Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Antibiotice injectabile

15,880 views

Published on

Modul de administrare a celor mai frecvente antibiotice injectabile folosite in practica pediatrica

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Antibiotice injectabile

 1. 1. Material informativ destinat personalului medical 2014 Modul de administrare a celor mai frecvente folosite în practica pediatrică antibiotice injectabile antibiotice injectabile
 2. 2. Bibliografie: P ( ) Prospect medicament DH ( ) Carol K. Taketomo et al: Pediatric & Neonatal Dosage Handbook, 18th edition, LexiComp, 2011 DB ( ) Drug Bank database (www.drugbank.ca) AM ( ) Agenda medicală 2001, 2013 GF ( ) Fekete F, Gyurkovits K: Gyermekgyógyászati farmakoterápia, B+V Kiadó, 2006 Întocmit de Dr. Koncsag-Szász Előd, medic specialist pediatru, Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc Lectorat de Conf. Dr. Horváth Adrienne, șeful Clinicii Pediatrie, Spitalul Clinic Județean Mureș Tehnoredactare: ProfiReklam, Târgu-Mureș Abrevieri: AS - apă distilată sterilă, cc - concentrație, cmax - concentrația maximă, DA - doza de atac, DI - doza de întreținere, flac. - flacon, FR - refrigerat (temperaturi între 2- 8Cº), G5 - glucoză 5%, im - intramuscular, inj. - injectabil, iv. - intravenos, MU - milioane unități, nn - nou-născut, PEV - perfuzie endovenoasă, pulb. - pulbere, Ra - reacții adverse, sc - subcutan, SF - ser fiziologic, sol. - soluție, susp. - suspensie, t½ - timp de înjumătățire, TC - temperatura camerei. Mențiuni: dozaj - dozaj la pacienți cu funcție renală normală, păstrare sol. reconstituită - Din punct de vedere microbiologic, soluţiile reconstituite trebuie administrate imediat după preparare. Dacă soluţia nu se administrează imediat, responsabilitatea revine personalului medical care manipulează şi administrează medicamentul. preț - preț producător cu TVA, 2013 octombrie,
 3. 3. Forme de prezentare: f. 500mg/2ml, 1000mg/4ml, 100mg/2ml, 200mg/2ml. Dizolvare : 500mg se dizolvă în 100-200ml SF sau G5, : nu se administrează în bolus iv, vezi PEV, : Calea preferată pt majoritatea infecțiilor, nediluat, : cantitatea SF/G5 sa fie suficient pt PEV timp de 30-60 min, la sugari pt 1-2 ore. Cmax 10mg/ml. în general intravenos intramuscular PEV MențiuniDozaj egale (>2kg, >7 zile): DA 10mg/kg, DI 15mg/kg/zi in 2 prize 15 mg/kg/zi in 2 sau 3 doze egale, la pacienţii cu funcţie renală normală poate fi administrată o singură doză zilnic 2 x 5 0 0 m g , m a x 3x500mg/zi, max 10 zile; ITU Pseudomonas 2x250mg. în general: nou-născuți copii: a d u l ț i : 15mg/kg/zi în 2 prize R a : nefrotoxicitate, paralizie musculară acută, apnee, erupții cutanate, febră medicamentoasă, cefalee, parestezii, tremor, greață, vărsături, eozinofilie, artralgii, a n e m i e , h i p o t e n s i u n e arterială alcalinizarea urinii pt pH mai crescut → eficacitate mai bună penicilinele si cefalosporinele trebuie administrate la cel puțin o oră înainte sau după amikacina. o t o t o x i c i t a t e , Păstrare sol. reconstituită: max. 24 ore la TC dizolvat în SF, G5, SF/G5. Farmacocinetica: eliminare: t½= 1,5 - 2,5h. renala 94-98%. Preț: .7-13 RON / fl Amikacinum Amikin, Amikozit, Orlobin, Pierami 3
