Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KOMFO SUMMIT 2017 - Rasmus Møller-Nielsen & Niels Dahl-Nielsen

117 views

Published on

Komfo Summit is all about enabling meaningful moments. Stay ahead of the curve with chatbots, customer service, data activation, ROI, AI, machine learning, influencers, and much more.

What is this presentation about?
Rasmus:
As a SoMe professional you are most likely handling personal data on behalf of your company. That is why the upcoming EU's General Data Protection Regulation (GDPR) will impact your daily work. Together with Niels Dahl-Nielsen (Synch Law), they are providing you with insights into why the GDPR is a great win for social media and how you can turn it to your advantage.

Niels:
As a SoMe professional you are most likely handling personal data on behalf of your company. That is why the upcoming EU's General Data Protection Regulation (GDPR) will impact your daily work. Together with Rasmus Møller-Nielsen (Komfo), they are providing you with insights into why the GDPR is a great win for social media and how you can turn it to your advantage.

 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

KOMFO SUMMIT 2017 - Rasmus Møller-Nielsen & Niels Dahl-Nielsen

 1. 1. #Komfosummit 2017 Rasmus Møller-Nielsen CEO, Komfo Niels Dahl-Nielsen Synch Law ”Unboxing the GDPR for the SoMe professional”
 2. 2. UNBOXING THE GDPR! for the SoMe professional! !
 3. 3. 1. Introduktion til GDPR
 4. 4. “Data is the currency of today’s digital economy” (communication of the European Commission)
 5. 5. Hvad er ”GDPR”? •  “General Data Protection Regulation” – en EU-forordning og derfor direkte anvendelig i alle medlemsstater •  Erstatter persondataloven (i alle 28 medlemsstater) •  Er vedtaget, men vil blive håndhævet fra den 25. maj 2018 ‘The biggest change on data protection laws in 20 years’
 6. 6. Hvorfor GDPR? Formål Forenkle de regulatoriske rammevilkår for virksomheder Give borgerne kontrol over deres personoplysning er Holde trit med den teknologiske udvikling
 7. 7. Før GDPR •  Gamle regler var baseret på et direktiv fra 1995 •  Blev håndhævet vidt forskelligt i medlemsstaterne •  Manglende gennemsigtighed •  Ingen tillid til reglerne •  Tilbageholdenhed ved udlevering af data
 8. 8. Hvornår gælder GDPR? •  Behandling af personoplysninger, der helt eller delvist foretages ved hjælp af automatisk databehandling, og på anden ikke-automatisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register
 9. 9. ”Behandling” •  Eksempler på behandling (ikke udtømmende): •  Indsamling •  Registrering •  Organisering •  Systematisering •  Tilpasning •  Ændring •  Søgning •  Brug •  Sletning •  Tilintetgørelse •  Opbevaring •  Overførsel •  Vurdering
 10. 10. ”Personoplysninger” •  Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person •  Eksempler på personoplysninger (ikke udtømmende) •  Navn •  Adresse •  E-mailadresse •  GPS-lokation •  IP-adresse •  Device-identifikatorer •  Indkomstforhold •  Særlige krav ved følsomme oplysninger •  Race •  Religion •  Seksualitet •  Politik •  Helbredsoplysninger
 11. 11. GDPR for SoMe-professionals •  GDPR gælder for alle, der tilbyder varer eller tjenesteydelser til, eller monitorer registrede personer, i EU •  Ikke afgørende om den dataansvarlige eller databehandleren er etableret i eller uden for EU •  Stort set alle danske virksomheder er omfattet af GDPR og i hvert fald virksomheder, der anvender SoMe til at kommunikere med kunder og samarbejdspartnere
 12. 12. Hvorfor tales der så meget om GDPR? •  GDPR viderefører stort set alle gældende regler og indfører en række nye begreber og forpligtelser, blandt andet (ikke udtømmende): •  Right to be forgotten •  Dataportabilitet •  Retten til at gøre indsigelse (fx mod profilering) •  Accountability •  Pligt til at føre fortegnelse •  Pligt til at udpege en databeskyttelsesrådgiver •  Pligt til at udføre konsekvensanalyser •  Data protection by design •  Data protection by default •  Ansvar for databehandlere •  Notifikationspligt ved sikkerhedsbrud •  og bøder, STORE bøder II tillæg til allerede eksisterende pligter… •  Oplynsingspligt ved overførsel til tredjelande •  Pligt til at oplyse om ret til indsigt •  M.fl.
 13. 13. Bottom line •  Flere rettigheder for registrerede •  Flere forpligtelser for databehandlere og dataansvarlige •  Bøder
 14. 14. A unique opportunity to build competitive advantage 2.
 15. 15. Bedre rammevilkår •  Ét regelsæt i hele EU – realharmonisering •  Adgang til et større marked øger vækstmulighederne •  Lavere omkostninger til sikring af compliance (i hele EU) •  Gennemsigtighed og håndhævelse vil øge tilliden til reglerne •  Øget tillid vil fjerne eksisterende hindringer for den digitale økonomi •  Understøttelse af innovation (”protection by design”) •  GDPR omtaler værktøjer, der gør det muligt fortsat at anvende big data- analyser, AI og lignende teknologier
 16. 16. Compliance som positionering •  Tendens til stigende bevidsthed om databeskyttelse •  Lad kunderne vide, at du beskytter deres data •  Compliance signalerer bevidsthed om og fokus på beskyttelse af kundernes personoplysninger •  Gennemsigtighed som booster af kundetillid
 17. 17. A great win! •  Bedre rammevilkår •  Mulighed for at positionere sig på sin bevidsthed om databeskyttelse •  Højere tillid •  Øget markedskendskab •  Lettere adgang til nye markeder •  Bonusgevinster: •  Investor due diligence •  Kontrol og overblik over interne processer •  Jo højere tillid, jo bedre muligheder for at anvende data •  Fordi data er “the currency of today’s digital economy” og fordi SoMe indeholder meget data, er GDPR et “GREAT WIN” for professionals, der bruger SoMe
 18. 18. 3. Forberedelse til GDPR
 19. 19. Hvordan skal man forberede sig? •  Forberedelse •  Få styr på data og dataflows •  Compliance 1.  Definér formålet med behandling af data 2.  Identificér det juridiske grundlag for behandlingen 3.  Overhold oplysningsforpligtelser 4.  Opfyld anmodninger fra registrerede 5.  Tekniske og organisatoriske foranstaltninger 6.  Grundlag for anvendelse af databehandlere og dataoverførsler •  Deadline 25. maj 2018!
 20. 20. Build competitive advantage ü  Få styr på dataflows og lav data mapping ü  Identificer virksomhedens hovedudfordringer i forhold til compliance med GDPR ü  Planlæg, skab en kultur og øg bevidsthed om databeskyttelse i hele organisationen ü  Læg en strategi på baggrund af data mapping ü  Implementer, vurder og vedligehold ü  à Øg kundetillid

×