Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Parlement 20150702 peter vermeulen ringland

1,897 views

Published on

Parlementaire hoorzitting 2 juli 2015 met Ringland, Ademloos en stRaten-generaal. Peter Vermeulen spreekt voor Ringland. Hij toont het enorme potentieel voor Antwerpen bij een volledige overkapping en verduidelijkt dat Ringland niet compatibel is met het BAM tracé, maar wel met de alternatieve scheldekruisingen door de haven ipv door de stad.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Parlement 20150702 peter vermeulen ringland

 1. 1. 1   oplossing voor de mobiliteit in en omAntwerpen … en nog veel meer
 2. 2. 2   Beelden  uit  een  ver  verleden:  de  Brialmontomwalling   1910-­‐1960  De  Vesten:  ademruimte  nabij  de  dichtbebouwde  stad:  groen,  water,  spontane  natuur   noden  van  toen:  volkstuintjes  WO  II,  het  ‘werk  van  den  akker’,  spelruimte  voor  jeugdbewegingen   2  
 3. 3. 3   Beelden  uit  een  ver  verleden:  de  Brialmontomwalling   1910-­‐1960  De  Vesten:  ademruimte  nabij  de  dichtbebouwde  stad:  openluchtzwembad  Wezenberg   3  
 4. 4. 4   Het  vooruitgangsgeloof  van  de  jaren  ‘50  en  ‘60   1968  nieuwe  noden:  de  groene  vesten  ruimen  plaats  voor  automobiliteit:  de  Kleine  Ring                       sinds  dan  opnieuw  een  groot  groentekort  in  de  hele  binnenstad  (cfr  recente  groeninventaris)   4  
 5. 5. 5   Een  complex  probleem:  verkeersinfarct  rond   Antwerpen    vandaag:  kort  opeenvolgende  weeJewegingen,  files,  onveiligheid,  ongevallen  …  nog  méér  files  …   Antwerpen:  top  3  file-­‐steden  in  wereld,  groot  economisch  verlies  (vooral  Kempen  en   Linkeroever)   5  
 6. 6. 6   Een  complex  probleem:  onleeJaarheid  rond  de  Ring   vandaag:  ergste  slechte-­‐lucht-­‐concentraHe  heel  Europa,  geluidsoverlast  onderschat  probleem     normen  volksgezondheid  nergens  zo  zwaar  overschreden,  impact  aQankelijk  van  ‘afstand’   6  
 7. 7. 7   Een  complex  probleem:  rem  op  stadsontwikkeling   vandaag:  projecten  vallen  sRl,  omwille  van  slechte  omgevingskwaliteit:  fijn  stof,  geluidsoverlast   een  kinderkribbe  in  de  jeugdherberg,  Nieuw  Zurenborg  (woonwijk  gas-­‐site)  …  +  100.000  inwoners?   7  
 8. 8. 8   Een  geïntegreerde  oplossing?  …  de  Ring  moet  rond!   1995:  extra  capaciteit  +  alternaRef  bij  calamiteiten  …  de  Oosterweelverbinding  als  oplossing?   …  géén  oplossing  voor:  de  Ring  zelf,  leeJaarheid,  volksgezondheid  en  stadsontwikkeling  er  rond   8  
 9. 9. 9   Een  geïntegreerde  oplossing?  …  de  overkapping?   2005:  geen  nostalgische  terugkeer  naar  het  verleden,  wel  innovaHeve  oplossing  voor  de  toekomst   …  een  geïntegreerde  aanpak:  mobiliteit  +  leeJaarheid  en  volksgezondheid  +  stadsontwikkeling       9  
 10. 10. 10   Vragen  rond  overkapping   2012:  overkappingsonderzoek  stad  Antwerpen:  overkappen  erg  posiRef  voor  omgeving,   twee  vragen:  herziening  Masterplan  2020?  herstructurering  Ring  ifv  méér  overkapping!   10  
