Mirjana Ivković - mGovernment servis

1,147 views

Published on

Published in: Business, Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mirjana Ivković - mGovernment servis

 1. 1. mUprava servis Telekom Srbija a.d. N iška Banja , biZbuZZ 08 29 - 31 .10.2008.
 2. 2. Za š to mUprava ? <ul><li>Analiza tržišta u Srbiji </li></ul><ul><ul><li>Različita eGovernment rešenja u opštinama i sudovima </li></ul></ul><ul><ul><li>Više ponuđača rešenja i sistem integratora </li></ul></ul><ul><ul><li>Nedovoljno razvijen eCommerce </li></ul></ul><ul><ul><li>Razvijen mCommerce </li></ul></ul><ul><ul><li>mPayment platforma Telekoma Srbija </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobilni telefon vs. Internet </li></ul></ul><ul><li>Koncept: m Uprava kao produžetak postojećih eGovernment rešenja </li></ul>
 3. 3. Šta je mUprava ? <ul><li>m Uprava je softverski sistem koji korisniku pruža mogućnost naručivanja dokumenata i plaćanje taksi koje nastaju u poslovnom procesu Opštinskih organa i Sudova prilikom izdavanja različitih vrsta dokumenata fizičkim licima, korišćenjem mobilnih telefona i računara </li></ul>
 4. 4. mUprava okruženje <ul><li>m Uprava platforma </li></ul><ul><li>mPayment Sistem </li></ul><ul><li>eGovernment koncentrator </li></ul><ul><li>Finansijke institucije </li></ul>
 5. 5. mUprava okruženje
 6. 6. mUprava okruženje <ul><li>mPayment sistem - sistem Telekoma Srbija za naplatu sa mobilnih računa i računa korisnika u bankama. </li></ul><ul><li>eGovernment koncentrator – sistem koji povezuje m Uprava sistem i poslovne sisteme koji imaju isto ili slično eGovernment rešenje </li></ul><ul><li>Finansijske institucija – naplata sa računa korisnika u banci </li></ul>
 7. 7. mUprava platforma <ul><li>Prihvatanje zahteva od strane korisnika </li></ul><ul><li>Obrada zahteva i transakcija </li></ul><ul><li>Komunikacija sa mPayment sistemom </li></ul><ul><li>Komunikacija sa eGovernment koncentratorima </li></ul>
 8. 8. Elementi mUprava platforme <ul><li>1. Wap i Web sajt </li></ul><ul><li>Razvijeni kroz MS Visual Studio 2005 C# , postavljen i na MS Internet Information Serveru 6.0 </li></ul><ul><li>Služe za interaktivnu komunikaciju sa korisnikom i prijem zahteva </li></ul>
 9. 9. Elementi mUprava platforme <ul><li>2. Baza podataka </li></ul><ul><li>MS SQL Server 2005 </li></ul><ul><li>Šifarnici gradova, poslovnih sistema... </li></ul><ul><li>Podaci o eGovernment koncentratorima i dokumentima koje nude </li></ul><ul><li>Cenovnici </li></ul><ul><li>Podaci o transakcijama </li></ul>
 10. 10. Elementi mUprava platforme <ul><li>3. Web servisi </li></ul><ul><li>Razvijeni kroz MS Visual Studio 2005 C# , postavljen i na MS Internet Information Serveru 6.0 </li></ul><ul><li>Služe za komunikaciju eGovernment koncentratorima </li></ul>
 11. 11. Elementi mUprava platforme <ul><li>4. Sistem za slanje i prijem SMS poruka </li></ul><ul><li>Slanje OTP šifre kod web naručivanja </li></ul><ul><li>Slanje informacije o ceni usluge </li></ul><ul><li>Prihvatanje potvrde o nastavku transakcije </li></ul><ul><li>Info poruke o statusu transakcije </li></ul>
 12. 13. Servisni scenario <ul><li>Korisnik na web/wap portalu pristupa stranici m Uprava sistema ( www.mtsmondo.com , link mUprava) </li></ul><ul><li>U ponuđenoj formi korisnik unosi potrebne podatke da bi naručio željeni dokument. Forma se kreira dinamički u zavisnosti od konkretnog dokumenta. </li></ul>
 13. 14. Servisni scenario
 14. 15. Servisni scenario <ul><li>3. Korisnik na mobilni telefon dobija OTP šifru radi autentifikacije. </li></ul><ul><li>m Uprava sistem rezerviše cenu usluge na mobilnom računu korisnika </li></ul><ul><li>m Uprava sistem prosleđuje zahtev eGovernment koncentratoru radi provere tačnosti podataka i određivanja cene usluge </li></ul>
 15. 16. Servisni scenario <ul><li>Korisnik dobija SMS sa cenom usluge koja će biti naplaćena sa njegove DinaCard kartice i potvrđuje nastavak transakcije. </li></ul><ul><li>Vrši se naplata usluge preko mPayment sistema i NCPK. </li></ul><ul><li>m Uprava obaveštava eGovernment koncentratora o uspešnosti naplate </li></ul>
 16. 17. Servisni scenario <ul><li>eGovernment sistem obaveštava poslovni sistem da realizuje kreiranje i isporuku naručenog dokumenta. </li></ul><ul><li>Korisnik dobija SMS o uspešnom završetku transakcije. </li></ul>
 17. 18. Pla ć anje takse kroz m Uprava sistem <ul><li>Zahtev za plaćanjem takse može inicirati zaposleni u poslovnom sistemu kroz web aplikaciju ili sam korisnik. </li></ul><ul><li>Korisnik je u poslovnom sistemu podneo zahtev čija obrada predviđa plaćanje određene takse. Poslovni sistem je generisao UPN (unique payment number) i dostavio ga korisniku. </li></ul><ul><li>U ponuđenoj formi web/wap portala korisnik bira opciju plaćanja takse i unosi UPN u predviđeno polje i unosi broj mobilnog telefona. </li></ul>
 18. 19. Pla ć anje takse kroz m Uprava sistem <ul><li>3. Korisnik na mobilni telefon dobija OTP šifru radi autentifikacije. </li></ul><ul><li>m Uprava sistem rezerviše cenu usluge na mobilnom računu korisnika </li></ul><ul><li>m Uprava sistem prosleđuje zahtev eGovernment koncentratoru radi provere tačnosti podataka i određivanja cene usluge. </li></ul>
 19. 20. Pla ć anje takse kroz m Uprava sistem <ul><li>eGovernment sistem kontaktira poslovni sistem radi provere postojanja zahteva sa unetim UPN-om i dobija iznos takse koji treba naplatiti </li></ul><ul><li>Korisnik dobija SMS sa cenom usluge koja će biti naplaćena sa njegove DinaCard kartice i potvrđuje nastavak transakcije. </li></ul><ul><li>Vrši se naplata usluge preko mPayment sistema i NCPK. </li></ul>
 20. 21. DEMO
 21. 22. Hvala na pažnji ! [email_address] Mirjana Ivković

×