Web 2.0 i samfunnsfag

830 views

Published on

Foredrag av Jan-Arve Overland om bruk av web 2.0 på Kongsbergkonferansen 2009.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Web 2.0 i samfunnsfag

 1. 1. Web 2.0 i samfunnsfag <ul><li>http://www.slideshare.net/jaoverla </li></ul><ul><li>http://jao.typepad.com </li></ul><ul><li>http://jaokurs.wikispaces.com </li></ul>Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 2. 2. Jan-Arve Overland Samisk høgskole oktober 2008 `Blir du lønnsom lille venn? Blir du klokere lille venn?
 3. 3. Dagens meny <ul><li>Web 2.0 </li></ul><ul><li>Informasjonsferdigheter </li></ul><ul><li>Kildekritikk </li></ul><ul><li>Informasjonsnav </li></ul><ul><li>Ulike web 2.0 verktøy </li></ul><ul><li>Eleven som produsent </li></ul><ul><li>En konklusjon </li></ul>Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 4. 4. Den nye teknologien Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 5. 5. Ny teknologi vs alder… Jan-Arve Overland Kongsberg 2009 ” Interessant!” Alder ” Selvsagt!” ” Uforståelig…” 10 20 30 40 50
 6. 6. ” Dagens elever er ikke lengre de som vårt utdanningssystem er konstruert for.” -Marc Prensky Er du enig? Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 7. 7. A Portal to Media Literacy Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 8. 8. Refleksjon <ul><li>Hva var nytt for deg i denne videoen? </li></ul><ul><li>På hvilken måte vil dette påvirke deg som lærer? </li></ul><ul><li>Er denne undervisningssituasjonen representativ for dere? </li></ul><ul><li>Hvis det er slik – på hvilken måte vil det påvirke oss inn mot elevens læring? </li></ul><ul><li>Hvordan kan vi nå elevene der de er? </li></ul><ul><li>Hva trenger dagens elever av kompetanse for å fungere i et samfunn i endring? </li></ul>Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 9. 9. Unge vil alltid forandre seg Det er opp til oss lærere å gjøre noe Jan-Arve Overland Kongsberg 2009 bedre mer smartere Og det krever mye arbeid.
 10. 10. For mange av oss lærere der ute sier: Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 11. 11. “ Vel, jeg har delt ut disse samme arbeidsoppgavene i tredve år, og hvis de var gode nok for dem, så er de vel gode nok for disse elevene også Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 12. 12. Jan-Arve Overland Kongsberg 2009 Selv om tidene har endret seg
 13. 13. En ungdom i dag bruker mellom 8 og 10 timer daglig på ulike medier Jan-Arve Overland Samisk høgskole oktober 2008
 14. 14. Det er mer enn det dobbelte av den tid han bruker årlig på skolen Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 15. 15. Skolen er ikke den eneste læringsarenaen Jan-Arve Overland Kongsberg 2009 Informasjon er over alt
 16. 16. Hva om vi …. Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 17. 17. … utfordret våre elever til å finne denne informasjonen og omdanne den til kunnskap? Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 18. 18. Hva om vi tok med oss disse digitale mediene inn i klasserommene? Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 19. 19. Hva om vi kastet disse arbeidsarkene og tenkte ut nye måter å undervise på? Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 20. 20. Hva om vi fant spennende måter å engasjere våre elever ved å ta i bruk de digitale verktøyene som de bruker allerede ? Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 21. 21. Ville ikke det høres fornuftig ut? Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 22. 22. Undersøkelser viser at 57 prosent av de unge har produsert videoer og tekst og delt de online. Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 23. 23. De bruker allerede denne teknologien Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 24. 24. Jan-Arve Overland Kongsberg 2009 Elevene er der uansett! Men hvor er vi?
 25. 25. Jan-Arve Overland Samisk høgskole oktober 2008
 26. 26. Hva kjennetegner ”sosiale teknologier”? <ul><li>Brukergenerert innhold </li></ul><ul><li>Remiksing/gjenbruk </li></ul><ul><li>Kommentarfunksjon </li></ul><ul><li>Tagging/nøkkelord </li></ul><ul><li>Sosiale funksjoner/nettverk </li></ul><ul><li>Enkel deling </li></ul><ul><li>RSS </li></ul>Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 27. 27. Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 28. 28. Refleksjon <ul><li>Hva bruker du You Tube til? </li></ul><ul><li>Hva kan du bruke You Tube til i samfunnsfag? </li></ul>Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 29. 29. Hvorfor Google? <ul><li>” Jeg lurer på hva som egentlig er bra med en søkemaskin på Internett som kommer tilbake med 324 909 188 treff på søkeordet mitt - ! Det er som å si : 'Gode nyheter! Vi har lokalisert tingen du leter etter. Den befinner seg på jorden !” </li></ul>Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 30. 30. Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 31. 31. Hva med nettleksika? <ul><li>Store Norske Leksikon </li></ul><ul><li>Caplex </li></ul><ul><li>Wikipedia </li></ul><ul><li>Answers.com </li></ul><ul><li>Hvem kan vi stole på? </li></ul>Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 32. 