 4. 4. Forme de prezentare: flac. 0,6g, 1,2g, 2,2g. Dizolvare : 1,2g/19,2ml AS, 0,6g/9,6ml AS, : in 3-4 minute, lent, : NU se administreaza im sau sc ! : sol. reconstituită (vezi mai sus) diluat 0,6g cu 50ml, 1,2g cu 100ml SF, Ringer pt. admin. în minimum 30-40 minute. Ușoare variații în intensitatea culorii nu indică modificări ale eficacității sau siguranței medicamentului. în general intravenos intramuscular PEV Dozaj prize, (NB: 30mg amoxiplus conține 25mg amoxicilina și 5mg acid clavulanic) (>2kg, >7 zile și G<4kg): 60mg/kg/zi în 2 prize G>4kg: 90mg/kg/zi în 3 prize (=75mg/kg/zi amoxicilina) 3-4 x 1.2g. în general: nou-născuți copii: adulți: 90 mg/kg/zi în 3 Ra: reacții alergice, tulb. SNC, tromboflebită locală, tulb. g a s t r o i n t e s t i n a l e , hepatobiliare, cutanate, renale, candidoză cutaneo- mucoasă pacienții trebuie bine hidratați în timpul tratamentului (cristalurie), incompatibilitate fizică cu aminoglicozide, flac. 1,2g conține 2,8mmol Na, 1mmol K. tulburări hematologice, Păstrare sol. reconstituită: PEV cu SF/AS 4h, cu Ringer 3 ore la TC. Farmacocinetica: eliminare: t½= 60-80min renală Preț: 6 RON/ flac 1,2g. Amoxicillinum + acidum clavulanicum Amoxiplus, Amoksiklav, Augmentin, Betaklav Mențiuni 4
 5. 5. Ampicillinum Ampicilina, Epicocillin, Pamecil, Standacillin Forme de prezentare: pulb. pt. sol. inj. 250mg, 500mg, 1g Dizolvare : 250mg/2.5ml, 500mg/5ml, 1g/10ml în AS, : cmax. 100mg/ml cu ritm max. 100mg/minut (250 și 500mg în 3-5min, și 1g în 10-15min); : cmax. 250mg/ml; 250mg și 500mg în 1,5-2ml, 1g în (P) 3,5ml AS sau SF ; : cc. max. 30mg/ml admin. în 15-30 minute; 1g în 10ml AS, apoi SF, G5, G10 sau Ringer Se agită bine până se obține o soluție limpede. în general intravenos intramuscular PEV MențiuniDozaj 100mg/kg/zi în 2- 4 prize; (>2kg, >7 zile): 50-300 mg/kg/zi în 2-4 prize; 50-200 mg/kg/zi în 2-4 (P) prize; 25-50mg/kg/zi în 2-4 prize egale, în meningite 150-200mg/kg/zi în 2-4 prize egale; 4x500mg max. 4g/zi (infecții severe 6-14 g/zi); în general: nou-născuți copii: adulți: Ra: manifestări alergice (anamneză!), cutanate, tulburări digestive, rar tulburări hematologice reversibile (la sugari posibil GOT↑, GPT↑), 5-10% dintre c o p i i p r e z i n t ă r a s h maculopapular la 3-14 zile, poate modifica rezultatele dozării glicemiei, glicozuriei, proteinelor totale (metode colorimetrice), soluția de ampicilina și aminoglicozide nu se vor amesteca direct, deoarece există o incom-patibilitate fizică între ele, Păstrare sol. reconstituită: DH max. 24 ore la TC, 7 zile FR ( ) Farmacocinetica: eliminare: t½= 1-2 ore, 90% prin urină Preț: 1,7-2,0 RON / flac 5
 6. 6. Forme de prezentare: flac. 1,5g (ampicillinum 1g + sulbactam 0,5g); flac. 3g, flac. 750mg. Dizolvare : 1.5g / 15ml AS/SF : c max 45mg/ml Unasyn in 10-15min, inj. lent., P : cmax (250mg+125mg)/ml; 1,5g + 3,2ml solvent( ) : cmax 45mg/ml, timp de 15-30min. în general intravenos intramuscular PEV Dozaj Unasyn coresp. 100mg/kg/zi ampicilina (>2kg, >7 zile): doze coresp. 100mg/kg/zi ampicilina în 3 prize. 