A tatárjárás óratervezet

5,596 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,596
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
64
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A tatárjárás óratervezet

 1. 1. EKF EgerTKTK TanszékMA Pedagógia- Tehetségfejlesztő Tanár szakLevelező tagozat Elektronikus médiumok és tananyagok Készítette: Koncz Erika Neptun kód: NVHF2P Eger, 2012.
 2. 2. Óratervezet Név: Koncz Erika Neptun kód: NVHF2P I. AlapadatokIskolatípusa: általános iskolaOsztály: 6. osztályÓra helye a tantervben: Árpád- házi uralkodókTantárgy: TörténelemTéma, témakör: Az Árpád- kor, TatárjárásElsajátítandó fogalmak jegyzéke: Tatárok, szekérvár II. Fejlesztési célokOktatási célok: - IV. Béla új politikai irányvonalának ismertetése a tatárjárás előtt - A tatárok terjeszkedése, a védelmi intézkedések bemutatása a támadás előestéjén - A tatárjárás eseményeinek nyomon követése, a következmények elemzéseNevelési célok: - Erkölcsi érzék fejlesztése - Hazaszeretetre nevelés Ítéljék el a tanulók, hogy végveszély esetében a főurak többsége cserbenhagyta a királyt. Tudatosítsák, hogy minden magyar embernek ma is kötelessége, hogy nehéz helyzetben hazája érdekeit tartsa szem előtt. III. Módszerek, alkalmazott munkaformákHagyományos osztálytermi módszerek: frontális munka, csoport munkaA számítógéppel segített kooperatív tanulási módszerek: PowerPoint bemutató Tervezett hálózatalapú konnektivista tanulási módszerek : internet, youtube használat 2
 3. 3. IV. Források, eszközök Hagyományos források: Száray Miklós, Szász Erzsébet: Történelem II. Műszaki Kiadó, Budapest, Középiskolai történelmi atlasz, Cartographia, Budapest Digitális források: Power Point prezentáció (keresztrejtvény, irodalmi idézet, órai vázlat, képek történelmi személyekről, helyekről, ismeretterjesztő film részlete – animációs film, térkép)Tantermi eszközök: tábla, térképKonkrét hálózati (közösségi média) eszköz: interaktív tábla, projektor, laptop Tanulói szemléltető eszközök: Középiskolai történelmi atlasz, Cartographia, Budapest Tanári szemléltetőeszközök: Térkép V. Felhasznált irodalomHagyományos papíralapú: - Magyarország története (Akadémiai Kiadó, 2007. – Főszerkesztő: Dr. Romsics Ignác) - Magyarország uralkodói (Pannonica Kiadó 2003.) - Zsoldos Attila: Az Árpádok és alattvalóik (Történelmi kézikönyvtár; Csokonai Kiadó, Debrecen, 1997.)Elektronikus (online): www.youtube.hu 3
 4. 4. Tatárjárás (Óratervezet)A tanár neve: Remenyikné Molnár MargitA témakör címe: Az Árpád-korAz óra anyaga: A tatárjárásAz óra típusa: Új ismereteket feldolgozó óraOktatási célok: - IV. Béla új politikai irányvonalának ismertetése a tatárjárás előtt - A tatárok terjeszkedése, a védelmi intézkedések bemutatása a támadás előestéjén - A tatárjárás eseményeinek nyomon követése, a következmények elemzéseKépzési célok, fejlesztendő kompetenciák: - Időbeli tájékozódás fejlesztése - Térbeli tájékozódás fejlesztése - Szövegértés és olvasásfejlesztés - A kommunikációs készség fejlesztése - A gondolkodási készség fejlesztéseNevelési célok: - Erkölcsi érzék fejlesztése - Hazaszeretetre nevelés Ítéljék el a tanulók, hogy végveszély esetében a főurak többsége cserbenhagyta a királyt. Tudatosítsák, hogy minden magyar embernek ma is kötelessége, hogy nehéz helyzetben hazája érdekeit tartsa szem előtt.Kronológia: 13. század; 1241-1242. ; 1241.április 11.Új fogalmak: Tatárok, szekérvár 4
