การใช้งานระบบ E-timeSheet            INET      16 มิถนายน 2553         ุ            ...
E-Timesheet•  การเข้าใช้งาน•  การป้ อนข้อมูล•  การเลือกโครงการ•  การเลือกประเภทของงาน•  การเปลี่ยนรหัสผ่าน      ...
หน้ า Intranet (http://intra.dds.co.th)
WorkShop1. เข้าหน้ า Intra โดยเปิด IE แล้วพิมพ์ http://intra.dds.co.th2. เข้าระบบ E-timeSheet
หน้ าหลักระบบ E-timesheet
การบันทึกข้อมูลการทางานระบบ E-Timesheet• Daily work entry บันทึกข้อมูลเป็ นรายวัน• Batch Work Entry บันทึกข้อมูลเป็ นช่วงเ...
WorkShop1. จากหน้ าหลักของระบบ E-timeSheet ทาการ Click ที่ Daily work entry2. ป้ อน Username และ รหัสผ่าน เพื่อเข้ารหัสผ่าน
การเพิ่มข้อมูล• ป้ อนข้อมูล แล้วกดปุ่ ม “Insert”
การเพิ่มข้อมูล (ต่อ)• Date input (วันที่ทางาน)• Project no (เลขที่โครงการ)• Type of work (ลักษณะงานที่ทา)• RT (Regular tim...
• การเพิ่มข้อมูลใน E-timesheet
กาหนดรายการ Project เพื่อใช้ช่วยบันทึก e-timesheet
กาหนดรายการ Type Of Work เพื่อใช้ช่วยบันทึก e-timesheet
WorkShop1. เพิ่มข้อมูล Timesheet วันที่ 29 รหัสโครงการ “300TC” เข้าใน list ของ  โครงการ2. เพิ่ม Type of work “GEN012” เข้...
WorkShop1. เพิ่มโครงการ รหัสโครงการ “300TC” และ Type of work “GEN012” ของ  วันที่ 28,29,30
การลบข้อมูล   กดที่ปมสี่เหลี่ยมหน้ ารายการที่ต้องการลบแล้วกดปุ่ ม “Delete”      ุ่
WorkShop1. ลบข้อมูลวันที่ 28 และวันที่ 30
การ Complete E-TimeSheet• เพื่อส่งข้อมูลให้ PM ทาการ Approve• Complete ทุกสิ้นเดือน                    17
“การ Complete รายการเพื่อส่ง PM อนุมติ”                                        ัCli...
หน้ าจอเมื่อทาการ Complete E-timesheet แล้ว         กรุณา Complete ภายในวันสิ้นเดือน
หาก Complete ไม่ได้• เวลาทางานไม่พอ ? ตรวจสอบชัวโมงทางาน              ่• Unassign? กด “Recheck”       ...
Change password • เลือกหัวข้อ Change Password ที่หน้ า Main Menu • ป้ อนรหัสพนักงาน และรหัสเดิม • ป้ อนรหัสผ่านใหม่ที่ต...
รหัสผ่านยอดนิยม      ทีมาของการเก็บสถิตรวบรวมเอารหัสผ่านกว่า 28,000 รายการทีถกขโมยจากเว็บไซต์ในสหรัฐฯ       ่ ...
รหัสผ่านที่ดี• ไม่ควรใช้ชื่อเฉพาะตัวหรือชื่อคาใดคาหนี่ งมาใช้ แม้จะเป็ นส่วนหนึ่ งของชื่อก็ตาม• ไม่ควรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลมา...
รหัสผ่านที่ดี (Cont.)• รหัสผ่านที่ดีควรมี ตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษปนอยู่ เช่น @ran9es• ใช้รหัสผ่านที่คณสามารถจาได้ง่...
Any Question?
ขอขอบคุณที่ร่วมเข้าฟัง      ขอบคุณครับ     #1713,1714,1715            26
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

timesheet_v2_pdf

1,392 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,392
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
41
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

