Nme Nieuwsbrief Anmec Dec 2010

719 views

Published on

NME Nieuwsbrief ANMEC dec 2010

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
719
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nme Nieuwsbrief Anmec Dec 2010

  1. 1. 13 Agenda 4 februari Warme truiendag www.warmetruiendag.nl 23 maart 2011 Boomfeestdag 2011 Bomen smaken naar meer www.boomfeestdag.nl Steun voor NME-initiatieven in Amsterdam Heeft u een goed idee voor een natuur- en milieueducatief project of activiteit? Via het Amsterdams NME Centrum kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij het NME- fonds. De aanvraag moet vóór 1 april 2011 binnen zijn. Het NME-fonds is door de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) van de gemeente Amsterdam ingesteld om een extra impuls te geven aan natuur- en milieueducatie in Amsterdam. In 2011 is er ruim € 18.750,- beschikbaar om initiatieven uit de stad te ondersteunen. Hoe u een aanvraag indient en aan welke criteria een aanvraag moet voldoen kunt u lezen op www.anmec.nl. De aanvragen worden door een onafhankelijke commissieNME-arrangement beoordeeld. Wilt u weten welke ideeën kans maken? Op www.anmec.nl staat eenGezonde voeding en Biodiversiteit lijst van goedgekeurde projecten van het afgelopen jaar. Hier vindt u ook tips voor het aanvragen.Op 29 november 2010 besloot het college duurzamer eten te stimuleren. Vier jaar latervan B&W een subsidieverzoek in te dienen kan Amsterdam trots zijn op projecten als Kijk op pagina 3 van deze nieuwsbrief hoebij het programmabureau NME voor een Boerderijeducatie, Tijd voor eten en een leer- stichting Mantaan met het NME-Fonds het project Het Ei van Ka en To tot een succesNME-arrangement Gezonde voeding lijn Gezonde Voeding. Belangrijker nog is het heeft weten te maken.en Biodiversiteit. Dit arrangement biedt netwerk van betrokken organisaties metAmsterdam de kans om het educatieve aandacht voor gezonde en duurzame voedingaanbod aan basisscholen over voeding dat een goede basis vormt voor dit NME- Om dit doel te bereiken gaan we:en biodiversiteit te verbeteren. arrangement. • Aansluiting zoeken bij het integrale JUMP-in programma voor het basisonderwjis.NME kan mensen betrekken bij duurzame Nu het college akkoord is, kan de Dienst • Aansluiting zoeken bij nieuwe ontwikkelingenontwikkeling als de activiteiten: Ruimtelijke Ordening de aanvraag indienen. zoals Jongeren op gezond gewicht (JOGG).• passen bij actuele beleidsthema’s; Op dit moment zijn ook de GGD, de Hortus, • Een educatieve menukaart Gezonde voeding• aanhaken bij ontwikkelingen in de Vereniging Boerenstadswens, het ABC en het en Biodiversiteit voor basisscholen samen- maatschappij; ANMEC betrokken bij het arrangement. Zij stellen en vertalen in een voor basisscholen• aansluiten bij wensen en doelen doelgroep; nodigen andere aanbieders van harte uit om bruikbare vorm en inhoud.• en NME-organisaties ze kunnen leveren. mee te gaan doen. • De vorm en inhoud van de communicatieHiervoor moeten NME-aanbieders samen- over het aanbod verbeteren.werken in slimme coalities. Het landelijk Met elkaar willen we ervoor zorgen dat iedere • Het bestaande aanbod verbeteren enprogrammabureau NME noemt dit arrangeren. basisschool, die aandacht wil besteden aan aanvullen.Het programmabureau kan het budget van dit gezonde voeding en biodiversiteit, via een • Zoeken naar mogelijkheden voorsoort NME-initiatieven cofinancieren, waar- portal een verbeterd aanbod van activiteiten regionalisering.schijnlijk ook van dit arrangement. vindt. Via deze site kan de school dan goed geïnformeerde keuzes maken uit het aanbod Na goedkeuring van de aanvraag ontvangenHet NME-arrangement Gezonde voeding en en de implementatie daarvan organiseren. lezers van deze nieuwsbrief hierover extraBiodiversiteit bouwt voort op resultaten van Ook schooladviseurs van de GGD en het ABC, informatie.Proeftuin Amsterdam. Proeftuin Amsterdam NME-coördinatoren en -consulenten, kunnen Voor meer informatie:startte in 2006 met als doel gezonder en gebruik maken van de portal. Brigit Kuypers, kuypers@anmec.nl
