ကာမေပၚလစီ

165,488 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
11 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
165,488
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5,070
Actions
Shares
0
Downloads
312
Comments
0
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ကာမေပၚလစီ

 1. 1. ကာမေပၚလစီပထမပိုင္း……..ဒီေန ့Aေပ်ာ္ဆံုးေန ့။ ေက်ာ္၀င္းေထာင္က လြတ္ၿပီမို ့ဒီေန ့သည္သူ ့Aဖို ့Aေပ်ာ္ဆံုးေန ့တစ္ေန ့ ၿဖစ္ပါေတာ့သည္။သူေထာင္က်စU္က Aသက္ ၂၀။ ေထာင္ထဲမွာ ၄ ႏွစ္ ၅ လ ေနခဲ့ရသည့္Aတြက္ Aခုဆိုလ်ွင္ Aသက္ ၂၅ႏွစ္ထဲေရာက္လာၿပီ။သူေထာင္က်ရသည့္ ၿပစ္မွူက မုဒိနးမွ ု။ ္မုဒိန္းမွူစစ္စစ္ကား မဟုတ္။ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ၿပီး တရားဆြဲခံရသည့္ မုဒိန္းမွူ။“ေမာင္ေက်ာ္၀င္း ဘာAမွူနဲ ့က်သလဲ…..…..မွူဒိနးမွူပါဆရာ.... ္…ေAး..ေထာင္က လြတ္သြားရင္ ကိုယ့္ဘ၀ကို Aသိတရားနဲ ့ ၿပဳၿပင္ၿပီး ေကာင္းေကာင္းေနသြားပါ….ဒီေထာင္ဆိုတ့ေနရာမ်ိဳးကို ဘယ္လိုAေႀကာင္းနဲ ့မွ ၿပန္မေရာက္ပါေစနဲ ့….. ဲ……..ဟုတ္က့ပါဆရာ…. ဲ…..မင္းတို ့Aက်U္းသားေတြ တန္းပိတ္တ့Aခါတိုင္း Aၿမဲတမ္းသံၿပိဳင္ရြတ္ရြတ္ေနႀကတဲ့ ဲမဂၤလာသံေပါက္နဲ ့Aညီ Aတတ္ႏိုင္ဆံုး ေနပါလို ့ဆရာ AေလးAနက္ မွာလိုက္ခ်င္တယ္……….ဟုတ္က့ပါဆရာ…. ဲ…….မင္းေထာင္ထဲမွာ ဘာAလုပ္လုပခ့သလဲ… ္ ဲ……ကၽြန္ေတာ္ သန္ ့ရွင္းေရးAလုပနဲ ့ဘာယာကင္းေစာင့္Aလုပ္ပါဆရာ… ္ေAး….မင္းဟာ Aလုပ္တာ၀န္ေက်ပြန္တ့Aက်U္းသားတေယာက္ၿဖစ္ေႀကာင္း Aက်ေထာင္မးက တင္ၿပထားတယ္ ဲ ႉ…ေAး…ကင္းေစာင့္တ့Aလုပ္ဆိုတာ သတိနဲ ့ေစာင့္ႀကည့္ရတဲ့ Aလုပ္မဟုတ္လား… ဲ…….ဟုတ္ပါတယ္ဆရာ….….Aဲဒီလိုပဲ ကိုယ့္ဘ၀ကို မတိမ္းမေစာင္း မလြဲေခ်ာ္ရေAာင္ သတိနဲ ့ေနပါ..သတိနဲ ့ေၿပာဆိုပါ….သတိနဲ ့လုပ္ကိုင္ပါေမာင္ေက်ာ္၀င္း….ဒီသင္ခန္းစာကို Aသံုးခ်တတ္ရင္ မင္းAတြက္Aက်ိဳးရွိမွာပါ…မင္း..ည Aခ်ိန္ကင္းေစာင့္ရ တိုင္းသတင္းပို ့ရတဲ့သတင္းပို ့ခ်က္ကို ဆိုၿပစမ္း………ဟုတ္က့ဆရာ… ဲေက်ာ္၀င္းကေAာက္ပါAတိုင္းဆိုၿပလိုက္သည္။……ေကာင္းဗ်….(၉ x ၁၁ ) Aခ်ိန္က် ကင္းမႉး။ ၉၈၁၉ မ်U္ေစာင္း စီေက်ာ္၀င္း တန္းပိတ္ Aင္Aား (၇၂) Aေႀကာင္းထူးမရွိ…Aားလံုးေကာင္းဗ်ကဲ….ကဲ…သြားႏုိင္ၿပီ…
 2. 2. ေက်ာ္၀င္းေထာင္ပိုင္ႀကီးကို ေလးေလးနက္နက္ လက္Aုပ္ခ်ီ ဦးညြတ္ဂါရ၀ါၿပဳရင္း ထြက္လာခဲ့၏ထိုေန ့က သူႏွင့္Aတူ လြတ္လာသူမ်ားမွာ ၁၈ ေယာက္ တိတိၿဖစ္သည္။သို ့ေသာ္….တၿခားဆိုက္ေတြကမို ့ခင္မင္ရင္းႏွီးသူေတြမပါ။ေထာင္ဗူး၀က ထြက္လိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ Aၿပင္ေလာကႀကီးကို Aားပါးတရ တ၀ႀကီးႀကည့္လုက္၏ ိေလကိုတ၀ႀကီး ရွဴလိုက္သည္။ၿပီးေတာ့…ဟား…ကနဲ ၿပန္ထုတ္လိုက္သည္။တကိုယ္လံုး လန္းဆန္းေပါ့ပါးသြား၏ေထာင္Aထြက္ဂိတ္တြင္ လက္မွတထိုး ၿပီးသည္ႏွင့္ ေထာင္ေလာင္းရိပ္က AၿပီးAပိုင္လတ္ေၿမာက္သြားေတာ့သည္။ ္ ြသူႏင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးေသာ ေထာင္၀န္ထမ္းက ေငြ၅၀၀၀ထည့္ေပးလိုက္သၿဖင့္ ွေထာင္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရွိ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္သို ့၀င္ထုင္လိုက္သည္။ ိဆိုင္ထA၀င္ ဒီဇိုငးလွေသာ ဆိုင္းဘုတ္ေလးကို ေမာ့ႀကည့္ၿဖစ္သည္။ ဲ ္……Aတုမ့ဲ ေပ်ာ္ရႊငၿ္ ခင္း…..တီးေဟာက္(စ္)တဲ့…..ေက်ာ္၀င္း ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ၿပံဳးလိုက္မိသည္။၄ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလAတြင္း ေၿပာင္းလဲတိုးတက္ေနေသာ ၿမင္ကင္းသစ္မ်ားကို သတိထားလိုက္မိသည္။ ြေက်ာ္၀င္းက ေထာင္ဖက္သို ့ မ်က္ႏွာမူထားေသာ စားပဲြတြင္ ၀င္ထိုင္လိုက္ၿပီးေထာင္ႀကီးကိုစူးစူးစိုက္စုိက္ႀကည့္ေနမိသည္။…..Aကို….ဘာမွာမလဲ…သူ ့ေခါင္းက ဆံပင္ပံုစံကို ႀကည့္၍ စားပြဲထိုးေကာင္ေလးက လြတ္လူမွန္းသိသြားပံုရ၏ ၿပံဳးစိစိႏွင့္။……ခ်ိဳေပါ့က်တခြက္နဲ ့ ႀကာဆံေႀကာ္တပဲြ….Red Ruby..တပြဲခ်ကြာ…စားပြဲထိုးထြက္သြားသည့္တိုင္ သူ ့မ်က္လံုးမ်ားက ေထာင္ႀကီးဆီသို ့ စူးစိုက္ႀကည့္ေနဆဲ။Aႀကည့္ေတြက ေ၀၀ါးသြား၏ Aာ၇ုံေတြ ေထြၿပားသြား၏သူ မ်က္လံုးထဲ Aၿဖဴေရာင္ပိတ္ကားႀကီးသဖြယ္ ၿဖစ္သြား၏ ့ထိုAၿဖဴေရာင္ပိတ္ကားေပၚတြင္ မ်က္ႏွာတခု သိသိသာသာေပၚလာသည္။သူ ကို မုဒိန္းမွူႏွင့္ တရားစြဲဆုခ့သည့္ မေသာင္းခင္။ ့ ိ ဲမေသာင္းခင္က သူ ့ကိုၿမဴဆြယ္ေသာ ရမၼက္မ်က္လံုးတို ့ၿဖင့္ ရီေ၀စြာ ႀကည့္ေနသည္။ေက်ာ္၀င္းစိတ္ေတြက Aတိတ္ဆီသို ့ပ်ံသန္းသြား၏ေက်ာ္၀င္းေရ….ေဟ့ေက်ာ္၀င္း…ဒီခဏေလာက္ေက်ာ္၀င္း ေၿမာက္ဖက္က ေတာင္ကမ္းပါးယံတြင္ ထင္းခုတ္ေနစU္ ေတာင္ဘက္ကမ္းပါးယံရွိ၀ါးရုံေတာ Aေၿခမွ မေသာင္းခင္ လွမ္းေခၚသည္။ Aၿမင္နီးေသာ္လည္း ႀကားထဲတြင္ ေတာင္က်ေခ်ာင္းကခံေနသၿဖင့္တကယ္သြားလ်ွင္ Aနည္းငယ္လွမ္း၏။ ေခ်ာင္းထဲမွာ ေရAနည္းငယ္သာရွိ၏။ ေခ်ာင္းေဘးတြင္မူ သမုန္းပင္ေတြ၊ေတာေရွာက္ပင္ေတြက ေတာထေAာင္ေပါက္ေနႀကသည္။…ခဏ…ခဏ…လာခဲ့မယ္…ဒီAပင္ လက္စသတ္ေAာင္ခုတ္လိုက္Aံုးမယ္…ေက်ာ္၀င္းက…မေသာင္းခင္ႀကားေAာင္ ၿပန္ေAာ္လိုက္၏ မေသာင္းခင္က Aသက္ ၃၅ ၀န္းက်င္ေလာက္ရွိၿပီ။ေတာသူဆိုေပမယ့္ ၿမိဳ ့မွာေနထိုင္သည့္Aတြက္ သူမ AသားAေရက ၀င္း၀ါ စိုေၿပေန၏ ။ Aမို ့Aေမာက္Aရွုိက္Aဟိုက္ Aစြင့္Aကား Aဂၤါရပ္ေတြႏွင့္ စြဲမက္ႏွစ္သက္စရာေကာင္း၏။ Aလြယ္ဆုး ေၿပာရလ်ွင္ ံေရၽႊဘိုမင္းႀကိဳက္လံုးႀကီးေပါက္လွစတိုင္။ လြန္ခ့ေသာသံုးလခန္ ့ကမွ တတိယေၿမာက္ ေယာက္်ားႏွင့္ တရား၀င္ ဲကြာရွင္းခဲ့ၿပီး သမီးတေယာက္ႏွင့္ ရြာသို ့ေခတၱၿပန္ေရာက္လာသည္။ ပထမေယာက္်ားႏွင့္ သားသမီးမရခဲ့။ ယခုရထားေသာ သမီးမွာ ဒုတိယေၿမာက္ေယာက္်ားႏွင့္ ရထားေသာ သမီးၿဖစ္သည္။ မႏၱေလးစိန္ပန္းရပ္တြင္
