Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

«ВЕСЬ СВІТ – ТЕАТР»

222 views

Published on

Міжнародний день театру встановлений в 1961 році IX конгресом Міжнародного інституту театру й святкується 27 березня. Це не просто професійне свято майстрів сцени — це свято мільйонів глядачів.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

«ВЕСЬ СВІТ – ТЕАТР»

 1. 1. ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ТЕАТРУ Міжнародний день театру встановлений в 1961 році IX конгресом Міжнародного інституту театру й святкується 27 березня. Це не просто професійне свято майстрів сцени — це свято мільйонів глядачів.
 2. 2. Виникнення давньогрецького театру пов'язане зі святами на честь бога виноградарства Діоніса — Діонісіями. Учасники процесій зображали Діоніса і, надягаючи козячі шкури, співали і танцювали (слово «трагедія» в перекладі з грецької — «гімн козлів»). На історичне походження театру вказує обов'язкова участь у трагедіях хору, з яким спочатку вступав в діалоги єдиний актор, пізніше кількість акторів збільшилася до трьох. Сполучившись із літературною традицією, театр в класичну епоху з релігійних, народних уявлень перетворився на самостійний вид мистецтва. Театралізовані вистави стали невід'ємною частиною державних свят — Діонісій та Леней. Для них будували грандіозні кам'яні театри, розраховані на тисячі глядачів (театр Діоніса в Афінах, найкраще за інші зберігся амфітеатр в Епідаврі). Тим не менше, за дату святкування Всесвітнього дня театру взято 27 березня. За переказами, прем'єра першої театральної вистави у Стародавньому Римі відбулась саме 27 березня. Істориками це не доведене. Тим більше, що не театр ( культурний захід, запозичений римлянами у греків вже у готовому вигляді) користувався популярністю і масовим попитом глядачів, а бої гладіаторів. Ініціатива святкування Всесвітнього дня театру належала Міжнародному інституту театру у 1961 році. До відзначення такого дня приклав зусилля Жан Кокто, театральний діяч і актор з Франції, котрий оголосив сповіщення про таку урочистість 1962 року. Всесвітній день театру не є державним святом і не є вихідним днем. Але це не заважає вважати його професійним святом театральних діячів і робітників всіх театрів. Низка театрів бере участь у театральних фестивалях, концератах, інші готують прем'єрні вистави.
 3. 3. ЛІТЕРАТУРА, ЯКА ЗНАХОДИТЬСЯ У ФОНДІ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ КНУКІМ Абрамян В. Ц. Театральна педагогіка / В. Ц. Абрамян. – Київ : Лібра, 1996. – 224 с. Барнич М. Майстерність актора : техніка «Обману» / М. Барнич. – 2-ге вид., виправлене і перероблене. – Київ : Ліра-К, 2016. – 304 с. Безгін І. Мистецтво і ринок : нариси / І. Безгін. – Київ : ВВП «Компас», 2005. – 544 с.
 4. 4. Гладишева А. О. Сценічна мова : дикційна та орфоепічна нормативність / А. О. Гладишева. – 2-ге перевидання. – Київ : [б.в.], 2007. – 267 с. Гринишина М. Театр української драматургії. Сучасна та українська п’єса на сценах театрів у 1930-х рр. / М. Гринишина. – Київ : [б.в.], 2006. – 296 с. Данчук Л. Майстри вистав : навчально-методичний посібник / Л. Данчук, П. Данчук. – Житомир : Полісся, 2008. – 152 с.
 5. 5. Дятчук В. В. Український тлумачний словник театральної лексики / В. В. Дятчук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Просвіта, 2002. – 150 с. Ігнатюк М. На кону вічності : монолог у мистецтві драматичної вистави : навч. посіб.-хрестоматія / М. Ігнатюк, М. Сулятицький. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. – 272 с. Кісін В. Режисура як мистецтво та професія. Життя. Актор. Образ : із творчої спадщини / В. Кісін. – Київ : KM «Academia», 1999. – 268 с.
 6. 6. Корифеї українського театру : матеріали про діяльність театру корифеїв. – Київ : Мистецтво, 1982. – 309 с. Красильнікова О. В. Історія українського театру ХХ сторіччя / О. В. Красильнікова. – Київ : Либідь, 1999. – 208 с. Ленглі С. Театральний менеджмент і продюсерство : американський досвід / С. Ленглі. – Київ : Компас, 2000. – 640 с.
 7. 7. Липківська А. Світ у дзеркалі драми / А. Липківська. – Київ : [б.в.], 2007. – 356 с. Лич Р. Театр. Теория и практика / Р. Лич. – Харьков : Гуманитарный центр, 2015. – 244 с. Мельниченко В. Майстер / В. Мельниченко. – Київ : Либідь, 2005. – 392 с.
 8. 8. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття / Інститут проблем сучасного мистецтва. – Київ : Інтертехнологія, 2006. – 1054 с. Пацунов В. Театральна вертикаль : крок до образу / В. Пацунов. – Київ : КНУКіМ, 2003. – 120 с. Пацунов В. Станиславский в ХХІ веке. Культ? Миф? Или реальность / В. Пацунов. – Киев : Макрос, 2011. – 216 с.
 9. 9. Раденко О. В. Сценічна мова : навч. посіб. / О. В. Раденко ; за ред. М. М. Дубини. – Київ : КНУКіМ, 2015. – 318 с. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве / К. Станиславский. – Москва : Вагриус. – 2000. – 448 с. Станиславский К. С. Об искусстве театра : избранное / К. С. Станиславский. – Москва : ВТО, 1982. – 512 с.
 10. 10. Сто великих режиссеров / авт.-сост. И. А. Мусский. – Москва : ВЕЧЕ, 2004. – 480 с. Тадля О. М. Метод дійового аналізу. Робота актора над роллю : методичні рекомендації / О. М. Тадля. – Київ : Кафедра, 2013. – 32 с. Танюк Л. Мар’ян Крушельницький : школа образного перевтілення, заповідана Лесем Курбасом / Л. Танюк. – Київ : Либідь, 2007. – 360 с.
 11. 11. Український театр ХХ століття : антологія вистав / за заг. ред. М. Гринишиної. – Київ : Фенікс, 2012. – 944 с. Українські обличчя кіно й театру / упоряд. Л. Брюховецька. – Київ : Задруга, 2012. – 528 с. Цебрій І. Героїчне Середньовіччя в театральних образах / І. Цебрій. – Полтава : [б.в.], 2014. – 216 с.
 12. 12. Театр повинен просвіщати розум. Він повинен наповнювати світлом наш мозок... Нехай же вчать народ бачити речі, людей, самого себе і ясно судити по всім це. Радість, сила й освіта - от три умови народного театру Ролан Р.

×