  2. 2. Jongerenreporters mee met Duurzame Karavaan windmolenpark en ging langs bij een basis- school. Medereizigers lazen daar voor uit het kinderboek ‘Mr Finney’, geschreven door prinses Laurentien. Glastuinbouw was ook één van de stops. Daar werd stilgestaan bij de manier waarop je lichtvervuiling tegen kunt gaan. In de stromende regen bereikten ze de laat- ste halte, de icoonwoning in Heerhugowaard. Hier hadden de leerlingen naar uitgekeken omdat zij voor een schoolopdracht een CO2 neutraal huis moesten ontwerpen. Ze hebben kritisch gekeken naar gebruikte materialen en technieken in de woning. De tour heeft de jongeren mooie voorbeelden van duurzame initiatieven laten zien. Wel misten ze een beetje de ‘beleving’ gedurende de dag. “Ik vond het jammer dat we de windmolens niet van binnen konden bekijken”, aldus Jantje. Davíd beaamde dat“We vervuilen de wereld samen, dus De Openbare Bibliotheek Amsterdam was de en vertelde dat hij ook graag in de kassenkunnen we er ook samen iets aan doen. eerste van zeven duurzame initiatieven in de had willen kijken.Onderwijs over duurzaamheid is nodig,” provincie die bezocht werd. De leerlingen kunnen op school vertellenaldus Ruben van het IJburgcollege. Hij “Noord-Holland heeft meerdere duurzame welke duurzame initiatieven te vinden zijn inging samen met drie medeleerlingen als kanten, maar toch vallen ze niet zo op. Als je de provincie. Nu nog zorgen dat onderwijsreporter mee met de Duurzame Karavaan op de snelweg rijdt, kun je windmolens over duurzaamheid een vaste plek krijgt opdoor Noord-Holland. Ze reden mee in een tegenkomen. Maar als je beter zoekt dan zie scholen.gezelschap dat bestond uit medewerkers je dat er meer is in Noord-Holland,” aldus De verslagen van de jongeren kunt u vindenen bestuurders van de provincie, met als jongerenreporter Mark. op www.anmec.nl/voortgezetonderwijs ondergastheer gedeputeerde Bart Heller. De karavaan bracht een bezoek aan een ‘nieuws’.IVN Nieuw ElanDe kinderboerderij in het Amstelpark gaat Op 18 december viert het IVN haar 50-jarig Elke organisatie heeft hierbij de volledigeverder onder de naam stadsboerderij jubileum. Het jubileum vormt de aanleiding vrijheid om zich te presenteren.De Amsteldieren en huisvest sinds kort voor veel IVN-activiteiten in 2011. Maandag 17 januari 2011 wordt om 20.00 uurook IVN-Amsterdam. Het initiatief voor de landelijke Dag van het in het nieuwe IVN-onderkomen stadsboerderij Park in het gerenoveerde Vondelpark hoort De Amsteldieren de volgende vergaderingDit is geweldig nieuws voor de vereniging. daar ook bij. Natuureducatie voor jong en belegd.Het IVN maakt schoon schip met het oude oud is het sleutelwoord. Het IVN is de organi-imago: het onderkomen is transparant en sator van het evenement, maar doet dit in Meld je aan voor dit overleg en zorg dat jeheeft een frisse uitstraling. Het nieuwe onder- samenwerking met partnerorganisaties. als organisatie meelift met dit evenement.komen van het IVN ruikt naar vers hout en is Er zal een caleidoscoop aan korte natuur- Je kunt je aanmelden bij Paul Panhuizenzonder enige spijker in elkaar gezet. Met de excursies door het park worden georganiseerd. paulpanhuizen@hotmail.com of Karine Klappezogenaamde pen- en gatverbinding zijn alle Voor alle participanten worden langs de klappe@hotmail.com.houten elementen aan elkaar verbonden. Platanenlaan informatiekramen geplaatst.NME in de provincie Noord-HollandTot en met 2010 hebben de NME-steunpunten kunnen voeren wordt ongeveer 50% van de • Het verder ontwikkelen van de vaardig-subsidie ontvangen van de provincie afbouwsubsidie van de provincie voor de heden van de NME-professionals in eenNoord-Holland om hun werk te kunnen doen. komende twee jaar in gezamenlijke projecten veranderende wereld.Deze subsidie wordt in de komende twee jaar gestopt. De andere 50% is bedoeld om het • Het vergroten van draagvlak voor NME, metafgebouwd. Om te voorkomen dat het steunpunten mogelijk te maken om zich aan name bij wethouders en bestuurders vanopgebouwde netwerk en de gerealiseerde te passen aan de nieuwe financiële situatie. waterschappen.ondersteuning stil komt te liggen hebben de De gezamenlijke projecten zijn: Het opzetten van een bestuurlijk netwerk issteunpunten, samen met een groot aantal • Het opzetten van een stuurgroep die de belangrijk omdat gemeenten voor grotelokale NME-centra, het ‘Aanvalsplan NME in uitvoering van het aanvalsplan stuurt en opgaven staan met betrekking tot bijvoor-Noord-Holland’ opgesteld. Hierin staat begeleidt. beeld energiebesparing, klimaatveranderingbeschreven hoe in de komende jaren samen- • Onderzoeken hoe een aanbod van NME- en waterbeheer. NME kan de beleidsdoel-gewerkt gaat worden om tot een dekkend lessen en -materialen aan (basis)scholen in stellingen ondersteunen door burgers tenetwerk van NME-aanbod te komen in de Noord-Holland mogelijk is, ook als er geen informeren en ze te laten zien wat ze zelfhele provincie. Om dit aanvalsplan uit te NME-centrum in de nabije omgeving staat. kunnen doen.
