Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lsmu2009 mk

519 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lsmu2009 mk

 1. 1. MODERNÉ KONCEPCIEMODERNÉ KONCEPCIE verzusverzus NEPOPULÁRNE TÉMY NANEPOPULÁRNE TÉMY NA PREDMETE INFORMATIKAPREDMETE INFORMATIKA Ing. Martin Kočiš GMRŠ Nám. L. Novomeského 4, Košice kocism.spaces.live.com martin.kocis@gmail.com
 2. 2. 2 CIEĽOVÉ SKUPINYCIEĽOVÉ SKUPINY  ŽIACI KLASICKÉHO GYMNÁZIA  ŽIACI OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA SO ZAMERANÍM NA CUDZIE JAZYKY
 3. 3. 3 POPULÁRNE TÉMATICKÉ CELKYPOPULÁRNE TÉMATICKÉ CELKY V INFORMATIKEV INFORMATIKE KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM IKT INFORMÁCIE OKOLO NÁS
 4. 4. 4 NEPOPULÁRNE TÉMATICKÉ CELKYNEPOPULÁRNE TÉMATICKÉ CELKY V INFORMATIKEV INFORMATIKE    PRINCÍP FUNGOVANIA IKT INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ ALGORITMICKÉ MYSLENIE
 5. 5. 5 KOMUNIKÁCIAKOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOMPROSTREDNÍCTVOM IKTIKT  Žiakov zaujíma:  Chatovanie (pokec)  Video stream (youtube)  Sociálne siete (facebook)  Problémy:  Žiaci nevedia vysvetliť základné pojmy, ako napr. FTP, HTTP, WWW, URL, ISP,  princíp sieťovej komunikácie
 6. 6. 6 INFORMÁCIE OKOLO NÁSINFORMÁCIE OKOLO NÁS  Žiakov zaujíma:  Práca s videom a fotografiou  Vektorová grafika (rastrová)  Tvorba prezentácií  Problémy:  Stredoškoláci nevedia pracovať plynule s textovým editorom  Nepoznajú až tak tabuľkový kalkulátor  Číselné sústavy sú pre nich ťažké na porozumenie
 7. 7. 7 OSTATNÉ TÉMATICKÉ CYKLYOSTATNÉ TÉMATICKÉ CYKLY  Vysvetliť, čo je to počítač  Mýlia si hardware so softwarom  Nepoznajú iné OS ako WINDOWS  Nepoznajú rozdelenie SW podľa typu licencie  Niektorí nevedia o Open Source technológiách  Majú úzky záber v oblastiach Informačnej spoločnosti  Nepoznajú etiketu a právo  Nevedia algoritmizovať bežné úlohy zo života ........ atď
 8. 8. 8 AKO AKTIVIZOVAŤ ŽIAKOVAKO AKTIVIZOVAŤ ŽIAKOV  PROJEKTOVÁ METÓDA  rodinný rozpočet (príjmy, výdavky - potraviny)  profesijná webová stránka žiaka  virtuálna prechádzka školou  virtuálna galéria kresieb  školský časopis, videoprezentácie  BRAINSTORMING  návrh obsahu profesijnej webovej stránky  návrh pravidiel správania sa v učebni  návrh ideálnej učebne informatiky  SYSTÉM VÚC  WWW REGISTER
 9. 9. 9 ALGORITMICKÉ MYSLENIEALGORITMICKÉ MYSLENIE VÝKONOVÝ ŠTANDARD  algoritmus riešenia problému  zapísať algoritmus v zrozumiteľnej formálnej podobe  overiť správnosť algoritmu  riešiť problémy pomocou algoritmov  vedieť ich zapísať do programovacieho jazyka  hľadať a opravovať chyby
 10. 10. 10 DIMENZIE ALGORITMICKÉHODIMENZIE ALGORITMICKÉHO MYSLENIA (ŠNAJDER, GUNIŠ)MYSLENIA (ŠNAJDER, GUNIŠ)  Univerzálnosť riešenia  Formálnosť vyjadrenia riešenia  Úroveň myslenia pri riešení algoritmického problému
 11. 11. 11 NÁPADY NANÁPADY NA ROZVÍJANIEROZVÍJANIE ALGORITMICKÉHO MYSLENIAALGORITMICKÉHO MYSLENIA • Hra LightBot (krok, vľavo, vpravo, skok, svieť, fx) http://armorgames.com/play/2205/light-bot • Imagine Logo
 12. 12. 12 PREHĽADPREHĽAD ALGORITMICKÝCH ÚLOH (1)ALGORITMICKÝCH ÚLOH (1) • Prevezenie vlka, kozy a kapusty na opačný breh rieky pomocou loďky s jedným miestom. • Tmofóbia. Prechod 4 ľudí cez dvojmiestny tunel s časmi prechodov 1’, 2’, 4’, 5’ s jednou sviečkou. Čas prechodu dvojice určuje pomalší spoločník. • Prechod 3 misionárov a 3 ľudožrútov na opačný breh rieky pomocou dvojmiestnej loďky (bez prevahy ľudožrútov). • Prevezenie N 100kg chlapov a M 50kg chlapcov na opačný breh rieky pomocou loďky s nosnosťou 100kg. • Železničiar. Presunutie vagónov ABC z hornej koľaje na dolnú koľaj v poradí ABC resp. CBA pomocou výhybky
 13. 13. 13 PREHĽADPREHĽAD ALGORITMICKÝCH ÚLOH (2)ALGORITMICKÝCH ÚLOH (2) • Ako odmerať 4 litre vody pomocou 3 litrovej a 5 litrovej nádoby z rezervoára s veľkým množstvom vody? (Resp. odmerať 6 litrov vody pomocou 4 a 9 litrovej nádoby) • Ako zmerať čas 9 minút pomocou presypávania dvoch presýpacích hodín 4 minútovej a 7 minútovej ? • Máme rovnoramenné váhy a 27 mincí, z ktorých jedna z nich je falošná a ľahšia ako ostatné pravé mince. Navrhnite spôsob ako zistiť falošnú mincu pomocou čo najmenej vážení. • Predpokladajme, že gumové medvedíky sú 10 gramov ľahké, zatiaľ čo ich nepodarené imitácie vážia iba 9 gramov. V 7 kartónoch sú 4 kartóny s pravými medvedíkmi. Na presných váhach zistite iba jedným vážením a použitím minimálneho počtu medvedíkov, v ktorých kartónoch sú falošné medvedíky.

×