Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Effect Van 10 Wijze Mentors Op Leiderschap Van 10 Jonge Managers

842 views

Published on

presentatie over de resultaten van het VMA-project \'Jonge Manager/Wijze mentor\'

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Effect Van 10 Wijze Mentors Op Leiderschap Van 10 Jonge Managers

 1. 1. Effect van 10 wijze mentoren op hetleiderschap van 10 jonge managers Koen Marichal, Annelies Meulepas The Future Leadership Initiative
 2. 2. 1. Wat is mentoring?2. Wat is leiderschap & ontwikkeling?3. De resultaten van het programma JM/WM4. Conclusies en aanbevelingen
 3. 3. Loopbaanontwikkeling: – De mentee leert in essentie hoe het bedrijfsleven in elkaar zit. – Advocacy, coaching, bescherming, uitdagende opdrachten, blootstelling en visibiliteitPsychosociale steun: – Versterkt het zelfvertrouwen, de werkzaamheid en de persoonlijk groei van de mentee – raadgeving, rolmodel zijn, aanvaarding en bevestiging en vriendschap.
 4. 4. 4 fasen: Initiatiefase (6-12m) Cultivatiefase (2-5j) Separatiefase (6-24m) Herdefinitiefase
 5. 5. Formeel Informeel• Koppeling door derde partij • Vrije keuze, spontaan• Meer gestructureerd • Ongestructureerd• Gemiddelde duur: 6m tot 1j • Gemiddelde duur 3 tot 6 jaar• Korte termijn doelen • Lange termijn doelen• Vaak functieafhankelijk • Ontwikkelingsbehoeften• ‘goede burgers’ • Wederzijdse identificatie
 6. 6. Mentor : – Enthousiasme, compassie en onbaatzuchtigheid – Gemotiveerd: • Als carrièregids een visie en steun bieden aan mentee, zowel professioneel als persoonlijk • Tijd maken voor regelmatige kwaliteitsvolle meetings – Vertrouwen creëren door bekwaamheid, welwillendheid en integriteit te tonen
 7. 7. Mentee: – Openstaan voor feedback, opzoeken van negatieve feedback – Gemotiveerd • Om uit de ervaring iets te halen, willen veranderen • Om te leiden
 8. 8. (Day & Sin, 2011)
 9. 9. Claim follower
 10. 10. challenging thoughts about leadership.
 11. 11. Grant leader/ claim followerClaim Leader/Grant follower
 12. 12. challenging thoughts about leadership.
 13. 13. “You have the appearance of a low grade bank clerk.” Nigel Farage“It is nonsense to say that germans are unable tochange.”
 14. 14. « “personal dominance”« “influence”« “relational dialogue” (Drath 2001 in Day et al., 2009)
 15. 15. “Development of any system = purposefulsimultaneous transformation toward higherlevels of differentiation and integration.”(Gharajedaghi, 1999) « planned reflection « organized experience « feedback « support (Robert Kegan, 2010) (Daniel Day et al., 2011)
 16. 16. Leiderschapscapaciteiten Tijd Figuur 2: persoonlijke ontwikkelingstrajecten (Daniel Day et al., 2009)
 17. 17. • Exploratief open onderzoeksformat• Doel: – Inzicht verwerven over manier waarop via mentoring leiderschap kan ontwikkelen• 17 diepte-interviews (10 mentees, 7 mentoren)• Inductief grounded theory ontwikkelingsproces• 2 onderzoekers: – Onafhankelijke codering – Patronen gezocht
 18. 18. “De eerste keer toen ik met … afsprak was ik echt nerveus.”“…er gaat een heel andere wereld voor mij open.”“Het heeft mij wel zelfvertrouwen gegeven. Dat is dan meteen,in mijn ogen ook, de sterkte van het programma.”“Ik denk niet dat hij beseft heeft dat dat echt wel een impactgehad heeft op mijn keuze.”
 19. 19. “Er moet een klik zijn… en dat is eigenlijk heel goedverlopen…gemoedelijk, met voornaam aanspreken…”“Er is eigenlijk een heel goede relatie ontstaan.Vertrouwen, volledig vertrouwen, dus ik heb, Ik had hetgevoel dat ik met hem dus alles kon bespreken, dat ik ookecht kon vertrouwen.”
 20. 20. “…dat was wel heel verfrissend van zo eens terug zo iemand tekrijgen en dan vast te stellen: wat zijn nu de fundamentals?Waar gaat het nu echt om?”“Ik ben op een punt gekomen in mijn leiderschap waarincoaching belangrijker wordt.”
 21. 21. « de mentor als coach« de mentor als adviseur« de mentor als reisleider
 22. 22. « versterkte identiteit als leider “Ja, ik denk dat hij/zij veel meer de baas is geworden van zijn/haar bedrijf.”« ontwikkeling naar een meerrelationele leiderschapsidentiteit “je mensen meekrijgen… dat dat belangrijker is dan kennis opbouwen, denken dat je alles moet weten…”
 23. 23. « algemeen succes & leiderschapsversterkend« belang van informele aanpak« belang van matching (in termen van motivatie) & relatiekwaliteit« leiderschapsoriëntaties modereren het proces
 24. 24. « Informele aanpak !« Enige procesondersteuning« Is één jaar te kort?« Selectie op basis van motivatie« Nastreven hefboomeffect ?
 25. 25. Vragen ?

×