  3. 3. Ieder kind heeft recht op natuur! Maakt u zich zorgen over de snel groeiende afstand tussen kinderen en de natuur? Onderteken dan de petitie op: www.iederkindheeftrechtopnatuur.nl Onderzoek bevestigt dat kinderen natuurNME-collega’s uit Marokko op nodig hebben voor hun welzijn, gezondheid, weerbaarheid en ontwikkeling. Wie als kindwerkbezoek lende thema’s zoals natuur, water, wetlands, de natuur leert respecteren, kan daar later ook rekening mee houden. biodiversiteit en bossen. Naast hun baan alsBegin november verwelkomde stadsdeel- leerkracht werken zij aan NME in de praktijk, Daarom moet ieder kind onder andere hetvoorzitter Ahmed Baâdoud, samen met vooral met jongeren en na schooltijd. De recht krijgen op:schooltuinmedewerker Sjef Szarzynski, AESVT heeft nu behoefte aan meer vrijwil- • toegang tot (kindwaardige) natuur in deeen delegatie van Association des ligers en wil ze ook meer diversiteit in de dagelijkse leefomgeving;Enseignants des Sciences de la Vie et de groep mensen die als vrijwilliger voor de • de natuur uit eigen ervaring leren kennen,la Terre (AESVT Maroc) op schooltuin AESVT werken. beleven, waarderen en respecteren;A. Ridderbostuin in stadsdeel Nieuw-West. Tenslotte is ze op zoek naar methoden om het • de basis leren van (over)leven in en met grote publiek te bereiken. Het opzetten van de natuur;Het ging hier om een driedaags werkbezoek een landelijke strategie voor vrijwilligers- • de oorsprong leren kennen van zijn/haaraan verschillende NME-centra in Nederland. beleid en een actieplan voor alle centra helpt voedsel.Het doel van het bezoek was in grote lijnen: de AESVT bij het vergroten van haar netwerkzien hoe het IVN en NME-centra hier werken, van vrijwilligers. Hiermee draagt de AESVT De petitie vraagt de Nederlandse overheid:hoe de Nederlandse collega’s het doen en bij aan de versterking van NME op lokaal, • zich sterk te maken binnen de Verenigdewelke rol vrijwilligers spelen? regionaal en nationaal niveau in Marokko. Naties voor een opname van dit recht inAESVT is de Marokkaanse tegenhanger van Tijdens de evaluatie bleekt hoe enthousiast het Kinderrechtenverdraghet Nederlandse IVN. In 1994 werd de vereni- de deelnemers zijn over wat ze in deze drie • om nu al zorg te dragen voor een realisatieging opgericht in Casablanca en is inmiddels dagen hebben geleerd. Er is ook voorzien in van het kinderrecht op natuur.uitgegroeid tot 32 afdelingen verspreid over nazorg in de vorm van coaching en presen-heel Marokko. De vereniging wordt gedragen taties tijdens de jaarvergadering van de Ieder kind heeft recht op natuur is eendoor biologie-docenten die ook buiten de les- AESVT later dit jaar zodat het geleerde ook samenwerkingsproject van IVN, hettijden actief zijn op het gebied van NME en echt wordt toegepast. Het materiaal voor Nederlands Comité van de IUCN en hetduurzaamheid. Er wordt gewerkt aan verschil- deze training komt van het IVN zelf. NatuurCollege. Het ANMEC is één van de ondertekenaars.Kip in de hoofdrolVanaf de eindhalte van tram 1 aan de rand kinderen met veel overgave meedoen in een de naschoolse opvang. In het voorjaar is ervan het stadsdeel Nieuw-West, is het nog poging het tij te keren. ‘Het lied van Ka en To’ een nieuwe speelperiode in mei en speleneen klein stukje lopen naar de zorgboerderij galmt luidkeels over de Lutkemeerpolder als Ka en To onder andere ook in Zeeland.De Boterbloem. Met de wandeling door de de kinderen naar school of naar de tram Reserveringen kunnen worden gedaan bijpolder start het cultuureducatieproject en teruglopen. Deze reeks boerderijdagen is Karin Horst & Lobke van Beuzekom optheatervoorstelling ‘Het Ei van Ka en To’. inmiddels afgelopen. Maar het project krijgt theater@mantaan.nl of via www.mantaan.nl. in 2011 een vervolg en is ook te boeken voorMantaan organiseert al een aantal jarentheateractiviteiten voor kinderen in AmsterdamWest, met