Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arterije

Arterije, aorta, krvne žile

 • Login to see the comments

Arterije

 1. 1. ARTERIJE ANTONIO KOBAŠ, DR.MED. preuzeti na www.slideshare.net/kobas
 2. 2. GRAĐA ARTERIJA • 3 glavna sloja: • Tunica intima (interna) • • Tunica media • • uz lumen, sastoji se od jednog sloja endotelnih stanica u sredini, čine ju slojevi glatkih mišićnih stanica – vazokonstrikcija i vazodilatacija Tunica adventicia (externa) • • vanjski sloj, sastoji se od kolagenih i elastičnih vlakana kod velikih arterija adventicija sadrži vasa vasorum – male krvne žile koje ih prehranjuju
 3. 3. • Podjela po veličini: 1. 2. 3. Velike arterije Srednje velike arterije Arteriole • 4. stezanjem (konstrikcija) i opuštanjam (dilatacija) arterija i arteriola regulira se krvni protok i arterijski tlak Kapilare – ne sadrže sloj glatkih mišića (tunicu mediu)
 4. 4. AORTA I OGRANCI • Glavna i najveća žila kucavica promjera 2,5 cm • Izlazi iz lijevog ventrikula i odvodi arterijsku krv iz srca u sistemni krvotok • položena naprijed i desno, te zavija straga i lijevo, prolazi prsnom i trbušnom šupljinom prislonjena uz kralješnicu • dijelovi aorte: • uzlazni dio (pars ascendens) • • luk aorte (arcus aortae) • • grane vjenačnih arterija (a. coronaria dex. et. sin.) – opskrba miokarda grane aortnog luka – opskrba glave, vrata i gornjih eksremiteta silazni dio (pars descendens) • • torakalne grane aorte – opskrba organa i tkiva prsnog koša abdominalne grane aorte – opskrba abdominalnih organa i tkiva
 5. 5. GRANE AORTNOG LUKA • krvlju opskrbljuju glavu i vrat, te ruke i dio trupa • iz aortnog luka izlaze 3 velike krvne žile: 1. brahiocefalično arterijsko deblo (truncus brachiocephalicus) • kratki tijek nakon kojeg se dijeli na: • desnu zajedničku arteriju glave (a. carotis communis dex.) • desnu potključnu arteriju (a. subclavia dex.) 2. lijeva zajednička arterija glave (a. carotis communis sin.) 3. lijeva potključna arterija (a. subclavia sin.)
 6. 6. • zajednička arterija glave (a. carotis communis dex. et sin.) dijeli se na: • unutarnju arteriju glave (a. carotis interna) • ulazi u lubanju i daje grane za opskrbu mozga: • prednja mozgovna arterija (a. cerebri anterior) • srednja mozgovna arterija (a. cerebri media) • vanjsku arteriju glave (a. carotis externa) • • opskrbljuje izvanjske dijelove lica i glave daje ogranak srednje mozgovničke arterije (a. meningea media) – opskrbljuju tvrdu moždanu ovojnicu – duru mater
 7. 7. • potkljčna arterija (a. subclavia dex. et sin.) • glavna arterija za opskrbu ruke, nastavlja se u: • pazušnu arteriju (a. axillaris), koja se nastavlja u: • nadlaktičnu arteriju (a. brachialis), koja se grana na: • palčanu arteriju (a. radialis) • lakatnu arteriju (a. ulnaris) • ostali ogranci: • • kralješnične arterije (aa. vertebrales) • ulaze u lubanju kroz foramen magnum, daju grane stražnje mozgovne arterije (a. cerebri posterior) – opskrba malog mozga i stražnjeg dijela velikog mozga nutarnja prsna arterija (a. thoracica interna)
 8. 8. GRANE PRSNOG DIJELA AORTE • opskrbljuju osrčje (perikard), dušnik i bronhe, jednjak, medijastinum i stijenku prsnog koša • međurebrene arterije (aa. intercostales) • opskrbljuju krvlju mišičje i kožu stijenki prsnog koša i gornjeg dijela trbuha, te dojku
 9. 9. GRANE TRBUŠNOG DIJELA AORTE • 1. opskrbljuju područje trbuha, zdjelice i donjih udova Trbušno arterijsko deblo (truncus coeliacus) • • kratka arterija koja se odjeljuje od aorte u razini Th12 na gornjem rubu gušterače, dijeli se na 3 arterije: 1. lijeva želučana arterija (a. gastrica sinistra) 2. zajednička jetrena arterija (a. hepatica communis) 3. slezenska arterija (a. splenica) 2. Gornja opornjačka arterija (a. mesenterica superior) • • odvaja se od aorte u razini L1, iza gušterače daje grane i opskrbljuje: • tanko crijevo, gušteraču, desnu polovicu debelog crijeva 3. Donja opornjačka arterija (a. mesenterica inferior) 4. • odvaja se od aorte u razini L3 • ulazi u malu zdjelicu i daje grane za debelo crijevo (lijevu polovicu) Bubrežna arterija (a. renalis) 5. • odvaja se postranično (bočno) od aorte u razini L2 • podjeli se na nekoliko ogranaka koji ulaze u hilum bubrega – opskrba bubrega Jajničke (aa.ovaricae) / Sjemeničke (aa. testiculare) arterije • opskrbljuju M. i Ž. spolne žlijezde
 10. 10. • abdominalni dio aorte završava tako da se u razini L4 rašlja (bifurcatio aortae) na 2 zajedničke bočne arterije 6. zajednička bočna arterija (a. iliaca communis) • počinje od račvišta aorte u razini L4 i usmjerena je ukoso dolje i lateralno do sakroilijačnog zgloba, gdje se dijeli na: • nutarnju bočnu arteriju (a. iliaca interna) • silazi u malu zdjelicu i opskrbljuje krvlju zdjelične organe • izvanjska bočna arterija (a. iliaca externa) • nastavlja smjer a. iliace comunis i prelazi u: • bedrenu arteriju (a. femoralis) • daje brojne bedrene grane i nastavlja se u: • zakoljenu arteriju (a. poplitea) – rašlja se na: • prednju goljeničnu arteriju (a. tibialis anterior) • arterija hrpta stopala (a. dorsalis pedis) • stražnju goljeničnu arteriju (a. tibialis posterior) • a. plantaris medialis et lateralis • lisna arterija (a. fibularis)

×