Tatjana Lukić - Ne možete upravljati onim što ne merite

1,581 views

Published on

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tatjana Lukić - Ne možete upravljati onim što ne merite

 1. 1. Ne mo žete upravljati onim što ne merite Ključni indikatori za merenje i optimizaciju sadržaja
 2. 2. Na početku su nam nedostajali podaci... <ul><li>„ Polovina novca koji trošim na oglašavanje je uludo bačena ... </li></ul><ul><li>...problem je u tome što ne znam koja polovina.” </li></ul><ul><li>John Wanamaker , jedan od prvih vlasnika robnih kuća </li></ul>
 3. 3. Ali i previše podataka može da bude problem … <ul><li>„ Najveća prednost interneta je u tome što na njemu možete da pratite i testirate sve . .. </li></ul><ul><li>A mana ? </li></ul><ul><li>...u tome što možete da pratite i testirate baš sve .” </li></ul><ul><ul><li>Bryan Eisenberg , FutureNow </li></ul></ul>
 4. 4. Interent je najtransparentniji medij
 5. 5. <ul><li>Vrlo je lako izgubiti se u moru informacija i doživeti analiza-paralizu </li></ul><ul><li>Počnite sa: </li></ul><ul><ul><li>Merljivim ciljevima </li></ul></ul><ul><ul><li>Jasno definisanim pokazateljima </li></ul></ul><ul><ul><li>Iskoristivim podacima </li></ul></ul>Ali treba znati ŠTA i ZAŠTO meriti
 6. 6. Web analitika , ne web statistika <ul><ul><li>Pitanja su postala mnogo kompleksnija </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ne “ koliko smo posetioca imali ovog meseca ?” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nego “ kakav bi bio povraćaj na uložena sredstva ako bismo napravili ovu promenu na sajtu?” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Analitičari traže način da klijentima pruže znanje i preporuke, ne samo brojeve </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vlasnicima sajtova su potrebni smisleni i koncizni podaci </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cilj je poboljšanje performansi sajta, ne puko izveštavanje </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Web Anal itika je proces ... Implementacija koda Konfiguracija Testiranje Obuka Optimizacija koda Napedno pra ćenje i izveštavanje I MPELEMENTACIJA ANA LIZA OPTIM IZACIJA Analiza poslovnih zahteva Planiranje projekta Mapa tagova
 8. 8. ...i zahteva strate ški pristup Definišite tehničke parametre Definišite ključne Indikatore uspeha Definišite ciljeve svog online prisustva
 9. 9. Merenje i optimizacija sadržaja
 10. 10. Mediji nekada i sada <ul><ul><li>Novinski portal </li></ul></ul><ul><ul><li>Kopija štampanog sadržaja </li></ul></ul><ul><ul><li>Limitirana funkcionalnost </li></ul></ul><ul><ul><li>Pasivno iskustvo </li></ul></ul><ul><ul><li>Vesti & Društvene mreže & e-trgovina u jednom </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekskluzivni sadržaj samo na webu </li></ul></ul><ul><ul><li>Visoko interaktivni </li></ul></ul><ul><ul><li>Kolaborativni </li></ul></ul><ul><ul><li>Gadžeti i Ritch media </li></ul></ul>
 11. 11. Strateški ciljevi content sajtova <ul><ul><li>Pridobijanje novih i zadrža-avanje postojećih posetilaca </li></ul></ul><ul><ul><li>Unapredjenje sadržaja i usluga </li></ul></ul><ul><ul><li>Povećanje zarade od online marketinga </li></ul></ul><ul><ul><li>Razumevanje i segmentiranje posetilaca </li></ul></ul>
 12. 12. Ključni indikatori uspeha za content sajtove Strateški cilj Ključni indikatori uspeha Multidimenzionalna analiza: Pridobijanje i zadržavanje posetilaca <ul><ul><li>Broj i udeo novih posetilaca </li></ul></ul><ul><ul><li>Stopa konverzije za registraciju novih članova </li></ul></ul><ul><ul><li>Stopa odbijanja (Bounce rate) </li></ul></ul><ul><ul><li>Prosečno vreme provedeno na sajtu </li></ul></ul><ul><ul><li>Prosečan broj pregledanih strana </li></ul></ul><ul><ul><li>Lokacija </li></ul></ul><ul><ul><li>TIp posetioca </li></ul></ul><ul><ul><li>Izvor saobraćaja </li></ul></ul><ul><ul><li>Marketinški kanal </li></ul></ul><ul><ul><li>Kampanja </li></ul></ul><ul><ul><li>Stranice </li></ul></ul><ul><ul><li>Sekcije sajta </li></ul></ul><ul><ul><li>Mi k ro-s ajtovi </li></ul></ul>Unapredjenje sadžaja i usluga <ul><ul><li>Obim i stopa konverzije za: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Čitanje celog članka </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Glasanje i komentare </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pretplatu na newsletters </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Najposećenije