Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Attraction secrets

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Attraction secrets

 1. 1. 1 ‫ניוויז‬'‫בע‬ ‫הדרכות‬ ‫ן‬"‫מ‬ 03-5701140 ‫הפיתוי‬ ‫לאמנות‬ ‫המרכז‬ http://www.mapi.co.il ‫לך‬ ‫תגלה‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ ‫אישה‬ ‫שאף‬ ‫מה‬..
 2. 2. 2 ‫ניוויז‬'‫בע‬ ‫הדרכות‬ ‫ן‬"‫מ‬ 03-5701140 ‫הפיתוי‬ ‫לאמנות‬ ‫המרכז‬ http://www.mapi.co.il ‫שלום‬‫יקר‬ ‫קורא‬, ‫זה‬ ‫מדריך‬‫אנשים‬ ‫קבוצת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נכתב‬,‫התנהגויות‬ ‫שחקרו‬,‫הגברים‬ ‫אותם‬ ‫של‬ ‫מחשבה‬ ‫וצורות‬ ‫תפיסות‬, ‫דופן‬ ‫יוצאת‬ ‫הצלחה‬ ‫להם‬ ‫שיש‬‫עם‬‫נשים‬.‫הגברים‬ ‫שרוב‬ ‫הסודות‬ ‫את‬ ‫ומהווים‬ ‫מדהימים‬ ‫היו‬ ‫הממצאים‬ ‫בדעתם‬ ‫מעלים‬ ‫לא‬ ‫אפילו‬.‫הזה‬ ‫המדריך‬‫נשים‬ ‫עם‬ ‫ההצלחה‬ ‫בתחום‬ ‫חייך‬ ‫את‬ ‫ולשנות‬ ‫אותך‬ ‫להפתיע‬ ‫הולך‬ ‫ל‬ ‫מקצה‬‫קצה‬.‫שת‬ ‫מיוחדת‬ ‫הצעה‬ ‫תמצא‬ ‫המדריך‬ ‫בסוף‬‫יקח‬‫למעלה‬ ‫מדרגות‬ ‫כמה‬ ‫מאוד‬ ‫מהר‬ ‫אותך‬,‫לקראת‬ ‫שלך‬ ‫המטרות‬. ‫מהקריאה‬ ‫תהנה‬! ‫מצליח‬ ‫נולד‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬,‫להצלחה‬ ‫להגיע‬ ‫יכול‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫אבל‬ ‫והגברים‬ ‫הנשים‬ ‫לעולם‬ ‫להיחשף‬ ‫התחלתי‬ ‫כאשר‬,‫תקופה‬ ‫באותה‬ ‫נער‬ ‫בתור‬ ‫שאני‬ ‫הבנתי‬,‫להיות‬ ‫מאוד‬ ‫רוצה‬ ‫עם‬ ‫ולשכב‬ ‫בבחורות‬ ‫מוקף‬‫מהן‬ ‫הרבה‬,‫לי‬ ‫מסתדר‬ ‫לא‬ ‫משהו‬ ‫אבל‬.‫לי‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫וגם‬ ‫מעצמו‬ ‫קורה‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫לזה‬ ‫להגיע‬ ‫איך‬ ‫מושג‬. ‫שאלה‬ ‫עצמי‬ ‫את‬ ‫שאלתי‬,‫רבים‬ ‫נוספים‬ ‫גברים‬ ‫מטרידה‬ ‫שהסתבר‬.‫באות‬‫ה‬‫ה‬‫לעצמי‬ ‫אמרתי‬ ‫תקופה‬,‫אם‬ ‫הרי‬ ‫איתה‬ ‫ולהיות‬ ‫זוג‬ ‫בת‬ ‫למצוא‬ ‫אמורים‬ ‫ואנחנו‬ ‫להתרבות‬ ‫אינסטינקט‬ ‫לנו‬ ‫יש‬,‫הטבע‬ ‫מן‬ ‫מגיע‬ ‫זה‬ ‫כל‬ ‫אם‬,‫איך‬ ‫ואיך‬ ‫לעשות‬ ‫מה‬ ‫מושג‬ ‫לי‬ ‫שאין‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬?‫בחורות‬ ‫להשיג‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫שאני‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫איך‬?‫זה‬ ‫אם‬ ‫הרי‬ ‫את‬ ‫פה‬ ‫להמציא‬ ‫צריך‬ ‫ולא‬ ‫טבעי‬ ‫להיות‬ ‫אמור‬‫הגלגל‬,‫מעצמו‬ ‫לבוא‬ ‫צריך‬ ‫פשוט‬ ‫זה‬.‫אז‬‫צריך‬ ‫בכלל‬ ‫זה‬ ‫למה‬ ‫אותי‬ ‫להטריד‬‫שאלות‬ ‫הרבה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫בראש‬ ‫אצלי‬ ‫ולהעלות‬,‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫חוסר‬ ‫ורגשי‬ ‫דאגות‬? ‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ‫שנים‬ ‫כמה‬,‫את‬ ‫שמלמדים‬ ‫אנשים‬ ‫שיש‬ ‫וראיתי‬ ‫הפיתוי‬ ‫אומנות‬ ‫של‬ ‫לתחום‬ ‫נחשפתי‬‫הנושא‬ ‫ה‬‫זה‬ ‫את‬ ‫שלומדים‬ ‫גברים‬ ‫המון‬ ‫ויש‬ ‫זה‬.‫עדיין‬ ‫אבל‬‫מעצמו‬ ‫לבוא‬ ‫צריך‬ ‫זה‬ ‫שאם‬ ‫לעצמי‬ ‫אמרתי‬,‫זה‬ ‫כל‬ ‫אם‬ ‫בטבע‬ ‫הגזע‬ ‫שימור‬ ‫מתהליך‬ ‫כחלק‬ ‫טבעי‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬,‫זה‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬ ‫צריך‬ ‫שאני‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫איך‬‫בצורה‬ ‫מלאכותית‬? ‫שנים‬ ‫אותי‬ ‫שהעסיקה‬ ‫לשאלה‬ ‫החוט‬ ‫קצה‬ ‫להתגלות‬ ‫התחיל‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬.‫לעומק‬ ‫הנושא‬ ‫את‬ ‫לחקור‬ ‫התחלתי‬ ‫יכולתי‬ ‫שרק‬ ‫מדעי‬ ‫כיוון‬ ‫מכל‬,‫הביולוגי‬ ‫מהצד‬ ‫בדקתי‬,‫האתולוגי‬ ‫מהכיוון‬,‫הפן‬ ‫לעומק‬ ‫נכנסתי‬ ‫ואף‬ ‫הדברים‬ ‫על‬ ‫אמיתי‬ ‫אור‬ ‫ששפכו‬ ‫תשובות‬ ‫להרבה‬ ‫והגעתי‬ ‫הפסיכולוגי‬.‫הללו‬ ‫מהדברים‬ ‫חלק‬,‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫כאן‬ ‫איתך‬ ‫לחלוק‬. ‫שהעל‬ ‫מהשאלה‬ ‫דווקא‬ ‫להתחיל‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬‫י‬‫תי‬.‫טבעי‬ ‫להיות‬ ‫אמור‬ ‫זה‬ ‫אם‬,‫מעצמו‬ ‫לבוא‬ ‫צריך‬ ‫זה‬ ‫אם‬,‫למה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬ ‫צריך‬?‫פשוטה‬ ‫די‬ ‫שהתשובה‬ ‫מסתבר‬. ‫שלנו‬ ‫והאינסטינקטים‬ ‫הטבע‬,‫נשים‬ ‫עם‬ ‫להיות‬ ‫הדחף‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫נתנו‬,‫ולהיות‬ ‫נשים‬ ‫לכבוש‬ ‫הרצון‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫נתנו‬ ‫בקרבתן‬,‫לעו‬ ‫אבל‬‫משמעית‬ ‫חד‬ ‫דרך‬ ‫שום‬ ‫לנו‬ ‫נתנו‬ ‫לא‬ ‫לם‬,‫מטרותינו‬ ‫את‬ ‫ולהשיג‬ ‫הזה‬ ‫הדחף‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫איך‬, ‫פשוטה‬ ‫והלא‬ ‫המודרנית‬ ‫החברתית‬ ‫במציאות‬ ‫במיוחד‬.
 3. 3. 3 ‫ניוויז‬'‫בע‬ ‫הדרכות‬ ‫ן‬"‫מ‬ 03-5701140 ‫הפיתוי‬ ‫לאמנות‬ ‫המרכז‬ http://www.mapi.co.il ‫לשם‬ ‫להגיע‬ ‫הדרך‬ ‫את‬,‫הדחפים‬ ‫את‬ ‫נממש‬ ‫שבעזרתם‬ ‫שלנו‬ ‫ההתנהגות‬ ‫דפוסי‬ ‫את‬,‫מהסביבה‬ ‫לומדים‬ ‫אנו‬, ‫מהחברה‬,‫מהילדות‬ ‫החל‬ ‫נחשפים‬ ‫אנו‬ ‫שאליהם‬ ‫מהאנשים‬.‫לו‬‫מדים‬‫זאת‬‫מודעת‬ ‫לא‬ ‫בצורה‬.‫לא‬ ‫למידה‬ ‫וחיקוי‬ ‫תצפית‬ ‫של‬ ‫למידה‬ ‫הינה‬ ‫מודעת‬.‫סביבנו‬ ‫רואים‬ ‫שאנחנו‬ ‫ההתנהגות‬ ‫של‬ ‫וחיקוי‬ ‫תצפית‬.‫ילד‬ ‫כל‬ ‫כך‬ ‫והתנהגות‬ ‫מחשבה‬ ‫ודפוסי‬ ‫אישיות‬ ‫מגבש‬–‫החיים‬ ‫במהלך‬ ‫נחשף‬ ‫הוא‬ ‫שאליהם‬ ‫באנשים‬ ‫צפייה‬ ‫בעזרת‬ ‫בתחילתם‬ ‫ובעיקר‬. ‫עם‬ ‫הצלחה‬ ‫עודדה‬ ‫שלא‬ ‫חיים‬ ‫צורת‬ ‫עם‬ ‫שמרנית‬ ‫למשפחה‬ ‫נולד‬ ‫גבר‬ ‫אם‬ ‫נשים‬‫לכך‬ ‫דוגמאות‬ ‫ראה‬ ‫לא‬ ‫בה‬ ‫בסביבה‬ ‫וגדל‬,‫את‬ ‫לעצמו‬ ‫סיגל‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫נשים‬ ‫עם‬ ‫המצליחים‬ ‫האנשים‬ ‫אותם‬ ‫של‬ ‫הדפוסים‬.‫לו‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫פשוט‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫ולכן‬ ‫ממנה‬ ‫ללמוד‬ ‫סביבה‬‫ואיך‬‫לעשות‬ ‫נכון‬,‫כדי‬ ‫אליו‬ ‫להימשך‬ ‫אחרת‬ ‫או‬ ‫זו‬ ‫לבחורה‬ ‫לגרום‬. ‫זה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬ ‫אמור‬ ‫כזה‬ ‫גבר‬ ‫מאיפה‬ ‫אז‬?‫ההוליוודים‬ ‫מהסרטים‬?‫מהטלוויזה‬?‫חינוך‬ ‫משעורי‬?‫אולי‬ ‫או‬ ‫לעולם‬ ‫ילדים‬ ‫באים‬ ‫איך‬ ‫על‬ ‫ספר‬ ‫לקרוא‬ ‫צריך‬ ‫הוא‬? ‫להת‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫שכזו‬ ‫בסביבה‬ ‫שנמצא‬ ‫גבר‬‫י‬‫חבריו‬ ‫עם‬ ‫יעץ‬,‫אינם‬ ‫הם‬ ‫שגם‬ ‫מפני‬‫לעשות‬ ‫נכון‬ ‫מה‬ ‫יודעים‬.‫אני‬ ‫הם‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ‫עצה‬ ‫לו‬ ‫לתת‬ ‫ישמחו‬ ‫שהם‬ ‫בטוח‬‫לרוב‬‫הסיטואציה‬ ‫באותה‬ ‫נמצאים‬. ‫פתוחים‬ ‫יותר‬ ‫נהיו‬ ‫הדברים‬ ‫האחרונות‬ ‫שבשנים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ואף‬ ‫לשאול‬ ‫שלא‬ ‫נהוג‬ ‫ההורים‬ ‫את‬,‫הנשים‬ ‫עניין‬ ‫במשפחה‬ ‫עליו‬ ‫לדבר‬ ‫נהוג‬ ‫שלא‬ ‫נושא‬ ‫הוא‬ ‫והגברים‬.‫שלע‬ ‫נושא‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫שנים‬ ‫מספר‬ ‫לפני‬ ‫עד‬‫העלו‬ ‫לא‬ ‫ולם‬ ‫לילדים‬ ‫הורים‬ ‫בין‬ ‫בשיחות‬. ‫אותם‬‫הגברים‬‫בצורה‬ ‫מצליחים‬ ‫שכן‬"‫טבעית‬",‫מיוחדים‬ ‫אינם‬.‫אנשים‬ ‫של‬ ‫בסביבה‬ ‫גדלו‬ ‫פשוט‬ ‫הם‬,‫מהם‬ ‫את‬ ‫למדו‬‫המתאימות‬ ‫ההתנהגות‬ ‫צורות‬‫הזאת‬ ‫העולם‬ ‫תפיסת‬ ‫ואת‬.‫נ‬ ‫לצבור‬ ‫תמריצים‬ ‫להם‬ ‫היו‬‫י‬‫סיון‬,‫היו‬ ‫בע‬ ‫והם‬ ‫מהם‬ ‫ללמוד‬ ‫אחרים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫דוגמאות‬ ‫להם‬‫הזמן‬ ‫עם‬ ‫צמם‬,‫נ‬ ‫וצברו‬ ‫תובנות‬ ‫להרבה‬ ‫הגיעו‬‫י‬‫סיון‬ ‫נשים‬ ‫עם‬ ‫ופלירטוט‬ ‫בתקשורת‬.‫למישהי‬ ‫לגשת‬ ‫דיל‬ ‫ביג‬ ‫לא‬ ‫בכלל‬ ‫זה‬ ‫עבורם‬,‫איתה‬ ‫לדבר‬,‫אותה‬ ‫להדליק‬ ‫ביחד‬ ‫והלילה‬ ‫הערב‬ ‫את‬ ‫ולהמשיך‬. ‫מכאן‬,‫נשים‬ ‫עם‬ ‫שמצליחים‬ ‫גברים‬ ‫בסביבת‬ ‫וגדלת‬ ‫נולדת‬ ‫אם‬,‫והיום‬ ‫שלהם‬ ‫הדפוסים‬ ‫את‬ ‫שלמדת‬ ‫כנראה‬ ‫אתה‬‫בתחום‬ ‫ומצליח‬ ‫מלומד‬,‫כזו‬ ‫בסביבה‬ ‫גדלת‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫אך‬,‫מאיתנו‬ ‫אחד‬ ‫שאתה‬ ‫להניח‬ ‫סביר‬,‫אחד‬ ‫נח‬ ‫שלא‬ ‫הגברים‬ ‫מאותם‬‫ש‬‫בעולם‬ ‫אחר‬ ‫נושא‬ ‫כל‬ ‫כמו‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬ ‫והולכים‬ ‫טבעית‬ ‫בצורה‬ ‫לכך‬ ‫פו‬. ‫הראשונה‬ ‫התובנה‬,‫אלה‬ ‫עמודים‬ ‫קריאת‬ ‫לאחר‬ ‫שתצא‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫שאיתה‬,‫היא‬‫עם‬ ‫להצליח‬ ‫ללמוד‬ ‫שאפשר‬ ‫נשים‬! ‫אני‬‫זה‬ ‫את‬ ‫לך‬ ‫אומר‬,‫התהליך‬ ‫את‬ ‫עברתי‬ ‫כי‬‫ב‬‫עצמי‬.‫היום‬ ‫יודע‬ ‫שאני‬ ‫מה‬ ‫כל‬,‫שלי‬ ‫התקשורת‬ ‫מיומנויות‬ ‫כל‬ ‫נשים‬ ‫עם‬,‫אלי‬ ‫להימשך‬ ‫לנשים‬ ‫שוגרמים‬ ‫הטריגרים‬ ‫לגבי‬ ‫ההבנה‬ ‫כל‬,‫שנשים‬ ‫המבחנים‬ ‫לגבי‬ ‫הידע‬ ‫כל‬ ‫אותם‬ ‫לעבור‬ ‫וכיצד‬ ‫גבר‬ ‫לכל‬ ‫מציבות‬,‫אינטנסיביים‬ ‫ותרגול‬ ‫לימוד‬ ‫בעזרת‬ ‫נרכשו‬.‫משנה‬ ‫לא‬ ‫לכן‬‫כמה‬ ‫בן‬ ‫אתה‬,‫שלך‬ ‫הרקע‬ ‫מה‬‫מתחיל‬ ‫אתה‬ ‫נקודה‬ ‫ומאיזו‬,‫נשים‬ ‫עם‬ ‫להצליח‬ ‫ללמוד‬ ‫יכול‬ ‫אתה‬ ‫גם‬.‫לקרוא‬ ‫תמשיך‬ ‫לך‬ ‫להראות‬ ‫שאוכל‬ ‫מבטיח‬ ‫ואני‬ ‫הבאים‬ ‫העמודים‬ ‫את‬,‫שלך‬ ‫להצלחה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬. ‫את‬ ‫לעצמם‬ ‫יסגלו‬ ‫אנשים‬ ‫הדפוסים‬‫האופייניים‬ ‫לסביבה‬‫נמצאים‬ ‫הם‬ ‫בה‬.