timesheet_v2_pdf

 1. 1. การใช้งานระบบ E-timeSheet INET 16 มิถนายน 2553 ุ 1
 2. 2. E-Timesheet• การเข้าใช้งาน• การป้ อนข้อมูล• การเลือกโครงการ• การเลือกประเภทของงาน• การเปลี่ยนรหัสผ่าน 2
 3. 3. หน้ า Intranet (http://intra.dds.co.th)
 4. 4. WorkShop1. เข้าหน้ า Intra โดยเปิด IE แล้วพิมพ์ http://intra.dds.co.th2. เข้าระบบ E-timeSheet
 5. 5. หน้ าหลักระบบ E-timesheet
 6. 6. การบันทึกข้อมูลการทางานระบบ E-Timesheet• Daily work entry บันทึกข้อมูลเป็ นรายวัน• Batch Work Entry บันทึกข้อมูลเป็ นช่วงเวลา• Batch Work Entry (Site) บันทึกข้อมูลเป็ นช่วงเวลา สาหรับพนักงาน ควบคุมงานซึ่งทางาน 6 วัน/สัปดาห์เท่านัน ้
 7. 7. WorkShop1. จากหน้ าหลักของระบบ E-timeSheet ทาการ Click ที่ Daily work entry2. ป้ อน Username และ รหัสผ่าน เพื่อเข้ารหัสผ่าน
 8. 8. การเพิ่มข้อมูล• ป้ อนข้อมูล แล้วกดปุ่ ม “Insert”
 9. 9. การเพิ่มข้อมูล (ต่อ)• Date input (วันที่ทางาน)• Project no (เลขที่โครงการ)• Type of work (ลักษณะงานที่ทา)• RT (Regular time ชัวโมงทางานปกติ) ่• OT1 (Over time ชัวโมงทางาน ในวันทางานปกติตงแต่ 17.30 น.เป็ นต้นไป) ่ ั้• OT2 (Holiday ชัวโมงทางาน ในวันหยุด นักขัตฤกษ์ระหว่างเวลา 8.00- 17.00 น.) ่• OT3 (Special ชัวโมงทางาน ในวันหยุดตังแต่ 17.30 น.เป็ นต้นไป) ่ ้• HQ/S (ใช้ในกรณี งานคุมงานที่ทางาน 6 วัน/สัปดาห์ ต้องระบุเป็ น S)• Inter (งานต่างประเทศ)
 10. 10. • การเพิ่มข้อมูลใน E-timesheet
 11. 11. กาหนดรายการ Project เพื่อใช้ช่วยบันทึก e-timesheet
 12. 12. กาหนดรายการ Type Of Work เพื่อใช้ช่วยบันทึก e-timesheet
 13. 13. WorkShop1. เพิ่มข้อมูล Timesheet วันที่ 29 รหัสโครงการ “300TC” เข้าใน list ของ โครงการ2. เพิ่ม Type of work “GEN012” เข้าใน list ของ Type of work
 14. 14. WorkShop1. เพิ่มโครงการ รหัสโครงการ “300TC” และ Type of work “GEN012” ของ วันที่ 28,29,30
 15. 15. การลบข้อมูล กดที่ปมสี่เหลี่ยมหน้ ารายการที่ต้องการลบแล้วกดปุ่ ม “Delete” ุ่
 16. 16. WorkShop1. ลบข้อมูลวันที่ 28 และวันที่ 30
 17. 17. การ Complete E-TimeSheet• เพื่อส่งข้อมูลให้ PM ทาการ Approve• Complete ทุกสิ้นเดือน 17
 18. 18. “การ Complete รายการเพื่อส่ง PM อนุมติ” ัClick ปุ่ ม “Complete” ด้านล่างซึ่งจะมีผลให้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลด้วยตัวเองได้อีก และยังเป็ นการตรวจสอบข้อมูลเบืองต้นว่า ถูกต้องที่จะ Complete ้ได้หรือไม่ เพื่อให้ผใช้จดการก่อน Complete ู้ ักรณี ที่พนักงานทาการบันทึก E-Timesheet ก่อนที่ PM จะทาการวาง Assignment ให้ กรุณากดปุ่ ม Recheck ก่อนกดปุ่ ม Complete