 5. 5. Új nevek: IV. Béla, Julianus barát, Batu kán, Kötöny, Ögödej nagykán, Tomaj Dénes nádor, Rogerius, Spalatói TamásÚj helyszínek: Muhi, Trau váraFelhasznált tanítási eszközök: Száray Miklós, Szász Erzsébet: Történelem II. Műszaki Kiadó, Budapest, Középiskolai történelmi atlasz, Cartographia, BudapestSzemléltető eszközök: Power Point prezentáció (keresztrejtvény, irodalmi idézet, órai vázlat, képek történelmi személyekről, helyekről, ismeretterjesztő film részlete – animációs film, térkép)Munkaformák: Frontális munka, páros munka, önálló munkaFelhasznált szakirodalom: - Magyarország története (Akadémiai Kiadó, 2007. – Főszerkesztő: Dr. Romsics Ignác) - Magyarország uralkodói (Pannonica Kiadó 2003.) - Zsoldos Attila: Az Árpádok és alattvalóik (Történelmi kézikönyvtár; Csokonai Kiadó, Debrecen, 1997.)Ajánlott irodalom: Makkai Sándor: 1. Táltoskirály 2. Sárga vihar 5
 6. 6. Az óra menete Megjegyzés IdőKöszönés, jelentés, napló beírása Adminisztráció 1percA mai órán először elevenítsük fel a múlt órai Órai célkitűzésanyagot! Majd ismerkedjünk meg IV. Béla 1. dia-az óra címe 4percuralkodásának évtizedeivel!Miért volt zűrzavaros a III. Béla halála utáni Ismétlésidőszak?III. Béla idősebbik fiára, Imrére hagyta a trónt, Frontális munkade a fiatalabbik, András nem nyugodott ebbebele, és szervezkedni kezdett bátyja ellen.Ki került ki győztesen ebből a küzdelemből?András, II. Andrásként lesz király A kommunikációs képességKik voltak a valódi haszonélvezői a fejlesztésetrónviszálynak és miért?A világi előkelők, mert mindkét fél birtokado- Szóbeli szövegalkotásmányokkal próbálta őket megnyerni ebben a gyakoroltatása, és egyben apárharcban. szaknyelv használatánakHova vezetett hadjáratokat II. András? elmélyítéseHalicsba és a SzentföldreMiért vezetett ez is a királyi hatalomgyengüléséhez?Az eredménytelen hadakozás sok pénzt emésztettfel, ráadásul a várkatonaságra épülő királyihaderő a birtokadományozások következtébengyengül. A király a világi főurak bandériumairakénytelen támaszkodni, így függésbe kerül tőlük.Melyik fontos dokumentum kiadása kötődik II.András nevéhez?Az AranybullaMikor történt ez?1222-benKik és miért kényszerítik a kiadására?Az Imre-párti főurak a serviensek és avárjobbágyok tömegére támaszkodva, mivel attóltartottak, hogy birtokaiktól és szabadságuktólmegfosztják őket az adományozás révénmegerősödő világi főurak.Melyek voltak a leglényegesebb pontjai?- Adómentesség- Bírói ítélet nélkül nem lehetett őket elfogni- Szabadon végrendelkezhettek- Csak a király vagy a nádor ítélkezhetett felettük- Csak az ország védelmében voltak kötelesekhadba vonulni- Ellenállási záradékKi és mikor kényszeríti az Aranybullamegújítására az uralkodót?Az egyház, 1231-benMi volt ennek az oka?Az egyház kimaradt az adományozásokból, és akirály a zsidókat és az izmaelitákat pártolta.Ügyesek voltatok, jól felkészültetek a mai órára! 6
 7. 7. Mielőtt azonban továbbhaladnánk, egy rövid kis Motiváció 4 percrejtvénnyel készültem nektek, amelynek a Páros munkamegfejtése kulcs lesz a mai óránk anyagához. Csoportos tanulási módszerX.Y. és V. Z. segítsetek nekem kiosztani ezeket a alkalmazásarejtvényhálót tartalmazó lapokat! Köszönöm. Szociális kompetencia fejlesztéseMost pedig a padtársakat megkérném arra, hogya diára kivetített kérdések segítségével fejtsékmeg a rejtvényt!Javíthatunk?Igen. 2. dia – a rejtvény kérdéseivelTehát akkor ki volt II. András első felesége?GertrúdÍgy van!Hol telepítette le II. András a NémetLovagrendet?BarcaságJó!Kevesebb nemesfémet tartalmazó