 4. 4. 4 ‫ניוויז‬'‫בע‬ ‫הדרכות‬ ‫ן‬"‫מ‬ 03-5701140 ‫הפיתוי‬ ‫לאמנות‬ ‫המרכז‬ http://www.mapi.co.il ‫לפעול‬ ‫והחל‬ ‫המצליחנים‬ ‫לאסכולת‬ ‫עבור‬ ‫אסור‬ ‫למה‬ ‫לי‬ ‫לתרץ‬ ‫שמנסים‬ ‫גברים‬ ‫הרבה‬ ‫שומע‬ ‫אני‬ ‫האחרון‬ ‫בזמן‬‫המין‬ ‫עם‬ ‫התקשורת‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬ ‫טבעי‬ ‫באופן‬ ‫לקרות‬ ‫צריך‬ ‫התהליך‬ ‫שכל‬ ‫וטוענים‬ ‫השני‬. ‫מקרי‬ ‫באופן‬ ‫מישהי‬ ‫להכיר‬ ‫צריך‬ ‫שהגבר‬ ‫מאמינים‬ ‫הגברים‬ ‫רוב‬.‫ו‬ ‫מתוכנן‬ ‫יהיה‬ ‫שהתהליך‬ ‫אסור‬‫מאמינים‬ ‫משמיים‬ ‫לבוא‬ ‫צריך‬ ‫שהכל‬,‫האהבה‬ ‫נוצרת‬ ‫כך‬ ‫הרי‬! ‫טבעיות‬,‫אומר‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫רגע‬ ‫נחשוב‬ ‫בוא‬ "‫טבעיות‬"‫אותה‬ ‫מבינים‬ ‫הגברים‬ ‫שרוב‬ ‫כמו‬,‫מעצמו‬ ‫לבוא‬ ‫צריך‬ ‫שהכל‬ ‫אומרת‬,‫לקחת‬ ‫מוכנים‬ ‫לא‬ ‫שאנחנו‬ ‫שלנו‬ ‫החיים‬ ‫על‬ ‫אחריות‬,‫בשביל‬ ‫סיכון‬ ‫שום‬ ‫ניקח‬ ‫לא‬ ‫ושאנחנו‬ ‫הגורל‬ ‫ליד‬ ‫אותם‬ ‫לזרוק‬ ‫מוכנים‬ ‫שאנחנו‬ ‫רוצים‬ ‫שאנחנו‬ ‫המטרה‬ ‫את‬ ‫להשיג‬. ‫הזה‬ ‫בסיפור‬ ‫ביותר‬ ‫המצחיק‬ ‫הדבר‬,‫ציבורי‬ ‫למקום‬ ‫שיוצא‬ ‫גבר‬ ‫שכל‬,‫מועדון‬ ‫זה‬ ‫אם‬,‫סתם‬ ‫או‬ ‫קפה‬ ‫בית‬ ‫בעבודה‬,‫עליו‬ ‫שמסתכלות‬ ‫בחורות‬ ‫המון‬ ‫רואה‬,‫לו‬ ‫מחייכות‬,‫איתן‬ ‫ולפתוח‬ ‫לגשת‬ ‫אותו‬ ‫מזמינות‬ ‫קומוניקציה‬. ‫עושה‬ ‫שלנו‬ ‫הממוצע‬ ‫הגבר‬ ‫ומה‬?‫כלום‬!‫שלו‬ ‫הטבעית‬ ‫ההתנהגות‬ ‫וזו‬)‫זה‬ ‫את‬ ‫מכיר‬ ‫שאתה‬ ‫בטוח‬ ‫אני‬.(‫זו‬ ‫השנים‬ ‫עם‬ ‫לעצמו‬ ‫סיגל‬ ‫שהוא‬ ‫הטבעית‬ ‫ההתנהגות‬.‫לא‬‫כלום‬ ‫לעשות‬,‫יפות‬ ‫נשים‬ ‫המון‬ ‫סביבו‬ ‫יש‬ ‫כאשר‬ ‫להכיר‬ ‫רוצה‬ ‫שהיה‬. ‫אותה‬ ‫לקחת‬ ‫ממך‬ ‫ותבקש‬ ‫בדלת‬ ‫לך‬ ‫תדפוק‬ ‫יפה‬ ‫בלונדינית‬ ‫אחד‬ ‫שיום‬ ‫מצפה‬ ‫באמת‬ ‫אתה‬?‫באמת‬ ‫אתה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫בשבילך‬ ‫ויעשו‬ ‫במועדונים‬ ‫איתך‬ ‫ויתחילו‬ ‫הגברים‬ ‫תפקיד‬ ‫את‬ ‫ייקחו‬ ‫ונשים‬ ‫העידן‬ ‫שיגיע‬ ‫מצפה‬ ‫התהליך‬? ‫שהתנוע‬ ‫הסיבות‬ ‫אחת‬ ‫זאת‬‫כך‬ ‫כל‬ ‫מתפתחת‬ ‫הפמיניסטית‬ ‫ה‬,‫יותר‬ ‫גברים‬ ‫אינם‬ ‫כבר‬ ‫ימינו‬ ‫של‬ ‫הגברים‬ ‫כי‬. ‫הנשים‬ ‫לחברותיהם‬ ‫תפקידם‬ ‫את‬ ‫העבירו‬ ‫הם‬. ‫שלך‬ ‫החיים‬ ‫על‬ ‫רגע‬ ‫תעבור‬,‫שלך‬ ‫ההצלחות‬ ‫על‬,‫האם‬ ‫תיזכר‬‫ב‬‫בחורה‬ ‫עם‬ ‫הצלחת‬ ‫כן‬ ‫שבהם‬ ‫המקרים‬ ‫אותם‬, ‫בכך‬ ‫המזל‬ ‫את‬ ‫מאשים‬ ‫שאתה‬ ‫או‬ ‫בגללך‬ ‫היו‬?‫אקטיבי‬ ‫חלק‬ ‫שם‬ ‫לקחת‬ ‫האם‬?‫השג‬‫או‬ ‫שרצית‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫ת‬ ‫שהסיטואציה‬)‫הבחורה‬(‫עליך‬ ‫נחתה‬ ‫פשוט‬?‫העבודה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫עשתה‬ ‫שהיא‬ ‫או‬ ‫אותה‬ ‫פיתית‬ ‫אתם‬ ‫האם‬ ‫עבורך‬? ‫מאוד‬ ‫שזה‬ ‫מבין‬ ‫אני‬"‫גברי‬"‫בחורות‬ ‫על‬ ‫האחריות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להטיל‬. ‫פה‬ ‫תעזור‬ ‫בדיחה‬ ‫אולי‬ ‫שיטפון‬ ‫פתאום‬ ‫התחיל‬ ‫באירופה‬ ‫אחת‬ ‫בעיר‬,‫חו‬ ‫במהרה‬ ‫העיר‬ ‫את‬ ‫לעזוב‬ ‫החלו‬ ‫האנשים‬ ‫כל‬‫של‬ ‫מהכומר‬ ‫ץ‬ ‫הכנסייה‬.‫לו‬ ‫והציעו‬ ‫העיר‬ ‫אנשי‬ ‫אליו‬ ‫באו‬"‫בוא‬,‫העיר‬ ‫את‬ ‫לעזוב‬ ‫לך‬ ‫נעזור‬ ‫אנחנו‬",‫להם‬ ‫ענה‬ ‫הכומר‬" :‫אין‬ ‫צורך‬,‫לי‬ ‫ידאג‬ ‫האלוהים‬,‫לי‬ ‫יעזור‬ ‫הוא‬." ‫לעלות‬ ‫התחילה‬ ‫בעיר‬ ‫המים‬ ‫רמת‬,‫להם‬ ‫ענה‬ ‫הכומר‬ ‫אך‬ ‫הכומר‬ ‫את‬ ‫להציל‬ ‫סירה‬ ‫עם‬ ‫באו‬ ‫נוספים‬ ‫אזרחים‬: "‫צורך‬ ‫אין‬,‫ידאג‬ ‫האלוהים‬‫לי‬,‫לי‬ ‫יעזור‬ ‫הוא‬." ‫וממתין‬ ‫הגג‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫כמובן‬ ‫והכומר‬ ‫הכנסייה‬ ‫לגג‬ ‫הגיע‬ ‫בעיר‬ ‫המים‬ ‫מפלס‬ ‫מה‬ ‫זמן‬ ‫אחרי‬.‫להציל‬ ‫מסוק‬ ‫הגיע‬ ‫הכומר‬ ‫את‬,‫להם‬ ‫ענה‬ ‫הכומר‬ ‫אך‬" :‫צורך‬ ‫אין‬,‫לי‬ ‫ידאג‬ ‫האלוהים‬,‫לי‬ ‫יעזור‬ ‫הוא‬."
 5. 5. 5 ‫ניוויז‬'‫בע‬ ‫הדרכות‬ ‫ן‬"‫מ‬ 03-5701140 ‫הפיתוי‬ ‫לאמנות‬ ‫המרכז‬ http://www.mapi.co.il ‫עדן‬ ‫לגן‬ ‫והגיע‬ ‫מת‬ ‫שהכומר‬ ‫כמובן‬,‫אלוהים‬ ‫את‬ ‫שאל‬ ‫הוא‬ ‫שם‬" :‫לי‬ ‫עזרת‬ ‫לא‬ ‫למה‬?‫אנ‬‫בך‬ ‫האמנתי‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫י‬." ‫ואמר‬ ‫עליו‬ ‫צחק‬ ‫האלוהים‬" :‫לך‬ ‫לעזור‬ ‫ניסיתי‬ ‫אני‬.‫ניסתי‬3‫פעמים‬.‫אנשים‬ ‫לך‬ ‫שלחתי‬,‫ומסוק‬ ‫סירה‬." ‫אליה‬ ‫לגשת‬ ‫אותך‬ ‫מזמינה‬ ‫הבחורה‬,‫פעמים‬ ‫כמה‬ ‫עליך‬ ‫מסתכלת‬ ‫היא‬,‫בתקווה‬ ‫מחייכת‬ ‫תיגש‬ ‫שאכן‬,‫מעוניינת‬ ‫לא‬ ‫עצמה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫מנסה‬ ‫היא‬ ‫עובד‬ ‫לא‬ ‫כשזה‬,‫לא‬ ‫אתה‬ ‫אך‬ ‫עושה‬‫כלום‬ ‫זה‬ ‫עם‬,‫מפחד‬ ‫אתה‬. ‫על‬ ‫בצביעות‬ ‫מדבר‬ ‫אתה‬"‫אהבה‬",‫הדלת‬ ‫את‬ ‫לך‬ ‫פותחת‬ ‫כשהאהבה‬ ‫אך‬,‫לאהוב‬ ‫דלת‬ ‫נאהב‬ ‫ולהיות‬,‫אחורה‬ ‫צעד‬ ‫לוקח‬ ‫אתה‬,‫ניגש‬ ‫לא‬,‫מדבר‬ ‫לא‬,‫מנשק‬ ‫לא‬,‫יוזם‬ ‫לא‬! ‫טבעי‬ ‫באופן‬ ‫יקרה‬ ‫שהכול‬ ‫מצפה‬ ‫אתה‬,‫שלך‬ ‫לפחד‬ ‫עלוב‬ ‫תירוץ‬ ‫שזה‬ ‫היטב‬ ‫יודעים‬ ‫שנינו‬ ‫אך‬. ‫מפחד‬ ‫אתה‬.‫מכיש‬ ‫מפחד‬‫לון‬,‫ו‬ ‫שלה‬ ‫מהתגובה‬ ‫מפחד‬‫מ‬‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫תגובתה‬‫שלך‬ ‫להתנהגות‬. ‫לפחד‬ ‫גמור‬ ‫בסדר‬ ‫זה‬,‫החיים‬ ‫כל‬ ‫כך‬ ‫להישאר‬ ‫הוא‬ ‫בסדר‬ ‫שלא‬ ‫מה‬! ‫ניסיון‬ ‫וחוסר‬ ‫בתחום‬ ‫לעשות‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫ידע‬ ‫מחוסר‬ ‫נובע‬ ‫שלך‬ ‫הפחד‬.‫ניסיון‬ ‫תצבור‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫כל‬,‫תמשיך‬ ‫אתה‬ ‫עצמך‬ ‫את‬ ‫ולתקוע‬ ‫לפחד‬‫המקום‬ ‫באותו‬. ‫הסטודנטים‬ ‫כל‬‫שלנו‬,‫הם‬ ‫כמה‬ ‫בני‬ ‫משנה‬ ‫לא‬,‫זה‬ ‫אם‬18 ‫או‬45‫הבא‬ ‫המשפט‬ ‫את‬ ‫הקורס‬ ‫בסוף‬ ‫אמרו‬: "‫כן‬ ‫לפני‬ ‫הקורס‬ ‫את‬ ‫עשיתי‬ ‫שלא‬ ‫חבל‬,‫מלמדים‬ ‫שלא‬ ‫חבל‬ ‫בבית‬ ‫זה‬ ‫את‬‫ה‬‫ספר‬,‫שלמדתי‬ ‫חשוב‬ ‫הכי‬ ‫החומר‬ ‫זהו‬ ‫שלי‬ ‫בחיים‬." ‫צודקים‬ ‫הם‬,‫המאושרות‬ ‫התקופות‬ ‫כל‬ ‫שכמעט‬ ‫לב‬ ‫שים‬ ‫ספציפית‬ ‫בחורה‬ ‫סביב‬ ‫מסתובבות‬ ‫שלך‬ ‫בחיים‬,‫איתה‬ ‫לך‬ ‫שטוב‬.‫בגיל‬ ‫להתעורר‬ ‫רוצה‬ ‫באמת‬ ‫אתה‬60-70 ‫משהו‬ ‫לעשות‬ ‫שיכלת‬ ‫המקרים‬ ‫אותם‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ ‫להיזכר‬ ‫לך‬ ‫שיהיה‬ ‫היחידי‬ ‫והדבר‬ ‫יותר‬ ‫לך‬ ‫יעמוד‬ ‫כשלא‬, ‫לפעול‬ ‫יכולת‬,‫פחדת‬ ‫אך‬?‫כי‬‫לעשות‬ ‫מה‬ ‫ידעת‬ ‫לא‬‫כלום‬ ‫ניסית‬ ‫לא‬ ‫ואפילו‬? ‫ספר‬ ‫לבית‬ ‫נחזור‬ ‫בואו‬,‫למדנו‬ ‫מה‬? ‫נלמד‬ ‫הוא‬ ‫בחיינו‬ ‫דבר‬ ‫כל‬.‫מת‬‫מט‬‫י‬‫טבעיות‬ ‫כהבנה‬ ‫לנו‬ ‫באה‬ ‫לא‬ ‫קה‬–‫זאת‬ ‫למדנו‬. ‫כשהי‬ ‫כי‬ ‫מסוגלים‬ ‫אנו‬ ‫לקפוץ‬‫י‬‫שלוליות‬ ‫מעל‬ ‫לדלג‬ ‫למדנו‬ ‫קטנים‬ ‫נו‬.‫מטרה‬ ‫לנו‬ ‫הייתה‬,‫ולמדנו‬ ‫התאמנו‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬.‫אפילו‬ ‫אבל‬‫טובות‬ ‫תוצאות‬ ‫ולקבל‬ ‫לרוחק‬ ‫לקפוץ‬ ‫בשביל‬,‫איך‬ ‫ספורט‬ ‫בשיעורי‬ ‫אותנו‬ ‫לימדו‬ ‫נכון‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬. ‫מסויימים‬ ‫דברים‬‫החיים‬ ‫במהלך‬ ‫טבעית‬ ‫בצורה‬ ‫לומדים‬ ‫אנו‬,‫שלהם‬ ‫הטיב‬ ‫מה‬ ‫היא‬ ‫השאלה‬ ‫אבל‬? ‫לאנשים‬ ‫מחייכים‬ ‫שכשאנו‬ ‫צעיר‬ ‫בגיל‬ ‫למדנו‬,‫טובות‬ ‫תגובות‬ ‫חזרה‬ ‫מקבלים‬ ‫אנו‬.‫מקללים‬ ‫אנו‬ ‫שאם‬ ‫למדנו‬, ‫להיעלב‬ ‫יכולים‬ ‫אנשים‬‫למכות‬ ‫להגיע‬ ‫יכול‬ ‫אף‬ ‫וזה‬.‫הדרך‬ ‫על‬ ‫לומדים‬ ‫הפשוטים‬ ‫הדברים‬ ‫את‬,‫אך‬‫היינו‬ ‫אם‬ ‫מתעמקים‬‫אישית‬ ‫בין‬ ‫בתקשורת‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬,‫אחרים‬ ‫מדהימים‬ ‫דברים‬ ‫מגלים‬ ‫היינו‬. ‫ש‬ ‫ההגדרה‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫אתה‬‫לוזר‬ ‫ל‬? ‫ש‬ ‫אדם‬ ‫בן‬‫אחת‬ ‫פעם‬ ‫משהו‬ ‫להשיג‬ ‫ניסה‬, ‫פעמיים‬ ‫אולי‬,‫יודע‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫שכרגע‬ ‫הבין‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫איך‬,‫ו‬ ‫התיאש‬‫הוריד‬ ‫ידיים‬.‫לעצמו‬ ‫וויתר‬ ‫נכנע‬ ‫הוא‬.‫במקום‬ ‫ללמוד‬,‫להתנסות‬,‫ותובנות‬ ‫נסיון‬ ‫לצבור‬. ‫הולך‬ ‫לא‬ ‫דבר‬ ‫שום‬ ‫ההתחלה‬ ‫שעל‬ ‫ברור‬, ‫איכשהו‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬ ‫צריך‬.