 11. 11. 11  
 12. 12. 12   2012:  een  helder  concept,  op  een  bierkaartje:  2  aparte  tunnels  per  richRng,  de  Nieuwe  Singel  er   midden  bovenop,  doorgaand  verkeer  (DRW)  buitenzijde,  stedelijk  verkeer  (SRW)  binnenzijde   12   Ringland  als  antwoord:  een  helder  concept  
 13. 13. 13   2012:  een  helder  concept,  op  een  bierkaartje:  2  aparte  tunnels  per  richHng,  de  Nieuwe  Singel  er   midden  bovenop,  doorgaand  verkeer  (DRW)  buitenzijde,  stedelijk  verkeer  (SRW)  binnenzijde   13   Ringland  als  antwoord:  een  helder  concept  
 14. 14. 14   2012:  een  helder  concept,  op  een  bierkaartje:  2  aparte  tunnels  per  richRng,  de  Nieuwe  Singel  er   midden  bovenop,  doorgaand  verkeer  (DRW)  buitenzijde,  stedelijk  verkeer  (SRW)  binnenzijde   14   Ringland  als  antwoord:  een  helder  concept  
 15. 15. 15   2012:  een  helder  concept,  op  een  bierkaartje:  2  aparte  tunnels  per  richRng,  de  Nieuwe  Singel  er   midden  bovenop,  doorgaand  verkeer  (DRW)  buitenzijde,  stedelijk  verkeer  (SRW)  binnenzijde   15   Ringland  als  antwoord:  een  helder  concept  
 16. 16. 16   Ringland  als  antwoord   herstructurering  en  overkapping  van  de  Ring,  passend  in  duurzaam  mulRmodaal  mobiliteits-­‐ systeem,  ruimte  voor  veel  groen  en  stadsontwikkeling  …  Scheldekruising  als  sluitstuk  verhaal   16   Ringland:  een  samenhangend  verhaal  
 17. 17. 17  17   Ringland  als  antwoord:  vloaere  mobiliteit  
 18. 18. 18  18   Ringland  als  antwoord:  vloaere  mobiliteit  
 19. 19. 19  19   Ringland  als  antwoord:  vloaere  mobiliteit  
 20. 20. 20  20   Ringland  als  antwoord:  vloaere  mobiliteit  
 21. 21. 21  21   Ringland  als  antwoord:  vloaere  mobiliteit  
 22. 22. 22   Ringland:  helder  concept  en  wervend  verhaal   22  
 23. 23. •  KriRsche  bevraging  en  inhoudelijke   verdieping   •  Open  poliReke  dialoog  en  inschakeling   lopende  MER-­‐procedure  A102/R11bis   •  Duidelijke  informaRe  en  opbouw   maatschappelijk  draagvlak  
 24. 24. 24   Ringland  als  antwoord:  verdiepen  en  versterken   meer  dan  mooie  plaatjes?  uit  top  3  file-­‐steden  ter  wereld,  in  top  10  meest  leeYare  steden   2014:  1e  toets:  colloquium  deSingel,  4  professoren  houden  Ringland  grondig  tegen  het  licht     24  
 25. 25. 25   Ringland  als  antwoord:  een  geïntegreerde  aanpak   prof  Jef  VDB:  XXe  eeuw:  geïntegreerde  planning  1910  vs  eenzijdig  infrastructuur-­‐denken  1940   XXIe  eeuw  dringend  nood  aan  geïntegreerd  beleid:  koppeling  ruimtelijke  planning  en  mobiliteit   …     25  
 26. 26. 26   Ringland  als  antwoord:  mulRmodaliteit  Antwerpen   prof  Bruno  De  Borger:  dosering  capaciteit-­‐mulRmodaliteit,  rekeningrijden  als  sturende  factor   dé  prioriteit?  extra  infrastructuur  of  ...  herstructurering  van  de  Ring  =  grotere  structurele  impact   26  
