Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innovationsagentordningen præsentation 30 august esbjerg

419 views

Published on

innovationsagentordningen

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Innovationsagentordningen præsentation 30 august esbjerg

 1. 1. InnovationsAgenterne<br />Innovationstjek – vejen til vækst<br />Susanne Damgaard, FORCE Technology<br />srd@force.dk<br />
 2. 2. Innovationsagenter<br /><ul><li>Startede i 2007 som regionalt pilotprojekt (så nu på 4. år)
 3. 3. I dag landsdækkende
 4. 4. 4 Hovedaktører (DELTA, FORCE Technology, Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet)
 5. 5. Samarbejdsprojekt med alle GTS’er
 6. 6. Central projektledelse hos TI i Århus
 7. 7. Fokus på
 8. 8. Teknologisk innovation</li></li></ul><li>
 9. 9. En verden af viden<br />Innovationstjekket giver adgang til ”en verden af viden”<br />Ni GTS-Institutter <br />23 Innovationsnetværk <br /><ul><li> Energi
 10. 10. IT
 11. 11. Lavenergibyg
 12. 12. Bioteknologi
 13. 13. Brugerdreven innovation</li></ul>- Materialer<br />- Etc.<br />Innovationsagent<br />Universiteter, videncentre og private rådgivere<br />Virksomhedsbehov<br />
 14. 14. Handlingsplan<br />Indsatsområder<br />Innovationsprojekt<br />Forløb med en InnovationsAgent<br />Behovsafdækning<br />Kontakt til og adgang til globale og nationale leverandører, partnere, netværk, institutter og <br />universiteter. <br />Henvisning til potentielle<br />støtteordninger.<br />
 15. 15. Innovationstjekket<br />
 16. 16. Landsdækkende innovationsagent-indsats<br /><ul><li>Innovationstjek – et besøg af erfaren innovationskonsulent fra relevant GTS-institut
 17. 17. Fokus på at hjælpe virksomheden med at afklare, hvor innovationspotentialet ligger i virksomheden, og hvad der skal til for at høste det
 18. 18. Der udarbejdes handlingsplan for virksomhedens innovationsindsats med udpegning af relevante samarbejdspartnere
 19. 19. Der gennemføres mindst 1000 innovationstjek i 2010-2012</li></li></ul><li>For at kunne få et Innovationstjek<br />Krav – skal opfylde 2 ud af 3: <br /><ul><li> Mere end 2 år gammel
 20. 20. Mere end 10 medarbejdere
 21. 21. Have økonomisk potentiale
 22. 22. Leve op til ”de minimis reglen” </li></li></ul><li>De minimis-reglen betyder at medlemsstater af EU kan tildele støtte til en virksomhed på op til 200.000 € i en periode på 3 regnskabsår, uden at medlemsstaten skal notificere støtten til Kommissionen <br />http://www.konkurrencestyrelsen.dk/service-menu/faq/statsstoette/hvad-er-de-minimis-reglen/<br />
 23. 23. Områder som vi kommer omkring i et Innovationstjek<br /><ul><li>Markedsinnovation
 24. 24. markedsføring, medier, segmenter, salg, marked, tilgængelighed, e-bizz m.m.
 25. 25. Procesinnovation
 26. 26. produktion, teknologisk platform, logistik, miljø, energi, distribution, indkøb m.m.
 27. 27. Produkt innovation
 28. 28. produkter, værdi, service, sortiment, design, emballage, kvalitet, brugen m.m.
 29. 29. Strategisk innovation
 30. 30. forretningsgrundlag, forretningsmodel, visioner, værdikæde, patent, trends m.m.
 31. 31. Organisatorisk innovation
 32. 32. organisering, kommunikation, ledelse, netværk, dokumentation, idékapital m.m.</li></li></ul><li>Bud på løsningsforslag i handlingsplanen<br /><ul><li>Systematisk innovationsproces
 33. 33. Nye materialer (til produktinnovation)
 34. 34. Proces optimering (LEAN)
 35. 35. Kvalitetsledelse og HACCP
 36. 36. SupplyChain Management
 37. 37. Synliggørelse af forretningsplan
 38. 38. Strategiplan
 39. 39. Teknisk dokumentation
 40. 40. Miljøforhold
 41. 41. Energi
 42. 42. ERP
 43. 43. Arbejdsmiljøforhold
 44. 44. CSR
 45. 45. Facilitere til netværk og klynger
 46. 46. Videnpilot
 47. 47. Videnkupon
 48. 48. EU-projekter (FP7) eller innovationskonsortier
 49. 49. Andre innovationsordninger </li></li></ul><li>Styrker ved innovationstjek<br /><ul><li>Alle GTS-institutter -> Bred teknologisk kompetence profiler
 50. 50. GTS’erne netværk og adgang til viden i ind- og udland
 51. 51. Fokus på specifikke udfordringer
