Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Office 2013 community launch - exchange 2013 what's new

477 views

Published on

Basic info about Exchange 2013 functionality

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Office 2013 community launch - exchange 2013 what's new

 1. 1. Konrad Sagała - MVP Exchange Piotr Pawlik – MVP Exchange Jacek Światowiak – MVP Directory Services 5 czerwca - Warszawa 6 czerwca - Poznań 7 czerwca - Gdańsk
 2. 2. Agenda 10.00 - 11.15 Exchange Server 2013 – co nowego? – prowadzący Konrad Sagała – Exchange MVP 11.15 – 11.30 Przerwa 11.30 – 12.45 Exchange 2013 – integracja z Sharepoint 2013 – prowadzący Konrad Sagała – Exchange MVP 12.45 – 13.30 Lunch 13.30 – 14.45 Lync Server 2013 – co nowego? - prowadzący Jacek Światowiak – Directory Services MVP 14.45 – 15.00 Przerwa 15.00 – 16.30 Integracja Lync 2013 z Exchange 2013. Czy warto? – w Warszawie sesję prowadzi Piotr Pawlik – Exchange MVP, w Poznaniu i Gdańsku Jacek Światowiak 16.30 – 16.45 Zakończenie spotkania
 3. 3. Exchange 2013 – co nowego? Konrad Sagała - MVP Exchange 3
 4. 4. Potęga Exchange Servera – trochę faktów • W roku 2011 Exchange miał setki milionów skrzynek wdrożonych na serwerach na całym świecie (76% serwerów pocztowych on-premise) • Exchange obejmuje 65-70% rynku poczty korporacyjnej • Exchange Server istnieje już prawie 20 lat • Osobiście wdrażam serwery Exchange od 14 lat
 5. 5. Wyprzedzać konkurencję Email on a browser May 1997 Email on a phone Nov. 1997 Dec. 2001 Mission-critical, high availability Voicemail in your inbox Mar. 2004 Dec. 2006 Antispam protection Massive, low-cost mailboxes Nov. 2008 Nov. 2009 The cloud on your terms
 6. 6. Nowe funkcje w Exchange 2013 • Nowa konsola administracyjna – Exchange Administration Center (żegnaj EMC) • Nowa architektura – dwie wydzielone role (Mailbox i Client Access) • Nowy mechanizm składowania danych (managed store) • Nowa architektura folderów publicznych • Usprawnienia w polisach archiwizacji, retencji i zabezpieczania danych
 7. 7. Nowe funkcje w Exchange 2013 • • • • • Wbudowany antywirus/antymalware Reguły transportowe i polisy DLP Nowe cmdlety PowerShell Rozbudowana funkcjonalność UM Rozszerzenia Outlook Web App
 8. 8. Exchange - Ewolucja L7 LB Ex Ex Ex Ex CAS HT MBX LB MBX SAN Definiowanie ról poprzez ręczną konfigurację Niezawodność realizowana poprzez rozwiązania sprzętowe 2000/2003 8 Rozdzielenie na role – uproszczenie wdrożenia i zarządzania Wsparcie dla tańszych dysków 2007 Oddzielne rozwiązania HA dla każdej roli Wprowadzenie DAG Elastyczne zarządzanie poprzez RBAC 2010 Uproszczona architektura Zintegrowane HA dla wszystkich ról 2013
 9. 9. Exchange 2007 / Exchange 2010 Server Role Architecture Pięć ról podstawowych Forefront Online Protection for Exchange Enterprise Network Phone System (PBX or VOIP) Edge Transport Routing and AV/AS Hub Transport Routing and policy External SMTP servers Mailbox Storage of mailbox items Mobile phone Web browser Layer 7 LB Client Access Client connectivity Web services AD Outlook (remote user) 9 Unified Messaging Voice mail and voice access Outlook (local user) Line of business application