 27. 27. 27   Ringland  als  antwoord:  leeJaarheid  rond  de  Ring   prof  Hans  Bruyninckx:  structurele  aanpak  klimaatproblemaRek  vergt  structurele  ingrepen   algemeen  beleid  op  lange  termijn  volstaat  niet  …  overkapping  noodzaak  op  korte  termijn?       27  
 28. 28. 28   Ringland  als  antwoord:  stadsontwikkeling  Antwerpen   prof.  André  Loeckx:  van  probleemplekken  tot  toplocaRes,  noorden  nog  belangrijker  dan  zuiden   verwachte  demografische  groei:  +  100.000  inwoners,  nood  aan  extra  woningen,  voorzieningen     28  
 29. 29. 29   Ringland  als  antwoord:  informaRe  en  draagvlak   opbouw  groot  draagvlak  naar  25  mei  toe:  dagelijkse  vlagplantacRe,  stappen  om  te   overkappen,     1500  mensen  in  de  ROMA,  affiches,  kranten,  Ringland-­‐wave  …  1e  Ringland-­‐fesRval  …  wat  nu?   29  
 30. 30. 30   Ringland  als  antwoord:  informaRe  en  draagvlak   maatschappelijk  draagvlak  op  zoek  naar  poliHek  draagvlak:  een  memorandum  …    veel  steun,  ook   uit  academische  wereld,  maar  erg  voorspelbare  ‘poliHeke’  antwoorden  alle  parRjen  …  wat  nu?   30  
 31. 31. 31   Ringland  als  antwoord:  procedures  en  overleg   2014:  Vlaams  regeerakkoord:  MER  procedure  A102/R11bis  …  beperkt  binnen  beslist  beleid       een  overkappingsstudie  in  het  vooruitzicht  …  Ringland  besluit  resultaat  niet  af  te  wachten       31  
 32. 32. 32   Ringland  als  antwoord:  informaRe  en  draagvlak   doorstart  najaar  2014:  Ringland  on  tour  (langs  9  districten)  …  informaRe  over  het  10e  district   32  
 33. 33. 33   Ringland  als  antwoord:  informaRe  en  draagvlak   doorstart  najaar  2014:  Ringland  on  tour  (langs  9  districten)  …  crowdfunding  100.000  euro   33  
 34. 34. 34   Ringland  als  antwoord:  verdieping  vragen  basisconcept   34   (VECTRIS+OMGEVING)   (OMGEVING+STRAMIEN)   (IDEA  CONSULT)   (VITO  +  Universiteiten)   Mobiliteit   Stadsontwikkeling   Haalbaarheid   LeeYaarheid   -­‐  Capaciteit?   -­‐  EU  tunnelrichtlijnen   -­‐  Veiligheid   -­‐  Ontwikkelbare  gronden   -­‐  AJouw  wijken  en  stadsprojecten   -­‐  Natuur,  parken,  stadslandschap   -­‐  Betaalbaarheid   -­‐  Vastgoedontwikkeling   -­‐  Financieringsmethodes     -­‐  Luchtkwaliteitsstudie   -­‐  Gezondheidsimpact   -­‐  Filtering   2015:  2e  toets:  4  studies  diepen  Ringland  verder  uit  …  Ringland  nieuwsgierig  /  bureaus  scepHsch   alle  resultaten  op  erg  korte  termijn,  voor  beperkt  budget  …  ver  boven  verwachRngen  (met  dank)  
 35. 35. Studie1:  een  oplossing  voor  de  mobiliteit  
 36. 36. 36   Mobiliteit:  analyse  verkeersstromen  en  -­‐problemen    congesRe  vooral  geconcentreerd  centraal  op  de  Ring  (E19  -­‐  E34/E313)  en  aan  Kennedytunnel   Oosterweelverbinding  stabiliseert  situaRe  min  of  meer  maar  biedt  géén  structurele  oplossing   36   2020  zonder  Scheldekruising   2020  met  Scheldekruising  
