Successfully reported this slideshow.

Tajuk 1 pengenalan gerko

15,379 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Technology
 • Be the first to comment

Tajuk 1 pengenalan gerko

 1. 1. BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU TAJUK 1 PENGENALAN KEPADA GERAK KERJA KOKURIKULUM
 2. 2. PENGENALAN <ul><li>“ Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang </li></ul><ul><li>termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi </li></ul><ul><li>semua pengetahuan,kemahiran, norma, nilai, unsur, kebudayaan </li></ul><ul><li>dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang </li></ul><ul><li>murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan </li></ul><ul><li>emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral </li></ul><ul><li>yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan ” </li></ul><ul><li> (Subperaturan 3(1) dalam peraturan-peraturan, 1997) </li></ul><ul><li>HURAIAN DI ATAS BERMAKSUD PERLAKSANAAN KOKURIKULUM ADALAH WAJIB DILAKSANAKAN DI SEKOLAH DAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU (AKTA PENDIDIKAN 1996). SEBARANG KEGAGALAN DAN KEENGGANAN MELAKSANAKAN KEGIATAN KOKURIKULUM MERUPAKAN SUATU KESALAHAN DAN APABILA DISABITKAN BOLEH DIDENDA TIDAK MELEBIHI LIMA RIBU ATAU DIPENJARAKAN SELAMA TEMPOH TIDAK MELEBIHI TIGA BULAN ATAU KEDUA-DUANYA SEKALI (Akta Pendidikan, 1996) </li></ul>
 3. 3. KONSEP KURIKULUM <ul><li>Konsep kokurikulum merupakan kepelbagaian aktiviti atau gerak </li></ul><ul><li>kerja terancang atas lanjutan dari proses pengajaran dan </li></ul><ul><li>pembelajaran dalam bilik darjah. Ini bertujuan untuk memberi murid </li></ul><ul><li>peluang menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, </li></ul><ul><li>kemahiran dan nilai yang telah dipelajari dalam bilik darjah. </li></ul><ul><li> ( Akta Pendidikan, 1996) </li></ul><ul><li>KURIKULUM DAN KOKURIKULUM </li></ul><ul><li>ADALAH </li></ul><ul><li>SALING LENGKAP MELENGKAPI </li></ul>
 4. 4. MATLAMAT KOKURIKULUM <ul><li>Matlamat Kokurikulum adalah penglibatan maksimum semua </li></ul><ul><li>murid, warga guru/IPG serta anggota masyarakat dan berhasrat </li></ul><ul><li>mencapai matlamat berikut: </li></ul><ul><li>Menyemai perasaan muhibbah, perpaduan, integrasi nasional dikalangan generasi muda dan peningkatan disiplin pelajar. </li></ul><ul><li>Memperkenalkan pengalaman menyeluruh dan keseimbangan dengan pendidikan formal </li></ul><ul><li>Menyemai nilai pendidikan </li></ul><ul><li>Menanam, memupuk dan memberi latihan awal dari aspek kepimpinan, sahsiah dan kemasyarakatan di kalangan pelajar. </li></ul><ul><li>Menyumbang usaha membina masyarakat 1 Malaysia, budaya dan tempat belajar yang menarik dan menyeronokkan. </li></ul><ul><li>Mewujudkan keseimbangan perkembangan JERIS. </li></ul><ul><li>Mengisi masa lapang dengan berfaedah. </li></ul>
 5. 5. OBJEKTIF KOKURIKULUM <ul><li>Menyemai kesedaran murid terhadap agama dan kepercayaan kepada tuhan </li></ul><ul><li>Menyumbang perkembangan JERIS </li></ul><ul><li>Mengukuh perhubungan dan pergaulan antara murid </li></ul><ul><li>Membina dan meningkat disiplin, minat dan bakat murid dalam aktiviti diceburi. </li></ul><ul><li>Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan seronok </li></ul><ul><li>Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan dua hala antara sekolah dan masyarakat. </li></ul><ul><li>Mewujudkan sekolah berwatak </li></ul><ul><li>Menyediakan murid untuk program PLKN dan integrasi nasional </li></ul>
