Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

КОЖЕН МАЄ ПРАВО!

273 views

Published on

Віртуальна виставка до дня конституції україни

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

КОЖЕН МАЄ ПРАВО!

  1. 1. КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА. ПЕРША КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ Першою вітчизняною конституцією вважається Конституція гетьмана Пилипа Орлика. Тому ми можемо пишатися тим, що «Конституції прав і свобод Війська Запорозького», прийнята 5 квітня 1710 року, була однією з перших в Європі та світі. Конституція України 1710 року засвідчила, що наш український народ є нацією свідомою, яка боролася і буде боротися за свої права, свою ідею. Гетьман Пилип Орлик все своє життя віддав на те, щоб поєднати два береги Дніпра, які розділилися через внутрішні чвари, в одну державу – Україну. КОНСТИТУЦІЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ Процес створення Конституції був тривалим та доволі проблематичним. З моменту проголошення України, як вільної та самостійної держави, виникла гостра необхідність у розробці та прийнятті головного законодавчого документа, який буде регулювати діяльність країни та створювати гідні умови для її розвитку. Протягом довгих п’яти років діючі політики обговорювали і вносили зміни в текст документа. На початку весни 1996 року він був внесений на розгляд засідання парламенту, а вночі з 27 на 28 червня депутати прийняли Конституцію України. Закон зобов’язує державу сприяти розвитку українського народу, збереженню національних традицій, забезпечувати культурні потреби громадян та захищати їх особисте життя. Прийнята Конституція діє і сьогодні. Тому дата проведення дня Конституції в Україні у 2017 році така сама, як і в колишні роки. 28 червня 1996 стало переломним моментом у становленні незалежної України. У той день офіційно закріпилися її правові основи, суверенітет і територіальна цілісність.
  2. 2. Балакірєва Р. С. Конституційне право України : навч. посіб. / Р. С. Балакірєва. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 210 с. Гетьман В. П. Як приймалась Конституція України : нотатки учасника розробки Основного Закону України / В. П. Гетьман. – Київ : [б.в.], 1996. – 128 с. Годованець В. Ф. Конституційне право України : навч. посіб. / В. Ф. Годованець. – Київ : МАУП, 2005. – 355 с. Ієрусалімов О. І. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина / О. І. Ієрусалімов, М. Ф. Стахурський, І. О. Ієрусалімова ; за заг. ред. І. П. Голосніченка. – Київ : [б.в.], 2004. – 350 с.
  3. 3. Колодій А. М. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина України : підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – Київ : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 350 с. Коментар до Конституції України. – Київ : [б.в.], 1996. – 376 с. Конституційне законодавство України : законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачекння. – Київ : Атіка, 2000. – 896 с. Конституційне (Державне) право зарубіжних країн: навч. посіб. / В. М. Бесчастний, О. В. Філонов, В. М. Субботін, С. М. Пашков. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2008. – 467 с.
  4. 4. Конституція України : з порівняльним викладом статей, змінених конституційною реформою. – Харків : Бурун Книга, 2007. – 72 с. Лисенко С. Л. Основи конституційного процесуального права : навч. посіб. / С. Л. Лисенко. – Київ : Юрисконсульт, 2007. – 270 с. Лотюк О. С. Конституційні засади розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні : монографія / О. С. Лотюк. – Київ : Ліра-К, 2015. – 356 с. Мала енциклопедія конституційного права / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. – Київ : Кондор, 2012. – 462 с.
  5. 5. Мироненко О. М. Історія Конституції України / О. М. Мироненко. – Київ : ІнЮре, 1997. – 60 с. Нестерович В. Ф. Збірник задач з конституційного права України : навч. посіб. / В. Ф. Нестерович. – Київ : Ліра-К, 2011. – 320 с. Оніщук М. В. Український конституціоналізм : виміри модернізації : вибрані статті / М. В. Оніщук. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 120 с. Рудик П. А. Коментар конституційних змін : навч. посіб. / П. А. Рудик. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 304 с.
  6. 6. Селіванов А. О. Записки конституціоналіста : досвід теоретичного осмислення конституційних проблем / А. О. Селіванов. – Київ : Логос, 2013. – 169 с. Семенов В. С. Міжнародно-правові аспекти Конституції України / В. С. Семенов, О. Я. Прагнюк. – Київ : Ін Юре, 1997. – 32 с. Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно- процесуальне право України : навч. посіб. / В. Е. Теліпко. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 568 с. Томенко М. Україна : історія Конституції / М. Томенко. – Київ : Генеза, 2015. – 144 с.
  7. 7. Федоренко В. Л. Конституційне право України : підручник / В. Л. Федоренко. – Київ : Ліра-К, 2016. – 616 с.

×