100-200(-300) mg/kg/zi ampicilina în 4 prize 3-4 x 1-2g ampicilina/zi, max 12g/zi. în general: nou-născuți copii: adulți: 150mg/kg/zi Ra: (iv), reacții gastrointestinale, cutanate, hematologice, hepatice glicozurie si t.Coombs fals pozitive, flac. 1,5g Unasyn conține 5mmol Na. reacții anafilactice, flebite Păstrare sol. reconstituită:cu AS sau SF pt cc. 45mg/ml 8ore la TC, 48ore FR; pt 30mg/ml 72ore FR; dizolvat cu G5 pt cc. 15-30mg/ml 2ore TC, 4ore FR și pt cc. până 3mg/ml 4ore TC Farmacocinetica: eliminare: t½=1-1.8h. renală 75-85% în 8 ore Preț: 14 5RON/ flac 1, g. Mențiuni Ampicillinum + Sulbactam Unasyn, Ampiplus soluția concentrată (pt. admin. im) se va folosi într-o oră de la reconstituire. 6
 7. 7. Forme de prezentare: flac. 400.000 ui, 1.000.000 ui. Dizolvare : 1.000.000U/10ml cu G5 sau SF : cmax 100.000ui/ml; cc. aprox. 100.000ui/ml este izotonică : cmax 100-500.000U/ml; cc. >100.000ui/ml sunt mai dureroase : cmax 100.000ui/ml administrat în 15-60 min, la nn 50.000U/ml in 15-30min în general intravenos intramuscular PEV MențiuniDozaj 4 prize; (>2kg, >7 zile): DH 100.000U/kg/zi în 4 prize( ); 75.000-200.000ui/kg/zi în 4-6 P prize( ) 100-250.000 (-400.000)U/kg/zi p4-p6, max D H 2 4 M U / z i ( ) ; 5 0 . 0 0 0 - 100.000ui/kg/zi în 4-6 prize; P max 20MU/zi( ) 3-6MU/zi în 4 prize P egale, max. 50MU/zi( ) în general: nou-născuți copii: adulți: 100.000U/kg/zi în 3- Ra: Herxheimer, reacţii alergice, accidente anafilactice, tulburări hematologice, durere la locul inj. im. d o z e l e > 2 M U I d e benzilpenicilină trebuie să fie injectate lent (max. 0,5 MU/min) pentru a preveni tulburările la nivelul SNC p o a t e i n t e r f e r a c u determinarea glucozei, UBG, proteine urinare; t. Coombs şi proteine totale serice fals pozitive 1MU penicilina G potasică conţine 1,7mEq K şi 0,3mEq Na; 1MU penicilina G sodică conţine 2mEq Na! reacţii tip Jarisch- Păstrare sol. reconstituită: DH max. 24 ore la TC, 7 zile FR ( ) Preț: 4 .RON / fl Benzylpenicillinum Benzilpenicilina, Penicilina G Potasică, Penicilina G Sodică Farmacocinetica: eliminare: t½= 1-3h la nn, t½= 0.5-1.2h copii, t½= 0.5-0.75h adulti pe cale renală (secreţie tubulară) 7
 8. 8. Forme de prezentare:fl. 250mg, 500mg, fl. a 1g, fl. a 2g. Dizolvare : 1g în 10ml solvent (AS, SF, G5) : cmax 180mg/ml bolus admin. în 3-5min, 500mg/5ml, 1g/10ml, : cmax max 280mg/ml, 500mg/1,5ml, 1g/3ml solvent : cmax 40mg/ml administrat în 15-30 min (2g/50ml solvent). NB: prin dizolvare se degajează CO (efervescență), bulele trebuie2 eliminate. în general intravenos intramuscular PEV Dozaj prize si <2 luni: 25-60mg/kg/zi în 2 prize 30-100mg/kg/zi în (2-)3 prize (până 150 mg/kg/zi, max 6g), de obicei în PEV de 30 min 3x1g/zi sau 2x2g/zi în general: nou-născuți copii: adulți: 100mg/kg/zi în 3 (>2kg, >7 zile) Ra: inflamație locală, cefalee, amețeli, parestezii, gust n e p l ă c u t , t u l b . gastrintestinale, mai rar micoze, reacții cutanate, icter, t u l b . h e m a t o l o g i c e , neurologice; glicozurie fals pozitivă C e f t a z i d i m a ş i aminoglicozidele nu trebuie amestecate în aceeaşi seringă, flac. 1g conține 2mEq Na. puțin frecvent durere, Păstrare sol. reconstituită: DH max. 24 ore TC, 10 zile FR ( ); flac. reconstituite trebuie admin. Farmacocinetica: eliminare: t½= 1-2h, la nn 2.2-4,7 ore renală 80-90% neschimbat Preț: 7 RON/ flac 1 g. Mențiuni P imediat, dacă nu este posibil max. 24 ore FR ( ). Ceftazidimum Fortum, Ceftazidim, Ceftamil, Ceftidin, Kefadim 8