32. Den Store Reisen <ul><li>De er to norske ungdommer. Det siste året har de bodd hvert sitt sted - nå gir de seg ut på hver sin reise. Om seks uker vil de møtes. </li></ul><ul><li>Men HVOR? </li></ul><ul><li>Og HVA har de tenkt å gjøre på stedene de besøker underveis? </li></ul><ul><li>Dette er oppgavene i dette spillet: </li></ul><ul><li>Følg Tine og Torvald fra uke til uke. Hvor reiser de? Hva foretar de seg på de stedene de kommer til? Finn svarene ved hjelp av Internett. </li></ul>Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 33. 33. Søkeoppgave <ul><li>Å gi elevene ulike søkeoppgaver i samfunnsfag styrker elevenes søkeferdigheter </li></ul><ul><li>Det kan gjøres som en konkurranse i klassen </li></ul>Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 34. 34. Kildekritikk <ul><li>To hunder sitter ved datamaskinen, og den store sier til den lille: &quot;Jeg elsker Internett. På nettet vet ingen at jeg er en hund.&quot; </li></ul><ul><li>http://www.whitehouse.gov/ </li></ul><ul><li>http://www.whitehouse.net/ </li></ul><ul><li>http://www.whitehouse.org/ </li></ul>Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 35. 35. Hva gjør jeg? <ul><ul><li>Hva gjør jeg når mine elever i historie konkluderer følgende etter å ha vært på nettet og hentet inn informasjon: </li></ul></ul><ul><li>” Jødene døde av tyfus og ikke av gass!” </li></ul><ul><li>Da kan de ha brukt følgende kilde: </li></ul><ul><li>http://www.patriot.dk/ausch.html </li></ul>Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 36. 36. Hva gjør vi med kildekritikk? <ul><li>Søkekonkurranse </li></ul><ul><li>Du har fått i oppgave å skrive om Martin Luther King. Du finner følgende nettsteder som du vil bruke i informasjonsinnhentingsfasen: </li></ul><ul><li>http://www.martinlutherking.org/ </li></ul><ul><li>http://www.thekingcenter.org/ </li></ul><ul><li>Hvem står bak disse nettsidene? </li></ul><ul><li>Gi en kildekritisk vurdering av nettsidene med utgangspunkt i hva du fant. Hvilken kilde vil du bruke? </li></ul>Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 37. 37. En elev skriver <ul><li>Jeg blir fysisks sjuk! Når jeg først begynte å lese på siden, som så både vellagd og ordentlig ut, fikk jeg totalt sjokk. Dette er en side laget av rasister. Her toner de ned og vrir på Martin Luther King jrs. budskap og fremstiller han som voldsmann, kommunist og en mann som har til hensikt å ta den hvite rase. Jeg er sjokkert over hvordan det går an at en side som dette kan ligge ute på nettet til alles påsyn. Det som er mest skremmende er at informasjonen, artiklene og utsagnene virker så sanne og profesjonelle. Viss jeg ikke hadde visst så mye om Martin Luther King og hans filosofi ville jeg kanskje ha trudd på dette, og det skremmer meg noe voldsomt! Det er sider og holdninger som jeg finner her som virkelig gir meg en vekker på at vi må kjempe for en bedre og likestilt verden, og følge opp Martin Luther King Jr. tankegang og filosofi! </li></ul>Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 38. 38. Kildekritikk – noen ressurser <ul><li>Inn i jungelen </li></ul><ul><li>Ub.ntnu </li></ul><ul><li>Kolla Källan </li></ul><ul><li>PIM </li></ul><ul><li>Egen blogg </li></ul><ul><li>Mine del.icio.us </li></ul>Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 39. 39. RSS <ul><li>Hva er RSS? </li></ul><ul><li>Hva kan dette brukes til i samfunnsfag? </li></ul><ul><ul><li>La informasjonen komme til deg i stedet for at du må komme til informasjonen </li></ul></ul>Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 40. 40. Informasjonsnavet Kongsberg 2009
 41. 41. Sesam som søkemotor <ul><li>Bruk av sesam som søkemotor til å hente inn nyheter og overvåke nyhetsstrømmer innen faglige emner </li></ul><ul><ul><li>Eks. valget 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Eks. klima </li></ul></ul>Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 42. 42. Informasjonsstrømmer <ul><li>Statistisk sentralbyrå </li></ul><ul><li>NRK </li></ul><ul><li>Forskning.no </li></ul><ul><li>Aftenposten </li></ul><ul><li>Miljønytt </li></ul>Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 43. 43. Hva kan vi bruke disse web 2.0 verktøyene? <ul><li>Bokmerker på nett </li></ul><ul><ul><li>Del.icio.us </li></ul></ul><ul><ul><li>Mine del.icio.us i samfunnsfag </li></ul></ul><ul><li>Tankekart </li></ul><ul><ul><li>Mindomo </li></ul></ul><ul><ul><li>Eksempel </li></ul></ul><ul><ul><li>Creaza </li></ul></ul><ul><li>Blogg </li></ul><ul><ul><li>Blogger </li></ul></ul><ul><ul><li>Kongsbergkonferansen </li></ul></ul><ul><li>Wiki </li></ul><ul><ul><li>Wikispaces </li></ul></ul><ul><ul><li>JaO-kurs </li></ul></ul><ul><li>Tidslinjeverktøy </li></ul><ul><ul><li>Dipity </li></ul></ul><ul><ul><li>Norsk språkhistorie </li></ul></ul><ul><li>Sosiale nettverk </li></ul><ul><ul><li>Facebook </li></ul></ul><ul><ul><li>Ning </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Miknettverket </li></ul></ul></ul>Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 44. 44. Konklusjon <ul><li>La elevene bli produsenter i stedet for konsumenter </li></ul><ul><li>Ta elevenes mediehverdag inn i skolestua </li></ul><ul><li>Bruk web 2.0 </li></ul>Jan-Arve Overland Kongsberg 2009
 45. 45. Takk for meg Jan-Arve Overland Kongsberg 2009

×