pénzérmékkibocsátása:PénzrontásRendben.Hogyan mondhatjuk másképpen az előkelőket?BárókHelyes!Országbíró más szóval:NádorErre gondoltam.Tárnokmester:………..Dénes?ApodfiÜgyes vagy!Végül: ebben az időszakban elterjedő stílus:Gótika 3. dia – rejtvényháló aRutinosan megoldottátok a rejtvényt. Most megoldással az ellenőr- zésolvassátok össze a kijelölt függőleges oszlopot! végénMi jött ki?TatárokJól dolgoztatok! Tehát a mai órán meg fogjátok Új anyag feldolgozása 10perctudni, hogy kik is azok a tatárok, és hogyan Órai célkitűzéskapcsolódnak a már említett IV. Béla (A tatárjárás)uralkodásához. Írjátok fel az óra címét afüzetetekbe!Az Árpád-házi uralkodók leszármazási táblájának Átvezető feladatrészlete segítségével válaszoljatok a következőkérdésekre! Ki vette át az ország irányítását II. András 4. dia – (Árpád-házi uralkodókhalálát követően? Milyen rokonságban állt vele? leszármazási táblája)IV. Béla, a fia követte őt a trónon Információk leolvasása ábrárólÍgy van! Mettől meddig uralkodott?1235-1270. I. RészcélkitűzésHelyes!Most nézzük meg közösen, hogy milyenkihívásokkal kellett szembe néznie az új 7
 8. 8. uralkodónak!Miután apja nagymértékű birtokadományai Tanári magyarázatrévén lecsökkent a királyi birtokállomány, eztszerette volna visszaállítani a III. Bélakorabeli állapotoknak megfelelően. Problémafelvető kérdésSzerintetek hogyan látott ehhez hozzá? Logikus gondolkodás fejlesztéseFelülvizsgálta, hogy miért is kapták ezeket aföldeket az előkelők, és vissza akarta szerezni. Frontális munkaValóban így történt. Ezáltal kikkel kerültszembe? Tanári magyarázatTermészetesen a bárókkal.Jó. Emellett más módon is próbálta akorábban megtépázott királyi tekintélythelyreállítani. Jelenlétében nem lehetett leülnia királyi tanácsban, a székeket kihordatta éselégettette.Színe elé nem lehetett közvetlenül járulni, csakpetíció által léphettek vele kapcsolatba.Édesanyja, a meggyilkolt Gertrúd merénylőinbosszút állt. Intézkedései egyre nagyobbellenállást váltottak ki, ezért a 30-as években abirtokvisszavételeket abbahagyta.Ebben a feszült helyzetben érkezett a közeledő Forráselemzéstatár támadás híre, a keleten a vándorlás Olvasási és szövegértésisorán leszakadt magyarokat kereső Julianus kompetencia fejlesztésebaráttól és szerzetestársaitól.Most olvassunk el egy rövid részletet Julianusbarát jelentéséből! Nyissátok ki a tankönyvet az57.oldalon és ezzel párhuzamosan a történelmiatlaszotokat a 30. oldal b térképénél! Próbáljátokolvasás közben megkeresni, hogy hol találta mega magyarokat Julianus, és azokat hogyan mutatja 5. dia: Ázsia és a Mongolbe? Ezeket az információkat közben húzzátok Birodalom a XIII. századbanalá! X.Y. Olvasd fel a szöveget! Topográfiai készség fejlesztéseTehát mi a válasz a kérdéseimre? Hármas lépésA Volga folyó mellett találta meg a magyarokatValóban. Egy pillanatra figyeljetek a diánkivetített térképre. Megmutatom a folyót. Ti iskeressétek meg az atlaszban! Z. szaladj ki, és teis mutasd meg! Mindenki megtalálta?Igen.Most olvassátok le, hogy a forrásban említettvolgai bolgárok melyik hegység közelében éltek?Az Ural.Rendben. Folytassuk! Mit tudunk meg az ottmaradt magyarokról? - úgy élnek, mint a pogányok - nem művelik a földeket - lóhúst, farkashúst esznek, kancatejet és vért isznak - bátrak a harcban, sok lovuk és fegyverük vanHelyes. Nézzük meg, hogy kik is voltak azok a 6. dia: Kölcsey Ferenc: Himnusz 8
