Vår verksamhet

    2009
Innehåll                Det här är Konsum Värmland!
                            ...
VD HAR ORDET
Nästan en miljard i försäljningsökning på fem år!
N    u summerar vi 2009, och tänker
     ti...
ÅRET I KORTHET
                                      Året i korthet
       ...
ÅRET I KORTHET
                                     • Dotterföretaget Pekås tog ö...
MEDARBETARE OCH KOMPETENS
En av våra viktigaste resurser


Medarbetarna inom Konsum
Värmland är en av våra viktigaste
...
MEDARBETARE OCH KOMPETENS
Över 2300 genomförda utbildningsdagar under 2009


Genom åren har Konsum Värmland
satsat avs...
MAT FRÅN REGIONEN
                              Mat från regionen
            ...
MAT FRÅN REGIONEN
Nytillskott bland Konsum Värmlands
”underleverantörer”

Segmons Gård levererar lokal-
producerad rap...
MAT FRÅN REGIONEN
Framtidssatsningar
på Ängebäcks Gård

Lysande exempel på tillväxt inom lokala livsmedelsidkare
  Gu...
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Konsum Värmlands årsredovisning 2009
Styrelsen och verkställande direktören för Konsum Värmland...
Resultaträkning koncernen
1 jan - 31 dec
 Belopp i Kkr                              Not   ...
Balansräkning koncernen

Belopp i Kkr                        Not  2009-12-31     2008-12-31

T...
Balansräkning koncernen

 Belopp i Kkr                       Not   2009-12-31  2008-12-31

 EGET ...
Kassaflödesanalys koncernen
1 jan - 31 dec
 Belopp i Kkr                           Not     ...
Resultaträkning moderföretaget
1 jan - 31 dec
 Belopp i Kkr                                ...
Balansräkning moderföretaget

Belopp i Kkr                        Not  2009-12-31     2008-12-...
Balansräkning moderföretaget

 Belopp i Kkr                     Not   2009-12-31  2008-12-31

 EGE...
Kassaflödesanalys moderföretaget
1 jan - 31 dec
 Belopp i Kkr                           Not   ...
ÅRSREDOVISNING
Noter med redovisningspriciper och bokslutskommentarer
Belopp i Kkr om inget annat anges


Allmänna red...
ÅRSREDOVISNING Not 1


Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer
             ...
ÅRSREDOVISNING Not 2


Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Koncernen, Kkr       ...
ÅRSREDOVISNINGNot 5


Skatt på årets resultat


Koncernen, Kkr                         2009-01...
ÅRSREDOVISNINGNot 8


Byggnader och mark


Kkr                              Koncern  M...
ÅRSREDOVISNING Not 11


Andelar i koncernföretag


Kkr                                ...
Konsum Värmland Verksamhetsberättelse 2009
Konsum Värmland Verksamhetsberättelse 2009
Konsum Värmland Verksamhetsberättelse 2009
Konsum Värmland Verksamhetsberättelse 2009
Konsum Värmland Verksamhetsberättelse 2009
Konsum Värmland Verksamhetsberättelse 2009
Konsum Värmland Verksamhetsberättelse 2009
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Konsum Värmland Verksamhetsberättelse 2009

2,299 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,299
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konsum Värmland Verksamhetsberättelse 2009

