Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stordata endrer spillet - Claus Sonberg og Peter Majanen

114 views

Published on

Tilgang på analyse av store datamengder tar kommunikasjonsfaget fra intuisjon til dokumentasjon. Det endrer spillet gjennom å stille økte krav til fakta og dokumentasjon for alle som jobber med kommunikasjon, og ved å gjøre dataanalyse til en viktig kompetanse innen vårt fag. Stordata vil kunne gi kommunikasjonsavdelingen økt innflytelse og økte budsjetter fordi effekten av kommunikasjon nå bedre kan dokumenteres, men stordata er også et kraftfullt verktøy som stiller høye krav til etikk.

Claus Sonberg, partner og styreleder i Zynk og Peter Majanen, partner og en av grunnleggerne av det svenske kommunikasjons- og trendanalysebyrået, Quattroporte.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stordata endrer spillet - Claus Sonberg og Peter Majanen

 1. 1. Stordata endrer spillet! Høstseminaret Trondheim, 29. september 2017
 2. 2. Hva betyr stordata for kommunikasjonsfaget?
 3. 3. vs
 4. 4. Trendanalyse på internett?
 5. 5. Hva er Q-ball? 40+ millioner nettsider, titalls millioner tweets Sentimentanalyse av ord og begreper Prediktiv algoritme INDEKS
 6. 6. Testet mot aksjer på Stockholmsbørsen 8
 7. 7. 9 Case 3. New concept for a leading European retailer
 8. 8. Viktigste driverne for fremtidens dagligvarehandel i Sverige Important drivers for future food retail (2015) 10 Time in months Now -Potential+ Urban shopping AI-solutions On line Restuarants Home delivery Organic External stores Premium
 9. 9. 11 Budskapstesting i HPV-kampanje
 10. 10. HPV-kampanje 12 Effektivitet Low -Impakt+ High Jag borde vara död I love me 300 årligen av livmoderhals- cancer Gratis HPV-vaccin
 11. 11. «Q-ball» spådde Brexit og Trumps valgseier! 13
 12. 12. Høyre overtok Aps ledelse i midten av juli 14 20 40 60 80 100 120 140 MAR.17 APR.17 MAY 2017 JUN.17 JUL.17 AUG.17 SEPT POSITIV OMTALE & PARTISYMPATI Q-BALL, MARS-SEPTEMBER (INDEKS) Ap Høyre
 13. 13. Ap og Høyres utvikling i forecast-modellen 15
 14. 14. Miljø, helse og skole mest omtalt av velgerne Skatt lite omdiskutert – Rinkeby kom i tide til å løfte innvandringssaken fra bunnpunkt 16 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 W31 2017 W32 2017 W33 2017 W34 2017 W35 2017 W36 2017 UTVIKLING AV OMTALE INNVANDRING Q-BALL AUGUST-SEPTEMBER 2017 (INDEKS) OMTALE POLITISKE OMRÅDER Q-BALL AUGUST-SEPTEMBER 2017 (INDEKS)
 15. 15. 17 • Realtidsanalyse • Analyse tilbake i tid • Fremtidsanalyse
 16. 16. vs
 17. 17. Mest positivitet rundt kunstig intelligens - mest negativ holdning til tingenes internett 19
 18. 18. … men ingen av teknologiene er spesielt godt posisjonert 20
 19. 19. Kahoot! og IBM Watson har stort potensial 21
 20. 20. Kahoot! har mye mer positiv oppmerksomhet enn IBM Watson 22
 21. 21. Kahoot! September 2016 – August 2017 23 • Topp 1: Nr 1 i AppStore, Verdensrekordforsøk i antall brukere, Oslo Innovation award • Topp 2: Én milliard spillere • Topp 3: 80 millioner kroner fra investorer, Walt Disney akselerator program 1 2 3
 22. 22. 24 Hva betyr det for kommunikasjonsfaget?
 23. 23. Stordata endrer spillet •Årlige omdømmemålinger •Medieklipp •Budskapsgjetting •Reagere på saker •Statiske data •Løpende målinger •Effekt •Budskapstesting •Se utvikling •Levende data 25
 24. 24. 26 Økte krav til: • Dokumentasjon • Analyse • Etikk
 25. 25. 27 Fra intuisjon til dokumentasjon
 26. 26. Takk for oss!
 27. 27. Valganalyse 10. september • «Høyre skårer fremdeles høyt i vår prediksjonsmodell og ligger an til gjøre et godt valg» • «KrF trender fortsatt negativt og kan gjøre det svakere enn meningsmålingene tilsier» • «Senterpartiet ligger fremdeles høyt i vår prediksjonsmodell og vil trolig gjøre et godt valg sammenlignet med 2013» • «I vår prediksjonsmodell ligger Ap fremdeles an til å gjøre et svakt valg» • «I vår modell ligger SV an til å gjøre et godt valg som sikrer partiet klar framgang fra 2013» • «I uke 36 har FrP både sett ett fall i positiv omtale i vårt datagrunnlag og en nedjustering i vår prediksjonsmodell. Endringene er likevel så små at det er usikkert hvor utslagsgivende de vil bli på valgdagen» 29

×