öZel Isimler Cins Isimler

115,917 views

Published on

Published in: Business
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
 • bunu indiremez miyiz ?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
115,917
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

öZel Isimler Cins Isimler

 1. 1. ÖZEL İSİMLER CİNS İSİMLER
 2. 2. ÖZEL ADLARI TANIYALIM <ul><li>İnsan Adları : Şehir Adları : </li></ul><ul><li>M utafa K emal A tatürk İ zmir </li></ul><ul><li>Ö mer S eyfettin A nkara </li></ul><ul><li>L ale Ç akmakçı E lazığ </li></ul><ul><li>N ermin G üzel T rabzon </li></ul><ul><li>A hmet N ecdet S ezer İ stanbul </li></ul><ul><li>……… .. ………. </li></ul><ul><li>UNUTMAYALIM : Özel isimlerin ilk harfleri, büyük harf yazılır. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Ülke Adları : Ulus Adları ve Dilleri </li></ul><ul><li>T ürkiye T ürk - T ürkçe </li></ul><ul><li>A lmanya A lman - A lmanca </li></ul><ul><li>Y unanistan Y unan - Y unanca </li></ul><ul><li>J aponya J apon - J aponca </li></ul><ul><li>R usya R us - R usça </li></ul><ul><li>……… .. ………… </li></ul><ul><li>Ülke, ulus ve dil adları da özel isim olduğu için </li></ul><ul><li>cümle içinde büyük harfle başlar. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Ulusal Bayramların Adları : </li></ul><ul><li>. 23 N isan U lusal E gemenlik ve Ç ocuk B ayramı </li></ul><ul><li>. 19 M ayıs A tatürk’ü A nma G ençlik ve S por B ayramı </li></ul><ul><li>. 30 A ğustos Z afer B ayramı </li></ul><ul><li>. 29 E kim C umhuriyet B ayramı </li></ul><ul><li>Dini Bayramların Adları : </li></ul><ul><li>. R amazan B ayramı </li></ul><ul><li>. K urban B ayramı </li></ul><ul><li>Hayvanlara Verilen Adlar : </li></ul><ul><li>M innoş </li></ul><ul><li>B oncuk </li></ul><ul><li>K arabaş </li></ul><ul><li>S arıkız </li></ul><ul><li>B enekli </li></ul>
 5. 5. Sözcüklerin ilk harflerine DİKKAT ET ! <ul><li>Kurum ve Kuruluş Adları : </li></ul><ul><li>T ürk T arih K urumu </li></ul><ul><li>A tatürk L isesi </li></ul><ul><li>K ızılay </li></ul><ul><li>T ürk D il K urumu </li></ul><ul><li>G eneral İ zzettin Ç alışlar </li></ul><ul><li>İ lköğretim O kulu </li></ul><ul><li>T ürk H ava K urumu </li></ul><ul><li>Yapıların Adları : </li></ul><ul><li>A nıtkabir </li></ul><ul><li>D olmabahçe S arayı </li></ul><ul><li>A nkara K alesi </li></ul><ul><li>A tatürk M üzesi </li></ul><ul><li>İ zmir A rkeoloji M üzesi </li></ul><ul><li>S elimiye C amisi </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Dağ, Ova, Deniz, Göl ve Akarsu Adları : </li></ul><ul><li>A ğrı D ağı </li></ul><ul><li>K onya O vası </li></ul><ul><li>T uz G ölü </li></ul><ul><li>V an G ölü </li></ul><ul><li>K ızılırmak </li></ul><ul><li>S akarya N ehri </li></ul><ul><li>E ge D enizi </li></ul><ul><li>A kdeniz </li></ul><ul><li>M armara D enizi </li></ul><ul><li>Mahalle, Cadde ve Sokak Adları : </li></ul><ul><li>T epebaşı M ahallesi </li></ul><ul><li>Ç ınar M ahallesi </li></ul><ul><li>A tatürk C addesi </li></ul><ul><li>B urak R eis C addesi </li></ul><ul><li>F oça S okak </li></ul><ul><li>B ayır S okak </li></ul><ul><li>G ümüş S okak </li></ul>
 7. 7. HATIRLAYALIM : Özel adlar cümlenin başında, ortasında veya sonunda olsa bile büyük harfle başlar. <ul><li>BİLGİ : Özel eklerin yanına gelen ekler kesme işareti (’) ile ayrılır. </li></ul><ul><li>Çanakkale’ yi </li></ul><ul><li>Emine’ ye </li></ul><ul><li>23 Nisan 1920’ de </li></ul><ul><li>Atatürk’ ü </li></ul><ul><li>Ahmet’ in gibi. </li></ul><ul><li>ANCAK </li></ul>
 8. 8. Özel adların sonlarına yazılan “ - ci , - li, - siz , - ler , - çe , - gil” ekleri, özel adlara birleşik yazılır.Bu ekler kesme işareti ile ayrılmaz. <ul><li>Akifler </li></ul><ul><li>Zeynepsiz </li></ul><ul><li>Mersinli </li></ul><ul><li>Atatürkçüyüz </li></ul><ul><li>Mehmetgil </li></ul><ul><li>Türkçe </li></ul><ul><li>İzmirli </li></ul><ul><li>AYRICA </li></ul>
