Näringslivsnytt 2010 nr 5

755 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
755
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Näringslivsnytt 2010 nr 5

  1. 1. Näringslivsnytt 05 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 5 AV 8 – SEPTEMBER 2010 Vi är bra men vi kan bli bättre! De senaste tre åren har Katrineholm klättrat 60 pla- delge oss dina synpunkter. Du är alltid välkommen ceringar på Svenskt Näringslivs kommunranking upp till oss på Vingåkersvägen 18, för en pratstund över företagsklimatet. Även om rankingen bara är en och en kopp kaffe. av flera värdemätare, så är klättringen i sig väldigt viktig, någonting positivt håller på att hända! I detta nummer av Näringslivsnytt har vi pratat med Alf Rytter, ordförande för Västra Sörmlands Närings- Men det duger inte, som näringslivschef har jag hög- liv och tidigare vd på KC Betong, samt Hans Eng- re ambitioner än så för Katrineholm och jag vet att ström, vd på Sörmlands Grafiska. Båda har kloka många – både inom kommunen och näringslivet – tankar och bra idéer kring vad som bör göras. Allt för delar de ambitionerna med mig. Att förbättra närings- att skapa ett bättre klimat för att äga, driva och ut- livsklimatet i kommunen är ett gemensamt arbete veckla företag i vår kommun. och ansvar som kräver delaktighet och ett brett engagemang. Vi återkommer med inbjudningar till nya möten under hösten, varmt välkommen! Samtidigt vill jag påminna NÄT bjöd in till två seminarier nyligen. Vi ville träffa om min nya blogg (http://naringslivschef.funderar.se) er företagare för att diskutera hur vi tillsammans kan som är ännu en kanal där ni snabbt kan nå mig. göra Katrineholm till en ännu bättre företagarkom- mun. Inbjudan gick ut till närmare 200 företag med Nästa nummer av Näringslivsnytt kommer ut i okto- mellan 5 och 49 anställda och vi fick in 4 anmälning- ber. Trevlig läsning! ar, det kändes tungt. Vi på NÄT ger oss inte. Nu har det hunnit gå ett par dagar och vi funderar redan på ett nytt upplägg och nya grepp som vi bollar med våra företagsföreningar på orten. Målet är fortfarande att få igång en dialog kring näringslivsklimatet – vad behöver göras, vad saknas, vad kan vi göra bättre? Hoppas verkligen att du har möjlighet att komma, vi vill träffa er företagare i konstruktiva och kreativa Conny Petrén diskussioner. Tveka inte att kontakta oss om du vill Näringslivschef Lägesrapport Katrineholms Logistikcentrum Våra aktiviteter i anslutning till Katrineholmsveckan blev välbesökta med över 250 besökare. Det fanns möjlighet att åka veteranbuss från Resecentrum till Södra Terminalen där en tillfällig hållplats satts upp. I ett tält i anslut- ning till Terminalen presenterade AWI, BOSAB, Setra, KLF, KRP och KLC sina verksamheter. Även Trafikverket deltog och presenterade Östra förbifarten. Från tältet avgick guidade bussturer runt området. Serveringen av kaffe och dricka sköttes förtjänstfullt av Lottakåren. Vidareutvecklingen av KLC är inne i ett intensivt skede. Tre upphandlingar har varit ute. Den första omfattar grovplanering av markområdet mellan Södra Terminalen och Trädgårdsgatans förlängning. Skanska blev ut- sedd till entreprenör. Upphandling två omfattar Trädgårdsgatans förlängning inklusive ledningsdragning och del av markområdet fram till Norra Terminalen. Det är ännu inte klart med entreprenör. Den tredje upphandlingen omfattar Norra Terminalen inklusive spår och gate. Entreprenör är ännu inte utsedd. Slutbesiktning av saneringsområdet söder om Stambanan har genomförts. Nästa steg är att Trafikverket ska sanera Lasstorpsdiket ut till Näsnaren. Den 15 januari 2011 är det planerat att trafikeringen av Norra Terminalen ska inledas. Kombitrafiken kommer då att flyttas över från Södra Terminalen. Green Cargo kommer samtidigt att inleda vagnslasttrafik till terminalen och KLC blir då en taxepunkt i deras transportnät. Det innebär att det går att få laster fritt levererade till Katrineholm. Roger Andersson Projektledare Katrineholms Logistikcentrum
