Successfully reported this slideshow.

Aleksandar Georgijević - Upravljanje projektima u oblastima IT

1,379 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aleksandar Georgijević - Upravljanje projektima u oblastima IT

 1. 1. Aleksandar Georgijević dipl.men.
 2. 2. Osnovni koncept
 3. 3. Projekat <ul><li>Svaki projekat čine: </li></ul><ul><ul><li>Vremenski ograničeno trajanje (početak i kraj) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ograničeni budžet </li></ul></ul><ul><ul><li>Zadaci i cilj </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti se bitno razlikuju od redovnih poslovnih aktivnosti koje podrazumevaju ponavljanje određenih radnji ili poslova </li></ul></ul>
 4. 4. Primer iz prakse SW
 5. 5. Rukovođenje projektom <ul><li>Kadrovanje </li></ul><ul><li>Obuka </li></ul><ul><li>Nadgledanje </li></ul><ul><li>Delegiranje </li></ul><ul><li>Motivisanje </li></ul><ul><li>Savetovanje </li></ul><ul><li>Koordinacija </li></ul>
 6. 6. Dobro organizovan projekat <ul><li>Uloge su pravilno određene </li></ul><ul><li>Zadaci tačno definisani i delegirani </li></ul><ul><li>Načini obavljanja zadataka utvrđeni </li></ul><ul><li>Odgovornosti i ovlašćenja dodeljeni </li></ul>
 7. 7. Cilj <ul><li>Cilj svakog projekta je da se završi uspešno u planiranom vremenu i sa planiranim sredstvima. </li></ul><ul><li>Kako? </li></ul>
 8. 8. Faze projekta
 9. 9. Početak planiranja <ul><li>Work Breakdown Structure (WBS) </li></ul><ul><ul><li>Planirati ciljeve, ne planirati zadatke </li></ul></ul><ul><ul><li>Strukturisati sve zadatke do cilja </li></ul></ul>
 10. 10. Tip planiranja 1 <ul><ul><li>Critical Path Method (CPM), (metoda kritičnog puta) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sastaviti model projekta koji se sastoji iz </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>WBS, svih aktivnosti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vremena potrebnog da se date aktivnosti dovrše </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Međuzavisnosti- povezanosti između aktivnosti </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sastavljeni model pokazuje koliko će najviše vremena biti potrebno za završetak projekta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pokazuje i kada najranije neka aktivnost može da počne i kada može najkasnije da se završi, a da ne produži trajanje projekta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktivnosti koje se ne mogu pomerati, a od čijeg završetka direktno zavise naredne aktivnosti – čine “kritični put”. </li></ul></ul>
 11. 11. Tip planiranja 2 <ul><li>Program Evaluation and Review Technique (PERT) </li></ul><ul><ul><li>Analiziraju se zadaci koji čine dati projekat, kao i vreme potrebno za njihovo završavanje, sa ciljem određivanja najkraćeg vremena potrebnog za završetak projekta. </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Milestones” </li></ul></ul>
 12. 12. Tip planiranja 3 <ul><li>Gantt chart (GANTT) </li></ul><ul><ul><li>Gantt tabela predstavlja prikaz rasporeda aktivnosti. </li></ul></ul>
 13. 13. Ciklus PM
 14. 14. PM trougao
 15. 15. Kontrola i korekcije
 16. 16. 10 razloga za neuspeh IT projekta <ul><li>Loš projekat </li></ul><ul><li>Zaboravljanje kontrole kvaliteta (preskakanje usled nedostatka vremena) </li></ul><ul><li>Povećanje funkcionalnosti (van plana) </li></ul><ul><li>Klijenti nespremni na saradnju (očekuju isključivo Vaš rad) </li></ul><ul><li>Tenzija između klijenta i Vas (usled lošeg dogovora, produženja roka...) </li></ul><ul><li>Previše “optimističan” plan (nerealan okvir) </li></ul><ul><li>Rad na previše istovremenih projekata ili zadataka </li></ul><ul><li>“ Jedinstveno rešenje” za sve projekte (loš odabir platforme) </li></ul><ul><li>“ Pozlaćivanje” (pokušaj preobimnog uređivanja detalja) </li></ul><ul><li>Osrednji personal (loš odabir kadrova) </li></ul>
 17. 18. Aleksandar Georgijević [email_address]

×