 9. 9. Forme de prezentare: flac. 250mg, 500mg, 1g, 2g. Dizolvare : 1.0g/10ml : max. 40mg/ml admin. în 2-4min; 250 şi 500mg în 5ml AS, 1g în 10ml AS, 2g în 19,2ml AS; NB: pt doze mari se recomandă admin. prin PEV : max. 250mg/ml in apa sterila (350mg/ml solvent rec. de producator), adulti 1g/3.5ml; 250mg şi 500mg în 2ml AS sau lidocaină 1%, 1g în 3,5ml AS sau lidocaină 1%, : sol. preparate după indicaţiile mai sus trebuie diluate cu SF (sau G5, G10, G5/SF) → cc. între 10-40mg/ml administrat în cel puţin 30min. în general intravenos intramuscular PEV MențiuniDozaj 75mg/kg/zi 1-2 prize. Pt vârste <2ăpt. max. 50mg/kg/zi 50-75mg/kg/zi 1-2 prize, m a x . 2 g / z i ; 2 0 - 5 0 ( - P 80)mg/kg/zi( ) 1-2g/zi 1-2 prize, max. 4g/zi. în general: nou-născuți copii: adulți: 75mg/kg/zi în 2 prize (>2kg, >7 zile): 25- R a : g a s t r o i n t e s t i n a l e , hepatobiliare (la copii 3 spt - 12 ani doze mai mari de 80mg/kg pot determina p r e c i p i t a r e a b i l i a r ă a ceftriaxonei), renale, micoze, tulburări hematologice, reacţii anafilactice, afecţiuni cutanate la nn cu bilirubina↑ ceftriaxona nu trebuie utilizată la (în special premature) - risc de encefalopatie bilirubinică t. Coombs şi glicozurie fals pozitivă, ocazional uşoară anemie hemolitică. t u l b u r ă r i Păstrare sol. reconstituită: pt cc. 100mg/ml 3 zile TC, 10 zile FR; pt. cc. 250mg/ml DH P 24 ore la TC, 3 zile FR ( ); 6 ore la TC, 24 ore FR ( ) Farmacocinetica: eliminare: t½= 9-16h la nn, t½= 5-9h la copii, t½= 8h adulti filtrare glomerulară 33-67% sub formă neschimbată, restul se elimină prin scaun (biliar) sub formă de metaboliţi inactivi Preț: 5-16 RON/ flac 1g. Ceftriaxonum Cefort, Ceftriaxon, Cefotrix, Lendacin, Medaxone, Megion, Novosef, Rocephin, Seftrion 9
 10. 10. Forme de prezentare: flac. a 250mg, 750mg, 1,5g Dizolvare : 750mg/7.5ml, 1.5g/15ml; este compatibilă cu AS, SF, G5, G10, sol. Ringer : cmax. 100mg/ml (sol.inj); NB: sol. cc<70 mg/ml sunt hipotone; în general 2ml pt 250mg, 6ml pt 750mg, 15ml pt 1,5g : max. 200-220 mg/ml (susp.inj); pt fiecare 250mg cel puțin 1ml AS, se obţine o suspensie omogenă de culoare albă : max. 100mg/ml; 1,5g în 50-100mlAS, SF, G5. Soluțiile reconstituite sunt transparente şi sunt incolore sau prezintă o colorație slab gălbuie, variații ale intensității culorii soluțiilor nu indică modificări ale eficacității sau siguranței produsului. în general intravenos intramuscular PEV Dozaj prize (>2kg, >7 zile): 30-100mg/kg/zi în 2-3 prize 75-150mg/kg/zi în 3 prize, max 6g/zi 3x750mg (în infecții severe max 3x1,5g în PEV); în general: nou-născuți copii: adulți: 80mg/kg/zi în 3 Ra: rezistenți, tulburări hematologice, reacții de hipersensibilitate, tulburări gastrointestinale, hepatobiliare (enzime he- patice↑), afecțiuni cutana- te. amestecarea în aceeaşi soluţie cu antibiotice aminoglicozide sau colistină poate determina inactivarea reciprocă proliferarea germeni Preț: 6,5 RON / flac a 1,5g Mențiuni Cefuroximum Axetine, Cefuroxima, Cefuroxime, Zinacef Păstrare sol. reconstituită: P Cefuroxime P Zinacef max. 5 ore la TC şi 24 ore FR ( ), 48 ore FR ( ); max. 48 ore; Farmacocinetica: eliminare: t½= 2-5 ore nn, t½= 1-2 ore adulți pe cale renală (89-96% în 8 ore, neschimbat), doar o mică parte se elimină biliar 10
