigheid Zijn er specifieke wensen ten aanzien of misschien het lezen van een gedicht? Met van de kist? Welke soort rouwbrief moet elkaar praten over de uitvaart en invulling worden gebruikt? Welke wensen bestaan van de afscheidsplechtigheid kan helpen om met betrekking tot de tekst op de rouwbrief? het rouwproces een plaats te geven.
 9. 9. 9 l? boven elkaar begraven. De houder van de begraafplaats bepaalt deze volgorde. In een algemeen graf liggen dus overledenen van verschillende families. Aan zo’n algemeen graf zijn geen rechten verbonden. De houder (beheerder) van de begraafplaats houdt in juridische zin de beschikking over het graf. Het graf wordt na de wettelijk grafrust van tien jaar, zonder toestemming van de nabestaanden, geruimd (soms later). Het is na de wettelijke grafrust Begraven niet mogelijk om deze ruiming tegen te Wordt er gekozen voor begraven, dan is de gaan. Meestal laat de begraafplaats weten, keuze van de begraafplaats van belang. Als door middel van een aankondiging op de er een familiegraf is, is het duidelijk waar begraafplaats, dat er algemene graven de overleden begraven gaat worden. Als dat geruimd gaan worden. Nabestaanden niet het geval is kan er een begraafplaats kunnen dan eventueel besluiten om worden gekozen. En omdat een graf een bijvoorbeeld een familiegraf aan te kopen plek is waar nabestaanden nog eens terug en de stoffelijke resten in dat nieuwe willen komen is het raadzaam te letten op familiegraf te laten herbegraven. Niet op de omgeving en de bereikbaarheid. alle begraafplaatsen zijn graven voor een herbegrafenis beschikbaar. Er worden verschillende soorten graven uitgegeven. De regels hiervoor verschillen Op het graf mag een gedenksteen worden regionaal en soms zelfs plaatselijk. Het is geplaatst, maar de begraafplaats stelt daarom raadzaam eerst advies in te winnen hieraan strikte regels. Bij deze regels houdt bij uw uitvaartonderneming. In onze regio de begraafplaats rekening met het feit dat worden in een algemeen graf meestal op er meerdere gedenkstenen kunnen worden volgorde van aanmelding drie overledenen geplaatst. Het kan zijn dat u buiten de
 10. 10. 10 grafrechten ook onderhoudskosten voor het uitzoeken van een graf zal daarom een graf en/of het gedenkteken verschuldigd medewerker van ons aanwezig zijn, om u te bent. adviseren bij de keuze. Van de administratie van de begraafplaats ontvangt u later een Familiegraf reglement. Bij aankoop van een familiegraf krijgt de familie het recht in een bepaald graf Telkens als er in een familiegraf begraven op de begraafplaats te mogen begraven. wordt (dus ook de eerste keer na aankoop) Dit noemen we het aankopen van een zijn er grafrechten verschuldigd voor het familiegraf, maar formeel blijft de openen en het sluiten van het graf. Op begraafplaats eigenaar van zijn grond. De een familiegraf moet u een gedenksteen houder van het recht wordt rechthebbende plaatsen. Begraafplaatsen kennen hiervoor genoemd. Deze moet een verwante zijn elk hun eigen bepalingen. Binnen deze van de overledene. De rechthebbende bepalingen heeft u een vrije keuze van bepaalt wie er in het graf begraven wordt de bedekking van het graf. Zoals eerder en welke bedekking er op het graf komt. De genoemd werd moet, u meestal een rechthebbende is ook het aanspreekpunt onderhoudcontract afsluiten met de voor de begraafplaats. Het recht om in begraafplaats. het graf te mogen begraven kan worden uitgegeven voor bepaalde duur (meestal De crematie dertig jaar) of onbepaalde duur. De meeste Het aantal crematoria is in de afgelopen begraafplaatsen kennen een verplicht jaren sterk gegroeid. De regio Den Haag algemeen onderhoud. Hiervoor zal de heeft er inmiddels drie. Welk crematorium rechthebbende jaarlijks een rekening het best voldoet aan uw verwachtingen ontvangen. Deze onderhoudsverplichting verschilt. Atropos kan u daarin adviseren. kan ook worden afgekocht. Er zijn veel Na de crematie is er een groot aantal verschillen in de diverse graven op de mogelijkheden om de as een bestemming te diverse begraafplaatsen. Tijdens het geven. Het kan verstrooid worden door de
 11. 11. 11 Een tastbare herinnering U heeft afscheid genomen, maar wilt nog graag een herinnering aan de overledene. Behalve een foto op de schoorsteenmantel zijn er nog vele mogelijkheden om de herinnering aan uw dierbare levend te houden. De uitvaart foto golden Wilt u een herinnering aan de uitvaart, dan kunnen we bijvoorbeeld een bloemstuk fingerprint laten harsen. Zo blijft het boeket nog jarenlang een mooie herinnering aan het afscheid. Ook kan de uitvaart op video worden geregistreerd. Gelaats- en handafdrukken Nieuw zijn de gelaats- en handafdrukken, die nu al zeer populair zijn. Door Foto’s en tekeningen specialisten wordt een afdruk van Zo kunnen wij ervoor zorgen dat een bijvoorbeeld de hand van de overledene kunstenaar een fraaie tekening van de gemaakt in een soort porselein. Die afdruk overledene maakt. Dat gebeurt op basis van wordt vervolgens in brons uitgevoerd. een foto. Ook kunnen we de beeltenis op Het resultaat is levensecht, op de kleur na. een hard plastic kaartje laten zetten, dat u De afdrukken kunnen op verschillende altijd bij u kunt dragen. manieren worden gecombineerd met glazen consoles, waarop eventueel een foto Gedenkboeken van de overledene kan worden geplaatst. Atropos heeft voor u een gedenkboek De handafdruk heeft bovendien een klaarliggen. In dit boek kunt u foto’s ingebouwde cilinder, waarin een deel van plakken, tekeningen of andere de asresten in kan worden bewaard. herinneringen aan de overledene opbergen. Daarnaast kunnen wij ervoor zorgen dat er Wilt u meer weten over deze een persoonlijke website van de overledene mogelijkheden, neem dan gerust contact wordt gemaakt. met ons op.
