Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
-Село Карпилівка -Село Карпилівка
Одне із багатьох сіл українськогоОдне із багатьох сіл українського
Полісся, звичайне на ...
ЕпіграфЕпіграф
Село моє – найкраще,Село моє – найкраще,
найрідніше,найрідніше,
Незримо нас щось зНезримо нас щось з’’єднує...
Версії про походження селаВерсії про походження села
КарпилівкаКарпилівка
Походить від першого поселенцяПоходить від першо...
Село КарпилівкаСело Карпилівка
утворилося у ІІ – йутворилося у ІІ – й
половиніполовині XVIIXVII ст.ст.
Перший запис проПер...
““ Лєтопісь селаЛєтопісь села
Карпилівка”,Карпилівка”,
датована 1895 року,датована 1895 року,
зберегла спогадизберегла спо...
Карпилівка на той часКарпилівка на той час
складалася з хуторів,складалася з хуторів,
що розкидалися пощо розкидалися по
р...
ПОЛЬСЬКЕПОЛЬСЬКЕ
ПАНУВАННЯПАНУВАННЯ
Побутове життя селян:Побутове життя селян:
В період польського пануванняВ період польського панування
жителі села Карпилів...
Не дозволялося вести розбудову у різнихНе дозволялося вести розбудову у різних
напрямках. Подібні “ шляхи” були унапрямках...
У центрі села знаходилась деревУ центрі села знаходилась дерев ’’янаяна
церква.церква.
Розвивалось сільське господарство. ЛюдиРозвивалось сільське господарство. Люди
мали земельні наділи:мали земельні наділи:
...
Найродючіші земліНайродючіші землі
займали територіюзаймали територію
нинішньої молодоїнинішньої молодої
Польової вулиці,П...
Хати були ни-Хати були ни-
зькими, з мале-зькими, з мале-
нькими віконцями.нькими віконцями.
Їх будували зЇх будували з
де...
В хаті була однаВ хаті була одна
велика та дужевелика та дуже
маленька кімнати. Умаленька кімнати. У
більшій кімнатібільші...
Одяг шили зОдяг шили з
натуральноїнатуральної
тканини, яку жінкитканини, яку жінки
робили самі,робили самі,
прядучи вовну ...
ЧОЛОВІЧИЙ ОДЯГЧОЛОВІЧИЙ ОДЯГ
ЖІНОЧИЙ ОДЯГЖІНОЧИЙ ОДЯГ
ВЗУТТЯВЗУТТЯ
Основним взуттям були постоли.Основним взуттям були постоли.
Їх робили чоловіки, використовуючи коруЇх робили...
Хліб жінки пеклиХліб жінки пекли
з ячмінногоз ячмінного
борошна, якеборошна, яке
мололи намололи на
жорнах або ужорнах або...
Багато селян працювало у Клесові, тамБагато селян працювало у Клесові, там
вони займалися видобутком граніту.вони займалис...
Вечорниці проходилиВечорниці проходили
біля великих хат,біля великих хат,
куди збираласькуди збиралась
молодь й танцювалам...
Знаним скрипалем уЗнаним скрипалем у
Карпилівці та в сусідніхКарпилівці та в сусідніх
селах бувселах був
Дмитро Мартинюк.Д...
КУЛЬТУРА.КУЛЬТУРА.
РОЗВИТОК ОСВІТИ.РОЗВИТОК ОСВІТИ.
У селі Карпилівка полякиУ селі Карпилівка поляки
відкрили школу.відкрили школу.
Знаходилась вона вЗнаходилась вона в
примі...
Вчителями були поляки. Першим вчителемВчителями були поляки. Першим вчителем
був Самара, який проживав у приміщеннібув Сам...
Щоденно перед початком уроків і після їхЩоденно перед початком уроків і після їх
закінчення учні молилися, а два рази наза...
ПольськийПольський
відбитоквідбиток
В результаті війн 1920 рокуВ результаті війн 1920 року заза
незалежність УНР та між радянськоюнезалежність УНР та між радя...
