Fotografia a cegas na Rede Museistica

297 views

Published on

Programa do obradoiro de fotografía para invidentes "Fotografía a Cegas na Rede Museística".

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fotografia a cegas na Rede Museistica

  1. 1. Obradoirode fotografíapara INVIDENTES
  2. 2. OBRADOIROS natural, a cargo de Antonio López Losada. Martes, 10 de abril de 2012 Introducición aos contidos museísticos e Lugar: Museo Provincial de Lugo contextualización da obras seleccionadas, a Xornada previa de formación para os fotó- cargo de Encarna Lago. grafos que imparten o obradoiro a cargo da terapeuta, especilista en Arte-terapia, DOCUMENTALA fotografía é un medio que nos rodea na a cultura e as estruturas cerebrais que a Mercedes Cabada. Coas distintas fases e obradoiros do proxectonosa cotidianeidade, a cámara fotográfica controlan. Ao mesmo tempo, o medio visual eleborará un documental Henrique Lamas.converteuse nun aparello demandado e imprégnase doutros sentidos e procesos Sábado, 21 de abril de 2012accesible que nos permite construír imaxes cognoscitivos. Lugar: Estudo de Iago Eirreos (de 11 a 14 h.) EXPOSICIÓNde forma intuitiva polo que non é estraño Construcción da imaxe por medio da luz, a Os días 7, 8 e 9 de xuño (coincidindo coa cele-que unha persoa cega busque achegarse e Os museos da Rede Museística tentamos cargo de Iago Eireos. bración nos museos da Rede Museística dasindague sobre este medio visual. achegar ao imaxinario das persoas invidentes 17ª Xornadas DEAC) expoñeranse os traba- outra maneira de “ver” as obras de arte, Venres, 27 de abril de 2012 llos resultantes no Museo Provincial de Lugo,Ao explicar e mostrar o medio a un cego, é unha experiencia pioneira para mellorar a Lugar: Museo Etnográfico San Paio de Narla Museo Provincial do Mar (San Cibrao, Cervo),menos sorprendente que queiran facelo, xa accesibilidade a través da fotografía. (de 11 a 14 h.) e Museo Provincial de Lugo Museo Etnográfico San Paio de Narla (Friol) eque para os cegos o medio non é visual, eles (de 16 a 18 h.) Museo Pazo de Tor (Monforte de Lemos).fano a través do tacto, o oído e os procesos CONTIDOS Naturezas mortas e composición, a cargo decognoscitivos grazas aos que poden com- -A importancia da fotografía e etapas máis Germán Limeres. INVIDENTES INSCRITOSprender e manipular o medio fotográfico, importantes na súa historia. Introdución aos contidos museísticos e Trinidad Canosao que fai pensar que non son exclusivos da -Descrición da cámara, dos seus compoñentes contextualización da obras seleccionadas, a Eladio Fernándezvisión. e funcionamento dos mesmos. cargo de Encarna Lago. Antonio Fernández -Tipos de cámaras. Tipos de obxectivos e a Antonio LópezA visión é unha construción, a nosa mirada correcta utilización dos mesmos. Venres, 4 de maio de 2012 Ángeles Miguéleznon é instantánea ao momento de nacer. -Expoñer correctamente. Lugar: Museo Provincial do Mar, San Cibrao- Manuel Paz SánchezVemos sen lograr dar coherencia á contorna, -Coñecemento das regras básicas da com- Cervo (de 11 a 14 h). Pilar Yáñezpolo que o noso cerebro debe dar sentido, posición en función do punto de interese. A figura na paisaxe, a cargo de Xosé Reigosa.por medio da experiencia, do que ve, a vista -Aprender a expresarse mediante imaxes. Introdución aos contidos museísticos e Fotógrafos: Iago Eireos, Xosé Reigosa, Ger-non domina automaticamente aos demais -Distintos tipos de luz e como empregala. contextualización da obras seleccionadas, a mán Limeres e Antonio López Losada.sentidos, todos traballan en conxunto para -Tipos de accesorios útiles para a toma de cargo de Encarna Lago. Tearapeuta: Mercedes Cabada.asimilar a contorna e aprender a ver. fotografías. Coordinación do proxecto: Encarna Lago, -Selección dos temas a fotografar. Sábado, 12 de maio de 2012 xerente da Rede Museística da DeputaciónNon existe un ollo que xulgue o mundo, cada -Coñecemento e estudo da obra dalgúns Lugar: Museo-Pazo de Tor (de 11 a 14 h) de Lugo.mirada está medida pola experiencia, recoñecidos fotógrafos cegos. Fotografía de sentidos non visuais no entorno

×