 6. 6. 6 ‫ניוויז‬'‫בע‬ ‫הדרכות‬ ‫ן‬"‫מ‬ 03-5701140 ‫הפיתוי‬ ‫לאמנות‬ ‫המרכז‬ http://www.mapi.co.il ‫לב‬ ‫שים‬,‫אפק‬ ‫תקשורת‬ ‫מקום‬ ‫בשום‬ ‫למדנו‬ ‫שלא‬‫ט‬‫נשים‬ ‫עם‬ ‫יבית‬,‫יותר‬ ‫טובים‬ ‫להיות‬ ‫איך‬ ‫למדנו‬ ‫לא‬ ‫הנשים‬ ‫עבור‬ ‫ואטרקטיביים‬. ‫לקוח‬ ‫עם‬ ‫לדבר‬ ‫נכון‬ ‫איך‬ ‫על‬ ‫קורס‬ ‫עוברים‬ ‫מכירות‬ ‫סוכני‬ ‫אפילו‬,‫אותו‬ ‫להבין‬ ‫איך‬,‫הצרכי‬ ‫את‬ ‫לגלות‬‫שלו‬ ‫ם‬ ‫אליהם‬ ‫ולפנות‬.‫שלך‬ ‫בחיים‬ ‫שלמדת‬ ‫דבר‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫תסתכל‬,‫זמן‬ ‫בו‬ ‫השקעת‬.‫או‬ ‫שכדורסל‬ ‫ציפית‬ ‫לא‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ ‫טבעי‬ ‫באופן‬ ‫לך‬ ‫יבוא‬ ‫כדורגל‬,‫מעולה‬ ‫שחקן‬ ‫אתה‬ ‫ופתאום‬ ‫תתעורר‬ ‫אתה‬ ‫אחד‬ ‫שיום‬.‫עם‬ ‫ביחד‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫למדת‬ ‫החבר‬'‫ה‬.‫באותה‬ ‫בדיוק‬‫ה‬‫בחורה‬ ‫עם‬ ‫נכון‬ ‫לתקשר‬ ‫איך‬ ‫ללמוד‬ ‫אפשר‬ ‫צורה‬,‫או‬ ‫מדליק‬ ‫מה‬‫להיות‬ ‫ואיך‬ ‫תה‬ ‫תרצה‬ ‫שהיא‬ ‫הגבר‬. ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫יש‬ ‫כיום‬-6000‫את‬ ‫שעברו‬ ‫גברים‬‫הקורס‬‫שלהם‬ ‫בחיים‬ ‫הצלחות‬ ‫וקיבלו‬ ‫שלנו‬. ‫נשים‬ ‫הרבה‬ ‫שרצו‬ ‫כאלה‬ ‫יש‬,‫סטוצים‬.‫זה‬ ‫את‬ ‫קיבלו‬ ‫הם‬. ‫חברה‬ ‫שרצו‬ ‫כאלה‬ ‫יש‬,‫אהבה‬.‫זה‬ ‫את‬ ‫קיבלו‬ ‫הם‬. ‫שרצו‬ ‫כאלה‬ ‫יש‬‫נכונה‬ ‫בצורה‬ ‫יחסים‬ ‫לבנות‬,‫יתפוררו‬ ‫שלא‬ ‫כך‬.‫זה‬ ‫את‬ ‫קיבלו‬ ‫הם‬. ‫ש‬ ‫מישהי‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫חברה‬ ‫אותה‬ ‫שהפעם‬ ‫רק‬"‫נחתה‬"‫במזל‬ ‫עליהם‬,‫רצו‬ ‫שהם‬ ‫מישהי‬ ‫אלא‬‫באמת‬,‫ויצרו‬ ‫רצו‬ ‫שהם‬ ‫היחסים‬ ‫מערכת‬ ‫את‬ ‫איתה‬. ‫עצמך‬ ‫עם‬ ‫כנה‬ ‫רגע‬ ‫תהייה‬,‫בבוקר‬ ‫מחר‬ ‫להתעורר‬ ‫מעדיף‬ ‫אתה‬ ‫איך‬?‫רוצה‬ ‫שאתה‬ ‫הבחורה‬ ‫עם‬ ‫או‬ ‫לבד‬?‫מ‬‫ה‬ ‫יקרה‬ ‫שזה‬ ‫כדי‬ ‫עושה‬ ‫אתה‬?
 7. 7. 7 ‫ניוויז‬'‫בע‬ ‫הדרכות‬ ‫ן‬"‫מ‬ 03-5701140 ‫הפיתוי‬ ‫לאמנות‬ ‫המרכז‬ http://www.mapi.co.il ‫משיכה‬–‫אותך‬ ‫לרצות‬ ‫אותה‬ ‫שיניע‬ ‫הכח‬ ‫לך‬ ‫להציג‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬‫בו‬ ‫לשלוט‬ ‫ללמוד‬ ‫שעליך‬ ‫ביותר‬ ‫החשוב‬ ‫הדבר‬ ‫את‬,‫נשים‬ ‫עם‬ ‫להצליח‬ ‫כדי‬.‫הזה‬ ‫הדבר‬, ‫הוא‬‫משיכה‬ ‫יצירת‬. ‫לך‬ ‫להמחיש‬ ‫כדי‬‫משיכה‬ ‫מהי‬ ‫מעט‬,‫מקרה‬ ‫על‬ ‫בדמיונך‬ ‫רגע‬ ‫שתחשוב‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬,‫ברחוב‬ ‫הלכת‬ ‫בו‬,‫נסעת‬ ‫באוטובוס‬‫הבחורה‬ ‫את‬ ‫ראית‬ ‫ופתאום‬ ‫בפאב‬ ‫להנאתך‬ ‫ישבת‬ ‫או‬!‫שלך‬ ‫בטעם‬ ‫בדיוק‬ ‫היא‬,‫כמו‬ ‫נראית‬ ‫היא‬ ‫אוהב‬ ‫שאתה‬,‫רוצה‬ ‫שאתה‬ ‫הבחורה‬ ‫אותה‬.‫כזאת‬ ‫מישהי‬ ‫רוצה‬ ‫שאתה‬ ‫ומבין‬ ‫עליה‬ ‫לחשוב‬ ‫מתחיל‬ ‫מיד‬ ‫אתה‬ ‫מתעוררת‬‫לידך‬‫בוקר‬ ‫כל‬.‫יכול‬ ‫ולא‬ ‫אותה‬ ‫רוצה‬ ‫כבר‬ ‫ואתה‬ ‫ממך‬ ‫פסיעות‬ ‫כמה‬ ‫במרחק‬ ‫נמצאת‬ ‫היא‬ ‫עכשיו‬ ‫עליה‬ ‫לחשוב‬ ‫להפסיק‬. ‫להרגיש‬ ‫לך‬ ‫גרם‬ ‫זה‬ ‫כיצד‬?‫השתנו‬ ‫שלך‬ ‫בגוף‬ ‫התחושות‬ ‫האם‬?‫בה‬ ‫להתעניין‬ ‫התחלת‬ ‫האם‬?‫התחלת‬ ‫האם‬ ‫אליה‬ ‫להתקרב‬ ‫יכול‬ ‫אתה‬ ‫כיצד‬ ‫לחשוב‬?‫איתה‬ ‫להיות‬?‫היי‬ ‫בחורה‬ ‫אותה‬ ‫אם‬ ‫מרגיש‬ ‫היית‬ ‫איך‬‫יושבת‬ ‫תה‬ ‫לידך‬ ‫עכשיו‬? ‫משיכה‬ ‫קוראים‬ ‫אנחנו‬ ‫הזאת‬ ‫להרגשה‬.‫שנמצאת‬ ‫הבחורה‬ ‫את‬ ‫לרצות‬ ‫לך‬ ‫שגורמת‬ ‫התחושה‬ ‫אותה‬ ‫זאת‬ ‫לידך‬,‫אליך‬ ‫אותה‬ ‫ולקרב‬ ‫לנסות‬,‫ביחד‬ ‫שניכם‬ ‫את‬ ‫ולדמיין‬ ‫עליה‬ ‫להסתכל‬.‫לך‬ ‫שגורמת‬ ‫ההרגשה‬ ‫אותה‬ ‫שלך‬ ‫תהיה‬ ‫מסויימת‬ ‫שבחורה‬ ‫לרצות‬. ‫בזה‬ ‫המיוחד‬,‫להחליט‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫שאתה‬ ‫הוא‬‫לא‬ ‫או‬ ‫ספציפית‬ ‫לבחורה‬ ‫להימשך‬ ‫האם‬,‫קורה‬ ‫פשוט‬ ‫זה‬.‫וכשזה‬ ‫קורה‬,‫יד‬ ‫בהינף‬ ‫הזו‬ ‫ההרגשה‬ ‫את‬ ‫להעלים‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫אתה‬.‫איתה‬ ‫תקוע‬ ‫אתה‬.‫מאוד‬ ‫חזקה‬ ‫הרגשה‬ ‫זוהי‬. ‫הבחורה‬ ‫אצל‬ ‫גם‬ ‫מתרחש‬ ‫הדבר‬ ‫אותו‬.‫לבחור‬ ‫נמשכת‬ ‫היא‬ ‫כאשר‬- ‫היא‬‫אותו‬ ‫רוצה‬,‫יכולה‬ ‫שהיא‬ ‫בגוף‬ ‫כפתור‬ ‫שום‬ ‫לה‬ ‫אין‬‫ל‬‫לחוץ‬ ‫ולהפסיק‬‫להימשך‬.‫כך‬ ‫על‬ ‫שליטה‬ ‫לה‬ ‫אין‬.‫מרגישה‬ ‫שבחורה‬ ‫ברגע‬ ‫אליה‬ ‫הגבר‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫לקרב‬ ‫מנסה‬ ‫היא‬ ‫גבר‬ ‫כלפי‬ ‫משיכה‬,‫מנסה‬ ‫אותו‬ ‫ולהשיג‬ ‫לידו‬ ‫להיות‬. ‫משיכה‬ ‫יוצרות‬ ‫שלא‬ ‫כאלה‬ ‫וישנן‬ ‫משיכה‬ ‫שיוצרות‬ ‫התנהגות‬ ‫דרכי‬ ‫ישנן‬ ‫המשיכה‬ ‫בעולם‬.‫לצערי‬,‫רוב‬ ‫יוצ‬ ‫שאינם‬ ‫הדברים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫דווקא‬ ‫עושים‬ ‫היום‬ ‫הגברים‬‫משיכה‬ ‫רים‬.‫כך‬ ‫חונכו‬ ‫שהם‬ ‫מפני‬ ‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫הם‬. ‫לאו‬ ‫הם‬ ‫משיכה‬ ‫שיוצרים‬ ‫חושבים‬ ‫שאנחנו‬ ‫דברים‬ ‫אותם‬-‫משיכה‬ ‫שיוצרים‬ ‫הדברים‬ ‫באמת‬ ‫דווקא‬. ‫משיכה‬ ‫שיוצרים‬ ‫מהדברים‬ ‫משיכה‬ ‫יוצרים‬ ‫שאינם‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫להפריד‬ ‫לומדים‬ ‫אנחנו‬.‫אעבור‬ ‫אני‬ ‫כאן‬ ‫מהרשימה‬ ‫העיקריים‬ ‫הדברים‬ ‫על‬ ‫בקצרה‬ ‫איתך‬. ‫מתנות‬ ‫משיכה‬ ‫שיוצרים‬ ‫חושבים‬ ‫שאנחנו‬ ‫הדברים‬ ‫מסוג‬ ‫הן‬ ‫מתנות‬,‫לא‬ ‫הם‬ ‫בפועל‬ ‫אך‬.‫קונים‬ ‫גברים‬ ‫מאוד‬ ‫הרבה‬ ‫עליהן‬ ‫להתחבב‬ ‫לנסות‬ ‫או‬ ‫אותן‬ ‫להרשים‬ ‫במטרה‬ ‫לנשים‬ ‫מתנות‬.‫לה‬ ‫וקנית‬ ‫מישהי‬ ‫עם‬ ‫יצאת‬ ‫פעמים‬ ‫כמה‬ ‫פרחים‬?‫פעמים‬ ‫כמה‬‫נתת‬‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫יותר‬ ‫לך‬ ‫תתן‬ ‫שהיא‬ ‫כדי‬ ‫מתנה‬ ‫לבחורה‬?‫י‬ ‫הוא‬ ‫שאם‬ ‫חושב‬ ‫גבר‬‫קנה‬ ‫בצורה‬ ‫נוצרת‬ ‫משיכה‬ ‫אינסטינקטיבית‬,‫כתגובה‬ ‫חיצוניים‬ ‫לגירויים‬‫מסויימים‬.
 8. 8. 8 ‫ניוויז‬'‫בע‬ ‫הדרכות‬ ‫ן‬"‫מ‬ 03-5701140 ‫הפיתוי‬ ‫לאמנות‬ ‫המרכז‬ http://www.mapi.co.il ‫מתנה‬ ‫לבחורה‬,‫יותר‬ ‫אותו‬ ‫ותרצה‬ ‫אותו‬ ‫לחבב‬ ‫תתחיל‬ ‫ישר‬ ‫היא‬.‫זה‬ ‫את‬ ‫מבינות‬ ‫והן‬ ‫חכמות‬ ‫מספיק‬ ‫בחורות‬, ‫מתנות‬ ‫להן‬ ‫קונה‬ ‫שאתה‬ ‫כך‬ ‫עם‬ ‫בעיה‬ ‫שום‬ ‫להן‬ ‫אין‬,‫מתנות‬ ‫לקבל‬ ‫נחמד‬ ‫תמיד‬ ‫זה‬ ‫הרי‬,‫אך‬‫אינו‬ ‫הדבר‬‫יוצר‬ ‫משיכה‬. ‫לא‬ ‫אישית‬ ‫אני‬‫נות‬‫ן‬‫האוהבי‬ ‫יום‬ ‫כמו‬ ‫קבועים‬ ‫בתאריכים‬ ‫מתנות‬ ‫לבחורות‬‫בהם‬ ‫למיניהם‬ ‫אחרים‬ ‫ומועדים‬ ‫ם‬ ‫מתנות‬ ‫לתת‬ ‫נהוג‬.‫אתה‬ ‫אם‬‫נותן‬‫מראש‬ ‫קבועים‬ ‫בתאריכים‬ ‫מתנות‬ ‫לבחורה‬,‫ככה‬ ‫כי‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫עושה‬ ‫אתה‬ ‫רוצה‬ ‫באמת‬ ‫אתה‬ ‫כי‬ ‫ולא‬ ‫נהוג‬.‫מתנה‬ ‫שאיתך‬ ‫לבחורה‬ ‫לתת‬ ‫רוצה‬ ‫אתה‬ ‫אם‬,‫באמת‬ ‫כשאתה‬ ‫אותה‬ ‫לה‬ ‫תן‬ ‫לכך‬ ‫ומתכוון‬ ‫מרגיש‬,‫מתנה‬ ‫ממך‬ ‫תקבל‬ ‫היא‬ ‫שכאשר‬ ‫ככה‬,‫שאת‬ ‫תדע‬ ‫היא‬‫בשביל‬ ‫והשקעת‬ ‫חשבת‬ ‫באמת‬ ‫ה‬ ‫אותה‬ ‫לה‬ ‫לתת‬ ‫לך‬ ‫וחשוב‬ ‫זה‬. ‫מחמאות‬ ‫משיכה‬ ‫שיוצרים‬ ‫חושבים‬ ‫שאנחנו‬ ‫הדברים‬ ‫מסוג‬ ‫הן‬ ‫מחמאות‬,‫באמת‬ ‫הדבר‬ ‫כך‬ ‫לא‬ ‫אך‬.‫למתנות‬ ‫בדומה‬, ‫לבחורה‬ ‫מחמאות‬ ‫מחלקים‬ ‫גברים‬,‫רק‬‫עליה‬ ‫להתחבב‬ ‫לנסות‬ ‫כדי‬ ‫או‬ ‫שיחה‬ ‫איתה‬ ‫לפתוח‬ ‫כדי‬.‫זה‬ ‫עלוב‬ ‫כמה‬ ‫נשמע‬,‫עשר‬ ‫כאשר‬‫ה‬‫פתיחה‬ ‫משפט‬ ‫אותו‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫בערב‬ ‫לבחורה‬ ‫ניגשים‬ ‫גברים‬"‫שלום‬,‫אותך‬ ‫ראיתי‬,‫לך‬ ‫יש‬ ‫יפות‬ ‫ממש‬ ‫עיניים‬,‫אותך‬ ‫להכיר‬ ‫אפשר‬?" ‫מנ‬ ‫הינן‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫מחמאות‬‫י‬‫ישר‬ ‫קולטות‬ ‫שבחורות‬ ‫פולציה‬.‫המחמאה‬ ‫את‬ ‫נותנים‬ ‫שאתם‬ ‫מבינות‬ ‫הן‬BY THE WAY‫במחמאה‬ ‫מאמינים‬ ‫לא‬ ‫בעצמכם‬ ‫ואתם‬.‫בשבי‬ ‫רק‬ ‫זאת‬ ‫אומרים‬ ‫אתם‬‫ל‬ ‫ל‬‫רושם‬ ‫עליה‬ ‫עשות‬,‫כי‬ ‫לבחורה‬ ‫אומר‬ ‫גבר‬ ‫אם‬ ‫הרי‬"‫מדהימות‬ ‫ממש‬ ‫עיניים‬ ‫לך‬ ‫יש‬"‫אליו‬ ‫להימשך‬ ‫להתחיל‬ ‫חייבת‬ ‫היא‬,‫לא‬?! ‫שלה‬ ‫התגובה‬ ‫תהיה‬ ‫מה‬ ‫לך‬ ‫חשוב‬ ‫מאוד‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫במחמאות‬,‫לקבל‬ ‫בשביל‬ ‫רק‬ ‫המחמאה‬ ‫את‬ ‫אמרת‬ ‫הרי‬ ‫מסויימת‬ ‫תגובה‬. ‫משיכה‬ ‫יוצרות‬ ‫שכן‬ ‫מחמאות‬ ‫של‬ ‫אחד‬ ‫סוג‬ ‫ישנו‬.‫ל‬ ‫קורא‬ ‫אני‬‫כנות‬ ‫מחמאות‬ ‫הן‬.‫שאתה‬ ‫מחמאות‬ ‫אלה‬ ‫הבחורה‬ ‫של‬ ‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫בשביל‬ ‫אותן‬ ‫אומר‬ ‫לא‬ ‫ואתה‬ ‫בהן‬ ‫מאמין‬ ‫באמת‬.‫לך‬ ‫איכפת‬ ‫לא‬ ‫ממש‬ ‫שלה‬ ‫התגובה‬ ‫תהיה‬ ‫מה‬,‫מאמין‬ ‫אתה‬ ‫כי‬‫שאמרת‬ ‫במה‬‫את‬ ‫להשיג‬ ‫מנסה‬ ‫לא‬ ‫ואתה‬‫הזערת‬ ‫הבחורה‬ ‫המחמאה‬‫המחמאה‬ ‫עם‬ ‫מסויימת‬ ‫תגובה‬ ‫ממנה‬ ‫להוציא‬ ‫או‬.‫מ‬ ‫ראית‬ ‫פשוט‬ ‫אתה‬‫והחמאת‬ ‫אוהב‬ ‫שאתה‬ ‫שהו‬ ‫עליו‬ ‫לה‬. ‫הומור‬ ‫הומור‬ ‫חוש‬ ‫לך‬ ‫שיהיה‬ ‫חייב‬ ‫בחורה‬ ‫להשיג‬ ‫כדי‬ ‫כי‬ ‫האוכלסיה‬ ‫רוב‬ ‫בקרב‬ ‫דעה‬ ‫ישנה‬.‫את‬ ‫לנפץ‬ ‫בא‬ ‫אני‬ ‫כאן‬ ‫משיכה‬ ‫יוצר‬ ‫אינו‬ ‫הומור‬ ‫חוש‬ ‫כי‬ ‫ולהגיד‬ ‫המיתוס‬.‫ולצחוק‬ ‫אותך‬ ‫לחבב‬ ‫לה‬ ‫לגרום‬ ‫יכול‬ ‫בהחלט‬ ‫הומור‬ ‫חוש‬ ‫לידך‬ ‫כשהיא‬,‫מה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫הומור‬ ‫חוש‬ ‫אך‬‫אליך‬ ‫להימשך‬ ‫או‬ ‫אותך‬ ‫לרצות‬ ‫לה‬ ‫שיגרום‬.‫נתקלתי‬ ‫כבר‬ ‫לצערי‬ ‫בחורות‬ ‫ולהשיג‬ ‫לנסות‬ ‫במטרה‬ ‫רק‬ ‫הומור‬ ‫חוש‬ ‫על‬ ‫ספרים‬ ‫שקוראים‬ ‫אנשים‬ ‫בהרבה‬,‫חומור‬ ‫שחוש‬ ‫בזמן‬ ‫משיכה‬ ‫יוצר‬ ‫אינו‬ ‫לבדו‬. ‫משיכה‬ ‫יוצר‬ ‫כן‬ ‫אשר‬ ‫מיוחד‬ ‫מסוג‬ ‫הומור‬ ‫חוש‬ ‫כאן‬ ‫גם‬ ‫ישנו‬,‫דנים‬ ‫ואנחנו‬ ‫עוקצני‬ ‫הומור‬ ‫נקרא‬ ‫זה‬ ‫הומר‬ ‫חוש‬ ‫אותו‬ ‫ליישם‬ ‫דרכים‬ ‫ומתרגלים‬ ‫בקורס‬ ‫בו‬.