 3. 3. သံေရက်ိဳလုပ္ငန္းႏွင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေနသူ။မေသာင္းခင္ မႏၱေလးတြင္ ပထမေယာက္်ားက သူမထက္ Aသက္ ၃၀ခန္ ့ႀကီးသည္။မုဆုးဖိုၿဖစ္၏ ိကုန္စိမ္းေရာင္းရင္းညားခဲ့ႀက၏ Aသက္ႀကီးေသာ္လည္းပိုက္ဆံရွိသူေ႒းမို ့ မေသာင္းခင္ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားကလည္းေက်နပ္ႀက၏သူ ့သားသမီးေတြပင္ မေသာင္းခင္ထက္ႀကီး၏ထြားထြားတစ္တစ္ မ်ွစ္စို ့ႀကီးလို စို ့စို ့ပို ့ပုိ ့ ဆူဆူၿဖိဳးၿဖိဳး မေသာင္းခင္ကို မုဆိုးဖို သူေ႒းႀကီး ဦးလူေက်ာ္ကတန္းတန္းစြဲ သေဘာက်ႏွစ္သက္ခ့၍ေငြႏွင့္ေပါက္ကာ ယူခ့သည္။ ဲ ဲသိနးခ်ီတင္ေတာင္းရုံမ်ွမက ယခုလက္ရွိ တိုက္ႏွင့္ၿခံAလုပ္ရုံကိုပါ မေသာင္းခင္နာမည္ႏွင့္ ္လႊဲေၿပာင္းေပးထားေလသည္။ေတာသူမ၏ AေသြးAသားက ဦးလူေက်ာ္ကို ကိေလသာ ရမၼက္မီးပြားေတြ Aလြန္Aမင္းေတာက္ေလာင္ေစခဲ့သည္။ဤမ်ွAရြယ္ေကာင္းၿပီး တဏွာရာဂ Aားသန္လွေသာ မိန္းမတေယာက္Aတြက္ ကာမဆႏၵၿပည့္ေစရန္ကာမAားတိုးေဆးေတြ တပ္ကူေခၚရေလ၏ ႀကာေတာ့ ဦးလူေက်ာ္တေယာက္ကိုယ္ခံAားေတြ ဆုတ္ယုတ္ၿပီးေရာဂါၿဖစ္ေလေတာ့၏ထိုစU္ကစ၍ ဦးလူေက်ာ္၏ လူယံုလက္ရင္းတပည့္ၿဖစ္ေသာသံေရက်ိဳAလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္တင္ဦးႏွင့္တိတတတပနးညားခဲ့ႀကသည္။ ္ ိ ္ ု ္ဦးလူေက်ာ္တေယာက္ မေသာင္းခင္၏ ကာမဆႏၵကို ၿပည့္၀ေAာင္ၿဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ဖို ့ေနေနသာသာဤေရာဂါႏွင့္ပင္ ဘ၀ဇာတ္သိမ္း၍ တစ္ဘ၀ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရေပေတာ့မည္။ကာမဂုဏ္ကိစၥေသာင္းႀကမ္းလြန္းသူမ်ားAတြက္ Aလြန္သတိထားရမည့္ Aခ်က္ၿဖစ္သည္။ေဆးစြမ္းသတၱိေႀကာင့္ Aားရွိသေယာင္ေယာင္ထင္ရေသာလည္း ကာမဆက္ဆံမွူလြန္ကဲလာေသာAခါကုန္ဆံုးသြားေသာ သုတ္ဓာတ္Aင္Aားမ်ားကို ခႏၵာကိုယ္က Aခ်ိန္မွီထုတလုပ္မေပးႏုိင္ေတာ့ေသာAခါ……. ္ထိုAခါ ေဆး၀ါးသတၱိႏွင့္သာ စခန္းသြားရေတာ့သည္။ဤဒဏ္ခ်က္ေတြ မ်ားၿပားလာေသာAခါ ဦးလူေက်ာ္တေယာက္ AလိုAေလ်ာက္ ေ၀ဒနာသယ္ဘ၀ေရာက္ရေတာ့၏စကားကိုပင္ပီပီသသမေၿပာႏုိင္ေတာ့ဘဲ သြားရည္ေတြ တၿမားၿမားက်ခါ Aိပ္ယာထဲလဲရပါေတာ့၏။တင္ဦးသည္ ဦးလူေက်ာ္၏ Aားကိုးစိတ္ခ်ရေသာ လူရင္းတပည့္ၿဖစ္သည္။ဆရာတူတပည့္ပီသစြာ မေသာင္းခင္ကို ဦးလူေက်ာ္ႏွင့္ ညားကာစကပင္ စိတ္ႏင့္ၿပစ္မွားေဖာက္ၿပန္ခ့၏။ ွ ဲသို ေသာ္ထိုစU္က ဦးလူေက်ာ္မွာ က်န္းမာေရးကလည္း ေဒါင္ေဒါင္ၿမည္ Aရွိန္A၀ါကလည္း Aလြန္ႀကီးမားလွသၿဖင့္ ့ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ကာယကံမေၿပာႏွင့္ ၀စီကံႏွူတ္Aဆင့္ၿဖင့္ပင္ မက်ဴးလြန္ရဲ။Aခုေတာ့ ဦးလူေက်ာ္တေယာက္ Aိပ္ယာထဲမွာလဲေနၿပီၿဖစ္၍ တင္ဦးတေယာက္မေသာင္းခင္၏ ဆူဆူၿဖိဳးၿဖိဳးတစ္တစ္ရစ္ရစ္ AဆီAသားကို ၀ါးမ်ိဳရန္Aခြင္ေကာင္းႀကီးရသြားပါေတာ့သည္။ ့ပင္ကိုယ္က တဏွာရာဂ Aားႀကီးလွေသာမေသာင္းခင္မွာ ဦးလူေက်ာ္Aရွိန္ေႀကာင့္ ၿငိမ္၍ေနရေသာ္လည္းAေဖAရြယ္ႀကီးႏွင့္ ကာမစခန္းသြားရသည္မွာ ႀကာေတာ့ၿငီးေငြ ့စရာေကာင္းလွ၏။တဏွာက Aိုမင္းရင့္ေရာ္ေသာဇရာေပၚမွာ သက္ေရာက္ညြတ္ကိုင္းေလ့မရွိပါ။ထိုေႀကာင့္ တင္ဦး၏ ေထာင့္ငါးရာ ဗို ့Aားၿပင္းၿပင္းရမၼက္မ်က္လံုးတ၀င္း၀င္းတို ၿ့ ဖင့္ စူးစူးစိုက္စိုက္ႀကည့္သည္ကို ရင္ဖိုသာယာခဲ့ေလသည္။မေသာင္းခင္ကလည္း တင္ဦးေရွ့တြင္ မႀကာခဏ သူ၏ စြင့္ကားႀကီးမားလွေသာတင္ပါးႀကီးမ်ားကိုကုန္းၿပၿခင္း ဆူၿဖိဳး၀င္းAိေသာ သူ ့ရ့ဲ ႏုိ ့Aံုႀကီးမ်ားAသားဆိုင္မ်ားကို မသိမသာေရာ သိသိသာသာပါ လွစဟၿပခဲ့ၿပီး ္မိန္းမမာယာၿဖင့္ ၿမွဴဆြယ္ခ့၏။ ဲဦးလူေက်ာ္ေရာဂါၿဖင့္ ေဆးရုံတက္သည့္ေန ့ကပင္ နဂိုကတည္းကခ်စ္မာန္ေစာင္ေနခဲ့ႀကေသာတင္ဦးႏွင့္မေသာင္းခင္တို ့ ကာမစစ္ထိုးပြဲၾကီး က်င္းပခဲ့ႀက၏။ေစာေစာကပင္ မေသာင္းခင္ႏွင့္ သူ ့Aေဖတို ့ညားတာကို မေက်နပ္ေသာ သားသမီးမ်ားကယခုလိုေရာဂါ၀င္၍ ေဆးရုံတင္လိုက္ရေသာAခါ မေသာင္းခင္ကို ၿဂိဳတ္ေမြေသာ က်က္သေရယုတ္မဟုသတ္မွတ္လိုက္ႀက၏။
 4. 4. ထို ့ေႀကာင့္ မေသာင္းခင္ကို ေဆးရုံေစာင့္Aိပ္ခြင့္မေပးဘဲ သူတို ့ ေမာင္ႏွမတစ္စုကသာ AလဲAလွယ္ႏွင္ေစာင့္ဖုိ ့ ့စီစU္လိုက္ႀကသည္။ဤသို ့လုပ္ႀကသည္ကို မေသာင္းခင္က စိတ္မဆိုးသည့္Aၿပင္ ႀကိတ္၍ပင္ ၀မ္းသာေနေတာ့သည္။တင္ဦးဆိုင္ကယ္ႏွင့္ၿပန္လိုက္လာသည္။Aခ်ိန္ကလည္း ည ၇ ႏွစ္ရီ ေက်ာ္ခန္ ့ၿဖစ္သည္။ တင္ဦးက လမ္းတြင္ ဘရန္ဒီတလံုးႏွင့္Aသားကင္၊ေခါက္ဆဲြေႀကာ္မ်ား ၀ယ္လာသည္။မေသာင္းခင္ကမူ ဘာမွမေၿပာ။တင္ဦးပြဲႀကမ္းေတာ့မည္ကို Aလိုလိုသိကာ ရင္ေတြလွူိက္ဖိုေနမိ၏။မ်က္လံုးကတဆင့္ တဦးဆႏၵကို တဦးက နားလည္သေဘာေပါက္ထားၿပီးၿဖစ္၍ သူကေတာင္းလ်ွင္ ကိုယ္ကေပးဖို ့Aဆင္သင့္ၿဖစ္ၿပီးသားပင္။Aိမ္ၿပန္ေရာက္ေတာ့ ေရမိုးခ်ိဳး၊A၀တ္Aစားလဲၿပီး ေသာက္ပြဲက်င္းပရန္ ၿပင္ဆင္လိုက္ႀကသည္။မေသာင္းခင္က Aလွဆံုးၿပင္ဆင္ေနသည့္Aတြက္ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ထြက္မလာ။တင္ဦးက စိတ္မရွည္ေတာ့ဘဲ Aခန္းထဲလုက္သြားသည္။ ိသူေရာက္သားစU္ ရင္လ်ားထမီကို ေၿဖခ်၍ မို ့မို ့တင္းတင္း ၀င္း၀င္းAိAိႏုိ ့ႀကီးႏွစ္လံုးကို သနပ္ခါးလူးေနသည္။ ြAရက္ႏွစ္ပတ္၀င္ထားၿပီးၿပီးမို ့တင္ဦးတေယာက္ရဲစိတ္၀င္ ေသြးႀကြေနသည္။သည္ေတာ့ ေႀကာက္ရံြ ့စိတကင္းစြာၿဖင့္ မေသာင္းခင္ကို ေပြ ့ဖက္လိုက္ၿပီး ႏုိ ႀ့ ကီးႏွစ္လံုးကို ဆုတေခ်ေပးလိုက္သည္။ ္ ္မေသာင္းခင္က တငိဦးလက္ႏွစ္ဘက္ ္ကို ဆြဲဖယ္လိုက္သည္။တင္ဦးကAညံ့မခံဘဲ ပါးကိုဆြဲေမာ့၍ ႏွူတ္ခမ္းႏွစ္လႊာကိုပါ စုပ္ယူလိုက္သည္။က်န္လက္တဖက္ကမူ မေသာင္းခင္၏ေစာက္ဖုတ္ႀကီးဆီသို ့ လွမ္းကိုင္လိုက္၏။တင္ဦးက ေစာက္ဖုတ္ကို ခပ္ႀကမ္းႀကမ္းကိုငၿ္ ပီး ပြတ္သပ္လိုက္သၿဖင့္ မေသာင္းခင္၏ ကာမစိတ္မ်ားပိုမို ႏိုးထလာ၏။သူမစိတ္ေနစိတ္ထားက ခပ္ႀကမ္းႀကမ္းႏွူိးဆြဆက္ဆံတာကို Aလြန္သေဘာက်ေက်နပ္ေလသည္……လွၿပီးသားဘဲ…ခင္ရာ…ေတာ္ေတာ့…လာ….