 1. 1. Vår verksamhet 2009
 2. 2. Innehåll Det här är Konsum Värmland! Service och närhet. En sund affär. DETTA ÄR KONSUM VÄRMLAND 2 VD HAR ORDET 3 Den moderna storbutiken. ÅRET I KORTHET 4-5 Den kompletta stormarknaden med generösa öppettider. PERSONAL OCH KOMPETENS 6-7 Två byggmarknader med brett MAT FRÅN REGIONEN 8 - 10 kvalitetssortiment för gör-det- självaren. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 Butiken i city för dig som vill ha RESULTATRÄKNING KONCERNEN 12 det där lilla extra. BALANSRÄKNING KONCERNEN 13 Spännande mat från Sydostasien, Mellanöstern och Balkan. KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN 15 Specialaffärer för kosmetik RESULTATRÄKNING MODERFÖRETAGET 16 Specialaffärer för kök&present BALANSRÄKNING MODERFÖRETAGET 17 Optiker med tradition och KASSAFLÖDESANALYS förtroende MODERFÖRETAGET 19 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR, NOTER 20 Det kompletta möbelhuset. UNDERSKRIFTER 29 Billigaste maten! REVISIONSBERÄTTELSE 30 SÅ STYRS KONSUM VÄRMLAND 31 Specialisten på gränshandel. KONSUM VÄRMLANDS LIVSMEDELSPRODUKTION På Orrholmen, utanför Karlstad, ligger föreningens kompletta, lokala livsmedelsindustri — Konsum Värmland DC. Här finns både Charkfabrik, Bageri, Färskvarucentral, Lagercentral och Transportcentral. En unik anläggning som ger oss full insyn i tillverkningen, kostnadsutvecklingen och transporterna. Det ökande intresset för lokalt producerad mat har resulterat i att vi utökat vår charkproduktion, till tidigare Scan Västs lokaler i Kil. En egen produktion innebär att vi kan erbjuda lokala prisvärda varor med en hög kvalitet. Att vi sedan bidrar till öppna landskap och arbetstillfällen i länet, ja - det får vi på köpet. Egen tillverkning och egna transporter innebär helt enkelt att maten från Konsum Värmland färdas kortare sträckor. Och är därför färskare. Vi tror på en lokal livsmedelsproduktion. 2 | VÅR VERKSAMHET 2009
 3. 3. VD HAR ORDET Nästan en miljard i försäljningsökning på fem år! N u summerar vi 2009, och tänker tillbaka på året som gått. Men låt oss börja med att blicka tillbaka ytterligare några år. Mellan åren 2005 till 2009 kan vi summera framtida verksamhet. Under 2009 ökade vi våra investeringar för utbildning i tid räknat med över 50%, från 1 500 utbildningsdagar till 2 300. För den intresserade fi nns stora möjligheter till resultat för verksamhetsåret 2009. Samtliga affärsdrivande bolag i koncernen redovisar positiva resultat, några dessutom riktigt bra. Gränshandeln har gått bra, vår försäljningsökning till närmare en utveckling. lågprishandeln har gått bra, miljard kronor. Denna ökning har vi livsmedelsindustrin likaså och våra tillsammans lyckats skapa på en marknad Det är med stor glädje vi summerar årets övriga butiker har genomfört stora med minskat antal invånare och flera medlemstillströmning. Vid årsskiftet var insatser för att skapa resultat. När nya konkurrenter. ”Vän av ordning” vi 137 984 medlemmar och delägare, alla drar åt samma håll kommer stora kan givetvis hänvisa till fördelarna vilket är en ökning med över 4 500 krafter i rörelse, vilket också visat sig i av gränshandeln, vilken varit mycket medlemmar, eller 3,4 %. Värt att notera resultatet. positiv under de senaste åren även i vår är att vi under en 10-års period har ökat organisation. Men vi kan också visa upp med nästan 40 000 nya medlemmar. Att förstärka vår konkurrenskraft är många andra butiker med en mycket Glädjande kan vi också konstatera att en av våra viktigaste uppgifter. Av fi n utveckling - oavsett påverkan av våra medlemmar under året har delat på den anledningen måste vi fortsätta att gränshandeln. över 28 Mkr som gått tillbaka i form av effektivisera och förenkla inom alla inlösta premiecheckar. led och funktioner i vår verksamhet. Inom koncernen har 2009 varit ett Att skapa resultat är en förutsättning år då vi haft stort fokus på att skapa Allt fler pratar om vikten av lokal och för all vår utveckling. Vi kommer förutsättningar för en fortsatt utökning närproducerad mat, något som Konsum också att fortsätta engagera oss för fler av vårt butiksnät. Detta gäller inom Värmland tagit fasta på för många år butiksenheter på de orter där vi inte är flera kommuner där vi redan i dag är sedan. Konsumenternas kraftfulla tillräckligt bra representerade. För att verksamma. Vi tror på möjligheten reaktioner gör att vi ytterligare ska ta lyckas med detta kommer vi bland annat till framtida expansion, vilket även tillvara detta och öka vårt engagemang att behöva prioritera och värdera utifrån skapar bättre förutsättningar för för det lokala och nära. Vi vill, i var vi fi nner mest nytta för föreningens vår livsmedelsindustri. Trots vårt allra högsta grad, medverka till att medlemmar. Nya butikslägen ger oss framtidsfokus hann vi med att öppna tre skapa ett ”Matkluster” med KIFA (Kil större möjligheter. nya enheter; Domus Optik i Arvika, All Innovation Food Arena) som centrum världens mat på Kronoparken i Karlstad för värmländsk småskalig och lokal Till sist vill jag på styrelsens vägnar samt, inom dotterföretaget Pekås, en livsmedelsindustri. Ett långsiktigt arbete tacka föreningens medlemmar för visat butik i Hällefors. Investeringsnivån för som kräver sin dagliga insats. Det är med intresse under det gångna året och våra dessa butiker, andra butiksförändringar stor ödmjukhet som vi tar oss an denna anställda och förtroendevalda för ett och övrigt stannade på ca 21 Mkr. fråga, och vi är väl medvetna om att det väl utfört arbete under verksamhetsåret tar tid att utveckla ett sammanhängande 2009. För att ge vår livsmedelsindustri ”Matkluster”, där allt fler intressenter möjlighet till ytterligare expansion medverkar och fi nner fördelar i en ökad har vi tagit det strategiska beslutet samverkan över gränserna. Det Konsum att charkverksamheten kommer att Värmland kan erbjuda i sammanhanget bolagiseras under året. Värmlands är bland annat bra handelsplatser, där Chark AB blir namnet på ett helägt vi har möjlighet att sälja ännu mer varor dotterföretag till Konsum Värmland. som är lokala och närproducerade. Målet är att ge övriga landet möjlighet att ”smaka mera på Värmland”. Genom Jag är fullkomligt övertygad om att vi kan att vi tar steget fullt ut och vidgar vår skapa tillväxt genom partnerskap med marknad, ser vi möjligheter att skapa andra företag och organisationer. Här har tillväxt som kommer, så att säga, utifrån vi mycket att lära. För att nämna några och in till Värmland. organisationer och företag som är viktiga för Konsum Värmland i ett partnerskap Bra kundbemötande och god kompetens så är det naturligtvis KIFA, Måltidsriket, bland personalen är viktiga grunder för Hushållningssällskapet, LRF, Packaging vår verksamhet. Under året har vi därför, Arena, Handelskammaren, Visit Karlstad, i alla Coop Forum och Coop Extra Air Karlstad och inte minst Region butiker, genomfört en ledarutbildning Värmland. Alla dessa organisationer och som syftar till att stärka deras roll i den företag, samt några till, har en mycket vardagliga verksamheten. Dels i rollen viktig del i ett framtida Värmland, där som ledare och medarbetare, dels i vi så småningom genom ett förstärkt rollen att ingå i en ledningsgrupp. Att partnerskap också kan skapa tillväxt. utbilda och förstärka kompetensen hos medarbetare på alla nivåer, är Det är med mycket stor tillfredsställelse och förblir en viktig ingrediens i vår vi kan redovisa ett klart förbättrat Steve Fredriksson VD/koncernchef VÅR VERKSAMHET 2009 | 3