 52. 52. Research og opsøgende viden
 53. 53. Handlingsplan
 54. 54. Opfølgning</li></li></ul><li>Eksempel på hjælp via Innovationstjek<br />Den økonomiske krise har kradset hårdt i<br />branchen. Men direktør Tina Skov Andersen<br />fra FLK Cabin i Toftlund har prioriteret at innovere<br />i håbet om at stå stærkt i fremtiden. <br />Virksomheden specialfremstiller førerkabiner til <br />bl.a. gaffeltrucks og minitraktorer.<br />Brug for hjælp udefra<br />Som ejer og leder af en virksomhed er hverdagen<br />travl. Gennem sin brancheorganisation hørte Tina Skov Andersen om muligheden for at få besøg af innovationsagenter fra GTS-instituttet Force Technology.<br />»Det ville ikke koste andet end tiden, så det<br />skulle da prøves,« Agenterne var på besøg tre timer. Her blev virksomhedens udfordringer og muligheder<br />gennemgået.<br />Skoen trykkede på virksomhedens brug<br />af ny IT-teknologi. Eller rettere på manglende<br />brug af IT. Godt nok havde FLK Cabin købt<br />et system til 3D-design af førerkabiner, men<br />det var ikke rigtig kommet i brug, og det var<br />måske heller ikke det bedste til formålet. Så der<br />skulle ske noget nyt på IT-fronten, og det var<br />den beslutning, Tina Skov Andersen endte med<br />at tage. <br />Force Technology udarbejdede derefter en<br />projektbeskrivelse, og den blev brugt til at få<br />en videnkupon fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen<br />til køb af viden om IT-implementering fra en videninstitution.<br />Dermed håber Tina Skov Andersen at få det nødvendige input til, hvordan det nye 3D-design kan sættes i værk.<br />»Jeg håber, at det alt sammen kan føre til større indtjening senere. Men lige nu er det svært at se, hvor <br />det hele ender,« siger Tina Skov Andersen.<br />»Det har været afgørende for os, at vi er sluppet for at bruge meget tid på projektet, fordi vi har mange andre jern i ilden. <br />Det er vigtigt, at vi har haft <br />Force til at holde fast i <br />projektet. <br />Ellers var det ikke blevet til <br />noget.«<br />FLK-Cabin<br />
 55. 55. Innovationstjek fører til revolutionerende produkt <br />Et innovationstjek hos virksomheden Agowa satte gang i en afgørende innovationsproces. Virksomheden har skabt et nyt og innovativt forretningskoncept, som netop nu introduceres på det globale marked. <br />Agowa, en Århusiansk virksomhed har et mål: De vil <br />udvikle en miljøvenlig og sikker lampeolie, som kan erstatte de eksisterende sundhedsskadelige <br />lampeolier. Tidligt i forløbet får Agowa besøg af en innovationsagent. <br />Innovationstjek som kick-off til innovationsproces <br />Innovationsagenten hjælper Agowa med at kickstarte <br />et innovationsforløb og afdækker støttemuligheder. <br />Gennem ny viden og rådgivning udvikler Agowa en vegetabilsk-baseret lampeolie, der både løser de sundhedsskadelige problematikker og giver et miljøvenligt alternativ til de konventionelle produkter. <br />»Innovationsagenterne og det videre samarbejde <br />med Teknologisk Institut gav meget mere end ny <br />viden og rådgivning. Vi fik en partner, som støttede vores projekt, og som troede på vores idéer,« forklarer direktør Kristian Møller. <br />Agowas lampeolie er en innovativ vegetabilsk-baseret olie. Produktet kan årligt forhindre adskillige dødsfald, når lampeolie fejlagtig indtages af specielt børn. <br />Agowa udvikler ikke kun et nyt og revolutionerende produkt – som nu er patentbeskyttet – de får også adgang til en global producent. Salget boomer og allerede i foråret 2010 når Blindkilde break-even på deres millioninvestering. Med aftaler for mere end 50 millioner kroner i ordrebogen for 2010 har Agowa høje forventninger til fremtiden. <br />»Vi har meget store forhåbninger til produktet, da det er så åbenlys en gevinst for alle parter i form af både sikkerhed og miljøhensyn,« slutter Kristian Møller. <br />
 56. 56. Tak for ordet og spørgsmål?<br />
 57. 57. Yderligere information<br />Læs mere på www.innovationstjek.dk<br />Overblik over støtteordninger på www.vækstguiden.dk<br />

×