Неподалік озера Сомине були побудованіНеподалік озера Сомине були побудовані
казарми для польських жовнірів ( вояків), а в...
Поляки використовували багатстваПоляки використовували багатства
нашого краю. Будували переважнонашого краю. Будували пере...
Для вивезення дешевої продукції уДля вивезення дешевої продукції у
Польщу, будували залізні дороги. ТакаПольщу, будували з...
Варто зазначити, що територіяВарто зазначити, що територія
тодішнього села була оточенатодішнього села була оточена
болота...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Культура села Карпилівка (Сарненський р-н)

482 views

Published on

Дослідницька робота Карпилівської ЗОШ І-ІІІ ст, створено в 2013 році

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Культура села Карпилівка (Сарненський р-н)

 1. 1. -Село Карпилівка -Село Карпилівка Одне із багатьох сіл українськогоОдне із багатьох сіл українського Полісся, звичайне на першийПолісся, звичайне на перший погляд, але таке рідне і красиве.погляд, але таке рідне і красиве.
 2. 2. ЕпіграфЕпіграф Село моє – найкраще,Село моє – найкраще, найрідніше,найрідніше, Незримо нас щось зНезримо нас щось з’’єднуєєднує завжди…завжди… І птахи тут співаютьІ птахи тут співають
 3. 3. Версії про походження селаВерсії про походження села КарпилівкаКарпилівка Походить від першого поселенцяПоходить від першого поселенця Карпа ( Карпила) на зразок іншихКарпа ( Карпила) на зразок інших населених пунктів, як Іванівка,населених пунктів, як Іванівка, Кузьмівка, Федорівка…Кузьмівка, Федорівка… В случанській затоці водилися уВ случанській затоці водилися у величезній кількості здоровеннівеличезній кількості здоровенні коропи ( карпи), тому і поселеннякоропи ( карпи), тому і поселення названо їх іменем - Карпилівканазвано їх іменем - Карпилівка
 4. 4. Село КарпилівкаСело Карпилівка утворилося у ІІ – йутворилося у ІІ – й половиніполовині XVIIXVII ст.ст. Перший запис проПерший запис про нього знього з’’явився уявився у 1651 році.1651 році.
 5. 5. ““ Лєтопісь селаЛєтопісь села Карпилівка”,Карпилівка”, датована 1895 року,датована 1895 року, зберегла спогадизберегла спогади очевидців, переказиочевидців, перекази жителів, щобжителів, щоб передати минулепередати минуле нащадкам.нащадкам.
 6. 6. Карпилівка на той часКарпилівка на той час складалася з хуторів,складалася з хуторів, що розкидалися пощо розкидалися по різних урочищах :різних урочищах : Грінчак, СкринищеГрінчак, Скринище ( хутір Дудкових,( хутір Дудкових, Маркових, Бобрових), аМаркових, Бобрових), а на Ставу ( сучаснана Ставу ( сучасна назва земельноїназва земельної ділянки) були розміщеніділянки) були розміщені три хати та Павликоватри хати та Павликова пасіка. Значнупасіка. Значну територію села займалитериторію села займали болота.болота.
 7. 7. ПОЛЬСЬКЕПОЛЬСЬКЕ ПАНУВАННЯПАНУВАННЯ
 8. 8. Побутове життя селян:Побутове життя селян: В період польського пануванняВ період польського панування жителі села Карпилівкажителі села Карпилівка зазнавали нестатків.зазнавали нестатків. Кращі землі засаджувалиКращі землі засаджували лісом, або використовували,лісом, або використовували, як сільськогосподарські,як сільськогосподарські, селянам же залишалисяселянам же залишалися малородючі землі.малородючі землі. Взагалі село булоВзагалі село було невеличким, мало єдинуневеличким, мало єдину вулицю, яку називали “вулицю, яку називали “ шляхом.шляхом. Вона пролягала відВона пролягала від сучасної зупинки і досучасної зупинки і до нинішнього будинкунинішнього будинку молитви.молитви.