speciale aandacht voor kinderenmet een beperking. Theater is bij uitstek eenmiddel om met elkaar te leren samenwerkenen om te leren gaan met elkaars verschillen.Mede dankzij het NME-fonds heeft Mantaan,in een uitdagende omgeving en een zeerbijzondere locatie, een theatervoorstellingopgezet bij de zorgboerderij De Boterbloem.Het project biedt kinderen uit de stad dichtbijhun leefomgeving een nieuwe ervaring,spelenderwijs buiten zijn in de natuur. Opdeze manier draagt het project bij aan deontwikkeling van verbondenheid met denatuur en natuurbewust handelen.De klas ziet een vrolijke interactieve voorstel-ling over twee boerinnen, de zussen Ka enTo, die gevlucht zijn met hun kip Betsie, diede hoofdrol speelt. De inspecteur van degezondheidsdienst wil de kip ‘ruimen’, inverband met mogelijk besmettingsgevaar.Hartverwarmend is het om te zien hoe de
  4. 4. Rondbanjeren in het Vondelpark Zoals bij het onderdeel op de Koeweide dat voor publiek normaal gesproken niet toegankelijk is. De leerlingen mogen daar door de ongerepte natuur banjeren onder begeleiding van vrijwilligers van Stichting Samenwerking Opbouwwerk Oud-Zuid (SOOZ). De leerlingen zoeken enthousiast naar beestjes en al snel worden pissebedden gevonden. De leerlingen verdringen zich om de kleine beestjes, totdat een andere leerling een kikker vindt en de pissebedden snel vergeten worden. In het tweede deel van de TaalTrip blijkt vooral dat de woorden flora en fauna goed zijn blijven hangen. “Kijk juf, die eend, daar is fauna!”, zegt Jasper enthousiast. Onderweg mogen de leerlingen foto’s maken van woorden zoals begroeiing, recreatie en perk. Het project TaalTrip is een project van JINC. In het project Taaltrip leren ze moeilijke woorden die leerlingen uit groep 5 en 6 nodig hebben om zaakvakken zoals aard- rijkskunde, natuuronderwijs en geschiedenis goed te kunnen volgen. Erop uitgaan staat bij TaalTrip centraal. Terug in de klas oefenen de leerlingen verder met de woorden en begrippen. Ze lezen teksten waarin deWat verstaan we onder natuur? Welke Ze leerden er woorden zoals variatie, woorden voorkomen en doen allerleivoorzieningen heeft het Vondelpark? begroeiing en recreatie. spelletjes met de woorden.Vijftien leerlingen van basisschool De betekenis van dit soort woorden gaatDe Hasselbraam kwamen daar achter vaak pas leven als de leerlingen de Voor meer informatie over TaalTrip:tijdens de TaalTrip ‘Natuur’ in het park. woorden in de praktijk hebben ervaren. www.jinc.nl Amsterdamse Uitnodiging biologenclub nieuwjaarsreceptie Sinds 1 oktober 2010 is Amsterdam een net- Bestuur en medewerkers van werk rijker: de Amsterdamse Biologen Club. het Amsterdams NME Centrum wensen u een duurzaam 2011! Hierin zijn (eerstegraads) biologiedocenten verenigd. De ABC zal twee maal per jaar Wij nodigen u van harte uit op bijeen komen voor vakinhoudelijke en onze nieuwjaarsreceptie vakdidactische bijscholing met gebruikmaking woensdag 12 januari 2011 van elkaars kennis en vaardigheden. De bijeenkomsten zullen telkens op een van 16.00 - 18.00 uur andere locatie plaatsvinden en een ander in het Hugo de Vriesgebouw centraal thema dragen. Maar iedere keer is er volop ruimte om best practices te delen, Plantage Middenlaan 2 tips te vragen en collega’s beter te leren kennen. Colofon Met bijdragen van: De eerste bijeenkomst vond plaats in de Brigit Kuypers, Rudy Klaassen en Margot Alting Hortus. Docenten konden door middel van (ANMEC), Ruud Oosterhof (NME Amstelveen), een rondleiding en een toelichting op het Sjef Szarzynski en Saskia van der Klundert lesaanbod direct ervaren wat de Hortus voor Lay-out/redactie B. Wijnhoven en J. van der Heijden hen kan betekenen. Amsterdams NME Centrum Plantage Middenlaan 2 E De volgende bijeenkomst vindt plaats in 1018 DD Amsterdam 020 622 54 04 • www.anmec.nl april 2011. Nadere informatie is verkrijgbaar bij Gee van Duin: g.j.t.vanduin@uva.nl.

×