  2. 2. NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 5 AV 8 – SEPTEMBER 2010 Katrineholms kommun: Oförtjänt dåligt rykte När Hans Engström för sju år sedan tog sig an uppgiften som vd på Sörmlands Grafiska hade han aldrig tidigare satt sin fot i Katrineholm. Nu- mera är han hemtam, men ser fortfarande på när- ingslivet från ett utifrånperspektiv. – För mig är det en gåta att Katrineholm befunnit sig så pass långt ner på olika kommunrankingar. I min värld speglar det inte verkligheten. En möjlig förklaring som Hans lyfter fram är att Katri- neholm genom historien haft ett fåtal stora företag som sysselsatt många. Något som gjort att företa- gandet överlag varit förhållandevis lågt. En annan faktor som påverkar näringslivsklimatet är jantela- gen*. Som man bäddar får man ligga – Katrineholm är bruksorten i ett nötskal och har ett oförtjänt dåligt rykte. Vi måste ta bladet från munnen. Jantelagen är ett påtagligt problem, och så länge vi själva fortsätter att förminska Katrineholm gräver vi vår egen grav. Ingen kommer göra jobbet åt oss, och vi kommer ha fortsatt svårt att rekrytera kompetent arbetskraft utifrån. Enligt Hans gör den nuvarande politiska ledningen ett ganska bra jobb med att tala om vad man gör, Så länge vi själva fortsätter att förminska Katrine- vad som prioriteras och vad som händer. holm gräver vi vår egen grav, menar Hans Eng- ström, vd på Sörmlands Grafiska. – Det är oerhört positivt när man läser att inflyttning- en ökar för tredje året i rad. Antalet spelar mindre roll, det skapar ändå positiva spiraler. Infrastruktur och attitydförändring framgångsfaktorer Hans Engström lyfter fram två centrala faktorer för ett Näringslivsklimat i ett större sammanhang bättre näringslivsklimat – infrastruktur och en ny Under sin tid på Sörmlands Grafiska har Hans upp- mentalitet. levt positiva tjänstemän och flertalet lyhörda politiker. – Sörmlands Grafiska hanterar oerhörda mängder – Varje gång jag har kontakt med kommunen i olika data och en riktigt bra fiberlina skulle underlätta vår frågor har jag mötts av positiva människor som vill vardag avsevärt. I Katrineholm är det inte möjligt, göra gott, och som gör ett bra jobb. vilket givetvis är negativt. Men vi måste se möjlighe- ter i varje hinder, inte hinder i varje möjlighet. Samtidigt poängterar han att näringslivsklimatet bör ses i ett större sammanhang. Även om kommunala Idag pendlar ett antal av företagets medarbetare till beslut påverkar i stor utsträckning är riksdagsvalet och från Stockholm dagligen. En utvecklad tågtrafik mer avgörande. med fler avgångar och bättre punklighet skulle dra- matiskt förändra möjligheterna att rekrytera. – Där ser vi den riktigt stora skillnaden enligt min uppfattning. Men vi har över 300 medarbetare på – Som det ser ut nu är det 50 procents chans att Sörmlands Grafiska, och jag är medveten om att pendlarna är på plats på utsatt tid. Nivån är så dålig restaurangägaren på Storgatan troligtvis har ett an- att det inte är sant, trots att Stockholm bara är 55 nat perspektiv. minuter bort. * Jantelagen formulerar i ord den oskrivna lag, som säger att man inte får sticka upp och tro att man är bättre än andra på något sätt.
