Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Å arbeide i ein ny marknad som utfordrar tradisjonelle vanar - Maren Aas Nakken

180 views

Published on

Nye middagstenester har kome som ei kule dei siste åra. Ei av dei bedriftene som har opplevd enorm vekst i omsetninga på kort tid, er Godtlevert.no. Bedrifta beskriv sjølv veksten som eit hurtigtog som køyrer i 350 km/t medan dei tilsette heng på og skrur. Denne nye tenesta som utfordrar den norske daglegvaremarknaden, har skapt nye arbeidsplassar og gir plass til mindre aktørar innanfor matbransjen. Sjølv meiner selskapet at evna til rask omstilling og viljen til å investere har vore blant deira største suksessfaktorar.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Å arbeide i ein ny marknad som utfordrar tradisjonelle vanar - Maren Aas Nakken

  1. 1. Å utfordre nordmenns tradisjonelle spisevaner Maren Aas Nakken
  2. 2. Vi vil at alle skal spise skikkelig middag, få en enklere hverdag og et bedre liv.

×