 4. 4. ÅRET I KORTHET Året i korthet • Konsum Värmland öppnade en helt ny och unik butik, All världens mat, på Kronoparken i Karlstad. Butiken har framförallt en inriktning på varor från andra länder, med betoning på mellanöstern. Den nya butiken blev mycket uppskattad och har fått ett mycket stort medialt intresse. • Kungaparet besökte Konsum Värmland och butiken All världens mat. • Cirka 5 500 personer besökte någon av föreningens 48 butiksstämmor. • Ytterligare 22 anställda Den 5:e mars invigdes All världens mat av Konsum Värmlands styrelse- uppvaktades med en guldklocka ordförande George Axelsson. efter 25 år i Konsum Värmlands tjänst. • Mitt i lågkonjunkturen fortsatte Konsum Värmland sin framtidssatsning. Under våren expanderade man genom nyetablering av Domus Optik i Arvika. • Konsum Värmland fortsatte sitt konsekventa hälsovårdsarbete. Vid årsskiftet fanns inte mindre än 26 hälsodiplomerade arbetsplatser. • Konsum Värmland lämnade in en ansökan till Karlstad kommun angående utbyggnad av Coop Konsum Norrstrand i Karlstad. • Konsum Värmland ansökte till Arvika Kommun angående utbyggnad av Coop Extra Premiär för en helt ny och unik butik på Kronoparken! Styckåsen i Arvika. I april besökte kungaparet Konsum Värmland och butiken All världens mat. 4 | VÅR VERKSAMHET 2009
 5. 5. ÅRET I KORTHET • Dotterföretaget Pekås tog över en butik i Hällefors av Coop i Sverige. Detta innebar att Konsum Värmland för första gången driver detaljhandelsverksamhet utanför landskapets gränser. • Coop Nära i Lysvik genomgick en ombyggnad för närmare en miljon kronor. • Under våren blev samtliga Coop Forum, Coop Extra, Coop Pekås VD Tony Carlsson och Konsum Inger Nilsson och Håkan Eriksson, Konsum samt Coop Nära KRAV- Värmlands VD Steve Fredriksson Coop Nära Lysvik. godkända butiker. inviger Pekås i Hällefors. • Konsum Värmland DC började leverera till en privat lanthandlare; Degerbyns handel. Ett helt unikt försök för att stötta service i glesbygd över konkurrensgränserna. • Intresset för lokalt producerad mat fortsätter att öka. Fler och fler kommuner, föreningar och företag köper varor till sin verksamhet från Konsum Värmland Chark och Bageri.För att bättre möta framtiden och en utökad efterfrågan beslutas att ombilda Konsum Värmland Chark till ett helägt dotterbolag till Konsum Värmland; Värmlands Chark AB. Samtliga Coop-butiker i Konsum Konsum Värmland påbörjar leverans Värmland blev KRAV-godkända! av varor till Degerbyns Handel. • Debatten om djurhållningen hos grisproducenter resulterade i att Konsum Värmland anlitade ett oberoende kontrollorgan, Hushållningssällskapet i Värmland. Kontrollerna resulterade i att samtliga 18 gårdar får med beröm godkänt. • Konsum Värmland beslutade att utöka försöksverksamheten angående leveranser till privata lanthandlare. Denna gång var det Lennartsfors Handel som stod på tur. • 2009 års julhandel satte, trots dystra konjunkturprognoser, återigen rekord. • Totalt har 4 500 nya medlemmar anslutit sig till Konsum Värmland. Konsum Värmland Chark kommer att omvandlas till ett helägt dotterbolag - Värmlands Chark AB. VÅR VERKSAMHET 2009 | 5
 6. 6. MEDARBETARE OCH KOMPETENS En av våra viktigaste resurser Medarbetarna inom Konsum Värmland är en av våra viktigaste resurser Inom servicebranschen är det en absolut förutsättning att ha en kunnig och servicemedveten personal för att lyckas.Trots att det inte direkt syns i balansräkningen kan vi med fog säga att personalen är en av Konsum Värmlands viktigaste tillgångar. Att skapa förutsättningar för att per- sonalen ska trivas med sina jobb, att motivera och engagera är frågor som alltid varit viktiga. Föreningen har en lång tradition av internutbildning, där 2009 inte utgjorde något undantag. Ledarskapsutveckling Under 2009 har ledarskapsutveck- lingen tagit ytterligare ett steg. Den övergripande målsättningen är att alla anställda med en ledande funktion ska verka i sitt ledarskap på ett ännu mer positivt sätt. På så sätt utvecklas också samtliga medarbetare, och våra kunder och medlemmar trivs ännu bättre i våra butiker. Björn Svanegård, Coop Forum Bergvik och Carina Wallner, Coop Bygg Bergvik. - Det är kundbemötandet som hela ti- den är i fokus i all vår internutbildning, TOTAL SJUKFRÅNVARO 2003 - 2009 säger Konsum Värmlands personalchef Jan-Eric Agnemyr. 10,0% 9,16% 9,0% 8,68% 7,94% 8,0% 7,68% 7,11% 7,0% 6,0% 5,56% 5,07% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Minskad sjukfrånvaro Det är mycket positivt och glädjande att vi i det närmaste har halverat den totala sjukfrånvaron under perioden 2003 till 2009. Vårt långsiktiga arbete med friskvårds- och hälsoarbete ser vi som del i denna minskning. Friskvård och hälsa Under de senaste åren har föreningen arbetat med friskvård för all personal. Ett antal av butikerna har redan fått en så kallad hälsodiplomering, ett 22-punktspro- gram som genomförs i samarbete med Clarahälsan. Som kronan på verket har det också arrangerats att antal olika friskvårdstävlingar. - Alla våra arbetsplatser har en speciellt utsedd hälsocoach. Om vi anställda mår Personalchef Jan-Eric Agnemyr. bra, ja då mår också medlemmarna och föreningen bättre, avslutar Jan-Eric Agnemyr. 6 | VÅR VERKSAMHET 2009
 7. 7. MEDARBETARE OCH KOMPETENS Över 2300 genomförda utbildningsdagar under 2009 Genom åren har Konsum Värmland satsat avsevärda resurser i utbildning och UTBILDNINGSDAGAR 2008 samt 2009 förkovran av personalen.Väl investerade 1800 2008 2009 pengar, då en kunnig och serviceinriktad 1600 personal är en förutsättning för framgång i en servicebransch som vår. 1400 1200 2009 var inget undantag. Totalt sett 1000 genomfördes över 2300 utbildningsdagar för vår personal som motsvarar ca 460 800 veckor på ett år! En ordentlig utökning i 600 jämförelse med föregående år då antalet 400 utbildningsdagar uppgick till ca 1500 eller 300 veckor. 