 12. 12. 12 Na de uitvaart Na de uitvaart moet vaak nog veel geregeld worden. Instanties moeten worden ingelicht, het testament moet worden geopend en financiën moeten worden afgehandeld. Waar krijgt u allemaal mee te maken? Testament op zijn eigen leven de verzekering had Vraag bij de notaris of een testament afgesloten c.q. de premie zelf heeft betaald aanwezig is van de overledene. U kunt dan is de uitkering met successierecht belast. gelijk een verklaring van erfrecht bij de Heeft de begunstigde (degene die op het notaris op laten stellen. Die verklaring en leven van de overledene de verzekering de akte van overlijden moet u namelijk bij had afgesloten) echter de premie zelf onder meer verzekeringsmaatschappijen betaald, dan is de uitkering niet belast overleggen, anders gaan zij niet over tot met successierecht. Vraag hiernaar bij uw een uitkering. Ook bij banken heeft u verzekeringsadviseur. Als de overledene deze verklaringen nodig, vooral wanneer verzekeringen had die u wilt beëindigen, u de tenaamstelling van de rekening wilt dan kunt u naar de desbetreffende wijzigen, betalingen wilt doen of de verzekeringsmaatschappij een kort briefje rekening wilt opzeggen. sturen, waarin u hen meedeelt dat de verzekerde is overleden en dat u per heden Verzekeringen de verzekering wil beëindigen, sluit bij dit Bij levens- of overlijdensrisicoverzekeri briefje een kopie van de akte van overlijden ngen moet u rekening houden met wie de in. premie heeft betaald. Als de overledene
 13. 13. 13 Belastingopgave is nodig in verband met eventuele (vervolg- Houd er rekening mee dat u alle rekening c.q. sociale-) uitkeringen zoals het. van de uitvaart moet bewaren. Die kunnen weduwen/weduwnaars- en wezen pensioen. nodig zijn voor de belastingopgave van Veel werkgevers betalen overigens nog twee de overledenen en voor de eventuele maanden loon door na de maand waarin het boedelscheiding. De nabestaanden moeten overlijden plaatsvond. -indien de overledene inkomstenbelasting betaalde- een aangiftebiljet invullen over de Uitkeringen periode van 1 januari tot en met de maand Als de overledene een uitkering had moet van overlijden. De kosten van de uitvaart u ook de uitkeringsinstantie op de hoogte kunnen daarbij als aftrekpost worden stellen. De nabestaanden (echtgen(o)t(e), opgevoerd. Hierbij is wel sprake van een minderjarige kinderen of iemand anders minimumbedrag aan kosten. waarmee de overledene samenwoonde) ontvangen van de uitkeringsinstantie Pensioen, loon, salaris veelal nog een zogenaamde onbelaste U moet als nabestaande de eventuele slotuitkering. Als u niet onder de drie pensioenverzekeraar(s) en/of werkgever(s) genoemde groepen van nabestaanden op de hoogte stellen van het overlijden. Dit valt, dan heeft u veelal nog wel recht op de
 14. 14. 14 Rouwverwerking Als de begrafenis of crematie achter de rug is, begint vaak de moeilijkste periode: het verwerken van het verlies. Daar zijn geen regels voor, dat doet iedereen op zijn eigen manier. Rouw is niet alleen droefheid, het is een scala van gevoelens en voor familie en vrienden is het daarom niet gemakkelijk iemand te helpen die rouwt. Toch kunt u veel doen om het verlies voor de rouwende bespreekbaar te maken. Het rouwproces Mensen reageren heel verschillend en De duur van het rouwproces varieert van hebben meer of minder tijd nodig voor de enkele weken tot jarenlang. Bij het verlies verwerking van het verlies. van een dierbaar persoon uit de naaste omgeving duurt het proces vaak minimaal Toch is het ook niet goed af te wachten, enkele jaren. Veel mensen verwachten dat de rouwende moet ook zelf het initiatief een rouwende er na vier tot zes maanden nemen. Hij of zij moet er niet van uitgaan wel overheen is, maar het gemis wordt dan dat de mensen om hem heen wel weten hoe meestal juist sterker. hij zich voelt. Geef daarom aan als u ergens mee zit, anders kunnen anderen u ook niet Initiatief nemen helpen. Atropos kan u helpen door u door Een verlies is pas verwerkt als iemand te verwijzen naar de juiste instanties of u er af en toe aan denkt, maar het verdriet van informatie voorzien. Zo hebben wij zijn leven niet langer beheerst. Er voor u het gratis boek ‘Gids Na Overlijden’ bestaan geen regels voor hoe iemand die klaarliggen, dat u altijd bij ons kunt afhalen. gemoedstoestand bereikt.