 9. 9. tatárok, akikről Julianus barát hírt hozott? Ehhez (részlet) + tatár lovas képefigyeljétek meg a következő diát! Kinek melyikművéből származik az idézet? Külső koncentráció (magyarKölcsey Ferenc: Himnusz irodalom)Vajon mi köze lehet a mellette levő képhez?(segít az aláhúzott szó!)Valószínűleg egy mongol harcost ábrázolhat a Tanári magyarázatképIgen. Tehát a tatárok nem mások, mint amongolok. A távoli Ázsiában éltek. A mongoltörzseket Dzsingisz kán egyesíti a 13.században. Ő és utódai innen terjeszkedteknyugati irányba illetve Kína felé. Unokája, Topográfia, térben valóBatu kán vezeti a Magyar Királyság elleni tájékozódási képesség fejlesztésehadjáratot. Hármas lépésVessetek egy pillantást a térképetekre! MutatomDzsingisz Kán birodalmának határait a kivetítetttérképen, ti is keressétek meg! X, gyere ki, és teis mutasd meg! Van-e, aki nem találta meg?Nincs!Most keressük meg, hogy utódai meddigmerészkedtek el hadjárataikkal! Milyen színűnyilak irányát kell figyelnünk? Nézzétek csakmeg a jelmagyarázatot!A zöld nyilat kell nézniMit figyelhetünk meg?Egészen Magyarországig eljutnak a tatárokMilyen irányból támadnak hazánkra?Kijev felőlÍgy van. Most szedjük össze, hogy hogyan készülfel a tatár támadásra IV. Béla!Még a legelső híradáskor befogadta azországba a tatárok elől menekülő kunokatarra számítva, hogy segítségére lesznek azország védelmében. Viszont ők összetűzésbekeverednek a magyar lakossággal nomádpásztorkodást folytató életmódjuk miatt,ugyanis állataikat ráhajtották a magyarokvetéseire. Miután azt terjesztik róluk a bárók,hogy a tatárok kémei, a kun királyt, Kötönytés kíséretét legyilkolják, a kunok pedig éppenakkor, amikor a tatárok áttörik, a gyepűketelhagyják az országot, ezzel is gyengítve a Nevelési cél megvalósításavédelmet.IV. Béla a kor szokása szerint körbehordoztatta a véres kardot, a bárókat,servienseket és várjobbágyokat hadba hívta; a 7. dia-Spalatoi Tamás 13. századibárók nagy része azonban sértettségből nem krónikás el-beszélése alapján ké-igyekezett a király segítségére. szült animáció 1.37percMi a véleményetek erről a hozzáállásról? Szemléltetés audiovizuálisCserbenhagyták hazájukat, a saját sérelmeik eszközzelfontosabbak voltak, mint az ország sorsa. Vizuális kompetencia fejlesztéseEgyetértek veletek. Jól gondoljátok.Ezen kívül IV. Béla a Kárpátok hágóit 9
 10. 10. eltorlaszoltatta. Hogy milyen formában történt http://www.youtube.comez, a következő filmrészletből megtudjátok. /watch?v=syt5Y0A1wFigyeljetek a szövegre! Fordítsátok meg az óra Hw&feature=relatedelején kapott keresztrejtvényt, s a másik oldalonfeltett kérdésekre igyekezzetek választ adni a 2percfilm alapján!Kinek az elbeszélése alapján készült azanimáció?Spalatói Tamás Részösszefoglalás I.Hogyan torlaszoltatta el a hágókat a király?Keresztbe tett fákkalHány fejszéssel érkeztek a tatárok, és nekik mivolt a feladatuk?40000 fejszést hoztak magukkal, akik erdőtirtottak, utakat egyengettek, megtisztították asereg előtt a terepetÍgy van.Most összegezzük azt, amit eddigmegbeszéltünk!Milyen célokat kíván megvalósítani IV. Bélauralkodásának kezdetén?