Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

«ГАРМОНІЯ»

207 views

Published on

Віртуальна виставка присвячена всеукраїнському дню психолога.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

«ГАРМОНІЯ»

 1. 1. ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА «ГАРМОНІЯ» ПРИСВЯЧЕНА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ДНЮ ПСИХОЛОГА
 2. 2. 23 квітня починаючи з 2004 року, щорічно відзначається Всеукраїнський день психолога. Професія "психолог" з'явилася в XX столітті. Найбільший розвиток професія психолога отримала в США, Великобританії, Франції, Німеччині, Австрії, Швейцарії. Протягом XX століття в суспільстві поступово формувалося соціальне замовлення на психологічну діяльність, вона соціально визнавалась і, як наслідок, отримувала нормативно-правову основу (з'являлися юридичні документи, щодо регулювання статусу, змісту і форми діяльності професійного психолога). Поступово формувалася система професійної освіти і підготовки психологів, створювалися професійні суспільства психологів, формулювалися вимоги до професійної кваліфікації та досвіду фахівців-психологів.
 3. 3. На сьогодні в Україні професія психолога набула особливої привабливості, а психологічні знання викликають стійкий практичний інтерес. Психологи працюють у освітніх та науково-дослідних закладах, у лікарнях та різних соціальних службах, на виробництві, у правоохоронних органах та у службах з подолання наслідків надзвичайних ситуацій, у сфері реклами та спорту, у засобах масової інформації, професійних громадських організаціях по допомозі учасникам бойових дій у зоні АТО та вимушеним переселенцям. Основними видами діяльності практичного психолога є: просвітницька та психопрофілактична робота; психологічне консультування; психодіагностика; психокорекція, соціально-психологічна реабілітація.
 4. 4. Бедь В. В. Юридична психологія : навч. посіб. : вид. 2-ге, стереотипне / В. В. Бедь. – Львів : «Новий світ – 2000», 2004. – 375 с. Берн Е. Ігри, у які грають люди : світовий бестселер із психології стосунків / Ерік Берн; пер. с англ. Карини Меньшикової. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 255 с. Берн Р. Сила / Ронда Берн ; пер. с англ. Игоря Иванова. – Москва : Ескмо; Санкт-Петербург : Домино, 2012. – 266 с. : ил. Галян О. І. Експериментальна психологія : навч. посіб. / О. І. Галян, І. М. Галян. – Київ : Академвидав, 2012. – 398 с.
 5. 5. Губко О. Психологія українського народу : наукове дослідження в чотирьох книгах : Кн. 1 : психологічний склад проукраїнської народності / Олексій Губко. – Київ : ПВП «Задруга», 2003. – 400 с. : ил. Джерела формування та історія утвердження предметної галузі української психології : монографія / Бондар Станіслав Васильович, Губко Олексій Тимофійович, Куєвда Володимир Терентійович ; Академія пед. наук України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : Педагогічна Думка, 2008. – 223 с. Діденко С. В. Психологія сексуальності : підручник / С. В. Діденко, О. С. Козлова. – Київ : Академвидав, 2009. – 303 с. – (Серія «Альма –матер»). Данилюк І. Етнічна психологія як галузь наукового знання : історико- теоретичний вимір : монографія / Іван Данилюк. – Київ : Самміт-Книга, 2010. – 431 с.
 6. 6. Жуков С. М. Історія психології : навч. посіб. : вид. 2-ге, доповнене, виправлене та перероблене / С. М. Жуков, Т. В. Жукова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Кондор, 2009. – 231 с. Занюк С. С. Психологія мотивації : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Занюк С. С. – Київ : Либідь, 2002. – 302 с. Засєкіна Л. В. Основи психології та міжособове спілкування : навч. посіб. / Лариса Володимирівна Засєкіна, Тетяна Володимирівна Пастрик. – Київ : ВСВ «Медицина», 2015. – 215 с. Історико-психологічна реконструкція психологічної думки в етнокультурному просторі України : монографія / за ред. В. Т. Куєвди, В. В. Турбан ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2012. –257 с.
 7. 7. Інтегративно-особистісний підхід у психологічній науці та практиці : монографія / за ред. Г. О. Балла ; Нац. акад. пед. наук України; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2012. – 205 с. Костюченко О. В. Перцептивні основи образу світу у студентів : монографія / Олена Вікторівна Костюченко. – Київ, 2013. – 442 с. : ил. Луцишин Г. І. Конфліктологія та теорія переговорів : навч. посіб. / Галина Іванівна Луцишин. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 199 с. Махній М. М. Етнічна психологія : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Микола Михайлович Махній. – Київ : Слово, 2015. – 269 с.
 8. 8. Морозов А. Ю. Інтуїція в пошуках добра : духовно-метафізичні аспекти : монографія / Андрій Юрійович Морозов ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2013. – 407 с. Психологія в контексті сучасних досліджень проблем розвитку особистості : матеріали всеукр. наук.- практич. конф. / Класичний приватний ун-т ; Кафедра практичної психології. – Запоріжжя, 2016. – 131 с. Савчин М. В. Загальна психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин. – Київ : Академвидав, 2012. – 461 с. – (Серія «Альма –матер»). Седих К. В. Психологія сім’ї : навч. посіб / К. В. Седих. – Київ : Академія, 2015. – 191 с. – (Серія «Альма –матер»).
 9. 9. Становлення психологічної думки в Україні : провідні ідеї та історія розвитку : монографія / за ред. В. В. Турбан ; Нац. акад. пед. наук України; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ-Кіровоград : ТОВ «Імекс-ЛТД», 2014. – 305 с. Ткалич М. Гендерна психологія : навч. посіб. : вид. 2-ге, виправлене, доповнене / Маріанна Ткалич. – Київ : Академвидав, 2016. –253 с. – (Серія «Альма –матер»). Шапар В. Сучасний тлумачний психологічний словник : близько 2500 термінів / Віктор Шапар. – Харків : Прапор, 2007. – 639 с. Швай Р. Психологія та педагогіка творчості : навч. посіб. / Роксоляна Швай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 199 с.
 10. 10. «Психологія – це вираження словами того, чого не можна ними висловити» Джон Голсуорсі

×