Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pfi historia

1,680 views

Published on

 • Be the first to comment

Pfi historia

 1. 1. HISTÓRIA PC PRINCÍP FUNGOVANIA IKT
 2. 2. Obsah <ul><li>Úvod </li></ul><ul><li>Etapy vývoja PC </li></ul><ul><li>Počítačová doba kamenná </li></ul><ul><li>Mechanické kalkulátory </li></ul><ul><li>Prvé programovateľné stroje </li></ul><ul><li>Analógové stroje </li></ul><ul><li>Počítače 0. , 1. , 2. , 3. , 4. , 5. generácie </li></ul><ul><li>Budúcnosť </li></ul>
 3. 3. Úvod <ul><li>Ako sme si určite všetci všimli, technika ako taká sa stala neoddeliteľnou súčasťou nášho života. </li></ul><ul><li>V každodenne sa stretávame s elektrickými spotrebičmi, tie slúžia na uľahčenie práce. </li></ul><ul><li>Dejiny počítačov je možné definovať ako obdobie, od kedy sa začal vývoj počítacích strojov až do súčasnosti </li></ul>
 4. 4. Etapy vývoja PC <ul><li>Počítačová doba kamenná </li></ul><ul><li>Mechanické kalkulátory </li></ul><ul><li>Prvé programovateľné stroje </li></ul><ul><li>Analógové stroje </li></ul><ul><li>Počítače 0. generácie </li></ul><ul><li>Počítače 1. generácie </li></ul><ul><li>Počítače 2. generácie </li></ul><ul><li>Počítače 3. generácie </li></ul><ul><li>Počítače 4. generácie </li></ul><ul><li>Počítače 5. generácie </li></ul>
 5. 5. Počítačová doba kamenná 1 <ul><li>ABAKUS: 3000 p.n.l. Číňania používali rám s posuvnými korálkami na sčítavanie väčšieho počtu čísel </li></ul><ul><li>bola to drevená alebo hlinená doštička, v ktorej boli vyryté jarčeky a v nich sa posúvali kamienky. Tie sa po latinsky volajú calculus (kalkulus) - odtiaľ meno pre kalkulačku. </li></ul><ul><li>Abakus sa používal v Starom Grécku a Ríme a dodnes sa používa v Japonsku a v Číne. </li></ul>
 6. 6. Počítačová doba kamenná 2 <ul><li>Napriek tomu, že existovali aj iné prostriedky na meranie a predpovedanie pohybu hviezd a planét (prvý mechanický počítací prostriedok bol vynájdený až 17. storočí. </li></ul><ul><li>prvou mechanickou pomôckou, ktorá však významným spôsobom ovplyvnila vznik mechanických strojov, boli Napierove kocky , ktoré vymyslel škótsky matematik John Napier niekedy na konci šestnásteho storočia. Objav bol však zverejnený až po jeho smrti v roku 1617. Mechanické kalkulátory, ktoré vznikli neskôr, sú len zdokonalením tejto geniálnej myšlienky. </li></ul>
 7. 7. Mechanické kalkulátory <ul><li>Nákres zrejme najstaršieho počítacieho stroja nakreslil Leonardo da Vinci </li></ul><ul><li>Už stovky rokov učenci pripisujú vynález prvého mechanického počítacieho stroja  Blaise Pascalovi roku 1642 </li></ul><ul><li>Leibnitzov kalkulátor - 1673 nemecký filozof a matematik Wilhelm Gottfried von Leibnitz </li></ul>
 8. 8. Prvé programovateľné stroje <ul><li>Jeden z najvýznamnejších vynálezov v počítačovej technike pochádza z tkáčskeho priemyslu, dôležitého priemyslu na začiatku 19. storočia vo Francúzsku. V tomto čase Joseph Marie Jacquard vyvinul tkáčsky stroj, v ktorom sa tkaný vzor vytváral pomocou dierkovaných kartičiek. </li></ul><ul><li>Až v roku 1833 Charles Babbage , anglický matematik, navrhol stroj podobný prvému modernému počítaču. Babageov prístroj  bol prvým číslicovým automatom s programovým riadením. </li></ul>
 9. 9. Análogové stroje <ul><li>V roku 1886 James Thomson , brat Lorda Kelvina, vynašiel analyzátor, ktorý na princípe analógie meranej veličiny a mechanického posunu umožnil zobrazenie hodnoty meranej veličiny - diferenciálny analyzátor </li></ul><ul><li>Stroj dokázal riešiť diferenciálne rovnice s osemnástimi nezávislými premennými </li></ul>
 10. 10. Počítače 0. generácie (1934-1945) <ul><li>za počítače nultej generácie sa považujú elektromechanické počítače, ktorých základom sa stala súčiastka nazývaná elektromagnetické relé , ktoré využívalo 2 stavy a teda pracovali v dvojkovej sústave - taktovacia frekvenciou okolo 100 Hz </li></ul><ul><li>Konrad Zuse – Z1,Z2,Z3,Z4 </li></ul><ul><li>1936 Alan. M. Tu r ning – Tu r ningov stroj </li></ul><ul><li>v roku 1937 Howard Aiken navrhol elektromechanické zariadenie nazvané automaticko-sekvenčná kalkulačka - IBM – Mark1, Mark2 </li></ul><ul><li>u nás bol prvý počítač postavený až v roku 1957. Volal sa SAPO (SAmočinný POčítač) a bol zostavený zo 7000 relé a 400 elektrónok </li></ul>