- Vissza akarja állítani a III. Béla kori birtok-viszonyokat- megpróbálja visszaszerezni a korábbaneladományozott királyi birtokokat- igyekszik a bárók hatalmát, a királyi tekintélytvisszaszerezniMiért állítja le a birtokvisszavételt?Mert nagyon ellenséges volt a hangulat Kommunikációs kompetenciaMiről hoz hírt Julianus barát? fejlesztéseA közelgő tatár támadásrólMit keresett Julianus barát keleten?Az ott maradó magyarokat kutatta felKik voltak a tatárok?MongolokKi egyesítette a birodalmukat?Dzsingisz kánKi vezette a Magyarország elleni támadást?Batu kán, Dzsingisz kán unokájaHogyan készült fel IV. Béla a védelemre? - Befogadja a kunokat - a véres kardot körbehordoztatja - fegyverbe szólítja a bárókat, servienseket és a várjobbágyokat - eltorlaszoltatja a Kárpátok hágóitMiért hagyják el a kunok az országot a tatárokbetörése előtt?A kunok királyát, Kötönyt és kíséretét megölikÜgyesek voltatok. Most másoljátok le a Rögzítés I. 4perckövetkező vázlatot! Vázlatírás 8. diaNézzük meg együtt, hogy miután a tatárok II. Részcélkitűzés 12percátkeltek a Kárpátok hágóin, hol és mikéntütköztek meg a magyarok főerőivel, és mi lettennek az eredménye! Tanári magyarázat 10
 11. 11. Sajnos a tatárok már a Vereckei –hágónál Topográfiamegsemmisítették a nádor, Tomaj Dénes Hármas lépéshadát, így nyitva állt az út az ország belsejefelé. A főerőkkel a tatárok 1241. április 11-énküzdöttek meg Muhi közelében. 9. dia Spalatoi Tamás elbeszéléseNézzük tovább a Spalatói Tamás leírása alapján alapján ké- szült animáció 1.38-készült animációt! Z. oszd ki gyorsan ezeket a 5.18-igcédulákat, amelyen négy kérdést találtok, Koncentráció fejlesztéseigyekezzetek a látottak és hallottak alapján Önálló munkaezekre választ adni! Jó! Ellenőrizzük! http://www.youtube.com1. Melyik folyó partján állították fel sátraikat a /watch?v=syt5Y0A1wmagyar csapatok? Hw&feature=relatedA Sajó folyó mellettIgen. 2. Mivel igyekezett a király a seregétvédeni?Szekerekkel és pajzsokkal vetette körbe a táborátHelyes. Ezt szekérvárnak nevezzük.3. Kiket említ meg a forrás a király seregéből?Ugrin érseket, Kálmán királyt, a templomosokat4.Mi lett a csata eredménye, mi történt a Topográfiakirállyal? Tájékozódás térbenA magyar sereg vereséget szenved, a király Hármas lépéselmenekül.Ügyesek vagytok. Most pontosítsuk a csatahelyszínét! Nyissátok ki az atlaszotokat a 34. 10. dia- a muhi csata emlékműveoldal c részénél! Én megmutatom nektek Muhit afalitérképen, ti is keressétek meg! X, szaladj ki atérképhez, te is mutasd meg! Mindenkimegtalálta?Igen! Napjainkban emlékhely található a Tanári magyarázattragikus kimenetelű csata helyszínén. A diánláthatjátok az emlékművet.Folytassuk tovább!IV. Béla menekülés közben BabenbergFrigyes, osztrák herceg fogságába kerül, akinéhány megye átengedése után hajlandó csakelengedni. A király végül Dalmáciában, Trauvárában lel menedékre.Miközben a király nincs, az országban atatárok berendezkednek: adót szednek,rabolnak, foszto- gatnak, az ország lakóieldugott, védett helyekre menekülnek. Akővárak jelentik a legnagyobb menedéket.1242 tavaszán a tatár seregek váratlanul Forráselemzéskivonulnak az országból. Az okokról több Olvasási és szövegértésifeltételezés született: egyes történészek szerint képesség fejlesztéseBatu kán az Ögödej nagykán halála utánikánválasztásra sietett, míg mások szerint ez astratégiájuk része volt, csak a későbbi hódítást Gondolkodási és kommunikációskívánták előkészíteni 1241-42-ben. készség fejlesztéseMilyen képet mutatott az ország a tatárokkivonulása után? Olvassuk fel a kortárs Rogerius,nagyváradi püspök leírását!X.Y, olvasd, kérlek! 11
