Omavalitsuste roll teenuste kättesaadavuse tagamisel

905 views

Published on

Ettekanne Kogukonna vedurite konverentsil "Teenus külla või teenusele külla?" (Kääriku, 19.11.2009)

Published in: Business, Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
905
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Omavalitsuste roll teenuste kättesaadavuse tagamisel

 1. 1. Teet Koitjärv Tapa abivallavanem Omavalitsuste roll teenuste kättesaadavuse tagamisel
 2. 2. Tähtsaim küsimus - mis on teenus? <ul><li>Avalik teenus </li></ul><ul><ul><li>Riik </li></ul></ul><ul><ul><li>Omavalitsus </li></ul></ul><ul><li>Kommertsteenus </li></ul><ul><li>Kohalik teenus </li></ul>
 3. 3. Mis on avalik teenus <ul><li>Eestis puudub termini legaaldefinitsioon </li></ul><ul><li>Igaüks annab mõistele oma sisu </li></ul><ul><li>Praxise Poliitikaanalüüs (2/2009): </li></ul><ul><ul><li>Kohalike avalike teenuste arendamine vajab suuremat tähelepanu ning seda ei saa teha omavalitsused, ministeeriumid ja võimalikud teenusepakkujad üksi, vaid vaja on tihedat koostööd. </li></ul></ul>
 4. 4. Omavalitsuse avalik teenus <ul><li>Teenus külla: </li></ul><ul><ul><li>Delegeeritakse avalike teenuste osutamine MTÜ-dele: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Praxise Poliitikaanalüüs (2/2009) – 60% omavalitsustest (hõlmavad 87% riigi elanikkonnast) toimivad nõnda </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sporditeenused (21% lepingutest) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sotsiaalteenused (18,2% lepingutest) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kultuuriteenused (16,5% lepingutest) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Interneti kaudu kättesaadavad teenused </li></ul></ul><ul><ul><li>Valla teeninduspunktid suuremates keskustes </li></ul></ul><ul><ul><li>AIP </li></ul></ul>
 5. 5. Omavalitsuse avalik teenus <ul><li>Teenusele külla </li></ul><ul><ul><li>Tsentraalsed teenused: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Osa sotsiaalteenustest </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ehitus- ja maakorraldustoimingud </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>jne </li></ul></ul></ul>
 6. 6. MTÜ Jeeriko <ul><li>Terve Pere Keskus </li></ul><ul><ul><li>Missioon: Luua koostöövõrgustik riigi ja kolmanda sektori vahel, et toetada ja arendada eluterve ning toimetuleva peremudeli teket. </li></ul></ul><ul><ul><li>Eesmärk: Pakkuda kvaliteetseid teenuseid inimväärsel moel. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rahastajad ja toetajad: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Norway Grants </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EEA Grants </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EAS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tapa vald </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Noorte rasedate ja vanemate tugigrupp <ul><li>Eesmärk: </li></ul><ul><ul><li>toetada noorte lapseootel naiste ja alaealiste emade/isade toimetulekut iseenda ja lapsega. Erinevate tegevuste kaudu on grupi juhendajate ülesanne toetada noorte lapsevanemate pädevuse kasvu nii sotsiaalsete suhetega toimetulekul kui igapäevaelus vajalike praktiliste oskuste arendamisel ja juurdeõppimisel. </li></ul></ul>
 8. 8. AIDS-i ja HIV positiivsete lähedaste tugigrupp <ul><li>Eesmärk: </li></ul><ul><ul><li>Toetada ja nõustada AIDS-i ja HIV- nakkusekandja lähedasi. </li></ul></ul>
 9. 9. Võlanõustamine <ul><li>Eesmärk: </li></ul><ul><ul><li>võlgnevuse talutavaks muutmine või selle likvideerimine; toimetulekuvõime tugevdamise kaudu uute võlgade tekkimise vältimine; muude võlaprobleemidega seonduvate probleemide lahendamine koostöös teiste organisatsioonidega. </li></ul></ul>
 10. 10. Vanglast ennetähtaegselt ja tähtajaliselt vabanenud isikute teenus <ul><li>Eesmärk: </li></ul><ul><ul><li>Vangistuses viibinud isikutele mõeldud teenus, mis õpetab vajalikke ja elementaarseid oskuseid vabaduses elamiseks ja igapäevaeluga toimetulekuks. </li></ul></ul>
 11. 11. Sõltuvushaigete lähedaste tugigrupp <ul><li>Eesmärk: </li></ul><ul><ul><li>aidata kaasa sõltuvushaige käitumise mõistmisele, andes sõltuvushaige lähedastele teadmisi ja oskuseid. Toetada ja nõustada lähisugulasi. </li></ul></ul>
 12. 12. Vägivaldse käitumisega meeste tugigrupp <ul><li>Eesmärk: </li></ul><ul><ul><li>aidata kaasa, et vägivaldne mees mõistaks, mis on need tegurid, mis ei lase tal oma viha ja raevuhoogusid. Anda teadmisi kuidas valitseda vägivaldset käitumist.  Õpetada vihajuhtimist ja suunamist ning toetada vägivaldseid mehi abi otsimisel ja leidmisel ning suhtlemisel perekonnaga. </li></ul></ul>
 13. 13. Minilasteaiad <ul><li>Tapa Lastekaitse Ühing (mtü) </li></ul><ul><li>Trönderikodu lapsehoid (mtü) </li></ul>
 14. 14. Riigi avalik teenus <ul><li>Koostöö teenuse osutamisel </li></ul><ul><ul><li>Keskkonnaamet </li></ul></ul><ul><ul><li>Politsei </li></ul></ul><ul><ul><li>Päästeamet </li></ul></ul><ul><ul><li>Kiirabi </li></ul></ul><ul><ul><li>Perearstid </li></ul></ul><ul><li>Teenuse kvaliteediteabe vahendamine rahva ja teenuspakkuja vahel </li></ul>
 15. 15. Kommertsteenus <ul><li>Pangabuss </li></ul><ul><li>Pangakontor </li></ul><ul><li>Postkontor </li></ul>
 16. 16. Kohalik teenus <ul><li>Külapood </li></ul><ul><li>Omaalgatuslikud mtü-d </li></ul><ul><li>Külaseltsid ja -seltsingud </li></ul>
 17. 17. Toetus seltsidele ja seltsingutele <ul><li>Kultuur – rahvamajad, külamajad </li></ul><ul><li>Sport </li></ul><ul><li>Ringid ja klubid </li></ul>
 18. 18. Omavalitsus kui teenuse planeerija <ul><li>Leader – võimalus kohalike ja piirkondlike teenuste arendamiseks </li></ul><ul><li>Planeeringud ja arengukavad: </li></ul><ul><ul><li>Aktiivne planeerimisprotsess ning osalemine maakondlikes ja üleriigilistes planeerimisprotsessides </li></ul></ul><ul><li>Koostöö ja avatus </li></ul>
 19. 19. Omavalitsuse roll… <ul><li>Keskne </li></ul><ul><li>Suur </li></ul><ul><li>Oluline </li></ul><ul><li>jne </li></ul>
 20. 20. Tänan tähelepanu eest! <ul><li>E-kiri: teet@koitjarv.pri.ee </li></ul><ul><li>Telefon: 3293932 </li></ul>

×