 6. 6. STRATEGI PERLAKSANAAN GERAK KERJA KOKURIKULUM <ul><li>Bagi mencapai matlamat dan objektif tersebut,beberapa strategi </li></ul><ul><li>boleh dilakukan: </li></ul><ul><li>Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum </li></ul><ul><li>Menambah bilangan pasukan beruniform, persatuan/kelab, kelab sukan dan permainan dan mempelbagaikan aktiviti supaya memberi peluang kepada semua murid melibatkan aktiviti mengikut minat dan hobi mereka. </li></ul><ul><li>Aktiviti disesuaikan bagi melibatkan murid semua kaum untuk tujuan pemupukkan perpaduan </li></ul><ul><li>Melibatkan murid, guru-guru, PIBG dalam perancangan dan perlaksanaan aktiviti kokurikulum </li></ul>
 7. 7. Samb… <ul><li>Memberi penekanan penghayatan agama dan nilai-nilai murni dalam setiap aktiviti </li></ul><ul><li>Merancang aktiviti dengan teliti bagi mencapai objektif. </li></ul><ul><li>Merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan </li></ul><ul><li>Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid </li></ul><ul><li>Menyelia dan menilai aktiviti secara sistematik dan berterusan. </li></ul><ul><li>Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak dari semasa ke semasa </li></ul>
 8. 8. KOMPONEN ATAU BIDANG GERAK KERJA KOKURIKULUM (GERKO) <ul><li>TIGA BIDANG UTAMA </li></ul>
 9. 9. UNIT BERUNIFORM <ul><li>Unit beruniform boleh ditubuh mengikut: </li></ul><ul><li>Keperluan IPG/Sekolah </li></ul><ul><li>Peralatan yang ada </li></ul><ul><li>Tenaga pengajar atau jurulatih </li></ul><ul><li>Kemudahan yang ada di IPG /sekolah </li></ul><ul><li>Antara pasukan Unit Beruniform yang boleh ditubuhkan ialah: </li></ul><ul><li>PENGAKAP, KADET PANDU PUTERI, BULAN SABIT MERAH, ST JOHN </li></ul><ul><li>AMBULAN, KADET REMAJA SEKOLAH, PERSATUAN PUTERI ISLAM. </li></ul><ul><li>MANAKALA WATANIAH, KADET BOMBA, KADET POLIS DAN BAND </li></ul><ul><li>RANJER DITAMBAH DI SEKOLAH MENENGAH. </li></ul>
 10. 10. KELAB DAN PERSATUAN <ul><li>Terdapat dua jenis Kelab atau Persatuan yang </li></ul><ul><li>boleh ditubuhkan : </li></ul><ul><li>Berasakan akademik </li></ul><ul><li>Berasaskan minat, kecenderungan, hobi atau perkhidmatan </li></ul>PERSATUAN DAN KELAB BERASAKAN MINAT PERKHIDMATAN KECENDERUNGAN DAN HOBI BERASAKAN AKADEMIK
 11. 11. Samb…… <ul><li>Persatuan berasakan Akademik </li></ul><ul><li>Persatuan Bahasa </li></ul><ul><li>Sains </li></ul><ul><li>Matematik </li></ul><ul><li>Seni Lukis </li></ul><ul><li>Muzik </li></ul><ul><li>Komputer </li></ul><ul><li>Agama </li></ul><ul><li>Geografi </li></ul><ul><li>Sejarah </li></ul><ul><li>Perdagangan </li></ul><ul><li>Ekonomi (Sekolah Men shj) </li></ul>
 12. 12. Samb.. <ul><li>Persatuan dan Kelab berasakan Minat,Perkhidmatan dan Hobi </li></ul><ul><li>Persatuan Perpustakaan </li></ul><ul><li>Persatuan Koperasi Sekolah </li></ul><ul><li>Persatuan Pencinta Alam </li></ul><ul><li>Persatuan Pengguna </li></ul><ul><li>Kelab Koir </li></ul><ul><li>Bimbingan dan Kaunseling </li></ul><ul><li>Rakan sebaya, </li></ul><ul><li>Kembara </li></ul><ul><li>Seni Foto </li></ul>
 13. 13. SUKAN DAN PERMAINAN <ul><li>Sukan dan permainan dibahagikan pada dua iaitu </li></ul><ul><li>Sukan dan Olahraga </li></ul><ul><li>Permainan </li></ul><ul><li>i ) Sukan dan olahraga </li></ul><ul><li>Acara balapan </li></ul><ul><li>Acara padang </li></ul><ul><li>ii) Permainan </li></ul><ul><li>Permainan boleh dibahagikan pada dua iaitu </li></ul><ul><li>Permainan antarabangsa </li></ul><ul><li>Permainan tradisional </li></ul>
 14. 14. Samb… <ul><li>Permainan antarabangsa </li></ul><ul><li>Bola sepak, badminton, bola jaring dsb </li></ul><ul><li>Permainan tradisional </li></ul><ul><li>Wau, gasing, batu seremban dll </li></ul>
