Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Banksjefer på Facebook – kommunikasjonsverktøy og kulturdriver - Elin Vigrestad

126 views

Published on

Elin Vigrestad skal vise oss hvordan Workplace by Facebook har blitt et kraftfullt kommunikasjonsverktøy og en kulturdriver i DNB. Hun forteller hvorfor Workplace er blitt en suksess, men reflekterer også over dilemmaene algoritmestyrt kommunikasjon byr på i organisasjonsutvikling og ledelse.

Elin Vigrestad, direktør internkommunikasjon i DNB.

Published in: Social Media
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Banksjefer på Facebook – kommunikasjonsverktøy og kulturdriver - Elin Vigrestad

  1. 1. Trondheim League
  2. 2. Takk for oppmerksomheten!

×