 9. 9. 9 ‫ניוויז‬'‫בע‬ ‫הדרכות‬ ‫ן‬"‫מ‬ 03-5701140 ‫הפיתוי‬ ‫לאמנות‬ ‫המרכז‬ http://www.mapi.co.il ‫אתגר‬ ‫שלך‬ ‫הבחורה‬ ‫עבור‬ ‫אתגר‬ ‫תהווה‬ ‫גבר‬ ‫שבתור‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬.‫בקלות‬ ‫שבא‬ ‫דבר‬ ‫אף‬,‫גבוה‬ ‫ערך‬ ‫מעולם‬ ‫קיבל‬ ‫לא‬ ‫נשים‬ ‫אצל‬ ‫לא‬ ‫ובטח‬ ‫אנשים‬ ‫אצל‬.‫היום‬ ‫הגברים‬ ‫רוב‬ ‫של‬ ‫הבעיה‬,‫לבחורה‬ ‫ניגשים‬ ‫הם‬ ‫שכאשר‬ ‫היא‬,‫הם‬ ‫כ‬ ‫בשבילה‬ ‫לעשות‬ ‫ומוכנים‬ ‫כולם‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫נותנים‬‫הכל‬ ‫מעט‬.‫לבחורה‬ ‫להשאיר‬ ‫חייב‬ ‫אתה‬ ‫כגבר‬‫מיוחדת‬ ‫חוויה‬ ‫עוד‬ ‫של‬ ‫וטעם‬ ‫איתך‬ ‫מההיכרות‬.‫פרטים‬ ‫עוד‬ ‫עליך‬ ‫לגלות‬ ‫רצון‬.‫כולך‬ ‫את‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ‫אותך‬ ‫להכיר‬ ‫רוצה‬ ‫היא‬ ‫אחת‬ ‫בבת‬.‫ההתחלה‬ ‫על‬ ‫בשבילה‬ ‫הכל‬ ‫ותעשה‬ ‫עצמך‬ ‫את‬ ‫תחשוף‬ ‫אם‬,‫את‬ ‫והרסת‬ ‫המשיכה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫הרסת‬ ‫איתך‬ ‫בלהצליח‬ ‫לה‬ ‫שנוצר‬ ‫האתגר‬. ‫א‬ ‫כאשר‬‫לבחורה‬ ‫ניגש‬ ‫תה‬,‫אותך‬ ‫לרצות‬ ‫לה‬ ‫תאפשר‬,‫אתגר‬ ‫תהווה‬,‫הלב‬ ‫בתשומת‬ ‫לזכות‬ ‫להשתדל‬ ‫לה‬ ‫תן‬ ‫שלך‬ ‫ובמחמאות‬.‫מאוד‬ ‫חזק‬ ‫גורם‬ ‫הוא‬ ‫נכון‬ ‫בו‬ ‫משתמשים‬ ‫וכאשר‬ ‫מאוד‬ ‫גבוהה‬ ‫ברמה‬ ‫משיכה‬ ‫יוצר‬ ‫אתגר‬ ‫למשיכה‬. ‫זהות‬ ‫חיפוש‬,‫משותפים‬ ‫ונושאים‬ ‫דמיון‬ ‫היום‬ ‫ונשים‬ ‫גברים‬ ‫של‬ ‫שיחות‬ ‫על‬ ‫מסתכל‬ ‫הייתי‬ ‫אם‬,‫היי‬‫עניין‬ ‫נושאי‬ ‫למצוא‬ ‫מנסים‬ ‫תמיד‬ ‫שגברים‬ ‫רואה‬ ‫תי‬ ‫בחורות‬ ‫עם‬ ‫משותפים‬.‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫וזהות‬ ‫דמיון‬ ‫מחפשים‬.‫לבחורה‬ ‫שניגש‬ ‫שגבר‬ ‫חושבים‬ ‫באמת‬ ‫אתם‬ ‫האם‬, ‫לומדת‬ ‫היא‬ ‫ואיפה‬ ‫היא‬ ‫כמה‬ ‫בת‬ ‫אותה‬ ‫שואל‬ ‫ואז‬ ‫שלום‬ ‫לה‬ ‫אומר‬,‫אומר‬ ‫הוא‬ ‫ואז‬ ‫לו‬ ‫עונה‬ ‫היא‬"‫איזה‬ ‫ואוו‬ ‫יופי‬,‫העברי‬ ‫באוניברסיטה‬ ‫לומד‬ ‫אני‬ ‫גם‬‫ת‬,‫בחרת‬ ‫מקצוע‬ ‫באיזה‬?"‫אליו‬ ‫להימשך‬ ‫לה‬ ‫לגרום‬ ‫אמור‬ ‫זה‬? ‫שיחה‬ ‫להחזיק‬ ‫שיכול‬ ‫נחמד‬ ‫דבר‬ ‫זה‬ ‫משותפים‬ ‫נושאים‬ ‫למצוא‬,‫יוצרים‬ ‫אינם‬ ‫המשותפים‬ ‫העניין‬ ‫נושאי‬ ‫אך‬ ‫משיכה‬.
 10. 10. 10 ‫ניוויז‬'‫בע‬ ‫הדרכות‬ ‫ן‬"‫מ‬ 03-5701140 ‫הפיתוי‬ ‫לאמנות‬ ‫המרכז‬ http://www.mapi.co.il ‫אליך‬ ‫להימשך‬ ‫לה‬ ‫וגרום‬ ‫אחריה‬ ‫לרדוף‬ ‫תפסיק‬ ‫בין‬ ‫מהותי‬ ‫הבדל‬ ‫קיים‬"‫רדיפה‬"‫משיכה‬ ‫יצירת‬ ‫לבין‬ ‫נשים‬ ‫אחרי‬. ‫עצמי‬ ‫את‬ ‫שאסביר‬ ‫לפני‬,‫לי‬ ‫חשוב‬‫לצטט‬‫המשיכה‬ ‫מעולם‬ ‫פתגם‬" :‫יותר‬ ‫מתקרב‬ ‫שאתה‬ ‫ככל‬,‫היא‬ ‫מתרחקת‬.‫יותר‬ ‫מתרחק‬ ‫שאתה‬ ‫ככל‬,‫מתקרבת‬ ‫היא‬." ‫מישהי‬ ‫אחרי‬ ‫רודף‬ ‫אתה‬ ‫כאשר‬,‫ל‬ ‫עצמה‬ ‫את‬ ‫תהפוך‬ ‫ואוטומטית‬ ‫זאת‬ ‫תרגיש‬ ‫ישר‬ ‫היא‬"‫פרס‬"‫עבורך‬.‫בכלל‬ ‫לב‬ ‫שתשים‬ ‫בלי‬,‫מולך‬ ‫ערכה‬ ‫את‬ ‫מעלה‬ ‫היא‬. ‫לשמו‬ ‫תוכל‬‫כמו‬ ‫משפטים‬ ‫ממנה‬ ‫ע‬" :‫אחרי‬ ‫רודף‬ ‫הוא‬,‫אותי‬ ‫רוצה‬ ‫הוא‬ ‫אז‬." ‫זה‬ ‫בשלב‬,‫בינ‬ ‫ביחסים‬ ‫השליטה‬‫י‬‫אצלה‬ ‫כבר‬ ‫כנראה‬ ‫כם‬,‫הגבר‬ ‫אצל‬ ‫לא‬ ‫שהשליטה‬ ‫מרגישות‬ ‫נשים‬ ‫וכאשר‬ ‫יותר‬,‫המשיכה‬ ‫את‬ ‫מאבדות‬ ‫הן‬‫והעניין‬‫אליו‬ ‫שלהן‬)‫שלי‬ ‫החזק‬ ‫לגבר‬ ‫קרה‬ ‫מה‬?.( ‫מ‬ ‫אחרי‬ ‫רדיפה‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫אני‬ ‫כאשר‬‫י‬‫שהי‬,‫דווק‬ ‫לאו‬ ‫אני‬‫על‬ ‫מדבר‬ ‫א‬"‫גורלי‬ ‫חיזור‬"‫אחריה‬.‫הרבה‬ ‫כבר‬ ‫כמו‬ ‫משפטים‬ ‫לשמוע‬ ‫לי‬ ‫יצא‬ ‫פעמים‬"‫אליה‬ ‫מתקשר‬ ‫אני‬ ‫אז‬3‫עונה‬ ‫לא‬ ‫והיא‬ ‫ביום‬ ‫פעמים‬,‫אומר‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אחריה‬ ‫רודף‬ ‫שאני‬?"‫או‬"‫קצת‬ ‫איתה‬ ‫לדבר‬ ‫כדי‬ ‫תסיים‬ ‫שהיא‬ ‫עד‬ ‫העבודה‬ ‫ליד‬ ‫שעה‬ ‫לה‬ ‫מחכה‬ ‫אני‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫כוח‬ ‫ממש‬ ‫לה‬ ‫אין‬ ‫לזה‬ ‫וגם‬." ‫אותם‬ ‫את‬ ‫בלעשות‬ ‫מסתכמת‬ ‫מבחינתי‬ ‫רדיפה‬‫ה‬‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫דברים‬ ‫תוצאות‬ ‫שום‬ ‫לראות‬ ‫ולא‬. ‫בבחורה‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫ומשקיע‬ ‫משקיע‬ ‫גבר‬ ‫כאשר‬,‫לו‬ ‫נותן‬ ‫לא‬ ‫וזה‬ ‫תוצאה‬ ‫שום‬,‫למצב‬‫ה‬‫רדיפה‬ ‫קורא‬ ‫אני‬ ‫זה‬. ‫לה‬ ‫יכול‬ ‫הדבר‬‫לנשים‬ ‫מתנות‬ ‫לקנות‬ ‫מתחיל‬ ‫גבר‬ ‫כאשר‬ ‫חמיר‬,‫ליבן‬ ‫את‬ ‫ולכבוש‬ ‫לנסות‬ ‫כדי‬ ‫רק‬.‫חבר‬ ‫לי‬ ‫יש‬ ‫מישהי‬ ‫אחרי‬ ‫רדף‬ ‫זמן‬ ‫שהרבה‬,‫מתנות‬ ‫לה‬ ‫קנה‬,‫ב‬ ‫שהיא‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫עשה‬‫י‬‫קשה‬,‫נסע‬‫מהעבודה‬ ‫אותה‬ ‫לקחת‬ ‫ידידים‬ ‫רק‬ ‫היו‬ ‫הם‬ ‫ומבחינתה‬ ‫בשבילה‬ ‫שלו‬ ‫היקר‬ ‫הזמן‬ ‫על‬ ‫וויתר‬.‫לי‬ ‫אומר‬ ‫אותו‬ ‫זוכר‬ ‫עדיין‬ ‫אני‬"‫חכה‬ ‫חכה‬,‫אותה‬ ‫אשיג‬ ‫עוד‬ ‫אני‬." ‫מהדברים‬ ‫אחד‬)‫שנ‬ ‫ויש‬‫י‬‫ים‬‫כאלה‬(‫זוג‬ ‫בן‬ ‫אחר‬ ‫בחיפוש‬ ‫אישה‬ ‫שמניעים‬,‫הוא‬"‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הגבר‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫בשבילה‬",‫כן‬ ‫כן‬,‫נשמע‬ ‫שזה‬ ‫כמו‬ ‫ומפחיד‬ ‫פשוט‬.‫חונכו‬ ‫הגברים‬ ‫שרוב‬ ‫יודע‬ ‫אני‬ ‫עכשיו‬‫להאמין‬‫הם‬ ‫שאם‬ ‫סרנדה‬ ‫לה‬ ‫וישירו‬ ‫הבחורה‬ ‫של‬ ‫לחלון‬ ‫מתחת‬ ‫פרחים‬ ‫זר‬ ‫עם‬ ‫יבואו‬,‫ותגיד‬ ‫בריצה‬ ‫תרד‬ ‫ישר‬ ‫היא‬"‫ואוו‬,‫כך‬ ‫כל‬ ‫לך‬ ‫חיכיתי‬ ‫זמן‬ ‫הרבה‬...‫הגעת‬ ‫סוף‬ ‫סוף‬"!,‫לבד‬ ‫הבנת‬ ‫בטח‬ ‫שכבר‬ ‫כמו‬ ‫אך‬,‫לא‬ ‫או‬ ‫בשרך‬ ‫על‬,‫לא‬ ‫פשוט‬ ‫זה‬ ‫ככה‬ ‫עובד‬. ‫הגב‬ ‫אחרי‬ ‫שלה‬ ‫החיפושים‬ ‫מעגל‬ ‫את‬ ‫תפסיק‬ ‫לא‬ ‫מישהי‬ ‫אחרי‬ ‫רדיפה‬‫עבורה‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫ר‬. ‫שני‬ ‫מצד‬,‫הנשי‬ ‫במוח‬ ‫מתחולל‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫ואתה‬ ‫המשיכה‬ ‫עולם‬ ‫את‬ ‫מכיר‬ ‫אתה‬ ‫אם‬)‫שה‬'‫יעזור‬(...‫תוכל‬ ‫רדיפה‬ ‫של‬ ‫ממצב‬ ‫לעבור‬ ‫בקלות‬,‫של‬ ‫למצב‬‫משיכה‬ ‫יצירת‬‫ואיכותיות‬ ‫יפות‬ ‫נשים‬ ‫אליך‬ ‫ולמשוך‬.‫לא‬ ‫ממש‬ ‫ה‬ ‫מעגל‬ ‫את‬ ‫לעצור‬ ‫בשביל‬ ‫ביותר‬ ‫היפה‬ ‫או‬ ‫ביותר‬ ‫החזק‬ ‫הגבר‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬‫האישה‬ ‫של‬ ‫חיפושים‬.‫הדוגמא‬ ‫כך‬‫אי‬‫י‬‫נשט‬‫י‬‫ין‬‫שפיות‬ ‫אי‬ ‫הגדיר‬: "‫אותם‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫להמשיך‬ ‫ולקוות‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫הדברים‬ ‫שונות‬ ‫לתוצאות‬."