 9. 9. Kurum ve kuruluş adlarına gelen ekler de kesme işaretiyle ayrılmaz <ul><li>Türkiye Büyük Millet Meclisine </li></ul><ul><li>Şehitler İlköğretim Okulunda </li></ul><ul><li>Ege Üniversitesi Hastanesinin </li></ul><ul><li>Türk Tarih Kurumunda </li></ul>
 10. 10. CİNS İSİMLERİ (TÜR ADLARI) TANIYALIM <ul><li>Aynı türden olan varlıklardan birinin adına </li></ul><ul><li>“ cins ad” (tür adı) diyoruz. </li></ul><ul><li>BAŞLICA TÜR ADLARI </li></ul><ul><li>Genel Adlar : </li></ul><ul><li>insan </li></ul><ul><li>hayvan </li></ul><ul><li>sebze </li></ul><ul><li>meyve </li></ul>
 11. 11. UNUTMA : Cins adlar sadece cümlenin başında büyük harfle yazılır. <ul><li>Hayvan Adları : </li></ul><ul><li>kedi </li></ul><ul><li>köpek </li></ul><ul><li>at </li></ul><ul><li>tavşan </li></ul><ul><li>kuş </li></ul><ul><li>karınca </li></ul><ul><li>kaplumbağa </li></ul><ul><li>gibi </li></ul><ul><li>Bitki Adları : </li></ul><ul><li>çiçek </li></ul><ul><li>ağaç </li></ul><ul><li>çam </li></ul><ul><li>domates </li></ul><ul><li>kabak </li></ul><ul><li>karanfil </li></ul><ul><li>lale </li></ul><ul><li>gibi </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Araç ve Eşya Adları: </li></ul><ul><li>halı </li></ul><ul><li>koltuk </li></ul><ul><li>bilgisayar </li></ul><ul><li>radyo </li></ul><ul><li>makas </li></ul><ul><li>tabak </li></ul><ul><li>televizyon </li></ul><ul><li>masa </li></ul><ul><li>dolap </li></ul><ul><li>gibi </li></ul><ul><li>Yiyecek , İçecek Adları : </li></ul><ul><li>ekmek </li></ul><ul><li>et </li></ul><ul><li>peynir </li></ul><ul><li>süt </li></ul><ul><li>su </li></ul><ul><li>yumurta </li></ul><ul><li>çorba </li></ul><ul><li>zeytin </li></ul><ul><li>gibi </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Giysi Adları : </li></ul><ul><li>gömlek </li></ul><ul><li>çorap </li></ul><ul><li>ayakkabı </li></ul><ul><li>etek </li></ul><ul><li>kazak </li></ul><ul><li>pantolon </li></ul><ul><li>şapka </li></ul><ul><li>elbise </li></ul><ul><li>gibi </li></ul><ul><li>Organ Adları: </li></ul><ul><li>kulak </li></ul><ul><li>göz </li></ul><ul><li>dil </li></ul><ul><li>burun </li></ul><ul><li>kalp </li></ul><ul><li>el </li></ul><ul><li>mide </li></ul><ul><li>gibi </li></ul>
 14. 14. 1.) Aşağıdakilerden hangisi özel addır ? <ul><li>A.) kapı </li></ul><ul><li>B.) Diyarbakır </li></ul><ul><li>C.) bıçak </li></ul>
 15. 15. <ul><li>B.) Diyarbakır </li></ul><ul><li>Doğru bildiniz. Aferin size. </li></ul>
 16. 16. 2.) “Ceren ile Şeyma bahçedeki ağaçtan elma topladılar” cümlesinde kaç tane cins ad vardır ? <ul><li>A.) 1 </li></ul><ul><li>B.) 2 </li></ul><ul><li>C.) 3 </li></ul>
 17. 17. bahçe - ağaç - elma sözcükleri cins isimler <ul><li>o halde doğru cevap : </li></ul><ul><li>C.) 3 </li></ul><ul><li>Bunu da bildiniz, aferin. </li></ul>
 18. 18. 3.) Aşağıdakilerden hangisi yanlış yazılmıştır ? <ul><li>A.) Türk’ler </li></ul><ul><li>B.) Atatürk’ün </li></ul><ul><li>C.) Ankara’ya </li></ul>
 19. 19. Hatırlayalım : Özel isimlere gelen -ler eki kesme işareti ile ayrılmaz. <ul><li>Doğru cevap : </li></ul><ul><li>A.) Türk’ler </li></ul><ul><li>( Doğru yazılışı : Türkler ) </li></ul><ul><li>Aferin, alkışlar sizin için. </li></ul>
 20. 20. 4.) Hangi cümlenin yazılışında yanlışlık yapılmıştır ? <ul><li>A.) Bugün Ahmetler gelecek. </li></ul><ul><li>B.) Türkiye’nin başkenti ankara’dır. </li></ul><ul><li>C.) Atatürk çocukları çok severdi. </li></ul>
 21. 21. Şehir isimleri özel isimdir. Her zaman büyük harfle başlar. <ul><li>Öyleyse doğru cevap : </li></ul><ul><li>B.) ankara’dır </li></ul><ul><li>( Doğru yazılışı : Ankara’dır ) </li></ul><ul><li>Bildiniz değil mi ? Aferin. </li></ul>

×