Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Program Konferencije o IKT

545 views

Published on

Program Konferencije o IKT

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Program Konferencije o IKT

  1. 1. 2. do 5. decembar 2014. 2. do 5. decembar 2014. Privredna komora Republike Srpske Područna privredna komora Banja Luka Organizaci ja PK RS – Područna privredna komora Banja Luka Projektni tim: Aleksandar Ljuboja Igor Pandžić Goran Račić Vesna Spasojević Partneri u projektu Privredna komora Republike Srpske Privredna/Gospodarska komore Federacije Bosne i Hercegovine Područna privredna komora Doboj Privredna komora Kantona Sarajevo Privredna komora Unsko-sanskog kantona KONFERENCIJA O INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM TEHNOLOGIJAMA Hotel Bistrica, Jahorina 2. do 5. decembar 2014.
  2. 2. WeB – Mi podržavamo preduzeća! Prvi dan, 2.12.2014. utorak Osnovni cilj projekta WeB ili We Enforce Businesses je da stimuliše privredne komore u BiH i poveća njihove kapacitete za učešće u političkom dijalogu i procesu donošenja odluka pri formiranju poslovnog okruženja u BiH za preduzeća iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Projektom su formirana zastupajuća tijela za IKT sektor kao i podignuta svijesti o korištenju informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovanju. Koristi od projekta će imati i sve članice komora u BiH koje žele da unaprijede svoje poslovanje intenzivnijom primjenom IKT-a. 08.00 Registracija učesnika Blok 1 - Dobrodoš li 10.00 Otvaranje Konferencije 10.20 Projekat WeB – Šta smo postigli! - Projektni tim i task menadžer 10.50 Prezentacija portala col .ba i Analize stanja tržišta IKT preduzeća u BiH - Igor Pandžić, saradnik na projektu 11.20 Prezentacija udruženja IKT Privredne komore RS i Privredne komore FBiH – Uspjesi i planovi - Sekretari udruženja i preduzeća članice 12.00 Pauza Blok 2 - Dijalog 12.20 Okrugli sto – Regulatorni okvir i zahtjevi EU u vezi sa informaciono-komunikacionim tehnologijama - Moderator: Dragana Kokot, PKRS 14.20 Ručak 15.20 Panel diskusija – eUprava - Moderator: Dalibor Drljača 17.00 Šta smo saznali prvog dana? 19.00 Večera Moderator: Aleksandar Ljuboja, rukovodilac projekta
  3. 3. CompanyOnLine Drugi dan – 3.12.2014. srijeda Svrha portala col.ba je da informiše preduzeća koja se bave IKT poslovima o svim informacijama i novostima vezanim za zakonsku regulativu, ponudama za različite vrste poslova, novim tehnologijama te mnogim drugim stvarima vezanim za IKT. Takođe, portal služi kao baza podataka preduzeća, sa svim relevantnim podacima o djelatnostima i kontakt informacijama. Na taj način, pružamo novi servis svim subjektima na teritoriji Republike Srpske i Federacije BiH, kao i drugim zainteresovanim, a koji se ogleda u informisanju i umrežavanju preduzeća. Pretragom po djelatnostima, lokaciji ili po imenu, možete dobiti podatke o preduzećima i na brz i lagan način se povezati i pronaći koga želite. 08.00 Registracija učesnika Blok 3 - Sajam 09.00 Najava aktivnosti drugog dana 09.15 Obilazak sajma i razgovori 10.00 Pauza Blok 4 – Izvori f inansiranja 10.30 Radionica: Horizont2020 – Prilike za IKT preduzeća - Zoran Dimitrijević, projekt menadžer, NCP MSP, Agencija PREDA-PD Prijedor 11.45 Pauza Blok 5 – Unaprijedite poslovanje 12.00 IT alati za korišćenje u poslovne svrhe - Ranko Petrušić, Centar za informatički razvoj – InfoARS 13.00 Unapređenje poslovanja upotrebom cloud tehnologija - Bojan Vujić, Teleklik d.o.o. 13.45 Ručak 15.00 Kaspersky Security for Business 10 - Dragan Davidović, Channel Manager SEE Kaspersky Lab 15.30 Microsoft rješenja - Lejla Hadžiabdić, Windows 10, Office 365 16.15 Šta smo saznali drugog dana? 19.00 Večera Moderator: Aleksandar Ljuboja, rukovodilac projekta
  4. 4. e-poslovanje Treći dan - 4.12.2014. četvrtak U posljednjih nekoliko godina internet se ne percipira kao neka budućnost za poslovanje, već je to neophodnost ako kompanije žele da opstanu u doba konstantne krize. Sve je veći broj preduzeća u regionu koje ne nestaju zbog nedefinisanog pojma neke krize, već zbog toga što im je konkurencija preuzela posao preko interneta. Da bi se poslovno što bolje iskoristio internet u svrhe unapređenja poslovnih efekata, potrebno je povesti računa o svim aspektima nastupa organizacije na internetu - od osmišljavanja tog nastupa, preko načina efikasnog promovisanja, pa sve do načina unapređenja online prodaje. Trening na temu organizovanja i unapređenja poslovanja na internetu ima za cilj da uvede kompanije u svijet efikasnog korištenja interneta u poslovanju, ili da skrene pažnju na one aspekte postojećeg nastupa organizacije na internetu koji će kratkoročno i dugoročno obezbjediti mogućnost sticanja efikasne konkurentske prednosti. Radionica Elektronsko poslovanje - Dragan Varagić, www.draganvaragic.com 9:00 Online nastup - Poslovno pozicioniranje 9.45 Načini promocije na internetu 10.30 Pauza 11.00 Unapređenje prodaje putem interneta 11.45 Vidljivost na pretraživačima i sadržaj 12.30 Pauza 12.45 Poslovno korištenje društvenih mreža 13.30 Ručak
  5. 5. Sigurnost Četvrti dan - 5.12.2014. petak Informacija je dobro koje, kao i materijalna dobra, ima vrijednost za organizaciju, te stoga traži da bude adekvatno zaštićena. Sigurnost informacionog sistema štiti informacije od širokog spektra prijetnji u cilju osiguranja kontinuiteta poslovanja, minimiziranja poslovnih šteta, a maksimiziranja povrata investicija i profita. Informacija može postojati u mnogo formi. Može biti napisana ili odštampana na papir, elektronski pohranjena, transmitovana faksom ili telefonom, prikazana na filmu ili izrečena tokom razgovora. Bez obzira na to u kojoj se formi javlja ili na koji način se prenosi i skladišti, informacija u svakom trenutku mora biti adekvatno zaštićena. Radionica 09.00 Sigurnost zašto i kako Osnovni pojmovi 10.00 Poslovni rizici 11.00 Pauza 11.15 Primjena najbolje prakse i standarda 12.15 Sigurnosni alati 13.15 Pitanja i odgovori, otvorena diskusija 14.30 Ručak

×