 11. 11. 11 ‫ניוויז‬'‫בע‬ ‫הדרכות‬ ‫ן‬"‫מ‬ 03-5701140 ‫הפיתוי‬ ‫לאמנות‬ ‫המרכז‬ http://www.mapi.co.il ‫לכך‬ ‫טובה‬ ‫הכי‬,‫גבר‬ ‫עם‬ ‫יפה‬ ‫אישה‬ ‫לראות‬ ‫היא‬,‫מהצד‬ ‫עליהם‬ ‫מסתכל‬ ‫אתה‬ ‫שכאשר‬,‫לעצמך‬ ‫אומר‬ ‫אתה‬ "‫בכלל‬ ‫איתו‬ ‫עושה‬ ‫היא‬ ‫מה‬?‫נראה‬ ‫הוא‬ ‫איך‬ ‫רואה‬ ‫לא‬ ‫היא‬?" ‫כאלה‬ ‫מקרים‬ ‫ראית‬,‫נכון‬?‫גם‬‫ראיתי‬ ‫אני‬,‫כאן‬ ‫העניין‬ ‫מה‬ ‫בדיוק‬ ‫והבנתי‬ ‫למדתי‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ‫אבל‬. ‫תזכור‬ ‫תמיד‬‫ה‬ ‫הוא‬ ‫שאתה‬"‫פרס‬"‫ו‬‫רכרוכי‬ ‫תהיה‬ ‫אל‬. ‫את‬ ‫מחפשות‬ ‫לא‬ ‫נשים‬‫בעייניה‬ ‫חן‬ ‫למצוא‬ ‫משתדל‬ ‫מדי‬ ‫שיותר‬ ‫המתחנף‬ ‫הגבר‬.‫לעצור‬ ‫תצליח‬ ‫שלא‬ ‫כנראה‬ ‫איתה‬ ‫להתנחמד‬ ‫תנסה‬ ‫אם‬ ‫האישה‬ ‫של‬ ‫החיפושים‬ ‫מעגל‬ ‫את‬.‫טוב‬ ‫הכי‬ ‫הידיד‬ ‫להיות‬ ‫תהפוך‬ ‫פשוט‬ ‫אתה‬ ‫שלה‬. ‫שאיתך‬ ‫הבחורה‬ ‫את‬ ‫לאתגר‬ ‫צריך‬ ‫אתה‬,‫א‬ ‫להפעיל‬ ‫לה‬ ‫לתת‬‫שלה‬ ‫הרגשות‬ ‫ת‬.‫צריך‬ ‫אתה‬ ‫מסתורין‬ ‫ליצור‬,‫כלפיך‬ ‫ככה‬ ‫מרגישה‬ ‫היא‬ ‫למה‬ ‫בלהבין‬ ‫שעות‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫שעות‬ ‫שתבלה‬. ‫מרגשים‬ ‫דברים‬ ‫על‬ ‫בחורה‬ ‫עם‬ ‫דבר‬,‫לאותן‬ ‫אותה‬ ‫ותחזיר‬ ‫שלה‬ ‫המיוחדים‬ ‫האירועים‬ ‫את‬ ‫איתה‬ ‫תעלה‬ ‫ה‬‫נקודות‬,‫שבה‬‫ן‬‫שמחה‬ ‫או‬ ‫עצב‬ ‫הרגישה‬ ‫היא‬.‫ואיך‬ ‫רגשות‬ ‫על‬ ‫לדבר‬ ‫אוהבות‬ ‫נשים‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫לראות‬ ‫תתפלא‬ ‫בקלות‬ ‫אליהן‬ ‫אותך‬ ‫מקרב‬ ‫זה‬. ‫ה‬ ‫את‬ ‫שמצאת‬ ‫חושב‬ ‫אתה‬ ‫אם‬"‫אחת‬",‫בן‬ ‫ילד‬ ‫כמו‬ ‫או‬ ‫מיוחם‬ ‫כלב‬ ‫כמו‬ ‫תתנהג‬ ‫אל‬16‫בפעם‬ ‫לזיין‬ ‫שמת‬ ‫הראשונה‬,‫ממך‬ ‫אותה‬ ‫ירחיק‬ ‫זה‬.‫נוספות‬ ‫בחורות‬ ‫ולהכיר‬ ‫לחפש‬ ‫תמשיך‬,‫יוציא‬ ‫זה‬‫של‬ ‫מהקיבעון‬ ‫אותך‬ ‫ה‬"‫אחת‬"‫משוח‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫לפגישה‬ ‫תגיע‬ ‫וככה‬‫ר‬‫ביטח‬ ‫ועם‬ ‫ר‬‫ו‬‫עצמי‬ ‫ן‬. ‫האפשר‬ ‫והמצבים‬ ‫הסיטואציות‬ ‫את‬ ‫תכיר‬‫י‬‫אליהם‬ ‫להיקלע‬ ‫יכול‬ ‫שאתה‬ ‫נשים‬ ‫עם‬ ‫ים‬,‫בכל‬ ‫לשלוט‬ ‫ותוכל‬ ‫שלך‬ ‫לידיים‬ ‫הכדור‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬ ‫ותמיד‬ ‫מצב‬.‫בתחום‬ ‫יותר‬ ‫ותחכים‬ ‫שתתנסה‬ ‫ככל‬,‫עם‬ ‫עצמך‬ ‫את‬ ‫תמצא‬ ‫יותר‬‫ש‬ ‫נשים‬‫רגילה‬ ‫בלתי‬ ‫בצורה‬ ‫בקרבתך‬ ‫וחושקות‬ ‫אליך‬ ‫נמשכות‬.
 12. 12. 12 ‫ניוויז‬'‫בע‬ ‫הדרכות‬ ‫ן‬"‫מ‬ 03-5701140 ‫הפיתוי‬ ‫לאמנות‬ ‫המרכז‬ http://www.mapi.co.il ‫אותה‬ ‫רגש‬–‫לידך‬ ‫מרגישה‬ ‫שהיא‬ ‫מה‬ ‫בגלל‬ ‫בך‬ ‫תבחר‬ ‫היא‬ ‫רמות‬ ‫בשתי‬ ‫מתרחשת‬ ‫תמיד‬ ‫אנשים‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫תקשורת‬.‫מילולית‬ ‫הלא‬ ‫והרמה‬ ‫המילולית‬ ‫הרמה‬.‫מחקרים‬ ‫שכ‬ ‫גילו‬-90%‫בשיחה‬ ‫המועברת‬ ‫מהתקשורת‬,‫מילולית‬ ‫הלא‬ ‫ברמה‬ ‫מתרחשת‬.‫שהמיד‬ ‫אומרת‬ ‫זאת‬‫מועבר‬ ‫ע‬ ‫הקול‬ ‫אינטונאציות‬ ‫דרך‬,‫מימ‬‫י‬‫הפנים‬ ‫של‬ ‫קה‬,‫של‬ ‫המילולי‬ ‫המבנה‬ ‫שאינם‬ ‫רבים‬ ‫נוספים‬ ‫ודברים‬ ‫גוף‬ ‫שפת‬ ‫המשפטים‬.‫כ‬ ‫רק‬-10%‫עצמן‬ ‫המילים‬ ‫תוכן‬ ‫דרך‬ ‫מועברת‬ ‫מהמשמעות‬ ‫אחוז‬. ‫מועבר‬ ‫המידע‬ ‫כאשר‬,‫שמים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬‫לב‬‫קיבלנו‬ ‫בה‬ ‫לדרך‬ ‫אותו‬.‫פשוט‬ ‫אנו‬‫קולטים‬‫אותו‬‫כמכלול‬‫מידע‬ ‫של‬‫שמועבר‬‫בכל‬ ‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫הערוצים‬,‫מילולית‬ ‫לא‬ ‫וגם‬ ‫מילולית‬ ‫גם‬. ‫מידע‬ ‫להעברת‬ ‫אפיקים‬ ‫של‬ ‫רב‬ ‫מספר‬ ‫כעל‬ ‫תקשורת‬ ‫על‬ ‫להסתכל‬ ‫אפשר‬.‫מעבירים‬ ‫מהאפיקים‬ ‫חלק‬ ‫בלבד‬ ‫אינפורמציה‬.‫הד‬ ‫על‬ ‫אנפורמציה‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫זו‬‫למכולת‬ ‫מהבית‬ ‫רך‬,‫הקרוב‬ ‫לשבוע‬ ‫הקניות‬ ‫רשימת‬ ‫בערב‬ ‫היום‬ ‫הסרט‬ ‫מתחיל‬ ‫בה‬ ‫השעה‬ ‫או‬. ‫מידע‬ ‫של‬ ‫אחר‬ ‫סוג‬ ‫מעבירים‬ ‫אפיקים‬ ‫של‬ ‫אחר‬ ‫חלק‬,‫רגשות‬ ‫בפנים‬ ‫אצלנו‬ ‫מעורר‬ ‫אשר‬.‫צועק‬ ‫מישהו‬ ‫אם‬ ‫עליך‬,‫מסויים‬ ‫רגש‬ ‫בפנים‬ ‫אצלך‬ ‫מתעורר‬,‫כלפיך‬ ‫שמכוון‬ ‫לכעס‬ ‫או‬ ‫לצעקות‬ ‫מגיב‬ ‫שלך‬ ‫הגוף‬ ‫ככה‬.‫כאשר‬ ‫מ‬ ‫מישהי‬‫אליך‬ ‫חייכת‬,‫מתרומם‬ ‫מייד‬ ‫שלך‬ ‫הרוח‬ ‫מצב‬.‫שראית‬ ‫השמחות‬ ‫הפנים‬,‫ששמעת‬ ‫המילים‬,‫בך‬ ‫עוררו‬ ‫רגשות‬. ‫בסיסיות‬ ‫תקשורת‬ ‫רמות‬ ‫שלוש‬ ‫על‬ ‫נסתכל‬ ‫אנחנו‬,‫אנשים‬ ‫בין‬ ‫המתקיימות‬. ‫א‬.‫האינפורמטיבית‬ ‫הרמה‬ ‫ב‬.‫הרגשית‬ ‫הרמה‬ ‫ג‬.‫הפיזית‬ ‫הרמה‬ ‫האינפורמטיבית‬ ‫הרמה‬ ‫בל‬ ‫מידע‬ ‫ומעבירים‬ ‫מקבלים‬ ‫אנחנו‬ ‫בה‬ ‫הרמה‬ ‫אותה‬‫בד‬,‫ריגש‬ ‫מעורבות‬ ‫ללא‬‫י‬‫ת‬.‫נתייחס‬ ‫אנו‬ ‫רגילה‬ ‫בשיחה‬ ‫הגיונית‬ ‫בצורה‬ ‫אותם‬ ‫וננתח‬ ‫בלבד‬ ‫המילים‬ ‫של‬ ‫למשמעות‬. ‫האינטלקטואלית‬ ‫ברמה‬ ‫אלופים‬ ‫הגברים‬ ‫רוב‬.‫לזה‬ ‫רגילים‬ ‫פשוט‬ ‫אנחנו‬,‫שיחה‬ ‫איך‬ ‫פעם‬ ‫תסתכל‬‫בין‬ ‫החבר‬'‫נראית‬ ‫ה‬,‫באיז‬ ‫אלא‬ ‫מדברים‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫לא‬‫ו‬‫מדברים‬ ‫צורה‬.‫נתונים‬ ‫העברת‬,‫ידי‬ ‫על‬ ‫המידע‬ ‫של‬ ‫עיבוד‬ ‫הה‬‫י‬‫מסקנות‬ ‫והסקת‬ ‫גיון‬. ‫המידע‬ ‫של‬ ‫המילולי‬ ‫המרכיב‬ ‫את‬ ‫בעיקר‬ ‫מכילה‬ ‫הזאת‬ ‫הרמה‬. ‫הר‬ ‫הרמה‬‫גשית‬ ‫רגש‬ ‫מעבירים‬ ‫אנו‬ ‫זו‬ ‫ברמה‬,‫אצלנו‬ ‫שנוצר‬ ‫הרגשי‬ ‫למטען‬ ‫ומגיבים‬ ‫רגש‬ ‫קולטים‬.‫בעיקר‬ ‫מדברות‬ ‫נשים‬ ‫זו‬ ‫ברמה‬.‫מ‬ ‫חברות‬ ‫איך‬ ‫פעם‬ ‫ראית‬‫ת‬‫אח‬ ‫ונוגעות‬ ‫חבקות‬‫בשנייה‬ ‫ת‬,‫סיפורים‬ ‫מלאות‬ ‫שלהן‬ ‫השיחות‬ ‫איך‬ ‫ורגשות‬,‫השנייה‬ ‫של‬ ‫האחת‬ ‫להבעות‬ ‫מגיבות‬ ‫הן‬ ‫איך‬,‫ורציני‬ ‫גדול‬ ‫נהיה‬ ‫הכול‬ ‫קטן‬ ‫דבר‬ ‫מכול‬ ‫איך‬,‫פשוט‬ ‫מרגש‬,‫לא‬? ‫פשוטה‬ ‫דוגמא‬:‫להגיד‬ ‫אפשר‬ "‫כן‬",‫ברור‬ ‫שיהיה‬ ‫כך‬ ‫היא‬ ‫שהמשמעות‬"‫לא‬"‫ולהיפך‬.
