Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

«ВИШНЕВІ УСМІШКИ»

492 views

Published on

Віртуальна виставка присвячена творчості Остапа Вишні (1889-1956)

Published in: Education
 • Login to see the comments

«ВИШНЕВІ УСМІШКИ»

 1. 1. присвячена творчості Остапа Вишні (1889-1956) Неймовірний талант і неймовірна людина. У постаті Остапа Вишні поєдналися внутрішня доброта і відчайдушність, патріотизм і співпереживання, ніжність і трагізм. Він пережив заслання і переслідування, смерть дружини і нерозуміння сина. Він усміхався і залишався вірним — собі, рідним і державі!
 2. 2. Остап Вишня (справжнє ім’я — Павло Михайлович Губенко) народився 13 листопада 1889 р. на хуторі Чечва біля містечка Грунь на Полтавщині (тепер Охтирський район Сумської області). Закінчив початкову, потім — двокласну школу в Зінькові. Навчався в Київській військово-фельдшерській школі, яку закінчив у 1907 р. Працював фельдшером: спочатку — в армії, а згодом — у хірургічному відділі лікарні Південно-Західної залізниці. 1917 р. вступив до Київського університету на історико-філологічний факультет, але навчання не закінчив. Натомість розпочав журналістську та літературну роботу.
 3. 3. З 1919 р. почав писати фейлетони. Цього ж 1919 р. разом з іншими ентузіастами українського відродження потрапляє до Кам’янця-Подільського, звідки повертається навесні 1920 р. Восени журналіста заарештовують, але ніяких доказів вини не знаходять, тому у квітні 1921 р. П. Губенка випускають із в’язниці. Псевдонім Остап Вишня з’явився в літературі у 1921 р. Є кілька версій того, чому письменник Павло Губенко вирішив обрати для себе такий «ягідний» псевдонім. Вибір прізвища пов’язують з банальною любов’ю до цих ягід. Згідно з іншою версією, вибір пояснюється звичайним приємним звучанням псевдоніма. Деякі експерти бачать у прізвищі захоплення творчістю Шевченка, в знаменитому творі якого фігурують ці дерева разом з хрущами.
 4. 4. « А вт ор « У смішок » — д у же с в оєрідний х у дожн и к. Й о го м а неру н е с п лутаєш н і з ч и єю. М о жна і т реб а в ч и т и сь у н ь о го т в орчого с т авлення д о ж и т тя, а л е м а р на р і ч — н а слідувати й о г о » ( М . Р и ль сь кий )
 5. 5. Літературна спадщина Вишні — це насамперед тисячі гуморесок у щоденній пресі на всі теми дня — усмішки, або «реп’яшки», як назвав їх сам автор. На вимогу читачів їх видавали окремими збірками. До початку 1930 р. тираж книжок Вишні доходив до 2 мільйонів примірників, нечуваної тоді цифри. У грудні 1933 р. Остапа Вишню знову заарештовано. Його було звинувачено у підготовні терористичного акту. Письменника засудили до смертної кари, але потім вирок замінили десятьма роками ув’язнення в північних таборах. Тільки у 1944 р. він повертається додому і продовжує писати.
 6. 6. Вишня був упевнений в тому, що сміх має властивість зцілювати організм від недуг. Сам літератор прожив недовго, всього 66 років. Значну частину свого здоров’я залишив Вишня в таборах, але решту не шкодував – любив випити і курив цигарки «Казбек». Нерозлучними товаришами письменника були колеги Максим Рильський і Володимир Сосюра.
 7. 7. ЛІТЕРАТУРА З ФОНДУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ КНУКІМ
 8. 8. Вишня О. Виб ране / Ост ап Вишня . – Х арків : П рапор, 1 9 8 1. – 3 0 3 с . : і л . Вишня О. Ви шн еві усмішки / Ост ап Вишня . – Ки їв : Дніпро, 1985. – 366 с . : іл. – (Бібліот ека у к раїнсь кої к л асики « Д ніпро») . Ви шн я О. Вишневі усмішки : усмішки, фейлет они, н ари си / Ост ап Вишня . – Одеса : Маяк, 1983 . – 270 c. : іл. – (Шкіль н а б і б ліотека) .
 9. 9. В и ш ня О . В и ш неві у с мішки / О ст ап В и ш ня. – К и ї в : Д н і про, 1 9 7 4. – 3 8 2 с . : і л . Вишня О. Н и пуха вам, н и пера : охот ничь и рассказы / Ост ап Вишня . – Москва : Молодая г в а рдия , 1 9 5 8. – 2 2 1 с . : и л . В и ш ня О . У смішки : к н и га п е рша / О ст ап В и ш ня. – К и ї в : Д н іпро, 1 9 6 9. – 4 4 3 с .
 10. 10. Вишня О. У смішки, фейлетони, гуморески 1919- 1925 : у 4 т. / О ст ап В и ш н я . – К и ї в : Д н іпро, 1 9 88. – Т . 1 . – 5 2 5 с . Вишня О. Фейлетони, гум орески, усмішки 1919- 1924 : у 7 т . / Ост ап Вишня . – Київ : Держ. вид - во х у д . л і т ., 1 9 6 3. – Т . 1 . – 3 9 6 с . : і л . Ви шн я О. У смішки , фейлетони , гуморески : у 5 т . / Ост ап В и ш ня. – К и ї в : Д н і про , 1 9 7 4. – Т . 1. – 4 55 с . : і л .
 11. 11. Вишня О. Якби моя бабуся встали : вибрані т вори / Ост ап Вишня . – Київ : Веселка, 1966. – 157 с . : іл. – ( Ш к іль на б і б ліотека ). Вишня О. Я кб и м о я б аб уся встали : виб рані т вори / Ост ап Вишня . – Київ : Веселка, 1976. – 157 с . : іл. – ( Ш к іль на б і б ліотека) .
 12. 12. Цеков Ю. Остап Вишня : до 100-річчя від дня народження /Юрій Цеков. – Київ : Знання, 1989. – 47 с. – (Серія 6 «Література і мистецтво», № 8). Журавський А. Ніколи не сміявся без любові : сторінки життя і творчості Остапа Вишні / Анатолій Журавський. – Київ : Мистецтво, 1983. – 198 с. Дузь І. Вивчення творчості Остапа Вишні в школі : посібник для вчителів / Іван Дузь. – Київ : Радянська школа. – 125 с.

×