200 Utöver dessa utbildningar har det 0 genomförts en satsning på interaktiva Ledarskapsutbildningar Övriga utbildningar utbildningar inom bl a olika dataprogram. Denna ökning i antalet utbildningsdagar Konsum Värmland har en ofantlig bredd utbildningen speglar också denna är en medveten satsning på att i de olika yrken som finns i företaget. bredd. Under året har vi genomfört en vidareutbilda vår personal då vi ser att Butikssäljare, lagerarbetare, affärschefer, stor satsning på ledarskapsutbildningar kompetensutveckling är en viktig faktor lagerpersonal, bagare, charkuterister, men även interna och externa och många gånger avgörande för hela chaufförer, lokalvårdare, administratörer, utbildningar i arbetsmiljö, hot och våld, vår verksamhet. IT-utvecklare och ekonomer är livsmedelshygien, brandutbildning och bara några exempel. Den interna ett antal branschutbildningar. Domus Optik – en stolt tradition som lever vidare Konsum Värmland har drivit Domus Optik sedan 1979 Idag finns kedjan representerad på fyra platser i Värmland; Bergvik Köpcentrum, Karlstads centrum, Hagfors och i Arvika. Domus Optik står för en hög servicegrad och ett brett sortiment, med inslag av både märkes- och lågprisprodukter inom området. Under våren mötte Konsum Värmland lågkonjunkturen med fortsatt expansion. I det bästa läget av Arvika centrum öppnades under våren den fjärde optikbutiken – Domus Optik Arvika. - Det känns ”ett sortiment som mycket bra att kunna erbjuda ännu tilltalar de flesta” fler av våra medlemmar den erkänt goda kompetensen som Domus Optik står för, säger Konsum Värmlands optikchef Maritha Christensen. Centralt i Arvika Den senaste optikenheten i Arvika är belägen på Storgatan 31, i hörnet av Västra Torggatan.Totalytan är på 137 kvm. Butiken sysselsätter tre personer; två legitimerade optiker och en optikerassistent. - Vi erbjuder bra service och sakkunskap genom våra legitimerade optiker. Dessutom tror vi oss ha ett sortiment som tilltalar de flesta. Genom att använda sitt MedMera-kort med tillhörande premiecheck, kommer man dessutom att kunna göra extra fördelaktiga inköp av Maritha Christensen, Domus Optik. glasögon och kontaktlinser, avslutar Maritha. VÅR VERKSAMHET 2009 | 7
 8. 8. MAT FRÅN REGIONEN Mat från regionen är den svenska konsument- kooperationens samlingsnamn för regionalt producerade varor. Hos oss hittar du varor från Värmland, Närke och Bohuslän under märket Mat från regio- nen. Vissa befintliga varumärken kan också ingå, såsom Värmlandsgris, Värmlandslamm, Värmlandskött och Nästgårds. Kraven som ställs för att få ingå under samlingsnamnet Mat från regionen är: • 100% av rena råvaror (t ex Värmlandsgris) ska komma från regionen. • Sammansatta produkter ( t ex charkvaror) ska bestå till minst 80% av svenska råvaror och primärt regionala. • Måltider ska bestå till minst 80% av råvaror som odlats eller producerats i Sverige och då primärt inom regionen. AB n ca S Ko & nsu d m Värmlan KVALITETSSÄKRAD KVALITETSSÄKRAT KVALITETSSÄKRAT VÄRMLANDSGRIS VÄRMLANDSLAMM VÄRMLANDSKÖTT Ett 14-punktsprogram garanterar Ett 7-punktsprogram garanterar Ett 12-punktsprogram garanterar högsta kvalitet genom hela kedjan, högsta kvalitet genom hela kedjan, högsta kvalitet genom hela kedjan, från uppfödare till konsument. från uppfödare till konsument. från uppfödare till konsument. Här är ett utdrag ur kriterierna för Här är ett utdrag ur kriterierna för Här är ett utdrag ur kriterierna för Värmlandsgris: Värmlandslamm: Värmlandskött: • Grisarna är uppfödda i Värmland • Lammen är födda i Värmland • Djuren är uppfödda i Värmland • Samtliga grisar har tillgång till strö, t ex • Samtliga besättningar är anslutna till • Samtliga djur hålls lösgående. halm, och dagsljus. Svenska Djurhälsovården, där det bedrivs • Besättningarna är öppna för besök av • Grisarna skall vara märkta med gårdens aktiv förebyggande fårhälsovård. butikspersonal och konsumenter efter nummer vid transport så att en fullständig • Besättningarna är öppna för besök av överenskommelse med djurägaren. spårbarhet finns. butikspersonal och konsumenter efter • All hantering och transport av djuren sker • Besättningarna är öppna för besök av överenskommelse med djurägaren. med beaktande av djurens välbefinnande butikspersonal och konsumenter efter • All hantering och transport av djuren sker i enlighet med Scan AB:s djuromsorgs- överenskommelse med djurägaren. med beaktande av djurens välbefinnande i program. • All hantering och transport av djuren sker enlighet med Scan AB:s djuromsorgs- • Nötköttet är garanterat extra mörat. med beaktande av djurens välbefinnande program. Genom detta får köttet bättre kvalitet och i enlighet med Scan AB:s djuromsorgs- det är lättare att lyckas med tillagningen. program. VÄRMLÄNDSKA PRODUKTER TILLVERKADE AV VÄRMLÄNNINGAR! • Nästgårdsstämpeln står för högt ställda kvalitetskrav. • Närproducerat innebär kortare transporter. • Nästgårdsprodukterna färdigställs av värmländsk arbetskraft. • Produktionen bidrar till öppna landskap i Värmland. Vissa produkter i Nästgårds-serien kan innehålla råvaror som kommer utifrån. Dessa produkter ingår då ej i Mat från regionen. 8 | VÅR VERKSAMHET 2009
 9. 9. MAT FRÅN REGIONEN Nytillskott bland Konsum Värmlands ”underleverantörer” Segmons Gård levererar lokal- producerad rapsolja Precis som inom bilindustrin har Konsum Värmland en mängd ”underle- verantörer” till varumärket Nästgårds. Totalt är det ett trettiotal gårdar och mindre livsmedelshantverkare i Värm- land som levererar. Ett av nytillskotten är Segmons gård, som levererar kall- pressad matolja. Segmons Gård ägs av Hans och Inger Johnsen. Efter att ha ägt gården i cirka 12 år blev de, för två år sedan, inspirera- de av en resa till Skåne att börja produ- cera något så ovanligt som kallpressad rapsolja och matolja. Rapsoljan kommer från raps, som sommartid odlas på fäl- ten nära Segmons gård. - Vi tyckte det verkade spännande och tyckte det skulle vara värt ett för- sök. Och det är någonting som vi är stolta för idag, berättar Inger Johnsen. Kallpressat hantverk En del av Nästgårds Numera sker allt arbete på gården. Oljorna från Segmons gård säljs i Processen med kallpressad olja är, till halvliters glasflaskor under varumärket skillnad mot varmpressad, långsam. Nästgårds. Detta innebär att produkten Man kan inte stressa fram den kallpres- är i gott sällskap tillsammans med fler sade oljan. Men då bevaras också oljans lokaltillverkade varor. färg och nötlika smak på ett helt unikt - Intresset för lokalproducerade varor sätt. Den kallpressade oljan ses som ökar hela tiden. Och det är vi självfallet ett bättre alternativ för både hälsa och tacksamma för, avslutar Inger. miljö. Samarbete och nytänkande stärker den värmländska matsektorn Kil Innovation Food Arena (KIFA) Värmland på sikt ska bli en region som • Öka andelen ekologiska produkter, har bildats för att skapa ett kompe- lyser klart på en nordeuropeisk matkar- • Stärka sektorn turism – mat och där- tens- och utvecklingscentrum för den ta. I visionen ingår också att Värmland med kunna erbjuda alla som besöker värmländska livsmedelssektorn. Bakom ska bli ledande på att utveckla lands- Värmland måltider med en tydlig och KIFA fi nns en bred skara intressen- bygdsföretag inom sektorn närprodu- äkta regional profi l, ter. Från den politiska sfären Region cerade livsmedel ”med hög kvalitet och • Bidra till en matproduktion som be- Värmland och ett antal värmländska utvecklade mervärden”. Värmland har varar naturvärden och där hållbarhet kommuner. Från intresseorganisationer alltså lagt ribban högt och vi har nu in- som varumärke blir viktig, Hushållningssällskapet, LRF, Ekolo- lett arbetet för att förverkliga visionen. • Samverka i lokalfrågor giska Lantbrukarna. Från företagssidan Vi arbetar med ett antal inriktnings- • Skapa utvecklingsarenor för små och bland annat Konsum Värmland, Milko, mål som ska fungera som länkar i upp- större företag, föreningen Värmlandsmat (som orga- byggnaden av ett värmländskt livsmed- • Utveckla och testa nya kanaler för niserar de små, mera hantverksmässiga elskluster; marknadsföring, matföretagen) och från forskningssidan • Arbeta för en ökad förädlingsgrad, • Arbeta med smart, hållbar ny logistik. Karlstads Universitet. Kils kommun är något som ska bidra till bättre lön- projektägare och verksamheten ska i samhet hos företagen, För ytterligare information; Kontakta första hand utvecklas under tre år, fram • Stimulera till att nya företag startas projektledaren Bo Thunberg på tel. till sommaren 2012. Visonen för KIFA men också stärka de befi ntliga företa- 076-10 30 880 eller besök hemsidan är att tillsammans med företag och gen i regionen, www.innovationfood.se organisationer inom branschen stärka • Öka kvinnors och från andra kulturer den värmländska matprofi len och att inflyttandes företagande, VÅR VERKSAMHET 2009 | 9