စားႀကစို ့…တင္ဦးက မေသာင္းခင္ကို ခ်ိဳင္းႏွစ္ဖက္က ေပြ ့မလိုက္ရာ မေသာင္းခင္ကိုယ္က ေၿမာက္ကနဲႀကြပါလာသည္။ထမီက ေစာေစာကထဲကပင္ ဗိုက္ေAာက္ေရာက္သည္Aထိ ကၽြတ္ၿပီးသားမို ့ မတ္တပ္ရပ္လိုက္သည္ႏွင့္ႀကမ္းၿပင္ေပၚသို ့ ကြင္းလံုးကၽြတက်သြားသည္။ ္မေသာင္းခင္က ထမီကို လွမ္းဆြဲမည္ၿပဳရာ တင္ဦးက မေသာင္းခင္လက္ကို လွမ္းဆြဲလိုက္ၿပီး…..ေနပါေစခင္ရာ…ဒီAတိုင္းသြားရေAာင္…ဒို ့ႏွစ္ေယာက္ထဲရွိတ့Uစၥာ။ ဲ…ႀကည့္…ကဲကိုကဲတယ္….ရွင္လ…ခၽြတ္…. ဲမေသာင္းခင္က တင္ဦးပုဆိုးကိုပါ ဆြဲခၽြတ္လိုက္၏။ထိုAခါ ေပါင္ႀကားကAေႀကာၿပိဳင္းၿပိဳင္းထကာ ေသြးေႀကာေတြ ေဖာင္းAစ္ေနၿပီး ၿပဲလန္ေတာင္မတ္ေနေသာလီးတံတုတ္ရည္ႀကီးကို ဘြားကနဲ ေတြ ့လိုက္ရသည္။ ွAရွည္ ၈ လက္မ၊လံုးပတ္ ၅ လက္မရွိေသာလီးတန္ႀကီးကို ၿမင္လိုက္ရေသာAခါမေသာင္းခင္ရင္ထဲ ဒိန္းကနဲ တုန္လွူပ္သြားရ၏။ကေလး မေမြးဖူးေသးေသာ ေစာက္ဖတ္မို ့ ဤမ်ွ ႀကီးမားတုတ္ရွည္ေသာလီးႀကီးကို ခံႏုိင္ပါ့မလားဟု ုစိုးရိမ္စတ္၀င္သြား၏။ ိဦးလူေက်ာ္လည္း လီးေသးသူမဟုတ္။၇ လက္မခန္ ့ရွည္သည္။သို ့ေသာ္တင္ဦးလီးက ဦးလူေက်ာ္လီးထက္ ပိုတုတ္၏။ၿပဲလန္ေနေသာ ဒစ္ဆံဖူးႀကီးက နဲတာႀကီးမဟုတ္။ၿမင္တာႏွင့္ကိုAသဲယားရင္ထိတ္စရာေကာင္းလွသည္။
 5. 5. မေသာင္းခင္က တင္ဦးလီးႀကီးကို မရဲတရဲဆုတ္ကိုင္ႀကည့္မိသည္။လီးကလက္တဆုပ္စာမက။ၿပီးေတာ့….သံမဏိေခ်ာင္းႀကီးလို မာထန္ေနသည္။လီးတန္ႀကီးAရွိန္A၀ါက မေသာင္းခင္ေပါင္ႀကားရွိ ေစာက္ဖုတ္ႀကီးကိုလွူိက္ကနဲ လွူိက္ကနဲ လွူပ္ရွားယားႀကြသြားေစသည္။တင္ဦးက သေဘာေတြစြတ္က်သြားၿပီး မေသာင္းခင္ကို ေစြ ့ကနဲေပြ ့ခ်ီကာစားေသာက္မည့္ေနရာသို ့ေခၚသြားေလသည္။တင္ဦးလီးတန္ႀကီးက မေသာင္းခင္ဖင္ဆံုAိAိတင္းတင္းႀကီးကိုဖတ္ကနဲ ဖတ္ကနဲ လာလာရုိက္၏။မေသာင္းခင္တေယာက္ သေဘာေတြက်ကာ တခစ္ခစ္ရယ္ေမာရင္း ရင္တသိမ့္သိမ့္ခံုကာ တၿငိမ့္ၿငိမ့္ႏွင့္ ပါလာ၏Eည့္ခန္းထဲရွိ ၂ ေယာက္ထိုင္ ဆက္တီခံုေပၚထိုင္လိုက္သည္။မေသာင္းခင္ကို ေဘးသို ့ခ်လိုက္ၿပီး တင္ဦးက ဘရန္ဒီကို ငွဲ ့လိုက္သည္။တခြကကို မေသာင္းခင္ကုိ ေပးလိုက္ၿပီး က်န္တခြက္ကို သူကေမာ့ခ်လိုက္သည္။ ္ခ်ိဳၿပင္းခါးသက္ေသာ ဘရန္ဒီက ရင္ထဲေႏြးေထြးသြားေစ၏။မေသာင္းခင္ကလည္း Aရက္ႏွင့္ စိမ္းသူမဟုတ္။တခါ တခါ ဦးလူေက်ာ္က Aရက္တိုက္၍ သူ ့ကိုလိုးေလ့ရွိသည္။ထိုညမ်ိဳးမွာAရက္ရွိန္ေလးႏွင့္ ႀကမ္းႀကမ္းရမ္းရမ္းလိုးရသည္မို ့ Aားရေက်နပ္စရာ ေကာင္းလွသည္။ေခတ္မွီေသာ Aလွၿပင္ပစၥည္းမ်ား။သစ္လြငေသာ A၀တ္Aစားတို ့ၿဖင့္ နဂိုေရ စိုေၿပၿပီးၿဖစ္ေသာ လံုးႀကီးေပါက္လွ ္မေသာင္းခင္ကို ပိုမို၍ လွပေနေစပါေတာ့သည္။မေသာင္းခင္ကလည္း တင္ဦးနည္းတူ ဘရန္ဒီခြက္ကို တခါတည္း ေမာ့ခ်လိုက္ေလသည္။…….ကဲ….ခင္….ဟိုဖက္လွည့္ၿပီး…ဖင္ကုန္းေပး…ကိုယ္ေစာက္ဖုတ္ယက္ေပးမယ္…..ဒါမွ…ကိုယ့္လီးဒဏ္ကို ခံႏိုင္မွာ…..မေသာင္းခင္က ဆက္တီခုေပၚမွာပင္ တဖက္သို ့ ေခါင္းလွည့္၍ ဖင္ႀကီးကို ကုန္းေပးလိုကသည္။ ံ ္တင္ဦးက မေသာင္းခင္ရ့ဲ ခါးကို လက္ႏင့္ ဖိခ်လုိက္ရာ ၀ိုင္းစက္Aိထြားေနေသာ တင္ႀကီးႏွစလုးမွာ ွ ္ ံမီးေရာင္ေAာက္တြင္ ၀င္းေၿပာင္စြင့္ကားေနေလသည္။ေစာက္ဖုတ္ေဖာင္းေဖာင္းႀကီးကလည္းAရည္လ့ကာ ေနာက္သို ့ၿပဴးထြက္ေနသည္။ ဲတင္ဦးက ေစာက္ဖတ္ႀကီးကို လ်ွာၿဖင့္ ကလိလိုက္ရာမေသာင္းခင္တကိုယ္လံုး သိမ့္ကနဲ တုန္ခါသြားၿပီး ုရမၼက္လွူိင္းေတြ ထလာေလသည္။တင္ဦးက ေစာက္ဖုတ္ႏွူတ္ခမ္းသားႏွစ္ခုကို လက္ႏွင့္ AသာAယာၿဖဲ၍ေႏြးေထြးႏူးညံေသာ ေစာက္ဖုတ္Aတြင္းသား နီိနီေတြကို လ်ွာၿဖင့္ ထိုးေကာ္ယက္လိုက္သည္။မေသာင္းခင္ ဖင္ဆံုႀကီးမွာ ဆတ္ကနဲေၿမာက္တက္သြားၿပီး ပါးစပ္ကဟင္းကနဲ သက္ၿပင္းခ်သံ ထြက္လာ၏။တင္ဦးက မေသာင္းခင္ဖင္ဆံုႀကီးကိုသူ ့လက္ႏွင့္ဖိထိန္းထားၿပီး ေစာက္ဖုတ္Aတြင္းသားေတြကိုပင့္၀ိုက္ပြတ္ထိုးကာ စုပ္ယူလိုက္သည္။……..ရွဴး…ရႊတ္….ရွလြတ္…ပလြတ္……ရွလြတ္…..……..Aား…Aီး….ရွီး……Aီး..ဟီး…..Aမေလး….ကၽြတ္…ကၽြတ္…..မေသာင္းခင္မွာ တခါမွ မခံစားဘူးေသးေသာ ကာမAရသာထူးႀကီးကုိတကိုယ္လံုး ေၿမာက္တက္သြားသလားထင္မွတ္ရေလာက္ေAာင္ ေမ့ေမ်ာမတတ္ ၿဖစ္သြားရွာ၏။တင္ဦးက သူ ့ႏွာေခါင္းထိပ္ကို ေစာက္ဖုတ္ႀကီးႏွင့္ ထိကပ္လိုက္ၿပီး လ်ွာကို ၀င္ႏုိင္သမ်ွ၀င္ေAာင္Aစြမ္းကုန္ထိုးသြင္းကာ AပီAၿပင္ ေမႊေႏွာက္ထိုးဆြ ယက္ၿပပါေတာ့သည္။ခံခ်င္စိတ္ေႀကာင့္ ေစာက္ဖုတ္ႀကီးက Aစြမ္းကုန္ပြင္Aာလာသည္။ ့ဒီAေၿခAေနေရာက္လ်ွင္ သူ ့လီးႀကီးဒဏ္ကို ခံႏုိင္ရည္ရွိၿပီဟု တင္ဦးက သေဘာေပါက္လိုက္သည္။တင္ဦးဘ၀ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဆက္ဆံခ့ဖူးေသာ မိန္းမAေရAတြက္က မနည္းေတာ့။ ဲEရာ၀တီတာရုိးတန္းတြင္ ဖာသယ္ေတြ ေပါေသာ္လည္း တင္ဦးက ဖာခ်ေလ့မရွိ။
