Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ragnhild Gimse Storrø: Kommunikasjonsrådgivere i en mediestyrt verden

490 views

Published on

Bruken av kommunikasjonsrådgivere i departementene og medias påvirkning på politikken er et omdiskutert tema. Ragnhild Gimse Storrø har forsket på dette, og forteller om konsekvenser, fakta og myter.

I 2014 fikk Ragnhild stipend fra Kommunikasjonsforeningen for å forske på medias påvirkning på departementenes kommunikasjonsarbeid. Hun gikk ut med toppkarakter fra Manchester Business School og fikk tilbud om å publisere masteroppgaven i anerkjente Journal of Political Communications.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×