 13. 13. 13 ‫ניוויז‬'‫בע‬ ‫הדרכות‬ ‫ן‬"‫מ‬ 03-5701140 ‫הפיתוי‬ ‫לאמנות‬ ‫המרכז‬ http://www.mapi.co.il ‫זו‬ ‫ברמה‬ ‫חשוב‬ ‫מאוד‬ ‫תפקיד‬ ‫משחק‬ ‫מילולי‬ ‫הלא‬ ‫המרכיב‬.‫מגיבי‬ ‫אנשים‬ ‫זו‬ ‫ברמה‬‫הריגשי‬ ‫המטען‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫ם‬ ‫אצל‬ ‫שנוצר‬‫ם‬. ‫הפיזית‬ ‫הרמה‬ ‫כא‬‫פיזיות‬ ‫תחושות‬ ‫על‬ ‫מדברים‬ ‫אנו‬ ‫ן‬.‫פיזית‬ ‫ברמה‬ ‫לתקשר‬ ‫פשוטה‬ ‫הכי‬ ‫הדרך‬,‫מגע‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫היא‬. ‫מ‬ ‫חברות‬ ‫איך‬ ‫פעם‬ ‫ראית‬‫ת‬‫בשנייה‬ ‫אחת‬ ‫ונוגעות‬ ‫חבקות‬?‫בגוף‬ ‫תחושות‬ ‫מעוררת‬ ‫הפיזית‬ ‫ברמה‬ ‫תקשורת‬ ‫מידע‬ ‫המון‬ ‫ומעבירה‬. ‫תקשורת‬ ‫של‬ ‫מילולי‬ ‫הלא‬ ‫המרכיב‬ ‫הוא‬ ‫המגע‬.‫הלא‬ ‫המרכיב‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫מכילה‬ ‫הפיזית‬ ‫הרמה‬‫מילולי‬. ‫מדברות‬ ‫נשים‬‫בעיקר‬‫ה‬ ‫ברמה‬‫ריגשית‬‫והפיזית‬,‫פשוט‬ ‫והן‬ ‫רגשות‬ ‫על‬ ‫חיות‬ ‫הן‬‫למגע‬ ‫מכורות‬. ‫נשים‬ ‫עם‬ ‫שמצליחים‬ ‫שגברים‬ ‫ולהגיד‬ ‫פצצה‬ ‫להפיל‬ ‫הולך‬ ‫אני‬,‫ברגשות‬ ‫מדברים‬ ‫פשוט‬.‫יישמע‬ ‫אולי‬ ‫הדבר‬ ‫ל‬ ‫ברור‬ ‫מאוד‬"‫טבעיים‬"‫מכיר‬ ‫שלא‬ ‫ומי‬ ‫שבחבורה‬,‫ה‬"‫טבעיים‬"‫נשים‬ ‫עם‬ ‫להם‬ ‫הולך‬ ‫שתמיד‬ ‫הבחורים‬ ‫הם‬, ‫פשוט‬ ‫הם‬ ‫להגיד‬ ‫שנהוג‬ ‫כמו‬ ‫או‬"‫זה‬ ‫עם‬ ‫נולדים‬." ‫ה‬ ‫הגברים‬"‫טבעיים‬"‫ברגשות‬ ‫מדברים‬ ‫פשוט‬,‫שלהם‬ ‫הסודות‬ ‫אחד‬ ‫זה‬,‫ממש‬ ‫נראה‬ ‫זה‬ ‫השאר‬ ‫לכל‬ ‫אבל‬ ‫תמוה‬" .‫אומרת‬ ‫זאת‬ ‫מה‬,‫אות‬ ‫להדליק‬ ‫אמור‬ ‫וזה‬ ‫אינפורמטיבית‬ ‫בצורה‬ ‫איתה‬ ‫מדבר‬ ‫לבחורה‬ ‫ניגש‬ ‫אני‬‫ה‬, ‫זה‬ ‫ככה‬"‫לא‬ ‫אז‬!‫כך‬ ‫הצלחת‬ ‫בעבר‬ ‫אם‬ ‫וגם‬ ‫ככה‬ ‫עובד‬ ‫לא‬ ‫פשוט‬ ‫זה‬,‫מיוחד‬ ‫משהו‬ ‫שם‬ ‫שהכנסת‬ ‫בגלל‬ ‫זה‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫בלי‬ ‫אפילו‬. ‫לרגשות‬ ‫זקוקות‬ ‫נשים‬,‫סם‬ ‫כמו‬ ‫שזה‬ ‫ואגיד‬ ‫אקצין‬ ‫אפילו‬ ‫אני‬ ‫בשב‬‫ילן‬,‫במיוחד‬ ‫מרגש‬ ‫ולא‬ ‫רגיל‬ ‫ברובו‬ ‫אישה‬ ‫של‬ ‫יום‬.‫אתם‬ ‫יודעים‬–‫שיגרה‬.‫אצלה‬ ‫שיוצר‬ ‫המעניין‬ ‫הבחור‬ ‫בא‬ ‫אז‬ ‫אבל‬ ‫סקרנות‬,‫שלה‬ ‫לחיים‬ ‫צבע‬ ‫ומכניס‬ ‫והתרגשות‬ ‫אתגר‬.‫פתאום‬ ‫עכשיו‬ ‫עד‬ ‫לה‬ ‫הייתה‬ ‫שלא‬ ‫חדשה‬ ‫חוויה‬ ‫בפניה‬ ‫נפתחת‬...‫איך‬ ‫ואז‬ ‫תגיב‬ ‫שהיא‬ ‫חושבים‬ ‫אתם‬? ‫מה‬‫ש‬‫מניע‬‫הנשים‬ ‫את‬,‫הרגש‬ ‫הוא‬‫ההגיון‬ ‫ולא‬. ‫האישה‬ ‫את‬ ‫לשכנע‬ ‫מנסים‬ ‫הגברים‬ ‫רוב‬,‫רגש‬ ‫אצלה‬ ‫ליצור‬ ‫במקום‬ ‫לנשים‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫לשווק‬ ‫מנסיים‬ ‫גברים‬.‫אותם‬ ‫לקנות‬ ‫צריכה‬ ‫שהיא‬ ‫לחשוב‬ ‫אפשר‬?‫שהן‬ ‫הנשים‬ ‫על‬ ‫תסמכו‬ ‫מולן‬ ‫עומד‬ ‫בחור‬ ‫איזה‬ ‫לזהות‬ ‫ידעו‬. ‫התקשורת‬ ‫של‬ ‫השנייה‬ ‫לרמה‬ ‫לעבור‬ ‫צריך‬ ‫אתה‬ ‫בחורה‬ ‫אצל‬ ‫רגש‬ ‫ליצור‬ ‫כדי‬,‫לרמה‬ ‫בכלל‬ ‫נכנס‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫בינתיים‬ ‫ולמגע‬ ‫הפיזיולוגית‬,‫אתה‬‫ת‬‫על‬ ‫קרא‬‫שעוסק‬ ‫בפרק‬ ‫זה‬‫במגע‬. ‫הרגשית‬ ‫ברמה‬ ‫אישה‬ ‫עם‬ ‫לתקשר‬ ‫כדי‬)‫התקשורת‬ ‫בזמן‬ ‫רגשות‬ ‫אצלה‬ ‫לעורר‬(,‫צריך‬ ‫אתה‬‫בצורה‬ ‫לתקשר‬ ‫מיוחדת‬. ‫לב‬ ‫שים‬‫שיצירת‬‫רגש‬‫ו‬‫שלילי‬ ‫רגש‬ ‫דווקא‬ ‫לאו‬,‫אלא‬‫חיובי‬ ‫רגש‬ ‫גם‬,‫ת‬‫בברכה‬ ‫תקבל‬.‫תיפול‬ ‫אל‬‫למלכודת‬‫הכי‬ ‫ב‬ ‫רק‬ ‫ותשתמש‬ ‫נפוצה‬‫חיובי‬ ‫רגש‬.‫שמחייב‬ ‫דבר‬ ‫הוא‬ ‫שלילי‬ ‫רגש‬!‫אותו‬ ‫תזניח‬ ‫אל‬.‫יוצא‬ ‫זה‬ ‫שאולי‬ ‫יודע‬ ‫אני‬ ‫רוב‬‫בצורה‬ ‫מדברים‬ ‫הגברים‬ ‫אינפורמטיבית‬,‫כאשר‬‫רוב‬ ‫ה‬‫נשים‬‫הרגשות‬ ‫את‬ ‫מחפשות‬ ‫לה‬ ‫לתת‬ ‫יכול‬ ‫שהוא‬.
 14. 14. 14 ‫ניוויז‬'‫בע‬ ‫הדרכות‬ ‫ן‬"‫מ‬ 03-5701140 ‫הפיתוי‬ ‫לאמנות‬ ‫המרכז‬ http://www.mapi.co.il ‫נגד‬"‫בחברה‬ ‫כיום‬ ‫שיש‬ ‫המוסכמות‬"‫לעשות‬ ‫מה‬ ‫אין‬ ‫אבל‬,‫גדולה‬ ‫הכי‬ ‫והבעיה‬ ‫שעובד‬ ‫מה‬ ‫זה‬‫היא‬‫אפשר‬ ‫שאי‬ ‫עם‬ ‫להתווכח‬‫ה‬‫תוצאות‬.‫הרגשות‬ ‫סוגי‬ ‫מכל‬ ‫למנה‬ ‫זקוקות‬ ‫נשים‬,‫שלה‬ ‫במינון‬ ‫אחת‬ ‫כל‬. ‫ישנ‬‫ן‬‫עשרות‬‫בחורה‬ ‫אצל‬ ‫רגשות‬ ‫ליצור‬ ‫ושיטות‬ ‫דרכים‬‫השיחה‬ ‫במהלך‬,‫בעזרת‬ ‫וגם‬ ‫שלך‬ ‫ההתנהגות‬ ‫בעזרת‬ ‫הפיזי‬ ‫מגע‬.‫בספר‬"‫הפיתוי‬ ‫סודות‬"‫מסביר‬ ‫אני‬,‫דוגמאות‬ ‫עם‬ ‫מפורטת‬ ‫בצורה‬,‫אחת‬ ‫בכל‬ ‫להשתמש‬ ‫כיצד‬ ‫האלה‬ ‫מהשיטות‬.
 15. 15. 15 ‫ניוויז‬'‫בע‬ ‫הדרכות‬ ‫ן‬"‫מ‬ 03-5701140 ‫הפיתוי‬ ‫לאמנות‬ ‫המרכז‬ http://www.mapi.co.il ‫המנצחת‬ ‫והגישה‬ ‫הישירה‬ ‫הגישה‬ ‫הגברים‬ ‫של‬ ‫הגישה‬ ‫על‬ ‫איתך‬ ‫לדבר‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫עכשיו‬.‫ניגשים‬ ‫שהם‬ ‫ברגע‬ ‫לפיה‬ ‫פועלים‬ ‫שגברים‬ ‫הגישה‬ ‫אותה‬ ‫בה‬ ‫מעוניינים‬ ‫שהם‬ ‫לבחורה‬.‫שלו‬ ‫האישית‬ ‫הגישה‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫אחד‬ ‫שלכל‬ ‫כמובן‬‫התמונה‬ ‫על‬ ‫נסתכל‬ ‫אם‬ ‫אך‬ ‫עיקריים‬ ‫סוגים‬ ‫לשני‬ ‫הגישות‬ ‫את‬ ‫לחלק‬ ‫ניתן‬ ‫בגדול‬:‫המנצחת‬ ‫והגישה‬ ‫הישירה‬ ‫הגישה‬! ‫משתמשים‬ ‫ימינו‬ ‫של‬ ‫הגברים‬ ‫רוב‬‫הישירה‬ ‫בגישה‬.‫בעיניהם‬ ‫חן‬ ‫שמוצאת‬ ‫מישהי‬ ‫רואים‬ ‫שהם‬ ‫ברגע‬,‫הם‬ ‫זאת‬ ‫לה‬ ‫לבשר‬ ‫חייבים‬ ‫שהם‬ ‫מחליטים‬.‫זאת‬ ‫לה‬ ‫לבשר‬ ‫מחליטים‬ ‫שהם‬ ‫רק‬ ‫ולא‬,‫גם‬ ‫הם‬‫בכך‬ ‫משתמשים‬ ‫שלהם‬ ‫המפורסם‬ ‫הפתיחה‬ ‫משפט‬ ‫בתור‬"‫תקשיבי‬,‫עכשיו‬ ‫אותך‬ ‫ראיתי‬,‫נרא‬ ‫את‬‫י‬‫חמודה‬ ‫ממש‬ ‫ת‬,‫אשמח‬ ‫אני‬ ‫אותך‬ ‫להכיר‬"...‫או‬"‫שלום‬,‫מאוד‬ ‫נעים‬,‫קצת‬ ‫איתך‬ ‫לדבר‬ ‫רוצה‬ ‫הייתי‬ ‫ומאוד‬ ‫שלי‬ ‫הטעם‬ ‫בדיוק‬ ‫את‬."... ‫הרא‬ ‫זה‬ ‫ברגע‬‫י‬‫ב‬ ‫החלטת‬ ‫כבר‬ ‫שאתה‬ ‫לבחורה‬ ‫ת‬-100%‫אותה‬ ‫רוצה‬ ‫שאתה‬.‫אומר‬ ‫זאת‬‫ת‬,‫שלה‬ ‫כבר‬ ‫שאתה‬! ‫עכשיו‬ ‫לעשות‬ ‫לה‬ ‫שנשאר‬ ‫מה‬ ‫כל‬,‫בכלל‬ ‫אותה‬ ‫מעניין‬ ‫אתה‬ ‫והאם‬ ‫אצלך‬ ‫בסדר‬ ‫לא‬ ‫מה‬ ‫לחפש‬ ‫זה‬. ‫בה‬ ‫מעוניין‬ ‫שאתה‬ ‫זה‬,‫בחזרה‬ ‫אליך‬ ‫ולהימשך‬ ‫בך‬ ‫להתעניין‬ ‫טובה‬ ‫מספיק‬ ‫סיבה‬ ‫אינה‬. ‫ב‬ ‫נתקל‬ ‫בדיוק‬ ‫אתה‬ ‫הזה‬ ‫בחלק‬"‫חבר‬ ‫לי‬ ‫יש‬","‫כרגע‬ ‫פנויה‬ ‫לא‬ ‫אני‬" "‫שלי‬ ‫הטעם‬ ‫לא‬ ‫אתה‬"‫אותם‬ ‫וכל‬ ‫אתגר‬ ‫שום‬ ‫פה‬ ‫שאין‬ ‫הבינה‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫לך‬ ‫זורקת‬ ‫שהבחורה‬ ‫התירוצים‬,‫הערב‬ ‫מפה‬ ‫יצא‬ ‫לא‬ ‫ריגוש‬ ‫ששום‬.‫כי‬ ‫שלה‬ ‫כבר‬ ‫אתה‬. ‫אפקטיבית‬ ‫לא‬ ‫הזאת‬ ‫הגישה‬.‫ביותר‬ ‫נמוכה‬ ‫שלה‬ ‫היעילות‬ ‫אך‬ ‫תעבוד‬ ‫היא‬ ‫בהם‬ ‫מקרים‬ ‫ויהיו‬ ‫יתכן‬.‫הבחורה‬ ‫כבר‬ ‫זאת‬ ‫לעומת‬ ‫ואתה‬ ‫בכלל‬ ‫אתה‬ ‫מי‬ ‫מושג‬ ‫לה‬ ‫אין‬ ‫אותך‬ ‫להכיר‬ ‫הספיקה‬ ‫לא‬‫כל‬ ‫את‬ ‫לה‬ ‫לפתוח‬ ‫הספקת‬ ‫לבחור‬ ‫הכוח‬ ‫את‬ ‫לה‬ ‫ולתת‬ ‫הדלתות‬,‫לא‬ ‫או‬ ‫איתך‬ ‫להמשיך‬ ‫האם‬. ‫זו‬ ‫בדרך‬ ‫שמצליח‬ ‫מישהו‬ ‫מכיר‬ ‫אתה‬ ‫אם‬,‫בו‬ ‫הבחורות‬ ‫של‬ ‫שההתעניינות‬ ‫בטוח‬ ‫תהיה‬,‫בעקבות‬ ‫לא‬ ‫התחילה‬ ‫אותה‬ ‫רוצה‬ ‫שהוא‬ ‫אומר‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ ‫המשפט‬,‫לפני‬ ‫הרבה‬ ‫אלא‬.‫בו‬ ‫התעניינה‬ ‫כבר‬ ‫היא‬ ‫אומרת‬ ‫זאת‬,‫לפני‬ ‫עוד‬ ‫שהוא‬‫הפה‬ ‫את‬ ‫פתח‬. ‫התהליך‬ ‫כל‬ ‫במהלך‬,‫אותך‬ ‫שכובשת‬ ‫זאת‬ ‫שהיא‬ ‫בטוחה‬ ‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫הבחורה‬! ‫אותה‬ ‫רוצה‬ ‫כבר‬ ‫שאתה‬ ‫לה‬ ‫מראה‬ ‫שאתה‬ ‫ברגע‬,‫בך‬ ‫התעניינה‬ ‫שהיא‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬,‫שלה‬ ‫כבר‬ ‫שאתה‬,‫מבינה‬ ‫היא‬ ‫אות‬ ‫לכבוש‬ ‫תנסה‬ ‫שאתה‬‫ה‬‫רוצה‬ ‫שהיא‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫איתך‬ ‫לעשות‬ ‫יכולה‬ ‫והיא‬.‫הכח‬ ‫את‬ ‫לה‬ ‫נתת‬ ‫אתה‬. ‫רוצ‬ ‫אישה‬‫הגבר‬ ‫איתה‬ ‫שיתחיל‬ ‫ה‬,‫בו‬ ‫מתעניינות‬ ‫כבר‬ ‫שהיא‬.‫צריך‬ ‫שאתה‬ ‫מה‬ ‫כל‬,‫בך‬ ‫להתעניין‬ ‫לה‬ ‫לתת‬ ‫זה‬, ‫שאתה‬ ‫לפני‬"‫מתחיל‬"‫מפורשת‬ ‫בצורה‬ ‫איתה‬. ‫שפועלים‬ ‫הגברים‬ ‫אותם‬‫המנצחת‬ ‫בגישה‬,‫שלהם‬ ‫ההתעניינות‬ ‫את‬ ‫יחשפו‬ ‫הם‬ ‫שאם‬ ‫מאוד‬ ‫טוב‬ ‫יודעים‬ ‫ההתחלה‬ ‫על‬ ‫בבחורה‬,‫למש‬ ‫להיכנס‬ ‫הטעם‬ ‫ומה‬ ‫במשחק‬ ‫יפסידו‬ ‫הם‬‫מפסיד‬ ‫שאתה‬ ‫יודע‬ ‫כבר‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫חק‬ ‫שהתחלת‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬?!‫פיתוי‬ ‫לאמני‬ ‫נחשבים‬ ‫שברובם‬ ‫הגברים‬ ‫אותם‬,‫לבחורה‬ ‫להראות‬ ‫יכולים‬ ‫שהם‬ ‫מבינים‬ ‫בה‬ ‫מתעניינים‬ ‫שהם‬,‫בהם‬ ‫מתעניינת‬ ‫שהיא‬ ‫הראתה‬ ‫כבר‬ ‫שהיא‬ ‫אחרי‬ ‫רק‬.‫להתעניין‬ ‫לבחורה‬ ‫נותנים‬ ‫הם‬ ‫כך‬ ‫הראשונית‬ ‫ההיכרות‬ ‫לשלב‬ ‫מעבר‬ ‫להתקדם‬ ‫ולרצות‬ ‫ראשונה‬.