stranice i video klipovi </li></ul></ul><ul><ul><li>Stopa konverzije za bogate medije: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pregled online galerije slika </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pregled interaktivnih flesh fajlova </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prijava na RSS feed </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Koriščenje ostalih gadžeta </li></ul></ul></ul>Povećenje prihoda od oglašavanja <ul><ul><li>Stopa konverzije po kanalu i kampanji </li></ul></ul><ul><ul><li>Trošak po kliku (CPC) ili Trošak po Akciji (CPA) </li></ul></ul><ul><ul><li>Povraćaj na uložena sredstva (ROAS) </li></ul></ul>Razumevanje i segmentacija posetilaca <ul><ul><li>Demografski profil </li></ul></ul><ul><ul><li>Praćenje ponašanja </li></ul></ul><ul><ul><li>Tehnografski profil </li></ul></ul>
 13. 13. 7 pitanja na koja morate imati odgovor <ul><ul><ul><ul><li>Koliki je obim i kakva učestalost poseta? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Koliko je popularan sadržaj koji nudite? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Koliko ste uspešni u konverziji posetioca? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Da li postoje rupe u procesu konverzije? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kako posetioci koriste sajt? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Koliko su uspešne vaše kampanje ? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ko su posetioci koji dolaze na vaš sajt? </li></ul></ul></ul></ul>
 14. 14. Analiza saobraćaja – ko, odakle i koliko često <ul><li>Pojedinačni posetioci (unique visitors) </li></ul><ul><li>Novi i stari posetioci (first time and returning) </li></ul><ul><li>Demografska slika posetilaca (geografsko lociranje, profili clanova) </li></ul><ul><li>Tehnografski profil (pretraživači, operativni sistemi, podrška kukijima) </li></ul>
 15. 15. Segmentacija posetioca po izvorima saobraćaja <ul><li>Organska pretraga </li></ul><ul><li>Referisani posetioci (linkovi) </li></ul><ul><li>Direktan pristup </li></ul><ul><li>Plaćena pretraga </li></ul><ul><li>Ostali plaćeni izvori (Ban n er, Email, Affiliates) </li></ul>
 16. 16. Koliko je “lepljiv” vaš sajt <ul><li>Stopa odbijanja (Bounce rate) </li></ul><ul><li>Prosečan broj pregledanih strana </li></ul><ul><li>Prosečno trajanje posete </li></ul><ul><li>Udeo starih posetilaca </li></ul><ul><li>Stopa konverzije posetilaca u članove </li></ul>
 17. 17. Stopa konverzije - Sveti gral web analitike <ul><li>Stopa konverzije pokazuje koliko ste uspešni da posetiocu „prodate” svoj sadržaj </li></ul><ul><li>Odraz zadovoljstva klijenta sajtom </li></ul><ul><ul><li>Broj „konvertovanih” poseta/ukupan broj poseta </li></ul></ul><ul><ul><li>Segmentirajte je po izvorima saobraćaja, lokaciji, kampanjama, ključnim rečima </li></ul></ul><ul><ul><li>Pratite njenu dinamiku u vremenu i poredite segmente </li></ul></ul><ul><ul><li>Koristite A/B testiranje da utvrdite efekat promene </li></ul></ul>
 18. 18. K oliko je efikasan proces konverzije? <ul><li>Utvrdite gde su „rupe” u procesu konverzije (conversion funnel) i analizirajte kuda odlaze posetioci koji napuštaju proces </li></ul>
 19. 19. Kako posetioci koriste sajt? <ul><ul><li>Kako se posetioci kreću sajtom </li></ul></ul><ul><ul><li>Šta žele da postignu i uspevaju li u tome </li></ul></ul><ul><ul><li>Konfuzna navigacija? </li></ul></ul><ul><ul><li>Da li postoje razlike u navigaciji izmedju raznih segmenata? </li></ul></ul>
 20. 20. Kako trošite svoj marketing budžet? <ul><li>Koliko su profitabilne vaše marketinške kampanje? </li></ul><ul><ul><li>Stopa konverzije: broj konverzija/broj poseta po kampanji </li></ul></ul><ul><ul><li>Trošak akvizicije (CPA ili CPM) broj konverzija/trošak </li></ul></ul><ul><ul><li>Stopa povraćaja na uložena sredstva (ROAS): prihod/trošak </li></ul></ul>
 21. 21. Koliko poznajete svoje posetioce? <ul><li>Kreirajte segmente koristeći sve dostupne kriterijume </li></ul><ul><ul><ul><li>Geografska lokacija, preference, navigacija </li></ul></ul></ul><ul><li>Analizirajte da li postoje razlike u ponašanju i sklonosti ka konverziji izmedju različitih segmenata i koncipirajte različite marketinške strategije </li></ul><ul><li>Kreirajte korisničke profile i ponudite posetiocima razlog da vam daju svoje lične podatke </li></ul>
 22. 22. Hvala na pažnji

×