  3. 3. NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 5 AV 8 – SEPTEMBER 2010 Kommunikationer avgörande för näringslivsklimatet Under det senaste året har vi sett en positiv för- ändring inom näringslivsklimatet. Förhoppnings- vis är det en trend som håller i sig. Läget har för- bättrats, men Katrineholm är fortfarande långt ifrån vad det en gång varit. Vi har fortfarande inte återhämtat oss från stålbadet. Det säger Alf Rytter, ett välkänt ansikte inom Katrine- holms näringsliv. Vid årsskiftet avslutade han sitt 27 år långa uppdrag som vd på KC Betong AB. Idag är han ”senior advisor” i företaget och har även gjort comeback som ordförande i företagarföreningen Västra Sörmlands Näringsliv (VSN). Skapa konkurrensfördelar – Att skapa ett lukrativt näringslivsklimat handlar i grund och botten om att skapa konkurrensfördelar. Och vi måste utgå från existerande förutsättningar här i Katrineholm. Att satsa på bra kommunikationer till och från Stockholm och inom Sörmland, samt Att skapa konkurrensfördelar, såsom goda kom- prisvärda boenden för barnfamiljer, är nyckeln till munikationer och attraktiva boenden, är a och o framgång. för att ett bra näringslivsklimat, enligt Alf Rytter, numera senior advisor på KC Betong AB. Enligt Alf Rytter bor allt färre representanter från Ka- trineholms företagsledningar på orten. Idag pendlar man dagligen till och från sitt arbete, eller jobbar från annan ort. Problematiken är densamma för Katrine- – Visst ska privata aktörer få möjlighet att konkurrera holmsföretag när det kommer till att rekrytera välut- med kommunala bolag där det är lämpligt. Det skulle bildad personal. Därför krävs attraktiv tomtmark för ge mångdubbelt tillbaka. villabyggnation, vilket skulle vara en klar konkurrens- fördel. Personliga möten i fokus Alf upplever inte dialogen mellan företagen och kom- Investeringar som ger tillbaka munen som dålig, men menar samtidigt att den kan Alf Rytter lyfter fram de senaste årens satsning på utvecklas. Det krävs mer än trevliga informationsträf- Katrineholms Logistikcentrum som ett bra exempel far samt vår- och höstbufféer. på kommunens initiativförmåga. Investeringen ligger rätt i tiden och borde skapa sysselsättning som ger – I en kommun av denna storlek måste både när- en bra ekonomi i kommunen. ingslivschefen och kommunalrådet möta styrelser och företagarföreningar på ett mer regelbundet och – I detta fall har kommunen gått från ord till handling. personligt plan. Och det krävs lyhördhet från kommu- Man har verkligen tagit tjuren vid hornen och satsat nens sida i vad som sägs, samt en snabb service. på något som förhoppningsvis ger tillbaka och lönar sig på sikt. Han lyfter även fram vikten av att bjuda in till konkur- rens från kommunens sida.
  4. 4. NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 5 AV 8 – SEPTEMBER 2010 Catharina Marklund kommu- nens nya EU-samordnare Med bakgrund hos Nyköpings kommun och som egen konsult har nu Catharina Marklund börjat tjäns- ten som EU-samordnare i Katrineholms kommun. Catharina har delad tjänst mellan Näringsliv och Till- växt och Projektkontoret. Hennes rådgivning är kost- nadsfri första träffen/timmen och sedan gäller mark- nadsmässig debitering. Catharinas uppgift är att: • Hjälpa till att utveckla företag och organisatio- ner med hjälp av EU-finansiering, genom kon- sultation, information och utbildning. • Vara partner för företag och organisationer som vill förverkliga EU-projekt. • Bistå med support i alla steg av EU- finansierade projekt. • Utveckla organisationer och skapa handlings- kraft och engagemang för individen och hela företaget/organisationen. Catharina kommer regelbundet att ge information om vilka möjligheter som finns och om ändringar som sker inom området. Hon