 15. 15. 15 Beslis nu over later Door vooraf een aantal zaken vast te leggen, kunt u uw nabestaanden veel zorgen uit handen nemen en onverwachte tegenvallers voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan de kosten. Een eenvoudige uitvaart kost al gauw veel geld. Gelukkig kunt u zich hiervoor verzekeren. Als u nog niet verzekerd bent, regel dat dan nu. tegoed en garandeert dat het tegoed op pijl blijft. Speciale wensen U kunt ook nu al aangeven hoe uw afscheid eruit moet komen te zien. Weet uw familie bijvoorbeeld wel of u gecremeerd of begraven wilt worden? Welke mensen u van uw overlijden op de hoogte wilt laten brengen? Welke muziek er gedraaid moet worden? Deze, en tal van andere zaken, Stichting Atropos kunt u door ons laten vastleggen. Speciaal voor onze relaties heeft Atropos een stichting opgericht die u helpt uw Testament uitvaart van tevoren vast te leggen en de Om er zeker van te zijn dat uw laatste financiën te regelen. De Stichting Atropos wensen op onder meer financieel gebied zorgt voor het vastleggen van de wensen correct worden uitgevoerd, kan het goed omtrent de uitvaart, het adviseren bij het zijn een testament te laten opstellen. Een beheer en de aankoop van graven en het testament wordt opgesteld door de notaris. adviseren in de financiële oplossingen In het testament wordt tevens de aanstelling ter bestrijding van de uitvaartkosten. U van een executeur-testamentair vastgelegd. kunt uw uitvaart al vooruit betalen als u Hij of zij is verantwoordelijk voor de dat wilt. Deze betaling wordt gestort in afwikkeling van de nalatenschap en draagt het depositofonds dat wordt beheerd door vaak ook de zorg voor het regelen van de de Stichting Atropos. Over het gestorte uitvaart. Het opmaken van een testament is bedrag wordt jaarlijks een rentevergoeding een taak voor de notaris. Atropos adviseert gegeven, die wordt bijgeschreven bij het u graag in de keuze van deze notaris.
 16. 16. 16 Tot slot Na het verlies van een dierbare hoeft u er niet alleen voor te staan. Diverse instanties kunnen u op verschillende terreinen van dienst zijn. Landelijke Stichting Rouwbegeleiding Stichting Korrelatie Postbus 13189 Telefoon: 0900 - 1450 3507 LD Utrecht (werkdagen van 9.00 tot 22.00 uur, Telefoon: (030) 276 15 00 30 ct.p/m) (werkdagen van 9.00-13.00 uur) Voor al uw problemen en vragen op het De Landelijke Stichting Rouwbegeleiding gebied van gezondheid, zorg en welzijn. heeft als doel het ondersteunen en stimuleren van alle activiteiten in het Humanitas land die gericht zijn op een goede Postbus 71 verliesverwerking en beschikt over 1000 AB Amsterdam verwijsadressen van honderden Telefoon: (020) 523 11 00 rouwinitiatieven in heel Nederland. Dienstverlening door vrijwilligers, steun bij verlies en maatschappelijke participatie.
 17. 17. 17 Vereniging De Terebinth Internet: Postbus 85177 www.atropos.nl 3009 MD Rotterdam www.uitvaart.nl Telefoon: (010) 421 27 62 www.uitvaart.org www.condoleance.nl De Terebinth zet zich onder meer in voor www.verliesverwerken.nl een persoonlijke invulling van begrafenis of www.begraafplaats.org crematie. www.korrelatie.nl www.humanitas.nl www.rouw.nl www.crematorium.org
 18. 18. Van Boetzelaerlaan 292 2581 BC Den Haag Telefoon: 070 - 306 60 30 Fax: 070 - 351 25 63 E-mail: info@atropos.nl Internet: www.atropos.nl

×