 16. 16. 16 ‫ניוויז‬'‫בע‬ ‫הדרכות‬ ‫ן‬"‫מ‬ 03-5701140 ‫הפיתוי‬ ‫לאמנות‬ ‫המרכז‬ http://www.mapi.co.il ‫שולחת‬ ‫שהבחורה‬ ‫הסימנים‬ ‫את‬ ‫לקרוא‬ ‫יודעים‬ ‫הגברים‬ ‫אותם‬,‫בהם‬ ‫להתעניין‬ ‫מתחילה‬ ‫היא‬ ‫כאשר‬.‫עבורם‬ ‫להם‬ ‫לגרום‬ ‫רוצה‬ ‫שהבחורה‬ ‫סימן‬ ‫זה‬,‫בחזרה‬ ‫בה‬ ‫להתעניין‬. ‫שלו‬ ‫ההתעניינות‬ ‫את‬ ‫לה‬ ‫יראה‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬,‫זאת‬ ‫לראות‬ ‫תשמח‬ ‫רק‬ ‫היא‬,‫אותו‬ ‫רוצה‬ ‫כבר‬ ‫היא‬ ‫כי‬.‫לא‬ ‫הוא‬ ‫ויוכל‬ ‫מכשול‬ ‫בשום‬ ‫ייתקל‬‫הלאה‬ ‫איתה‬ ‫להתקדם‬.‫זאת‬ ‫רוצים‬ ‫שניהם‬ ‫עכשיו‬ ‫הרי‬. ‫שלו‬ ‫החזק‬ ‫הקלף‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫שבו‬ ‫קלפים‬ ‫למשחק‬ ‫הגישה‬ ‫עניין‬ ‫את‬ ‫להשוות‬ ‫אוהב‬ ‫מאוד‬ ‫אני‬,‫קלף‬ ‫הג‬'‫וקר‬.‫הג‬ ‫קלף‬ ‫שלנו‬ ‫במטאפורה‬'‫בן‬ ‫של‬ ‫ההתעניינות‬ ‫את‬ ‫מסמל‬ ‫וקר‬-‫בבן‬ ‫הזוג‬-‫השני‬ ‫הזוג‬,‫יש‬ ‫לך‬ ‫כלומר‬ ‫ג‬ ‫קלף‬'‫ב‬ ‫שלך‬ ‫ההתעניינות‬ ‫את‬ ‫שמסמל‬ ‫וקר‬‫הג‬ ‫קלף‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫ולה‬ ‫ה‬'‫בך‬ ‫שלה‬ ‫ההתעניינות‬ ‫את‬ ‫שמסמל‬ ‫וקר‬. ‫הישירה‬ ‫בגישה‬ ‫שניגשים‬ ‫הגברים‬ ‫אותם‬,‫הג‬ ‫את‬ ‫שולפים‬'‫לבחורה‬ ‫נגישים‬ ‫שהם‬ ‫ברגע‬ ‫שלהם‬ ‫וקר‬.‫זמן‬ ‫באותו‬ ‫אחד‬ ‫לאף‬ ‫מראה‬ ‫ולא‬ ‫לחזה‬ ‫קרוב‬ ‫קרוב‬ ‫שלה‬ ‫הקלף‬ ‫את‬ ‫שומרת‬ ‫הבחורה‬.‫טעם‬ ‫מן‬ ‫איזה‬ ‫עכשיו‬,‫או‬ ‫ריגוש‬ ‫הראשו‬ ‫השחקן‬ ‫שבו‬ ‫במחשק‬ ‫יש‬ ‫מתח‬‫השני‬ ‫השחקן‬ ‫של‬ ‫הקלפים‬ ‫את‬ ‫רואה‬ ‫ן‬?‫לדבר‬ ‫לבחורה‬ ‫יש‬ ‫רצון‬ ‫איזה‬ ‫הג‬ ‫קלף‬ ‫עם‬ ‫שבא‬ ‫הגבר‬ ‫עם‬'‫מקילומטר‬ ‫וצועק‬ ‫המצח‬ ‫על‬ ‫שלו‬ ‫וקר‬"‫אותך‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬."!‫שנשאר‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫אותה‬ ‫וירגש‬ ‫אחר‬ ‫גבר‬ ‫ייגש‬ ‫מאוחר‬ ‫יותר‬ ‫שאולי‬ ‫לקוות‬ ‫לבחורה‬,‫בכלל‬ ‫אם‬. ‫שבשביל‬ ‫מאוד‬ ‫טוב‬ ‫מבינים‬ ‫המנצחת‬ ‫בגישה‬ ‫שמשתמשים‬ ‫הגברים‬‫במשחק‬ ‫לנצח‬,‫לחשוף‬ ‫חייבת‬ ‫הבחורה‬ ‫שלהם‬ ‫הקלף‬ ‫את‬ ‫חושפים‬ ‫שהם‬ ‫לפני‬ ‫שלה‬ ‫הקלף‬ ‫את‬.‫עניין‬ ‫יש‬ ‫שכזו‬ ‫בסיטואציה‬,‫מתח‬ ‫יש‬,‫רגשות‬ ‫יש‬– ‫מחפשות‬ ‫שנשים‬ ‫הרגשות‬ ‫אותן‬!‫אליך‬ ‫להתמכר‬ ‫לבחורות‬ ‫שיגרמו‬ ‫האמוציות‬ ‫אותן‬! ‫זו‬ ‫בגישה‬ ‫פועל‬ ‫מנצח‬ ‫גבר‬ ‫כאשר‬,‫א‬ ‫לחשוף‬ ‫לו‬ ‫גרמה‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫שהיא‬ ‫מבינה‬ ‫הבחורה‬‫הג‬ ‫ת‬'‫התחילה‬ ‫אבל‬ ‫וקר‬ ‫שלה‬ ‫את‬ ‫לחשוף‬,‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫ורגשות‬ ‫מתח‬ ‫הרבה‬ ‫עם‬ ‫נמשכת‬ ‫שלהם‬ ‫השיחה‬ ‫וכך‬ ‫אותו‬ ‫לפתות‬ ‫מתחילה‬ ‫היא‬ ‫החוצה‬ ‫שלו‬ ‫הקלף‬ ‫את‬ ‫לאט‬ ‫לאט‬ ‫שולף‬ ‫אחד‬ ‫שכל‬. ‫לבחורה‬ ‫ניגש‬ ‫אתה‬ ‫כאשר‬,‫אותך‬ ‫שמעניינים‬ ‫הדברים‬ ‫על‬ ‫איתה‬ ‫ודבר‬ ‫גש‬.‫למה‬ ‫לה‬ ‫להסביר‬ ‫צורך‬ ‫שום‬ ‫אין‬ ‫טוב‬ ‫תירוץ‬ ‫לחפש‬ ‫או‬ ‫ניגשת‬‫לידה‬ ‫עכשיו‬ ‫עומד‬ ‫שאתה‬ ‫לכך‬,‫לגשת‬ ‫והחלטת‬ ‫אותה‬ ‫ראית‬ ‫אומנם‬,‫לא‬ ‫זה‬ ‫אך‬ ‫עמדתך‬ ‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫גם‬ ‫וזאת‬ ‫ההמשך‬ ‫לגבי‬ ‫דבר‬ ‫שום‬ ‫אומר‬! ‫ש‬ ‫מבינה‬ ‫בחורה‬ ‫כל‬‫זה‬ ‫עצם‬‫א‬ ‫שראית‬‫ו‬‫רוקדת‬ ‫או‬ ‫קפה‬ ‫בבית‬ ‫יושבת‬ ‫תה‬‫ב‬‫בר‬,‫כלל‬ ‫אותה‬ ‫מכיר‬ ‫לא‬ ‫אתה‬.‫אם‬ ‫זה‬ ‫מהפה‬ ‫לך‬ ‫שיוצא‬ ‫הראשון‬ ‫והמשפט‬ ‫שלך‬ ‫הגישה‬"‫מעניינ‬ ‫את‬‫ת‬"‫או‬"‫בענייני‬ ‫חן‬ ‫מוצאת‬ ‫את‬",‫גבר‬ ‫אתה‬ ‫זה‬ ‫עצם‬ ‫רק‬ ‫בך‬ ‫תתעניין‬ ‫שהיא‬ ‫שמקווה‬ ‫שידרה‬ ‫חוט‬ ‫ללא‬‫אתה‬ ‫כי‬ ‫שהראת‬‫בה‬ ‫מתעניין‬,‫אותה‬ ‫להכיר‬ ‫בלי‬ ‫בכלל‬. ‫זכור‬,‫סימני‬ ‫את‬ ‫מראה‬ ‫שאתה‬ ‫לפני‬ ‫שלה‬ ‫ההתעניינות‬ ‫סימני‬ ‫את‬ ‫להראות‬ ‫עליה‬ ‫בחורה‬ ‫עם‬ ‫להצליח‬ ‫כדי‬ ‫שלך‬ ‫ההתעניינות‬,‫ס‬ ‫את‬ ‫לקרוא‬ ‫יודע‬ ‫אינך‬ ‫אם‬‫הבחורה‬ ‫של‬ ‫ההתעניינות‬ ‫ימני‬,‫אראה‬ ‫אני‬ ‫הבאים‬ ‫בעמודים‬ ‫עליהם‬ ‫ללמוד‬ ‫תוכל‬ ‫היכן‬ ‫לך‬.
 17. 17. 17 ‫ניוויז‬'‫בע‬ ‫הדרכות‬ ‫ן‬"‫מ‬ 03-5701140 ‫הפיתוי‬ ‫לאמנות‬ ‫המרכז‬ http://www.mapi.co.il ‫המנצחת‬ ‫הגישה‬ ‫את‬ ‫לעצמך‬ ‫אמץ‬!‫רבות‬ ‫בחורות‬ ‫ומזמין‬ ‫למרחקים‬ ‫זאת‬ ‫מקרין‬ ‫מנצחת‬ ‫גישה‬ ‫בעל‬ ‫גבר‬ ‫לקרבתו‬,‫מעצמן‬ ‫יבואו‬ ‫ההצלחות‬ ‫הנכונה‬ ‫הגישה‬ ‫את‬ ‫לעצמך‬ ‫שתאמץ‬ ‫ברגע‬.
 18. 18. 18 ‫ניוויז‬'‫בע‬ ‫הדרכות‬ ‫ן‬"‫מ‬ 03-5701140 ‫הפיתוי‬ ‫לאמנות‬ ‫המרכז‬ http://www.mapi.co.il ‫ולהתחיל‬ ‫הפחד‬ ‫על‬ ‫להתגבר‬ ‫איך‬‫לפעול‬ )‫פרק‬7‫הספר‬ ‫מתוך‬"‫הפיתוי‬ ‫סודות‬(" ‫גברים‬ ‫אליי‬ ‫פונים‬ ‫פעם‬ ‫לא‬,‫נשים‬ ‫עם‬ ‫להצליח‬ ‫איך‬ ‫על‬ ‫חומר‬ ‫שקראו‬ ‫ומספרים‬,‫התיאוריות‬ ‫את‬ ‫כשניסו‬ ‫אך‬ ‫בפועל‬–‫הרצויות‬ ‫לתוצאות‬ ‫להגיע‬ ‫הצליחו‬ ‫לא‬.‫בשיחה‬ ‫ממשיכים‬ ‫אנו‬ ‫כאשר‬,‫שאותו‬ ‫מתברר‬ ‫תמיד‬ ‫כמעט‬ ‫לחצות‬ ‫מנסה‬ ‫הגבר‬‫ה‬ ‫את‬‫גשר‬,‫עוד‬‫לפני‬‫ש‬‫אליו‬ ‫ניגש‬.‫לדעת‬ ‫שעליך‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לך‬ ‫אתן‬ ‫אני‬ ‫הזה‬ ‫בפרק‬,‫כדי‬ ‫הלימוד‬ ‫בתהליך‬ ‫דומה‬ ‫ממלכודת‬ ‫להימנע‬. ‫חדשים‬ ‫דברים‬ ‫לעשות‬ ‫כדי‬,‫אליהם‬ ‫נכונה‬ ‫בצורה‬ ‫עצמך‬ ‫את‬ ‫להכין‬ ‫עליך‬,‫את‬ ‫להניח‬ ‫המבנה‬ ‫את‬ ‫לבנות‬ ‫ועליהם‬ ‫היסודות‬. ‫בחייך‬ ‫הנשים‬ ‫עם‬ ‫לתקשר‬ ‫חדשות‬ ‫דרכים‬ ‫לחפש‬ ‫מתחיל‬ ‫שאתה‬ ‫לפני‬,‫שתכיר‬ ‫חשוב‬‫והעקרונות‬ ‫הכללים‬ ‫את‬ ‫להצלחה‬ ‫בדרך‬ ‫להם‬ ‫שתזדקק‬ ‫ביותר‬ ‫הבסיסיים‬. ‫ועקרונות‬ ‫כללים‬‫אל‬‫ו‬‫ביעילות‬ ‫להתקדם‬ ‫לך‬ ‫יאפשרו‬,‫יציבה‬ ‫בצורה‬ ‫המסלול‬ ‫על‬ ‫אותך‬ ‫וישמרו‬ ‫נפילות‬ ‫ימנעו‬. ‫עליהם‬ ‫בשליטה‬ ‫להיות‬ ‫וכיצד‬ ‫לרעתך‬ ‫או‬ ‫לטובתך‬ ‫לפעול‬ ‫שיכולים‬ ‫המנגנונים‬ ‫את‬ ‫שתכיר‬ ‫חשוב‬. ‫הראשונית‬ ‫המטרה‬-‫לימוד‬‫ושיפור‬ ‫אותך‬ ‫מנפנפת‬ ‫והיא‬ ‫טלפון‬ ‫מספר‬ ‫ולבקש‬ ‫אותה‬ ‫להכיר‬ ‫כדי‬ ‫לבחורה‬ ‫ניגש‬ ‫שאתה‬ ‫קורה‬)‫קרה‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫לך‬,‫ניגשת‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ ‫כי‬,‫תדאג‬ ‫אל‬.‫הרבה‬ ‫לך‬ ‫יקרה‬ ‫וזה‬ ‫הראשונים‬ ‫לתרגילים‬ ‫תגיע‬ ‫מעט‬ ‫עוד‬.(‫ניגש‬ ‫אתה‬ ‫נוספת‬ ‫לבחורה‬,‫הדבר‬ ‫אותו‬.‫כמה‬ ‫לאחר‬‫ניסיונו‬‫ת‬,‫מתאכזב‬ ‫אתה‬,‫לא‬ ‫שזה‬ ‫אומר‬‫שלך‬ ‫היום‬,‫רוח‬ ‫ובמצב‬ ‫פני‬ ‫לגובה‬ ‫מתחת‬‫המלח‬ ‫ים‬,‫הביתה‬ ‫חוזר‬.‫קרובות‬ ‫לעיתים‬ ‫איתך‬ ‫שקורה‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ‫אם‬,‫במיוחד‬ ‫הזה‬ ‫הכלל‬ ‫בשבילך‬. ‫בתחום‬ ‫ולהשתפר‬ ‫ללמוד‬ ‫כדי‬‫ההיכרויו‬‫ת‬‫והפיתוי‬,‫מטרות‬ ‫להציב‬ ‫עליך‬.‫מציב‬ ‫אתה‬ ‫שאותן‬ ‫המטרות‬ ‫לעצמך‬,‫כישורים‬ ‫לפיתוח‬ ‫מכוונות‬ ‫להיות‬ ‫צריכות‬,‫ומיומ‬ ‫יכולות‬‫בחורה‬ ‫עם‬ ‫תוצאה‬ ‫להשגת‬ ‫ולא‬ ‫נויות‬ ‫מסוימת‬. ‫במטרה‬ ‫לגשת‬ ‫במקום‬"‫טלפון‬ ‫מספר‬ ‫לקחת‬",‫מטרה‬ ‫לך‬ ‫תציב‬"‫נשים‬ ‫עם‬ ‫מעניינת‬ ‫שיחה‬ ‫לנהל‬ ‫ללמוד‬ ‫וליהנו‬‫ת‬‫זו‬ ‫משיחה‬."‫זו‬ ‫בצורה‬,‫לבחורה‬ ‫שתיגש‬ ‫פעם‬ ‫כל‬,‫אתה‬‫שלה‬ ‫הטלפון‬ ‫במספר‬ ‫תתרכז‬ ‫לא‬,‫לא‬ ‫הוא‬ ‫המטרה‬ ‫לא‬ ‫והוא‬ ‫אותך‬ ‫יעניין‬.‫תוכל‬ ‫אתה‬‫ליהנו‬‫ת‬‫חשוב‬ ‫הכי‬ ‫וזה‬ ‫עצמה‬ ‫מהשיחה‬.‫בשביל‬ ‫ניגש‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫טלפון‬ ‫מספר‬ ‫לקבל‬,‫אותו‬ ‫לבקש‬ ‫הולך‬ ‫לא‬ ‫אפילו‬ ‫אתה‬.‫שחשוב‬ ‫מה‬,‫את‬ ‫לפתח‬ ‫לומד‬ ‫שאתה‬ ‫זה‬‫כ‬‫ישורי‬ ‫נשים‬ ‫עם‬ ‫שלך‬ ‫הקומוניקציה‬,‫חדש‬ ‫משהו‬ ‫לומד‬,‫מסקנות‬ ‫ומסיק‬ ‫הבאה‬ ‫לפעם‬ ‫לשיפור‬ ‫נקודות‬ ‫לעצמך‬ ‫מציין‬ ‫נוספות‬.‫מטרה‬ ‫במקום‬"‫בחורה‬ ‫להשכיב‬",‫תצי‬‫מטרה‬ ‫לך‬ ‫ב‬"‫מיניות‬ ‫ולהפגין‬ ‫מושך‬ ‫להיות‬ ‫ללמוד‬."‫גם‬ ‫הבחורה‬ ‫עם‬ ‫בתוצאה‬ ‫ולא‬ ‫עצמך‬ ‫עם‬ ‫לעשות‬ ‫יכול‬ ‫שאתה‬ ‫בשיפורים‬ ‫מתרכז‬ ‫אתה‬ ‫זו‬ ‫בדוגמא‬‫המסוימת‬. ‫כזו‬ ‫הכוונה‬,‫לצמוח‬ ‫לך‬ ‫מאפשרת‬‫ו‬‫להימנ‬‫ע‬‫של‬ ‫להרגשה‬ ‫מלהיקלע‬ ‫כשלון‬.‫כשלון‬ ‫כל‬,‫כישלון‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬,‫הדברים‬ ‫על‬ ‫משוב‬ ‫אלא‬‫ש‬‫אתה‬ ‫ודרך‬ ‫עושה‬‫מצוינת‬‫הבאה‬ ‫לפעם‬ ‫לשפר‬ ‫עליך‬ ‫עוד‬ ‫מה‬ ‫לדעת‬. ‫שהיו‬ ‫שלך‬ ‫המטרות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שנה‬ ‫בחורה‬ ‫עם‬ ‫לתוצאה‬ ‫מכוונות‬ ‫מסוימת‬,‫שמכוונות‬ ‫למטרות‬ ‫שלך‬ ‫העצמי‬ ‫לשיפור‬.
