Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Възможностите на микроскопската ендодонтия

72 views

Published on

Възможностите на микроскопската ендодонтия

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Възможностите на микроскопската ендодонтия

 1. 1. Възможностите на микроскопската ендодонтия – "безнадеждните" случаи Д-р Марияна Сирачева
 2. 2. •Засилване едновременно на осветеността и увеличението до 25 пъти •Предсказуеми лечебни резултати •Прецизността на клиницист работещ без микроскоп е 1-2 мм, а с микроскопа се постига 0,01-0,02 мм •Откриване на всички орифициуми •Откриване на дентикли •Откриване и изваждане на сепарирани инструменти •Отстраняване на коренови щифтове мин. инвазивно Ролята на микроскопа в ендодонтията на 21-ви век
 3. 3. •Откриване на екстра анатомия на кореновия канал – C- или S-извивка •Откриване на пукнатини в канала, прагове •Лечение на перфорации •Лечение на облитерации и калцификации •Лечение на отворен апекс •Вътрешна резорбция, апикална резорбция •Екзактно почистване на стар коренов пълнеж •Минимално инвазивни процедури •Минимален риск от перфорации при препариране Ролята на микроскопа в ендодонтията на 21-ви век
 4. 4. Клиничен случай Пациент Д.Г. – 56 год. Преди лечението Контрола на запълването Abscessus submucosus reg. 18 Стар мост от 18 години, сваляне на короната, трепанацио, Augmentin Периапикална лезия с диаметър 5мм. Сложна корено-канална анатомия Извивки на корените по-големи от 30° MV на върха S- образни извивки DV S- образен с разклонение на върха S- образните канали са капан за NiTi инструменти. Екзактна МХО – намаляваме микробното число с 103 – 108 пъти – ултразвукова активация – Enterococcus faecalis – най- устойчив Запълване със силър и Thermafil обтуратори.
 5. 5. Преди лечението Контрола след 6 месеца – оздравителен процес След още 3 месеца натоварен с мост
 6. 6. Пациент В.С. 40 год - зъб 47Клиничен случай Преди лечението на 47 Сепариран нервекстрактор в ML канал Контрола на запълването на 47 Per. chr. gran. loc. 47 Няма клинична симптоматика. Голяма периапикална лезия, d-9 мм., стигаща до бифуркацията Сепариран нервекстрактор в средната 1/3 на ML коренов канал. Кофердам !!! Релечение в 3 посещения Байпасиран нервекстрактор, екзактна механична и химична обработка. Запълване с биосилър и гутаперка.
 7. 7. Пациент В.С. 40 год - зъб 46 Преди лечението на 46 Сепариран н.екстрактор в MV к. на 46 След изваждане на н.екстрактор на 46 Контрола на запълване на 46 Periodontitis chr. gran. loc. 46 Релечение в 3 посещения, безсимптомен зъб, 4 коренови канала, сепариран нервекстрактор в средната 1/3 на MV канал, калцификат след нервекстрактора, кривина на върха на ML канал Запълване с биосилър и гутаперка. Под ъгъл – 4те канала на 46 Клиничен случай
 8. 8. Преди лечението Начало на лечението Контрола на 6ия месец след лечението на 46, 47 – оздравителен процес Пациент В.С. Зъб 46, 47
 9. 9. •Отстраняване на коренови щифтове и сепарирани инструменти •Почистване на стар коренов пълнеж. •Пасивна или активна ултразвукова активация
 10. 10. Пациент Д.С. – 40 год Periodontitis chr. gr. loc. 45, 46 – ендо-пародонтална лезия Преди лечението Контрола на запълване Контрола на 6ия месец Оздравителен процес Премахнати коренови щифтове с ултразвук МХО, запълване на кореновите канали със силър и Thermafil обтуратори Оздравяване на ендо-пародонталната лезия на 46 Проследява се Клиничен случай
 11. 11. Пациент Д.С. – 40 год Преди лечението на 37 Контрола на запълването на 37 – начало на оздравителен процес Periodontitis chr. fibr. 37 Релечение Сепариран инструмент в MV канал - байпасиран МХО, запълване на кореновите канали със силър и Thermafil обтуратори Проследява се. Клиничен случай
 12. 12. Пациент Д.С. – 40 год Periodontitis chr. gr. progressiva на 36 Контрола след запълването на 36 – начало на оздравителния процес Преди лечението Сепариран инструмент в MV канал – байпасиран Решение да не се премахва кореновия щифт поради голям риск от перфорация на мезиалната стена на дисталния корен и липсата на периодонтални изменения Изключително криви медиални коренови канали МХО, запълване със силър и Thermafil обтуратори Клиничен случай
 13. 13. Пациент Р.А. – 46 год Obs. cysta radicularis reg. 31, 41, 42 От преди 5 год. периапикална лезия на 41 ЕОД 31, 41, 42 над 100 µА Насочена за апикална остеотомия Екзактно МХО, 5 посещения Преди лечението 5 год. по- рано Клиничен случай
 14. 14. Пациент Р.А. – 46 год Преди лечението Контрола на запълване на 31, 41, 42 6 месеца след лечениетоНачало на оздравителен процес Препоръка за лазер терапия
 15. 15. Пациент Р.А. – 46 год Преди лечението 1 година след лечението Много добър оздравителен процес Без лазер терапия, само с ендодонтско лечение
 16. 16. Пациент К.Р. – 32 год Periodontitis chr. gr. loc. 47 Преди лечението Контрола на запълването 1 год. след лечението 2 год. след лечението Ендопародонтална лезия Периапикална лезия d 12 мм Сложна корено-канална анатомия Апикална резорбция – дистален на върха 50, медиални канали на върха 45 3 посещения МХО, запълване със силър и Thermafil обтуратори След 1 година оздравителен процес Клиничен случай
 17. 17. Пациент А.Ш. – 36 год Periodontitis chr. gr. Progr. cum fistula 38 Преди лечението След изваждане на Lentulo Преди 4 коренови канала Сеперирано Lentulo в последната трета на кореновия канал Облитерация на DV канал на върха Фистулата изчезва след седем дни Двата вестибуларни канала сливат в един в средната трета МХО, калциев хидроксид + metronidazol Клиничен случай
 18. 18. Преди лечението Контрола на Контрола на Запълване с биосълър и гутаперка два месеца след началото на лечението Оздравителен процес Изграждане по адхезивни технологии с два щифта След още три месеца натоварен с мост Проследява се Оздравителен процес
 19. 19. Пациент Т.С. – 34 год Periodontitis chr. gr. progr. cum fistula 46 Преди лечението Контрола след 1 посещение Контр. след 1 посещение под ъгъл 30 Контр. с гутаперков щифт в MV канал Сепариран Хедщрьом в MV канал Три коренови канала Апикална резорбция на MV и ML канали МХО, фистулата се затваря след 2 седмици, болка при перкусия липсва Клиничен случай
 20. 20. Periodontitis chr. gr. progr. cum fistula 46 Преди лечението Контрола на запълването Контрола 1 година след Запълване на кореновите канали с Биосилър I Root и гутаперка Фиброщифт в дисталния канал и фотополимерна обтурация Контрола 1 година след леч. от Оздравителен процес
 21. 21. "Разумният човек адаптира себе си към света. Неразумният се опитва да приспособи света към себе си. Затова всеки прогрес зависи изцяло от неразумния човек." Б. Шоу
 22. 22. Д-р Марияна Сирачева 0888 401 996 056 / 80 10 71 Бургас, ул. „Анушка Драгиева“ №4 партер Благодарности

×