 15. 15. PENGURUSAN GERAK KERJA KOKURIKULUM SEKOLAH PENGETUA /GURU BESAR GPK HEM PENYELIA PETANG GPK KOKURIKULUM SETIAUSAHA KO-KU PENYELARAS UNIT BERUNIFORM SETIAUSAHA SUKAN/OLAHRAGA SEKOLAH PENYELARAS KELAB/PERSATUAN GURU PASUKAN SEKOLAH PENYELARAS SUKAN DAN PERMAINAN PENGERUSI PASUKAN BADAN BERUNIFORM, KELAB/PERSATUAN, KELAB/PERMAINAN, KETUA RUMAH SUKAN, GURU-GURU DAN KAPTEN PASUKAN SEKOLAH GURU-GURU PENASIHAT GURU RUMAH SUKAN Carta Organisasi Gerak Kerja Ko Kurikulum Sekolah ( Struktur ini boleh diubahsuai mengikut Pentadbiran Sekolah )
 16. 16. SENARAI TUGAS AHLI JAWATAN KUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM <ul><li>Merancang aktiviti sekolah (jangka panjang dan pendek) </li></ul><ul><li>Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun </li></ul><ul><li>Menentukan peraturan kokurikulum sekolah </li></ul><ul><li>Menentukan takwim dan jadual aktiviti tahunan </li></ul><ul><li>Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam aktiviti Kokurikulum Daerah </li></ul><ul><li>Menentukan takwim dan jadual aktiviti tahunan </li></ul><ul><li>Menentukan tarikh Kejohanan olahraga, Merentas Desa, Hari Kokurikulum dll </li></ul><ul><li>Menilai aktiviti kokurikulum dan buat laporan tahunan </li></ul><ul><li>Membuat anggaran perbelanjaan dan peruntukkan kewangan </li></ul><ul><li>Membuat pilihan dan pengiktirafan kepada guru dan pelajar yang cemerlang dalam kokurikulum </li></ul><ul><li>Memastikan semua kemudahan dan peralatan ada dan selamat digunakan </li></ul>
 17. 17. TUGAS GPK HEP/GPK KOKURIKULUM <ul><li>Menentukan objektif gerak kerja kokurikulum sekolah </li></ul><ul><li>Memilih dan melantik guru-guru dalam bidang kokurikulum </li></ul><ul><li>Memastika setiap unit kokurikulum berjalan dengan lancar dan berkesan </li></ul><ul><li>Menyelesaikan masalah berbangkit dalam pengendalian aktiviti kokurikulum </li></ul><ul><li>Menyelaras dengan sekolah tentang peruntukan dan kewangan </li></ul><ul><li>Menerima kedudukan stok dan inventori peralatan kokurikulum </li></ul><ul><li>Menerima laporan pada akhir tahun tentang aktiviti kokurikulum </li></ul><ul><li>Memutuskan anugerah kecermerlangan kokurikulum </li></ul>
 18. 18. TUGAS SETIAUSAHA KOKURIKULUM <ul><li>Menyelaras semua aktiviti kokurikulum </li></ul><ul><li>Membantu mengagihkan tugas dan memilih guru dalam unit kokurikulum </li></ul><ul><li>Memilih dan mengagihkan pelajar dalam bidang kokurikulum </li></ul><ul><li>Memastikan kemudahan dan keselamatan perlaksanaan kokurikulum </li></ul><ul><li>Memastikan sekolah dan data diselenggarakan dengan baik </li></ul><ul><li>Memastikan borang-borang dan rekod dikemaskini dan mencukupi </li></ul><ul><li>Mengadakan aktiviti tambahan kepada guru dan pelajar </li></ul>
 19. 19. TUGAS SETIAUSAHA SUKAN <ul><li>Menyelaras semua aktiviti sukan sekolah </li></ul><ul><li>Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang bersesuaian dengan aktiviti MSSD, MSSN, MSSM </li></ul><ul><li>Membantu Setiusaha Kokurikulum mengagihkan tugas dalam olahraga dan permainan </li></ul><ul><li>Menetapkan pelajar dalam Rumah Sukan </li></ul><ul><li>Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan. </li></ul><ul><li>Menyelaras penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah </li></ul><ul><li>Mengurus dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan </li></ul><ul><li>Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan sekolah dan luar sekolah untuk edaran, rujukan dan rekod </li></ul><ul><li>Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian Sukan Sekolah </li></ul>