 9. 9. Не дозволялося вести розбудову у різнихНе дозволялося вести розбудову у різних напрямках. Подібні “ шляхи” були унапрямках. Подібні “ шляхи” були у сусідніх селах : Рудні, Марсусідніх селах : Рудні, Мар’’янівці.янівці.
 10. 10. У центрі села знаходилась деревУ центрі села знаходилась дерев ’’янаяна церква.церква.
 11. 11. Розвивалось сільське господарство. ЛюдиРозвивалось сільське господарство. Люди мали земельні наділи:мали земельні наділи: 1 – 3 восьмини землі1 – 3 восьмини землі ( восьмина – 2 га).( восьмина – 2 га). Обробляли землю кіньми, волами,Обробляли землю кіньми, волами, використовуючи дереввикористовуючи дерев’’яні знаряддя : плуг,яні знаряддя : плуг, борону.борону. Хто мав землю платив податок стягайлуХто мав землю платив податок стягайлу ( особа, яка збирала податки).( особа, яка збирала податки).
 12. 12. Найродючіші земліНайродючіші землі займали територіюзаймали територію нинішньої молодоїнинішньої молодої Польової вулиці,Польової вулиці, неподалік булонеподалік було збудовано ізбудовано і вітряний млин, девітряний млин, де мололи борошномололи борошно карпиляни, поблизукарпиляни, поблизу розташовувалосьрозташовувалось кладовище.кладовище.
 13. 13. Хати були ни-Хати були ни- зькими, з мале-зькими, з мале- нькими віконцями.нькими віконцями. Їх будували зЇх будували з дерева ідерева і розташовувалирозташовували одна за одною,одна за одною, утворюючи данийутворюючи даний “шлях”. Лісопильні“шлях”. Лісопильні тоді ще не було,тоді ще не було, тому оброблялитому обробляли дошки вручну.дошки вручну. Покривали їїПокривали її правицею ( соло-правицею ( соло- мою).мою).
 14. 14. В хаті була однаВ хаті була одна велика та дужевелика та дуже маленька кімнати. Умаленька кімнати. У більшій кімнатібільшій кімнаті стояла в кутку піч,стояла в кутку піч, стіл та лави. В однійстіл та лави. В одній хаті проживало дохаті проживало до десяти осіб, тому хтодесяти осіб, тому хто спав на підлозіспав на підлозі зробленій із глини, азробленій із глини, а хто на поликаххто на поликах ( лавах).( лавах).
 15. 15. Одяг шили зОдяг шили з натуральноїнатуральної тканини, яку жінкитканини, яку жінки робили самі,робили самі, прядучи вовну тапрядучи вовну та тріпаючи льон.тріпаючи льон. В селі проживавВ селі проживав чоловік по іменічоловік по імені Гарельд, він прявГарельд, він пряв полотно.полотно.
 16. 16. ЧОЛОВІЧИЙ ОДЯГЧОЛОВІЧИЙ ОДЯГ
 17. 17. ЖІНОЧИЙ ОДЯГЖІНОЧИЙ ОДЯГ
 18. 18. ВЗУТТЯВЗУТТЯ Основним взуттям були постоли.Основним взуттям були постоли. Їх робили чоловіки, використовуючи коруЇх робили чоловіки, використовуючи кору лози.лози.
 19. 19. Хліб жінки пеклиХліб жінки пекли з ячмінногоз ячмінного борошна, якеборошна, яке мололи намололи на жорнах або ужорнах або у млині.млині. Замішували тістоЗамішували тісто на хліб уна хліб у деревдерев’’янихяних діжкахдіжках
 20. 20. Багато селян працювало у Клесові, тамБагато селян працювало у Клесові, там вони займалися видобутком граніту.вони займалися видобутком граніту. Серед свійських тварин важливу рольСеред свійських тварин важливу роль відігравали воли та корови, мало у коговідігравали воли та корови, мало у кого були коні.були коні.
 21. 21. Вечорниці проходилиВечорниці проходили біля великих хат,біля великих хат, куди збираласькуди збиралась молодь й танцюваламолодь й танцювала під звуки гармошки.під звуки гармошки. Взагалі музичнимиВзагалі музичними інструментами, якіінструментами, які супроводжувалисупроводжували карпилян накарпилян на урочистостях,урочистостях, наприклад, весілляхнаприклад, весіллях були скрипка табули скрипка та гармошка.гармошка.