 19. 19. 19 ‫ניוויז‬'‫בע‬ ‫הדרכות‬ ‫ן‬"‫מ‬ 03-5701140 ‫הפיתוי‬ ‫לאמנות‬ ‫המרכז‬ http://www.mapi.co.il ‫אותך‬ ‫שעוצר‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫להתגבר‬ ‫להתחיל‬ ‫כיצד‬ ‫או‬ ‫בלמים‬ ‫בלמים‬,‫מנגנון‬ ‫זהו‬,‫חזקה‬ ‫מאוד‬ ‫בצורה‬ ‫מהגברים‬ ‫חלק‬ ‫אצל‬ ‫לפעול‬ ‫שמתחיל‬,‫בחורה‬ ‫רואה‬ ‫שהגבר‬ ‫ברגע‬ ‫חן‬ ‫שמוצאת‬‫בעיניו‬.‫הבחור‬"‫בולם‬",‫במקום‬ ‫עומד‬,‫הרבה‬ ‫חושב‬,‫ותסריטים‬ ‫רעיונות‬ ‫המון‬ ‫בדמיון‬ ‫מריץ‬ ‫אפשריים‬)‫לגשת‬ ‫איך‬,‫להגיד‬ ‫מה‬,‫אם‬ ‫יהיה‬ ‫ומה‬(...‫כלום‬ ‫עושה‬ ‫ולא‬.‫מישהו‬ ‫לך‬ ‫מזכיר‬? ‫בולם‬ ‫שאתה‬ ‫בזמן‬,‫במקום‬ ‫סרק‬ ‫סיבובי‬ ‫עושה‬,‫הזדמנויות‬ ‫מפסיד‬ ‫אתה‬! ‫הגבר‬ ‫מדוע‬‫חושב‬?‫וכשלון‬ ‫דחייה‬ ‫של‬ ‫נעימות‬ ‫לא‬ ‫מתוצאות‬ ‫חושש‬ ‫שהוא‬ ‫כיוון‬.‫מהן‬ ‫להימנע‬ ‫וכדי‬,‫צריך‬ ‫הוא‬ ‫להחליט‬,‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫בצורה‬ ‫לפעול‬ ‫כיצד‬,‫לו‬ ‫להפריע‬ ‫שיכולים‬ ‫הדברים‬ ‫על‬ ‫חושב‬ ‫הוא‬,‫על‬ ‫חושב‬ ‫הוא‬ ‫מהמקרים‬ ‫אחד‬ ‫בכל‬ ‫לקבל‬ ‫עלול‬ ‫שהוא‬ ‫התגובה‬,‫מסביב‬ ‫האנשים‬ ‫בעיני‬ ‫יראה‬ ‫הוא‬ ‫כיצד‬ ‫חושב‬ ‫הוא‬.‫הו‬‫א‬ ‫הצדדים‬ ‫מכל‬ ‫שלו‬ ‫התחת‬ ‫את‬ ‫לכסות‬ ‫מנסה‬,‫משהו‬ ‫עושה‬ ‫שהוא‬ ‫בלי‬.‫נודה‬ ‫בוא‬ ‫אבל‬,‫תירוצים‬ ‫אלו‬ ‫כל‬.‫זה‬ ‫עליך‬ ‫יחשבו‬ ‫מה‬ ‫חשוב‬ ‫באמת‬ ‫לא‬.‫משכורת‬ ‫לך‬ ‫לשלם‬ ‫אם‬ ‫שמחליטים‬ ‫אלה‬ ‫ולא‬ ‫שלך‬ ‫הבוס‬ ‫לא‬ ‫הם‬.‫לא‬ ‫זה‬ ‫תגיב‬ ‫היא‬ ‫איך‬ ‫חשוב‬ ‫באמת‬.‫להניח‬ ‫סביר‬,‫שעה‬ ‫חצי‬ ‫שעוד‬,‫נראתה‬ ‫היא‬ ‫איך‬ ‫בכלל‬ ‫תשכח‬ ‫אתה‬.‫חי‬‫לא‬ ‫יך‬ ‫מזה‬ ‫ישתנו‬ ‫באמת‬!‫אחד‬ ‫הוא‬ ‫הבלמים‬ ‫מנגנון‬‫האויבים‬‫גבר‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הגדולים‬‫ה‬‫נשים‬ ‫עם‬ ‫להצליח‬ ‫רוצה‬. ‫נס‬ ‫בוא‬‫ת‬‫אחרת‬ ‫מנקודה‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫כל‬.‫שלך‬ ‫לבלמים‬ ‫שאחראי‬ ‫מי‬,‫זהו‬"‫המדבר‬ ‫הקוף‬"‫שלך‬ ‫הראש‬ ‫בתוך‬ ‫שחי‬. ‫גם‬ ‫לו‬ ‫הקוראים‬ ‫כאלה‬ ‫יש‬"‫פנימי‬ ‫דיאלוג‬."‫וכל‬ ‫בראש‬ ‫שנמצא‬ ‫קטן‬ ‫קול‬ ‫אותו‬ ‫זהו‬‫מדבר‬ ‫הזמן‬,‫מדבר‬ ‫ומדבר‬.‫לו‬ ‫קוראים‬ ‫אנחנו‬"‫המדבר‬ ‫הקוף‬."‫אליו‬ ‫נחשף‬ ‫שאתה‬ ‫דבר‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫הוא‬.‫אתה‬ ‫כאשר‬ ‫למשל‬ ‫אחר‬ ‫אדם‬ ‫בן‬ ‫עם‬ ‫מדבר‬,‫שקורה‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫ביקורת‬ ‫ומעביר‬ ‫הראש‬ ‫בתוך‬ ‫אצלך‬ ‫מדבר‬ ‫הקוף‬.‫אומר‬ ‫הוא‬" :‫רעיון‬ ‫יפה‬","‫מדבר‬ ‫הוא‬ ‫שטויות‬ ‫איזה‬","‫מסכים‬ ‫אני‬/‫מסכים‬ ‫לא‬","‫ח‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫איך‬‫זה‬ ‫על‬ ‫שבתי‬."‫כל‬ ‫קורה‬ ‫זה‬ ‫הזמן‬!‫הזה‬ ‫הספר‬ ‫את‬ ‫קורא‬ ‫אתה‬ ‫כאשר‬ ‫אפילו‬.‫לך‬ ‫אתן‬ ‫אני‬10‫לו‬ ‫להקשיב‬ ‫שניות‬...... ‫שמעת‬?‫לעצמך‬ ‫עכשיו‬ ‫אמרת‬ ‫אם‬"‫מדבר‬ ‫קוף‬ ‫איזה‬?‫בראש‬ ‫מדבר‬ ‫קוף‬ ‫שום‬ ‫לי‬ ‫אין‬.‫מדבר‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ‫על‬?"‫אז‬ ‫הזה‬ ‫הקוף‬ ‫זה‬!‫שם‬ ‫הוא‬,‫מדבר‬.‫אתה‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫הקוף‬.‫מרכ‬ ‫מאוד‬ ‫תפקיד‬ ‫לו‬ ‫יש‬‫שלנו‬ ‫בחיים‬ ‫זי‬.‫רוב‬ ‫אצל‬ ‫האנשים‬,‫שמנהל‬ ‫הדבר‬ ‫זהו‬‫להם‬‫החיים‬ ‫את‬.‫צועק‬ ‫הוא‬,‫משבח‬,‫ביקורות‬ ‫מעביר‬,‫דברים‬ ‫לפעמים‬ ‫אומר‬ ‫רעים‬ ‫דברים‬ ‫ולפעמים‬ ‫טובים‬.‫דברים‬ ‫ולפעמים‬ ‫קדימה‬ ‫צעד‬ ‫לעשות‬ ‫שעוזרים‬ ‫דברים‬ ‫אומר‬ ‫לפעמים‬ ‫בעדנו‬ ‫שעוצרים‬.‫חדש‬ ‫משהו‬ ‫עושים‬ ‫אנחנו‬ ‫כאשר‬,‫לנו‬ ‫זר‬ ‫משהו‬,‫ה‬ ‫לנו‬ ‫שאין‬‫בו‬ ‫ניסיון‬ ‫רבה‬,‫שעושים‬ ‫דבר‬ ‫הראשונה‬ ‫בפעם‬,‫מפריע‬ ‫לרוב‬ ‫הזה‬ ‫הקוף‬. ‫הנוחות‬ ‫מאזור‬ ‫יציאה‬ ‫היא‬ ‫אישית‬ ‫התפתחות‬ ‫כל‬,‫ו‬"‫המדבר‬ ‫הקוף‬" ‫אזור‬ ‫בתוך‬ ‫אותך‬ ‫לשמור‬ ‫רוצה‬‫הנוחות‬.‫לך‬ ‫יגיד‬ ‫הוא‬"‫שמנה‬ ‫היא‬ ‫מדי‬,‫לי‬ ‫נראית‬ ‫לא‬ ‫היא‬,‫להבאה‬ ‫אגש‬ ‫אני‬.‫טוב‬,‫ראתה‬ ‫כבר‬ ‫היא‬ ‫אותי‬...,‫יפה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אבל‬!‫אותי‬ ‫תנפנף‬ ‫היא‬,‫חבר‬ ‫לה‬ ‫יש‬.‫עם‬ ‫היא‬ ‫סבתא‬!!!,‫עמוק‬ ‫תנשום‬ ‫קודם‬!‫פעם‬ ‫עוד‬!‫נו‬,‫הלכה‬ ‫כבר‬ ‫היא‬.".... ‫רוצה‬ ‫שאתה‬ ‫לבחורה‬ ‫לגשת‬ ‫לך‬ ‫להפריע‬ ‫כדי‬ ‫דבר‬ ‫כל‬ ‫יעשה‬ ‫הוא‬.‫ה‬‫בה‬ ‫לחשוק‬ ‫להפסיק‬ ‫לך‬ ‫יגרום‬ ‫אפילו‬ ‫וא‬ ‫באמת‬ ‫אותה‬ ‫רוצה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫שאתה‬ ‫לו‬ ‫להאמין‬ ‫תתפתה‬ ‫ואתה‬. ‫להשתיק‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫הזה‬ ‫הקוף‬ ‫את‬,‫בו‬ ‫להילחם‬ ‫צריך‬ ‫לא‬‫בננות‬ ‫לו‬ ‫לתת‬ ‫צריך‬ ‫ולא‬.‫בו‬ ‫תילחם‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬,‫כך‬ ‫לך‬ ‫יפריע‬ ‫הוא‬‫יותר‬.‫כרגע‬,‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫שם‬ ‫נוכח‬ ‫שהוא‬ ‫לב‬ ‫שים‬ ‫רק‬.‫הר‬ ‫התרגילים‬ ‫במהלך‬‫איך‬ ‫לב‬ ‫שים‬ ‫אשונים‬ "‫המדבר‬ ‫הקוף‬"‫לך‬ ‫יזרוק‬ ‫לעשות‬ ‫לא‬ ‫למה‬ ‫תירוצים‬ ‫אלפי‬ ‫שאתה‬ ‫מה‬ ‫את‬‫רוצה‬‫לעשות‬. ‫בדיוק‬ ‫לך‬ ‫יסביר‬ ‫הוא‬,‫זה‬ ‫למה‬ ‫יצליח‬ ‫לא‬!
 20. 20. 20 ‫ניוויז‬'‫בע‬ ‫הדרכות‬ ‫ן‬"‫מ‬ 03-5701140 ‫הפיתוי‬ ‫לאמנות‬ ‫המרכז‬ http://www.mapi.co.il ‫שלו‬ ‫התירוצים‬ ‫את‬ ‫לזרוק‬ ‫ומתחיל‬ ‫מופיע‬ ‫הוא‬.‫לו‬ ‫תגיד‬"‫ששיתפת‬ ‫תודה‬,‫מה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫צריך‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ‫רוצה‬ ‫שאני‬"‫זה‬ ‫את‬ ‫ותעשה‬! ‫ראשונים‬ ‫צעדים‬ ‫אליו‬ ‫להגיע‬ ‫שעליך‬ ‫הראשון‬ ‫הדבר‬,‫זה‬ ‫עם‬ ‫נוח‬ ‫ולהרגיש‬ ‫בחופשיות‬ ‫נשים‬ ‫עם‬ ‫לדבר‬ ‫היכולת‬ ‫הוא‬. ‫זאת‬ ‫עושה‬ ‫אינך‬ ‫שאם‬ ‫להניח‬ ‫סביר‬‫עדיין‬,‫אותך‬ ‫שעוצר‬ ‫משהו‬ ‫יש‬.‫חששות‬ ‫הם‬ ‫אלו‬,‫פחדים‬,‫מחשבות‬ ‫מגבילות‬ ‫ואמונות‬. ‫להצליח‬ ‫מנת‬ ‫על‬,‫ל‬ ‫עליך‬‫הפיג‬‫המחסומים‬ ‫אותם‬ ‫את‬‫בהדרגה‬,‫בנינוחות‬ ‫נשים‬ ‫עם‬ ‫לתקשר‬ ‫ולהתחיל‬,‫בכל‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫שתרצה‬ ‫פעם‬.‫להכל‬ ‫הבסיס‬ ‫זהו‬. ‫כלום‬ ‫תעשה‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫כל‬,‫ומחוץ‬ ‫למגרש‬ ‫מחוץ‬ ‫עצמך‬ ‫את‬ ‫תשאיר‬ ‫אתה‬‫לתחרות‬.‫לקוות‬ ‫יכול‬ ‫כמובן‬ ‫אתה‬ ‫הוליוודי‬ ‫בסרט‬ ‫כמו‬ ‫יזרום‬ ‫והכל‬ ‫מישהי‬ ‫לך‬ ‫שיכירו‬,‫שבכלל‬ ‫בלי‬ ‫בלוטו‬ ‫לזכייה‬ ‫לחכות‬ ‫כמו‬ ‫בערך‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ‫כרטיס‬ ‫קנית‬. ‫לתוצאות‬ ‫תצפה‬ ‫אל‬ ‫כרגע‬,‫הלמידה‬ ‫בשלב‬ ‫נמצא‬ ‫אתה‬.‫ההתפתחות‬ ‫חשובה‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫שלך‬,‫וההתקדמות‬ ‫ההבנה‬.‫בתוצאה‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫בהתקדמות‬ ‫תתמקד‬ ‫אם‬,‫א‬‫אליה‬ ‫תגיע‬ ‫תה‬ ‫ששיערת‬ ‫ממה‬ ‫מהר‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬. ‫הבסיסיים‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫לתרגל‬ ‫לך‬ ‫שיעזרו‬ ‫תרגילים‬ ‫מספר‬ ‫לך‬ ‫אתן‬ ‫אני‬ ‫מעט‬ ‫עוד‬,‫ההזדמנות‬ ‫ובאותה‬, ‫עכשיו‬ ‫בעדך‬ ‫שעוצרים‬ ‫מהפחדים‬ ‫אותך‬ ‫ישחררו‬. ‫מטרות‬ ‫מספר‬ ‫אלה‬ ‫לתרגילים‬: 1.‫לפטפט‬ ‫מתחיל‬ ‫ואפילו‬ ‫לבחורה‬ ‫פונה‬ ‫אתה‬ ‫שבה‬ ‫בחוויה‬ ‫להתנסות‬ ‫לך‬ ‫לתת‬‫איתה‬,‫קונקרטית‬ ‫מטרה‬ ‫ללא‬. ‫כלומר‬,‫כרגע‬ ‫חשובה‬ ‫לא‬ ‫התקשורת‬ ‫תוצאת‬,‫עצמה‬ ‫התקשורת‬ ‫קיום‬ ‫עצם‬ ‫אלא‬.‫העיניים‬ ‫את‬ ‫פקח‬ ‫בינתיים‬ ‫שם‬ ‫שקורה‬ ‫מה‬ ‫לכל‬ ‫והאזן‬ ‫האוזניים‬ ‫ואת‬.‫אחר‬ ‫הערות‬ ‫לעצמך‬ ‫רשום‬-‫כך‬.‫מאוד‬ ‫חשוב‬ ‫זה‬! 2.‫מתוכננות‬ ‫ולא‬ ‫קטנות‬ ‫בהצלחות‬ ‫להתנסות‬ ‫לך‬ ‫לתת‬.‫שאתה‬ ‫מכך‬ ‫נובע‬ ‫שלך‬ ‫הפחד‬‫להצליח‬ ‫שכדי‬ ‫בטוח‬ ‫מ‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬‫י‬‫מיוחד‬ ‫שהו‬.‫מהראש‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לך‬ ‫להוציא‬ ‫כדי‬,‫עם‬ ‫קטנות‬ ‫בהצלחות‬ ‫שתתנסה‬ ‫רוצה‬ ‫הייתי‬ ‫בחורות‬,‫מראש‬ ‫תכנון‬ ‫על‬ ‫מבוססות‬ ‫שאינן‬,‫קונקרטית‬ ‫מטרה‬ ‫וחסרת‬ ‫סתמית‬ ‫פנייה‬ ‫מתוך‬ ‫בדיוק‬ ‫אלא‬ ‫לבחורה‬.‫שלך‬ ‫ההשקפה‬ ‫נקודת‬ ‫את‬ ‫ישנה‬ ‫זה‬. 3.‫ללמוד‬ ‫אמיתית‬ ‫הזדמנות‬ ‫לך‬ ‫לתת‬‫עצמך‬ ‫על‬.‫בחורה‬ ‫עם‬ ‫מדבר‬ ‫כשאתה‬ ‫עושה‬ ‫אתה‬ ‫בדיוק‬ ‫מה‬ ‫לב‬ ‫לשים‬, ‫לכך‬ ‫מגיבה‬ ‫היא‬ ‫וכיצד‬.‫של‬ ‫בלחץ‬ ‫להיות‬ ‫בלי‬"‫אני‬ ‫אם‬‫מ‬‫פשל‬,‫הולכת‬ ‫שנייה‬ ‫עוד‬ ‫היא‬."‫גם‬ ‫היא‬ ‫שלך‬ ‫המטרה‬ ‫לפשל‬,‫כשורה‬ ‫עושה‬ ‫אינך‬ ‫מה‬ ‫ללמוד‬ ‫כדי‬.

×