 20. 20. TUGAS PENYELARAS PERSATUAN/KELAB/PASUKAN BADAN UNIFORM <ul><li>Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan kelab/badan beruniform </li></ul><ul><li>Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat </li></ul><ul><li>Menyelaras aktiviti perjumpaan mingguan </li></ul><ul><li>Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pelajar menyertai persatuan/kelab/pasukan beruniform </li></ul><ul><li>Memastikan aktiviti, surat menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik </li></ul><ul><li>Memastikan aktiviti, mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan </li></ul><ul><li>Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum </li></ul><ul><li>Menyediakan borang /buku yang diperlukan untuk aktiviti : </li></ul><ul><ul><li>Borang penyertaan persatuan </li></ul></ul><ul><ul><li>Borang senarai AJK dan ahli </li></ul></ul><ul><ul><li>Buku laporan aktiviti </li></ul></ul><ul><ul><li>Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah </li></ul></ul>
 21. 21. TUGAS GURU PENASIHAT /PEMIMPIN PESURUHJAYA <ul><li>Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan </li></ul><ul><li>Memastikan ada perlembagaan dan peraturan Persatuan </li></ul><ul><li>Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah </li></ul><ul><li>Memastikan AJK menjalankan tugas mereka </li></ul><ul><li>Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama guru penasihat lain </li></ul><ul><li>Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan </li></ul><ul><li>Merancang strategi untuk meningkatkan kecermerlangan pasukan </li></ul><ul><li>Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda diurus dengan baik </li></ul><ul><li>Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disediakan dan difailkan </li></ul><ul><li>Mendaftar pasukan Badan Beruniform /Kelab/Persatuan/Permainan </li></ul><ul><li>Memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli </li></ul><ul><li>Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan diperingkat sekolah, zon, daerah, negeri dan kebangsaan </li></ul><ul><li>Menandatangani buku kehadiran pelajar </li></ul><ul><li>Menghadiri perjumpaan dan mesyuarat yang berkaitan dengan unit lain </li></ul><ul><li>Menentukan papan kenyataan digunakan dengan sepenuhnya </li></ul><ul><li>Mencadangkan nama ahli yang layak menerima sijil penghargaan </li></ul><ul><li>Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program </li></ul>
 22. 22. TUGAS GUR KELAB/PERSTAUAN/PERMAINAN/BADAN BERUNIFORM <ul><li>Menyertai mesyuarat dan membentuk AJK </li></ul><ul><li>Merancang aktiviti tahunan </li></ul><ul><li>Mendapatkan khidmat nasihat dari mereka yang pakar </li></ul><ul><li>Memastikan peraturan dan undang-undang dipatuhi </li></ul><ul><li>Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut takwim sekolah </li></ul><ul><li>Menganjurkan perlawanan antara rumah/pasukan </li></ul><ul><li>Mengurus pengangkutan untuk pasukan sekolah </li></ul><ul><li>Mengurus surat menyurat dengan ibu bapa dan pihak lain </li></ul><ul><li>Melapor dan merekodkan keputusan pertandingan </li></ul><ul><li>Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan sukan </li></ul><ul><li>Menilai prestasi pasukan sekolah dan cara meningkatkannya </li></ul><ul><li>Menghadiri kursus, seminar, majlis sukan, perkhemahan dan sebagainya </li></ul>