 6. 6. Aေခ်ာင္ႏွူိက္လို ့ရမည့္ ႀကိဳက္ကုန္းေတြကို သာေဆာ္ေလ့ရွိ၏။ႀကိဳက္ကုန္းေတာင္မွ ပိုက္ဆံရွိေသာ ကုတ္ကမ်င္းႀကိဳက္ကုန္းမ်ိဳးမွ ေရြးေဆာ္တတ္၏။တခ်ိဳ ့ႀကိဳက္ကုန္းမ်ားမွာ လီးAေရAတြက္ နည္းနည္းေနာေနာ မဟုတ္သည့္Aတြက္ ဖာသည္ႏွင့္ ထူးမၿခားနားလွ။သည္ေတာ့ ပိုးAမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ ကိန္းေAာင္းႏုိင္သည္။ေနာက္ၿပီး….သူ ့မွာ…..ကာမေပၚလစီ……ရွီ၏…သူ ့ေပၚလစီက ကိုယ့္Aေရးက ဒုတိယ….။သူ ့Aေရးက ပထမ..။သူ ့ဆႏၵသာ ပထမ…။ ကိုယ့္ဆႏၵမွာ……ဒုတိယ……ဤသို ့ သူေဆာ္မည့္ မိန္းမရဲ့ လိုAင္ဆႏၵကိုသာ ပထမဦးစားေပးစနစ္ႏွင့္ေရွ ့တန္းတင္ထားသည္။ကိုယ္ဆႏၵၿပည့္၀လ်ွင္ ၿပီးေရာဟူသည့္ တကိုယ္ေကာင္းစိတ္ ဘယ္ေတာ့မွမေမြး။သည္ေတာ့ သူႏွင့္ ဆက္ဆံဖူးသည့္ လင္ရွိ မရွိ ကုတ္ကမ်င္း ႀကိဳက္ကုန္း မိန္းမမွန္သမ်ွ သူ ့ကုိစြဲသြားႀကသည္သာၿဖစ္၏။ၿပီးေတာ့…….Aေတြ ့Aႀကံဳက သင္ႀကားေပးလိုက္သည့္ ကာမသင္ခန္းစာတရပ္ကုိ တင္ဦးက မဟာဗ်ဴဟာAၿဖစ္မူေသကိုင္စြဲထားသည္။ေယာက်္ားႏွင့္မိန္းမ လိုး၍ Aရွိန္ရလာလ်ွင္ မိန္းမတိုငးလိုလို Aငမ္းမရ ေတာင္းဆိုတတ္သည့္Aခ်က္တစ္ခု ရွိ၏။ ္နာနာလိုးပါ….နာနာေဆာင့္ပါ…တAားေဆာင့္ပါ….ကြဲခ်င္ကြဲပါေစ….ေဆာင့္သာေဆာင့္…..ဟူေသာ ေတာင္းဆိုမွူမ်ိဳးကို Aပူတၿပင္း Aငမ္းမရ ထုတ္ေဖာ္၍ ၿပတတ္ႀကေလသည္။Aစပိုင္းတြင္ လီးကႀကီးေန၍ Aမယ္ေလး နာလွပါၿပီ၊ေတာ္ပါေတာ့ဟု ငိုယိုၿပီးေၿပာေလ့ရွိေသာ မိန္းမမ်ားသည္လိုး၍Aရွိန္ရလာလ်ွင္ ေစာက္ဖုတAကြဲခံၿပီးေတာင္ေဆာင့္ခိုင္းေလ့ရွိသည္။ ္ထို ့ေႀကာင့္ တင္ဦးက သူ ့ကာမေပၚလစီတင္ Aဆိုပါမိန္းမဘက္က AသဲAသန္ေတာင္းဆိုလာေသာ ြAေၿခAေနကို မဟာဗ်ဴဟာAၿဖစ္ စြဲကိုင္ထားသည္။နည္းဗ်ဴဟာAၿဖစ္ ထိုAေၿခေရာက္ေAာင္ ပါးစပ္၊လ်ွာ၊လက္…ႏွာေခါင္းတို ့ကို Aသံုးၿပဳေပးၿခင္းၿဖစ္၏။ယခုလည္း မေသာင္းခင္ေစာက္ဖုတ္ႀကီးမွာ သိသိသာသာကို ပြင့္Aာလာသည္။ေစာက္ဖုတ္Aတြင္းသားႏုႏုေတြက ရႈံခ်ီပြခ်ီ ဟခ်ီစိခ်ီၿဖင့္ လႈပ္ရွားလာၿပီၿဖစ္သည္။သူ ့ႏွာေခါင္းထိပ္မွာလည္း ေစာက္ေရေတြၿဖင့္ စိုရႊဲေနၿပီ။ရွိေစ….တင္ဦးတုိ ့က လံုး၀မမႈပါ။ကာမဂုဏ္ခံစားၿခင္း Aလုပ္သည္ တရားဘာ၀နာရႈမွတ္ပြားမ်ားၿခင္း Aလုပ္မဟုတ္၍ ညစ္ပတ္ခ်င္သေလာက္ညစ္ပတ္ပေစ ထဲ့တြကစရာမလို။ ္တခ်ိဳ ့က ေစာက္ဖုတ္ယက္ၿခင္းကုိ Aလြန္ ေAာက္တန္းက် ယုတ္ညံ့ေသာ Aလုပ္ဟု ထင္မွတ္ထားႀကသည္။ဘုန္းကံနမ့္ေသာ Aလုပ္ဟု ထင္မွတ္ထားႀကသည္။AသိUာဏ္ ဗဟုသုတAလြန္ေခါင္းပါးလြနး၍သာ ိ ္ဤသို ့ထင္မွတ္ႀကၿခင္းၿဖစ္သည္။ဆံပင္ ေမႊးညင္း Aစရွိေသာ ၃၂ ေကာ႒ာသာ AညီAမ်ွရထားႀကေသာ မိန္းမႏွင့္ ေယာက်္ားမွာ ဘယ္သူကဘာေႀကာင့္ သာ၍ထူးၿမတ္ ၿမင့္ၿမတ္ေနရပါဦးမည္နည္း။ ေယာက်္ားမွန္သမ်ွ မိန္းမေပါင္ႀကားရွိ ေစာက္ေခါင္း၀မွေခါင္းစိုက္ၿပီး ထြက္လာခဲ့ႀကရသည့္ သူေတြသာ။သုိ ့ေသာ္……..Aတၱဒိ႒ိ Aလြန္ႀကီးေသာ က်ားသတၱ၀ါတို ့မွာ မေၿပာပေလာက္သည့္ AသိUာဏ္ေလးလက္တဆစ္ႏင့္ ွAတၱႀကီးမားစြာေစာက္ဖုတ္ယက္ၿခင္း၊ေစာက္ဖုတ္နမ္းၿခင္း၊ေစာက္ဖုတ္စုပ္ၿခင္း၊ ေစာက္ေရကိုမ်ိဳခ်ၿခင္းAစရွိေသာ ကာမသုခ ပရိကမ္လုပ္ငန္းေတြကို ေAာက္က်ယုတ္ညံ့ သည္ဟု ထင္မွတ္ထားႀကေလ၏။မည္သူေတြက မည္သို ့ပင္ ထင္ထင္ ကာမဘုရင္ တင္ဦးကေတာ့သူ ့ကာမလမ္းစU္ ေပၚလစီႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာနည္းဗ်ဴဟာကုိေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ၿဖည့္စြက္ၿပင္ဆင္လိမ့္မည္မဟုတ္။Aလံုးစံု ၿပည့္စံုၿပီးၿဖစ္ေသာ လမ္းစU္ဟုခံယူထားသည္။ေကာင္းလြန္းလွ၍ထင္၏။မေသာင္းခင္တေယာက္ တေတာင္ႏွစ္ဖက္ကုိ ေရွ႔ေထာက္ၿပီး မ်က္ႏွာေမွာက္ကာၿပည့္ၿဖိဳးတင္းကားေနေသာ တင္ႀကီးကိုေၿမာက္စြင့္ေကာ့ပ်ံေနေAာင္ ကုန္းေပးထား၏။တင္ဦးမွာ မေသာင္းခင္၏ဖင္ႀကားမွ ေစာက္ဖုတ္ေဖာင္းေဖာင္းႀကီးကို လ်ွာၿဖင့္ ေAာက္မွAထက္သို ့ယက္လိုက္သည္။
 7. 7. မေသာင္းခင္ ခါးသြယ္သြယ္ေလးမွာ တစံုတေယာက္က ဖိခ်လိုက္သည့္ပမာ ေAာက္သုိ ့ပိုညြတ္က်သြား၏။သတၱ၀ါမွန္သမ်ွ ကာမသတိၱကိုပင္ Aေၿခခံမူလဓာတ္ႀကီးAၿဖစ္ Aမာခံထား၍ဖြဲ ့စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္ၿဖစ္ရကား ကာမဆက္ဆံၿခင္းမၿပဳမွီ ရွိရွိသမွ် ကာမAေႀကာမ်ားAစြမ္းကုနပြင့္လင္းႏုိးထလာေစရန္Aလြန္လိုAပ္လွေပသည္။ ္ထိုAခ်က္ကို တင္ဦးနားလည္သေဘာေပါက္၍ ယခုလည္း မေသာင္းခင္ကုိ မလုိးမွီသူမ၏ ကာမAေႀကာမ်ား ႏိုးထလာေစရန္ Aစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းေနၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။တင္ဦးက ေစာက္ဖတ္Aတြင္းသားစို ့စို ့ႏုႏုေတြကို AားရေAာင္စုပ္ယက္ၿပီးေနာက္ ေစာက္ဖုတ္Aံုႀကီး Aၿပင္ဘက္ကို ုႏႈိးဆြဖုိ AစီAစU္ေၿပာင္းလိုက္၏။ ့ရာဂေသြးေတြ ဆူေႏြးၿပည့္လွ်မ္းေနေသာေႀကာင့္ ေစာက္ဖုတ္ႀကီးမွာAဆမတန္ ေဖာင္းႀကြေနေလသည္။Aလြန္သမ္ေမြ ့ဆန္းက်ယ္ေသာ ကာမAေႀကာေတြစုေ၀းထားသည္ၿဖစ္၍ ႏုရြေနသည္။ေစာက္ဖတ္ႀကီးကို ိ ုႀကည့္ရသည္မွာ Aလြန္ ့Aလြန္ ့က်က္သေရမဂၤလာရွိလွေပသည္။တင္ဦးက ေဖာင္းAိေနေသာ ေစာက္ဖုတ္ႀကီးကို လက္ညိဳးလက္မႏွင့္ Aသာစု၍ ညစ္လိုက္သည္။Aညိဳေရာင္သမ္းလွ်က္ Aရည္ႀကည္တို ့ၿဖင့္ စိုလက္ေနေသာ ႏႈတ္ခမ္းသားထူထူႀကီးႏွစ္မႊာမွာ ပူးကပ္သြား၏။တင္ဦးက ပူးကပ္ေနေသာ Aညိဳေရာင္ႏတခမ္းသား ႏွစ္လႊာကို လွ်ာၿပားၿဖင့္ပင့္ကာ ပြတ္ဆဲြလိုက္ေလသည္။ ႈ ္…..Aီး…Aင့္….A….Aေမ့….Aား…ရွီး…ကၽြတ္…ကၽြတ….Aား..လား..