Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enisa Kadić prezentacija

535 views

Published on

Drugi okrugli sto Bihać - WeB

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Enisa Kadić prezentacija

  1. 1. MJERE PODRŠKE SEKTORU IKT U BOSNI I HERCEGOVINI Bihać, 13.09.2013.god.
  2. 2. MJERE PODRŠKE SEKTORU IKT U BOSNI I HERCEGOVINI     Ciljevi Projekta WEB jačanje kapaciteta PK jačanje pozicije PK u procesu donošenja i unapređenja pravne regulative IKT sektor prepoznaje u komorskom sistemu partnera i podršku Podrška inicijativi za formiranje tijela (odbor, udruženje, sekcija) koje će raditi u interesu sektora IKT
  3. 3. MJERE PODRŠKE SEKTORU IKT U BOSNI I HERCEGOVINI MOGUĆI PRAVCI DJELOVANJA NOVOFORMIRANOG TIJELA 1. Komorski sistem - IKT sektor 2. Država - IKT sektor
  4. 4. MJERE PODRŠKE SEKTORU IKT U BOSNI I HERCEGOVINI MOGUĆI PRAVCI DJELOVANJA NOVOFORMIRANOG TIJELA 1.Komorski sistem - IKT sektor U skladu sa ciljevima WEB projekta:  Jačanje kapaciteta PK kako bi mogla djelovati sa pozicije respektabilnog partnera vlasti  Podizanje svijesti o upotrebi IKTehnologija u poslovanju  Težiti unapređenju i povezivanju informacionih sistema u okviru komorskog sistema  Lobiranjem kroz sektorska udruženja unutar komorskog sistema. podizati svijest o nužnost korištenja novih tehnologija s ciljem unapređenja poslovanja
  5. 5. MJERE PODRŠKE SEKTORU IKT U BOSNI I HERCEGOVINI 1.Komorski sistem - IKT sektor Primjer: Skup na temu :"Povećanje konkuretnosti i jačanje izvoza u sektoru poljoprivrede primjenom IT tehnologije“ Zaključak skupa:  Tržišni informacijski sistem nedostaje u BiH.  PTIS- Poljoprivredni tržišni informacioni sistem je nužno potreban, i njegova uspostava je propisana Zakonom o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH.  Zahtjev EU je PTIS na nacionalnom nivou.  U uspostavi PTIS-a bitnu ulogu može imati javno-privatno partnerstvo.  Primjer pokazuje koliko prostora se otvara ili je otvoreno u jednoj niši (poljoprivreda) za djelovanje firmi iz IKT sektora.
  6. 6. MJERE PODRŠKE SEKTORU IKT U BOSNI I HERCEGOVINI 2. Država - IKT sektor  Državni aparat kao najveći korisnika informacionih tehnologija - razvoj i jačanje IKT sektora Dilema: država korisnik ili proizvođać softvera?  Državni aparat -korisnik zahtjeva snažan sektor IKT koji je podrška ali i faktor unapređenja.  Interes države je da na odgovarajući način motivira i stimulira IKT sektor kako bi imala maksimalno kvalitetnu podršku.  Interes IKT sektora je da unapređuje uslugu i time zadrži i popravi pozicije koje ima.  Opšti napredak je garantovan
  7. 7. MJERE PODRŠKE SEKTORU IKT U BOSNI I HERCEGOVINI Cilj je ispunjen. HVALA NA PAŽNJI !

×