 10. 10. MAT FRÅN REGIONEN Framtidssatsningar på Ängebäcks Gård Lysande exempel på tillväxt inom lokala livsmedelsidkare Gunnar och Anna Wilén driver företaget Ängebäck på gården ”Där Söre” strax utanför Karlstad. På gården, som sysselsätter ett tiotal personer, odlas det främst potatis och under sommartid även jordgubbar. Unik potatisprodukt – Gourmépotatis En unik produkt som tagits fram på Ängebäck är Gourmépotatis. Det är en mindre och smakfull potatis, som också är lite enklare att tillaga. - När vi lanserade Gourmépotatisen ville vi få främst ungdomar att återupptäcka potatis till förmån för pasta och ris. Investeringar på 2,5 Mkr För att vidareutveckla företaget har Gunnar och Anna investerat i ett nytt potatislager och en ny förpackningsmaskin. Potatislagret innebär att produkterna kan lagras med en ännu högre kvalitet, och den nya förpackningsmaskinen innebär mer säljande produkter. - Intresset för lokalt producerade produkter har aldrig varit så stort ”Intresset för lokalt som det är just nu. Men ska vi lyckas är det viktigt att alla lokala pro- ducenter samarbetar. Här på Ängebäck har vi ett samarbete med både producerade produkter Hushållningssällskapet, Måltidsriket och KIFA det är en av anledning- har aldrig varit så stort arna till att vi vågar nyanställa i samband med vår framtidssatsning, avslutar Anna Wilén. som det är just nu” Svenska Favoriter för finsmakaren Vårt eget varumärke med charkvaror producerade i Konsum Värmlands charkfabriker i Karlstad och Kil 10 | VÅR VERKSAMHET 2009
 11. 11. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Konsum Värmlands årsredovisning 2009 Styrelsen och verkställande direktören för Konsum Värmland Ekonomisk förening org nr 773200-2089 får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 jan - 31 dec 2009. Förvaltningsberättelse Resultat och investeringar Koncernen Medlemsutveckling Allmänt om verksamheten Resultat Antalet medlemmar Koncernen Konsum Värmland Koncernens resultat efter finansiella vid årets början ................ 133 457 bedriver detaljhandel genom ett poster uppgår till 35,5 Mkr (11,0 Mkr). Antal tillkomna 80-tal försäljningsställen inräknat Rörelseresultatet uppgår till 31,3 Mkr under året ............................... 5 942 dotterföretaget Pekos Värmland AB med (19,7 Mkr). Antal avgångna tretton butiker inom lågprissegmentet under året .............................. -1 415 samt dotterföretagen MaxiMat Investeringar ____________________________ Charlottenberg AB och MaxiMat Investeringsnivån i koncernen har Antal medlemmar vid Töcksfors AB som bedriver gränshandel under året uppgått till 23 Mkr (107 räkenskapsårets slut ....... 137 984 mot Norge. Sammantaget bedriver Mkr). De största investeringarna har koncernen detaljhandel i tolv olika varit Domus Optik i Arvika, All världens Uppsagda insatser som ska ut- koncept/profiler. Vidare har koncernen mat i Karlstad samt etableringen av betalas nästkommande räken- en livsmedelsindustri som består av Pekås i Hällefors. skapsår är; bageri i Karlstad, charkfabrik i Karlstad Enl FL 4 kap 1§ - och Kil, samt terminal för lager och Moderföretaget Konsum Värmland Enl FL 4 kap 3§ - transport. Resultat Moderföretagets resultat efter Verksamheten har under 2009 präglats finansiella poster uppgår till 31,2 Mkr av effektivitetsförbättringar i den (14,5Mkr). Rörelseresultatet uppgår till Omvärlden kommer, och har förändrats, dagliga driften, såväl i butiker som inom 13,5 Mkr, vilket är en förbättring med i allt raskare takt, vilket vi har haft livsmedelsindustrin. över 10 Mkr jämfört med föregående år. och har en god beredskap inför. Vår butiksstruktur blir allt bättre, Fortsatt arbete med att utbilda och Förväntningar avseende den medarbetarkompetensen höjs och involvera allt fler medarbetare i det framtida utvecklingen engagemanget från alla våra nya arbetssättet har pågått med stort Med hänsyn tagen till den finansiella medarbetare borgar för att vi har goda engagemang under hela 2009. konjunkturförändringen och förutsättningar för att växa ytterligare. dess påverkande faktorer är vi Inom koncernen har butiksetableringar ödmjukt optimistiska till ökade Förslag till disposition av skett på tre orter: Karlstad, Arvika och försäljningsnivåer för 2010. moderföretagets vinst Hällefors. Försiktighetsprincipen fortsätter Styrelsen och verkställande direktören att gälla i våra prognoser och vi föreslår att till förfogande stående Koncernen Konsum Värmland består lägger stor vikt vid att bli ännu mera vinstmedel, Kkr 25 202, disponeras av 18 företag med moderföretaget kostnadseffektiva. enligt följande: Konsum Värmland Ekonomisk förening, de helägda dotterföretagen Pekos Vår generella bedömning kvarstår, Avsättes till reservfonden 1 260 Värmland AB, Gränsköp Värmland att den värmländska marknaden inte Avsättes till fri dispositionsfond 23 942 AB, MaxiMat Charlottenberg AB, kommer att påvisa någon speciell MaxiMat Töcksfors AB, Lordingen tillväxt under de kommande åren. Summa 25 202 AB, Konsumfastigheter i Värmland Gränshandeln kommer troligen AB, Värmlands Chark AB samt sju att fortsätta på en god nivå, men Av koncernens fria egna kapital, kommanditbolag. I Lordingen AB finns är beroende av att prisnivåer och 367 130 Kkr, föreslås 1 260 Kkr bli det helägda dotterföretaget Lordingen valutakurser inte påverkas i negativa överfört till bundna reserver. Lillåsen AB. Konsumfastigheter i riktningar utifrån dagens nivå. Värmland AB är moderföretag till Vad beträffar företagets resultat och det helägda dotterföretaget Konsum För att ge vår livsmedelsindustri ställning i övrigt, hänvisas till efter- Värmland Fastighet Sundsvik AB samt möjlighet till ytterligare expansion, togs följande resultat- och balansräkningar Pekås KB. under året beslut om att bolagisera med tillhörande bokslutskommentarer. charkverksamheten vars bolagsnamn Försäljning och volymutveckling Värmlands Chark AB registrerades Nettoomsättningen i moderföretaget under senare delen av året. har under året ökat med 26 Mkr, +0,8%, och i koncernen med 79 Mkr, +2,2%. VÅR VERKSAMHET 2009 | 11
 12. 12. Resultaträkning koncernen 1 jan - 31 dec Belopp i Kkr Not 2009 2008 Nettoomsättning 3 652 396 3 573 414 Kostnad för sålda varor -2 875 257 -2 823 586 Bruttoresultat 777 139 749 828 Försäljningskostnader -783 995 -767 127 Administrationskostnader -8 567 -8 995 Resultat avyttring fastigheter 488 – Andelar i intresseföretags resultat – -16 Övriga rörelseintäkter 46 221 46 031 Rörelseresultat 1, 2 31 286 19 721 Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 4 5 127 4 693 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 917 10 811 Räntekostnader och liknande resultatposter -5 838 -24 236 Resultat före skatt 35 492 10 989 Skatt på årets resultat 5 -6 310 -4 643 Årets resultat 29 182 6 346 12 | VÅR VERKSAMHET 2009
