Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Medicinska parazitologija

Medicinska parazitologija za srednje medicinske škole

 • Login to see the comments

Medicinska parazitologija

 1. 1. Medicinska parazitologija Antonio Kobaš, dr.med. DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ISPOSTAVA SAMOBOR
 2. 2. Obilježja parazita (nametnika) •jednostanični eukarioti – praživotinje  bićaši, trepetljikaši, truskovci •višestanični eukarioti - plošnjaci, oblenjaci, člankonošci •parazitoza – prisutnost parazita u organizmu i bolest koju uzrokuju •antiparazitici – lijekovi za liječenje parazitoza •Podjela parazita ovisno o mjestu djelovanja: a) Ektoparaziti (vanjski nametnici) – žive na površini tijela nositelja (na koži, vlasima…)člankonošci b) Endoparaziti (unutarnji nametnici) – žive u tijelu domaćina  plošnjaci, oblenjaci… • stalni nametnici – nakon ulaska u nositelja, ostaju u ili na njemu do ugibanja parazita ili izliječenja • trakavice, uši • povremeni nametnici – napadaju čovjeka povremeno kako bi se nasisali krvi • neke uši, buhe...
 3. 3. • Obvezatni (obligatni) nametnici – ne mogu opstajati bez nositelja (domaćina)  amebe, plazmodij, trihinela • Neobvezatni (fakultativni) nametnici – obitavaju slobodni u prirodi a ponekad se mogu naseliti u drugi organizam • za potpuni životni ciklus parazitima je potreban jedan ili više nositelja – prijelazni i konačni nositelji • Infekcije plošnjacima i oblenjacima – helmintoze (helmintos – crv) • crijevni i tkivni helminti PLOŠNJACI: • Metilji – plošnjaci koji su nametnici unutrašnjih organa (jetra, crijeva, pluća) – adulti se hrane sišući krv • Trakavice – isključivo parazitiraju u tankom crijevu OBLENJACI: • Trihinela, Trihuris, Enterobius, Askaris – adulti nalčešće parazitiraju u tankom ili debelom crijevu
 4. 4. Morfologija parazita OBLIK, VELIČINA I GRAĐA PROTISTA •mikroorganizmi promjera 5-100 µm  vidljivi pod svjetlosnim mikroskopom •sadrže sve organele kao i u drugih eukariota •hranu obično probavljaju u hranidbenim vakuolama •Amebe se kreću pseudopodijima, bićaši flagelama, a trepetljikaši cilijama •neki protisti u nepovoljnim uvjetima prelaze iz metabolički aktivnog oblika – trofozoita, u neaktivan oblik – cistu  otporna na isušivanje i druge nepovoljne uvete •Bičaši – vretenasta ili kruškolikog oblika •Korjenonošci – tijelo im se sastoji od nepravilne grudice citoplazme •Trepetljikaši - kruškolikog oblika •Truskovci – prstenastog, ameboidnog ili grozdastog oblika
 5. 5. OBLIK, VELIČINA I GRAĐA PLOŠNJAKA I OBLENJAKA •tijelo plošnjaka može imati oblik lista (npr. metilj) ili vrpce (npr. trakavica) •Oblenjaci imaju cilindrično tijelo koje oblikom podsjeća na gliste •građeni su od različitih stanica / tkiva koja tvore organe i org. Sustave •tijelo oblenjaka obavijeno je vanjskom ovojnicom – kutikulom, a u plošnjaka tegmentumom •trakavice hranu primaju cijelom površinom tijela procesom osmoze kroz tegmentum •građa spolnih organa je različita – većina plošnjaka su hermafroditi, a oblenjaci imaju oba spola •veličina tijela im varira: • metilj – od nekoliko mm do nekoliko cm • trakavica – od nekoliko mm do nekoliko m
 6. 6. Metilji •usnom prijanjaljkom sišu krv i tkivne sokova, a trbušnom prianjaljkom se drže na površini organa u kojem parazitiraju •dvospolci (hermafroditi) – svaka jedinka ima i muške i ženske reproduktivne organe Trakavice •na prednjem kraju – glavica (skoleks) opskrbljena prianjaljkama (acetabula) te vijencem kukica (rostelum) •na skoleks se nastavlja vrat, na koji se nadovezuju članci (proglotide)  članci se nižu lančano i „rastu” iz skoleksa •Hermafroditski organizmi – u člancima su smješteni M i Ž spolni organi  gravidni članci sadrže oko 90.000 jaja