 23. 23. AKTA/SURAT PEKELILING IKHTISAS DAN PERATURAN AM PERLAKSANAAN GERAK KERJA KOKURIKULUM <ul><li>Dalam Warta Kerajaan Bertarikh 21 Mei 1998,Jilid 42. No 11 </li></ul><ul><li>Tambahan No 41, Perundangan (A), P.U (A) 196. AKTA </li></ul><ul><li>PENDIDIKAN 1996 ada dinyatakan: </li></ul><ul><li>PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN(PERSATUANSEKOLAH ) </li></ul><ul><li>1998. </li></ul><ul><li>Pada masa menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen </li></ul><ul><li>130 Akta Pendidikan 1996, Menteri Pelajaran membuat </li></ul><ul><li>Peraturan-peraturan yang berikut : </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Peraturan-peraturan ini dinamakan peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 dan hendaklah mula berkuat kuasa pada 21 Mei 1998 </li></ul><ul><li>Peraturan-peraturan ini adalah terpakai bagi sekolah Kerajaan dan Sekolah bantuan kerajaan </li></ul><ul><li>Dalam pertauran-peraturan ini </li></ul><ul><ul><li>Guru besar atau pengetua ertinya Pegawai dalam Perkhidmatan Pendidikan yang dilantik oleh ketua pengarah pendidikan untuk menguruskan sekolah </li></ul></ul><ul><ul><li>Jawatakuasa ertinya sekumpulan orang yang dilantik atau dipilh untuk menjalankan tugas Persatuan/Kelab sekolah </li></ul></ul><ul><ul><li>Penasihat ertinya guru yang dilantik Guru Besar atau Pengetua untuk memberi nasihat kepada Persatuan/Kelab sekolah </li></ul></ul><ul><ul><li>Persatuan ertinya apa-apa Kelab atau Persatuan murid-murid dan guru </li></ul></ul>
 25. 25. Samb…. <ul><li>4 . Guru besar dan Pengetua setelah menerima permohonan secara bertulis hendaklah menubuhkan persatuan sekolah daripada kategori yang berikut: </li></ul><ul><li>Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan pendidikan (kurikulum kebangsaan 1997) </li></ul><ul><li>Hobi dan rekreasi </li></ul><ul><li>Sukan dan permainan </li></ul><ul><li>Badan beruniform </li></ul><ul><li>Apa-apa persatuan yang diluluskan oleh pendaftar </li></ul>
 26. 26. Samb… <ul><li>5(a) Jawatan kuasa tiap-tiap persatuan sekolah hendaklah </li></ul><ul><li>mengemukakan secara bertulis kepada guru besar atau </li></ul><ul><li>pengetua laporan lengkap mengenai perkara-perkara berikut. </li></ul><ul><ul><li>Perlembagaan Persatuan </li></ul></ul><ul><ul><li>Senarai ahli Jawatankuasa </li></ul></ul><ul><ul><li>Senarai aktiviti utama/Kelab/Persatuan </li></ul></ul><ul><li>(b) Laporan hendaklah dikemukakan dalam masa 14 hari </li></ul><ul><li>berkuatkuasannya peraturan-peraturan ini atau dalam hal </li></ul><ul><li>persatua/kelab yang ditubuhkan selepas peraturan-peraturan ini </li></ul><ul><li>berkuatkuasa dalam tempoh 14 hari selepas mensyuarat </li></ul><ul><li>pertama Persatuan/Kelab tersebut. </li></ul><ul><li>( c) Perlembagaan dan perubahan dalam perlembagaan, </li></ul><ul><li>peraturan, jawatakuasa atau ahli persatuan hendaklah </li></ul><ul><li>diluluskan oleh guru besar atau pengetua. </li></ul>
 27. 27. Samb… <ul><li>6. (a) Jawatakuasa tiap-tiap persatuan /Kelab sekolah hendaklah mengemukakan secara bertulis kepada guru besar atau pengetua laporan yang lengkap mengenai apa-apa perubahan dalam Perlembagaan, Peraturan, Jawatankuasa atau ahli Persatuan </li></ul><ul><li>(b) Laporan hendaklah dikemukakan dalam tempoh empat belas hari dari tarikh laporan tentang perubahan itu dibuat, dan hendaklah disahkan dengan tandatangan Pengerusi dan Setiausaha persatuan/ Kelab berkenaan </li></ul><ul><li>(c) Guru Besar atau Pengetua boleh menerima atau enggan menerima perubahan yang dinyatakan dalam subperaturan (1) </li></ul>