 11. 11. Forme de prezentare: sol. perfuzabilă 2mg/ml flac. 50ml, 100ml, 200ml; concentrat pentru sol. perfuzabilă fiole 100mg/10ml Dizolvare : cmax 2mg/ml, compatibil cu SF, G5, G10, sol. Ringer : nu se admin. în bolus iv, vezi PEV : nu se admin. im : cmax 2mg/ml în 60min; pt adulți durata PEV 30min pt 200mg și 60min pt 400mg. în general intravenos intramuscular PEV MențiuniDozaj prize (>2kg, >7 zile): 20 mg/kg/zi în 2 prize (Studii insuf. sub 1an!) 18-30 mg/kg/zi în 2-3 prize; doza max 400mg; max 1,2 g/z 2(-3) x 200-400mg iv în general: nou-născuți copii: adulți: 18 mg/kg/zi în 2 i Ra: vărsături, dureri articulare la copii, reacție locală la niv. inj., erupții, mai rar suprainfecții fungice, tulb. hematologice, neurologice, racții psihice, inapetență, tulb. de vedere, de auz, tulb. hemodinamice, g a s t r o i n t e s t i n a l e , h e p a t o b i l i a r e , r e n a l e , temperatură crescută, retenție de lichide, reacții alergice pacienții trebuie bine hidratați în timpul tratamentului (cristalurie) admin. 2x400mg iv = 2 x 5 0 0 m g p e r o s (bioechivalentă). frecvent greață, diaree, Păstrare sol. reconstituită: DH 14 zile la TC( ), În condiții de lumină eficacitatea sol. perf. P este garantată 3 zile( ). Când soluțiile perf. sunt diluate trebuie admin. la scurt timp după diluare Preț: 9 RON/ flac 200mg/100ml, 16 RON/ flac 400mg/200ml; 2,5 RON/f 10ml 5 RON/ flac 100mg/50ml, Ciprofloxacinum Ciprofloxacina, Ciprinol, Ciprobay Farmacocinetica: t½= 4-5h. Eliminare renala 30-50%, 20-40% biliar. 11
 12. 12. “Making tomorrow healthier - without injections!" 12
 13. 13. “Making tomorrow healthier - without injections!" 13
 14. 14. Forme de prezentare: 300mg/2ml Dizolvare : 300mg se dizolvă în 100ml SF : nu se administrează nediluat intravenos în bolus; vezi PEV : doza max. pe cale im. 600mg DH cmax. 18mg/ml ( ) administrat în 10-60 min, ritm max 30mg/min; P cmax 6mg/ml ( ) în general intravenos intramuscular PEV Dozaj prize (>2kg, >7 zile): 15-20mg/kg/zi în 3-4 prize egale (20)-25-40 mg/kg/zi în 2- 4 prize egale, max. 4,8g/zi (1,2-1,8)-2,4-2,7g/zi în 2-4 prize egale, max 4,8g/zi. în general: nou-născuți copii: adulți: 30 mg/kg/zi în 2-3 R a : gastrointestinale, colită pseudomembranoasă, reacții de hipersensibilitate, tulburări hepatice, hematologice, cardiovasculare, cutanate risc de hipotensiune si/sau stop cardiorespirator in caz de administrare prea rapida în cazul administrării c o n c o m i t e n t e d e c l i n d a m i c i n a , e f e c t u l aminoglicozidelor este scăzut t u l b u r ă r i Preț: 11-15 RON/f Mențiuni Păstrare sol. reconstituită: max. 16 zile la TC, 32 zile FR. Clindamycinum Clindamycin, Dalacin Farmacocinetica: t½= 3.6 ore; metabolism hepatic, excreție 10% în urină și 3,6% în metarii fecale, restul sub formă bioinactivă 14