လား ္မေသာင္းခင္ ဖင္လံုးႀကီး၂လံုးမွာ Aထက္သို ့ႀကြတက္သြားၿပီး တဆတ္ဆတ္လႈပ္ခါသြားသည္။တင္ဦးက ေစာက္ဖုတ္ႏႈတ္ခမ္းသားႀကီးႏွစ္မႊာကို သူ ႏႈတ္ခမ္းသားၿဖင့္ ေဘးတိုက္AေနAထားမွ ဖိငံုလိုက္ၿပီး ့လွ်ာဖ်ားထိပ္ေႏြးေႏြးႀကီးၿဖင့္ တို ၍တို ့၍ ဆြေပးလိုက္သည္။ ့……Aင့္…Aင့္…ကၽြတ္…ကၽႊတ္….Aေမ့….Aား…ရွီး….Aား…လား…လား…မေသာင္းခင္ ဖင္Aိုးႀကီး၂လံုးမွာ Aထက္ေAာက္လႈပ္ရမ္းလွ်က္ တခ်က္တခ်က္ ေကာ့ေကာ့တက္သြားသည္။တင္ဦးက သူ ႏႈတ္ခမ္းၿဖင့္ ဖိညပ္ထားေသာ ေစာက္ဖုတႏႈတ္ခမ္းသား၂လႊာAႀကားသို ့ သူ ့လွ်ာႀကီးကို ့ ွ ္ထိုးထဲ့လိုက္ေလသည္။ႏႈတ္ခမ္းသားႏွစ္လႊာက ဖိထားသည္ၿဖစ္ရာ သူ လွ်ာက Aားႏွင့္ပြတ္၍ ၀င္သြားသည့္Aတြက္ Aေႀကာေတြကို ့လႈပ္ဆြႏႈိးေဆာ္ သလိုၿဖစ္သြားသည္။……Aီး…Aီး….Aစ္…Aစ္….Aင့္……Aမေလး…Aား….Aား….ထိုက့သုိ ့ ႀကပ္ႀကပ္သိပ္သိပ္AေနAထားမွာပင္ သူ ့လွ်ာကို ႀကံဳ ႔၍ ကား၍ထိုးဆြေမႊေႏွာက္ေပးလိုက္ရာ….. ဲ…Aမေလး….Aီး….Aား….Aမေလး…..ေသ..ေသေတာ့မယ္….Aား…….ကၽြတ….ကၽြတ္…..Aေမ့…..Aမယ္ေလး…..ကၽြတ္….ကၽြတ္….. ္မေသာင္းခင္တကိုယ္လံုးရွိ Aေရၿပားေတြေပါက္ကြဲ စုတ္ၿပတ္သြားမတတ္ေကာင္းလြန္းရကား ဖင္Aိုးႀကီးႏွစ္မႊာက တဆတ္ဆတ္တုန္ခါလွ်က္ရွိသည္။ၿပီးေတာ့ သူမညာဘက္လက္ၿဖင့္ ဘယ္ဖက္ႏုိ႔Aံုႀကီးကို ေႀကမြလုနီးပါး ဆုတ္ေခ်ပစ္လိုက္မိပါေတာ့သည္။……Aီး….ဟီး…..Aေမ့…..Aမေလး….ကို....ကိုတင္ဦး….လိုးပါေတာ့ရွင္…..က်…..က်မ…ေသ…ေသေတာ့မယ္….ရွီး…ကၽြတ္..ကၽြတ္….ေကာင္းလိုက္တာ…လိုးပါေတာ့….ရွင္…….မေနႏုိင္ေတာ့ဘူး……ဤသို႔ မိန္းမကိုယ္ႏႈိက္က AသဲAသန္ မခ်ိမဆန္႔ ေတာင္းဆိုလာမွ လိုးမည္ဆိုလွ်င္ မည္မွ်ႀကီးေသာလီးပင္ၿဖစ္ေစကာမူ Aလုိးခံႏုိငသြားေတာ့သည္။ ္လိုးတတ္လွ်င္ မည္သည့္AေနAထားႏွင့္မဆို လိုးေနေပသည္။ယခုလည္း တင္ဦးသည္ ေနာက္သို႔ ဖင္ႀကီးကုန္း၍ဖီလင္တက္ ရမၼက္ႀကြ တဏွာရာဂေတြထလွ်က္ ရွိေသာမေသာင္းခင္ကို ပံုစံေၿပာင္းလိုက္လွ်င္ Aာရုံပ်က္သြားမည္စိုး၍ သည္AေနAထားAတိုင္း လိုးေပးေတာ့မည္ဟု
 8. 8. ဆံုးၿဖတ္လိုက္၏။တင္ဦး ဆက္တီခံုေပၚကဆင္းၿပီး မတ္တပ္ရပ္လိုက္သည္။ညာဘက္ေၿခေထာက္ကို ႀကမ္းၿပင္ေပၚခ်ထားၿပီး ဘယ္ဖက္ကဆက္တီခံုေပၚသုိ႔ တင္လုိကသည္။ ္သူ႔လီးတန္ႀကီးက ေစာက္ဖုတ္A၀ႏွင့္ Aံ၀င္ခြင္က်ၿဖစ္သားသည္။ ြထို႔ေနာက္ ၀င္းေၿပာင္ စြင့္ကားေနေသာ တင္ပါးႀကီးကို လက္၀ါးႏွင့္ ၿဖန္းကနဲသ၏လက္ၿဖင့္ ရုိက္လုက္သည္။ ူ ိမေသာင္းခင္ တကိုယ္လံုး ဖ်င္းကနဲၿဖစ္သြားသည္။တင္ဦးက လီးတန္ႀကီးကို လက္ၿဖင့္ကိုင္၍ ေစာက္ဖုတ္ထသို႔ ထိုးမသြင္းေသးဘဲ ေစာက္ဖုတ္Aကြဲေႀကာင္းတေလွ်ာက္ ဲကိုကလိလိုက္ေလသည္။လီးကို လက္ၿဖင့္Aဖ်ားမွ ကိုင္၍ မေသာင္းခင္ ဖင္ႀကီးေပၚႏွင့္စAို၀နားတ၀ိုက္ ကိုရုိက္လိုက္ေလသည္။စိတ္၏ သဘာ၀မွာ Aာရုံႏွစ္မ်ိဳးကို တၿပိဳင္နက္ဖမ္းယူက်က္စားႏုိင္ရိး ထံုးစံမရွိပါ။ ုေစာက္ဖုတ္Aတြင္း လႈိက္၍ ေကာင္းေနေသာေ၀ဒနာကို ခံစားေနရာမွ ၿဖန္းကနဲပုတ္ထ့လိုက္ေသာ AထိAေတြ႔ ဲAာရုံဆိသို႔ ၿဗဳန္းကနဲ ေရာက္သြားေလသည္။သည္Aခိုက္မွာ တင္ဦးက သူ၏လီးတန္ႀကီးကို ေၿဖးညင္းစြာ လိုးထည့္ေလေတာ့သည္။…….ခင္…ကိုယ္ကုိ နဲနဲႀကြလိုက္ပါလား….ႏုိ႔ပါကိုင္လို႔ရေAာင္…..မေသာင္းခင္က လက္တႏႈိက္စာ ေကာင္းေကာင္းႀကီး၀င္လို႔ရသည္Aထိ ႀကြေပးလုိက္သည္။တင္ဦးက ပို၍ေသခ်ာေစရန္ ႏႈိက္စမ္းရင္း ႏုိ႔Aံုတင္းတင္းAိAိႀကီး ကို ဆုတ္ေခ်ပြတ္ဆြလိုက္ေသး၏။သည္ေတာ့ ေစာက္ဖုတ္ထဲ ေAာင့္သက္သက္ၿဖစ္ေနေသာ ေ၀ဒနာက ဖ်တ္ကနဲ ေပ်က္ကြယ္သြားၿပန္သည္။တင္ဦးက သူ႔လီးတန္ႀကီးကို သည္Aတိုင္းAဆံုးထိၿမွဳပ္ ထားလွ်က္ကပင္ ႏုိ႔Aံုႀကီးကို ဆက္လက္၍ပြတ္သပ္ေပးေနေလသည္။ထို႔Aခိုက္မွာ ေစာက္ဖုတ္ႏွင့္ လီးတို႔က သဟဇာတ မဟာမိတ္ၿဖစ္သြားႀကေတာ့သည္။တင္ဦးက ဤမွ်Aထိ ကၽြမ္းက်င္၏။ထို႔ေႀကာင့္ မိန္းမပင္ တရား၀င္မယူဘဲ လိုးခြင့္ရေသာ မိန္းမတို႔၏ Aလိုဆႏၵကို Aားရေက်နပ္သည္Aထိသေဘာထားႀကီးစြာ ၿဖည့္ဆည္းေပးလွ်က္ ရွိပါေတာ့သည္။တင္ဦးAေရ၀င္သြားသမွ် မိန္းမတို႔မွာ သူ႔ကိုAေသခင္သြားတတ္ႀကသည္။တင္ဦးက ၀င္းAိတင္းမို႔ေနေသာ ႏုိ႔Aံုႀကီးကို ဆုတ္ေခ်ေနရာမွ ရပ္လိုက္ၿပီး သူ႔လက္ႏွစ္ဖက္ၿဖင့္ မေသာင္းခင္ခါးကိုတင္းေနေAာင္ကိုင္လိုက္ေလသည္။ထို႔ေနာက္Aဆံုးထိ နစ္၀င္သြားေသာ သူ႔လီးႀကီးကို တ၀က္ေက်ာ္ေက်ာ္ ၿပန္ဆြဲႏႈတ္လိုက္ေလသည္။တင္ဦးလီးႀကီးက Aရွည္ ၈ လက္မခန္႔ရွိၿပီး Aတုတ္က ၅ လက္မေက်ာ္ေက်ာ္ရွိရာ စံခ်ိန္မွီရုံမွ်မကစံခ်ိန္ပင္လြန္ထြက္ေနပါေတာ့၏။ဤကဲသို႔ၿဖစ္လာရန္ ေလ့က်င့္မႈေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္ခ့ရေလသည္။ယခင္က သူ႔လီးမွာ ၅ လက္မသာ ့ ဲခန္႔သာရွိ၏။ ယခုေလာက္လည္း မတုတ္ေသး။တင္ဦးတေယာက္ ဤကဲ့သို ့ကာမဗဟုသုတေတြ Aထိုက္Aေလွ်ာက္သိရွိနားလည္ထားၿခင္းမွာEရာ၀တီၿမစ္ကမ္းေဘးတာရုိးေကြ႔Aနီးရွိ ၿဗဟၼဏဗိမာန္မွ ဘာဘူႀကီးက သင္ၿပထား၍ၿဖစ္သည္။တင္ဦးက Aလုပ္Aားတိုင္း ဘာဘူႀကီးထံသြား၍ ဘာဘူႀကီးေၿပာသမွ် နားေထာင္ေလ့ရွိသည္။ဘာဘူႀကီးေလ့က်င့္ခိုင္းေသာ ကာမသွ်တရစာAုပ္ပါ PCမာဆယ္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုလည္း မပ်င္းမရိေလ့က်င့္ခသည္။ ့ဲဘာဘူႀကီးထံမွ လီးႀကီးက်င့္စU္မ်ားကို ရလုိက္ေလသည္။တေန႔ ၃ ႀကိမ္ မိမိ Aဂၤါဇာတ္ ကို ဂြင္းတိုက္သလို လႈံ႔ေဆာ္ေပးရမည္။Aရွိန္ၿပင္း၍ သုတ္ထြက္ခါနီးလွ်င္ ရပ္ဆိုငးထား။ ္ေလ့က်င့္ခ်ိန္ကို ၁၅ မိနစ္ခန္႔ ရွိေစရမည္။ဤနည္းၿဖင့္ သူ႔လီးကို ႀကီးထြားသန္မာေစခဲ့၏။ထို႔သို႔ Aၿမဲတမ္း သန္မာထြားႀကိဳင္းေနေစရန္ဗူးသီးAႏွစႏွင့္ က်ီးသီးAဆံမႈန္႔ကို သမေAာင္နယ္၍ Aံုေပးရေသးသည္။ ္ထိုမွ်မက ေတာAရက္ဦးေရ(ထေနာင္းေခါက္ႏွင့္ ခ်က္ေသာAရက္)ႏွင့္ ေဆးၿမစ္စံုAမႈံ႔ကို