 37. 37. 37   Mobiliteit:  analyse  verkeersstromen  en  -­‐problemen   pak  problemen  aan  waar  ze  zich  stellen:  centraal  op  de  Ring  (E34/E19)  en  aan  Kennedytunnel     de  herstructurering  van  de  Ring  is  een  veel  grotere  prioriteit  dan  de  extra  3e  Scheldekruising   37  
 38. 38. 38   Plan:  ontwerp  ondergrond  -­‐  tunnelrichtlijnen   doorsnede:  juiste  hoogtes  en  breedtes,  vlucht-­‐  en  veiligheidsstroken,  juiste  bochtstralen  en     hellingsgraden,  10  seconden-­‐regel  overal  gerespecteerd,  doorsnede  past  overal  in  de  zate   38  
 39. 39. 39   Mobiliteit:  concrete  oplossingen  Ring   zwaar  verkeer:  meer  dan  50%  doorgaand,  vooral  oost-­‐west  +  25%  stadsregio  +  25%  haven     39  
 40. 40. 40   Mobiliteit:  concrete  oplossingen  Ring   zwaar  verkeer:  meer  dan  50%  doorgaand,  vooral  oost-­‐west  +  25%  stadsregio  +  25%  haven   concept  DRW  klopt:  3  aansluiRngen  op  hoofdstructuur  stedelijk  netwerk  (Leien  /  PL&M)   40      
 41. 41. 41   Mobiliteit:  concrete  oplossingen  Ring   regionaal  personenverkeer:  concentraRe  in  de  stadsregio:  ‘diamant’  met  zwaartepunt  op  de   Ring     41  
 42. 42. 42   Mobiliteit:  concrete  oplossingen  Ring   regionaal  personenverkeer:  concentraRe  in  de  stadsregio:  ‘diamant’  met  zwaartepunt  op  de  Ring   concept  SRW  klopt:  8  aansluiRngen  op  het  stedelijk  netwerk  halen  verkeer  van  de  Nieuwe  Singel   42  
 43. 43. 43   Mobiliteit:  concrete  oplossingen  Ring   Ringland  =  antwoord  verkeerspatronen:  SRW/DRW  +  max  70/90  km/u,  veel  veiliger,  minder  files   43  
 44. 44. 44   Plan:  ontwerp  ondergrond  -­‐  tunnelrichtlijnen   44   robuust:  2x3  Kennedytunnel  (+10%),  2x5  (inrit  SRW/DRW),  2x6  (marge),  2x7  (extra  centraal  stuk)  
 45. 45. 45   Huidige  capaciteit  Ring   Mobiliteit:  concrete  oplossingen  Ring   knelpunten  huidige  situaRe  Antwerpse  Ring:  laagste  capaciteit  net  voor  de  Kennedytunnel   boalenecks  korte  weeJewegingen:  Berchem  (E19)  en  Ring  oost  (net  voor  E313/E34)   45  
 46. 46. 46   Huidige  capaciteit  Ring   Mobiliteit:  concrete  oplossingen  Ring   Ringland:  capaciteitswinst  door  gescheiden  tunnel-­‐systeem,  robuust  ontwerp  overeenkomsRg   Europese  tunnelrichtlijnen:  ‘toevoegen  en  uitsplitsen’  rijvakken,  ‘in-­‐  en  uitvoegen’  mag  niet   46   Capaciteit  Ringland  
 47. 47. 47   Huidige  capaciteit  Ring   Mobiliteit:  concrete  oplossingen  Ring   47   +140%   +11%   +88%   +190%   capaciteit:  +10%  (DRW/SRW)  +20%  (max  3,5t  SRW)  +50%  aantal  rijstroken,  weeJewegingen  ok  
 48. 48. 48   Vragen  bij  de  Kennedytunnel   filelengte  op  Linkeroever  veel  groter  dan  op  Rechteroever:  gevolg  van  3x  links  invoegen  +  helling     ontwerp  snelweg  op  Linkeroever  is  hét  hoofdprobleem,  niet  de  capaciteit  van  de   Kennedytunnel     48  