 15. 15. Forme de prezentare: flac. 500.000ui, 1.000.000ui Dizolvare : in 3-5ml SF sau AS pt 1MU Colistin : până 2MU/10ml (în general 1MU/5ml) solvent inj. în minimum 5 minute : cc. 1MU/3-5ml solvent, admin. în 3-10 minute : 2MU/10ml solvent se admin. în 30 minute : 2MU/2ml AS, apoi SF până 4ml pt nebulizare. Se poate administra şi per os. în general intravenos intramuscular PEV inhalator MențiuniDozaj 3 prize (>2kg, >7 zile): 50- 100.000ui/kg/zi în 2-3 prize timp AM de 60 minute( ) s u b 6 0 k g 5 0 - P 75.000U/kg/zi în 3 prize ( ) şi copii peste 60kg: 3x 1- 2MU, max 6MU/zi, nebulizare 2x2MU/zi. în general: nou-născuți c o p i i : adulți: 50.000U/ kg/zi în Ra: ameţeli, tulburări respiratorii, renale, cutanate, vasculare, locale, reacţii anafilactice, tulburări psihice 1mg colistină (colistin base) = 2,67mg colistimetat sodic = 30.000ui; 1mg colistimetat sodic = 12.500ui parestezie periorală, Păstrare sol. reconstituită: diluat 24 ore FR, alte admin. 7 zile FR. Farmacocinetica: t½= 2-3 ore la copii Eliminare renală, neschimbat Colistinum (colistimetat sodic) Colistin Preț: 21 RON/flac. 15
 16. 16. Forme de prezentare: flac. a 80mg/2ml, 40mg/2ml, 40mg/1ml Dizolvare : 80mg/4ml (/8ml) în SF cmax 10mg/ml : cmax 40mg/ml (nedizolvat) dizolvat în 50-100ml SF, administrat în 0,5-2 ore. în general intravenos intramuscular PEV : Dozaj prize (>2kg, >7 zile): P 4-7mg/kg/zi doză unică/zi( ), 3-6mg/kg/zi în 1-2 prize (de preferat doză unică/zi); sugari 4,5-7,5mg/kg/zi în 1-2 prize, 6-7.5mg/kg/zi in 3 prize sau 1x 5-7.5mg/kg, 3-6 mg/kg/zi in 1-2 prize P ( ), sau 1x 4-6.6 mg/kg/zi în general: nou-născuți copii: adulți: 5mg/kg/zi în 2 Ra: nefrotoxicitate, paralizie musculară, tuburări digestive, reacții de hipersensibilitate pacienții trebuie bine hidratați în timpul tratamentului în seringă este incompatibil cu ampicilina, heparina, furosemid (nu se amestecă) se recomandă alcalinizarea urinii. semne de ototoxicitate, Preț: 0,8-1 RON/ f. Mențiuni Păstrare sol. reconstituită: stabil la TC; Farmacocinetica: t½= 1-3 ore; eliminare renală Gentamicinum Gentamicin, Gentamycin, Lyramycin, Diakarmon, Pan-gentamicine 16
 17. 17. Forme de prezentare: flac. 500mg imipenemum + 500mg cilastatinum, 250mg imipenem + 250mg cilastatinum Dizolvare : 1g/100ml SF, G5 : nu se administrează în bolus, vezi PEV : nu se administrează im : cmax. 5mg/ml administrat în 15-30min pt doze<500mg, doze >500mg în 40-60min. Reconstituire 500/500mg în 100ml SF, 250/250mg în 50ml SF, excepţional G5. (Iniţial se adaugă în flac. 10ml SF, se agită bine, se mai adaugă încă 10ml SF, se agită, se transferă în flaconul cu sol. perfuzabil.) Variaţiile de culoare de la incolor la galben, nu afectează potenţa medicamentului. în general intravenos intramuscular PEV MențiuniDozaj prize (dozele se referă la imipenem), prima doză este dublă în infecții medii/severe 75mg/kg/zi imipenem în 3 prize vârsta 1-3 luni 100 mg/kg/zi imipenem în 4 prize, în rest 60-100 mg/kg/zi imipenem în 4 prize, max 4g/zi 2-4g imipenem/zi în 4 prize, 1-2g/zi în 3-4 prize în cazuri moderate în general: nou-născuți copii: adulți: 60mg/kg/zi în 4 (>2kg, >7 zile): R a : g a s t r o i n t e s t i n a l e , hematologice, hepatice, renale, neurologice şi psihice (în special la pacienţi cu tulburări ale SNC), reacţii alergice şi cutanate în caz de greturi, varsaturi se incearca scaderea ritmului PEV nu este recomandat pt tratamentul meningitei t u l b u r ă r i Păstrare sol. reconstituită: Cu SF 10 ore la TC, 2 zile FR. Cu G5 4 ore la TC, 1 zi FR. DH P Susp. im. 1h ( ). 3 ore la TC, 24 ore la FR.( ) Farmacocinetica: t½= 1-1.5h metabolizat renal, eliminare prin urina 70-80%. Preț: 36 RON/flac. Imipenemum + cilastatinum Tienam, Cilopen 17