 9. 9. ေဖ်ာ္စပ္ၿပီးသုတ္လိမ္းကာ လက္၀ါးႏွစ္ဖက္ႏွင့္ ပြတ္၍ လွိမ့္လိွမ့္ေပးရသည္။ေနာက္ၿပီး ကင္းလိပ္ေခ်ာဆီႏွင့္လည္း ပြတလိမ္းဆြဲဆန္႔ေပးရသည္။ ္ထို႔Aၿပင္ ေတာင္မတ္ေနေသာ လီးတန္ႀကီးကို ေပါင္ႏွစ္လံုးႀကားသြင္းညွပ္၍ ခါးကိုေကာ့ကာေကာ့ကာဆန္႔ေပးရသည္။Aေႀကာသန္ေဆးAၿဖစ္ ခရမ္း ၅ မ်ိဳးAၿမစ္ႏွင့္ စိမ္ထားေသာ Aရက္ဦးေရကို တပတ္လွ်င္ ၃ ႀကိမ္ေသာက္ေသာက္ေပးရသည္။ထို႔ေန႔မ်ိဳးတြင္ ကာမဂုဏ္ ေမထုနဆက္ဆံၿခင္း လံုး၀မၿပဳရဟု ဘာဘူႀကီးကဆို၏။ ္ဤကဲသို႔ စနစ္တက် ၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္ထားသည့္ Aတြက္ တင္ဦးလီးႀကီးမွာ Aၿမဲတန္း တက္ႀကြလန္းဆန္းေန၏။ ့ထို႔Aၿပင္ သူ႔မွာ စည္းကမ္းတစ္ခုရွိေသး၏။ မိန္းမဖင္ေရာ၊Aေၿခာက္ဖင္ေရာလိုးေလ့မရွိ။သဘာ၀မဟုတ္ေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈၿဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးကပိုမ်ားသည္ကိုဘာဘူႀကီး၏ သြန္သင္ဆံုးမမႈၿဖင့္ တင္ဦးက Aၿပည့္A၀ လိုက္နာ၏။ယခုေခတ္တြင္ သမီးရည္းစားမ်ားႀကားတြင္၊Aိမ္ေထာင္သည္မ်ားတြင္လည္းေနာက္ေပါက္တြယ္စီးၿခင္းမွာ စတင္ေခတ္စားလာေနသည္ကို သိရိရသည္။ ွမိမကို ခ်စ္ခင္သၿဖင့္ လိုက္ေလ်ာေသာ္လည္း ေယာက်္ားမ်ားAေနၿဖင့္ မိမိ ခ်စ္သူ၊ ိမိနးမကို Aမွန္တကယ္ ခ်စ္ခင္ၿမတ္ႏုိးပါက ထိုကိစၥကို ေရွာင္ႀကည္သင့္လွေပသည္။ ္တင္ဦးမွာ မိန္းမမ်ားဆႏၵကို ဦးထိပ္တင္ထားသၿဖင့္ ႏြားသိုးႀကိဳးၿပတ္လိုးနည္းကို လည္းေရွာင္ႀကည္ေလ့ရွိသည္။မိန္းမကို က်က်နန ႏူးနပ္ ႏႈိက္ဆြ စုပ္ယက္ၿပီးမွ ဆက္ဆံေလ့ရွိသည္။ဘာဘူႀကီးက…….မိုက္ၿမဴဖ်င္းသုန္ကာမဂုဏ္ဟုေမထုန္လြန္ႀကဴးေပ်ာ္မၿမဴးႏွင့္……..ဟူေသာ လကၤာကို ရြတ္ၿပ၍ ကာမဆက္ဆံမႈ လြန္ကဲၿခင္း ကာမဂုဏ္ေသာင္းက်န္းၿခင္း၏ Aၿပစ္တို႔ကုလည္း ိေၿပာၿပသည္။ထို႔Aၿပင္ သုတ္၏တန္ဘိုးကိုလည္း ေၿပာၿပသည္။……သုတ္ကို ဗလရုပ္လို႔ေခၚတယ္ကြဲ႔……စားေသာက္သမွ်Aာဟာရေတြဟာ….ကိုယ္Aတြက္ လိုAပ္တ့ဲ ရသဓာတ္ကို ၿဖစ္ေစတယ္…..AဲဒီAထဲက…ေနာက္ဆံုး Aဆင့္ ရသဓာတ္ကေတာ့Aဆီႀသဇာ Aလြန္ၿပည့္တ့သုတ္ပ…..Aႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလွာ္ၿပီးတဲ့ေရြလိုပ…ဘာAညစ္Aေႀကးမွ ဲ ဲ ဲမထြက္ေတာ့ဘူး…ဒီသုတ္ဓာတ္ကို လြန္လြန္ကဲကဲ ကာမဂုဏ္ဆက္ဆံၿခင္းနဲ႔ၿဖဳန္းတီးမၿပစ္ရဘူး….ကိုယ္ခံAားေတြ နည္းၿပီးေရာဂါမ်ိဳးစံု..၀င္လာလိမ့္မယ္….ထိုAခ်ိန္မွစ၍ တင္ဦးတေယာက္ သုတ္တန္ဘိုးကို နားလည္ၿပီး ကာမေပၚလစီတရပ္ခ်မွတ္ကာက်င့္သံုးလာခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။မိန္းမေတြ..ကိုယ္ႏႈိက္က လုပ္ပါေတာ့ဟုAသဲAသန္ေတာင္းဆိုလာမွသာ လုပ္ေလ့ရွိသည္။သူဆက္ဆံေပးသည့္ မိန္းမတိုင္းမွာ ကာမဆႏၵၿပည့္၀ယံုမွ်မက ေပ်ာ႔ေခြAီဆိမ့္သြားသည္Aထိ Aေကာင္းႀကီးေကာင္းခဲ့ႀကသည္။ထုိ႔က့သို႔လုပ္ႏိင္ၿခင္းမွာလည္းတင္ဦးမွာ သူမ်ားထက္ထူးၿပီး ဲ ု(၁)လီးေႀကာသန္၏။
 10. 10. (၂)လိုးေႀကာရွည္သည္။(၃)သုတ္ကို Aႀကာႀကီးထိန္းထားႏုိင္၏။(သုတ္ကို Aႀကာႀကီးထိန္းႏုိင္ရန္ေမာ္ဒန္ကာမသွ်တရစာAုပ္ပါ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို Aခ်စ္ရြာသစ္တြင္သြားေရာက္ ႀကည့္ရႈေလ့လာ ႏုိင္ႀကပါေႀကာင္း…ဤကားစကားခ်ပ္)ယခုလည္း တင္ဦးက သူ႔လီးႀကီးကို တ၀က္ေက်ာ္ေက်ာ္ဆြဲႏႈက္လိုက္သည္ ၿဖစ္ရာ ၈ လက္မခန္႔ရည္ေသာ လီးႀကီးမို႔ ွေစာက္ဖတထဲတြင္ ၄ လက္မခန္႔ က်န္ရွိေနေပေသးသည္။ ု ္ထို ၄ လက္မAက်န္ၿဖင့္ပင္ Aသြင္းAႏႈတ္ကို ခပ္သြကသြက္ေလးလုပ္ေပးလိုက္သည္။ ္ယခုကသို႔ တ၀က္ခန္႔သာ သြင္းၿပီး ခပ္သြကသြက္ ေဆာင့္ေဆာင့္လိုးေနရာမွ ့ဲ ္လီးတန္ႀကီးကို Aဆံုးထိသြင္း တ၀က္ႏႈတ္ Aဆံုးထိျပန္သြင္းနည္းၿဖင့္ ခပ္ၿပင္းၿပင္းလုိးလွ်က္ရွိရာAသံေတြကလည္း ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ထြက္လာပါေတာ့သည္။……ဘြတ္…ဖြတ္….ဖြပ္…ပလြတ္…ဖြတ္….ဘြတ္….ၿဗစ္….ဖြတ္…ပလြတ္….ေစာက္ဖုတ္ႏွင့္လီး Aဆက္မၿပတ္ ထိေတြ႔ပြတ္တိုက္ရာမွ Aသံေတြ ထြက္ေပၚေနသလို…..Aင့္…Aား…Aေမ့…ရွီး…ကၽြတ္…ရွီး…Aား..လား..လား…ၿပင္းထန္ထိမိေသာ ေဆာင့္ခ်က္ေတြေႀကာင့္ ေကာင္းလြန္းလွသည္ၿဖစ္ရကား မေသာင္းခင္ႏႈတ္မွလည္းကာမညီးသံေတြ က်ဴးရင့္လွ်က္ရွိေနပါေတာ့သည္။တင္ဦးက ေဆာင့္သည့္Aရွိန္ကို သိသိသာသာေလွ်ာ႔ခ်လုိက္သည္။သည္ေတာ့ Aသံေတြလည္း တိုးတိတ္သြားသည္။ ထိုစU္ မေသာင္းခင္က တစခန္းထလာၿပန္ ေတာ့သည္။သူမ တင္ပါးဆံုႀကီးကို ထက္ေAာက္ေမြ႔ရမ္း၍ ေကာ့ေကာ့ေပးလာသည္။တင္ဦးက နပ္သည္ ဒီAေၿခAေနမ်ိဳးတြင္ ေတာ္ရုံလူခံႏုိင္ေလ့ မရွိ။ေစာစီးစြာ ၿပီးသြားတတ္သည္။သူမက Aားႏွင့္မာန္ႏွင့္ စေကာ၀ိုငးသလိုေမြေပးေနသေလာက္ ္ ႔တင္ဦးက ဖင္ဆံုAိုးႀကီးကို ဖြဖြရြရြေလး ပြတ္ရင္း ေႏွးေႏွးမွန္မွန္သာ လိုးေပးေနသည္။….Aင္း…Aင္း…Aင့္…Aင့္….Aား…Aား…ရွီး….Aား….Aား….မေသာင္းခင္တေယာက္ ႀကမ္းသထက္ႀကမ္းလာ၏။တင္ဦးက လႈပ္ခါေနေသာ ဖင္Aိုးႀကီးကုိ ငံု႔ႀကည့္ရင္း ငါးဖယ္ၿပံဳးၿပံဳးလိုက္သည္။တင္ဦးလည္း မေသာင္းခင္တေယာက္ AခုလိုAေတာ္ႀကာႀကာဇိမ္ဆြဲခံႏုိင္ပံုကို AလြနAံႀသေန၏ ္တခ်ိဳမိန္းမေတြ ဆိုလွ်င္ သူ႔ပါးစပ္ႏွင့္ပင္ ၂ ခ်ီ ေလာက္ၿပီးသြားတတ္သည္။ ႔ကာမဘီလူးက မေသာင္းခင္ကို Aစြမ္းကုန္ပူးကပ္လိုက္ၿပီထင္၏။သူမ၏ တန္ၿပန္ေဆာင့္ခ်က္ေတြက မီးပြင္မတတ္ ၿမန္ဆန္လာေလသည္။ ့….ဖြတ္…ပလြတ္….ပလြတ္….ၿဗစ္…ဖြတ္…Aင့္…Aား…Aင့္….ရွီး….Aသံေတြလည္း ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ထြက္လာ၏။တင္ဦးက မေသာင္းခင္တင္ပါးဆံုကို လက္ၿဖင့္ကိုင္ရင္း လီးတန္ႀကီးကို ဘယ္ညာေစာင္း၍ လိုးေပးေနေလသည္။မေသာင္းခင္ကလည္း သူမ၏တင္ပါးဆံုႀကီးကို ေနာက္သို႔တန္ၿပန္ေဆာင့္ေလသည္။မေသာင္းခင္တေယာက္ ၿပီးကာနီးၿပီမို႔ ရမၼက္ေဇာေတြ ထန္လာၿခင္းၿဖစ္ေႀကာင္း တင္ဦးက သိလိုက္သည္။ထို႔ေႀကာင့္ ခါးကိုAနည္းငယ္ကုန္း၍ သူ႔ဘယ္ညာ လက္ႏွစ္ဖက္ၿဖင့္ မေသာင္းခင္၏ ႏုိ႔Aံုႀကီးႏွစ္မႊာကို တင္းေနေAာင္ဆုတကုင္လိုက္သည္။ ္ ိၿပီးေတာ့ ဖြေခ်လုိက္သည္။ စိတ္တိုင္းက်ၿပီဆိုမွ Aားရပါးရ Aသားကုန္ႀကံဳး၍ ေဆာင့္ပါေတာ့သည္။…..ဖြတ္…ဖြတ္…ပလြတ္…ဖြတ္…ဖြတ္….Aား…Aား…Aီး…Aား…