 49. 49. 49   Mobiliteit:  concrete  oplossingen  Linkeroever   E34:  rechts  in-­‐  en  uitvoegen  +  knoop  Linkeroever  Blancefloerlaan  /  E17:  tot  voorbij  Zwijndrecht   op  -­‐1:  minder  hellingen  voor  vrachtverkeer,  meer  leeYaarheid  kern  /  3e  Scheldekruising:  noord   49   +11%   capaciteit  
 50. 50. 50  
 51. 51. 51   Ringland  in  een  ruimer  kader:  stadsregio   MER  A102/R11bis:  Ringland  als  alternaHef  voor  R11bis,  maar  complementair  met  A102     uitbreiding  concept:  Linkeroever,  sloop  viaduct  A12,  doortrekking  Rivierenhof  en  Merksem     51  
 52. 52. 52   Ringland  in  een  ruimer  kader:  prioriteiten   Ringland  afzonderlijk  doorrekenen,  kan  noodzaak  bijkomende  oeververbinding  onderlijnen     bijkomende  Scheldekruising  als  sluitstuk  in  hele  verhaal  (cfr  prioriteiten  mobiliteitsstudie)   Arup/SUM   52  
 53. 53. 53  53   Ringland  in  een  ruimer  kader:  mulRmodaliteit    capaciteit  …  van  het  goede  teveel?  ontlasRng  onderliggend  wegennet  ok,  extra  aantrekking?     Modal  Split  50/50:  Masterplan  2020  haalt  doelstellingen  niet  …  dringend  herzien  (vraag  2012)   Ochtendspits  Oosterweel   Avondspits  Oosterweel  
 54. 54. 54   Ringland  in  een  ruimer  kader:  mulRmodaliteit    modal  split  stadsbewoners  ok  …  conclusie:  wonen  in  de  stad  =  beste  mobiliteitsmaatregel           hoe  verder  weg,  hoe  minder  goed  …  minder  openbaar  vervoer  geev  (nog)  slechtere  score   54  
 55. 55. 55   Ringland  in  een  ruimer  kader:  mulRmodaliteit     55                        Auto              Fiets     OV         Liewenshoek-­‐spoortunnel,  Reuzenpijp  Borgerhout,  tram  Mortsel-­‐Boechout  …  termijnen  30  jaar     prioriteit  openbaar-­‐vervoer-­‐netwerk:  radialen  én  tangenten:  Agen,  Singeltram  én  districtenlijn  
 56. 56. Studie2:  Een  beter  plan  
 57. 57. 57   Ontwerp  ondergrond:  opRmalisaRe  systeem   3  extra  in/uit  SRW,  2  delen  Singel  -­‐1,  +  3  verkeersknopen  -­‐2,  +  verlenging  noord,  oost,  zuid,  west   méér  stedelijk  verkeer  ondergronds  =  minder  barrièrewerking  Nieuwe  Singel  bovengronds   57  
 58. 58. 58   Ontwerp  ondergrond:  opRmalisaRe  systeem   3  extra  in/uit  SRW,  2  delen  Singel  -­‐1,  +  3  verkeersknopen  -­‐2,  +  verlenging  noord,  oost,  zuid,  west   méér  stedelijk  verkeer  ondergronds  =  minder  barrièrewerking  Nieuwe  Singel  bovengronds   58  
 59. 59. 59   Ontwerp  bovengrond:  80%  stedelijk  groen   waterhuishouding,  ecosysteem,  Singeltram,  relicten  Brialmontomwalling:  liniariteit  =  conHnuïteit   59  
 60. 60. 60   Ontwerp  bovengrond:  80%  stedelijk  groen   waterhuishouding,  ecosysteem,  Singeltram,  relicten  Brialmontomwalling:  liniariteit  =  conHnuïteit   dwars-­‐denken  op  wijkniveau:  natuur,  parken,  sport  en  recreaRe,  volkstuinen  en  stadslandbouw     60  