 28. 28. Samb…. <ul><li>7. Guru besar dan pengetua hendaklah menyimpan atau menyebabkan disimpan suatu rekod tentang ahli-ahli persatuan sekolah dalam tempoh tiga puluh hari selepas berkuatkuasannya peraturan-peraturan ini dan hendaklah sedia ada bagi pemeriksaan oleh pendaftar </li></ul><ul><li>8. Guru besar atau pengetua hendaklah melantik seorang atau beberapa orang guru untuk bertindak sebagai penasihat atau penasihat-penasihat bagi setiap persatuan/kelab dan disimpan satu rekod tentang maklumat itu dan hendaklah sedia ada menyimpan untuk pemeriksaan oleh pendaftar </li></ul>
 29. 29. Samb…. <ul><li>9.(a) Akaun bagi tiap-tiap persatuan/kelab sekolah hendaklah di bawah kawalan Guru Besar atau Pengetua dan Guru Penasihat </li></ul><ul><li>(b) Guru Besar atau Pengetua hendkalah menyimpan atau menyebabkan supaya disimpan suatu akaun dibawah jagaannya bagi tempoh tidak kurang dari enam bulan setelah berakhir tiap-tiap tahun kewangan dan hendaklah sedia ada bagi pemeriksaan oleh pendaftar. </li></ul><ul><li>10. Pendaftar , Guru Besar dan Pengetua boleh mengarahkan mana-mana Persatuan/Kelab sekolah mematuhi peraturan tentang pengurusan, aktiviti keahlian atau selainnya berkenaan dengan Persatuan /Kelab itu. </li></ul>
 30. 30. Samb…. <ul><li>11.(a) Pendaftar, Guru Besar atau Pengetua boleh secara bertulis mengarah mana-mana Persatuan /Kelab sekolah dibubarkan jika dia tidak berpuashati bahawa Persatuan /Kelab itu mungkin digunakan bagi maksud: </li></ul><ul><li>- yang tidak memberi manfaat kepada murid dan guru </li></ul><ul><li>- propaganda politik yang memudaratkan kepentingan Malaysia </li></ul><ul><li>atau awam </li></ul><ul><li>- yang memudaratkan kepentingan murid </li></ul><ul><li>- yang melanggar mana-mana peraturan atau peruntukan </li></ul><ul><li>peraturan- peraturan ini </li></ul><ul><li>(b) Tiap-tiap arahan yang dibuat di bawah subperaturan (1) atau peraturan 10 hendaklah disiarkan dengan menampalkan suatu salinan mengenainya dipapan kenyataan sekolah atau mana-mana tempat yang boleh dilihat di premis ekolah </li></ul>
 31. 31. <ul><li>12. Peraturan-peraturan di Bawah Seksyen 92 </li></ul><ul><li>Ordinan Pelajaran 1952 Dibatalkan Dibuat </li></ul><ul><li>8 April 1998 (KP (PUU) S 10075/07/1/Jld. IV </li></ul><ul><li>(25): PN. (PU2) 569. </li></ul>
 32. 32. LAPORAN JAWATANKUASA KABINET MENGKAJI PERLAKSANAAN DASAR PELAJARAN 7 HB NOVEMBER 1979 TELAH MEMPERAKUKAN <ul><li>PERKARA 50 </li></ul><ul><li>Semua murid hendaklah mengambil bahagian secara aktif dalam kegiatan kokuirkulum. Guru-guru hendaklah didedahkan kepada pendekatan yang menarik dalam pengendalian kegiatan-kegiatan kokurikulum apabila mereka menjalani kursus perguruan. Guru-guru yang banyak berjasa hendaklah diberi pengiktirafan yang sewajarnya. </li></ul><ul><li>PERKARA 51 </li></ul><ul><li>Untuk meningkatkan lagi mutu pasukan beruniform di sekolah maka adalah diperakukan guru-guru yang memimpin pasukan tersebut hendaklah terdiri dari mereka yang menerima latihan kepimpinan dan pengendalian dalam pergerakan-pergerakan tersebut. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>PERKARA 52 </li></ul><ul><li>Memandangkan latihan Pasukan Kadet Tentera dan Pasukan Kadet Polis adalah sangat berfaedaha untuk menyemai semangat disiplin dan berdikari yang tinggi maka diperakukan supaya pasukan-pasukan tersebut hendaklah diperluaskan seberapa banyak yang boleh. </li></ul><ul><li>PERKARA 53 </li></ul><ul><li>Untuk menjamin persatuan-persatuan dan kelab-kelab di sekolah dapat memainkan peranan dalam pembentukkan perpaduan dikalangan murid-murid adalah diperakukan : </li></ul><ul><li>Sekolah digalakkan menubuhkan persatuan/kelab atau kelab-kelab yang boleh mendatangkan faedah kepada murid-murid. Pemilihan persatuan/kelab hendaklah berasaskan kemudahan-kemudahan yang ada dengan suasana dan persekitaran serta keperluan tempatan </li></ul><ul><li>Persatuan Bahasa seperti Persatuan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina, Bahasa Tamil dan sebagainya hendaklah ditubuhkan dengan tujuan menyemai memupuk dan menanam minat murid dan meningkatkan kemajuan mereka dalam penggunaan sesuatu bahasa. </li></ul><ul><li>Murid-murid dari pelabagai kaum hendaklah digalakkan menyertainya selain persatuan berasaskan bahas a Ibunda mereka </li></ul>