 7. 7. GRAĐA ČLANKONOŽACA •tijelo im se odlikuje bilateralnom simetrijom i člankovitošću •na člancima je različit broj nogu ili krila •tijelo im je obavijeno hitinskim oklopom – čvrstoća, zaštita •razvijen probavni sustav • počinje ustima – čeljust (za ugriz i žvakanje) ili rilce (za ubod ili sisanje), završava crijevnim otvorom •dišni sustav počinje otvorima – odušcima (stigmama) a završava trahejama i traheolama •postoje organi koji imaju funkciju srca, aorte i bubrega •živčani sustav inervira poprečnoprugasto mišićje – pokretanje •Odvojenog su spola  muškarci imaju parne sjemenike, a ženke parne jajnike, jajovode i vaginu
 8. 8. Metabolizam (mijena tvari) parazita METABOLIZAM PROTISTA •imaju specifične enzimske sustave za iskorištavanje organskih tvari (hidrolaze, proteaze, lipaze…) •u mitohondrijima obavljaju stanično disanje – oslobađa se energija za sintezu ATPa. METABOLIZAM PLOŠNJAKA I OBLENJAKA •imaju sposobnost fermentiranja (uz pomoć enzima reduktaze, dihigrogenaze, transaminaza) •stvaraju energiju uglavnom iz ugljikohidrata, a pohranjuju je u obliku glikogena i masti •kisikom se koriste kada im je dostupan, a tijekom parazitiranja u čovjeku žive anaerobno METABOLIZAM ČLANKONOŽACA •Crijeva člankonožaca izlučuju enzime, apsorbiraju hranjive tvari te od njih izgrađuju proteine, ugljikohidrate i masti koje potom pohranjuju
 9. 9. Razmnožavanje parazita RAZMNOŽAVANJE PROTISTA a) nespolno – binarna dioba po uzdužnoj (bičaši) ili poprečnoj (trepetljikaši) osi • endodiogenija – razmnožavanje većim brojem uzastopnih diobi unutar iste roditeljske stanice (npr. Toxoplasma gondii) • neki se protisti razmnožavaju multiplom diobom  jedna stanica se razdjeli u više novih - nastaje merozoit b) spolno • gamogonija – razvijaju se M i Ž spolne jedinke čijom oplodnjom nastaje zametak (zigota) • sporogonija – proces nastanka sporozoita (zarazni oblici parazita) iz zigota • Shizogonija – proces nespolnog razmnožavanja multiplom diobom nakon kojeg slijedi ciklus spolnog razmnožavanja (npr. Plasmodium)
 10. 10. RAZMNOŽAVANJE PLOŠNJAKA I OBLENJAKA •neke se vrste razmnožavaju jajima (npr. trakavice, metilji i većina glista) •neke vrste polažu ličinke (npr. Trihinela) • Za razvoj ličinki nekih parazita potreban je jedan ili više prijelaznih nositelja •izgled i veličina jaja i ličinki svojstveni su svakoj vrsti parazita, što olakšava lab. dijagnostiku parazitoza RAZMNOŽAVANJE ČLANKONOŽACA •mužjaci oplode ženku samo jedamput, nakon čega se sjeme odlaže u spremištima, odakle spermiji oplođujuju jaja koja klize u vaginu •Iz oplođenih jaja brazdanjem nastaju razvojni oblici (ličinke, kukuljice..) sve dok ne odrastu
 11. 11. Laboratorijska dijagnostika parazitoza •u uzorku bolesnika dokazuje se makroskopski i mikroskopski prisutnost bilo kojeg stadija životnog ciklusa parazita • makroskopska pretraga stolice – veći nametnici npr. Ascaris (dječja glista) i Taenia (trakavica) • u nativnom preparatu stolice vidljiva su jaja, ličinke, trofozoiti, ciste i odrasli oblici sitnijih nametnika • u nativnom preparatu brisa rodnice ili mokraćne cijevi dokazuje se Trichomonas vaginalis • u obojenom mikroskopskom preparatu krvi dokazuje se Plasmodium falciparum (Malarija) • Trihineloskopija – uzorci mišića (mesa) pritisnu se između 2 stakla dok ne postanu prozirni, te se pod povećanjem traga za prisutnošću ličinki trihinele •pri dokazivanju prisutnosti jaja parazita Enterobius rabi se (peri)analni otisak • uzima se ujutro nakon ustajanja, a prije pranja! • rašire se gluteusi, te se ljepljiva traka (prozirni selotejp) prelijepi preko perianalnih nabora blagim pritiskanjem • potom se traka odstrani i nalijepi preko predmetnog stakalca  mikroskopiranje u laboratoriju •neizravna dijagnostika – imunološki laboratorijski postupci • dokazuju se povišene razine specifičnih protutijela u serumu ili tkivnim tekućinama

×