 13. 13. Balansräkning koncernen Belopp i Kkr Not 2009-12-31 2008-12-31 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 6 901 519 Goodwill 7 11 361 17 261 12 262 17 780 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 8 340 695 357 391 Nedlagda kostnader på annans fastighet 9 66 747 73 954 Inventarier, verktyg och installationer 10 90 725 120 394 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 16 2 953 909 501 120 552 648 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i Kooperativa Förbundet 12 105 959 102 540 Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 7 048 6 076 Uppskjuten skattefordran 14 34 682 40 463 Andra långfristiga fordringar 15 7 718 8 255 155 407 157 334 Summa anläggningstillgångar 668 789 727 762 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Råvaror, färdiga varor och handelsvaror 321 192 313 747 321 192 313 747 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 52 527 47 693 Skattefordringar – 727 Övriga fordringar 17 753 23 013 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 28 554 39 581 98 834 111 014 Kassa och bank 17 157 260 147 532 Summa omsättningstillgångar 577 286 572 293 SUMMA TILLGÅNGAR 1 246 075 1 300 055 VÅR VERKSAMHET 2009 | 13
 14. 14. Balansräkning koncernen Belopp i Kkr Not 2009-12-31 2008-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Bundet eget kapital Insatskapital 26 556 26 303 Bundna reserver 123 711 123 216 150 267 149 519 Fritt eget kapital Fria reserver 337 947 332 097 Årets resultat 29 182 6 346 367 129 338 443 517 396 487 962 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 19 2 396 2 021 Avsättningar för uppskjuten skatt 14 279 – Övriga avsättningar 20 10 810 10 535 13 485 12 556 Långfristiga skulder Medlemsinlåning 82 068 86 140 Övriga skulder till kreditinstitut 21,22 110 067 118 533 192 135 204 673 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 22, 23 112 078 191 299 Leverantörsskulder 235 108 232 812 Skatteskulder 506 – Övriga skulder 81 914 89 584 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 93 453 81 169 523 059 594 864 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 246 075 1 300 055 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen Belopp i Kkr 2009-12-31 2008-12-31 Ställda säkerheter För egna skulder Fastighetsinteckningar 85 000 85 000 Företagsinteckningar 110 000 110 000 195 000 195 000 Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser 9 740 12 559 14 | VÅR VERKSAMHET 2009
 15. 15. Kassaflödesanalys koncernen 1 jan - 31 dec Belopp i Kkr Not 2009 2008 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster 35 492 10 988 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 73 312 76 819 108 804 87 807 Betald skatt 981 3 902 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 109 785 91 709 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-) Minskning(+) av varulager -7 445 -6 447 Ökning(-) Minskning(+) av rörelsefordringar 11 454 127 379 Ökning(+) Minskning(-) av rörelseskulder 6 909 -32 500 Kassaflöde från den löpande verksamheten 120 703 180 141 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -640 -649 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -17 874 -103 449 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 2 900 – Förvärv av finansiella tillgångar -4 978 -3 611 Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 1 124 1 222 Kassaflöde från investeringsverksamheten -19 468 -106 487 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring av insatskapital 253 86 Amortering av låneskulder -91 760 -13 551 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -91 507 -13 465 Årets kassaflöde 9 728 60 189 Likvida medel vid årets början 147 532 87 343 Likvida medel vid årets slut 157 260 147 532 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning 5 127 4 962 Erhållen ränta 4 917 10 811 Erlagd ränta -5 838 -24 236 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avgår resultatandel i intresseföretag – 16 Av- och nedskrivningar av tillgångar 73 148 75 981 Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar -488 12 Avsättningar till pensioner 376 376 Övriga avsättningar 276 434 73 312 76 819 Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank 17 157 260 147 532 VÅR VERKSAMHET 2009 | 15
 16. 16. Resultaträkning moderföretaget 1 jan - 31 dec Belopp i Kkr Not 2009 2008 Nettoomsättning 3 123 316 3 097 059 Kostnad för sålda varor -2 526 520 -2 486 633 Bruttoresultat 596 796 610 426 Försäljningskostnader -651 152 -652 248 Administrationskostnader -8 442 -8 832 Övriga rörelseintäkter 76 283 53 782 Rörelseresultat 1, 2 13 485 3 128 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 3 142 884 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 4 21 769 27 017 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 152 4 621 Räntekostnader och liknande resultatposter -5 396 -21 191 Resultat före skatt 31 152 14 459 Skatt på årets resultat 5 -5 950 -4 571 Årets resultat 25 202 9 888 16 | VÅR VERKSAMHET 2009
 17. 17. Balansräkning moderföretaget Belopp i Kkr Not 2009-12-31 2008-12-31 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 6 901 519 Goodwill 7 1 320 2 200 2 221 2 719 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 8 28 261 28 926 Nedlagda kostnader på annans fastighet 9 58 983 64 811 Inventarier, verktyg och installationer 10 75 743 98 090 162 987 191 827 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 11 100 596 100 353 Fordringar i koncernföretag 431 334 430 034 Andelar i Kooperativa Förbundet 12 105 959 102 540 Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 6 657 5 685 Uppskjuten skattefordran 14 34 682 40 463 Andra långfristiga fordringar 15 426 510 679 654 679 585 Summa anläggningstillgångar 844 862 874 131 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Råvaror, färdiga varor och handelsvaror 274 141 270 975 Pågående arbeten 16 2 953 909 277 094 271 884 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 48 790 42 648 Fordringar hos koncernföretag 36 117 16 007 Skattefordringar 510 534 Övriga fordringar 16 396 17 919 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 930 38 888 125 743 115 996 Kassa och bank 17 72 116 91 542 Summa omsättningstillgångar 474 953 479 422 SUMMA TILLGÅNGAR 1 319 815 1 353 553 VÅR VERKSAMHET 2009 | 17