 61. 61. 61   Ontwerp  bovengrond:  20%  stadsontwikkeling     stedelijke  acupunctuur  op  wijkniveau,  afwerking  nieuwe  randen,  herstart  lopende  projecten       61   stedelijke  acupunctuur  op  wijkniveau,  afwerking  nieuwe  randen,  herstart  lopende  projecten       verdichHng  rond  staHons:  50%  demografische  groei,  kantoren,  werk,  voorzieningen,  stadion  
 62. 62. 62  62  
 63. 63. 63  63  
 64. 64. Studie3:  een  betaalbaar  plan  
 65. 65. 65   Idea:  Betaalbaarheid?  Wat  kost  het,  wat  brengt  het  op?   vastgoed  betaalt  20%  investeringen  terug  (voorzichRge  aannames)  ruimte  voor  stadsontwikkeling     marktverstoring  vermijden,  ontwikkelen  innovaHeve  aanpak  (grondbeleid,  volkslening)   65  
 66. 66. 66   Idea:  Betaalbaarheid?  Wat  kost  het,  wat  brengt  het  op?   rekeningrijden:  congesRon  charge  Londen:  sturing  ifv  minder  vervuiling  en  minder  filevorming                               Stockholm:  proefperiode  ‘stadstol’  +  referendum:  20%  minder  verkeer  …  draagvlak  nog  gegroeid   66  
 67. 67. 67   Stadsbonus            400.000  è  2  €            25.000  è  4  €            75.000  è  10  €   Idea:  Betaalbaarheid?  Wat  kost  het,  wat  brengt  het  op?   suggesHe  stadsbonus:  voordeliger  dan  economisch  verlies  files,  vervuiler  betaalt  voor  leeJaarheid   verkeerssturing  cruciaal  …  op  30  jaar  terugbetaalbaar  (incl  onderhoud)  /  E3-­‐lening  als  voorbeeld   67  
 68. 68. 68   Idea:  Betaalbaarheid?  Wat  kost  het,  wat  brengt  het  op?   68   BAM:  overkapping  zal  tol  opdrijven  …  tol  essenReel  sturend  beleidsinstrument  
 69. 69. Studie4:  leeJaarheid  en   volksgezondheid  
 70. 70. 70   Vito/dokters:  Volksgezondheid!  Wat  brengt  het  op?   aJuigen  uitriaen  kan  uitstoot  vervuilde  lucht  aan  tunnelmonden  op  Ringland  nog  verminderen   extra  ruimte  bruikbaar  voor  innovaHeve  filtersystemen,  werkend  op  natuurlijke  luchtstromen?   70  
 71. 71. 71   Vito/dokters:  Volksgezondheid!  Wat  brengt  het  op?   concentraRe  uitstoot  aan  vijf  tunnelmonden,  65%  zuivering  realisRsch  (Australië)  …  ambiRe?     opRmalisaRe  door  fysische  ingrepen  (ligging,  spreiding  …)  of  innovaHeve  zuiveringsmethoden   71  
 72. 72. 72   Vito/dokters:  Volksgezondheid!  Wat  brengt  het  op?   concentraRe  uitstoot  aan  vijf  tunnelmonden,  65%  zuivering  realisRsch  (Australië)  …  ambiRe?     opRmalisaRe  door  fysische  ingrepen  (ligging,  spreiding  …)  of  innovaHeve  zuiveringsmethoden   72  
 73. 73. 73   2015:  2e  Overkappingsonderzoek    stad  Antwerpen?  AmbiRe?   akkoord  principe  overkapping:  ambiRe  hoog  genoeg?  reorganisaHe  mobiliteit  op  de  Ring  mogelijk   maken,  maximale  oplossing  luchtvervuiling  en  geluidsoverlast,  ruimte  creëren  voor   stadsprojecten  noden       73  
 74. 74. 74   Vito/dokters:  Volksgezondheid!  Wat  brengt  het  op?   betere  luchtkwaliteit  spaart  meer  dan  20  levens/jaar,  oplossing  geluidsoverlast,  nabijheid  groen,   awoeling  stad  ...  cumulaHeve  posiHeve  effecten  …  prevenRef  investeren  in  leeJare  stad   maximale  overkapping  op  zo  kort  mogelijke  termijn:  absolute  noodzaak  inzake   volksgezondheid   74  