 19. 19. หน้ าจอเมื่อทาการ Complete E-timesheet แล้ว กรุณา Complete ภายในวันสิ้นเดือน
 20. 20. หาก Complete ไม่ได้• เวลาทางานไม่พอ ? ตรวจสอบชัวโมงทางาน ่• Unassign? กด “Recheck” 20
 21. 21. Change password • เลือกหัวข้อ Change Password ที่หน้ า Main Menu • ป้ อนรหัสพนักงาน และรหัสเดิม • ป้ อนรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการและยืนยันรหัสผ่านโดย Key ให้ตรงกัน • Click ที่ปม“Submit” เพื่อดาเนินการ ุ่
 22. 22. รหัสผ่านยอดนิยม ทีมาของการเก็บสถิตรวบรวมเอารหัสผ่านกว่า 28,000 รายการทีถกขโมยจากเว็บไซต์ในสหรัฐฯ ่ ิ ่ ู• 16 % ใช้ชอของตัวเองเป็ นรหัสผ่าน บางทีกอาจเปลียนเป็ นชือของลูกๆ หรือคนใกล้ชดในครอบครัว ่ื ็ ่ ่ ิ เช่น สามี หรือภรรยา เป็ นต้น• 14% ใช้รหัสผ่านแบบชุดแป้นพิมพ์ทตดกัน เช่น 1234, 123456, 1234567 หรือ qwerty เป็ นต้น ่ี ิ• 5 % ใช้ชอดาราหรือตัวการ์ตนโปรดมาแทนรหัสผ่าน ่ื ู• 4 % คนทีเรียบง่ายเหล่านี้ใช้รหัสผ่านว่า password -- ตรงความหมายดี ่• 3 % ใช้ถอยคาแสดงอารมณ์ความรูสก เช่น whatever, yes, no, iloveyou, ihateyou เป็ นต้น ้ ้ ึ 22
 23. 23. รหัสผ่านที่ดี• ไม่ควรใช้ชื่อเฉพาะตัวหรือชื่อคาใดคาหนี่ งมาใช้ แม้จะเป็ นส่วนหนึ่ งของชื่อก็ตาม• ไม่ควรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลมาเป็ นรหัสผ่าน เช่น เลขประจาตัว บัตร ATM เบอร์โทรศัพท์ วัน เดือนปี เกิด• ไม่ควรใช้ชื่อ login name หรือแม้แต่การสลับตัวอักษรกันไปมาจากชื่อนัน ้• ไม่ควรใช้คาที่มีในพจนานุกรมเป็ นรหัสผ่าน• รหัสผ่านควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 7 ตัวอักษร• ไม่ควรใช้ตวอักษรหรือตัวเลขที่ซากันหลายๆ ตัว เช่น aaa9999 ั ้ 23
 24. 24. รหัสผ่านที่ดี (Cont.)• รหัสผ่านที่ดีควรมี ตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษปนอยู่ เช่น @ran9es• ใช้รหัสผ่านที่คณสามารถจาได้ง่ายและพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงจากการแอบจา ุ ของผูที่อยู่ใกล้เคียง ้• ไม่ควรมีการเขียนรหัสผ่านไว้ไม่ว่าที่ใดก็ตาม หรือนารหัสผ่านไปใช้ร่วมกับผูอื่น ้• ควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็ นระยะๆ อย่างน้ อยประมาณ 3 เดือนต่อ 1 ครัง ้ 24
 25. 25. Any Question?
 26. 26. ขอขอบคุณที่ร่วมเข้าฟัง ขอบคุณครับ #1713,1714,1715 26

×