Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fusjon av teknologi kultur og mennesker - Ida furnes breivik og Harriet J. Wright

139 views

Published on

IBM Watson er verdens mest avanserte kognitive system og muliggjør et større samarbeid mellom mennesker og datamaskiner. På Høstseminaret vil Ida Furnes Breivik og Wright introdusere dere for Watson og vise eksempler på hvordan Watson er brukt i ulike bransjer over hele verden. Blant annet brukes den i kampen mot falske nyheter, i kreftforskning og innenfor industriell produksjon. De viser hvordan kunstig intelligens påvirker samfunnet, hvordan det vil endre arbeidsplassen og hverdagen vår.

Ida Furnes Breivik og Harriet J. Wright, IBM Watson.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fusjon av teknologi kultur og mennesker - Ida furnes breivik og Harriet J. Wright

  1. 1. Fusjon av teknologi, kultur og mennesker Ida Furnes Breivik Client Center Manager @idafbreivik Harriet Jennifer Wright Business Development Manager @harrietwright89
  2. 2. © 2017 International Business Machines Corporation The Data Economy
  3. 3. © 2017 International Business Machines Corporation
  4. 4. 11 A new era of thinking Media & Entertainment
  5. 5. IBM inngår samarbeid med NCE Media © 2017 International Business Machines Corporation IBM er valgt som teknologipartner For NCE Media og medieklyngens Innovasjonslab, MCB Media Lab, skal Baseres på skyteknologi fra IBM
  6. 6. Watson video from Frode
  7. 7. Takk for oss! Ida Furnes Breivik ida.f.breivik@no.ibm.com @idafbreivik Harriet Jennifer Wright harriet.wright@no.ibm.com @harrietwright89

×