 18. 18. Balansräkning moderföretaget Belopp i Kkr Not 2009-12-31 2008-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Bundet eget kapital Insatskapital 26 556 26 303 Reservfond 123 325 122 831 149 881 149 134 Fritt eget kapital Fri dispositionsfond 454 063 444 669 Erhållna/lämnade koncernbidrag -475 – Årets resultat 25 202 9 888 478 790 454 557 628 671 603 691 Avsättningar Övriga avsättningar 20 9 204 9 035 9 204 9 035 Långfristiga skulder Medlemsinlåning 82 068 86 140 Övriga skulder till kreditinstitut 21, 22 110 067 118 533 192 135 204 673 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 22, 23 112 078 163 516 Leverantörsskulder 208 833 208 431 Skulder till koncernföretag 19 056 12 798 Övriga skulder 71 877 80 307 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 77 961 71 102 489 805 536 154 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 319 815 1 353 553 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföretaget Belopp i Kkr 2009-12-31 2008-12-31 Ställda säkerheter För egna skulder Företagsinteckningar 100 000 100 000 100 000 100 000 Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag 9 740 12 559 18 | VÅR VERKSAMHET 2009
 19. 19. Kassaflödesanalys moderföretaget 1 jan - 31 dec Belopp i Kkr Not 2009 2008 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster 31 152 14 459 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 45 157 46 656 76 309 61 115 Betald skatt 25 5 036 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 76 334 66 151 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-) Minskning(+) av varulager -5 211 -2 943 Ökning(-) Minskning(+) av rörelsefordringar -9 770 137 744 Ökning(+) Minskning(-) av rörelseskulder 5 090 -51 123 Kassaflöde från den löpande verksamheten 66 443 149 829 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -640 -649 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -15 153 -93 547 Investeringar i finansiella tillgångar -4 768 -3 309 Ökning fordringar koncernföretag -1 300 – Minskning fordringar av koncernföretag – 23 017 Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 362 310 Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 499 -74 178 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring insatskapital 253 86 Amortering av låneskulder -63 978 -86 552 Erhållna koncernbidrag 595 3 800 Lämnade koncernbidrag -1 240 -16 424 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -64 370 -99 090 Årets kassaflöde -19 426 -23 439 Likvida medel vid årets början 91 542 114 981 Likvida medel vid årets slut 72 116 91 542 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS - MODERFÖRETAGET Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning 5 127 4 962 Erhållen ränta 17 794 26 945 Erlagd ränta -5 396 -21 191 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Resultat i kommanditbolag -143 -884 Av- och nedskrivningar av tillgångar 45 131 47 421 Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar – 12 Övriga avsättningar 169 107 45 157 46 656 Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank 17 72 116 91 542 72 116 91 542 VÅR VERKSAMHET 2009 | 19
 20. 20. ÅRSREDOVISNING Noter med redovisningspriciper och bokslutskommentarer Belopp i Kkr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Pågående arbete för annans räkning har värderats till nedlagda Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningsla- direkta kostnader. Inget avdrag för inkurans har skett. gen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom upprättande av kassaflödesanalys, där Redovisningsrådets rekommendation nr 7 Skatt har tillämpats. Företaget och koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffnings- Koncernbidrag värden om inget annat anges nedan. Koncernbidrag redovisas enligt UFR 2.Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt lämnats i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt och när huvudsakligen alla risker och rättigheter som är förknip- mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatte- pade med ägandet övergått till köparen, vilket normalt inträffar i effekt. Koncernbidrag som är att jämställa med aktieägartillskott samband med leverans. redovisas, med beaktande av aktuell skatteeffekt, hos mottagaren direkt mot balanserande vinstmedel. Givaren redovisar koncern- Avskrivningsprinciper för immateriella anläggningstillgångar bidraget och dess aktuella skatteeffekt som investering i andelar i Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffnings- koncernföretag och därvid prövas om nedskrivning erfordras. värden minskat med eventuella restvärden. Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen. Koncernredovisning Följande avskrivningstider tillämpas: Koncernen Moderföretaget Koncernredovisning har upprättats i enlighet med Redovisningsrå- Balanserade utgifter för utvecklingsarbete dets rekommendation RR 1:00. Koncernredovisningen omfattar de och liknande 5 år 5 år företag i vilka moderbolaget direkt eller genom dotterföretag inne- Goodwill 5 år 5 år har mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt har ett bestäm- mande inflytande enligt ÅRL 1:4. Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvär- Goodwill den minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid tillgångens beräknade nyttjandeperiod. förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det verkliga värdet på Koncernen Moderföretaget det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill Byggnader 25-50 år 25-50 år redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade Markanläggningar 20 år 20 år avskrivningar och eventuell nedskrivning. Förbättringsutgift på annans fastighet 10 år 10 år Inventarier, verktyg och installationer 5-20 år 5-20 år Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag Koncerninterna fordringar och skulder elimineras i sin helhet. Varulager Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd Koncernuppgifter BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid 1,4% av inköpen och 10,5% av försäljningen andra företag inom har inkuransrisk beaktats. hela den företagsgrupp som företaget tillhör. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta kostnader. 20 | VÅR VERKSAMHET 2009
 21. 21. ÅRSREDOVISNING Not 1 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer 2009-01-01 - 2009-01-31 2008-01-01 - 2008-01-31 Medelantal anställda Total Andel män Total Andel män Moderföretaget, i Sverige 1 389 37% 1 503 34% Dotterföretagen, i Sverige 164 35% 161 34% Koncernen totalt 1 553 37% 1 664 34% Redovisning av könsfördelning i företagsledningar Moderföretaget Koncernen totalt Andelen kvinnor i företagsledningen, % 2009-12-31 2008-12-31 2008-12-31 2008-12-31 Styrelsen 33% 0% 5% 0% Övriga ledande befattningshavare 40% 42% 39% 42% 2009-01-01 - 2009-12-31 2008-01-01 - 2008-12-31 Löner och Sociala Löner och Sociala Löner, andra ersättningar och sociala kostnader, Kkr ersättningar kostnader ersättningar kostnader Moderföretaget 398 606 143 118 405 362 130 482 1) (varav pensionskostnad) (21 356) 1) (7 121) Dotterföretag 53 028 18 187 47 286 17 119 (varav pensionskostnad) (3 546) (2 496) Koncernen totalt 451 634 161 305 452 648 147 601 2) (varav pensionskostnad) (24 902) 2) (9 617) 1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 481 Kkr (f. å. 1 050 Kkr) gruppen styrelse och VD. Pensionsålder för VD är 60 år. Pension utgår med 65% av lönen fram till 65 år. Moderföretaget tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelsen KP Pension & Försäkring. Tillgodohavande i stiftelsen den 31 december 2009 översteg pensionsskulden med 19 421 Kkr (f. å. 37 861 Kkr). 2) Av koncernens pensionskostnader avser 1 329 Kkr (f. å. 1 914 Kkr) gruppens styrelse och VD. Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter och övriga anställda 2009-01-01 - 2009-12-31 2008-01-01 - 2008-12-31 Styrelse och VD Övriga anställda Styrelse och VD Övriga anställda Moderföretaget 2 354 396 251 2 222 403 140 Dotterföretag 3 063 49 965 2 610 44 676 Koncernen totalt 5 417 446 216 4 832 447 816 Avgångsvederlag Avgångsvederlag utgår till verkställande direktör med 24 månadslöner vid uppsägning från företagets sida. Ålderskategori Sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid Totalt Män Kvinnor <29 år 30 - 49 år _ > år _50 2009 5%1 4% 6% 3% 5% 6% 2008 5%2 4% 6% 3% 5% 7% 1) 42% av den totala sjukfrånvaron avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer. 2) 48% av den totala sjukfrånvaron avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer. Arvode och kostnadsersättning till revisorer Koncern Moderföretag KPMG AB Revisionsuppdrag 369 249 Andra uppdrag 7 _ Förtroendevalda revisorer Revisionsuppdrag 53 53 VÅR VERKSAMHET 2009 | 21
