Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacija Četvrti Okrugli sto, Sarajevo, 19.11.2014.

316 views

Published on

Četvrti OKtugli sto u okviru projekta WeB

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prezentacija Četvrti Okrugli sto, Sarajevo, 19.11.2014.

  1. 1. This project is financed by The European Union Okrugli sto: „Mogućnost finansiranja malih i srednjih preduzeća, posebno informaciono - komunikacionog sektora u okviru EU fondova i fondova države BiH“ Sarajevo, 19. novembar 2014. Privredna komora Kantona Sarajevo PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVO
  2. 2. This project is financed by The European Union 2 projekta „WeB – We Enforce Businesses“ www.col.ba • sufinansira EU- IPA fond (1.1.2013-2015.) • Lider projekta: Područna privredna komora Banja Luka • partneri: Privredna komora Republike Srpske, Privredna komora unsko-sanskog kantona Bihać, Područna privredna komora Doboj, Privredna komora Federacije BiH, Privredna komora Kantona Sarajevo Privredna komora Beograd, kao saradnik. • saradnici: 10 privrednih komora u BiH i Distriktu Brčko,
  3. 3. This project is financed by The European Union 3 Cilj projekta: jačanja kapaciteta privrednih komora za učešće u političkom dijalogu i procesu donošenja odluka pri formiranju poslovnog okruženja u BiH za IKT preduzeća kroz regionalnu razmjenu iskustava, unapređenje dijaloga sa donosiocima odluka, formiranje tijela za lobiranje (udruženja) i podizanje svijesti o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovanju. Aktivnosti projekta su usmjerene na podršku preduzećima iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Međutim, koristi od projekta će imati i svI članovi komora u BiH koje žele da unaprijede svoje poslovanje intenzivnijom primjenom IKT
  4. 4. This project is financed by The European Union 4 Realizovane aktivnosti; - Analiza stanja IKT sektora u BIH - trening za zaposlenike komora na pružanju usluga IKT kompanijama - osnovana dva udruženja za IKT kompanije na nivou entiteta - Održana tri okrugla stola poslovni ambijent korištenje IT usluga u privredi i mjere podrške sektoru IKT u BIH prvo zapošljenje IKT kadra Planirano je da se nakon održanih okruglih stolova pripreme inicijative koje će ukazati na trenutne prepreke u poslovanju IKT kompanija, predlože izmjene zakonskih rješenja i ponude rješenja bazirana na jačanju konkurentnosti privrede i stabilizaciju ekonomskog sektora WEB konferncija Jahorina 2-5 decembar 2014
  5. 5. This project is financed by The European Union 5 Programi pomoći • Direkcija za Evropske integracije BiH http://www.dei.gov.ba Okvirni program za istraživanje i inovacije – Horizont 2020 Program za konkurentnost poduzeća i mala i srednja poduzeća - COSME • Programi Vlade Švicarske za podršku firmama iz BiH • Trgovinski odjel Ambasade Austrije u BiH • Povezivanje kompanija iz Velike Britanije i BiH • Delegacija Evropske unije u BiH • Evropska banka za obnovu i razvoj- EBRD • Povezivanje italijanskih i bosanskohercegovackih privrednika • PUM program Vlade Kraljevine Holandije • Komorski sistem BiH Ideal-IST, mreže nacionalnih kontakt tačaka za ICT
  6. 6. This project is financed by The European Union 6 Ideal-IST, mreže nacionalnih kontakt tačaka za ICT Zašto učestvovati? • da dobijete najnovije informacije iz Europske komisije, • da izgradite kvalitetna partnerstva za učešće Horizon 2020 programu, • da olakšate uspostavljanje konzorcija za pozive u 2015 u okviru Horizon 2020 programa, • da razgovarate i razvijete nove projektne ideje u okviru ICT oblasti na međunarodnom nivou, • da steknete nove prekogranične kontakate i pokrenete suradnju, • da promovišete svoje rezultate istraživanja, tehnologije i know-how. U 2013, 650 učesnika iz 51 različite zemlje, koje su predstavljali univerziteti, istraživački instituti, mala/srednja preduzeća i velike kompanije širom Europe, se pridružilo ovakvim događajima koje su zajednički organizirali Ideal-IST i EEN, te održao preko 2750 sastanka. Ko može sudjelovati? • Predstavnici kompanija, univerziteta i istraživačkih instituta u svijetu koji rade u ICT sektoru, koje zanimaju nove projektne ideje i pronalaženje partnera za saradnju
  7. 7. This project is financed by The European Union 6 Ideal-IST, mreže nacionalnih kontakt tačaka za ICT Zašto učestvovati? • da dobijete najnovije informacije iz Europske komisije, • da izgradite kvalitetna partnerstva za učešće Horizon 2020 programu, • da olakšate uspostavljanje konzorcija za pozive u 2015 u okviru Horizon 2020 programa, • da razgovarate i razvijete nove projektne ideje u okviru ICT oblasti na međunarodnom nivou, • da steknete nove prekogranične kontakate i pokrenete suradnju, • da promovišete svoje rezultate istraživanja, tehnologije i know-how. U 2013, 650 učesnika iz 51 različite zemlje, koje su predstavljali univerziteti, istraživački instituti, mala/srednja preduzeća i velike kompanije širom Europe, se pridružilo ovakvim događajima koje su zajednički organizirali Ideal-IST i EEN, te održao preko 2750 sastanka. Ko može sudjelovati? • Predstavnici kompanija, univerziteta i istraživačkih instituta u svijetu koji rade u ICT sektoru, koje zanimaju nove projektne ideje i pronalaženje partnera za saradnju

×