 11. 11. Počítače 1. generácie (1945-1955) <ul><li>Základným prvkom prvej generácie bola elektrónka </li></ul><ul><li>V roku 1946 bol uvedený ENIAC (Elektronical numerical integrator and calculator), postavený z 18000 elektróniek, chladených 2 leteckými motormi – John von Neumann – vojenské účely </li></ul><ul><li>Prvý počítač určený na komerčné účely sa nazýval UNIVAC </li></ul><ul><li>1950 - МЭСМ , 1952 –IBM701 </li></ul><ul><li>Počítače prvej generácie mohli vykonávať jednoduchý program limitovaný nastavením údajov. Na začiatku boli všetky programy v binárnom kóde. </li></ul><ul><li>Až Hopperov jazyk robil reálnejším písanie krátkych správ alebo kódov, ktoré úplne zmenilo série núl a jednotiek v počítačovom jazyku - Assembler </li></ul>
 12. 12. Počítače 2. generácie (1955-1964) <ul><li>v roku 1948 bol objavený  tranzistor , ktorý nahradil veľkú elektrónku </li></ul><ul><li>počítače tejto generácie pracovali s magnetickými pamäťami, vnútorná pamäť bola zložená z feritových jadier a využívala tzv. deštruktívne čítanie </li></ul><ul><li>ďalší pokrok bol vývoj magnetickej pásky. Počítače mohli posielať informácie na pásky, na ktorých sa informácie ukladali a neskôr sa mohli vložiť z pásky späť do počítača </li></ul><ul><li>programovacie jazyky: COBOL - obchodne orientovaný jazyk a  FORTRAN </li></ul><ul><li>IBM650, EDVAC </li></ul>
 13. 13. Počítače 3. generácie (1964-1970) <ul><li>v roku 1964 vznikol plát kremíka, na ktorom bolo prepojených rádovo 100 aktívnych prvkov, ktorý bol nazvaný ako integrovaný obvod – čip </li></ul><ul><li>počítače tretej a vyšších generácií sú vybudované na integrovaných obvodoch, ktoré na svojich čipoch integrujú veľké množstvo tranzistorov </li></ul><ul><li>počas tretej generácie počítačov boli vyvinuté nové programovacie jazyky ako BASIC, PASCAL </li></ul><ul><li>počítač obsluhoval tím operátorov, bežný programátor sa k takému počítaču ani nedostal </li></ul>
 14. 14. Počítače 4. generácie (1974-1990) <ul><li>charakteristické pre štvrtú generáciu je miniaturizácia integrovaných obvodov </li></ul><ul><li>vynález mikročípu v roku 1969 spôsobil lavínovité rozšírenie osobných a domácich počítačov </li></ul><ul><li>vzniká viac firiem produkujúcich osobné počítače: Apple, Comodore. V roku 1981 firma IBM vstúpila na trh mikropočítačov s osobným počítačom IBM PC (PERSONAL COMPUTER) </li></ul><ul><li>IBM PC je konštruovaný ako stavebnica. Základná jednotka obsahuje základnú dosku s mikroprocesorom a s najdôležitejšími obvodmi. Ostatné obvody sú umiestnené v základnej jednotke na prídavných doskách (kartách). </li></ul><ul><li>Operačné systémy: MS DOS, MAC OS </li></ul>
 15. 15. Počítače 5. generácie (od 1990) <ul><li>výstižným termínom tejto generácie je slovo multimédia </li></ul><ul><li>v predchádzajúcich generáciách sa nespomínajú počítačové siete (aj keď už existovali) </li></ul><ul><li>priniesla prudký rozmach aj do tejto oblasti hlavne rozšírením Internetu ako celosvetovej počítačovej siete </li></ul><ul><li>v oblasti operačných systémov začal v 90 rokoch dominovať grafický (užívateľsky prístupný širokej verejnosti) operačný systém WINDOWS od firmy Microsoft so svojimi najznámejšími verziami 3.11, 95, 98, NT, Milenium, 2000 Profesional, XP, Vista </li></ul>
 16. 16. Budúcnosť <ul><li>Počítače už smerujú k svojej ďalšej generácii, ktorá sa bude snažiť zvládnuť umelú inteligenciu </li></ul><ul><li>Informácie už nie sú spracovávané postupne, ale súčasne pomocou tisícok mikroprocesorov podobne ako v neurónových sieťach </li></ul><ul><li>Súčiastkovú základňu budú možno tvoriť rýchle balistické tranzistory. </li></ul><ul><li>Existuje isté obmädzenie - rýchlosť svetla! (Svetlo prejde vo vákuu za 10-10 sekundy len 3 centimetre.) </li></ul>
 17. 17. Zdroj: wikipédia

×