vill gärna redan nu passa på att ge en kortfattad information: Catharina Marklund EU-samordnare Stöd finns att söka inom bland annat följande områden: Telefon: 0150-569 81 • Forskning/utveckling catharina.marklund@katrineholm.se • Kultur/turism • Miljö/energi • Hälsa/konsumentskydd • Kompetensutveckling • Samverkan/partnerskap • Övriga olika näringslivsprogram Gemensamt för samtliga EU-stöd är att de har ett uttalat europeiskt syfte. Även de som kan sökas på regional nivå. Vissa är geografiskt bundna och andra riktade till vissa insatser inom ett visst område, ex- empelvis utbildning, hälsa, miljö etc. Administrationen av programmen sköts av olika; ex- empelvis kommissionen, myndigheter i medlemslän- derna (såsom ESF-rådet, tillväxtverket m.fl.) Inom vissa program går det att söka stöd löpande och inom andra finns särskilda tidsgränser. Carina Lloyd Företagslots och näringslivsutvecklare
  5. 5. NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 5 AV 8 – SEPTEMBER 2010 Regionförbundet medfinansierar Med start i oktober har du möjlighet att få professionellt konsultstöd för att kartlägga ditt företags möjliga till- växtområden. Det är ett samarbete inom KFV-regionen som Regionförbundet Sörmland beviljat 600 000 kr till. Totalt är det 50 företag som har chansen att delta med proportionerlig fördelning mellan orterna. Projektet riktar sig till företag med upp till 19 anställda och det är kostnadsfritt. Kontakta Conny Petrén för ytterligare information på 0150-572 06. Parallellt med företagens genomlysning pågår också en kartläggning av ungdomars och nysvenskars informella kompetens för att på det sättet ta vara på dessa gruppers (ofta) ouppmärksammade kunskap. Ett sätt att öka anställningsbarheten och individernas insteg till arbetsmarknaden. Carina Lloyd Företagslots och näringslivsutvecklare Kalendarium hösten 2010 September 22 sep Ängeln Populärvetenskapliga föreläsningar. Kl. 17.30-19.00 Struntprat viktigare än du tror. 28 sep Ängeln Lunchföreläsning med omvärldsbevakning. Faktorer för Kl. 11.30-13.00 framgång i SME-företag. Oktober 19-22 okt Älvsjö Tekniska Mässan, Secoil och KLC/NÄT. 26 okt Ängeln Lunchföreläsning. Uthålliga energisystem i praktiken. Kl. 11.30-13.00 November 6-7 nov Duveholmshallen Katrineholmsmässan. 9 nov Ängeln Populärvetenskapliga föreläsningar. Begravningstraditioner i förändring. 9-12 nov Jönköping Elmiamässan, Katrineholmsföretag i samverkan. 30 nov Norrköping Visualiseringscenter Linköpings Universitet. Kvällsresa för företag. Förvaltningen för Näringsliv och Conny Petrén Carina Lloyd Tillväxt är en del av Katrineholms Förvaltningschef Företagslots/näringslivsutvecklare kommuns näringslivscentrum. På Tel 0150-572 06, 070-265 72 06 Tel 0150-568 29, 070-595 96 65 Näringslivscentrum har kommunen conny.petren@katrineholm.se carina.lloyd@katrineholm.se samlat en rad aktörer, både offent- Roger Andersson Björn Winnberg Persson liga och privata. Centret ska ge Projektledare för Katrineholms Mark- och exploateringsansvarig service till företag samt underlätta Logistikcentrum. Tel 0150-571 68, 070-525 71 68 för nyföretagande och entrepre- Tel 0150-572 36, 070-333 67 46 bjorn.winnberg-persson@katrineholm.se nörskap. Näringslivscentrum ingår roger.andersson@katrineholm.se i Katrineholm kommuns satsning Leif Öskog på tillväxt och företagande. Mats Hedberg Näringslivsutvecklare Ortsutvecklingsstrateg Tel 0150-572 14, 070-667 52 17 Tel 0150-570 24, 070-358 63 71 leif.oskog@katrineholm.se mats.hedberg@katrineholm.se Catharina Marklund Lena Örnfjärd-Berg EU-samordnare Administratör Tel 0150-569 81 Produktion Tel 0150-572 38, 070-552 27 85 catharina.marklund@katrineholm.se Hero Kommunikation AB lena.ornfjard-berg@katrineholm.se Kontakt: naringsliv@katrineholm.se

×