 22. 22. Знаним скрипалем уЗнаним скрипалем у Карпилівці та в сусідніхКарпилівці та в сусідніх селах бувселах був Дмитро Мартинюк.Дмитро Мартинюк. За його участюЗа його участю відбувалось чималовідбувалось чимало весіль, а платоювесіль, а платою найчастіше бувнайчастіше був буханець хліба. Однакбуханець хліба. Однак грою на скрипці вінгрою на скрипці він займався лише узаймався лише у вільний від роботи час.вільний від роботи час.
 23. 23. КУЛЬТУРА.КУЛЬТУРА. РОЗВИТОК ОСВІТИ.РОЗВИТОК ОСВІТИ.
 24. 24. У селі Карпилівка полякиУ селі Карпилівка поляки відкрили школу.відкрили школу. Знаходилась вона вЗнаходилась вона в приміщенні, побудованомуприміщенні, побудованому для цього ж призначення,для цього ж призначення, ще за царських часів. Там,ще за царських часів. Там, за свідченням старожилівза свідченням старожилів знаходилось дві класнізнаходилось дві класні кімнати, в яких перший ікімнати, в яких перший і другий класи навчалися вдругий класи навчалися в першу зміну, а третій іпершу зміну, а третій і четвертий – у другу зміну.четвертий – у другу зміну. У третьому і четвертомуУ третьому і четвертому класах навчалися по двакласах навчалися по два роки, тому навчання вроки, тому навчання в початковій школі тривалопочатковій школі тривало шість років.шість років.
 25. 25. Вчителями були поляки. Першим вчителемВчителями були поляки. Першим вчителем був Самара, який проживав у приміщеннібув Самара, який проживав у приміщенні школи, потім вчителювало подружжяшколи, потім вчителювало подружжя Твардих.Твардих. Навчання велося виключно польськоюНавчання велося виключно польською мовою. За непослух, та невиконанемовою. За непослух, та невиконане домашнє завдання дітей били, змушувалидомашнє завдання дітей били, змушували стояти навколішки на гречці, або іншихстояти навколішки на гречці, або інших крупах…крупах… До цього часу колишні учні польської школиДо цього часу колишні учні польської школи пампам’’ятають завчені напамятають завчені напам’’ять вірші.ять вірші.
 26. 26. Щоденно перед початком уроків і після їхЩоденно перед початком уроків і після їх закінчення учні молилися, а два рази назакінчення учні молилися, а два рази на тиждень до дітей приходив місцевийтиждень до дітей приходив місцевий священник, який навчав їх молитви.священник, який навчав їх молитви. Перед Великоднем вчителі водили школярів уПеред Великоднем вчителі водили школярів у церкву сповідатися. У лісі( біля озерацеркву сповідатися. У лісі( біля озера Сомине) де були розташовані казарми,Сомине) де були розташовані казарми, розташувався польський гарнізон. Вчителі –розташувався польський гарнізон. Вчителі – поляки часто водили туди дітей на переглядполяки часто водили туди дітей на перегляд кінофільмів. Інколи польські жовнірикінофільмів. Інколи польські жовніри привозили в школу кіноустановку. Польськийпривозили в школу кіноустановку. Польський офіцер навіть подарував школі настінногоофіцер навіть подарував школі настінного годинника.годинника. відвідували школу і діти євреїв, кілька сімейвідвідували школу і діти євреїв, кілька сімей яких проживали в селі.яких проживали в селі.