 10. 10. Exchange Server 2013 Role Architecture • 1. Client Access Array • Ewolucja Exchange 2010 CAS Array SMTP Front End 2. Database Availability Group • • Ewolucja Exchange 2010 DAG • Zawiera wszystkie podstawowe role 10 Enterprise Network AD Edge Transport Routing and AV/AS External SMTP servers Mobile phone CAS Array DAG CAS MBX CAS MBX CAS MBX Layer 4 LB – Dwa moduły główne Exchange Online Protection CAS Web browser CAS MBX MBX Outlook (remote user) Outlook (local user) Line of Business Application Phone System (PBX or VOIP)
 11. 11. Warstwy funkcjonalne Exchange 2010 Architecture Exchange 2013 Architecture L4 LB HLB CAS, HT, UM L7 LB AuthN, Proxy, Redirect CAS 2013 AuthN, Proxy, Redirect Protocols, API, business logic Protocols, assistants, API, business logic MBX 2013 MBX 11 Assistants, Store, CI Store, CI
 12. 12. CAS 2013 Client Protocol Architecture OWA Outlook EAS EAC PowerShell IMAP SMTP SBC, AP SIP Layer 4 LB Redirect IIS CAS 2013 POP, IMAP HTTP Proxy HTTP RpcProxy RPS RPC CA SMTP UM IIS OWA, EAS, EWS, ECP, OAB POP IMAP Transport MBX 2013 MDB 12 SIP + RTP SMTP POP, IMAP MailQ UM
 13. 13. Split-Brain DNS Czyli to co konieczne do prawidłowego przepływu poczty • Nie ma rozdzielenia HTTS lub RPC/MAPI • Outlook wspiera tylko jeden RPC Proxy endpoint • Jeżeli Outlook Anywhere jest dostępny z Internetu, może to doprowadzić do tego, że wewnętrzni klienci Outlooka będą łączyli się poprzez zewnętrzny firewall • Optymalne rozwiązanie - split-brain DNS – Wewnętrzni klienci używają wewnętrznego IP – Zewnętrzni klienci używają zewnętrznego IP 13
 14. 14. E2010 vs. E2013 Performance Comparison * Results based on daily Outlook cached mode Load Generator simulations (10 databases, 1000 users) to measure key metrics used to identify performance improvements/regressions (Beta2 build 466, subject to change) 4 0,70 3,99 3,75 3,5 0,60 3 2,5 0,50 1,5 0,74 1 0,30 0,5 0,20 0 0,16 0,10 0,00 RPC AVERAGE LATENCY DB IOPS/MAILBOX 14 18-41% Average RPC Latency reduction 2,35 2 0,65 0,40 3,16 3,09 E14SP1 E15 Build 466 E14SP1 48-76% IOPS reduction (disk IOPS capacity not expected to change) MCYCLES PER RPC PACKET STORE MEMORY PER MAILBOX (MB) E15 Build 466 17-34% increase in CPU per RPC processed (offset by additional CPU cores) ~4X increase in store memory overhead (~4GB vs. ~1GB not including ESE cache)
 15. 15. Exchange IOPS Trend DB IOPS/Mailbox +97% Reduction! 1 0,8 Exchange 2003 0,6 Exchange 2007 0,4 Exchange 2010 0,2 Exchange 2013 0 Exchange 2003 15 Exchange 2007 Exchange 2010 Exchange 2013
 16. 16. Koniec Store.exe • Brak skalowalności • Pojedynczy proces • SPOF – pojedynczy punkt awarii
 17. 17. Managed Store • Dwa procesy • Store.server.exe – – – – Management Service MSExchangeIS Monitoruje stan procesów roboczych Może zrestartować Store Worker Process jeżeli Active Manager wyśle żądanie zamontowania bazy • Store.worker.exe – Jeden per baza
 18. 18. Store Service Process • Nadzorca procesów roboczych • Zarządza pracą procesów roboczych • Obsługuje awarie procesów roboczych • Procesy robocze zależą od niego
 19. 19. Store Worker Process • Jeden na bazę • Zarządza połączeniami od klientów • Rejestruje Endpoint RPC dla danej bazy (DB GUID)
 20. 20. Dlaczego Managed Code? • Izolacja procesów – Jedna baza = jeden proces • Lepsza skalowalność dla wielu procesorów
 21. 21. Q&A

×