 34. 34. <ul><li>PERATURAN 54 </li></ul><ul><li>Untuk memastikan kegiatan sukan dan olahraga dapat mencapai matlamat yang ditentukan adalah perakuan : </li></ul><ul><li>Sekolah hendaklah mengadakan senaman beramai-ramai yang melibatkan penyertaan semua murid. Pertandingan senaman beramai-ramai diantara pasukan disesebuah sekolah dan antara sekolah hendaklah dijalankan. </li></ul><ul><li>Permainan-permainan disekolah seberapa yang boleh hendaklah melibatkan penyertaan murid yang ramai seperti dalam perlumbaan merentas desa. </li></ul>
 35. 35. <ul><li>PERKARA 55 </li></ul><ul><li>Adalah diperakukan bahawa semua sekolah memperkemaskan lagi program-program kokurikulum dan dalam perlaksanaan program-program ini keutamaan hendaklah diberikan kepada kegiatan-kegiatan yang boleh memupuk disiplin dikalangan murid-murid. Di samping itu guru-guru yang mengendaklikan kegiatan kokurikulum hendaklah diberi pengiktirafan yang sewajarnya supaya mereka lebih bergiat lagi terutama dari segi penyeliaan . </li></ul>
 36. 36. GARIS PANDUAN UNTUK PERMOHONAN MELANCONG DI BAWAH PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 (THE SCHOOL TOURS REGULATIONS 1957) <ul><li>TAKRIF PELANCONGAN ADALAH SEBAGAIMANA YANG DITERANGKAN </li></ul><ul><li>DALAM PERATURAN 2 (1) DAN 2(2) THE SCHOOLS (TOURS) </li></ul><ul><li>REGULATIONS 1957. </li></ul><ul><li>Cara memohon </li></ul><ul><li>a) Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang JPN . Borang-borang ini hendaklah disediakan sendiri oleh pihak sekolah </li></ul><ul><li>b) Bagi dalam Negeri permohonan hendaklah dibuat dalam 4 salinan </li></ul>
 37. 37. Samb.. <ul><li>c) Bagi lawatan keluar keluar negeri tiap-tiap permohonan hendaklah dalam 6 salinan. Tambahan satu salinan bagi tiap-tiap satu negeri yang dilawati. Contoh ke Bandaraya Melaka, Port Dickson di Negeri Sembilan, 3 negeri Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan (6+3=9 salinan) </li></ul><ul><li>d) Tentukan semua maklumat yang dikehendaki didisi dengan lengkap </li></ul><ul><li>e)Borang permohonan yang telah lengkap diisi diserahkan kepada Guru Besar/ Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan </li></ul><ul><li>f) Guru besar dan Pengetau hendaklah menyampaikan borang tersebut kepada pendaftar sekolah-sekolah negeri, jabatan pendidikan negeri 5 minggu sebelum tarikh lawatan </li></ul>
 38. 38. Samb.. <ul><li>g) Sertakan sampul surat beralamat sendiri </li></ul><ul><li>h) Surat kebenaran bertulis ibu bapa /penjaga tidak perlu dihantar kepada pendaftar sekolah-sekolah negeri. </li></ul>
 39. 39. PANDUAN MENGISI BORANG <ul><li>Permohonan ditandatangani sendiri oleh Guru Besar/Pengetua </li></ul><ul><li>Bahagian butiran wang hendaklah mengandungi : </li></ul><ul><li>- jumlah wang yang dipungut </li></ul><ul><li>- punca wang (murid/guru/PIBG/subsidi/Tajaan </li></ul><ul><li>- catatkan semua pendapatan dan kemana </li></ul><ul><li>wang tersebut dibelanjakan </li></ul><ul><li>Catatkan semua tempat yang dilawati secara terperinci </li></ul>
