Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Liv Monica Stubholt: Hvordan blir du verdifull for ledelsen?

460 views

Published on

Liv Monica Stubholt forteller om hvordan kommunikasjon kan støtte i omstillingsprosesser og hvordan du som rådgiver kan gi verdi til ledelse og styre. Monica har mer enn 20 års erfaring som advokat, næringslivsleder og politiker. Hun har ledet flere restruktureringer og kommersielle prosesser i Aker-selskaper. Hun kombinerer lang erfaring som forretningsadvokat med politisk erfaring som statssekretær i Utenriksdepartementet (2005-2007) og Olje- og energidepartementet (2007-2009). Hun har hatt flere lederstillinger i Aker-konsernet, blant andre daglig leder av Aker Clean Carbon, administrerende direktør i Aker Seafoods og strategidirektør i Kværner.

Published in: Leadership & Management
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Liv Monica Stubholt: Hvordan blir du verdifull for ledelsen?

  1. 1. BETYDNINGEN AV KOMMUNIKASJON FOR GOD LEDELSE Høstseminaret 16. oktober 2015 Radisson Blu Plaza Hotel Advokat Liv Monica Stubholt
  2. 2. Advokatfirmaet Selmer DA  Doc. ref.: 2813592 2 KOMMUNIKASJONSERFARING ∙ FARTSTID ∙ Femten år som forretningsadvokat ∙ Seks år i næringslivet ∙ Seks år i politikk ( regjering og Stortinget) ∙ Flere styreverv ∙ HVA HANDLER DET OM ∙ Lede og veilede kunnskapsintensiv virksomhet ∙ Bevare og utvikle verdier ∙ RÅDGIVERROLLEN
  3. 3. Advokatfirmaet Selmer DA  Doc. ref.: 2813592 3 NOEN ENDRINGSPROSESSER ∙ Konkurs og gjeldsforhandlinger "redde det som reddes kan" (1998 – 2002) ∙ Utviklingen av Fornebuhalvøya " politikk er makt: men en seier kan bli for stor" (1997- 2000) ∙ Jakten på Anders Jahres utenlandsformue "det koster å få rett" (2000-2005) ∙ Utenriksdepartementet " nordområdene: utenriks ble innenriks"- (2005-2007) ∙ Olje- og energidepartementet "miljøperspektiv og fiskerier" (2007-2009) ∙ Aker Seafoods – " vil man vårt beste eller ikke " (2010) ∙ Aker Clean Carbon "kommersialisering av miljøløsninger "- (2010-2012) ∙ Norsk Hydros store oppkjøp i Brasil – "norsk/tysk kultur til Brasil" (2010-2015) ∙ Norsk Russisk Handelskammer – "byens verste Uriaspost?" (2014 - )
  4. 4. Advokatfirmaet Selmer DA  Doc. ref.: 2813592 4 KOMMUNIKASJON OG LEDELSE I KUNNSKAPSBEDRIFTER ∙ De ansatte har stor grad av yrkesstolthet og faglighet ∙ De ansatte er på selvstendig grunnlag opptatt av å gjøre en god jobb ∙ Dette stiller særlig krav til gode endringsprosesser ∙ Omstilling og endringsprosser utfordrer de ansattes tålmodighet med endringsprosessene
  5. 5. Advokatfirmaet Selmer DA  Doc. ref.: 2813592 5 GULLSTANDARDEN: TENK ALLTID KOMMUNIKASJON ∙ Toppledelsen må bringe hovedbudskapet ∙ Budskapet må deretter aktivt spres ∙ Budskap må være klart ∙ Mellomledere må være fortrolig nok med budskapet til å formulere det selv ∙ Alle kanaler ∙ Gjentakelsens kunst ∙ Det å bli sett og/eller det å bli beroliget er også kommunikasjon
  6. 6. Advokatfirmaet Selmer DA  Doc. ref.: 2813592 6 KOMMUNIKASJON NÅR VIRKSOMHETEN ENDRER SEG ∙ Nye prosesser og arbeidsformer ∙ Kulturendring ∙ De ansatte må tåle endringer ∙ Stammekulturer - vi og dem ∙ Integrasjon ∙ Kommunikasjon leder integrasjonen ∙ De ansatte skaper også endringer
  7. 7. Advokatfirmaet Selmer DA  Doc. ref.: 2813592 7 TILHØRIGHET OG RESPEKT ∙ Likeverdighet i prosess ∙ God representasjon ∙ Omtale av ledelsen og endrings – og integrasjonsprosjektet ∙ Opplevelse av utrygghet og trussel mot arbeidsplassen ∙ Ledelsen må være forberedt på å møte smålighet - og storsinn ∙ Faremoment: leie av tidligere organisasjon og kulturer
  8. 8. Advokatfirmaet Selmer DA   Oslo Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo Besøksadresse: Tjuvholmen allé 1 T: + 47 23 11 65 00 Trondheim Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 869 7409 Trondheim Besøksadresse: Kjøpmannsgata 52 T: + 47 23 11 65 00 E: post@selmer.no W: selmer.no Kontaktinformasjon Doc. ref.: 2813592 8

×