 18. 18. Forme de prezentare: fl. a 500mg, 1g Dizolvare : reconstituire 500mg/10ml SF, G5, G10 (=50mg/ml) max cc 50mg/ml în 3-5min : NU se administreaza im max cc 1-20mg/ml in SF, în 30-60min în general intravenos intramuscular PEV : Dozaj (40mg/kg/doză în meningite) (>2kg, >7 zile): 20-40 mg/kg/zi în 3 prize, 3x 20(40 în meningite) mg/kg/doză, max 1g (2g) 3x 500mg(-1g-2g) în general: nou-născuți copii: adulți: 3x20mg/kg/doză Ra: cutanate, gastrointestinale, hematologice, hepatice, tulburări SNC, candidoză. t.Coombs fals pozitivă flac. de 1g meropenem conține 3,9mEq Na. reacții locale, reacți Preț: 65 RON/ flac 1g, 40 RON/flac 500mg Mențiuni Păstrare sol. reconstituită: Cu SF și cc 1-20mg/ml 8ore TC, 48ore FR, cu G5 3 ore TC, AM P 14 ore FR ( ). Cu G5 1 oră TC ( ). Farmacocinetica: t½= 1-2h. eliminare 70% renală. Meropenemum Meronem, Loditer 18
 19. 19. Forme de prezentare: fl. 250mg, 500mg, 1g. Dizolvare : 1g/10ml AS sau SF : max cc. 100mg/ml, admin. lent în 10min DH : fiecare 1g → 5,7ml AS → cc=167mg/ml ( ) sol. limpede, inj profund : cmax 40mg/ml, administrat în 15-30min. în general intravenos intramuscular PEV MențiuniDozaj prize (>2kg, >7 zile): DH 100 mg/kg/zi în 4 prize( ), 25- P 100mg/kg/zi( ) 100-150 (-200) mg/kg/zi DH în 4 prize, max 4g/zi (12g/zi)( ), P 50-100mg/kg/zi( ) 4x 0,5-1g, max 8g/zi în general: nou-născuți copii: adulți: 100 mg/kg/zi în 4 Ra: g a s t r o i n t e s t i n a l e , hematologice, hepatobiliare, renale, SNC, proteinurie și proteine totale serice fals pozitive flac. 1g oxacilina conține 2,5mEq Na. reacții alergice, tulburări Păstrare sol. reconstituită: DH Sol. cu AS 250mg/1.5ml 3 zile TC, 7 zile FR ( ). Farmacocinetica: t½= 0.3-1.8h eliminare renală, neschimbat Preț: 4,5 RON/flac. Oxacillinum Oxacilina 19
 20. 20. Forme de prezentare: fiole de 5ml cu 400mg SMX și 80mg TMP, fiole 3ml cu 800mg SMX + 160mg TMP Dizolvare P : iecare 1ml din f se dizolvă în 25ml sol. perf. ( ), G5 nu se administrează în bolus, vezi PEV DH P BACTRIM : NU se administreaza im ( ), permis peste 6ani ( ) cmax 5ml/50ml administrat în 60-90 minute în general intravenos intramuscular PEV : Dozaj prize sub 2 luni! 8-10mg/kg/zi în 2-3-4 DH P prize ( ), 6mg/kg/zi în 2 prize ( ), pt Pneumocystis carinii 15- 20mg/kg/zi în 3-4 prize, admin. în PEV de 60min diluat cu G5, 2x2 f (2x3 f) în PEV (2f în cel puțin 250ml G5) în general: nou-născuți copii: adulți: 6mg/kg/zi în 2-4 Contraindicat Ra: erupții cutanate, tulburări hematologice, respiratorii, reacții locale. Contraindicat sub 2 luni (producător) sau sub o lună (guideline). Nu se admin tulburări gastrointestinale, Preț: Mențiuni Păstrare sol. reconstituită: 5ml/125ml G5 6 ore; 5ml/50ml G5 1-2 ore Farmacocinetica: TMP t½= 6-11h, SMX t½= 9-12h. eliminare renală. Sulfamethoxazolum + trimethoprim Biseptol, Septrin, Bactrim 20