 40. 40. Samb… <ul><li>d) Senarai peserta hendaklah mengandungi maklumat </li></ul><ul><li>- nama penuh </li></ul><ul><li>- jantina </li></ul><ul><li>- bangsa </li></ul><ul><li>- darjah/tingkatan </li></ul><ul><li>- alamat </li></ul><ul><li>Hal-hal lain </li></ul><ul><li>-persetujuan bertulis ibu bapa /penjaga murid </li></ul><ul><li>- perakuan kebenaran bertulis mengikut format </li></ul><ul><li>yang dilampirkan </li></ul><ul><li>- kebenaran bertulis Guru Besar/Pengetua </li></ul>
 41. 41. Rujukan <ul><li>Dr.Tam Yeow Kwai (2010). Pengurusan Kokurikulum. Kumpulan Budiman Sdn Bhd KL. </li></ul><ul><li>Wee Eng Hoe (1996). Gerak kerja Kokuirkulum (sukan). Fakar Bakti Sdn Bhd. </li></ul><ul><li>Helen Ten Hong Beng (1992). Pengelolaan dan Pengurusan Pertandingan Sukan. Fajar Bakti Sdn Bhd </li></ul><ul><li>Wee Eng Hoe (2003). Panduan Pengajaran Olahraga. KarismaPublication Sdn Bhd. </li></ul><ul><li>Teng Boon Tong (2001). Panduan Pengajaran Olahraga. Pearson Education Malaysia Sdn Bhd. </li></ul><ul><li>Teng Boon Tong (2001). Panduan Pengajaran Kemahiran Asas Permainan. Pearson Education Malaysia Sdn Bhd. </li></ul>
 42. 42. <ul><li>SOALAN TUGASAN ESEI: </li></ul><ul><li>Sebagai seorang Setiausaha rancangkan satu </li></ul><ul><li>program kegiatan kokurikulum bagi </li></ul><ul><li>Kejohanan Sukan Tahunan Sekolah anda </li></ul><ul><li>Atau </li></ul><ul><li>b) Lawatan ke Pusat Sains Negara </li></ul><ul><li>Atau </li></ul><ul><li>c) Perkhemahan Agung Unit Beruniform Sekolah Anda </li></ul>
 43. 43. SOALAN OBJEKTIF <ul><li>Kementerian Pendidikan Malaysia mengasaskan program Kokurikulum di sekolah atas beberapa pertimbangan. Yang manakah bukan pertimbangan tersebut? </li></ul><ul><li>A. Perkembangan menyeluruh semua murid </li></ul><ul><li>dan pelajar. </li></ul><ul><li>B. Potensi murid /pelajar boleh dimajukan </li></ul><ul><li>C. Sekolah adalah tempat belajar dan </li></ul><ul><li>mendidik </li></ul><ul><li>D Masyarakat tidak perlu libatkan diri dalam </li></ul><ul><li>hal-hal kokurikulum . </li></ul>
 44. 44. <ul><li>2. Gerak kerja kokurikulum meliputi program-program intramural, ekstramural dan antara sekolah. Yang manakah yang dimaksudkan dengan intramural? </li></ul><ul><li>A. Pertandingan antara kelas </li></ul><ul><li>B. Pertandingan antara sekolah </li></ul><ul><li>C Pertandingan antara zon </li></ul><ul><li>D Pertandingan antara daerah </li></ul>
 45. 45. <ul><li>3. Program gerak kerja kokurikulum extramurals mempunyai banyak objektif . Antaranya ialah: </li></ul><ul><li>A. Membekalkan aktiviti kepada semua pelajar </li></ul><ul><li>B. Memenuhi kehendak persaingan individu </li></ul><ul><li>C.Memberi peluang pelajar berbakat bersaing </li></ul><ul><li> sesama tahap kebolehan dengan sekolah </li></ul><ul><li>lain . </li></ul><ul><li>D. Memotivasikan pelajar menceburi diri </li></ul><ul><li>dalam kegiatan selepas sekolah </li></ul>
 46. 46. <ul><li>4.pemilihan aktiviti gerak kerja ko-kurikulum di sesebuah sekolah bergantung kepada: </li></ul><ul><li>A. penglibatan masyarakat luar </li></ul><ul><li>B. saiz dan gred sesebuah sekolah </li></ul><ul><li>C. bilangan pelajar lelaki dan perempuan </li></ul><ul><li>D. kemampuan kewangan dan kemudahan </li></ul>
 47. 47. <ul><li>5. Pentadbiran gerakerja ko-kurikulum di sesebuah sekolah ditadbirkan oleh pihak sekolah dari masyarakat luar melalui : </li></ul><ul><li>Jawatankuasa Persatuan Ibubapa (PIBG) </li></ul><ul><li>Jawatankuasa Bimbingan pelajar sekolah </li></ul><ul><li>Jawatankuasa Belia Daerah </li></ul><ul><li>Jawatankuasa Unit Kurikulum dan Kokurikulum sekolah </li></ul>

×