Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Limfni sustav

7,944 views

Published on

limfni sustav, limfa, čvorovi, slezena

  • Login to see the comments

Limfni sustav

  1. 1. Limfni sustav ANTONIO KOBAŠ, DR.MED. PREUZETI NA WWW.SLIDESHARE.NET/KOBAS
  2. 2. Uvod •Limfa i limfoidne tvorbe važni su tjelesni obrambeni sustavi koji štite tijelo od prodora mikroorganizama i stranih čestica •Limfni sustav tvori golema mreža limfnih žila u koju je uklopljeno mnoštvo limfoidnih čvorova, ali i drugih limfoidnih tkiva i organa: • krajnici (tonzile) i adenoidne vegetacije • slezena (splen, lien) • prsna žlijezda (timus) • crvuljak (appendix) i Peyerove ploče • koštana srž
  3. 3. Limfa (mezgra) •tkivna (međustanična) tekudina koja oplahuje stanice i otječe limfnim žilama •Limfa nastaje od međustanične tekućine koja se nije vratila u krvne kapilare, već ulazi u limfne žile filtracijom •nakon ulaska u limfnu žilu, limfa putuje do limfnih čvorova, te se na poslijetku ulijeva u lijevu ili desnu podključnu venu (v. subclavia, angulus venosus) i tu se miješa s krvlju •po sastavu je slična krvnoj plazmi ali može biti različitog sastava u ovisno o tkivu koje opslužuje, odnosno u kojem se izlučuje: • u limfnim čvorovima limfa se obogaduje limfocitima • limfa koja se stvara u probavnom sustavu (tzv. mliječ) bogata je trigliceridima (mastima) i bjelkaste je boje
  4. 4. •Uloga limfe: • najvažnija zadaća limfe – odnošenje proteina i drugih tvari iz međustaničnih prostora (intersticija) • da je nema, proteini bi se nagomilavali u intersticijuporemedaj koloidno-osmotskog tlakasmrt • masti apsorbirane u probavnom sustavu izravno ulaze u limfne žile i tako se prenose •limfnim sustavom protječe oko 2-3 litre limfe na dan – protok ovisi o tlaku međustanične tekućine i o limfnoj crpki  vedi tlak i veda aktivnost crpke = vedi protok limfe •limfna crpka: • glatka mišidna vlakna u stijenci limfnih žila • stezanje okolnih skeletnih mišida (fizička aktivnost)
  5. 5. Limfne žile (vasa lymphatica) •slične venama •imaju vlastitu stjenku •u njima limfa teče istim smjerom kao krv u venama  prema srcu •imaju zaliske – omoguduju protok limfe u jednom smjeru •Najvažnije i najveće limfne žile: • ductus thoracicus – prsni limfovod  ulijeva se u lijevi venski kut (v. subclavia sin.) • ductus lymphaticus dexter – desni limfovod ulijeva se u desni venski kut (v. subclavia dex.)
  6. 6. Limfoidni organi i tkiva 1) Limfni čvorovi (nodi lymphoidei) 2) Krajnici (tonsillae) 3) Slezena (splen, lien) 4) Prsna žlijezda (thymus) • u čvorištima limfnih žila i na mjestima gdje prijeti prodor mikroorganizama u tijelo 1)Limfni čvorovi •Nakupine imunosnih stanica organizirane u limfoidno tkivo •Smješteni u čvorištima limfnih žila, a služe kao pročiščivači (filtri) limfe •Lokalizacija čvorova: •glava i vrat - ispod mandibule, uz SCM •gornji udovi – aksila i lakatna jama •donji udovi – prepona i poplitealna jama •pluda – hilum •crijeva - mezenterij
  7. 7. Limfoidni organi i tkiva 1) Limfni čvorovi (nodi lymphoidei) 2) Krajnici (tonsillae) 3) Slezena (splen, lien) 4) Prsna žlijezda (thymus) • u čvorištima limfnih žila i na mjestima gdje prijeti prodor mikroorganizama u tijelo 2)Krajnici (tonsillae) •nakupine imunosnih stanica koje tvore limfoidno tkivo •Zaštitni limfoidni prsten (Waldeyer) •ima zadadu obrane tijela od prodora mikroorganizama iz usne i nosne šupljine •čine ga: • tonsillae palatinae – nepčani krajnici • tonsila linguallis – jezični krajnik • tonsillae pharyngeales – ždrijelni krajnici • treda mandula, adenoidne vegetacije
  8. 8. Limfoidni organi i tkiva 1) Limfni čvorovi (nodi lymphoidei) 2) Krajnici (tonsillae) 3) Slezena (splen, lien) 4) Prsna žlijezda (thymus) • u čvorištima limfnih žila i na mjestima gdje prijeti prodor mikroorganizama u tijelo 3) Slezena (splen, lien) •limfoidni organ smješten u gornjem lijevom dijelu trbušne šupljine, pod lijevim rebrenim lukom •dva osnovna dijela: •crvena srž (pulpa rubra) • ustrojena poput guste mreže (sito) • uklanjanje ostarjelih neelastičnih eritrocita •bijela srž (pulpa alba) • čine ju nakupine limfoidnih imunosnih stanica • ako strane čestice dospiju u krv, imunosne stanice iz slezene ih prepoznaju i uništavaju

×