 11. 11. Aမေလး….Aင့္…ကၽြတ္….ကၽြတ္…ေကာင္းလိုက္တာကိုရယ္…..Aသားေတြတုန္တယ္......ၿဖန္း…ၿဖန္း….တင္ဦးကလိုးရင္းၿဖင့္ မေသာင္းခင္တင္ပါးေပၚသုိ႔ လက္ႏွစ္ဖက္ၿဖင့္ ရုိက္ခ်လိုက္ေလသည္။……..ၿဖန္း….ၿဖန္း….Aား….Aိုး…..ေကာင္းလိုက္တာ…ခင္ရယ္….ဖင္ႀကီးကိုေနာက္ကို…နာနာေဆာင့္စမ္းပါ…..Aိုး….ရွီး….မေသာင္းခင္ႏွင့္တင္ဦးတို႔၏ ကာမပန္းတိုင္သို႔ Aတူခ်ီတက္ေနပံုမွာ စည္းခ်က္ညီလွေပသည္။တင္ဦးက မေသာင္းခင္တင္ပါးႀကီးကို လက္ၿဖင့္ စုတ္ကိုင္ ၿဖန္းကနဲရုိက္လိုက္ၿဖင့္ လိုးေပေနသလိုမေသာင္းခင္ကလည္းသူမ၏ စြင္ကားေနေသာ တင္ပါးဆံုႀကီးမ်ားကို စေကာ၀ိုင္းသလုိ လွည့္ေပးလိုက္ခါးကိုညြတ္၍ ဖင္လံုးႀကီးမ်ားကို ့ထက္ေAာက္နိမ့္ခ်ည္ၿမင့္ခ်ည္ ၿဖင့္ Aစြမ္းကုန္လိုးေနႀကေပသည္။…..ဖြတ္…ဖြတ္…ပလြတ္…ပလြတ္…Aား…Aား…ရွီး…Aိုး….ေကာင္းလိုက္တာ…ကိုရယ္…..ခင္ၿပီးေတာ့မယ္….နာနာေဆာင့္စမ္းပါ…..Aား..လား…လား…ဟုတ္ပီ…ခင္…..Aား….Aား….Aီး….ကၽြတ္….Aိုး………A…A……ဤသို႔ ေAာ္ဟစ္သံေတြ၏ Aဆံုးတြင္ ဟင္းကနဲ Aသံႀကီးၿမည္ၿပီး တကိုယ္လံုးဓာတ္လိုက္သလိုတုန္ခါသြားေလသည္။ပူေႏြးေစးၿပစ္ေသာ ေစာက္ေရေတြလည္း ဗ်င္းကနဲဗ်င္းကနဲ ပန္းထြက္ကုန္ေတာ့သည္။တင္ဦး လီးႀကီးကလည္း သုတ္ေရမ်ားကို မေသာင္းခင္ေစာက္ဖုတ္Aတြင္းမွာပင္ ပန္းထုတ္လိုက္ေလသည္။ေစာက္ဖုတ္Aတြင္းႀကြက္သားေတြက တင္ဦး၏ လီးထိပ္ဖူးႀကီးကို Aားသန္စြာညွစ္ညွစ္ေပးေလရာတင္ဦးတေယာက္ေကာ့တက္သြားေလသည္။မေသာင္းခင္ေစာက္ဖုတ္Aတြင္းသားမ်ား၏ ညွစ္Aားမွာ တင္ဦး၏ လီးထိပ္ဖူးႀကီးမွသုတ္မ်ားကိုAကုန္Aစင္ ညွစ္ယူလိုက္ရာ ပူထူရွိန္းႀကြသြားၿပီး က်U္ဆိမ္Aီတက္သြားေလသည္။ ့တင္ဦးတေယာက္ မခံႏုိင္ေတာ့ဘ…..Aား…ကနဲ ေAာ္လိုက္ၿပီး လီးတန္ႀကီး ကို ေစာက္ဖုတ္Aတြင္းသို႔ ဲတခ်က္၂ခ်က္ေလာက္ ေဆာင့္လိုက္ၿပီး ၿပီးသြားေလသည္။(ဇာတ္သိမ္းပိုင္း) ခ်မ္းေၿမ႔သာဇံေမာင္ေမာင္ႏွံဦးလူေက်ာ္တေယာက္ မသက္သာ၍ ေဆးရုံက ၿပန္ဆင္းလာသည္မွာ ၃ ရက္ခန္႔ရိၿွ ပီ။မေသာင္းခင္ကလည္း ေစတနာပါပါႏွင့္ ၿပဳစုေပးပါသည္။လစ္သည့္Aခ်ိန္တြင္ တင္ဦးႏွင့္ ႏွစ္ပါးၿမဴးတူးAေပ်ာ္က်ဴး၍ Aလိုဆႏၵၿပည့္ဝေAာင္ခံစားႀကသည္။ ဦးလူေက်ာ္သားသမီးမ်ားက တခါတခါမွသာ လာႀကေတာ့သည္။တေန႔ဦးလူေက်ာ္ကို Aဝတ္Aစားလဲေပးၿပီးေနာက္ ေဆးလိမ္းေပးေနစU္ ဦးလူေက်ာ္ကသူ႔ေခါင္းAံုးေAာက္မွာရွိေသာ ေသာ့ကို Aနည္းငယ္လႈပရွားႏုိင္ေသးေသာ ္ညာဘက္လက္ၿဖင့္ ခဲယU္းပင္ပန္းစြာၿဖင့္ေပးၿပီး မေသာင္းခင္လက္ထဲ ထည့္ေပးသည္။ထို႔ေနာက္ မီးခံေသတၱာဘက္ေမးေငါ့ၿပ၏။ပါးစပ္ကလည္း ဗလံုးဗေထြးႏွင့္ ဘာေတြေၿပာေနမွန္းမသိ။မေသာင္းခင္ ဇေဝဇဝါၿဖစ္ေနသည္။…….မီးခံေသတၱာ….ဖြင့္ရမွာလားAကိုႀကီး………..ဦးလူေက်ာ္က ေခါင္းၿငိမ့္ၿပ၏။မေသာင္းခင္ မီးခံေသတၱာဖြင့္လိုက္သည္။Aေပၚထပ္မွာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြ။Aလည္ထပ္မွာ လက္ဝတ္ရတနာေတြ။ေAာက္ထပ္မွာ ေရႊေခ်ာင္းႏွင့္ေထာင္တန္ေငြစကၠဴေတြ Aၿပည့္ေတြ႔ရသည္။
 12. 12. ဦးလူေက်ာ္က ၿပန္ပိတ္ဖို႔AမူAယာၿပလိုက္သည္။မေသာင္းခင္ မီးခံေသတၱာၿပန္ပိတ္ၿပီး ဦးလူေက်ာ္ နားလာထိုင္၏။ေသာ့ကို ဦးလူေက်ာ္လက္ထဲၿပန္ထ့ရာ ဦးလူေက်ာ္က ေခါင္းရမ္းၿပၿပီး သိမ္းထားခိုင္းသည္။ ဲမေသာင္းခင္က ဦးလူေက်ာ္၏ ပါးၿပင္ကို ႀကင္နာယုယစြာပြတ္ေပးရင္း…………စိတ္ခ်မ္းသာေAာင္ေနေနာ္….Aကိုႀကီး…ခင္တေယာက္လံုးရွိတယ္….ခင္ၿပဳစုမာေပါ့….ခင္ကကိုႀကီးရဲ့မယားဘဲ… ွ…မေသာင္းခင္ တကယ့္စိတ္ေစတနာႏွင့္ ေၿပာလုိက္ၿခင္းၿဖစ္၏။ဦးလူေက်ာ္ကို ႀကည့္၍ မ်က္ရည္ေတြဝဲလာသည္။ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ သူ႔AေပၚAလြန္ခ်စ္၊Aလြန္ေကာင္းေသာ ဦးလူေက်ာ္မွာသူ႔ရ့ခင္ပြနးလင္ေယာက်္ားပင္မဟုတ္ပါေလာ….. ဲ ္ေဆးAရွိန္ေႀကာင့္ထင္သည္ ဦးလူေက်ာ္တေယာက္ မ်က္လံုးေမွးစင္းလ်က္ Aိပ္ေပ်ာ္သြားေတာ့သည္။သည္ေတာ့မွ မေသာင္းခင္က ညစ္ေပေနေသာAဝတ္Aစားမ်ားကို သိမ္း၍ ေၿခရင္းက ေသးခြက္ကိုပါမကာေရခ်ိဳးခန္းထဲဝင္ခ့သည္။ ဲေရမိုးခ်ိဳး Aဝတ္Aစားလဲၿပီး ဦးလူေက်ာ္Aခန္းထဲ ၿပန္ဝင္လာေသာAခါ ဦးလူေက်ာ္တေယာက္ ေခၚလို႔မရေတာ့။ဦးလူေက်ာ္တေယာက္ သူခ်စ္လွေသာ မေသာင္းခင္ႏွင့္ သူ႔ပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ထားရစ္ခ့၍ တမလြနသုိ႔ ဲ ္ခရီးထြက္သြားေလၿပီ။ေခါင္းAံုးေဘးတြင္ စာေလးတေစာင္ေတြ႔၍ ဖတ္ႀကည့္လုိက္မရာ……. ိ….ခင္….မီးခံေသတၱာထဲက ပစၥည္းေတြAားလံုး ခင့္ပစၥည္းေတြခ်ည့္ပဲ Aားလံုးခင္ပိုင္တယ္..ေငြစုစာခ်ဳပ္ေတြလည္း ခင့္နာမည္န႔ဲ လႊဲထားတယ္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းပါ ဘယ္သူစကားမွ နားမေထာင္ပါနဲ႔…..…………………..Aကိုႀကီး လူေက်ာ္….ဘယ္Aခ်ိန္ကေရးထားေသာ စာမွန္းေတာ့မသိ။ပံုမွန္လက္ေရးၿဖစ္၍ က်န္းမာစU္က ေရးထားပံုရသည္။မေသာင္းခင္စာကို တေခါက္ၿပန္ဖတ္သည္။ဖတ္ရင္း ဖတ္ရင္း ဝမ္းနည္းေႀကကြဲလာသည္။ေသာကမီးေတာက္က ပရိေဒဝမီးေတာက္Aၿဖစ္ေၿပာင္းကာ သူ႔ေယာက်္ား နာမည္ကိုေခၚ၍တAားေAာ္ဟစ္ငိုလိုက္ပါေတာ့သည္။တင္ဦးႏွင့္ Aလုပ္သမားမ်ား Aားလံုးေၿပးတက္လာႀကသည္။ဦးလူေက်ာ္Aေလာင္းကို ေAာက္ထပ္ေၿပာင္းေရြႀ႔ က။ေရခ်ိဳးေပးႀက၊ၿပင္ဆင္ေပးႀကႏွင့္ AားလံုးAလုပ္ရႈပ္သြားႀကသည္။ထုိညက ဦးလူေက်ာ္Aေလာင္းေဘးတြင္ ဖဲဝုင္းၿဖစ္၍ ဆူညံစည္ကားေနသည္။ ိကိုးနာရီခြဲခန္႔တြင္ မေသာင္းခင္Aိမ္ေပၚထပ္သို႔တက္ခ႔သည္။ ဲမတက္ခင္ ကြမ္း၊ေဆးလိပ္၊ Aရက္ဝယ္ရန္ တင္ဦးလက္ထဲတြင္ေငြတေသာင္း ေပးခဲ့သည္။ထိုသို႔ေပးစU္ Aႀကည့္ၿခင္းဆံုႀက၏။မေသာင္ခင္၏ မ်က္လံုးထဲတြင္ တစ္စံုတရာကို ၿပင္းၿပင္းၿပၿပမြတ္သိပ္ေတာင့္တေနေႀကာင္း ေပၚလြင္ေနသည္။စူးရွေတာက္ပေသာ မ်က္လံုးတို႔ၿဖင့္ တင္ဦးကို တခ်က္ႀကည့္ကာ Aေပၚထပ္သို႔ တက္သြား၏။Aဆီေတြ စုလွ်က္ထြားAိကားတင္းေနေသာ တင္ဆံုၿဖိဳးၿဖိဳးႀကီးႏွစ္လံုးက တင္ဦးကို ဖိတ္ေခၚသြား၏။………………ကာမေရာဂါ၊ဝမ္းတြင္းနာကား………ကုရာနတၳိ၊ ေဆးမရွိဘူး
