Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

«STUDENTS DAY»

170 views

Published on

Віртуальна виставка присвячена міжнародному дню студента

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

«STUDENTS DAY»

  1. 1. Students day ВІРТ УАЛЬНА ВИСТАВКА П Р И С В Я Ч Е Н А М І Ж Н А Р О Д Н О М У Д Н Ю С Т У Д Е Н Т А
  2. 2. 17 листопадащорічно відзначаєтьсяМіжнароднийдень студентів. Свято було встановлено на Всесвітньому конгресі студентіву Празі 17 листопада 1946року. Конгресбув присвяченийпам'яті чеськихстудентів-патріотів. ТрадиціясвяткуватиДень студентадійшлаі до наших днів. Це свято відзначають студенти у багатьох країнах світу. ПроведеннюДня студента передує також Міжнароднийстудентський тиждень боротьби за мир і дружбу. В Україні святобуло офіційно встановлено Указом Президента у 1999році. У день студента в Україні проводятьсярізні фестивалі та розважальні заходи для студентіві молоді в цілому.
  3. 3. Бондаренко М. П. Організація і виховання студентського колективу / М. П. Бондаренко. – Київ : Вища школа, 1979. – 68 с. – (Бібліотека викладача). Вашкевич В. М. Історична свідомість студентської молоді : ціннісно-світоглядні орієнтири : навч. посіб. / Віктор Миколайович Вашкевич. – Київ : Світогляд, 2010. – 274 с. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / Анатолій Іванович Кузьмінський. – 2- ге вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 486 с. – (Вища освіта XXI століття).
  4. 4. Магістерська робота : методика підготовки : посібник / Т. О. Долбенко; І. С. Бондар; Ю. І. Горбань; В. А. Русавська. – 2-ге вид., виправлене і доповнене. – Київ : Ліра – К, 2017. – 139 с. Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість : У 2-х т. : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. 22-23 квіт. / відп. Ред. М. І. Шкіль. – Т. 1. – Київ : Вид-во Європейського університету, 2002. – 244 с. Студент і закон : зб. законодавчо-правових документів / Асоціація профспілкових організацій студентів України. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 237 с.
  5. 5. Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи : рекомендації щодо проведення у вищих навчальних закладах першої лекції / уклад. : М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, К. М. Левківський. – Київ : Знання, 2005. – 55 с. Студенты и закон : 104 вопроса и ответа / ред. И. Л. Прудников. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 30 с. Студенческое самоуправление : социально- психологически аспекты / А. С. Чернышев, Н. С. Степашов, Е. И. Дымов и др. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1990. – 103 с.
  6. 6. З МІЖНАРОДНИМ ДНЕМ СТУДЕНТА

×