 22. 22. ÅRSREDOVISNING Not 2 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Koncernen, Kkr 2009-01-01 - 2009-12-31 2008-01-01 - 2008-12-31 Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten o likn 258 1 641 Goodwill 5 900 5 900 Byggnader och mark 14 298 13 885 Nedlagda kostnader på annans fastighet 9 437 9 215 Inventarier, verktyg och installationer 43 254 45 341 Summa 73 147 75 982 Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion Kostnad för sålda varor 10 839 11 610 Försäljningskostnader 62 288 64 352 Administrationskostnader 20 20 Summa 73 147 75 982 Moderföretaget, Kkr 2009-01-01 - 2009-12-31 2008-01-01 - 2008-12-31 Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten o likn 258 1 641 Goodwill 880 880 Byggnader och mark 679 368 Nedlagda kostnader på annans fastighet 8 058 7 835 Inventarier, verktyg och installationer 35 256 36 697 Summa 45 131 47 421 Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion Kostnad för sålda varor 10 839 11 610 Försäljningskostnader 34 272 35 791 Administrationskostnader 20 20 Summa 45 131 47 421 Not 3 Resultat från andelar i koncernföretag Kkr 2009-01-01 - 2009-12-31 2008-01-01 - 2008-12-31 Resultat från dotterföretag 142 884 Summa 142 884 Not 4 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Kkr 2009-01-01 - 2009-12-31 2008-01-01 - 2008-12-31 Koncernen Erhållen utdelning 5 127 4 962 Resultat avyttring aktier – -269 Summa 5 127 4 693 Moderföretaget Ränteintäkter, koncernföretag 16 642 22 324 Erhållen utdelning 5 127 4 962 Resultat avyttring aktier – -269 Summa 21 769 27 017 22 | VÅR VERKSAMHET 2009
 23. 23. ÅRSREDOVISNING Not 5 Skatt på årets resultat Koncernen, Kkr 2009-01-01 - 2009-12-31 2008-01-01 - 2008-12-31 Aktuell skatt -251 -118 Uppskjuten skatt i aktiverat skattevärde i underskottsavdrag -5 780 -4 571 Uppskjuten skatt i återföring av obeskattade reserver -279 46 Totalt redovisad skattekostnad i koncernen -6 310 -4 643 Moderföretaget, Kkr Uppskjuten skatt i aktiverat skattevärde i underskottsavdrag -5 781 -4 571 Uppskjuten skatt erhållet koncernbidrag 157 – Uppskjuten skatt lämnat koncernbidrag -326 – Totalt redovisad skattekostnad i moderföretaget -5 950 -4 571 Not 6 Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och liknande Kkr Koncern Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 8 206 8 206 Årets inköp 640 640 Vid årets slut 8 846 8 846 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -7 687 -7 687 Årets avskrivning enligt plan -258 -258 Vid årets slut -7 945 -7 945 Redovisat värde vid periodens slut 901 901 Not 7 Goodwill Kkr Koncern Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut 87 661 4 400 87 661 4 400 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -70 400 -2 200 Årets avskrivning enligt plan -5 900 -880 -76 300 -3 080 Redovisat värde vid periodens slut 11 361 1 320 VÅR VERKSAMHET 2009 | 23
 24. 24. ÅRSREDOVISNING Not 8 Byggnader och mark Kkr Koncern Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 472 222 62 981 Nyanskaffningar 14 14 Avyttringar och utrangeringar -3 000 – 1 469 236 62 995 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -114 831 -34 054 Avyttringar och utrangeringar 588 Årets avskrivning enligt plan -14 298 -680 -128 541 -34 734 Redovisat värde vid periodens slut 340 695 28 261 Taxeringsvärden, byggnader 358 711 22 536 Taxeringsvärden, mark 54 963 2 623 Lånekostnader 1) I anskaffningsvärdena ingår aktiverad ränta med 4 382 Not 9 Nedlagda kostnader på annans fastighet Kkr Koncern Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 92 144 78 348 Nyanskaffningar 2 231 2 230 94 375 80 578 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -18 191 -13 537 Årets avskrivning enligt plan -9 437 -8 058 -27 628 -21 595 Redovisat värde vid periodens slut 66 747 58 983 Not 10 Inventarier, verktyg och installationer Kkr Koncern Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 291 794 238 040 Nyanskaffningar 13 585 12 908 Avyttringar och utrangeringar -41 813 -41 718 1 263 566 209 230 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -171 400 -139 949 Avyttringar och utrangeringar 41 813 41 718 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -43 254 -35 256 -172 841 -133 487 Redovisat värde vid periodens slut 90 725 75 743 Lånekostnader 1) I anskaffningsvärdena ingår aktiverad ränta med 209 24 | VÅR VERKSAMHET 2009
 25. 25. ÅRSREDOVISNING Not 11 Andelar i koncernföretag Kkr 2009-12-31 2008-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 100 353 99 469 Nyanskaffningar 100 – Resultat från kommanditbolag 143 884 Redovisat värde vid periodens slut 100 596 100 353 Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag Dotterföretag Org nr Säte Antal andelar Andel i % 1 Redov. värde Lordingen AB 556482-9496 Karlstad 1 000 100,0 8 000 Lordingen Lillåsen AB 556478-0699 Karlstad Pekos Värmland AB 556533-8406 Karlstad 500 100,0 40 000 Gränsköp Värmland AB 556659-2431 Karlstad 1 000 100,0 100 MaxiMat Töcksfors AB 556619-9815 Karlstad 1 000 100,0 MaxiMat Charlottenberg AB 556696-4549 Karlstad 1 000 100,0 S:a MaxiMat Töcksfors/Charlottenberg 26 056 Konsumfastigheter i Värmland AB 556568-9352 Karlstad 1 000 100,0 100 Konsum Värmland Fastighet Sundsvik AB 556601-9443 Karlstad Pekås KB 916455-6913 Karlstad Konsum Värmland Fastighet KB 969665-8922 Karlstad 100 000 100,0 962 Konsum Värmland Fastighet Köpet 1 KB 969665-8930 Karlstad 100 000 100,0 6 361 Konsum Värmland Fastighet 3800 KB 969666-1108 Karlstad 100 000 100,0 230 Konsum Värmland Fastighet 3900 KB 969666-1132 Karlstad 100 000 100,0 406 Konsum Värmland Fastighet 5902 KB 969666-1165 Karlstad 100 000 100,0 9 065 Konsum Värmland Fastighet 5903 KB 969666-1223 Karlstad 100 000 100,0 9 155 Konsum Värmland Fastighet Veterinären 8 KB 969666-2569 Karlstad 100 000 100,0 61 Värmlands Chark AB 556790-3991 Karlstad 100 000 100,0 100 Summa 100 596 1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Not 12 Andelar i Kooperativa Förbundet Kkr Koncern Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 102 541 102 541 Återinvesterad utdelning 3 418 3 418 Redovisat värde vid periodens slut 105 959 105 959 Moderföretagets och koncernens innehav av andelar i Kooperativa Förbundet Ekonomisk förening, 702001-1693, Stockholm. VÅR VERKSAMHET 2009 | 25

×