 75. 75. 75  
 76. 76. 76  
 77. 77. 77  77  
 78. 78. 78  78  
 79. 79. 79  79  
 80. 80. 80  80  
 81. 81. 81  81  
 82. 82. 82  82  
 83. 83. 83  83  
 84. 84. 84  
 85. 85. Ringland:  3  actuele  vragen     hoe  uitvoeren   compaRbel  met  Oosterweel   de  intendant  
 86. 86. 86   De  realisaRe  van  Ringland?    voorbereiding:  geen  Rjdelijke  minder-­‐hinder-­‐maatregelen,  maar  blijvende  structurele  ingrepen   versnelde  uitbouw  regionaal  mulHmodaal  netwerk  openbaar  vervoer  /  fasering    mogelijk   86  
 87. 87. 87   De  realisaRe  van  de  Oosterweelverbinding?   uitvoering  en  fasering  levert  pas  over  8  à  10  jaar  verkeerswinst  op  /  technische  problemen:   tunnels  boven  en  naast  elkaar,  onder  kanaal  door  en  er  doorheen,  conRnuïteit  binnenvaart?   87  
 88. 88. 88   CompaRbiliteit  Ringland  -­‐  Oosterweelverbinding   overgang  Ringland-­‐concept  met  gescheiden  tunnels  gemengd  BAM-­‐systeem  voor  of  na  knoop   E34   weeJewegingen  onopgelost,  Hollandse  knoop  +  parRële  overkapping  BAM:  totaal  ander  concept   Ringland  +  Oosterweel:  rijke  zuiden  en  arme  noorden  of  ‘duale’  stad,  niet  te  verantwoorden     88  
 89. 89. 89   Ontwerp  Oosterweelverbinding  aanpassen  aan  Ringland   Ringland-­‐systeem  gescheiden  tunnels  tot  aan  Sportpaleis  of  Groenendaallaan:  bovengrond  +/-­‐  ok   helderheid  knooppunt  Sportpaleis  SRW-­‐Groenendaal  DRW  vervalt,  extra  lus  noord  niet  evident   89  
 90. 90. 90   Bedenkingen  bij  ontwerp  Oosterweelverbinding    Groenendaal  geen  volwaardig  knooppunt  =  druk  op  Eilandje-­‐Merksem,  links  invoegen  noorden?   ruimtegebruik  Hollandse  Knoop-­‐Oosterweelknoop,  aansluiRng  zuidelijkste  punt  haven  …   90  
 91. 91. 91   Algemene  conclusie:   Ringland  perfect  compaHbel  met  extra  Scheldekruising  ...  als  die  naar  het  noorden  opschuik     doorrekening  Ringland  op  zich  en  in  combinaRe  met  verschillende  te  onderzoeken  tracés   91  
 92. 92. Intendant    
 93. 93. 93   Intendant:  Rjd  nemen  =  Rjd  winnen,  nood  aan  open  proces   Eric  Antonis  haalde  frisse  wind  doorheen  klassieke  voorstellen  ‘conservaReve’  cultuursector     Antwerpen  ’93  bracht  enthousiast  vernieuwend  geïntegreerd  verhaal  én  draagvlak   93  
 94. 94. 94   Intendant:  Rjd  nemen  =  Rjd  winnen,  nood  aan  open  proces   opdracht  niet  beperken  tot  keurslijf  Oosterweel,  mobiliteit  deel  van  opgave:  reorganisaHe  Ring   procedures  GRUP-­‐MER  A102/R11bis  op  elkaar  afstemmen  /  complex  project:  iedereen   betrekken     94  
 95. 95. 95   Ringland,  een  droom  van  zovelen,  kan  werkelijkheid  worden   teveel/te  weinig  gestudeerd  /  teveel  Rjd  is  verloren  gegaan  /  hoog  Rjd  voor  poliReke  wending?     geen  Hjd  te  verliezen  …  Ringland  snelste  weg  naar  een  geïntegreerde  en  gedragen  oplossing     95  
 96. 96. 96  

×