 12. 12. Mit talált Gyulafehérváron? Tanári magyarázatA megöltek csontjait és koponyáitMi maradt itt a templomokból és bazilikákból?Szétrombolt és aláásott falakHova menekültek a tatárok elől azok az emberek,akik Rogeriussal találkoztak?Egy magas hegyre, amelyet egy nagy sziklávalerősítettek megHelyes. Tehát a tatárjárás után szomorú képetfestett az ország, elpusztult és kihalttelepülések maradtak utánuk. Azemberveszteség a becslések szerint 20 és 50%közötti volt. Az országba jászok, oláhok,románok, csehek és lengyelek telepedtek be,míg IV. Béla visszahívta a kunokat, s az országritkán lakott részeire telepítette le őket. Anépesség létszáma így nőtt, de a magyaroktovábbra is többségben maradtak.Foglaljuk össze, hogy mi történt hazánkban a Részösszefoglalás II.tatárjárás idején!Ki szenvedett súlyos vereséget a Vereckei-hágóvédelme során?Tomaj Dénes nádorMiért nem volt hatékony a hágók eltorlaszolása?A tatárok fejszéseket hoztak magukkal, akik rövididő alatt megtisztították a terepetHol és mikor került sor a magyar főerők és a tatárseregek összecsapására? Frontális munka1241 áprilisában Muhi mellett a Sajó folyónálHogyan próbálta a király a táborát megerősíteni?SzekérvárralMi lett a csata eredménye?A magyar csapatok döntő vereséget szenvednek,a király elmenekülMi történt az országban ezt követően?A tatárok berendezkedtek, raboltak, pusztítottak.A lakosság elmenekült előlük.Mi lehetett az oka a tatárok váratlankivonulásának?Batu kán igyekezett a nagykán-választásra, vagya tatárjárás egy későbbi hódítás előkészítőakciója volt.Milyen állapotban volt az ország a tatároktávozása után?Egyes részei elnéptelenedtek,a falvakat,városokat elpusztították, az emberek félve jöttekelő rejtekhelyükrőlHogyan valósult meg a lakosság pótlása?A környező országokból jöttek be különböző Rögzítés II.népcsoportok, IV. Béla visszahívja a kunokat Vázlatírás 11. dia 3percRendben van. Írjátok le a vázlatot! 12
 13. 13. Most pedig rendszerezzük, hogy miről is volt szó Összefoglalás 3perca mai órán!IV. Béla milyen politikát folytatott a tatárjáráselőtt?Igyekezett visszaszerezni az apja általeladományozottbirtokokat, és törekedett a királyi tekintélyhelyreállítására.Milyen veszéllyel kellett az uralkodónak szembe-néznie?A tatár támadásra kellett felkészülnieMikor és hol volt a döntő ütközet a magyar éstatár csapatok között? Milyen eredménnyelzárult?1241.április11-én Muhi mellett, a magyar seregkatasztrofális vereséget szenvedettMi volt a következménye a tatárjárásnak?Az ország nagy része elpusztult, a lakosságszáma megfogyatkozott.Hogyan normalizálódott a népességszám?A környező területekről különböző népcsoportokvándoroltak be, illetve a király visszahívta akunokatNagyon jól dolgoztatok a mai órán. Örülök, hogy Értékelés 2percennyire aktívak voltatok, és tudtatok velemegyütt gondolkodni.A következő órára a tankönyvben az 57-61.oldalt Házi feladat kijelölése 13
 14. 14. tanuljátok meg.Ha a téma felkeltette az érdeklődéseteket, KönyvajánlásMakkai Sándor két történelmi regényét ajánlom.Az egyik a Táltoskirály címet viseli, és IV.Bélafiatalságáról szól, a másik Sárga vihar címmel atatárjárás éveit eleveníti fel. Ha van egy kisszabadidőtök, érdemes elolvasni ezeket.Köszönöm az aktív munkát!Most már összepakolhattok! Viszontlátásra! Az óra lezárása A keresztrejtvény hálója: Kérdések Spalatói Tamás elbeszélése alapján készült animációhoz I. Részlet: 1. Kinek az elbeszélése alapján készült az animáció? 2. Hogyan torlaszoltatta el a hágókat a király? 3. Hány fejszéssel érkeztek a tatárok, és nekik mi volt a feladatuk? II. Részlet: 1. Melyik folyó partján állították fel sátraikat a magyar csapatok? 2. Mivel igyekezett a király a seregét védeni? 3. Kiket említ meg a forrás a király seregéből? 4. Mi lett a csata eredménye, mi történt a királlyal? 14

×