Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Objective C

2,857 views

Published on

Objective C

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Objective C

 1. 1. Objective-C vs. C++ / Java Studenckie Koło Naukowe “MacKN” Błażej Biesiada
 2. 2. Agenda • Co to jest Obj-C? • Historia • Dlaczego Obj-c? • Składnia • Elementy charakterystyczne • Co dalej?
 3. 3. Co to jest Obj-C? • skrót od Objective-C ;-) • rozszerzenie języka C • obiektowość oparta na Smalltalku-u • wykorzystywany głównie w Mac OS X
 4. 4. Historia StepStone NeXT GNU Obj-C 1986 1988 1993 Apple Mac OS X Obj-C 2.0 1996 2001 2007
 5. 5. Dlaczego Obj-C? • Cocoa • iPhone OS • Objective-C 2.0 • A dlaczego C++? Think different!
 6. 6. [obj msg] vs. obj.met() [obiekt wiadomosc]; [obiekt wiadomosc: arg1: arg2: arg3]; [obiekt ustawSzerokosc: arg1 Wysokosc: arg2 Glebokosc: arg3];
 7. 7. *.m vs. *.cpp //ClassName.h //ClassName.m @interface ClassName : ItsSuperclass @implementation ClassName { + (id)alloc { float height; //... BOOL filled; } NSColor *fillColor; - (void)display { } //... + (id)alloc; } - (void)display; @end @end
 8. 8. val / setVal vs. getVal / setVal • sekcje @private, @protected, @public • domyślnie @protected • Key Value Coding, czyli nie tylko konwencja
 9. 9. id vs. void • id - typ wskaźnikowy • void - brak wyniku funkcji • NIL - obiekt używany zamiast NULL
 10. 10. @try vs. try Cup *cup = [[Cup alloc] init]; @try { [cup fill]; } @catch (NSException *exception) { NSLog(@quot;main: Caught %@: %@quot;, [exception name], [exception reason]); } @finally { [cup release]; }
 11. 11. protokoły vs. interfejsy @protocol MyProtocol @interface MyClass ( MyProtocol ) - (void)requiredMethod; { @optional int myVal; - (void)anOptionalMethod; } - (void)anotherOptionalMethod; - (void)myOwnClassMethod; @required @end - (void)anotherRequiredMethod; @end
 12. 12. @synchronized() vs. synchronized - (void)criticalMethod { @synchronized(self) { // Critical code. ... } }
 13. 13. Inne różnice • #import vs. #include • self vs. this • [super msg] vs. super.met()
 14. 14. Properties, czyli coś nowego @interface MyClass : NSObject { NSString *value; } @property(copy, readwrite) NSString *value; @end @implementation MyClass @synthesize value; @end
 15. 15. Kategorie klas #import quot;ClassName.hquot; @interface ClassName ( CategoryName ) // deklaracje metod @end #import quot;ClassName+CategoryName.hquot; @implementation ClassName ( CategoryName ) // definicje metod @end
 16. 16. Coś więcej? • Rozszerzenia klas • Fast enumeration • współpraca z C++
 17. 17. Co dalej? “The Objective-C 2.0 Programming Language” http://developer.apple.com/
 18. 18. www.mackn.agh.edu.pl
 19. 19. Dziękuję za uwagę!

×