 27. 27. ПольськийПольський відбитоквідбиток
 28. 28. В результаті війн 1920 рокуВ результаті війн 1920 року заза незалежність УНР та між радянськоюнезалежність УНР та між радянською Росією і Польщею, за умовами РизькогоРосією і Польщею, за умовами Ризького договору (березень 1921 р.) між УНР і РПдоговору (березень 1921 р.) між УНР і РП землі Західної України знову відійшли доземлі Західної України знову відійшли до Польщі за її обіцянку союзництва вПольщі за її обіцянку союзництва в боротьбі з більшовиками. Полякиборотьбі з більшовиками. Поляки намагалися втримати ці землі, тому понамагалися втримати ці землі, тому по лінії радянсько-польського кордону, злінії радянсько-польського кордону, з метою захисту земель, будували міцніметою захисту земель, будували міцні камінні укріплення – доти.камінні укріплення – доти. У лісах поблизу озера Залив щеУ лісах поблизу озера Залив ще збереглися декілька таких дотів цілими,збереглися декілька таких дотів цілими, решта – зруйновані.решта – зруйновані.
 29. 29. Неподалік озера Сомине були побудованіНеподалік озера Сомине були побудовані казарми для польських жовнірів ( вояків), а вказарми для польських жовнірів ( вояків), а в селі Рудня – Карпилівська поляки збудувалиселі Рудня – Карпилівська поляки збудували двоповерховий будинок, в якому знаходилисьдвоповерховий будинок, в якому знаходились квартири для польських офіцерів.квартири для польських офіцерів. Цей будинок слугує по цей день. Для наданняЦей будинок слугує по цей день. Для надання допомоги польській військовій адміністрації вдопомоги польській військовій адміністрації в управлінні населеними пунктамиуправлінні населеними пунктами призначались старости сіл – солтиси. З 1920призначались старости сіл – солтиси. З 1920 по 1939 роки солтисом села Карпилівка бувпо 1939 роки солтисом села Карпилівка був Романчук Іван ( по прізвиську Купер). БіляРоманчук Іван ( по прізвиську Купер). Біля його хати з сторони вулиці на стовпі булайого хати з сторони вулиці на стовпі була прибита дошка, де вказувалось кількістьприбита дошка, де вказувалось кількість дворів і населення у селі. У 1930 році дворівдворів і населення у селі. У 1930 році дворів налічувалося 240.налічувалося 240.
 30. 30. Поляки використовували багатстваПоляки використовували багатства нашого краю. Будували переважнонашого краю. Будували переважно дрібні підприємства. Неподалік селадрібні підприємства. Неподалік села Карасин, земля, до якої входило і селоКарасин, земля, до якої входило і село Карпилівка, належала польському пану,Карпилівка, належала польському пану, який працював дипломатом у Франції,який працював дипломатом у Франції, але час від часу приїздив сюди.але час від часу приїздив сюди. Маєтком управляла наймана ним пані.Маєтком управляла наймана ним пані. До польського маєтку належало багатоДо польського маєтку належало багато гектарів лісу. Тут працював цеглянийгектарів лісу. Тут працював цегляний завод.завод.
 31. 31. Для вивезення дешевої продукції уДля вивезення дешевої продукції у Польщу, будували залізні дороги. ТакаПольщу, будували залізні дороги. Така дорога – вузькоколійка була побудованадорога – вузькоколійка була побудована з панського маєтку до Клесова. Якз панського маєтку до Клесова. Як свідчать старожили, вузькоколійкусвідчать старожили, вузькоколійку почали будувати із Страшево допочали будувати із Страшево до Клесова. Багато жителів села, заКлесова. Багато жителів села, за “шарварку”, працювали на будівництві“шарварку”, працювали на будівництві цієї дороги. Завозили підводами пісок,цієї дороги. Завозили підводами пісок, роблячи насип для прокладання дороги.роблячи насип для прокладання дороги.
 32. 32. Варто зазначити, що територіяВарто зазначити, що територія тодішнього села була оточенатодішнього села була оточена болотами. З метою ширшогоболотами. З метою ширшого використання землі, поляки почаливикористання землі, поляки почали викопувати річку, яка тягнулася із селавикопувати річку, яка тягнулася із села Чудель. Таким чином вони хотілиЧудель. Таким чином вони хотіли направити річку Случ в інше русло інаправити річку Случ в інше русло і отримати нові сільськогосподарськіотримати нові сільськогосподарські території.території.

×