 21. 21. Forme de prezentare: fl. a 200mg, fl. a 400mg Dizolvare : 400mg/3ml AS, apoi diluare la nevoie : cc. 100mg/1,5ml AS pt flac. 200mg sau cc. 400mg/3ml AS pt flac. 400mg; soluţia preparată poate fi injectată direct sau după diluarea cu SF, G5 sau Ringer lactat : dizolvarea vezi mai sus, soluţia reconstituită poate fi administrată şi im : dizolvarea vezi mai sus, soluţia diluată va fi administrat în 30min NB: se evită formarea spumei; dacă a devenit spumoasă, trebuie lăsată să stea aprox. 15min. în general intravenos intramuscular PEV MențiuniDozaj 3 doze la 12h, apoi 6 sau 1x 10mg/kg/zi (>2kg, >7 zile): DA 16mg/kg, apoi 1x 8mg/kg/zi pt infecţii moderate 3 doze de 10mg/kg la 12 ore (momentul 0, 12 şi 24 ore), apoi 1x 6mg/kg/zi iv/im; pt infecţii severe 3 doze de 10mg/kg la 12 ore, apoi 1x 10mg/kg/zi iv/im pt infecţii moderate DA 400mg (6mg/kg), DI 200mg/kg (3mg/kg); pt infecţii severe DA 400mg 3 doze la 12 ore, apoi DI 400mg/zi iv/im în general: nou-născuți copii: adulți: 10 mg/kg/doza R a : h i p e r s e n s i b i l i t a t e (hipersensibilitate încrucişată cu Vancomicina), reacţii g a s t r o i n t e s t i n a l e , hematologice, hepatice, renale, neurologice, acustice, vestibulare i n c o m p a t i b i l c u aminoglicozide r e a c ţ i i l o c a l e , Păstrare sol. reconstituită: P diluat max. 24 ore FR ( ) Farmacocinetica: t½= 1-1,5 ore eliminare renală, 97% neschimbat Preț: 134 RON/ 1 flac 400mg Teicoplaninum Targocid 21
 22. 22. Forme de prezentare: fl. 500mg, 1g Dizolvare : 500mg/10ml AS (→cc=50mg/ml) nu se administrează în bolus iv, admin. rapidă poate cauza stop cardiac; vezi PEV : se evită calea im. din cauza necrozei musculare se administrează cel puțin în 60min. Reconstituire - vezi mai sus; o diluție suplimentară este necesară, cu cel puțin 100ml SF sau G5 pt f 500mg și 200ml SF sau G5 pt f 1g : doza potrivită (40mg/kg/zi divizată în 3 sau 4 doze) este diluată în P 30ml apă; siropuri arotamizate pot fi adăugate pt a îmbunătăți gustul ( ). în general intravenos intramuscular PEV per os f 1g/ 20ml AS, f : Dozaj prize (>2kg, >7 zile): DA: 15mg/kg, DI 10 mg/kg la 8 ore, 40 mg/kg/zi în 4 prize 4x500mg sau 2x1g în general: nou-născuți copii: adulți: 40 mg/kg/zi în 4 R a : o nefrotoxicitate, tulburări renale, hematologice, locale reacțiile anafilactoide (hTA, wheezing, dispnee, prurit, urticarie), spasmul muscular, durerea, etc. de obicei dispar in 20min. t o t o x i c i t a t e , Preț: 50-70 RON/ flac 1g, 30 RON/flac 500mg Mențiuni Păstrare sol. reconstituită: max. 14 zile diluat cu G5 sau SF Farmacocinetica: t½= 6h eliminare renală (în primele 24 ore 75% prin filtrare glomerulară, neschimbat) Vancomycinum Edicin, Vancomycin, Vancocin 22
 23. 23. Tartalomjegyzék Amikacinum 3 Amoxicillinum + acidum clavulanicum 4 Ampicillinum 5 Ampicillinum + Sulbactam 6 Benzylpenicillinum 7 Ceftazidimum 8 Ceftriaxonum 9 Cefuroximum 10 Ciprofloxacinum 13 Clindamycinum 14 Colistinum (colistimetat sodic) 15 Gentamicinum 16 Imipenemum + cilastatinum 17 Meropenemum 18 Oxacillinum 19 Sulfamethoxazolum + trimethoprim 20 Teicoplaninum 21 Vancomycinum 22

×