 13. 13. ………မိမိပညာ ၊ သတိသာလွ်င္………မဟာႀသဓ ၊ ေဆးမည္စြရွင့္…..ဦးလူေက်ာ္ စ်ာပနရက္လည္ၿပီး ေနာက္တရက္ ဦးလူေက်ာ္ သားသမီးမ်ားႏွင့္ မေသာင္းခင္တု႔ိ ၿပႆနာAႀကီးAက်ယ္တက္ႀကသည္။မေသာင္းခင္ က မီးခံေသတၱာကို လံုၿခံဳသည့္ေနရာတြင္ ေၿပာင္းေရြ႔ထားရာ ဦးလူေက်ာ္သားသမီးမ်ားကစစ္လားေဆးလားလုပရာမွ ၿပႆနာစတက္ၿခင္းၿဖစ္၏။ ္……..Aေဖ့……Aခန္းထဲက မီးခံေသတၱာက ဘယ္ေရာက္သြားတာလဲ….ဦးလူေက်ာ္သမီးAႀကီးမ ေမစီေက်ာ္က ေမးၿခင္းၿဖစ္သည္။……ေနရာေၿပာင္းထားတယ္….ထားတဲ့ေနရာၿပ…..ေသာ့ပါေပးစမ္း….ေမစီေက်ာ့္Aသံက ခပ္္မာမာ….ခပ္ဆတ္ဆတ္။သည္ေတာ့ မေသာင္းခင္က ၿပန္ပက္သည္။…..Aဲဒီကိစၥက ညီးနဲ႔ဆိုင္လို႔လား….ငါ့Aေဖပစၥညး…..ငါတို႔ေမာင္ႏွမနဲ႔ဆိုင္တာေပါ့ဟ့….ပိုင္းလံုးမရဲ့ ္ ဲ…ေAာင္မယ္…AေလAလြင့္န႔ရတဲေကာင္မကမ်ား ငါ့ကိုပိုင္းလံုးမတဲ့.. ဲ ့နင္ကဦးလူေက်ာ္ရသမီးလား..မယားလားဟင္..Aေကာင္မရဲ့…. ့ဲမေသာင္းခင္စကားေႀကာင့္ ေမစီေက်ာ္ Aရႈိက္ထိသြားသည္။Aမွန္Aားၿဖင့္ ေမစီေက်ာ္သည္ ဦးလူေက်ာ္၏သမီးAရင္းမဟုတ္။မယားပါသမီးသာၿဖစ္၏။ေမစီေက်ာ္က မေသာင္းခင္ကို ပါးရုိက္မည္ၿပဳရာ Aားလံုးကဝိုင္းဆြဲထားႀကသည္။….ကဲ…ကဲ…Aခ်င္းမ်ားမေနႀကနဲ႔…Aခုမွရက္လည္ၿပီးစရွိေသးတယ္…မေက်နပ္ရင္သက္ဆိုင္ရာကို တိုင္ၿပီးUပေဒနဲ႔ရွင္းႀက…..ဤသို႔ တင္ဦးက ဝင္ေၿပာသည္။ဤသို႔ၿဖင့္ ဦးလူေက်ာ္ သားသမီးမ်ားက ပစၥညးေတြကိုAပိုင္ႀကံခ်င္၍ သူ႔Aေဖကို သတ္ၿပစ္သည္ဟု စြပ္စြဲႀကသည္။ ္သည္လိုႏွင့္ တရားရုံးေရာက္ႀကရ၏။မေသာင္းခင္က ဦးလူေက်ာ္ဆံုးသည့္ေန႔က AေၿခAေနကိုေၿပာၿပၿပီး ေသာ့ႏွင့္စာကို ထုတ္ၿပလိုကသည္။ ္ဦးလူေက်ာ္လက္ေရးဟုတ္မဟုတ္ ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆးႀက၏။ဟုတမွန္ေႀကာင္းေသခ်ာေတာ့မွ မေသာင္းခင္ကို Aႏုိင္ေပးလိုက္ႀကသည္။ ္Aမႈကို ၃ လ ရင္ဆိုင္လိုက္ရ၏။Aမႈႏုိင္ေသာေန႔မွာပင္ ကိုတင္ဦးႏွင့္လက္ထပ္လုိက္ေလသည္။ကိုတင္ဦးႏွင့္လက္ထပ္ၿပီး ၉လ Aေရာက္တြင္ က်ိဳထားေသာ သံရည္ပူေတြေလာင္းမိၿပီးကိုတင္ဦးပြဲခ်င္းၿပီးေသဆံုးခဲ့ၿပန္ေလသည္။ထုိစU္က မေသာင္းခင္မွာ ကိုယ္ဝန္Aရင့္Aမာႀကီးႏွင့္ၿဖစ္ေလသည္။ေသာက ပရိေဒဝေတြ နင့္ေနေAာင္ ခံစားရေလသည္။ရြာက သူ႔Aေမႏွင့္ညီမကို ေခၚထားရသည္။
 14. 14. လုပ္ငန္းကိုမူ သူ႔ေမာင္က ဦးစီးလုပ္ကိုင္ေပး၏။သမီးေလးေမြဖြားၿပီး တႏွစ္ခန္႔ Aေရာက္တြင္ ကိုေက်ာ္သီဟႏွင့္ လက္ထပ္ၿပန္သည္။ကုိေက်ာ္သီဟက မိန္းမေပြရႈပ္ရုံမွ်မက Aရက္ႏွင့္ေလာင္းကစားပါ ပါသည္။ထို႔ေႀကာင့္ တရားဝင္ကြာရွင္းလိုက္ၿပီး Aလုပ္ရုံေရာ Aိမ္ႏွင့္ေၿမပါ သိန္း ၃ ေထာင္ႏွင့္ေရာင္းလိုကသည္။ ္ေငြ Aားလံုးဘဏ္Aပ္ကာ ရြာသို႔ေခတၱၿပန္လာသည္။ဤသည္ပင္ ေက်ာ္ဝင္းေထာင္က်ဖို႔ ကံႀကမၼာဖန္လာပါေတာ့၏။ဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝေက်ာ္ဝင္းခုတ္လက္စAပင္ကုိ လက္စသတ္ၿပီး မေသာင္းခင္ရွိရာ တဖက္ေတာင္ေစာင္းသို႔ ေခ်ာင္းကို ၿဖတ္ေက်ာ္၍သြားလိုက္သည္။မေသာင္းခင္ မွ်စ္စီးကို ေမးေငါ့ၿပရင္း……….Aၿပန္မင္းလွည္းနဲ႔….လိုက္ခ်င္လို႔…ဟုေၿပာသည္။ေက်ာ္ဝင္းကလည္း သူ႔ညီမခင္ခင္ေက်ာ္ကို ပိုးေနသူမို႔….ဟုတ္က့…ရပါတယ္ဗ်ာ.. ဲဒီမ်ွ စ္စီး က်ေနာ္သယ္ခ့မယ္ေလ… ဲဟုမေသာင္းခင္ ႀကည္ေAာင္ဖားလိုက္ေလသည္။မေသာင္းခင္က ေနာက္သို႔လက္ေထာက္ရင္း ေၿခခင္းထိုင္ေနသည္။Aကၤ် ီကို ေဖာက္ထြင္း၍ရုန္းကန္ထြက္ေတာ့မတတ္ တင္းေဖာင္းေနေသာ ႏုိ႔Aံုႀကီးႀကီးႏွစ္မႊာကို သူ႔မ်က္လံုးေတြကႀကည့္ေနမိ၏။ထို႔Aၿပင္ တင္းတင္းရင္းရင္း ဝင္းဝင္းAိAိေၿခသလံုးသားမ်ားကိုလည္း ႀကည့္ေနမိသည္ေသြးသားႏွင့္ ကိေလသာရာဂါစိတ္ို႔ Aၿပန္Aလွန္ပူးေပါင္းမိႀကၿပီၿဖစ္ရာသူ႔မ်က္လံုးAေရာင္ေတြက တလက္လက္ေတာက္လာၿပီး ရမၼက္လႈိင္းေတြထလာသည္။မေသာင္းခင္တေယာက္ သူဆင္ထားေသာ ကိေလသာေထာင္ေခ်ာက္Aတြင္းသို႔ေက်ာ္ဝင္းတေယာက္ Aခက္Aခဲမရိွ ေရွာေရွာရွဴရွဴ ဝင္လာသည္ကို စိတ္ထဲက ႀကိတ္ၿပံဳးလိုက္သည္။……Aင္း…ကၽြတ္…ကၽြတ္…ဗိုက္ကလဲေAာင့္လိုကတာ…. ္မေသာင္းခင္လက္ေထာက္ထိုင္ေနရာမွ သူ႔ဗိုက္ကို ႏွိပ္ရင္း ပက္လက္လဲက်သြားသည္။…..ဟာ…မမ…မမ….ဒုကၡပါဘဲ….ေက်ာ္ဝင္း ေၿခမကိုင္မိ၊လက္မကိုင္မိၿဖစ္ကာ မေသာင္းခင္ေခါင္းကို ေပြ႔မလွ်က္ သူ႔ေပါင္ေပၚတင္ထားလိုကသည္။ ္…….Aင္း…A…ကၽြတ္….ကၽြတ္……..မေသာင္းခင္က သူ႔ဗိုက္ကိုႏွိပ္ရင္း ခါးကိုေကာ့၍ ညီးညဴလိုက္သည္။သည္ေတာ့ Aကၤ်ီႏွင့္ ထမီAႀကား လက္တဝါစာမက ကြာဟသြား၏။ေဖြႏုဝင္းUေနေသာ ဗိုက္သားၿပင္ႏုႏုကို ၿမင္လိုက္ရေသာAခါ လူပ်ိဳသိုးေက်ာ္ဝင္းစိတ္ေတြ ဟုန္းကနဲ ႀကြတက္သြားၿပီးရင္ေတြတဒိန္းဒိန္းခုန္လာသည္။ရာဂစိတ္ေတြက Aထြတ္Aထိပ္ေရာက္ေAာင္တက္သြားၿပီၿဖစ္၍ သူ႔ေပါင္ႀကားရွိပုရသသဘာဝရုပ္ကိုယစားၿပဳ လီးတန္ႀကီးမွာ သံမဏိေခ်ာင္းႀကီးကဲ့သို႔ မာေႀကာေတာင့္တင္းလာ၏။ ိ ္….Aား….Aမေလး….ကၽြတ္….ကၽြတ္……

×